Gästskribent Håkan Karlberg: SOS – Sverige driver redlöst

Thomas Gür har i tidskriften Kvartal (30/12 2017) redovisat en häpnadsväckande upptäckt. Han citerar Magdalena Anderssons uttalande om migrationspolitiken i en intervju (DN 21 december 2017) som kan sammanfattas:

Det finns anledning för oss Socialdemokrater att vara självkritiska. Vi skulle tidigare ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot. Under senare år ser vi att det tar alldeles för lång tid för människor att komma i arbete. Vi har en stor bostadsbrist och en stor lärarbrist. Det tycker jag att vi kunde ha sett och varit tydligare med tidigare än hösten 2015.

Gür:

Det signifikanta med Anderssons uttalande är att det varken till innehåll eller formulering skiljer sig från hur invandrarministern Maj-Lis Lööw lät, när hon den 14 december 1989 berättade för riksdagen om det beslut som regeringen fattat, det så kallade Luciabeslutet. Bakgrunden var, enligt Lööws egen beskrivning då, att ”det svenska flyktingmottagandet befinner sig i en kris”. För år 1989 uppgick det förväntade antalet asylsökande till 29 000 personer, mot ett utfall om 19 000 under 1988.

Luciabeslutet innebar i korthet att uppehållstillstånd i stort endast tilldelas konventionsflyktingar och de med särskilt starka skyddsbehov. Om Luciabeslutet inte rivits upp av Bildtregeringen och ersatts av ”den humanitära flyktingpolitiken” skulle andelen med invandrarbakgrund i Sverige idag sannolikt ligga på våra grannländers nivå.

Lööw konstaterade att vi har nått gränsen för vad vi klarar av. Detsamma säger alltså Magdalena Andersson 1 920 587 uppehållstillstånd senare. Det är förvånansvärt att Socialdemokrater vid regeringstillträdet 1994 helt hade glömt Luciabeslutet trots att problemen nu blivit ännu större. Minnesförlusten var tydligen total.

Jag har gått igenom Moderaternas Invandrar- och flyktingpolitiken, Motion 1990/91:Sf609. Den i motionen beskrivna politiken motsätter sig inte Socialdemokraternas Luciabeslut och kan anses som restriktiv och ansvarsfull. Inriktningen är konventions- och kvotflyktingar samt arbetskraftinvandring.

I motionen beskrivs krav på ID-handlingar, snabbt inlemmande i arbetslivet, att repatriering skall främjas, harmonisering av politiken med övriga Europa och särskilt till grannländerna, fri debatt, förankring i breda folklager, försvar av våra värderingar och kulturmönster, ansvar för de egna medborgarna, ett värdigt mottagande, omfördelning av resurserna till UNHCR:s flyktinghjälp samt snabbt avvisande vid avslag.

Även moderaterna lider av minnesförlust. Den strama moderata invandringspolitiken från 1990 har under Alliansens tid omformats till sin spegelbild:

· Dokumentlöshet blev i det närmaste norm
· Ett värdigt mottagande och snabbt inlemmande i arbetslivet blev ett stadigt växande utanförskap
· Varningen för kulturkrockar tystades genom identitetspolitik
· Repatriering blev permanenta uppehållstillstånd
· Önskan om att politiken skulle harmoniseras med grannländerna och EU blev EU:s mest extrema och kravlösa
· Krav på fri debatt ersattes av skambeläggning och bestraffning av visselblåsare; många av dem som på ett högst rimligt vis kritiserade migrationspolitiken buntades ihop med rasister, populister och mörkermän.
· Krav på politikens förankring i breda folklager ignorerades trots att kontinuerliga opinionsmätningar, exempelvis av SOM, visade ett betydande motstånd
· Krav på att försvara nedärvda värderingar och kulturmönster ersattes närmast av förakt gentemot dessa, ”barbari” sa Reinfeldt
· Omfördelning av resurser till UNHCR:s flyktinghjälp blev istället ett enormt resursslöseri på invandring till och permanent uppehåll i Sverige

Mona Sahlins ideologiska irrfärder ej att glömma, men asylinvandringen sköt rejäl fart under Alliansen.

Varför har politikerna drabbats av kollektiv minnesförlust? Gür pekar på att en ”fantasiresa” inleddes med Fredrik Reinfeldt som partiledare och med understöd av partikadrer från främst MUF, som ersatte de äldre politiker som lämnat partiet, och som enligt Gür ”hade mycket svärmiska uppfattningar om vad migration från avlägsna kulturkretsar till en välfärdsstat som den svenska innebar”.

Varför har man år efter år och oberoende av regering fortsatt med samma politik och expanderat denna till EU:s mest extrema, trots att det redan 1989 var uppenbart att vår integrationsförmåga överskridits? Och trots att politiken inte stöddes av en majoritet? Varför underlät man, vilket Riksrevisionen påtalat, att göra konsekvensanalyser som underlag för Riksdagens behandling av ett stort antal propositioner gällande migration, främst under Alliansens regeringsinnehav?

Drevs politiken av uppfattningen att ”mångfalden” och de enligt Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström ”goda föresatserna” motiverade eventuella uppoffringar? (Se ”De goda föresatserna och haveriet utan återvändo”, Kvartal 3/2016) Fanns hos regering och Riksdag en avsikt att i grunden förändra Sverige – oklart hur de tänkte sig att detta rimmar med Sveriges väl?

