Ett krigsscenario

Jan-Olof Sandgren

En Facebookbekant skrev nyligen att kriget i Bosnien på 90-talet delvis bröt ut, därför att alla visste att det inte kunde hända. Jag vet inte så mycket om Bosnien, men känner igen inställningen från Sverige.

De flesta svenskar verka leva i föreställningen att Sverige är vaccinerat mot krig. Därför tror man inte vi behöver någon gränskontroll, eller ens någon försvarsmakt. Vi kan strunta i om grannländer betraktar oss som en säkerhetsrisk, eller om Nato hotar att ta sin hand ifrån oss. Vår fantasi kan liksom inte greppa tanken på en krigssituation i Sverige.

Därför vill jag bidra med en fantasiprodukt, som jag hoppas förblir en fantasi. Men kanske inte mer otänkbart än att det kunde bli krig i Bosnien 1992.

Året är 2020 och västvärlden går in i en lågkonjunktur. Sverige drabbas särskilt hårt, eftersom vi bundit upp oss för höga offentliga kostnader knutna till migration. Bostadsbubblan spricker, många tvingas sälja sina bostäder till underpris, skatteintäkterna minskar och Sveriges kreditvärdighet visar sig tyvärr inte så solid som vi hoppats. Staten tvingas sänka sina kostnader för socialbidrag till EU’s genomsnittsnivå.

Det utlöser en våg av upplopp i socialt utsatta förorter. Kriminaliteten får ett uppsving och söker sig i ökad utsträckning till stadskärnor och tidigare ”trygga” områden. Nazi-inspirerade medborgargarden börjar patrullera gator och torg under förevändning att skydda medborgarna.

Antinazister på vänsterkanten (som sedan 80-talet slagits mot nassarna) ger sig också ut på stan. Också under förevändning att skydda medborgarna. Regelrätta strider utkämpas.

Kriminella ligor ansluter sig till än den ena, än den andra sidan och tyngre vapen introduceras. Knytnävar ersätts av handgranater. Polisen tappar kontrollen, regeringen väljer att ta hjälp av militären. Samtidigt införs tillfälliga censurlagar och undantagstillstånd i rikets största städer. Under en presskonferens förklarar försvarsministern att militären är en fredsbevarande styrka, som med sin närvara ska skapa trygghet för medborgarna.

Men vänstern köper inte det argumentet. Istället menar man att Sverige infört militärdiktatur, och får medhåll från muslimska organisationer. Flera invandrarföreningar väljer däremot att stödja militären. Upploppen i förorterna får inslag av aggression mellan olika politiska falanger. Islamistiska grupper blandar sig i leken och lyckas genomföra ett spektakulärt terrordåd, med ett hundratal civila dödsoffer. Sverige blir löpsedelsstoff över hela världen.

Ryssland ser ett gyllene tillfälle att förverkliga en idé som tidigare ansetts för riskabel. I en blixtmanöver ockuperar man Gotland. Plötsligt har Ryssland strategisk kontroll över hela Östersjöregionen inklusive Baltikum. En mer ingående analys kan läsas här.

Ryssland försvarar sitt agerande med att broderlandet Sverige behöver hjälp. Till allas förvåning bekräftar regeringen den bilden. I ett tårfyllt TV-framträdande förklarar statsministern och hans kvinnliga ministerkollega att Sverige och Ryssland inlett ett samarbete i kampen mot terrorism, och att Ryssland tills vidare får hyra Fårö på norra Gotland. Dagen efter landsätts ryska trupper i
Stockholm, förstärkta av elitförband från Tjetjenienkriget. På några veckor skapas lag och ordning i huvudstaden. Kriminaliteten reduceras till noll. Folk kan åter röra sig tryggt på gatorna.

Den svenska opinionen är splittrad. När chocken lagt sig väljer många ”Sverigevänner” att trots allt se ryssarna som hjälpare i nöden. Andra förhåller sig mer avvaktande. En liten grupp aktivister klottrar slagord av typen: SVERIGE STÅ UPP! KASTA UT DE RYSKA OCKUPANTERNA! De sistnämnda utgör en brokig skara med rötter i såväl högernationalistiska som vänsterrevolutionära kretsar. Tillsammans kallar de sig AGEV (”Aktion Gustav Eriksson Vasa”). I allmänhetens ögon en handfull förvirrade idioter.

De baltiska staterna är nu helt instängda av ryssarna och blir allt mer desperata. Som medlemmar i Nato begär man att USA agerar. USA konstaterar att ryssarna behärskar Östersjöns luftrum och inte så lätt låter sig fördrivas med konventionella vapen.

Det man kan göra (utan att riskera ett regelrätt kärnvapenkrig) är att stödja någon motståndsrörelse i Sverige, till exempel med vapen, militär rådgivning och IT-kompetens. Man har lång erfarenhet från liknande operationer i Syrien och Afghanistan. Den amerikanska underrättelsetjänsten tar kontakt med AGEV.

Och det är nu som kriget börjar…

Men låt oss hoppas att det bara är en fantasi.

