Om folket slutar tro

Patrik Engellau

Det går att förstå att ledarna i Sovjetunionen var kommunister eftersom kommunismen var den gemensamma ideologi och kultur som gav dem deras framstående positioner. Däremot är det svårt att förstå att vanliga människor kunde sätta sin lit till denna lära. På samma vis med nazismen. Att Hitler, Göring, Goebbels och till och med en så relativt lågrankad nazist som Eichmann var entusiastiska nationalsocialister är inte det minsta konstigt, men att även en del fattiga pinnebergare var trogna hitlerister är knepigare att förklara.

Vi, i varje fall jag, har motsvarande brist på insikt vad gäller dagens Sverige. Att Ylva Johansson, Jonas Sjöstedt och Dan Eliasson är brinnande PK-ister är helt begripligt eftersom PK-ismen är den lära på vilken deras organisationssystem och därmed maktutövning vilar. PK-tron är politikerväldets fundament på samma vis som kristendomen en gång var kyrkans. Men vad är det hos oss som får många vanliga skötsamma, nettoskattebetalande människor att sätta sin lit till PK-dogmerna om värdegrunder och sådant? Ser de inte att PK-ismens idévärld egentligen är främmande för de värderingar som uppfostran och erfarenheter försett dem med? Eller mer sociologiskt formulerat: varför är makten i Sverige fortfarande åtminstone delvis legitim hos dem som genom sina ansträngningar bär makten och håller den vid liv?

Man kunde kanske tro att frågan ”Varför tror folk på politikerväldet?” är analog med frågan ”Varför trodde folk tidigare på Gud?”, men så är det inte. Gudstron var oberoende av vilket öde som än drabbade den troende. Han slutade inte tro på Gud för att han hamnat i olycka. Då öppnade han i stället sin Bibel och läste Jobs bok för att få styrka att uthärda.

I detta avseende lever politikerväldet farligare än Gud, ty folk tänker inte i längden tolerera att härskarna inte levererar ett rimligt behagligt liv. Politikerväldets återstående legitimitet bygger på gamla meriter. Vårt politiska system har vunnit makt och stadga under en snart hundraårig period när folket av andra orsaker än den ökande politikermakten fått uppleva ett världsunikt ekonomiskt uppsving.

Men varje dag peppras folket med nyheter om hur obehagliga saker faktiskt händer i Sverige som inte borde få hända. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att dagens politiker, med de verktyg de vant sig vad att använda, står hjälplösa inför problemen. Hur kommer folk att reagera om läget förvärras?

En del kommer nog att emigrera. Numera träffar jag flera personer i veckan som åtminstone leker med tanken. Men Gud förbjude att tillståndet försämras så kraftigt att detta blir en masslösning.

Hur kommer de att tänka som avser att stanna kvar i landet? Jag kan föreställa mig två olika slags tankebanor, en sansad och en panisk.

Sansade människor, föreställer jag mig, skulle resonera ungefär så här, och ju fler, desto bättre:

OK, det där med postmodernism och PK-ism och att politiker hade ansvar att lösa alla samhällets problem, det var kanske snällt tänkt, men det funkar uppenbarligen inte i verkligheten. Men vi vet, i varje fall vi som minns hur man tänkte under de första årtiondena efter andra världskriget, vad som funkade. Det var att folk spottade i nävarna, ansträngde sig, kände viss solidaritet med sin nästa och framför allt fattade att livet inte framför allt handlade om rättigheten att förverkliga sig själv utan nästan lika mycket om att uppfylla ett antal medborgerliga skyldigheter som vi sedermera helt har glömt bort. De måste återupplivas, hur det nu ska gå till. 

Men de som är så unga att de aldrig fått uppleva ett civilt samhälle med fri ekonomi och sunt förnuft i funktion eller av andra skäl saknar föreställningar om att ett annat samhälle faktiskt är möjligt, för dem blir det knepigare att tänka sansat. Man kan, möjligen lite krystat, jämföra med utvecklingen i Estland respektive Ryssland efter kommunismens fall. I Estland fanns folk med personliga erfarenheter av en fri ordning, men det saknades i Ryssland. Estland förlorade friheten 1945 men Ryssland redan 1917. En del av esterna fattade vad som behövde göras, men knappast några ryssar. Därför gick det helt olika. Estlands BNP per capita ligger nu på tre fjärdedelar av EU-genomsnittet medan Rysslands bara når två tredjedelar.