Resultatet av denna oerhört ansvarslösa politik ser vi nu. Utanförskapet växer och med den laglösheten, polisen räcker inte till och otryggheten ökar, sjukvården liksom socialtjänsten och skolan är pressad, bostadsmarknaden är i obalans och har lokalt ersatts med en sovplatsmarknad, hög arbetslöshet hos invandrare, ökande antisemitism, kommunernas ekonomi är hotad, den sneda könsbalansen med 123 pojkar på 100 flickor i åldersspannet 15-19 år är en social bomb. Mest tragiskt är att äldrevården får ge bidrag till den ökade försörjningsbördan. Och situationen kommer ytterligare att förvärras, eftersom några hundratusental asylsökande och anhöriga till dessa enligt Migrationsverket är att vänta de närmaste åren.

Konspiration eller en ofantlig inkompetens? Eller en ängslig låt-gå-politik uppbackad av press och ”public service” samt betingad av rädsla för ”antirasisterna”? Frånvaro av debatt och därmed ingen reaktion från en oinformerad opinion möjliggjorde haveriet. Vad som än är orsak till den galopperande invandringspolitiken avslöjar den våra politikers ovilja eller oförmåga att likt våra nordiska grannländer utveckla invandringspolitiken till en för Sveriges befolkning och framtid ansvarsfull nivå.

Gunnar Sandelin har på bloggen ”Invandring och mörkläggning” den 2 januari 2018 publicerat en skrämmande bild:

Citat: När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration. Aldrig har skillnaden jämfört med våra grannländer varit så stor. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör.

Sveriges kristna råd, med bland andra ärkebiskop Antje Jackelén, har för en tid sedan till Morgan Johansson överlämnat ett upprop där man påstår att Sveriges asyllagstiftning ligger på EU:s miniminivå. Sydsvenskan har nyligen i en ledare påstått att vår migrationspolitik nu är ”stram”. Och den uppfattningen är nog vida spridd.

Den galopperande utvecklingen mot ökat kaos fortsätter medan politikerna diskuterar vem som skall regera med vem och hur Sverigedemokraterna skall utestängas. Kjell-Olov Feldt i Svenska Dagbladet på frågan vad politiken kan göra åt denna tickande bomb: Jag vet inte. Jag tror knappt att någon vet det. Man försöker hålla locket på.

Save Our Souls – Sverige driver redlöst!

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholmsbolaget samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.

70 reaktioner på ”Gästskribent Håkan Karlberg: SOS – Sverige driver redlöst

 1. svenne skriver:

  ”Om Luciabeslutet inte rivits upp av Bildtregeringen och ersatts av ”den humanitära flyktingpolitiken” skulle andelen med invandrarbakgrund i Sverige idag sannolikt ligga på våra grannländers nivå”.

  Upprivandet av Luciabeslutet är ju den vattendelare som gjorde att riktningen på invandringspolitiken hamnade i den vansinniga fåra där vi nu befinner oss och inte kommer att kunna ta oss ur inom överskådlig tid.

  Många hävdar att Bengt Westerberg är boven i dramat då han pressade Bildt att ta detta steg och jag är benägen att hålla med. I en vadhållning så torde det vara ganska riskfritt att satsa sina pengar på att södertäljesonen Bengt – efter avslutat destruktivt värv – inte får någon staty av sig uppsatt i denna stad.

  Gillad av 4 personer

  • Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

   Varken Bengt eller Carl verkar ha en förmåga att kunna se vad beslut leder till. Bengt beslut och Carl´s beslut leder fram till där vi är i dag. Frågan är vad folket ville och vad folket gör i dag för att se en annan framtid

   Gillad av 2 personer

   • OSS skriver:

    Och våra barn är de största förlorarna..
    ”KRIMINELLA OCH KLANLEDARE ÄR REDAN INNANFÖR VÄGGARNA”

    Vardag i de mångkulturella skolorna: Hot, våld och till och med våldtäkter.

    Den kriminella världen har krupit in i skolans värld. Här talar vi om en klan som avrättar folk på fotbollsplaner.

    En gång satt elever i uppehållsrummet och delade upp pengarna efter ett inbrott. En annan gång när polisen tillkallats kom det in 40-tal unga och började hoppa på polisbilen.

    Din jävla svenne gör inte om det, skrek de. De är vana vid att det aldrig blir konsekvenser när de gör något.

    Situationen i dagens invandrartäta skola kan enligt en lärare sammanfattas:
    – Fruktansvärd. Du måste ha ett psyke av stål. Jag vet inte hur många gråtande kolleger jag fått ta hand om. Psykologer som kommit in två lektioner och sedan sjukskrivit sig.

    Kaos
Det är kaos varenda dag.
    – Elever slåss, skriker, knuffar, säger ”jag ska döda dig”, ”hora”. Vi som jobbat i många år är som krigsskadade. PTSD utvecklas efter två år. Man lever på konstant hög stressnivå.
    https://samtiden.nu/2018/01/den-svenska-skolan-2-kriminella-och-klanledare-ar-redan-innanfor-vaggarna/

    Elever som tittar på IS-propaganda på lektionstid. Mammor som är oroliga men även föräldrar som är rena salafister.
    – En tjej som skulle ha lektioner på en annan skola fick ha vakter med för att hon inte skulle bli indragen på en toalett och våldtagen.

    Svenska regler och lagar gäller inte i de här områdena.