66 reaktioner på ”Ett krigsscenario

 1. dolf skriver:

  Jag känner mig lite tveksam beträffande ryssens inblandning i scenariot (fast jag utesluter det inte helt), annars i mångt och mycket ett väldigt trovärdigt scenario. Kan mycket väl tänka mig att vi har ett inbördeskrig som väntar runt hörnet.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Kursen är ju utstakad mot avgrunden och vilken sorts katastrof den pekar mot, är rätt likgiltigt.

  Mordbrännarpolitik handlar bara om att fördärva och drivkraften är hat. – Någon vill oss illa och de har makten över massmedia.

  Gillad av 7 personer

 3. Palle skriver:

  Jan-Olof: Det är ett intressant scenario du målar upp, och det skrämmande är att det alls inte förefaller orealistiskt. Oavsett om förloppet skulle bli enligt de linjer du skisserar eller något annorlunda, så kan man konstatera att de olika ingredienserna till en sådan soppa tyvärr finns på plats.
  Samtliga riksdagspartier verkar nu rörande eniga i sin efterklokhet att det kanske inte var någon särskilt god idé att lägga ner totalförsvaret. När det gäller yttre hot, står det alltså klart att Sverige behöver kraftigt förstärka sitt militära försvar liksom att återuppbygga övriga delar av totalförsvaret (civilförsvar, psykologiskt försvar mm). När det gäller trovärdig avskräckningsförmåga mot det enda realistiska militära hotet, Ryssland, kommer detta dock inte att vara tillräckligt, även om vi skulle flerfaldiga satsningarna på vårt eget militära försvar. Så förstärkningen är nödvändig men alls inte tillräcklig – för avskräckning mot en stormakt med tillgång till kärnvapen krävs en försvarsgaranti från en tillräckligt stark allians, och den enda tillgängliga är naturligtvis NATO. I nuläget har våra politiker i sin visdom försatt oss i den sämsta möjliga sitsen: vi tar på oss skyldigheter men är utan rättigheter i form av delaktighet i beslut och rätten till understöd från övriga alliansländer. Det är för mig en gåta att SD, som i övrigt har en så klarsynt politik på ett antal områden, har landat i samma NATO-fientliga läger som V, Mp och vänsterflygeln inom S. SD:s ställningstagande ska naturligtvis baseras på en analys av läget oavsett det politiska sällskapet, men det senare borde leda till eftertanke om den nu förda politiken kan vara särskilt klok.
  Sedan är det en annan sak att den oansvariga migrationspolitiken har ställt till enorma problem i samhället – det problemet får tacklas med andra metoder även om behovet av en starkare militärmakt kan komma att behövas om polisen helt skulle tappa greppet om situationen.

  Gillad av 2 personer

  • Stig Rydmark skriver:

   Att SD som parti säger nej till NATO beror kanske på att fler intelligenta samlats där. Läs gärna senaste bloggtext av Lars Bern, Anthropocene, som rationellt förklarar varför Ryssland inte är något hot. PK-Sverige tillåter ju inte en avvikande uppfattning i Ryssland- och klimatfrågan.
   Att säga ja till NATO är detsamma som att stödja USA:s imperalistiska krig och förstörelse av länder. Det är så USA använder NATO. En klarsynt politik är att ta avstånd från skurkstaten USA:

   Gillad av 3 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Stig Rydmark 26 januari, 2018 at 12:16

    Lars Bern är ju inte någon säkerhets- och försvarspolitisk expert, så varför skulle vi lyssna på vad hans påstående i frågan.

    Det är naturligtvis betydligt bättre att ta till sig vad våra främsta svenska säkerhetspolitiker har att säga. Som t ex Karlis Neretniek, som tidigare var chef för Försvarshögskolan, operationsledare Milo Mitt, brigadchef mm. Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

    http://karlisn.blogspot.se/

    Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Och varför skulle vi lyssna på PK-etablissemanget som ständigt pumpar ut budskapet om det aggressiva Ryssland. Det är så genomskinligt att man går USA:s ärenden som lydiga vasall-
    statsmedborgare. Allt för att få till en NATO-anslutning, ej grundat på sakskäl. Berns text kom från en general. Vi är många fler som inte vill veta av NATO.

    Gillad av 1 person

   • Palle skriver:

    Stig Rydmark: Det mest realistiska hotet i vårt närområde handlar inte om att Sverige isolerat skulle bli angripet och erövrat av Ryssland. Däremot att länder som de baltiska skulle råka ut för detta Krim-liknande öde, och i det sammanhanget är det av vital betydelse för Ryssland att bl.a. Gotland säkras så att NATO får oerhörda svårigheter att undsätta sina baltiska medlemmar. För att säkra Gotland kan andra delar av vårt land behöva ”slås ut”.
    NATO har medlemmar så det räcker i vårt närområde: Norge, Danmark, Tyskland, Polen, de baltiska staterna – det är nog inte många, som är insatta i frågan, som skulle se någon anledning till ett angrepp från denna allians mot vårt land – har inte ens hört extrema vänsterpartier som V och Mp påstå något så befängt. Speciellt mot bakgrund av vårt nära samarbete och samövande med NATO. Att vara medlem av NATO innebär på intet sätt att man därmed stödjer alla delar av USA:s utrikespolitik. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av den hållning som många av de övriga 28 medlemsstaterna intar i olika frågor.
    I övrigt instämmer jag helt med Hedvigs svarskommentar och Erik van der Heegs analys.

    Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Med kunskap och moral ser jag inget positivt med US/NATO och tar avstånd i alla former. Bloggaren Peter Krabbe har haft en serie informativa texter. En ny text av Lars Bern, Anthropocene ger stor tyngd åt mina tankar. USA/NATO är idag ondskans imperium.Om jag räknat rätt har USA varit i krig med 43 länder efter WWII, Vilket krig har varit ”legalt?” Med vilken geopoltisk ”rätt” har USA och NATO agerat. Skär imperalism! Jag har under många år lyssnat på Putins tal och intervjuer och bedömer honom som trovärdig och ärlig, det minsta man kan säga om ”the deep state”.

    Gilla

   • Palle skriver:

    Stig Rydmark: Hur många av de krig, som USA varit inblandade i har inträffat i vårt närområde? Nu är det som sagt inte så att ett medlemskap i NATO innebär ett godkännande av USA:s beslut och ageranden runt om i världen – länder som Tyskland och Frankrike har ofta varit kritiska mot detta land. Nej, här gäller det frågan om vår eget lands säkerhet i händelse av hot eller anfall. Ditt förtroende för Putin avslöjar som jag ser det en allvarlig missbedömning. Information om diktatorn i Kreml finns i rikligt mått – kan bl.a. rekommendera Kasparov: Winter is coming.
    Men viktigt är att ett lands säkerhetsbeslut inte ska grunda sig på aktuell hotbild (som man kan bedöma olika och som framför allt kan växla inom en ganska kort tidsrymd), utan ska grunda sig på en potentiell angripares förmåga. Ett anslutningsbeslut är inte någon aggressiv handling mot Ryssland utan är som att teckna en försäkring med förhoppningen att man aldrig ska behöva utnyttja denna.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Tyvärr har det visat sig under senare år att Nato på olika sätt har visat för Putin att de vill bryta Reagans löfte och flytta den västliga gränsen närmare Ryssland. Rysslands potential att slå mot västerlandet är ytterst begränsad. De vet att de skulle förlora varje angreppskrig. De förlitar sig på sitt kärnvapenhot och det ryska folkets patriotism.

    Förhoppningsvis kommer Trump att ta loven av det militärindustriella komplexet och deras ständiga rop på ytterligare medel till deras industrier. Kanske en revision är på plats nu när det fattas 20 000 miljarder dollar (oredovisade utgifter)?

    Gillad av 2 personer

  • Palle skriver:

   Olle Reimers: Du skriver att Ryssland är medvetet om att de inte kan vinna ett storkrig mot västerlandet. Det är alldeles korrekt, och det är just därför som vårt land borde ansluta sig till västerlandets försvarsorganisation dvs NATO. De länder i Rysslands närhet, som lever farligt är de, som inte kan påräkna någon garanterad hjälp från NATO. När den ryska ledningen ser tillfällen att flytta fram sina positioner utan att behöva riskera en konfrontation med NATO, det är då det blir farligt, Georgien och Ukraina är exempel på detta. Söndra och härska har sedan långeliga tider varit en rysk utrikesstrategi.
   Trump: annan fråga, men enligt hans senaste uttalanden är det snarare en förstärkning av militären som tycks stå på hans dagordning. Att USA:s statsskuld är oerhört hög är vi överens om, men det kanske inte var det som denna diskussion handlade om.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vi har nog lite olika uppfattningar om vad som låg bakom kriserna i de två av dig nämnda länderna: ett försök av Nato att flytta fram sina positioner på ett sätt som ryssarna givetvis inte kunde acceptera.

    Det säkraste sättet att göra Sverige osäkert (utövar all subversiv verksamhet som våra politiker ägnat sig åt) är att gå med i Nato. Jag förstår överhuvudtaget inte det draget om det inte är till för annat än att provocera.

    Gilla

  • Palle skriver:

   Olle Reimers: Förvisso kan man förstå Rysslands oro över en utveckling i Ukraina, där landet började visa tecken på att vilja närma sig EU och kanske i förlängningen NATO. Men har inte en självständig nation rätten att själv välja sin politiska väg?
   Det är ett intressant faktum att bevittna hur praktiskt taget alla de stater i Öst-Europa, som under sovjettiden ingick i Warszawapakten så snart det bara gick ville bli medlemmar i såväl EU som NATO.
   Kanske något att betänka när man ska bedöma vad som kan innebära bästa möjliga säkerhetsgaranti för ett land i Rysslands närhet.

