Det finns tre möjligheter

Patrik Engellau

Sverige, alltså det Sverige som styrs av politiker och myndigheter, är numera en soppa. Allt är förvisso inte en soppa. En del tycks fungera väl. Vid en allé i huvudstaden nära min arbetsplats satsar kommunen till exempel miljoners miljoner på att byta ut den jord där alléträden står planterade. Asfalten och trottoarerna grävs upp metervis från träden, sugmaskiner används för att frilägga rötterna som sedan bäddas in i ny jord. Träden är väl fyrtio år eller mer och hade troligen klarat ytterligare fyrtio år utan jordbyte, men det kan man ju inte säkert veta.

Kommunens politiska ledare följer nog säkerhetsprincipen vilket visar att det trots allt finns en del ordning och reda mitt i soppan. De politiska ledarna har ju råd, som en av jordbytarentreprenörsarbetarna kommenterade när jag tog upp saken. Det känns tryggt.
Men trots stockholmspolitikernas omsorger om träd har jag, och troligen de flesta andra, en krypande känsla av att Sverige är på fel väg på de andra områden som styrs av politiker. Skola, migration, kriminalitet, utanförskap, försvar, sjukvård och så vidare. Medborgarna tappar tilliten till att ”samhället” ska leverera det medborgarna anser sig betala för.

Vad händer då? Jag ser tre olika scenarier.

Det första är att det existerande systemet lyfter sig i håret. Det är osannolikt men tänkbart. Det skulle exempelvis innebära att den svenska polisen lärde sig av polisen i New York, som under några decennier målmedvetet och uppenbarligen framgångsrikt arbetat för att deras stad ska komma till rätta med brottsligheten och bli ett förhållandevis säkert ställe. Det skulle också innebära att utbildningsministern la ned de centrala pedagogiska institutionerna, inte bara lärarhögskolorna utan också exempelvis skolinspektionen, och förmådde lärarkåren att ta det pedagogiska ansvar som den abdikerade från – man kan också säga ”motades bort från” – för några decennier sedan. Det skulle också kunna innebära – fast det här är kontroversiellt om än troligtvis klokt – att inrikesministern anlitade den erfarna israeliska säkerhetstjänsten för att komma hantera hotet från islamister.

Detta första scenario skulle handla om att rädda så mycket som möjligt av den sargade välfärdsstaten. Det skulle kräva en hel del politiskt statsmannaskap, bland annat för att upphäva PK-istiska dumheter som står i vägen för ett tillfrisknande, till exempel den lagstadgade multikulturalismen. Scenariet är därför, som sagt, föga troligt.

Det andra scenariet är både det otäckaste och det mest sannolika, nämligen ”mer av samma”. Varför skulle ett politiskt maktsystem som under decennier med öppna ögon misslyckats med att lösa sina problem – studera exempelvis Arbetsförmedlingen – plötsligt ta sitt förnuft till fånga och dra en slutsats som aldrig dragits tidigare, nämligen att det finns någon sorts systemfel i hela konceptet? Eftersom jag idag inte kan se några tecken på sådan självrannsakan hos makthavarna har jag svårt att föreställa mig hur en tillnyktring skulle kunna inträffa.

Det kanske mest besvärande draget i detta scenario, alltså ”mer av samma”, är att det bitvis skulle ställa makten i harnesk mot medborgarna. Om makten, läs polisen, inte lyckas hålla brottsligheten under kontroll kommer medborgarna så småningom att bilda beväpnade medborgargarden. Detta skulle inte ses med blida ögon av makten som i stället skulle betrakta gardena, troligen inte utan grund, som ett slags nazisttrupper. Man behöver inte så mycket fantasi för att föreställa sig ett nytt slags våld, nämligen mellan makten och grupper av särskilt uppretade medborgare.

Eller ta ett annat exempel, föräldrar som själva vill ordna skolundervisningen för sina barn i stället för att skicka ungarna till erkänt undermåliga kommunala skolor. Det går inte idag (se min krönika ”Att ta saken i egna händer” 4/1 2018). Om medborgare försöker lösa sina problem på egen hand när staten inte klarar uppgiften så hotar staten att omhänderta medborgarnas barn. Jag vet att frågan har många bottnar, men i ett sönderfallsscenario tillkommer aspekter som vi inte behövt besvära oss med tidigare.

Om Sverige hade varit Latinamerika, åtminstone Latinamerika för några decennier sedan, så hade ett naturligt tredje scenario varit att armén tagit över. Men vi har ingen armé. Vi har över huvud taget inget alternativt maktcentrum. (Kanske att Muslimska brödraskapet skulle kunna mobilisera sig till någon sorts ny makthavare om det etablerade systemet faller samman, det kan jag inte bedöma.) Vi har inte ens någon riktigt trovärdig opposition inom politiken. Det finns ingen, vad jag kan se, social kraft som skulle kunna ta över makten på ett någorlunda ordnat sätt om dagens politikervälde faller samman. Ett sådant sönderfall är det tredje scenariet, alltså att statsapparaten ger upp och slutar att ens försöka lösa några problem.

Om jag hade något att säga till om skulle jag i första hand välja det första scenariet. Om detta är omöjligt skulle jag ta det tredje framför det andra. Det tredje är visserligen skrämmande på det viset att välfärdsstaten och den samhälleliga ordning som vi vant oss vid skulle bryta ihop och stora klyftor skulle uppstå mellan olika grupper av medborgare. Brottsligheten skulle få friare spelrum när exempelvis polisen lägger av eller endast ingriper mot kontant betalning. (Jaså, det kan inte hända i Sverige? Det händer över hela världen utom i det ovanliga och civiliserade västerland vars dygder och värderingar det officiella Sverige dagligtvis bekämpar. Varför skulle inte mänsklighetens normaltillstånd kunna återuppstå här när vi lyckats undergräva fundamentet för våra framgångar? OK, Sverige har varit ovanligt civiliserat i många hundra år, det medges.)

Fördelen med det tredje scenariet är att makten inte, som i det andra scenariet, motarbetar sådana driftiga människor som idogt skulle försöka bygga en ny ordning, till exempel genom att starta bra skolor och sjukvårdsinrättningar, visserligen bara för dem som skulle ha råd att betala ur egen ficka, men frågan är om inte det, trots allt, är en bättre lösning än en påtvingad jämlik men dålig lösning för alla. Om några har det bra kan alla få det bra, men om ingen har det bra finns ingen förebild att sträva mot.

101 reaktioner på ”Det finns tre möjligheter

 1. Per-Anders skriver:

  Angående att sköta sin en utbildning och inte genom statens skolor tror jag att många är rädda för att de inte ska kunna ge sina barn en bra utbildning. Jag tror att var och en kan överge den tanken.

  För det första, kan utbildning inte bli mycket sämre än den som ges i statens skolor.

  För det andra, är det på det viset att i princip vilken förälder som helst är bättre på att lära ut kunskaper till sina barn, än vad en utbildad lärare är i ett klassrum med tjugo elever. Era barn har större förutsättningar att lära sig något av er än av en lärare i ett överfullt klassrum.

