Har klimatet verkligen blivit mer extremt?

Lennart Bengtsson

”Tack Gode Gud för att det är som det är för hur skulle det annars vara” säger kolportören eller amatörprästen i Albert Engströms skämtteckning och församlingen nickar instämmande. I Rapport den 3 januari oroas alla tillfrågade över klimatändringens konsekvenser på den svenska naturen och dit hör riskerna för att Kungsleden skulle kunna bli skogbeväxt och de stackars fjällturisterna vandra omkring i en trist granskog i stället för att kunna blicka ut över öppna fjällvidder. Vilket öde. Att det svenska klimatet har blivit ett snäpp varmare de senaste decennierna är dokumenterat och sannolikt kommer detta att fortsätta ytterligare men också avbrytas av perioder med fallande temperatur. De naturliga klimatvariationerna i Sverige är nämligen vida större än den uppvärmning som beror på växthusgasökningen. På något obegripligt sätt förväntar sig alla att klimatet alltid skall förbli detsamma utan att egentligen fråga sig vad klimat egentligen är för något.

Klimatet är faktiskt inget annat än en statistisk sammanställning av allt väder över en längre tid. Meteorologerna använder av praktiska skäl 30 år men egentligen borde det vara längre för att få med allt naturligt förekommande väder.

Det som oroar allra mest är kraftiga oväder och våldsamma skyfall eller extrem kyla och extrem värme. Den föreställning som allmänheten i dag får från media och på andra sätt är att ovädren har blivit mycket värre under senare år till följd av den globala uppvärmningen. Detta är emellertid inte uppenbart, vilket den intelligente iakttagaren säkert noterat, eftersom vädret är vida mer våldsamt under den kalla årstiden och inte när det är varmt! Detta beror på att atmosfären drivs av temperaturskillnaderna och inte av temperaturen. Det är inte minst avkylningen av den kalla luften på höga latituder som driver vinterstormarna och dessa var faktiskt värre under den lilla istiden, ungefär 1350-1850, än dagens oväder.

Skyfall, däremot, är vanligast sommartid då atmosfären rymmer mer vattenånga och dessa kan på sikt förvärras om det blir varmare. I samband med tropiska oväder som ligger stilla över ett område kan ofantliga regnmängder på mer än tusen mm uppmätas under något dygn som
exempelvis i Texas under fjolåret i samband med orkanen Harveys härjningar. Extremväder är därför inget att leka med och detta har liksom jordbävningar och vulkanutbrott alltid varit fallet.

Har då detta så kallade extremväder blivit värre under 2000-talet än tidigare? Skadorna har förvisso ökat genom den växande befolkningen som fördubblats de senaste 50 åren samt en ännu större ökning i utsatta kustområden. Likaså har bostäder, vägar och annan infrastruktur ökat i samma omfattning. Inte minst i utvecklingsländerna är bostäder av dålig beskaffenhet och sopas ofta undan helt av kraftiga vindar, högvatten och vågor. Om skadorna ekonomiskt sett ökar behöver det alltså inte bero på att vädret blivit mer extremt utan på att det finns mer att förstöra.

Ett sätt att mäta den övergripande effekten av oväder är att normalisera skadorna med bruttonationalprodukten och detta har gjorts i figuren nedan. Den visar att skadorna varierar kraftigt från år till år men någon långsiktig ökande trend kan inte ses, snarare motsatsen. Sannolikt beror detta på bättre väderprognoser som gör det möjligt att bättre skydda materiella tillgångar. Samtidigt har antalet förolyckade människor kraftigt minskat. Inte heller finns det några tillförlitliga indikationer från meteorologisk statistik att jordens väder har blivit mer extremt men detta är svårt att statistiskt fastställa eftersom extremväder till sin natur är mycket ovanligt.

Våra svenska medier som alltmer oroar sig över ”fake news” borde därför lära sig att bli mer återhållsamma i sin rapportering och inte skapa en uppfattning att ovädren kommer att minska bara de skötsamma och följsamma medborgarna klimatkompenserar och låter sig klimatbeskattas ytterligare. Tyvärr får man även i vår tid, precis som tidigare, leva med extremväder som en del av verkligheten och förbereda sig på dess konsekvenser. Inte ens den svenska välfärdsstaten i all sin fullkomlighet kan ändra på jordens klimat.

 

30 reaktioner på ”Har klimatet verkligen blivit mer extremt?

 1. Torbjörn skriver:

  I det gamla bondesamhället tog man hänsyn till det lokala vädret. Klara och lugna nätter ansamlas lätt kyla och fukt i lägre liggande terräng. Och frosten biter mer ofta. Kylan är tung och termiska lock gör att röken inte stiger rakt upp som vanligt, utan brer ut sig sidledes, och ansamlas. Kullar som sticker upp ur terrängen fick mildare och mindre fuktigt väder, och inte lika rökig omkring sig. Kullar dränerade även mera och sydliga lägen gav ökad solinstrålning.