   Gilla

  • Palle skriver:

   Olle Reimers: nu tror jag bestämt att du griper efter halmstrån! Att länder, som passerat kravlistan för att bli godkända som medlemsländer i EU inte skulle vara kapabla att själva fatta beslut om medlemskap i NATO eller ej, faller på sin egen orimlighet.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    För vems räkning eller ståndunkt skulle jag gripa efter halmstån? Det är väl ett etablerat faktum att Victoria Nuland och John McCain var mycket aktva för att driva fram en regim som skulle vara Natovänlig. Inte underligt om Putin i det läget insåg att hemvisten för hans Svarta Havsflotta var i fara!

    Gilla

   • Palle skriver:

    Olle Reimers: halmstrån gällde ditt påstående att de länder i öst-Europa, som valt att ansluta sig till NATO inte skulle vara förmögna att själva göra en bedömning vad som innebär största möjliga säkerhet för deras egen del.
    Frågan om Ukraina och Krim är intressant i sig självt, men den här debatten handlade om vilket beslut Sverige bör fatta för sin egen säkerhets skull. Ukraina-exemplet kan i och för sig tjäna som ett åskådningsexempel på hur Ryssland agerar – t.ex. de ”små gröna männen”, som Putin till att börja med helt förnekade skulle ha något med de ryska väpnade styrkorna att göra. Senare har han ju medgivit att han ljög, och närmast stoltserat med hur han lyckades lura omvärlden.
    Men poängen är att sådana mer dagsaktuella förhållanden inte kan tillåtas avgöra ett lands säkerhetspolitik, denna måste baseras på mer långsiktiga faktorer såsom förmåga och intentioner hos potentiella motståndare. Tyvärr urartar ofta svensk säkerhetspolitisk debatt i media till frågan om det föreligger något omedelbart direkt hot mot Sverige eller ej. Om denna fråga besvaras nekande tycks tankeverksamheten upphöra och slutsatsen bli att inga överväganden om framtiden behöver göras. Ungefär som om ett hushåll skulle göra bedömningen att eftersom de inte räknar med att huset riskerar att drabbas av brand under närmaste månaden, så kan kostnader för en brandförsäkring sparas in.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ingenstans förnekar jag Sveriges behov av att ha en brandförsäkring. Det är en fråga som är vitt skild från den som handlar om vad som kan vara brandhärden. Det är bättre om man förstår att brand ibland kan börja på de mest oväntade ställen.

    Gilla

   • Palle skriver:

    Olle Reimers: Där representerar du en ytterst extrem ståndpunkt – det är svårt att uppbringa någon säkerhetspolitisk expert, som skulle utpeka något annat land än Ryssland, som det enda potentiella hotet mot vårt land. Se t.ex. på föredragningarna och diskussionerna från senaste Folk och försvars-konferensen. Därmed inte sagt att krigsrisken i första hand skulle bestå i ett isolerat angrepp mot Sverige, utan snarare i att en konflikt i Baltikum innebär att vi dras in (Gotlands strategiska betydelse i sammanhanget).
    Egna åtgärder behövs i form av ett starkare eget totalförsvar (motsvarande att ha brandsläckare, brandfilt och brandvarnare), men för att uppnå en trovärdig, avskräckande effekt behövs även ett bindande samarbetsavtal med andra västliga demokratier, dvs ett NATO-medlemskap (brandförsäkringen).

    Gilla

 4. Elof H skriver:

  Tror Ryssland har noll intresse av att lägga sig i Sveriges problem. Mer realistiskt är att vi hyr in privata ryska säkerhetsförband för att göra skitjobbet med att rensa upp som ingen svensk vill smutsa ner sig med. Jag röstar för detta.

  Gillad av 1 person

 5. Hortensia skriver:

  Hmmm, Jan-Olof, något AGEV låter inte troligt, men nog finns det tillräckligt många kurder i Sverige, för att USA ska kunna arrangera ett utdraget blodbad även här.

  För att undvika inbördeskrig, som inte alls förefaller otroligt, måste flera decenniers massimporterad kriminalitet massexporteras tillbaka till ursprungsländerna. NU!

  Gillad av 5 personer

 6. worlpresscomsite skriver:

  Hans Högqvist
  En inte alls otrolig början på ett krig på Svensk mark, eftersom inbördeskrig ( man kan hävda att det pågår redan! ) är vad som kommer om det inte sätts in radikala åtgärder för att stävja det – vilket vi inte ens kan ana några vid horisonten, tvärt om så flyttar den viktigaste kontrahenten fram sina positioner dagligen inom regeringspartiet!
  Men jag tror inte Ryssland kommer att gå in med trupp, möjligen materiellt stödja någon grupp/ grupper. USA/ NATO kommer att agera på liknande sätt, kanske till och med stödja samma grupp/ grupper.
  Dessutom tror jag att ett krig i Sverige kommer som en följd av att oenigheterna inom EU blir så stora att vapnen kommer fram mellan EU länderna vilket kommer att ge tillfälle för sunnimuslimerna i hela Europa att börja använda de många, även militära, vapen de har. Erdogan kommer inte att sitta stilla utan elda på sina många följare i bl.a Tyskland att agera för Islams av Allah påbjudna övertagande. ( Erdogan är tillräckligt galen för att samtidigt kunna försöka sig på att utöka ”sina arealer” i sitt närområde och därmed starta ett stort krig även där med Ryssland och Iran som främsta motståndare men kanske även USA, där man redan pratar om att utesluta Turkiet ur NATO!)
  Många ”mindre” grupper är nu i full fight och staters skrammel övergår med inbyggd nödvändighet det fullt storskaliga krig som EU skulle vara en garant emot.
  USA och Ryssland väljer att inte lägga sig i, åtminstone inte direkt.
  Bara ett annat möjligt scenario, den som överlever får se!
  Men som du skriver, det börjar oväntat och plötsligt som oftast. Först i efterhand är det möjligt att följa spåren till krigets utbrott.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Inte går in med trupp” — du har kanske missat hur eminent avgränsat Gotland är? Lätt att försvara för den som har tillräckligt med materiel. Ingen front som rör sig. Är det ens svenskt? Kan ifrågasättas. Tänk bara på att svenska regeringen räknade bort Gotland när man skänkte Sovjetunionen halva Östersjän på åttiotalet. Sverige betraktar alltså inte Gotland som svenskt. Har du missat Krim också? Det var ju inte riktigt ukrainskt, vad? Öppna ögonen!

   Gilla

   • worlpresscomsite skriver:

    Jaha.
    Starkt förkortat: Krim erövrades av Ryssland från Turkarna 1783. Autonom republik inom sovjetrepubliken, överfördes 1954 till Ukraina ( enligt en del källor av en berusad Churstjev som belöning till ledarna i Ukraina ). När Ukraina blev fritt 1991 ville den huvudsakligen ryska befolkningen på Krim inte lyda under Ukrianskt nationalistiskt välde och Ryssland gjorde anspråk på Krimhalvön där Ryska flottan har stor hamn.
    Ditt resonemang om huruvida Gotland är svenskt bortser jag ifrån.
    Jag menar att Ryssland inte har så mycket att vinna på att invadera Gotland att det motiverar prestigeförlusten, manskapsförlusten och den ökade risken för en storkonflikt med NATO som det skulle innebära.

    Gilla

 7. Anders skriver:

  Tja, inte omöjligt. Men man kanske inte behöver vänta på någon lågkonjunktur: En grupp jihadister med stridserfarenhet från Syrien finner det vara dags att demonstrera sin styrka. Det finns nog många hundra sådana personer i Sverige, och de är sannolikt välbeväpnade. Låt oss säga att de försöker ta över en större stad, som Göteborg? Göteborg lär ju vara den stad i Europa som skickat flest jihadister till Syrien. Om de delar in sig i några grupper och gör en tidsmässigt samlad attack kan de nog, åtminstone temporärt, ta kontroll över staden. Efter en attack med raketgevär mot Rättscentrum (där polismyndigheten finns) och terrorattacker i köpcentrum i Nordstan och på Centralstationen, lär nog full panik utbryta. Om man dessutom samtidigt genomför ett terrordåd i Stockholm lär landet helt lamslås. Vi kan förvänta oss upplopp och plundring från kriminella gäng från förorterna i alla Sveriges större städer. Försök att oskadliggöra jihadisterna kommer att stupa på att dessa, liksom i Gaza, kommer att använda civila som levande sköldar. Inom något dygn kommer hyllorna på alla livsmedelsbutiker att gapa tomma pga plundring och hamstring, och livsmedelstransporterna såväl till som inom landet att upphöra. Svält hotar. Grannländerna förbereder sig på att intervenera, men ryssarna, som ju redan har väl utarbetade planer, hinner före och besätter Öland, Gotland och alla större hamnar längs Östersjökusten…

  Gillad av 1 person

 8. ERIK2 skriver:

  Jag kan inte se något annat än ett scenario likt detta i förlängningen på den politik som drivs. Ett scenario med liknande utfall betraktar jag som mest sannolikt framöver. Det är så hemskt. Och lösningen och problemet enligt våra styrande? Att vi säger detta och att vi tillåts säga detta. Det är naturligtvis problemet… Svenska folket får nu betala för sin naivitet. Den naivitet som låter varje arbetande svensk att lämna ifrån sig 65-70 procent av sitt liv till fullständiga främlingar, bara litandes till deras snack om allt dom gör och ska göra.

  Gillad av 3 personer

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Som jag skrev i en annan text så skulle jag personligen föredra att bli ockuperad av ryssar om alternativet är att bli ockuperad av ett islamskt kalifat. Möjligen kunde man modifiera detta uttalande genom att säga att det mest troliga alternativet till ryssarna skulle vara falangstrider mellan olika grenar av islam kombinerat med strider mellan olika etniska kriminella syndikat.