  För det tredje, tror jag att många skulle upptäcka att barn faktiskt suger i sig kunskap och är nyfikna på mer, om de får studera vad de är intresserade av. Jämför det med att sitta på oändligt långa, tråkiga och ointressanta lektioner i skolan.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag vill inte invända mot dina poänger, men just överfylldhet är knappast ett problem som vidlåder den svenska skolan. Jag hade inga som helst problem att suga upp enorma mängder kunskap i klassrum med upp till 36 elever i när jag gick i skolan.

   Gillad av 3 personer

  • Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

   några motsägelser
   Först är ens föräldrar bättre än lärarna som finns för att det finns 20 barn
   sedan så så skall barnen få studera vad de är intresserade utav

   fundera lite på vad du själv skriver

   Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  En mycket realistisk beskrivning som dock 90 % av folk i landet inte förmår inse förrän det är för sent.

  Jag skulle kunna lägga till ett fjärde scenario: Omgivande länder eller internationella organ ingriper, kanske inte det mest sannolika men inte helt osannolikt heller.

  Gillad av 5 personer

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Det enda som kan rädda Sverige är att medvetet montera ner välfärdsstaten och satsar frigjorda resurser på rättsstaten.

  Upptäckte ytterligare en brilliant amerikansk konservativ libertarian, Larry Elder. Den som tror att USA genomsyras av rasism bör se denna korta konversation mellan Larry Elder och Dave Rubin: https://www.youtube.com/watch?v=piwaBO6U43U

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Jo och vänsterns ohederliga, och för svarta i USAs katastrofala, sätt att argumentera var tydligt i en följande video med Piers Morgan och Larry Elder, man gör som i Sverige och fokuserar på en händelse, en människa eller en felsägning och bara maler på om det. Ett uppenbarligen vinnande koncept, svenska folket har gått på det.

   Gilla

 4. Moab skriver:

  Jo och det kan bli värre, när det uppfattas som politiskt korrekt och gott att dölja invandrares våldtäkter så ligger det inte långt borta att även vården spelar med:

  https://www.svd.se/rutin-kan-spoliera-dna-bevisning

  800 DNA spår finns det inte plats för, jag gissar att de ryms i en skrubb. Tankar som dessa kom när jag stod och skar ananas och slängde i återvinningen, staten skyddar oss inte längre och rikspolischefen visar mer förstående för de som mördar svenskar är för mördade svenskar, varför skall jag slänga ananas i återvinningen? Var är proportionerna? Hur kommer det sig att man får svenskarna att medverka till denna gigantiska återvinningsapparat där vinsten är högst diffus för gemene man, i stort sett ingen kan kvantifiera nyttan, kanske det är mera effektivt att bränna hela skiten, men att vi inte talar med våra grannar om att alla börja på skytteklubb, hur vi skall göra om vi bli överfallna och polisen inte kommer? Eller just om skolan, på mitt första föräldramöte efter att frukten diskuterats, ytterkläder och att alla skall vara kompisar och framförallt iPads, iPads, iPads, så undrade jag vad tanken var att de skulle lära sig under året? Stor tystnad och klent stöd från andra föräldrar, här var en bråkmakare! Detta i en kommun som traditionellt har haft M-majoritet (men i år kommer att få många som röstar SD + den vanliga strömmen av vita hycklande M, S och L och V och C flyktingar från Malmö).

  Varför lägger man sin tid på att sortera ananasskal?

  Gillad av 8 personer

  • NETTANN skriver:

   Just viljan att återvinna upplever jag sedan en tid som en enkel, distinkt och tillförlitlig personmätare av samhällssolidariteten och tillståndet i riket. Tidigare har jag, med små undantag, lagt allt i rätt fack, påse eller plastkasse i köket. Men så kom tankarna om varför stå här med alla praktiska mödor.

   Politikerna struntar ju i gammelsvenskarna. De sade upp kontraktet så då får det bli så – från båda håll. (Barnbarnen får möjligen i en framtid lida av bristande avfallshantering idag men det är ju just det där med proportioner.)

   Så numera är sopdisciplinen i köket i dagsnivå med vad som händer i samhället. Och den blir långsiktigt stadigt sämre.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Låter helt logiskt, man tröttnar och känner att man är på en enkelriktad gata. Dock vill man ju ändå att barna skall få ta över en någorlunda dräglig värld – lite mer än bara ett glas öl.

    En annan indikator/mätare är: hur många av dagens unga skulle ställa upp under fanorna om Sverige blev anfallet? Jag tror att de flesta skulle smita iväg och söka asyl i Australien,

    Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Man resirkulerer (återvinner) ikke for å please staten, men for å skåne naturen! Det er ikke naturen som er fienden, så ikke ødelegg den. Plast i naturen skader uskyldige dyr som ikke har gjort oss noe ondt.

    Vend evt. sabotasje mot mennesker og institusjoner i stedet. Hvordan kan man ramme PK-menneskene best mulig? Her kunne kreative folk møtes diskret for å utveksle idéer og planlegge diverse… Evt. organisere ‘celler’ for å beskytte seg. Mye som kan gjøres når man er havnet på stadiet nå med en direkte fiendlig stat. Da er det legitimt med motstand.

    Snart skal vi på Eldresenteret i Ullevål Hageby høre foredrag av en av de gamle i borettslaget hos oss – han drev motstandsarbeid under krigen og sprengte i 1944 seks tyske skip på Oslo havn. Han saboterte også hullkortmaskiner (forløpere for data) med registere over nordmenn som skulle innkalles til div. type innsats for Quislingregjeringen. Q måtte droppe sine planer – også undervisning av barna om ”den nye tid”s ideologi. 300 000 foreldre sendte likelydende brev til departementet om at det stred mot deres samvittighet.
    Ikkevoldelig protest som var effektiv.

    Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  Ett starkt ökat stöd för en kursändring i valet, kunde ju resultera i en generell tillnyktring.

  Det är för ett sådant läge jag har samlat ihop en massa verktyg att välja bland för att reda upp i röran:

  Individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Man kan börja med att partierna får göra varsin budget som avgör hur den andel av skatteintäkterna som motsvarar deras röstandelar skall fördelas.

  Avvisning/utvisning skall bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig till avlägsen destination. – Trivselnivån där avstäms så att avgången blir i nivå med tillflödet.

  Skattefrihet för alla vars intäkter inte räcker till motsvarande det som invandraren bjuds på i stort sett utan motprestation. – Då står man inför valet mellan starkt reducerade skatteintäkter eller stark begränsning av utsprättande av skattemedel till främmande folkslag.