  Själva gården lade man därför helst på höjder i mer sydliga lägen. Och träden runt gården bröt sönder vinden, så den tappade kraft. Och till vindskivor och stockar valdes särskilt tätt kådrikt virke. Tänk bärnsten. Förstenad kåda överlever årmiljoner utan att förstöras.

  Dessa gamla insikter tar man inte längre hänsyn till. Man bygger nya radhus- och villaområden längst ned i dalarna, på öppna lerjordar. Där kyla och fukt trivs. Och kådrikt virke kan vi bara glömma. Man bygger ekonomiskt men inte särskilt smart och mänskligt. Och så tycker vi att utvecklingen går framåt…

  Gillad av 10 personer

  • Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

   Fast lite hänsyn tar man när man bygger nytt. inte här, men i smart city tar man lite hänsyn
   Fast å andra sidan när tog vi sist hänsyn till naturen och levde med denP?

   Gilla

 2. thojak skriver:

  Intressant och nedrans viktigt att påpeka, repetitivt, alla mer/mindre medvetna (avsiktliga) bedrägerier från ‘klimathotsreligionens’ apologeter.
  Intressant också är Pielkes diagram som hade varit än mer betecknande om BNP (GDP) ökningen över angiven period tagits med som bakgrund.
  Intressant också att Munich Re nämns. M Re är ett av världens största återförsäkringsbolag (det största?) och är stor sponsor av PIK (Potsdamer Institut f Klimaforschung) som leds av megacharlatanen prof Schellnhuber med benäget stöd av Edenhofer, ‘tung’ person inom IPCC, och, ej att förglömma, av en viss agronom med namn Johan Rockström (sitter i PIKs ‘Beirat’).
  PIK och prof S ligger bakom antagen max ‘tillåten’ (hah!) tempökning om 2 grader C fram till år 2100, numera ‘justerat’ till 1,5 grader. Den minnesgode erinrar måhända även Världsbankens alarm om ‘risken’ av en tempökning om hela 5 grader C till år 2100, och som också var ett verk av PIK.
  Kedjan av bedrägerier är massivt förankrad; M Re sponsrar PIK som tar fram ‘vetephaenskapliga prognoser’ över klimatförändringar (samtliga alarmerande) vilka ligger till grund för att M Re kan, och gör, höja försäkringspremierna. Det handlar om astronomiska belopp. PIK har hydraliknande samarbeten med ‘likasinnade’ som t.ex. SMHI, NOAA, GISS, BOM världen över samt, naturligtvis även med IPCC och andra korrupta FN-organ.

  M.a.o. en djefvligt tjock, samhällsletal soppa som det kommer bli ytterst mödosamt att kravla sig ur.

  Gillad av 7 personer

  • thojak skriver:

   Jo, Susanna Baltscheffsky hade nyligen ett ‘framträdande’ i P1s vetephaenskapsradio i vilket hon gick på med klimathotslarm så adrenalinkoncentrationerna nådde definitivt ohälsosamma nivåer… 😦

   Gillad av 2 personer

 3. Moab skriver:

  Vad berodde den lilla istiden av? Var det solen? I så fall är denna cykel bruten? Google har kanske svaret. Media har en agenda som bekant och kommer inte att nyansera.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Det enda en vetenskapligt utbildad amatör kan göra är att konstatera att bevisen inte är tydliga, men att solen verkar har en stor inverkan vilket verkar logiskt. Spelar inte jordkärnans temperatur någon roll? Jg gissar att om något årtionde så går Nobels fredspris till den som kan producera så mycket CO2 som möjligt utan andra biprodukter, kanske Kina och USA får dela på priset?

   Gillad av 1 person

   • Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

    sagt det tidigare säger det gärna igen, Det finns 3 stora krafter utanför oss själva den ena är solen, en annan är vårt läge i rymden kontra alla planeter den tredje är kraften som samverkar med dessa krafter

    Gilla

 4. Lars Strömberg skriver:

  För ett antal decennier sedan var det koloxidpanik.
  Oljan tar snart slut!!
  Sedan kom skogsdödskatastrofen.
  Därefter ozonhålsskräcken.
  Strålningsfaran från mobilerna (fönstermobilerna undantagna förvisso).
  Om man vill betraktas som god, omtänksam, engagerad, ansvarsfull etcetera så kanske det är bra att omge sig med en aura av katastrofkaraktär.