  Jag tror det ligger mycket i det scenario som målas upp av JOS med ett undantag, jag ser inte vilket intresse USA skulle ha av att ingripa. Jag tror också att om scenariot inträffar så kommer en stor del av Sveriges mera kompetenta befolkning att lämna landet.

  Gillad av 1 person

 10. Fredrik Östman skriver:

  ”De flesta svenskar verka leva i föreställningen att Sverige är vaccinerat mot krig. Därför tror man inte vi behöver någon gränskontroll, eller ens någon försvarsmakt. Vi kan strunta i om grannländer betraktar oss som en säkerhetsrisk, eller om Nato hotar att ta sin hand ifrån oss. Vår fantasi kan liksom inte greppa tanken på en krigssituation i Sverige.”

  Det är Utvecklingsläran som spökar:

  https://detgodasamhallet.com/2015/10/31/gastskribent-fredrik-ostman-utvecklingslaran/

  Gillad av 2 personer

 11. ericr45 skriver:

  ”Det händer inte här” är ju en grundsten inom svenskt tänkesätt, tillika en del av det totala hyckleriet vi dagligen upplever från massmedia och div organisationer.
  Att krig inte uppstår pga att man förväntar sig det utan snarare pga vi INTE förväntar oss det har vi ju sett alltsedan ”Peace our time” till Bosnien. Eller Syrien som initierades av något helt annat än det sedvanliga ”politik”.

  Gilla

  • plq017 skriver:

   ”Det händer inte här” – nej just det. För två veckor övade sig några ungdomar vid ett-tiden på natten att upprätta en beväpnad vägspärr i Sollentuna för att genomföra bilrån. Spärren var beväpnad med automatvapen. En bil togs, och hittades senare i Danderyd.

   ”Det händer inte här” – nej just det. Sommaren 2016 blev ett gäng mörkhåriga ynglingar närgångna mot unga kvinnor på de fina sandstränderna invid Björkvik på Ingarö, och dra in dem i tallskogen. Det slutade med att ett jaktlag hämtade en hagelbössa och demonstrerade vilken effekt den har på en tallgren. De fortsatte att patrullera stränderna när vädret var gott och det var mycket folk på stränderna.

   Gilla

 12. Aha skriver:

  Etablissemanget ska veta att de sitter redan nu på en tryckkokare och det är förortskidsen som inte skulle tveka en sekund att igångsätta plundringar om tillfälle gavs.
  Om polisen och militärena lade ner sina vapen och gick, skulle omgående storskaliga plundringar uppstå. 5 000 gängkriminella utgör en formidabel plundringskraft.

  Sådant är samhällskittet i konungariket Sverige. Så var det inte innan migrationen.
  Heja etablissemanget, bra jobbat.

  Gillad av 7 personer

 13. Hans Jensevik skriver:

  Jag tror Jan-Olof Sandgren sett min video. Sedan har han fyllt på med ett skräckalternativ. Tyvärr är hans scenario mer trovärdigt än mitt. Att politikerna skulle skulle ersätta Arbetsförmedlingen med en snabbintegrationslösning, som en Jobb App i mobilen och skicka in alla arbetslösa invandrare i den svenska kulturen är föga troligt. Thomas Paine sa att ett land kan ha tre typer av styren, annan makt, kamp om makten och folksuveränitet som bygger ett samhälle. Idag har vi åtta partier som slåss om makten och ”skiter” i folket. Det är en typ av ny ”Frihetstid” och den som kan svensk historia vet vad jag menar. Den tidigare slutade med att vi förlorade Finland. Den ”frihetstid” med ansvarslös maktstrid vi har nu slutar antagligen med att Sverige förlorar sin frihet så som Sandgren skriver. Om detta borde valet handla men folket är lika förvirrat som under den tidigare ödesdigra frihetstiden. http://www.youtube.com/watch?v=WPau3MlMb4o&t0

  Gillad av 2 personer

 14. uppstigersolen skriver:

  Men innan detta hemska scenario blir verklighet så kommer ett val emellan. Se till att ni övertygar minst en person utom er själva att rösta på SD. Tycker ni inte att SD är något att ha? Rösta på något av sjuklöverpartierna, sätt er med öl och popcorn och invänta kriget.

  Gillad av 1 person

 15. plq017 skriver:

  Låt oss tillfoga ett par element från verkligheten (alltså inte fantasier):
  1. på den tiden då handgranater betraktades som fyrverkeripjäser i tullstadgan, och alltså kunde importeras fritt till Sverige, så finansierade ett litet Mellanöstern land en beredskapslagring av 600.000 handgranater i religösa lokaler i landet
  2. feministfalangen i runt Margot i Utrikesdepartementet försökte i början av mandatperioden att hyra ut hela Gotland till Ryssland på 99 år, men det lär ha förhindrats av några andra sossar med sommarhus på Fårö. Därav det stora intresset för att bevara Ingemar Bergmans hus på Fårö, obs en viktig del av svensk kultur

  Gilla

 16. akelaslair skriver:

  ”… kriget i Bosnien på 90-talet delvis bröt ut, därför att alla visste att det inte kunde hända.” Undrar vilka ”alla” är i detta påstående. Under mina barn- och ungdomsår för länge sedan semestrade jag och min mor i dåvarande Jugoslavien varje sommar. Ute på stan och caféer hördes inget men hemma, mellan skål och vägg, sade våra jugoslaviska vänner samma sak: ”Nu är det lugnt men när Tito dör smäller det”. Vi var dumma turister och fattade ingenting men Tito dog och sedan small det. Tror inte att så många på Balkan var förvånade över det. Sorgligt oavsett vad och det kan definitivt hända här om det inte redan är på väg.