    Vad säger Fjungöken Fridolin han som lovade att fixa skolan på hundra dagar?

    Gilla

  • Petrus skriver:

   Svar till SVENNE ang. Bildt:

   Kommentaren ovan är ett bra exempel på hur otroligt okunniga/naiva även invandringskritiska moderater är.

   En del av problemet är kanske det så väl inarbetade epitetet ”högerextremist” som beteckning för mer uttalad invandringskritiker. Av logiken följer då att den som är ”höger”, d v s moderat, automatiskt blir någon slags måttfull invandringsmotståndare eller på något sätt måste vara det eller skall vara det. Det hade av denna anledning varit pedagogiskt väldigt värdefullt om det kunde dyka upp ett invandringskritiskt parti litet till vänster om SD i ekonomiska frågor. Då skulle folk få bättre förståelse för att det är skillnad mellan att vara höger i ekonomiska frågor och invandringsfrågor. Då hade sannolikt SD, eller ett parti litet till höger om SD i ekonomiska frågor, kunnat plocka mer röster från moderaterna.

   När det Bildts åsikter i sak vill jag hänvisa dels till hans faktiska handlande och dels till en intervju i Invandrare och minoriteter någon gång 1985-88 där han påpekade att moderaterna i valet 1973 angrep sossarna för främlingsfientlighet när de sade att de ville skydda den svenske arbetaren från arbetskraftsinvandring. Han sade att Palme blev generad då. Bildt sade också att han trodde att invandrare skulle bli moderater eftersom de varit så företagsamma och entreprenöriella att de tagit sig hit. Bildt är av samma skrot och korn som Reinfeldt, Kristersson, Per Bill o s v som tidigare uttalat sig för fri eller nästan fri invandring.

   Gilla

 2. MartinA skriver:

  Politikerna har ej styrt denna fråga. Det har mediebaronerna och västoligarkerna gjort. Vilket är tydligt på grund av att utvecklingen varit snarlik i alla europeiskättade länder. Även grannländerna har enorma flyktingkatastrofer och förstörd trygghet och hemska etniska konflikter. Sverige har visserligen haft lägre motståndskraft. Eller så har de som vill oss ont lagt högre prioritet på sverige.

  Gillad av 9 personer

 3. Agneta Berglöw skriver:

  En oerhört väldokumenterad,skrämmande krönika.Vad är det för ynkryggar till politiker som år ut o år in styr Titanic- fartyget Sverige mot total förlisning.
  Ärkebiskopen Antje J.är en mycket farlig kvinna.Tänk på hennes val av ledord:Allah Akbar.Om jag minns rätt så fanns det en hel del som inte gick rätt vid val o utnämnande av AJ till ärkebiskop.
  Sverige är världens främsta humanitära stormakt!För vem? Inte för den svenskfödda befolkningen som har betala skatt till förb…. hela sitt yrkesliv o får en likt förb… beskattad pension som det definitivt inte går att leva på.
  Att Magdalena Andersson har mage att vräka ur sig vad hennes egen regering ställt till med- när klockan redan är slagen o har försatt landet i spillror är höjden av arrogans.

  Gillad av 8 personer

 4. malmobon skriver:

  Vill påminna er om vad Ulf Kristersson sa 1989 då han var MUF ordförande, och är det någon som tror han ändrat uppfattning under dessa år måste man vara riktigt NAIV eller helt enkelt dum i huvudet. Ulf är en exakt kopia av Reinfeldts Öppna hjärta politik. Lägg därtill Annie Lööf som är med i Bilderbergsgruppen så har ni framtidens Sverige som U-land, om någon nu skulle få för sig rösta på dessa partier.
  Här har ni länken som alla bör lyssna till. https://www.youtube.com/watch?v=qmVYazHxYjY

  Gillad av 3 personer

 5. Palle skriver:

  Håkan: tack för denna klartext. Luciabeslutet ja, och upphävandet av detta – redan före Reinfeldts tid fanns alltså denna totala avsaknad av verklighetsförankring inom borgerligheten (Bildt, Westerberg t.ex.). Man spelade på svenska folkets goda vilja att hjälpa människor i nöd och omvandlade detta till att detta motsvarade obegränsad invandring till Sverige. När trafiken gick från dåvarande Jugoslavien till vårt land fick Bildt frågan av en journalist på SR P1 om Bildt såg någon som helst övre gräns för antalet vi kunde ta emot. Bildt förstod ö h t inte frågan: det blev väl så många som det blev menade han, ungefär som ett väderfenomen över vilket vi som nation inte hade något som helst inflytande. Dessa migranter kom dock från Europa, men betänk vad detta inneburit bl.a. i form av brottslighet, t.ex. vapeninförsel inklusive handgranater, det senare ett område där vi sticker ut.
  Jämförelsen av asylmottagningen mellan de nordiska länderna är frapperande – här bör framhävas en viktig faktor: var i mainstream media finner vi att ansvariga politiker konfronteras med dylika fakta när de yttrar sig i termer av stramhet i invandringspolitiken? Dessa medias ohöljda propaganda för en helt extrem politik är en faktor, som givit draghjälp åt att en sådan kunnat ha förts (och förs!) i vårt land.

  Gillad av 3 personer

 6. Moab skriver:

  Bra men oturligt att det är sulorna du vill rädda från redlöshet, måsarna och sulorna klara sig nog till havs, stavfel i slutklämmen är aldrig bra..