Jag tror att människor som saknar relevanta erfarenheter potentiellt är mycket farliga. De reagerar som unga människor som blir intagna av förföriska teorier – såsom jag en gång blev av marxismen – och eggas av sina ungdomliga safter att tro att de ska bana en historisk genväg till Schlaraffenland. Eller så börjar de leta efter grupper som de kan tillmäta skulden för samhällets lidanden, till exempel judarna, de vita männen, kapitalisterna, nazisterna, Bilderberggruppen, rasisterna eller muslimerna.

Det finns alldeles för mycket paniska tongångar av det senare slaget och alldeles för lite sunt förnuft av det förra för att jag ska känna mig lugn.

115 reaktioner på ”Om folket slutar tro

 1. Bo Svensson skriver:

  Ett stort fel de gör som vill ändra kurs för samhällsutvecklingen är att söka konfrontation med någon gruppering man uppfattar som fienden. – Man skall istället visa dem mera konstruktiva vägar som leder till målet, vad det än må vara man strävar efter.

  Kommunister och kollektivister försöker jag få att inse, att det är den liberala ordningen där alla gör det de helst vill som inte kan överträffas, om det är en ordning man eftersträvar där individen är en väl fungerande kugge i samhällsmaskineriet.

  Dem som ömmar för stackars flyktingar, vill jag få att inse, att de begränsade resurser vi är beredda att ägna ändamålet hjälp till de 65 miljonerna, gör väldigt mycket bättre nytta i UNHCRs flyktingläger i konflikternas närområde än att spenderas på att lyfta dem som tar sig hit till vad vi bedömer som normal levnadsstandard.

  Sedan sekelskiftet är det redan runt 50 000 som omkommit i försöken att fuska sig in i värmen och en enkel lösning på det problemet, – som inte får ignoreras, – är att skicka samtliga tillbaka, – då blir det inte längre någon poäng med att riskera livet.

  Den ordning jag föreslår med individuell makt över skattemedlens fördelning är inte heller konfliktiv utan ger mer makt åt alla.

  En annan sak som inte kan göra någon upprörd, är skattefrihet för alla vars intäkter inte räcker för att skaffa sig den standard som invandraren bjuds på utan krav på motprestation.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Flera saker som kan platsa att gå till val på som inte är konfliktiva, är

   att kompetens skall trumfa allt annat vid anställning,

   att skattemedel ägnade ändamålet undervisning skall utbetalas i takt med att man tillgodogör sig kunnande och att man för pengarna köper sin undervisning på en fri marknad,

   att barnbidrag ersätts med barnavdrag på ens beskattade inkomst nedtrappade till noll för det fjärde,

   nedtrappning av skatter på produktiv verksamhet och upptrappning av avgifter på oönskad miljöpåverkan och nyttjandet av begränsade naturresurser,

   rättsordningens självfinansiering via krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet men generella bidrag som hjälp med sin brottsförsäkringskostnad, – åt dem vi känner samhörighet med.

   Alltså inte konfliktiva efter redan etablerade frontlinjer.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och dem som tycker det är tjusigt med folkblandning, försöker jag vinna för principen att man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och alltså välkomnas i den mån man kan göra troligt att man kommer att tillföra något som gör att man uppfattas mera som en tillgång än en belastning för dem som hör hemma här.

   Gillad av 4 personer

  • Bonden skriver:

   Det du säger är givetvis sunt. Men sunda värderingar verkar inte i Sverige i den omfattning de kanske gjort för decennier sedan där politik var ett ”kall” och politiker utförde ideellt arbete för landets väl.

   Nu är politisk makt och profit det som är agendan .

   Problemet är att vi måste börja ställa folk till svars för sina handlingar och framförallt de lögner som de medvetet sprider för att vilseleda folket för att behålla makten.

   Tjänstemannaansvaret måste återinföras till att börja med. Sedan arbeta upp samhällsfunktionerna en efter en på ett nu eskalerande plan av krackellerande välfärdsystem.