  Merparten av stöd till barnfamiljer kanaliseras i form av utbetalningar etappvis i takt med att barnen-ungdomarna kan dokumentera tillgodogjort kunnande och för pengarna skaffar man sig detta kunnande på en fri marknad. – Slopad skolplikt och skolpeng.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för fri rörlighet utanför bevakade kvarter och att garanterna får dela på rättsväsendets och kriminalitetens och kriminalvårdens kostnader i proportion till vad deras klienter ställer till med av förluster och bedrövelse. – Skattemedel ägnade ändamålet blir i form av generell hjälp med folks kostnad för att skaffa garant.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ett bättre genomtänkt skattesystem gör stor skillnad. Dubblerad arbetsglädje, i den mån den är proportionell mot inkomsten, får man om skatten bestäms som en multipel av timlönen istället för som procent av årslönen. – Alltså om man också följer min rekommendation att omvandla den andel av bruttolönen som kallas arbetsgivaravgift till obligatoriskt sparande på individuella trygghetskonton.

   Existensminimum bör då vara grundavdrag och bidragsförsörjda får ställa upp med samhällstjänst samma antal timmar som löntagarna behöver för att få ihop till skatten.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Dessa trygghetskonton skall man då få knapra på när man är ledig från jobbet och få omräknat till en livränta, när man vill sluta jobba.

    Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Båda dina tredje scenarion är lika osannolika. Svenskens kynne är inte harmoniskt och självsäkert, utan ogint, avundsjukt och passivt aggressivt. Detta präglar i hög grad statsförvaltningen. Den kommer aldrig sluta med att plåga sina bönder. Aldrig.

  Gillad av 2 personer

 7. Kent Forssgren skriver:

  ETT FJÄRDE SCENARIO SKULLE ORDNA SAKEN.
  Och vår fiende skulle överraskas.

  Vi har ingen krigsmakt värd att benämnas som försvarsmakt.
  Men det finns en annan makt som har varit stand-by i väntan på att dyka upp med sina gubbar.

  Den krigsmakten styrs av USA. USA har stor erfarenhet av att ingripa i länder där USA anser att landets regering inte längre klarar att styra landet på ett för USA tilltalande sätt.

  Men medborgarna i landet USA är nu lyckliga, därför att de har fått en ny president. En president som vill folket väl. Och en president som lyssnar på folket. Han är nämligen inte politiker i grunden. Han är en framgångsrik affärsman. Sådan blir man inte om man inte lyssnar på sina kunder. Och levererar den produkt som kunden beställt och betalat för.

  Vi medborgare ber Donald Trump skicka hit sina soldater. Politikerna vilka har förberett detta, kommer tro att det är utifrån deras önskemål som detta sker.

  Men tji fick de!
  Donald Trumps stridsvana mannar kommer och återställer lugn och ordning.
  Därefter ges medborgarna tid att ändra det politiska systemet till den folkets modell Schweiz så lyckosamt har haft.

  Vi skall för övrigt vara vaksamma när ett parti eller land använder ordet demokrati i sitt namn.
  Det är ett suffix för att vilseleda folket. Planetens mest avskyvärda länder heter typ: Demokratiska Republiken xxxxx.
  Sveriges mest avskyvärda politiska parti heter Social-demokraterna.

  Om modell Schweiz kan läsas här:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz

  Gilla

  • JL skriver:

   Håller med om behovet av ”icke-politiker” men Trump är en av de slöaste knivarna i lådan. Tragiskt att USA inte lyckades spotta fram vassare kandidater.

   Trump är inte ”en framgångsrik affärsman som lyssnar på sina kunder”. Han är en relativt talanglös arrogant rikemanspojke som haft turen att ärva ett fastighetsimperium med optimal timing.

   De tillgångar han sedan gjort något med har han förvaltat sämre än valfri aktieindexfond.

   Någon i klass Bill Gates eller Elon musk vore dock något att ha som president.

   Gilla

   • Tor skriver:

    Trump slog lätt ut hjärnkirurgen Ben Carson ( Ja han är riktig hjärnkirurg – inte en MENA skolad sådan). Om jag inte mins fel har Trump en examen från Harvard.
    Det viktigaste med Trump är att han är nationalist och populist.
    Han står för det som betyder något för mannen på gatan, inte eliten på öst- och västkusten.

    Att ropa på Gates eller Musk vore dock helt fel recept. Båda två är för större stat och globalister om jag fattat det rätt. Musk tjänar sina pengar genom subventioner på elbilar.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Du nämner ”talanglös arrogant rikemanspojke” och ”optimal timing” för att sedan kontrastera med William Gates III!? Med denna luftiga aningslöshet kan du ju få jobb i sjuklövern!

    Gilla

 8. MartinA skriver:

  Det andra scenariot är positivt så till vida att det har goda chanser att leda till rättvisa.
  Det tredje scenariot är positivt så till vida att korruption på marknivå är mer rättvist än bara korruption på toppnivå. Och dessutom minskar toppnivåns makt. För i ett sådant scenario, när toppnivån svingar piskan så blir det bara en liten fjuss när rörelsen väl kommer fram till marknivå. Jag har de senaste decenniet fått en allt högre respekt för sydländska korruptionssamhällen som jag ser som mer mänskliga än den nordeuropeiska totalitärmodellen. Lustigt nog är medianförmögenheten bland sydeuropeiska medborgare högre än bland både tyska och svenska. Därför att i den nordeuropeiska totalitärmodellen hyr medborgarna sitt boende och blir utnyttjade av överheten till sista blodsdroppen.

  Gillad av 4 personer

  • Moab skriver:

   Precis, italienarna är våldsamt mycket rikare än vad vi är, en faktor 4 tror jag, vi är helt enkelt grundlurade, vi hade möjligen paritet på gång på 60-talet, men endast om man tog med statens tillgångar, vi har sedan blivit lurade att vi är rikare än spanjorer och italienare men en turistresa räcker för att ta en ur den villfarelsen, vi har inte ens råd att bygga gärdsgårdar pga skattesystemet, åker man till exempelvis Mallorca så är där gärdsgårdar som om de skulle byggas i Sverige skulle kosta mer än hela vår BNP. Vi har utarmats av staten sedan socialdemokraterna tog makten och lurats att tro att vi har det bättre än andra, inget är nu bättre, inget. Tågen är en skam, listan är oändlig. Jag kommer ihåg när jag bodde i Schweiz och besökte Annecy, var parkerade man? I ett gigantiskt garage nedspängt i berget under stadsparken med svanar simmande ovanför, byggt för EU-pengar. Eller i Barcelona, skall man köra genom stadskärnan, vad gör man, kör i en tunnel sprängd under centrum, för EU-pengar. I Malmö väntade vi i väl 100 år på en tunnelbanelinje och en bro lika länge.

   Det positiva med invadringen är att välfärdstaten nu knäcks, precis som Reinfeldt ville, det går inte att stoppa, men i processen så sugs vi ut än mer.

   Gillad av 8 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ MOAB,

    ”Jag kommer ihåg när jag bodde i Schweiz och besökte Annecy, var parkerade man? ”

    Inte bra det där! Hederligt folk håller sig i sin kanton! Att lämna hela landet är djupt misstänkt! Hoppas att de kollade dig noga i tullen!