  Gillad av 4 personer

 17. Mikael Steinwall skriver:

  Vi har ju redan ett Mellanöstern i miniformat, så ett troligare scenario är regelrätta strider mellan Sunni och Shia, eller varför inte mellan Turkar och Kurder. Svenskarna hukar bakom höga el-stängsel i Gated Communities.
  När krutröken lagt sig har hela Skåne utropats till ett kalifat, med högkvarteret förlagd till den Qatar-finansierade moskén i Malmö. Statsministern säger med darrande stämma att det är oacceptabelt.

  Gillad av 1 person

 18. Inovus skriver:

  Det finns en bok med titeln ”Silveretuiet” skriven av Robert Malmfors, som är en roman som beskriver händelser i Sverige efter andra världskriget med en sovjetisk invasion av Sverige. Värd att läsa.

  Gilla

 19. Per-Anders skriver:

  Det låter ganska bra tycker jag. Vi får rysk skatt på 10 % och en mer marknadsorienterad ekonomi. Med hjälp av ryssarna slänger vi ut alla islamister.

  Gilla

 20. Moab skriver:

  Ahh, jag börjar tro att flera av mina inlägg rök pga att min mail blev klassificerad fel igen? Det har tydligen hänt förut? När jag bytte mail så kom,det med..

  Det är som att vara forskare igen att försöka klura ut varför man inte kommer med.

  Gilla

 21. Nils Dacke skriver:

  Delar av berättelsen är väldigt sannolik, att våra grannländer inklusive/exklusive Ryssland kommer att ingripa vid ett ekonomiskt/politiskt och lag o ordning sammanbrott i Sverige är mycket troligt, frågan är vem som kommer först men det pekar på Ryssland då de aldrig kommer att acceptera ett land i upplösning och med stor muslimsk minoritet med stor terrorkapacitet i sitt västra närområde.

  Gilla

 22. Lassekniven skriver:

  Det finns en organisation som kan rädda oss. Den är folkligt förankrad.
  Den organisationen heter Hemvärnet. Den kan samlas ihop snabbt och gå till attack mot jihadister och kriminella organisationer vid uppror. De är tränade för krig och i en situation som skisserats idag gäller: Hemvärnet med rätt att döda.
  Det finns all anledning för svenske män och kvinnor att gå med i Hemvärnet. Sitt inte och vänta.

  Gillad av 3 personer

  • ericr45 skriver:

   Höll på att bli för evigt utslängd ( och utskälld) på en annan sajt när jag presenterade den visionen.
   Vet vi vad för folk som kom 2015-16?
   Ålderkategorin såg vi ju ? I stor utsträckning 18-30 år, dvs i ”militär ålder”.
   Vet vi något om dessa och deras bakgrund?
   Ett par containrar med AK47 plus en container ammo och saken är biff. Vi har ju öppna gränser, Tullverkat har skurits ned..
   Några här kanske t o m TV-följde ett intressant uppspelat Gotlandsscenario från FoF nyligen?
   Ett fartyg i sjönöd visade sig vara lastat med personal och tung krigsmateriel. Vips var Gotlan ockuperat.
   För ett par år läste jag att vi kunde ställa upp med 5000 man om vi fick tre månader på oss.
   Kan fortsätta…
   .

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Det sorgliga är att hemvärnet hotas av nedläggning, undan för undan och förmodligen snart helt. Det beror på Försvarsmaktens sparkrav och det alltför svaga intresset för att söka. Uppmana yngre män och kvinnor i er bekantskapskrets att söka! Från en säker källa kan jag intyga att det är en mycket effektiv och proffsig utbildning, som på bara tre månader + återkommande repövningar gör underverk. Om man så vill kan man sedan söka kortare eller längre tjänstgöringar inom försvarsmakten. Särskilt vid repövningarna blir det en mycket fin anda över ålders-
   och befälsgränserna. Alla sökande får genomgå tester i Stockholm och de antagnas motivation är hög. Jag är kritisk mot mycket i Sverige, men utifrån det som jag har hört (från Norrbotten) är hemvärnsutbildningarna en sällsynt lyckad svensk blandning av avspändhet, ändamålsenlig disciplin och professionalism.