   Detta kommer inte kunna lösas utan den konfrontation du menar är fel väg att gå.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Bo, du har intressanta idéer och förslag, men vem skickar du dina önskelistor till? Du är ju trots allt realist vad gäller lägesbedömningen i stort. Nämn då vilka personer och vilken organisation som ska kunna genomföra idéer av det här slaget eller ens gå till val på dem nu. Är det inte vettigare att du antingen vänder dig direkt till SD, MED eller något annat parti och/eller diskuterar och bearbetar förslagen med andra kunniga och specialintresserade på något lämpligt nätforum? Allt genomgripande annorlunda, allt icke-populärt, måste ju analyseras noga och sedan i bästa fall lanseras och genomdrivas av någon organisation mot ett hårt motstånd. Man måste hitta en sådan organisation eller bygga upp den eller också nöja sig med att posta sina önskedrömmar till Gud eller Jultomten.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag förutsätter att de som orkar engagera sig i partipolitik, är tillräckligt intresserade av andras idéer för att hitta hit och leta efter något användbart.

    Jag gör bara det jag är bra på.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Bo, varför skriver du inte ner hela paketet så att du har det samlat? Varför diskuterar du inte med andra (t ex Lars och andra som kan analysera fram svagheterna och komplettera) på något snabbare forum för specialintresserade? Varför inte skriva ett gästinlägg på någon blogg, t ex Lars Wilderängs cornucopia.cornubot.se som har massor av ekonomiskt och politiskt kunniga kommentatorer? Varför inte kontakta SD eller MED? Jag menar att hur teoretiskt intressant allt det här än kan vara, så ligger det så långt in i en möjlig eller omöjlig framtid att det inte kan ges någon realistisk förankring alls under de närmaste tio åren, som blir avgörande för Sveriges framtid. Bo, du är ju bra på så mycket annat än utopism och magiskt önsketänkande!

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Vad är det som verkar så ”genomgripande annorlunda” och inte kan ges någon realistisk förankring alls under de närmaste tio åren?

    Jag hittar bara i stort sett självklarheter.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Bo, om du uppfattar att dina reformförslag är självklarheter och genomförbara inom tio år, då har du ju all anledning att ta kontakt med något parti som du uppskattar och presentera förslagen. Dessförinnan gör du ju klokt i att skriva ner alltihop och få det nagelfaret av kritiska och kunniga, specialintresserade personer. DGS lämpar sig för att lyfta idéer och kolla intresset, men inte för grundlig bearbetning. Själv är jag inte intresserad av det ekonomisk-politiska fältet. Allmänt skulle jag säga att idéer och ett nytt tänkande i sig kan vara hur bra som helst, men det stora problemet är förändringsprocessen, att hitta aktörerna och bryta motståndet. Varje tidigare system har ju utforskats och invaderats av ett mycket stort antal näriga personer och organisationer, som har hittat egna nischer och olika sätt att mjölka fördelar ur det. De och deras medhjälpare kommer att kämpa ursinnigt mot alla förändringar. De nationella systemen har dessutom växt ihop med de europeiska och globala nivåerna och där finns ännu mäktigare snyltare.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och det är dumt och onödigt av ett parti att välja position på höger-vänster-skalan.

   Med skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning blir det deras samlade beslut som avgör var man hamnar. – Särskilt om man följer min rekommendation att också beslut om nivån på skatten decentraliseras varvid rösternas tyngd beror på inbetalt belopp.

   Gillad av 1 person

 2. Palle skriver:

  Patrik: mycket bra skrivet.
  Din jämförelse mellan Estland och Ryssland angående respektive folks erfarenheter är intressant – man skulle kunna välja Tjeckien, Ungern eller något annat öst-europeiskt land i st f Estland också, dvs ett land där man haft en period av demokrati, vilket Ryssland inte haft. När en sådan jämförelse gjordes på sin tid av tre framstående Sovjet-kännare (Kristian Gerner, Stefan Hedlund och Niclas Sundström) i boken Hjärnridån, möttes det av kraftiga protester från många s.k. intellektuella. Det skulle vara intressant att få en reflektion kring detta av den utmärkte skribenten på DGS, professor Stefan Hedlund.

  Balansen mellan skyldigheter och rättigheter är förstås av central betydelse. Här borde det verkligen inte vara orealistiskt att vettiga beslut fattades där denna balans stegvis återställdes, gärna genom blocköverbryggande beslut så att inte motståndarsidan utnyttjar situationen till att ta billiga poäng när impopulära åtgärder föreslås. Förhoppningsvis skulle det kunna finnas tillräckligt med vettiga, pragmatiska företrädare, som kunde uppträda som vuxna i rummet.
  Men problemen med de stora utanförskapsområdena med svåranställningsbara invånare, ökad kriminalitet mm försvinner förstås inte i brådrasket.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Att jämföra en liten nationalstat med en nordeuropeisk befolkning. Med ett imperium med mycket heterogen befolkning. Säger väldigt mycket om jämförararens brist på erfarenheter och väldigt litet om länderna ifråga.