    Skämt åsido, så är Stockholm (innerstaden) det absolut värsta jag har upplevt vad gäller parkering. En mardröm! Centrala London var klart bättre! I CH finns det jättegarage överallt och det är billigt! Aldrig några problem, även mitt i Zurich. Man får inte bygga bostäder och kontor här om man inte också bygger tillräckligt med P-platser.

    Utlandssvensk

    Gillad av 2 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    ”Det positiva med invadringen är att välfärdstaten nu knäcks, precis som Reinfeldt ville,”

    Det är väl ungefär lika positivt som om man skulle ha bombat sönder alla hyresrätter för att man ogillar hyresregleringen…….. Eller avlossa ett nackskott för att sänka febern hos någon….

    Jag gillar inte välfärdsstaten, men den är ett direkt marginellt och oväsentligt problem i relation till invandring. Den har heller ingen meningsfull påverkan på hur stor immigration man får.

    Henry Ford orsakade en massiv ”immigration” inom landet USA när han tog in ”billig arbetskraft” i form av svarta från Södern. Det fanns ingen välfärdsstat och alla arbetarna försörjde sig själva och sina familjer. Ett tag. Tills de absolut, totalt förstörde staden. En av de största, vackraste och mest produktiva städerna i USA ser nu bokstavligen ut som en ruinhög. Den kallades både ”The Paris of the West” och ”The Arsenal of Democracy”. Det är liknande i många andra städer i USA, av samma skäl…..

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    @utlandssvensk, nja tullen var sisådär, faktiskt så tror jag att jag kom på gubben med att vara full nån gång.

    @olle, jo det är jag bekant med att Annecy ligger där det ligger.

    Gilla

   • Moab skriver:

    @utlandssvensk

    Jo, det är så klart det absolut sämsta sättet att få bort välfärdsstaten, jag hade 100 gånger hellre haft den kvar och sluppit Reinfeldt, Sveriges värsta medborgare någonsin.

    Gillad av 5 personer

 9. XXSuède à l'étranger skriver:

  Jo, det ligger väl en del i detta.

  Men alternativ 1 är bara att glömma. Nolltoleransen i USA byggde bland annat på att man satte väldigt många i fängelse. Fortfarande är det så att cirka en tredjedel av alla svarta män i landet någon gång sitter på kåken. Antalet svarta män i fängelse ökade från cirka 150 tusen 1980 till 800 tusen är 2000, av en total befolkning på cirka 20 miljoner. Det var detta som fick brottsligheten under kontroll.

  Utifrån de siffror som finns angående MENA mäns brottslighet i Sverige och våra grannländer, förefaller det väldigt troligt att ”zero tolerance” skulle leda till en nästan identiskt utveckling för denna grupp som den vi såg för de svarta i USA från 1980 till 2000. Så vi ska då ha cirka 4% av alla MENA män i fängelse vid varje given tidpunkt. Men till skillnad från de svarta i USA, som har varit en stabil andel av befolkningen länge, växer MENA populationen explosionsartat i Sverige. Det kommer att vara helt ekonomiskt omöjligt att fängsla den andel som fodras under ett amerikanskt system. Givet att det nu endast finns cirka 5 tusen fängelseplatser är det faktiskt också tveksamt om det är fysiskt möjligt att bygga nya tillräckligt fort, om vi inte går över på helt andra typer av förvaring än vad som nu används i västländer

  Det tredje scenariet är det klart mest troliga, men det lär ganska omedelbart leda till uppdelning utifrån etnicitet och religion. Dessa grupper kommer sen att strida om inflytande. Det är viktigt att inse att dagens inbördeskrig verkar kräva väldigt små styrkor. Hela ISIS hade bara cirka 20 till 30 tusen man under vapen 2014 enligt CIA. En sådan styrka kan väl en imam i Malmö ställa upp i morgon…. Att ta några av de få tunga vapen som finns, t.ex stridsvagnar, lär inte vara vidare svårt, Jag misstänker att några hundra personer med lätta automatvapen kan ta vad de vill i Sverige.

  Resultatet kan bli delning eller att en grupp vinner. ”Bra skolor och sjukvårdsinrättningar” lär det inte bli mycket av med…..

  Det bästa sättet att förbereda sig vore, enligt mig, att så fort som möjligt försöka att skapa etniskt svenska enklaver som utropar självständighet, t.ex en eller flera kommuner. Det borde bli bra läge efter valet, när många lär inse att den demokratiska vägen för hela Sverige är hopplös. Dessa enklaver kan sen beväpna sig och ha en god chans att beskåda sönderfallet bakom trygga gränser, ungefär som Slovenien under Jugoslaviens sönderfall. Möjligen kan dessa enklaver även bilda en bas för återerövring av andra delar av landet senare.

  Utlandssvensk

  Gillad av 8 personer

   • Billy Jacquet skriver:

    Efter att ha läst många av kommentarerna i denna tråd, inser man att det ser dystert ut. Men säkert 90% av svenskarna har ingen susning om deta. Många tycker det är tokigt och att man måste göra något, men att svårigheterna att lyckas nda skutan är så här stora- det anar få av oss.

    Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Mycket väl skrivet. Delningen jag tror på är två delar efter ett inbördeskrig av oklar variant. Dela Sverige vid ca Umeå och i norr kan vita bo med ca 2 miljoner människor. De övriga 6 miljoner vita vill säkert bo med 1,5 miljoner bruna och 0,5 miljoner svarta. Den södra delen är allt vad Sverige är idag och den norra delen en utbrytargrupp. Den norra delen skulle ha energi (vattenfall), gruvor, skog. På sikt skulle norr kunna bli oerhört bra. Södra delen skulle snabbt bli islamskt och ett kaos. Nja, detta är snarast ett önsketänkande.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Men, Pekka, om islamisterna och deras PK-svans får förfoga över allt söder om Umeå, kommer i princip hela vårt svenska och ”försvenska” kulturarv att förloras. Hitresta muslimer har redan svårt att låta bli, att demolera kyrkor och elda upp anrika träfastigheter medelst sängrökning, ”spännande” matlagning eller ren ondska.

    Öland, Gotland, Kalmar, Uppsala, Sigtuna, Lund osv – och mindre orter, som Varnhem och Alvastra, där rika, kristna, svenska kvinnor för runt tusen år sedan fritt kunnat disponera sin egendom och valt att donera ansenliga landområden till inbjudna munkar för anläggning av välmående, kristna kloster – måste tillhöra mitt Sverige.

    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/998462?programid=407

    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1006377?programid=407

    Gilla

   • Moab skriver:

    Hm kan vi inte ha en enklav i söder istället? Jag vet heller inte vad man skall äta däruppe, bäver? Mera allvarligt så tycker jag man skall kämpa för mera kommunalt och lokalt självstyre så att om invånarna röstar för noll migranter så får det bli så.

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Det pågår just nu. Men att utropa självständighet är dumt. Staten i sverige har mycket stor tolerans för skolk men ingen alls för hemskolning.