  Jag brukar ofta hänga upp ansvaret på Reinfeldt men frågan är vem som släppte fram honom? Det är utan tvekan så att den katastrof som nu är Sverige mest tydligt kan skyllas på Moderaterna, för att de var gatekeepers mot det vansinne som nu sprider sig, det har alltid funnits batikhäxor i Sverige men det fanns en modererande kraft så att mjukismän och batiken inte tog över, denna förvaltades, uppfattar jag, av Moderaterna, därför är detta partis svek desto större. Men hur gick det till? Vet någon med insikt från insidan? Jag tror Reinfeldt om mycket ont men inte kom detta från honom allena, varken ideérna eller makten. Nej, jag tror faktiskt att för några årtionden sedan så började det röra på sig på allvar i världens elit och man övertygade sig själva om att målet är globalisering och folkblandning, det var svaret på alla problem, meningen med livet, 42, det måste vara så för att man går ju över lik över lik över våldtagen och över våldtagen för att nå sitt mål, inga konsekvenser är för allvarliga vad det verkar, det finns ett större mål vi aldrig hör formulerat. Jag tror att i Sverige så började det med någon ännu mera arrogant än Reinfeldt, nämligen Bildt. Jag gissar att han är massinvandringens fader i Sverige. Det hade varit intressant att få en inblick i vad som skett i Moderaterna de senaste 30 åren, när blev gängvåldtäkter ett accepterat medel för ett högre mål?

  Gillad av 12 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Carl Bildt föddes ju upp för att vara Olof Palmes like och motståndare, en kryssningsrobot med ett förprogrammerat mål. Olof Palme hade genom sin ohämmade arrogans och ondska och genom brott mot all heder och alla regler för hederligt och välvilligt uppträdande politiker emellan slagit ner framför allt moderaterna mycket hårt. En hathets liknande den som nu drabbar alla vita män hade han och hans parti släppt lös gentemot moderater, höginkomsttagare, företagare, entreprenörer och gentemot strävsamma medelklassmänniskor i allmänhet. Carl Bildt skulle ställa allt till rätta. Han tränades upp som en bulldog som skulle bita sig fast i Palme och slita honom i stycken.

   Och så gick Palme och dog.

   Vart skulle Carl Bildt nu rikta all sin uppsamlade ilska och arrogans, alla sina debattrick, alla sina fina fwwwaaasew? Han stod som matadoren i arenan framför tjuren Ferdinand i skepnad av Ingvar Carlsson. Han bröt sitt svärd i stycken! Han slet sitt hår! Stånga mig! Slå mig!

   Gillad av 2 personer

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Vår ambition att vara ett rättssamhälle skapar en massa problem för oss. Men varför skall den som är gäst i Sverige som asylsökande behandlas med samma rättssäkerhet som svenska medborgare?

  En asylsökande bör själv förtjäna att behandlas med samma rättssäkerhet genom ett gott uppförande, innebärande bl.a. att tala sanning och uppföra sig hyfsat. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen uppträder hyfsat. Brister skall snabbt ge konsekvenser genom indragning av förmåner och rättigheter genom summariska myndighetsbeslut. Föräldrar har ansvar för sina barns beteende. Nuvarande åldersbestämning där främst 18 år utgör en gräns för när man är barn ersätts med att barn är en inte könsmogen person. Det torde vara lättare att kunna konstatera för dem som tycker att det är problem med knäledskontroller.

  Alla beslut som bygger på uppgifter som inte har styrkts med pass eller på annat säkert sätt behandlas som preliminära intill dess de har säkerställts. Det skall vara den sökandens ansvar att ta fram bevis.

  Den nuvarande Reinfeldtska rättssäkra asylprocessen har medfört att vi har en stor och snabbt växande befolkningsgrupp i Sverige som vi har lärt upp att det lönar sig att ljuga och bedra det svenska samhället. Hur skall den någonsin kunna bli en del av det svenska?

  Gillad av 5 personer

  • Jaxel skriver:

   Du skriver att: ”Det skall vara den sökandens ansvar att ta fram bevis.”

   Det inte bara skall vara så. Enligt lagen är det så. (Jag läste för en tid sedan en dom från Migrationsöverdomstolen som var mycket tydlig på denna punkt. Har inte länk tillgänglig nu, men kan nog plocka fram om någon är intresserad.)

   Lagen säger alltså att den asylsökande ska styrka sin uppgifter. Ta exempelvis det här med ålder. En asylsökande påstår att hen är under arton, men kan inte styrka det. Hen erbjuds medicinsk åldersbedömning som indikerar att åldern är 18 eller. Den medicinska åldersbedömning är dock inte fullständigt säker, det kan inte helt uteslutas att hen ändå är under 18. Den asylsökande får avslag på sin ansökan.

   Denna situation kallas i massmedia regelmässigt för rättsosäker. Jag har förstått rättssäkerhet i myndighetsutövning som att myndigheter och domstolar fattar beslut i enlighet med lagen. Således finns det inget rättsosäkert i det ovan skisserade beslutet.

   Rättsosäkert, i den meningen att myndigheter struntat i lagen, var det dock i allra högsta grad när myndighetssverige accepterade vilka påståenden som helst om ålder.

   Det tycks som massmedia har en helt annan uppfattning än jag om vad som är rättssäkert eller inte i myndighetsutövning. Vad som är rättssäkert enligt detta sätt att se det tycks vara frikopplat från lagen och istället bygga på journalisternas uppfattning om hur det borde se ut. Land skall med lag byggas?