   Gillad av 1 person

 3. K. Ulvert skriver:

  Angående tyskarnas kärlek till sin Führer är det bara att jämföra svälten under 20-talet med boomen under 30-talet för att förstå.
  I september 1939 förklarade Storbritannien och Frankrike Tyskland krig, inte tvärtom! Tyskarna ansåg sig föra ett försvarskrig och slöt upp runt ledningen.
  Det är tämligen långt ifrån vår situation med en ledning som gör allt i sin makt för att förstöra landets finanser och civilliv. Av oförstånd eller elakhet, vem vet.

  Gillad av 5 personer

   • Peter skriver:

    Frågan var hur det tyska folket uppfattade krigets början, inte att historiskt korrekt redovisa det faktiska skeendet.
    Jämför PK-folkets moraliserande motivering för att bekämpa oss, de får det svenska folket med sig i förstörelsen av landet.
    Känslor väger tyngre än fakta, den tyska ledningen visste det, den svenska vet det.

    Gillad av 2 personer

   • K. Ulvert skriver:

    Jag har inte för avsikt att diskutera inledningen på andra världskriget utan vill ge en tänkbar förklaring till att AH faktiskt var oerhört populär en tid.
    Om det tillåts.

    Gillad av 2 personer

  • Östanskog skriver:

   Ja, tyskarnas förhållande till ledaren på 30-talet är ett sannerligen intressant fenomen. Min saliga mor bodde som utbytesstudent hos en medelklassfamilj i Leipzig och fick faktiskt se Hitler tala. Jag frågade ivrigt, hur värdfamiljen tog allt detta. Hon sa skrattande: ”De tyckte att han var en sån … en sån … LUSTIGKURRE”.

   Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  En ideologi har till uppgift att förse den enskilde med färdiguttänkta rationaliseringar för de åsikter som ideologins anammare på irrationella (psykologiska/sociologiska/känslostyrda) grunder har gemensamt. Materiella förhållanden påverkar den enskilde endast indirekt via de psykologiska och sociala mekanismerna, varvid förstås ideologien fungerar som ett filter som dämpar denna påverkan. Folk i gemen anammar den rådande ideologien inte genom att själva var och en tänka ut en personlig kopia av den, utan på grund av att det är psykologiskt och socialt enklast att använda just de rationaliseringar som statsideologien omfattar när man skall leva i det samhälle eller det sammanhang som ideologien är utformad för. Processen kallas på fackspråk visst socialisering.

  Gillad av 3 personer

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Systemmedia med public service i spetsen spelar en ledande folkfördummande roll. Genom att alltid flytta fokus från Sverige till perifera länder, skall vi undervärdera vad som är oss närmast och berör oss mest i nyhetssammanhang. Däremellan matas vi med ”skräpmat”, typ kändisar på ett slott, olika insamlingsgalor, melodifestival osv. Snart kan vi inte heller välja bort skräpet, utan eländet ska bekostas via statsskatten, ett uttryck för att förtroendet för PS sviktar. Utan alternativa media vore man helt vilse i pannkakan. Senaste patetiska påhitt i min lokaltidning är ett dagligen infört erbjudande om att få beställa en gul knapp med texten ”fakta” att bära på sig. Detta för att visa att man minsann inte är en såndär otäcking som tar del av ”fake newws” på hatsajterna. Paretiskt! Jag skrev till kampanjsekreteraren och föreslog texten ”Love me, love me,” och hon tackade för förslaget. En annan slogan vore kanska ”PK” eller ”Hjärntvättad”…

  Gillad av 9 personer

 6. Petrus skriver:

  Jag tror inte att den avgörande skillnaden mellan Ryssland och Estland varit att en del äldre människor i Estland mindes hur det var före 1945 eller före 1940 i början på 90-talet. Den avgörande skillnaden var troligen att Ryssland förlorade 10 år fram till Putins makttillträde när all politik i princip gick ut på att sabotera ekonomin för att på så vis kunna trycka ner tillgångspriserna och köpa upp råvarutillgångar billigt, exportera och sedan föra ut pengarna i säkerhet utomlands.