   Gilla

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    ”Men att utropa självständighet är dumt. ”

    Jag håller inte med! Efter ganska omfattande grubblerier är det min slutsats att det är nödvändigt att bryta sig ur staten Sverige. Vidare tror jag att det skulle vara ganska lätt, som det ser ut nu.

    Men det är ett stort ämne och vi kan väl ta en djupdykning en annan dag.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag ser inget värde i att deklarera självständighet. Jag ser ett enormt värde i att skapa förutsättningar för att själv, familj, släkt, grannskap, kommun och dyligt kan agera självständigt. Det tog flera hundra år från att det Heliga Romerska Imperiet av Tysk Nation upphörde att vara relevant till att det upplöstes.

    Gilla

 10. svenne skriver:

  ”Varför skulle ett politiskt maktsystem som under decennier med öppna ögon misslyckats med att lösa sina problem – studera exempelvis Arbetsförmedlingen – plötsligt ta sitt förnuft till fånga …..”
  Det är ju först när den krassa verkligheten – som inte längre kan förnekas – grinar de styrande i ansiktet som de börjar inse att decennier av misslyckad politik har skapat ett ohållbart läge för landet. En självrannsakan som, i ett ärligt ljus, skulle ge en summering av alla dåraktiga beslut och infall vore ju en förödande prestigeförlust för alla de rumsrena politiker som hela tiden varit pådrivande för den destruktiva utvecklingen. Många politiker har ju under mycket lång tid haft invandringsfrågan som den tyngsta biten i sin karriär, och att erkänna att all denna möda varit missriktad är nog så motbjudande att det är bättre att det hela får rulla på i samma vansinniga spår.

  En bra början för att visa att de har ”tagit sitt förnuft till fånga” vore att öppet erkänna att den bedrivna politiken har haft en felaktig inriktning, erkänna att det har funnits kritiker som hela tiden har haft rätt angående detta, erkänna att medborgarnas åsikter helt har åsidosatts och reparera detta genom en folkomröstning angående invandringspolitiken.

  Den som tydligast gjort en kappvändning är ju Ulf Kristersson men jag litar inte på honom. Då Fredrik Reinfeldt var partiledare så var han givetvis en kasperdocka som satt på Fredriks hand och där sitter han troligtvis kvar, men nu tror jag att Fredrik finns bakom det skynke som döljer den som styr dockan. Ulf har ju öppet lovordat Reinfeldts åsikt att vid 75 år ålder är det lämpligt att gå i pension. Hur mycket annat har han anammat av sin företrädares tankegods?

  Gillad av 4 personer

  • Pekka Rousu skriver:

   Förklara rent politiskt vad kappvändningen består av. Den sägs finnas men vad består den av rent praktiskt, alltså realpolitiskt? Jag begriper mig inte på Moderater som gått tillbaka.

   Gillad av 1 person

   • svenne skriver:

    Pekka
    Kappvändningen är nog mest ordbajseri för att locka väljare. Om detta skulle lyckas för att ge en majoritet så kommer det – så fort som makten har säkrats – att hittas på en massa krystade anledningar för att återgå till den tidigare ansvarslösa invandringspolitiken. Detta därför att jag tror att denna vilja ligger som en pyrande cancersvulst hos dem som hittills har svarat för styrningen av skutan Sverige mot det haveri som vi nu kan beskåda.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Kasperfån, förlåt Kristersson, från Torshälla, representerar Lantisarnas organiserade försök att återövra Lantdagen.

   Gilla

 11. Magnus Ström skriver:

  ”Ett sådant sönderfall är det tredje scenariet, alltså att statsapparaten ger upp och slutar att ens försöka lösa några problem.” Herregud herr bloggredaktör, där är vi ju redan. Inte överallt, rent geografiskt, och inte på alla offentliga ansvarsområden, men tecknen finns ju på många områden. Tror inte jag behöver räkna upp tecknen, de är väl kända på den här bloggen. Jag tar några mikroexempel istället. Patriks trädplantering är ett bra exempel. Det fungerar fortfarande, men är ju relativt enkelt att upprätthålla, om inte särskilt nödvändigt. Ett annat exempel är de fartkameror som finns i vårt närområde och som då och då saboteras. Åtgärder för att återställa fartkamerans funktion kan räknas i timmar efter sabotaget. Inbrott i hemmet? Ja, ni vet.

  Ett annat mikro exempel är trygghetslarm som min mamma behöver. En sökning på nätet ger vid handen att kommunerna tillhandahåller något som verkar vara utvecklat i forntiden. Kopplat till hemtelefonen(landlina) och fungerar bara i hemmets omedelbara närhet, samt går till hemtjänsten. Mer sökning på nätet ger mig svaret att det finns GPS-trackers som fungerar överallt, larmar automatiskt vid fall, talar om när enheten behöver laddas och är kopplad till en app som alla i familjen kan ha. Bara att beställa, ligger idag för avhämtning på posten. 1500:-.

  Såg häromdagen ett inslag på stats-media att flera kommuner på med utvärdering av liknande trackers. Varför i h-e skall kommuner lägga tid och pengar på detta? Kommunerna är hopplöst efterblivna och långsamma, vilket oundvikligen leder mig till tanken att dessa kommuner(och hela det offentliga f.ö.) är precis lika efterblivna i praktiskt taget allt de gör. Det finns rätt många indikatorer på att så är fallet.

  Det tredje scenariet är det enda tänkbara. Och vi är bara i början.

  Gillad av 3 personer

 12. Nils Dacke skriver:

  Det finns ju ett fjärde alternativ och det är att ett antal grannländer exklusive/inklusive Ryssland ingriper för att skapa lag och ordning och säkerställa att Sverige inte blir en islamistisk terrorstat. Fortsätter utvecklingen som nu pågår i landet kommer detta alternativ blir det mest troliga.

  Gillad av 1 person

 13. uppstigersolen skriver:

  Tyvärr tror jag att vi snabbt är på väg mot ditt scenario två. För egen del ser jag bara ett problem, bristen på vapen för svensken i allmänhet. Hur många lämpliga legala vapen finns det hos jägare och folk i skytteklubbar? Några hundratusen. Hur mycket ammunition finns det? Så vi måste få hjälp av den militär som finns kvar så vi kommer över lämpliga vapen. Inte behöver vi tanks utan lättare pistoler och maskingevär. Men jag tror vi fixar det när situationen blivit tillräckligt skakig. Buset är ju trots allt ofta ganska oorganiserade så slår vi ut några tusen så lugnar det sig. Hur kul är det att skjuta folk? Inte alls tror jag, men i krig gäller regeln, han eller jag.

  Gilla

 14. Steven Jörsäter skriver:

  Läget är illa men inte hopplöst. Låt oss därför inte bara lägga oss på rygg och ge upp. I Sverige liksom i stora delar av Europa finns framgångsrika politiska krafter som opponerar sig mot mycket av det vi ogillar. Även om de inte är perfekta så har vi allt att vinna på att stöda dem. Några gamla östländer har osannolikt nog hamnat i fronten för Europas utveckling. I USA finns, kanske ännu osannolikare, en politiskt inkorrekt president som faktiskt får saker gjorda. När situationen är som värst är hjälpen som närmast!