  Gillad av 1 person

 5. Roger Persson skriver:

  Kommer havsisen i Arktis att försvinna? Vi har tappat 70% av volymen på 30 år så svaret på den frågan torde vara enkel. Hur snabbt det kommer att ske kan diskuterats. Under samma period har solreflektionen (albedo) gått från 52 till 48 % i det arktiska området (80e breddgraden). Detta beroende på att öppet vatten bara reflekterar ca 8 %. Värmeeffekten av detta tapp på 4 % motsvarar 1/4 del av värmeeffekten från all koldioxid som släppts ut under de 30 åren. (Se länk nedan)
  Utan is så kommer vi alltså tappa betydligt mer än 4 % och några vandringsleder i fjällen kommer vara våra minsta problem. För att citera den finske presidenten förlorar vi Arktis förlorar vi planeten.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3948279/

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Isen i Arktis varierar. Ibland är det mycket ibland är det litet. Dock det är inga problem om det ibland är lite mindre is. Så att vi skulle förlora planeten om vi förlorar Arktis verkar ju lätt huvudlöst (huvud = planet). Jorden har funnits i ungefär 5 miljarder år. Den kommer att finnas i ytterligare ett antal miljarder år. Homo Sapiens däremot har funnits i några hundratusen år. Vi kommer att dö ut innan jorden försvinner.

   Gilla

  • Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

   Varför förlorar vi planeten? Om man drar ut värme och kyla i långa stråk är vi innen i en period av kyla. Och det kan bli både kallare och varmare innan det blir varmare än vi har det nu och mot ett mer normal läge som vi hade för 300 miljoner år sedan.

   Gilla

 6. tobbewallin skriver:

  För egen del räcker det med att känna till Stockholmskonferensen på 70-talet, Riokonferensen på 90-talet, Kyotoprotokollet och Pariskonferensen 2015 för att förstå att skribenten för en kamp mot väderkvarnar.

  Klimatmålen och Agenda 2030 kommer att innebära stora förändringar även i Sverige. Det är bara att gilla läget. De förändringarna styrs inte partipolitiskt eller på nationell nivå.

  Gilla

 7. Sidonie Jansson skriver:

  Låt oss anta att det är rätt att det är våra diverse utsläpp som påverkar /orsakar klimatförändringarna, som nu har blivit ett alltmer växande hot mot oss själva, och att vi måste satsa på alternativ energi.
  EU i så fall motverkar sig själv när man vill låta tusentals människor från den afrikanska kontinenten komma till Europa, (till det kalla, solfattiga Sverige) istället för att där satsa på solenergi i större skala och låta befolkningen där stå för sin egen försöjning, få öknen att blomma igen. Det finns också stora floder. Och det på kusterna kan saltvatten omvandla till dricksvatten.
  Resurserna i Europa är uttömda, det är en gammal kontinent som ännu håller på att resa sig ur alla konsekvenser av ett flertals krig. Länderna i Balkan till ex.
  Det verkar som om”hjälp till självhjälp” har blivit passerat som anständig solidaritet.
  Nu vill även de drivande i EU skapa en gemensam Stat i vilken de alla EU länder ska ingå och blir till förenade stater…Vad säger Löfven om det? Allt är så hemlighetsfullt.
  Kommer det att bidra till en minskning av de farliga utsläppen? Det är svårt att tro att de nyinkomna inte alla ska vilja ha en egen bil att köra med. Redan det är problematiskt. I Sverige ger vi ju gratis körkort, massa apparater som är beroende av el. Osv. En riktig ond cirkel som har redan börjat.
  På tal om dricksvatten i en del afrikanska länder, jag minns ett program som imponerade på mig. Två franska bröder gjorde ett reportage om dricksvatten. De åkte tvärsöver kontinenten på motorcyklar. I en by på en högplatå levde byborna fattigt, nästan utan att odla, fast det fanns en flod i dalen. Problemet var att den låg i en djup fåra och det var nästan omöjligt att leda upp vattnet för att bevattna odlingar.
  EUs svar idag är att vi måste ta hit byborna och ge dem bidrag och låta dem söka arbete….

  Gillad av 2 personer

 8. Sidonie Jansson skriver:

  Mina förfäder på min mors sida var nästan alla afrikaner, slavar i Västindien, och min fars fransmän. Jag skäms inte för mina rötter från båda hållen.
  Jag skulle vilja se mer värdighet i flera av de afrikanska länderna. Att ledarna där skulle ta mer ansvar för sina egna och för naturen. Där finns det många resurser, och en ung befolkning som kunde samarbeta med varandra över gränserna där, för att resa sig ur fattigdom istället för att i stora antal åka till västerländska länder. . Tyvärr mycket korruption och fel fördelning av rikedomarna försämrar möjligheterna. . En del god vilja som i Namibia och några få andra nationer finns dock

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.