  Med tanke på ovanstående är Rysslands köpkraftskorrigerade BNP på 24 026 USD jämfört med Estlands 27 735 USD rätt hyfsad, se

  https://tradingeconomics.com/estonia/indicators

  https://tradingeconomics.com/russia/indicators

  Man kan kanske invända att Estland inte har några råvarutillgångar förutom litet skog. Å andra sidan får ju Estland ett nettobidrag från EU varje år. En fungerande rättsstat är en annan fördel för Estland. Ryssland dras också fortfarande med problemet att kvarvarande oligarker exporterar råvaror och sätter pengarna i säkerhet utomlands. Man hade lättare kunnat höja lönerna och därmed öka importen om kapitalbalansen om man slapp oligarkernas penningdränering. Denna faktor neutraliserar kanske Rysslands råvarufördel. Ett annat problem med Ryssland är att man spenderar åtminstone dubbelt så mycket i BNP per capita på försvaret. Men Ryssland är väl tvunget att göra detta för att amerikanska Neocons inte skall kunna tvinga Ryssland att införa 90-talets ordning igen.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ofta påstås, inte minst i Sverige, att offentliga utgfter (”satsningar”) är uppbyggligt för nationalekonomin. Borde alltså inte militärutgifterna betraktas som en fördel för Ryssland, enligt blandekonomins principer?

   Gilla

   • Per-Anders skriver:

    Man slänger in en kommentar att Ryssland spenderar dubbelt så mycket per BNP utan att ta med någon siffra. Ryssland spenderar ungefär 10 % av vad USA spenderar på militären. Vad är kritiken mot USA:s militärutgifter.

    Om militären nu är så bra för BNP förslår jag följande. Varje land bygger sina fartyg. Vart femte år åker de ut på något hav träffas, å så borrar man hål i botten på varje fartyg gemensamt, dvs. sänker alla båtar. Hux flux har man förbättrat ekonomin i varje land. Det är bara att upprepa detta i all oändlighet och med det botar vi fattigdom och arbetslöshet.

    Sverige kan spara pengar genom att lägga ner all nationalekonomisk utbildning. Totalt onödig och handlar inte om ekonomi överhuvud taget.

    Gillad av 1 person

 7. Petrus skriver:

  Det Engellau säger brukar ju i regel vara tänkvärt. Tycker dock att han brukar krångla till det. Så även i detta fall. Han bygger upp någon slags teoretisk modell av verkligheten som kanske förklarar något, ur någon synvinkel. Jag skulle dock vilja peka på ett enklare, fysiskt konkret förhållande som förklarar maktordningen i dagens samhälle.

  Den viktigaste faktorn är kontrollen över de stora medierna. Förklaringsgraden för hur samhället och politiken styrs är något typ 90 % för de stora medierna.

  I viss mån skulle alternativa medier kunna utgöra en motvikt. Här ser vi dock i princip inga intelligenta, organiserade försök till motstånd. I stället håller folk på med sina meningslösa poddar som nästan ingen orkar ta sig igenom. Man kan kanske stjäla 5-10 min av folks tid varje dag och man måste kunna erbjuda information eller annat medieinnehåll som har något slags upplevt värde för folk. Jag har tidigare pekat på behovet av en nyhetsaggregator där folk gratis kan gå in och gratis se sammanfattningar (inom ramen för citaträtten) av vad som står i lokaltidningen. En sådan sajt med gratis-alternativ till lokaltidningar från hela landet vore ytterst värdefullt. Man skulle till detta medieflöde kunna lägga till informationskomponenter som att invandringen nu inte är lägre än för några år sedan och att mainstreammedia försöker lura i allmänheten något annat. Intresset har dock varit noll. Varför inte puffa för denna idé i sociala medier? Detta vore väldigt enkelt för alla läsare.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Petrus: Vore det kanske en idé… om du själv kavlade upp ärmarna och satte igång med dina utmärkta förslag — istället för att åter och åter uttrycka frustration (som bara stjäl folks dyrbara tid att läsa) över att ingen ANNAN genomför dem?