  Gillad av 2 personer

 15. Aha skriver:

  Sverige går dåligt. Med Europas längsta vårdköer, få äldrevårdsplatser mot jämförbara länder (för att inte nämna vårdplatser), usel skola och likaledes usel polis samt låga pensioner manifesteras en nedgång relativt andra länder. Vi har gått från fjärde till tionde i välståndsligan. Inte ens i ivälmåendeundersökningar förmår vi försvara vår position.
  Journalistprofessorn och tillika invandringsaktivisten Jesper Strömbäck fann i sin studie att Sverige låg bakom Norge och Danmark med Finland nosande i bakhasorna.
  Detta trots ett överflöd av resurser till det välfärdsindustriella komplexet.

  Misshushållningen av Sveriges resurser är oförsvarlig. I konsekvensens namn borde sjuklövern få noll röster.

  Gillad av 1 person

  • JL skriver:

   Jag fick ”utan invandring stannar Sverige” stoppad i handen för något år sedan. Författare Jesper Strömbäck.

   Givaren var, och är, en intelligent och mycket framgångsrik person som jag respekterar och beundrar på flera sätt.

   Detta skrämde mig, på riktigt.

   ”Ok’ att den mindre skarpa delen av befolkningen låter sig hjärntvättas, men inte denna person också….? Hur många till av den kalibern är det som inte förstår idiotin?

   Angående boken så läste jag den med konstant mild spykänsla.

   Skälet till att jag ens öppnade den var mitt förhållande till givaren, men också ”know your enemy”

   Det värsta med boken (finns mycket som är katastrof) är nog att Strömbäck under täckmanteln ”professor” påstår att han sammanställer forskning kring invandring. Att han inte riktigt verkar förstå nationalekonomi, eller matematik och forskningsmetodik i allmänhet, har visst inte hindrat honom från en professorstitel. Universitetsvärlden i Sverige har ofta skrämmande låg nivå, och oförstående idioters inflytande äver den allmänna debatten skrämmande ännu mer.

   Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   PS Sedan kommer våra grannländer att intervenera. Ryssarna för att skaffa sig strategiska fördelar och Finland, Norge och Danmark för att det islamistiska Sverige är ett säkerhetshot. Frågan är vem som hinner först….

   Gillad av 1 person

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ Anders,

    ”Sedan kommer våra grannländer att intervenera. ”

    Det är möjligt. Men det är absolut inte uppenbart att det blir på svenskarnas sida. T.ex förhåller sig Malmö till övriga Sverige ungefär som Kosovo förhöll sig till Serbien. I båda fallen är det landområden som historiskt har hört till en kristen nation, men sen har fått muslimsk majoritet under ganska kort tid.

    NATO visade väldigt tydligt hur de såg på detta när det bombade sönder Serbien och sen garanterade bildandet av den lilla gangsterstaten Kosovo.

    Det mest sannolika måste vara att de kommer att agera på samma sätt om motsvarade läge uppstår i Sverige. Men visst, säker kan man inte vara.

    Gillad av 4 personer

   • Nils Dacke skriver:

    Sannolikt ryssarna men då inte främst av strategiska skäl utan att de aldrig kommer acceptera en sönderfallande kriminellt och islamistiskt stat i sitt västra närområde.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Sedan kommer våra grannländer att intervenera. ”

    Knappast – vaggan är det effektivaste vapnet när man vill erövra nytt land. Det trumfar äganderätten. Utlandssvensk pekar på Kosovo, ett annat exempel är dagens
    Burma.

    Invasiva arter är just invasiva. Kommande generationer vänjer sig och saknar inte det de inte minns.

    Gillad av 4 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ Nils Dacke,

    ”Sannolikt ryssarna”

    Ja, ryssarna verkar mer troliga som ”räddare” än NATO. Eller varför inte NATO på Malmömuslimernas sida och ryssarna på den svenska reduttens sida? Så kan det verkligen bli ”spännande”, som i Syrien ungefär.

    Tänk vilken tur att vi slipper det grå och tråkiga homogena Sverige………….

    Gillad av 1 person

 16. Illina skriver:

  Ett står i varje fall klart. Historiens hästar galopperar alltid vidare oavsett om ryttarna fallit av eller ej. I vad mån hästen väg går att styra beror på ryttarens förmåga att hålla i tömmarna.

  Viljan att rida finns alltid från maktens sida. Men nu ser det ovanligt mörkt ut bland historiens vägval.

  Med nya lagar vill man förenkla ritten. Protesterna om fel riktning skall tystas. Med vässade lagar som sporrar vill man rida hästen mera hårt.

  För krubban börjar bli tom, och då biter hästen. Det behövs mer för att få hästkräket att lyda. Stramare tyglar räcker inte. Vassare doningar måste till, och en tuffare attityd, anses det från höga hästhöjder.

  Även demokratin får man väl hoppa över, om den står i vägen! Vem behöver lyssna till andras röster när man själv sitter så högt? Fel riktning? Pyttsan! Här gnäggar inga andra. Fram med mer lagstaket och trängre fållor.

  Men historien är full av vrånga hästar. Och avkastade ryttare. Oavsett galopp eller trav, lunkar historien vidare. Med eller utan ryttare på ryggen.

  Ingen häst vill i längden ridas av en dålig ryttare. Och även hästar kan stegra sig i protest och kasta av sig makten. Är det inte just det demokrati handlar om? Att folket väljer väg åt både hästen och ryttaren?

  Gillad av 2 personer

 17. Rolf Wasén skriver:

  Problemet med tredje scenariot, kanske det mest troliga och rimliga, är att vi lätt är tillbaka på ruta ett. Begåvningsreservoaren blir mager. Inte heller kommer Sverige ha det lätt att locka till sig begåvningar från andra länder.

  För en så där tio år sedan hörde jag en framstående forskare uttala sig bekymrat om att nivån på det offentliga skolsystemet kommer att leda till att ”Sverige inte kommer att tilldelas några Nobelpris i framtiden”.

  Visst, det handlar inte bara om begåvningar utan den allmänna bildningsnivån. Men den kommer också sjunka rejält och tillsammans med social oro och kriminalitet?

  Så det tredje scenariot i kombination med att de gamla hålen och misstagen fylls ut och rätas till. De är vi kanske tillbaka på ruta tre och får en bättre omstart eller omtagning (Livet är en serie omtagningar – Strindberg). Detta fodrar nog en viss kunskap om historien.

  Gilla

  • Billy Jacquet skriver:

   Gott så,men om folket vilseleds och inte förstår att ryttaren kör helt galet, då blir det snart för sent att stoppa det tottala nederlaget. Kan vi riskera det?