   Gillad av 1 person

 23. MartinA skriver:

  Sandgren underskattar USAs dominans av den mediopolitiska klassen i sverige. Washington anser att sverige tillhör Washington. Om någon hotar USAs regim i sverige skulle de utan tvekan invadera. En rysk invasion är orealistisk. Å andra sidan så kanske Sandgren bara använde Ryssland som en proxy för USA för att göra det mer lättläst för folk som är indoktrinerade av gammelmedia.

  Vidare ser inte jag att vänstern har något seriöst våldspotential kvar alls.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   För att uppskatta våldspotential kan man se efter om en grupp betalar eller får betalt för sitt engagemang. Det är något som tyder på offervilja. Här presterar muslimer i sverige förvånansvärt lågt. Deras organisationer tillförs hela tiden pengar utifrån.
   Vänstern däremot är otroligt bortskämd i många år. Dem kan vi helt räkna bort när det kniper.

   Gilla

 24. Rikard skriver:

  Hej.

  Den historiska bakgrund som finns på Balkan saknas i Sverige.

  En troligare delning är mellan svenskar som liksom jag vill ha ett svenskt Sverige, som före 1975, och de som ser sig som kosmopoliter. Till detta kan adderas ekonomiska och religiösa samt andra civilisatoriska hänsyn.

  De senare, starka bland den urbana och mediala klassen, kommer att ha stöd från EU. De förstnämnda från Visegrad-länderna, och Ryssland – av dessas egna skäl, givetvis.

  En väpnad konflikt kommer att utkämpas i hög grad via ombud, men ett riktigt inbördeskrig som det i Finland kan inte uteslutas – kanske en bättre jämförelse, än den Jugoslaviska följetongen.

  Vinner den kosmopolitiska, islamofila och EU-lojala sidan slutar Sverige och i sinom tid svenskarna att existera. Vinner den patriotiska svenska sidan kommer landet att utsättas för allehanda sanktioner och handelsblockader i syfte att väcka folkligt missnöje med vilken sorts regim det må vara som styr, något som också kan bli aktuellt om Sverige efter kommande val börjar förhandla med EU utifrån en position som suverän stat med en egen etnisk befolkning och inte som en mångkulturell provins.

  Du väljer själv om du är lojal med ditt land och ditt folk, eller med islam och den av EU förordade mångkulturen. Bägge valen medför en kostnad.

  Valet står mellan Sverige och en framtid utan Sverige – vad är du själv beredd att göra?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 25. olle reimers skriver:

  Månne detta scenario är föremål för ingående diskussioner i Davos?

  Sanningen är ju att det redan finns en plan för vad som ska hända med Sverige och att det tänkta scenariot är en del av planen för att senare motivera åtgärderna. Sverige utsågs redan för över 30 år sedan till experimentverkstad med i första hand Carl Bildt med hjälp av Göran Persson som exekutörer. Det ingår som en del i Agenda 21 som nu fulländats i Agenda 30.

  Beslutet om detta togs i början på 1980-talet med undanröjandet av Olof Palme som en första åtgärd för att förhindra att alltför starka band knöts med det förfallande och osäkra östblocket.

  Det vore naivt att tro något annat än att Nato:s ubåtar i Östersjön inte skulle tillåta någon östlig ockupation av Gotland. Det har med all önskvärd tydlighet demonstrerats i samband med olika övningar och med sänkningen av Estonia.

  Sverige är ett övningsområde för att leva ut allehanda globalistiska fantasier. Det oprövade svenska folket var, precis som väntat, fogligt och berett att invänta sitt förutbestämda öde med näsan nedborrad i Sold 21.

  Låter ovanstående som en konspirationsteori? Kanske det. Verkligheten kan vara värre ändå!

  Gilla

 26. Beria skriver:

  Sandgren som med sitt en smula väderbitna älgjägaransikte , sina ihopbitna käkar och sin in i kameraobjektivet något gallstirrande blick tycks förkroppsliga bilden av en svensk officerstyp med den vanliga i den kategorin förekommande Pavlov/Tavistock Institute-mentala basprogrammeringen-den vanligaste bland de svenska programmeringarna -ger faktiskt uttryck för precis vad som kommer att ske inte bara i Sverige utan även i Tyskland ganska snart enligt den tyske ”skådaren” Irlmeier.Det enda som avviker är att Irlmeier redan sedan länge såg detta komma och att han förutsåg framförallt hyperinflation och inbördeskrigsliknande förhållanden i Tyskland,Frankrike och Italien.Inbördeskrigsliknande förhållanden som utmynnar i revolution i framförallt Tyskland,Frankrike och Italien.Drivande och utlösande faktorer:1.Det brutala genomdrivandet av Kalergi-planen genom muslimsk massimmigration.2.Hyperinflation.Sannolikt till dels som en följd av den dramatiska stegringen av penningvolymen som bl a är en följd av den låne- (ECB) och skattefinansierade muslimska invasionen som implementeras av de ej folkvalda ”europeiska” sk ”eliterna”.Tidpunkt för detta skeende kanske redan under 2018.Med focuspunkt under ”skördemånaden” 2018 då en rysk sk preventivattack ej är helt utesluten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.