   Detta sagt så borde förstås de metoder för medicinska bedömningar som används vara de mest tillförlitliga som finns att använda baserat på tillgänglig vetenskap.

   Gillad av 7 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Nu kan ålderstester göras med stor säkerhet med ett DNA-prov! Detta utförs vid UCLA, University of California Los Angeles. Hildesheim i Tyskland har nu börjat med detta.
    I Tyskland är der också stor debatt om åldersbestämningen. De har hitills bara gjort ”okuär besiktning”, men kraven på medicinsk test är nu stora efter några uppmärksammade mord begågna av invandrare som har sagt sig vara minderåriga.
    Läs gärna om detta i dagens Stern och Die Welt!

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Vi kan ju börja med att ta fingeravtryck på alla invandrare. En bra start, sedan DNA-prov, kanske en bild också när de reser över gränsen som man gör utomlands när man åker på semester. Man kan också kräva att pass finnes, och,det skall helst inte vara tappat 23 gånger.

    Gillad av 1 person

  • Palle skriver:

   Göran Fredriksson: bra kommentar. Ditt sista stycke får mig att tänka på det i näringslivet bekanta faktum att när en ny medarbetare ska börja på en arbetsplats, är det av avgörande betydelse hur inskolningen av den nye genomförs. Kloka företag lägger därför stor vikt vid en god och tydlig introduktion då denna kommer att prägla individen framöver. Som du skriver är det givetvis helt förödande att en ”nyanländ” som första signaler får sig till del att det lönar sig att ljuga och bedra. Det verkar sedan många år betraktas som något helt normalt att en asylsökare gjort sig av med pass och ID-handlingar dvs att det betraktas som helt OK att motarbeta utredningen om sitt eget asylärende.
   Konsekvenserna av den helt destruktiva praxis, som tillämpas av asylärenden i detta arma land kan endast bli förfärande.
   Twitterkonton Steget efter:
   https://pbs.twimg.com/media/DPy_gcmX4AA_Iyj.jpg:large

   Gilla

 8. Ulla L skriver:

  Ja, jag har också många frågor om den för mig obegripliga invandringspolitiken.
  Det allvarliga är att denna, sedan 80-talet fullt medvetna, politik har förändrat landet till oigenkännlig. Denna utveckling mår jag inte bra av och min röst får något av dessa partier aldrig mer av mig. Varför har politikerna gjort detta? Är det i Palmes spår som M och de andra vandrat, det spår som hellre idkat välgörenhet i utlandet och därmed låtit politikerna få njuta av internationell prestige och flotta mottagningar än att värna ”barbarerna” i inlandet?
  Är dessa partier lika lögnaktiga och svekfulla också på andra politikområden? Så om t.ex. M, som väl är det parti som varit mest falsk, säger i partiprogrammet att man vill skärpa straffen kan de medvetet föra en politik som kortar straffen. Vem röstar på ett sådant parti?

  Gillad av 10 personer

 9. O.T. skriver:

  Södersjukhuset i Stockholm har idag gått in i stabsläge på grund av ”den extrema belastningen på akutmottagningen”.
  Det meddelar sjukhuset på sin hemsida idag.
  Läget på sjukhuset är inte ens patientsäkert. Under natten övernattade 36 patienter på akuten i väntan på vårdplats.
  http://www.friatider.se/s-dersjukhuset-i-stabsl-ge-totalt-verbelastat
  Hur många anhöriginvandrare är det som är på ingående? Och vi får inte glömma Annie Lööfs 30miljoner.

  Gillad av 6 personer

 10. Christina Gustafsson skriver:

  Mörkrädd blir reaktionen. Även om man förstod ur illa det är ställt idag med vårt gamla Sverige. Hur ska denna samlade information kunna nå ut till våra morgontidningar; SVD, DN etc och SVT OCH våra politiker. HUR ska fjällen från ögonen ramla? Vi är många som läser DGS men vi kan för det mesta inte påverka annat än att rösta vart 4:e år och det räcker inte. Vi har börjat prata öppet med vänner och bekanta men det räcker inte heller. Så frågan är hur ska Håkan Karlbergs text nå ut till gemene man och kvinna?

  Gillad av 3 personer

 11. Maria skriver:

  Upprepning:
  “VISSTE NI ATT:
  – En nyanländ familj med mamma, pappa och åtta barn kan få 78 000 kr i statliga och kommunala bidrag per månad. Med en av kommunen hyrd privatvilla med en hyra om 35 000 kr?
  – En nyanländ kvinna som är 66 år och fått PUT fyra månader senare har ett äldreförsörjningsstöd om 12 700 kr i månaden netto?
  – Dyra kostnadsförslag på tandvård för nyanlända beviljas av kommunernas socialtjänst? Och att detta är mera regel än undantag? De flesta på över 30 000 kr.
  – Många som kommer till Sverige har noll arbetsförmåga och grava sjukdomar och därför går direkt till att få sjukersättning på livstid?
  – Att etableringsstödet de första två åren uppgår till ca 6 400 kr per person och månad. Plus otaliga tillägg om det finns barn?
  – Kommunernas nybyggda och dyra hyresrätter går till nyanlända och soc betalar hyran om det fattas pengar från etableringsstödet?
  – Vi inom socialtjänsten nu tar emot andra generationens invandrare som inte är självförsörjande? I vissa fall även tredje generationen?
  – Det finns en gigantisk byråkratisk apparat som bara hanterar hur pengar ska föras över från skattebetalare till nyanlända?
  Alla exempel ovan är hämtade från mitt yrkesliv som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Allt stämmer.”
  http://www.undertallen.se/2018/01/for-en-trippelregel-i-socialforsakringarna/

  Gillad av 10 personer

  • ASK skriver:

   Maria! Bra att du som VET skriver om detta. För det är ju helt osannolikt. Det enda som skulle kunna försvara dessa bidrag till nyanlända vore att även svenskar som hade samma behov också fick del av dem. Men så är det ju inte. Tänk bara på alla fattigpensionärer!