   Gilla

 18. Stig Fölhammar skriver:

  För ett tag sedan gjorde Patrik en ambitiös genomgång av de politiska partiernas program vad gäller migration- och integration som han redovisade här. Nu gör Katarina Barrling i tidskriften ”Kvatal” (https://kvartal.se/essaer/frn-ngonstans-till-varsomhelst-s-gick-partierna-vilse) en genomgång av de nuvarande riksdagspartiernas historiska och nuvarande ståndpunkter vad gäller ”Somewheres” repektive ”Anywheres”.
  Dessa båda begrepp myntades av David Goodhart i boken: ”The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics”. I boken definieras ”Somewheres” som människor och väljare som har en klar lokal förankring, som är socialt konservativa och misstänksamma mot förändringar, medan ”Anywheres” är kosmopolitiska, socialt liberala, internationalister och bekväma med förändringar.
  Katarina Barrling använder Goodharts indelning på ett intressant och avslöjande sätt i sin genomgång. Efter läsning av hennes artikel förstår man bättre varför klyftan mellan de etablerade riksdagspartierna (de 7 i oligopolet) och väljarna har vuxit och blivit så stor.

  Gillad av 6 personer

 19. olle holmqvist skriver:

  De rumänska tiggarna: utlistade av Soros ? antagligen inte, men passar hans förnedrande planer mot den korkade nordeuropeiska medelklassen. De ömsinta storstadsakademikerna ger sin avlatspengpå väg ut till trottoarens frihet.Får goda samvetets absolution. Hurra vad vi är bra ! Nu kan jag med frid i själen, gå hem till SVT-minareten i vardagsrummet eller ta till mig Godhetens Åsikt från DN-minareten på papper.

  Men lantisen från Torshälla retar sig vid tunnelbanenedgången. . Förbud ! Skick hem dom ! Dom luktar, nä kanske inte riktigt, men misspryder i alla fall. Och sitter i vägen. Störande !

  Win-Win för farbror Soros. De korkade medelklassarna styr sin mentala energi på de synliga och synbara tiggarna. Tomtefarbrorn skickar sina pigor & drängar att vattna de små kolhuvudena i bryssel.

  märk att de har, öga, näsa, mun

  Gilla

 20. olle reimers skriver:

  Svreriges rikedom har bestått i den stränga arbetsmoralen. När den försvinner kan vem som helst räkna ut hur rika framtidens svenskar kommer att vara.

  Gillad av 3 personer

  • Billy Jacquet skriver:

   Gott så,men om folket vilseleds och inte förstår att ryttaren kör helt galet, då blir det snart för sent att stoppa det tottala nederlaget. Kan vi riskera det?

   Gillad av 1 person

 21. Hedvig skriver:

  ”De politiska ledarna har ju råd …”

  Hur många av oss svenska medborgare vet att ekonomin i svenska kommuner och landsting behöver påfyllning med 200 miljarder kronor – per år – fram till år 2030, för att klarar av välfärdsbehoven (vård, skola, omsorg etc)?
  Jag tror inte att det är så många, trots att siffrorna från Riksrevisionen lyftes i en ledare i Expressen häromdagen. Och att SR P1 tog upp Riksrevisionens utredning i morse.

  Precis som Patrik önskar jag att hans första alternativ på något mirakulöst sätt skulle få genomslag i politiken. Men jag är mycket missmodig. Hela det tidigare välorganiserade och fredliga svenska samhället som jag levt i under ett helt liv, håller i rask takt på att glida mot den kaotiska avgrunden.

  Jag kommer hur som helst att rösta på SD som jag ser som en liten nödbroms, även om den är alldeles för klen för att vända avvecklingen av Sverige.

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Vad som ska komma att hända? Ska SD komma till makten? Ska S byta ledning? Två faktorer som kan börja förändra Sverige relativt snabbt förutsatt totalstopp för invandringen. Inget av dessa partier har ett program som täcker, men de ekonomiska realia kan tvinga fram en omprövning. Media kommer fortsatt stödja nyliberalism, de borgerliga partierna och miljöpartiet. Där kommer vi inte att få se en förändring komma, men de kan bli överspelade av den påträngande verkligheten. Men visst handlar det om svåra omprövningar. De här problemen har funnits identifierbara i trettio år. Nu tränger de fram och diskussionen sprider sig. Makthavarna på taburetterna krumbuktar, partimedlemmarna väljer 25-åringar till ledare. När ska det hända något i partierna? Det är därifrån förändringen kan tvingas fram.

  Gillad av 1 person

 23. Bertil Karl Johansson skriver:

  Har man i årtionden fört en politik för ökad globalism och drivit samhällsutvecklingen in i mer multietniska banor, och i mycket motiverat det med att man själv är i besittning av en slags överlägsen moral, skall det bra mycket till innan dessa olika makthavare förmår ändra sig.

  Det är inte heller det vi ser. Snarare än att med ett mer öppet sinne börja diskutera effekterna av den sedan länge förda politiken ser vi hur man vill stärka den egna makten genom att stifta nya lagar som begränsar den demokratiska yttrandefriheten. På Ledarsidorna.se tar Westerholm upp denna utveckling.

  https://ledarsidorna.se/2018/01/ledarsidorna-se-kan-tvingas-till-tystnad-2019/

  Istället för att börja lyssna till mannen på gatan och ta hans oro på allvar vill man gå åt andra hållet och börja begränsa hans manöverutrymme och den fria information som ännu är möjlig att inhämta. Allt fler och lägre glastak är det man vill införa.

  Den utveckling man ser en början på är hur makten själv vill konsolidera sin ställning och gör sig beredda att gå mycket långt i sin strävan att också göra det. Man vill inte alls ändra inrikting. Möjligen skenet av sen. Snarare väljer man konfrontationens väg. Makten slår nedåt och mot det de själva finner hotfullt. Den vägen har aldrig någonsin slutat lyckligt.

  Att utvecklingen i Sverige kanaliserats in i dessa banor visar på ett förakt för demokratin själv. Man ser sig själva i allt mindre utsträckning som demokratins representanter och förkämpar, utan mer som någon som givits makten, och med den i sin hand kan ta sig rätten att välja väg för hela samhällsutvecklingen, långt bortom en mer demokratisk förankring.

  Det är inte utan att man redan nu börjar undra över hur historiens dom kommer att gestalta sig. Och vem och vilka som kommer att skriva den.

  Gillad av 4 personer

 24. Crister L skriver:

  Det fjärde alternativet är SD. Det svenska systemet är i gungning. Detta har hela tiden varit den dolda avsikten: väpnade medborgargarden ska framställas representera fascism och nedkämpas, och resten av väljarna ställer sig då på polisens och regimens sida – och kärleksbombar muslimerna. Jag har sagt det förut: det strategiska mål som FN deklarerat (Peter Sutherland) tillsammans med EU och den västliga oligarkin plus intressenter från Mellanöstern är ”en försvagning (undermining) av Europas demografiska homogenitet”. Syftet är identitetspolitik. Genom finansierade identitetsgrupper kan den politiska ordningen radikalt förändras och göras mer hanterbar. Varför? Jo, konkurrensen med Kina och Ryssland, som har framgångar i Tredje världen – och hade i Europa. Ryssland och Kina kan bygga upp alternativa valutor/ekonomier och tvinga Väst att ge upp territorier i en sorts ekonomisk krigföring om världsherravälde.