   Gillad av 3 personer

   • Maria skriver:

    Visserligen var det ett citat av en beundransvärd visselblåsare från socialtjänsten. Betänk dock att detta bara är EN handläggares erfarenheter. Tänk om ALLA handläggare kunde redogöra för sin vardag och vilka belopp som betalas ut till nyanlända. Folk hålls ju i okunnighet så länge som möjligt.

    Gillad av 4 personer

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag tror att tiden är mogen att vi som är allmän borgerliga och har levt/lever någorlunda ansvarsfulla liv och kanske har röstat på moderaterna på allvar gör uppror mot moderaterna. Man blir faktiskt förbannad när man t ex läser vad Gunnar Hökmark skriver idag i DI. Han utgår ifrån att folk är idioter och går på vilka bluffar som helst.

  Han ojar sig över allt elände som uppstått pga nuvarande regeringskonstellation men glömmer att nämna att det är hans parti som släppt igenom allt detta:

  • En utebliven förstärkning av försvaret.
  • En hetsjakt mot privata företagare och människors valda välfärd.
  • Höjda skatter.
  • ………

  Han har t o m fräckheten att ondgöra sig över DÖ som hans partikamrat hittat på och hållit fast vid och som fortfarande tillämpas av hans parti.

  Gillad av 8 personer

 13. heraldikern skriver:

  Det kanske mest anmärkningsvärda är väl ändå alla dessa forskare inom ekonomi, demografi, historia, politik och socionomi med mera med mera samt alla dessa så kallade journalister som inte gjorde sitt jobb genom att påtala detta för politikerna och allmänheten! Detta trots att dom skulle få mothugg. Men med ärlighet och ihärdighet hade dom vunnit matchen istället för att ställa sig på politikernas sida!

  Gillad av 3 personer

 14. olle reimers skriver:

  Den som inte ser cynismen som glimmar i ögonen på Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt är blind.

  Två högintelligenta män som hatar socialismen och som ser ner på svenska folkets sävliga tråkighet.

  Riv ner skiten och börja om; det är så de har tänkt. Inte ett uns till övers för klöverängar och midsommarstänger.

  Gillad av 2 personer

 15. 5ven55on skriver:

  ”Konspiration eller en ofantlig inkompetens?”

  En kombination av båda. Oligarkerna har drivit agendan länge (åtminstone sen 60-talet, kolla tex David Schwartz bidrag till vår nuvarande situation). Men många makthavare i Sverige är också nyttiga idioter och fruktansvärt inkompetenta.

  ”…vad politiken kan göra åt denna tickande bomb: Jag vet inte. Jag tror knappt att någon vet det”

  Jag vet. De måste kliva åt sidan och lämna över till kompetent folk som förstår situationen och har kompetens att göra det som krävs.

  Dessa kompetenta personer måste sedan strypa alla bidrag, konfiskera alla medel som tillskansats otillbörligt (politikers löner, ljugande invandrares bidrag mm – medel som ska användas till restaurering av Sverige), slänga ut alla som inte har i landet att göra (med våld om nödvändigt – hellre fälla än fria), om möjligt straffa de anstiftande oligarkerna (tex genom lönnmord), m.m.

  Gillad av 3 personer

 16. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Håkan! Den här artikeln är verkligen värd att spara och ta pappersutskrifter av. Just genom att den är så sakligt och balanserat kritisk och samtidigt så skrämmande lämpar den sig ypperligt att dela och hänvisa till under valrörelsen.

  Gillad av 2 personer

 17. UlfH skriver:

  Vem i maktens sfär vill ha ett samhälle som är i fritt fall – politiskt, moraliskt och helt utan framtidstro?
  Eller vad beror det på att vårt samhälle har hamnat i denna hopplösa situation? Någon som kan förklara?

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Det er nok internasjonal storfinans som i siste instans står bak. George Soros med flere ønsker at landene skal ta opp svære lån for å betale for immigrasjonen. Når kassen er tom og lånene ikke lenger kan innfris, venter greske tilstander hvor landenes ressurser tappes og selges ut til internasjonal kapital. Velferd og demokrat blir en saga blott.

   Gilla

 18. Armageddon skriver:

  Invandringsidiotin började i mitten av 70-talet (1975/76) med den konstitutionella ändringen att Sverige ska vara en mångkulturell nation. Alla politiker sen dess kan luta sig tillbaka och säga att de bara följer konstitutionen. Alla regeringar efter detta bedrövliga beslut är skyldiga till dagens elände.
  Det kommer att bli värre. Sverige är lydstat med framkantsambitioner relativt alla påbud från globalisternas EU. J-C Juncker hävdar alltmer högljutt att ‘invandringen måste öka i de europeiska nationerna’. Den svenska regeringen kommer att på olika sätt försöka följa detta även om retoriken talar om ‘återhållsamhet, stopp, återvändande, ordning och reda mm.’ Folkuppror är svar 1, grundläggande konstitutionell ändring är svar 2, utträde ur EU svar 3 och deportering av icke-integrerbara svar 4. Kan det ske???

  Gillad av 1 person

 19. BjörnS skriver:

  Det är intressant att Frankrikes president nu har sagt att asylpolitiken måste ses över eftersom det är en krissituation där över 100.000 asylsökande kom 2017. Frankrike har 67 miljoner invånare. Omräknat till Sveriges folkmängd betyder det knappt 15.000 asylsökande per år… De siffrorna kan inte Sverige ha varit nere i sedan 80-talet, om ens då. Jag vet inte. Det understryker dock bilden av svenska politiker, media och PK-elit som väldigt extrema.

  Gillad av 2 personer

  • Maria skriver:

   Många av de asylsökande är nog sådana som evakuerats från Calais. De som insett att det är bättre att söka asyl i Frankrike med gott hopp om att få ansökan beviljad (sudaneser m.fl.) än att fåfängt försöka ta sig över Engelska kanalen. Dock var det ett vallöfte från Macron att de som får sin asylansökan avslagen också ska lämna landet. Hittills har ca 20 procent av ansökningarna beviljats men bara 5 procent av de som fått avslag har avvisats tills hemlandet. Resterande har stannat kvar. Macron verkar stå fast vid sin politik, folk på fältet vittnar om hårdare tag och de lokala myndigheterna avkrävs nu uppgifter på antalet papperslösa medelst cirkulär. Macron går längre än högern någonsin vågat tidigare. Samtidigt vill Macron ha snabbare handläggning av asylärenden.

   Gillad av 1 person

 20. Hortensia skriver:

  Tack, Håkan, men det reder sig kanske. VÅR integrationsförmåga har ju visat sig vara exceptionellt god. Tänk att svenska folket så snabbt kunde vänja sig av med att generellt tro gott om mer exotiska kulturer.

  Gilla

 21. Jan Wiktor... skriver:

  Tack för denna redovisning. En mycket klar och tydlig sammanfattning av decenniers politik. Det jag slås av är att texten i mycket utgör en historiebeskrivning. De som redan insett att politiken gått fel, börjar nu leta orsakerna till det. Ett mycket gott tecken. Att dessa historiska samband först presenteras i alternativmedia är även det mycket symtomatiskt.

  Det andra som slår mig är att befolkningen befinner sig i många olika stadier. En del har mycket aktivt sökt kunskap. Det har funnits ett flertal skribenter som sökt fånga verkligheten bakom alla ytliga och tomma floskler och osakligheter. Den upplysta skaran har dock varit tämligen begränsad, men växer långsamt i antal i och med att verkligheten själv alltmer knackar hårt på dörren.

  Men en majoritet, som litat på traditionella medier, har hållits i informationsskugga. De har saknat tillräckligt med fakta och information för att sakligt kunna informera sig om Sveriges utveckling och riskerna med den.

  I princip har både politiker och media mest använts sig av moraliska brösttoner för att tysta eventuell kritik. All mer saklig information har då fått stå tillbaka. Verkligheten själv har intresserat få av maktens män och kvinnor.

  Nu står vi där med ett en befolkning som till stora delar förts bakom ljuset med en huvudsakligen moralisk argumentation. Men nu har både verkligheten och en allt mer blödande samhällsekonomi hunnit i fatt oss. Det är denna nya situation media och politikerna nu har att förhålla sig till. Vi lever just nu i en tid av mental omställning.

  Den typen av text som Håkan Karlberg skrivit är ytterst viktig. Och jag hoppas att den följs upp av flera, även från andra skribenter, som tillsammans kan påbörja en mer adekvat historiebeskrivning som gör att dagens politiska väg kan utsättas för en mer kritisk och berättigad granskning. Något som saknats i mer traditionella medier.

  Gillad av 4 personer

 22. Jaxel skriver:

  Hörde delvis på SvT:s Aktuellt igår kväll.

  Det var ett inslag om medicinska åldersbedömningar. Journalisten säger ungefär något sånt här: Flyktingar har stora fördelar av att bedömas som varande under 18 år. Det finns således betydande incitament att lämna falska uppgifter om ålder.

  Beakta ett sådant påstående. Det är givetvis en självklarhet, men hade det varit möjligt för en journalist på Public Service att uttala denna självklarhet för två eller så år sedan. Knappast.

  Denna självklarhet var för bara några år sedan så icke-PK att den som hade tagit risken att uttala den i några större publika sammanhang hade fått räkna med att bli brunsmetad.

  På den tiden sade Rädda Barnens generalsekreterare:
  ”Det är lite grann den här ‘
  råttan i pizzan’-frågan, det går mycket myter i sociala media om alla de här vuxna som ska finnas bland barnen.”

  Citatet är Elisabeth Dahlins, Rädda Barnen, från SVT Agenda 1/11-15. (1).