  Men det finns en annan trend. Globalismen är misslyckad som människosamhälle. Den naturliga mänskliga reaktionen går tvärs emot globalismen, vi vill inte styras av ideologisk aktivism. Och ju längre den drivs, desto värre blir konsekvenserna och desto starkare blir motkrafterna. Så globalisterna i Sverige är nu mycket svaga, på gränsen till sammanbrott: det måste till sju partier av alla ”kulörer” för att knappt orka driva politiken vidare. Ett parti med senast 13 procent av rösterna har helt ändrat det politiska kraftspelet i landet, och de sju klarar inte detta.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Sutherland är visst död, endast 71år, en mycket låg ålder om man jämför med andra globalister som håller sig vid liv med blodtransfusioner. Vampyrer på riktigt, näsan och öronen växer visst hela livet så Carl Bildt kanske kan sätta världsrekord.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Född: 25 april 1946, Foxrock, Irland
    Död: 7 januari 2018, St. James’s Hospital, Dublin, Irland

    ”De mortuis nil nisi bene”

    Ordspråket ovan är ibland svårt att leva upp till. Tänker dock inte hymla med, att för min del är han varken sörjd eller saknad. Hans mentorskap har tyvärr resulterat i bl a Cecilia Malmström, som med lust och kraft gör allt hon kan för att Sverige skall upphöra.

    Gilla

   • Crister L skriver:

    Snyggt håna döda fiender och snacka skit bakom ryggen på andra. Om du framträdde med namnet skulle det kanske vara något, men det här stinker. Du stinker ner min kommentar.

    Gilla

 25. malmobon skriver:

  Sverigedemokraternas förslag är att slå samman alla de myndigheter (27 st) till en myndighet.
  Förändringen måste komma från svenska folkets val i september.
  Om någon över huvud taget tror att Ulf Kristersson har ändrat sig sedan han var MUF ordförande 1989, så måste man verkligen vara NAIV.
  Lyssna vad han sa 1989. https://www.youtube.com/watch?v=qmVYazHxYjY
  Finns bara ett alternativ och det är du som avgör hur Sverige kan förändras. SD är mitt val.

  Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Lilluffe är den som FÖRLORADE maktkampen mot Fredrik Reinfeldt. Vad gör han alls i ledningen? Börjar det bli tunt med folk? Har man missat något när man byggt de nya dynastierna med barnlösa politiker?

    Gilla

 26. Lydia skriver:

  Södersjukhuset i Stockholm slänger bevis för våldtäkter efter sex månader om inte händelsen dessförinnan har polisanmälts. Skälet är att sjukhuset numera tar emot över 800 våldtäktsoffer om året och att arkivlokalerna är fulla, rapporterar Sveriges Radio.

  Antalet personer som söker sjukvård efter våldtäkt på Södersjukhuset är rekordmånga och i gruppen offer under 18 år har antalet flickor fördubblats det senaste halvåret, uppgav företrädare för mottagningen strax före jul på DN Debatt.

  http://www.friatider.se/s-dersjukhuset-sl-nger-v-ldt-ktsbevisen-f-r-inte-l-ngre-plats
  Kvinnorna de största förlorarna i det feministiska lyckoriket.

  Gilla

 27. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Om medborgare försöker lösa sina problem på egen hand när staten inte klarar uppgiften så hotar staten att omhänderta medborgarnas barn”.
  Kan verkligen våra politikers handgångna män verkligen omhändertaga alla våra barn?
  Fråga Ulf Oraklet Kristersson!!!

  Gilla

 28. Sixten Johansson skriver:

  Vi har ju inte makten, så skillnaderna mellan de tre scenarierna spelar ingen större roll. Troligast är väl att juntapartierna kommer att sjabbla med alla paketen samtidigt. Det viktiga är att fundera över vad vi enskilt kan göra, möjligen även samordnat, men åtminstone målinriktat.

  Fast vi mycket väl kan se de drastiska lösningar som centralmakten borde tillgripa, så finns inga personer eller organ som har eller kommer att få handlingskraft och mandat att genomföra dem. Vi har heller ingen samlande aktör. Och svenskar verkar nu sakna förmåga att organisera motaktioner i levande livet, utanför huligan- och sociala mobbsfären.

  Annars kunde vi ta till strejker, bojkotter, mediaupprop, flygblad, gödsel framför riksdagshuset och DN-skrapan, trycka upp namnlistor på de värsta landsförrädarna, osv. Konservativa kunde organisera sig, ordna träffpunkter, svartlista mobbvänstern, sprida flygblad med information om de värsta arselbergarna, dammsuga flashback på namn och fakta, osv, osv.

  Svenskarna har konsensusat sig in i en krampaktigt kollektivistisk förlamning utan verkligt ledarskap. Även maktens uppblåsta och giriga babbelianer sitter bara på folkets axlar och är innerst inne lika rädda att kastas ut ur sin egen mobbarflock. Förlamningen kan delvis släppa till följd av riktigt uppskakande händelser eller möjligen efter valet och då kan många masker slitas av. Men jag misstänker att den djupa polariseringen inte går att häva, utan att även svenska får och getter måste skiljas åt.

  Gillad av 1 person

 29. Mercedes-Benz skriver:

  Kanske att Muslimska brödraskapet skulle kunna mobilisera sig till någon sorts ny makthavare om det etablerade systemet faller samman.

  Eh, är det inte precis det som just nu utspelar sig framför våra ögon?!

  Gilla

 30. thojak skriver:

  Tja, ‘alternativen’ kan också liknas vid att välja mellan kolera, polio eller galopperande aids. Samtliga ytterst obehagliga.
  Oavsett vad som blir efter valet i september så är det avgörande viktigt att de allehanda problemdiagnoser som finns, vissa döljs/mörkas, tas fram och fastställs varande korrekta eller inte. Samtidigt och likaledes viktigt är, att per omgående införa strikt ämbetsmannaansvar och därefter rationalisera hela myndighetssverige á la stryk/lägg ner varannan myndighet på listan.
  Efter detta SKA en författningsdomstol inrättas. Denna ska ha oinskränkt mandat att avfärda lagförslag som t.ex. nu på g varande förändringen av tryckfrihetslagen, inkl. tentaklerna. Detta plus en hel del ytterligare till att börja med. När så detta är i funktion kan med fördel resurser ägnas åt att omarbeta svensk grundlag, gärna á la den från 1809, med distinkta element av regionala självbestämmande (typ CH).

  Men so-oder-so kommer ‘resan’ inte bli problemfri…
  Arma Land ! 😦

  Mvh/TJ

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.