  1. https://www.svd.se/replik-fran-radda-barnen-vi-ar-de-forsta-att-sla-larm

  Gillad av 1 person

 23. Hedvig skriver:

  Johan Wennström, doktorand i statsvetenskap och SvD-skribent har skrivit en väldigt bra och tankeväckande artikel i dagens SvD Kultur:

  ”Manifest för en ”ny” konservatism”, som jag tycker att ni ska läsa, oavsett om ni prenumererar på SvD eller ej!

  https://www.svd.se/den-formenta-liberalismen-har-gjort-sverige-hardhjartat

  Johan Wennström inleder ”Om den traditionella, konservativa högern har drabbats av en kris, är det på grund av att den förlorat sin moraliska kompass”.

  Han fortsätter med att Moderaterna (det tidigare högerpartiet) övergivit sitt stöd för sitt land och sin kultur. M lät sossarnas ”anti-västerländska idéer om grupprepresentativitet få fritt spelrum”.
  M övergav tanken om ett svenskt egenförsvar, kunskapsskolan, kulturarvet, att ett samhälle bygger på individer och inte på kategorier av människor.

  ”Att den fattigdom och det utanförskap som är en bieffekt av öppna gränser inte är värdigt ett gott och medkännande samhälle, utan att den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat.”

  Det enda riksdagsparti som tagit Johan Wennströms kritik på allvar är SD. Därför kommer jag att lägga min röst på SD i höstens val.

  PS. Om jag skulle karakterisera mig själv, är jag liberalkonservativ med ett litet inslag av rött (uppstramat svenskt välfärdssystem).

  Gillad av 1 person

 24. Sixten Johansson skriver:

  Apropå inget särskilt vill jag tipsa om en färsk artikel på cornucopia.cornubot.se: ”Detta behöver en person för att klara försvarsberedningens enveckas kris”. En lång lista av experten Lars Wilderäng. Kanske något att spara?

  (Viktigast för överlevnaden är i tur och ordning: hopp (information), syre, värme, vatten, mat. Vid längre strömavbrott i en större stad blir sannolikt vattnet och plundringarna de mest akuta problemen. Man klarar knappast mer än två dygn utan vatten, men i nödfall ett par veckor utan mat).

  Tanken tycks vara att folk även på landet vid en kris ska frysa ihjäl och inte kunna laga mat, för i juli 2018 inför Boverket skärpta utsläppsregler, som omöjliggör bl a vedspisar i köket. Det uppmärksammas på toklandet.wordpress.com: ”En miljöpartistisk vinter”. Och på den sajten behöver självplågaren bara sakta rulla neråt och titta på bilderna i artiklar och kommentarer för att se och läsa sig till hur sjukt Sverige har blivit.

  Lite uppiggande var en väljarenkät bland cornucopias läsare, insatt 7 jan kl 19:21, ”Hur skulle du rösta om det var riksdagsval idag?” I kväll 10/1 hade 2798 uppgett vad de röstade på i förra valet och 2677 angav hur de nu skulle rösta. Observera att urvalet är mycket skevt och felkällorna många. Jag anger procentsiffran avrundad och med eventuell förändring sedan förra valet inom parentes:

  Fi: 1, mp: 1 (-2), v: 2, s: 3 (-3), c: 4 (-2), fp: 4 (-3), kd: 5 (-3), m: 22 (-1), SD: 42 (+7), Annat: 18 (+9), varav MED nu 13.

  Gillad av 2 personer

 25. Lars skriver:

  Många som invandrat gör det för ekonomiska fördelar. Bidrag, sjukvård och p g a ingen egentlig myndighetskontroll, inga krav. Så, använd ekonomiska verktyg för att få många bidragsberoende invandrare flytta. Erbjud en del bidrag i hemlandet el närområdet mot avsägande av medborgarskapet. Skärp idkontroller, gränser och lagarna samt genomför riktiga straff o utvisningar! Politikerna o deras ideologier har lagat ihop ett splittrat samhälle med medias hjälp (eller är det tvärsom eller varannan damernas?). Många som röstat har gjort det i god tro p g a det som serverats av lögner och uteblien korrekt fakta. Svt, Sr o Dn bl a är ju propagandacentraler mer än bedrivandes journalistik. Själv har jag röstat (Sd) för jag ser ingen mening med (m) längre, inte heller med Kristersson. Ta bladet från munnen säg precis det du upplever!, stöd istället alternativ media, påverka någon du tror du kan få rösta på Sd eller att de avstår rösta på de andra. Politiskt är det enda gångbara nu om inte det ska bli helkaos; använda ekonomiska morötter för återflytt, lättare utbildning att ta med till hemländer/-områden (ex starta eget). Var stentuff vad gäller brott o straff. T o m fängelseavtal i utlandet. Lås in en del av dem som vägrar uppge identitet (en signal som ger effekt på andra). Upplys riskgrupper som somalier och liknande grupper att d-vitaminrisk med fosterskador, adhd och risk för vissa sjukdomar förekommer p g a mörk hud och religiös klädsel i solfatigga vinterklimat likt i Sverige. Förslagen kostar men alternativet att många stannar blir förödande. Många är också kriminella eller kommer bli det i det ”multikulturella” Sverige. Om en stor del återflyttar kan det också hjälpa deras hemländer. F ö stöd avideologisering. Bort med ismer som socialism, feminism m m och återta skolorna med fakta o utbildning. Det kommer gynna även minoritetsgrupper och inte nyss nämnda ismer : ) Missionera medborgarens eget ansvar och stärk nationen Sverige, inte nödvändigtvis nationalism. Se över hela skattesystemet o dela inte ut medel likt en styrande socialiststat men värna de svaga.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.