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Härmed puffar jag för Nya Tider. Se till att ni prenumererar på denna tidning. Den är ju nu både en nät- och papperstidning. Det är en tidning som undan för undan utvecklas. Man skriker högerextremistisk efter den just för att man vill skrämma folk för den. Men det beror på att PK-samhället är rädd för den. Ju fler prenumeranter den får ju farligare blir den! Den kommer ut en gång i veckan, kostar helår 695 kr. BG 108-0357, mottagare Alternamedia. Ge din adress i meddelanderutan. Enkelt. Kvartal 199 kr, halvår 375 kr.
   Jag tycker den är bra.

   Gilla

 8. Petrus skriver:

  Kontrollerar man medierna så går det att köra skiten ur ekonomin bortom vanvettets gräns utan att folk reagerar. Ukraina är ett bra exempel. Köpkraften har ungefärligen halverats sedan Yanukovitj avsattes via en kupp 2014. Folk borde rimligen vilja ha det gamla styret tillbaka. Men eftersom medierna kan förklara alla problem med striderna i Donbass så finner sig folk i sitt lidande även om de bokstavligen svälter ihjäl. Det finns ingen bortre gräns för hur mycket man kan lura folk. Folk är inte biologiskt smartare än i forntiden när man bara offrade litet fler människor till gudarna om skörden slog fel ännu ett år.

  Sedan har vi också frågan vad som händer om folk mot förmodan inser att det nuvarande styret inte funkar. Vad skall de då välja? SD finns i och för sig som alternativ. Men en överläkare som tjänar 100 000 :- per månad gillar kanske inte att SD en gång i tiden sade nej till marginalskattesänkningar för höginkomsttagare. Han vill därför i stället intala sig att moderaternas omsvängning i invandringspolitiken inte är fejk. Därför behövs ett ekonomiskt högeralternativ till SD. I andra änden av skalan har vi bidragstagaren som skräms av att SD sagt att man vill samarbeta med moderaterna. Moderaterna vill sänka ersättningen till långtidsarbetslösa till socialbidragsnivå. SD självt har ändrat sig vad beträffar den bortre parentesen för sjukförsäkringen. Är det bättre om dessa människor röstar på (s) och (v) än på ett invandringskritiskt parti som vill ha kvar bidragen?

  Gillad av 2 personer

  • BjörnS skriver:

   Nej, de ukrainare jag talat med vill inte ha tillbaka det gamla styret. Det betyder inte att de älskar dagens styrande. Det de har efterfrågat är ett slut på korruptionen, och det kan det gamla styret aldrig ge dem.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    MartinA

    ”Att ha en stat för svenskar är fundamenta. Först när vi har det blir den ekonomiska striden viktig.”

    Svar:

    Och därför blir det enligt dig logiskt att medvetet avstå ifrån att få fler invandringskritiska riksdagsledamöter genom att erbjuda ett bredare urval av partier längs höger-/vänsterskalan?! Helt otroligt.

    I teorin skulle du kanske kunna få en stat för svenskar som du säger i en del av Sverige med invandringskritisk majoritet i riksdagen (jag tror ju i och för sig att vi har NATO-trupp här från dag 1 med invandringskritisk majoritet i riksdagen). Men då förstår jag ju inte vitsen med att göra det svårare att få invandringskritisk majoritet i riksdagen.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    ”invandringskritiskt” är en irrelevant åsikt. Eftersom invandringen kommer stoppas av ekonomiska faktorer långt före politiska beslut kan påverka den. Det politiska systemet under nuvarande paradigm är maktlöst att påverka utlänningarnas beteende. Vilket vi såg nu senast med den inställda afgahnutvisningen.

    Om det är SD vi talar om är de det mest skadliga partiet för svenskarnas fortsatta existens. De har dels gjort svenskhet till central del av deras politik och samtidigt omdefinierat svensk till att vara ett beteende. Deras ide är att assimilera bort svenskarna från jordens yta för tid och evighet. Ta till exempel deras förslag om ”meborgarplikt” som de antog på landsdagarna. Alltså att unga svenska flickor skall tvingas ihop med utländska män. Listan på varför SD är ett fruktansvärt otäckt parti kan göras hur lång som helst. Personligen kommer jag aldrig rösta på något parti som inte erkänner att vi svenskar finns och att det finns ett värde i att vi finns.

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Jag kommer att rösta på SD men det är mycket som bär emot, och det är alls inte deras ”rasism” blablabla, utan att de verkar ha många företrädare som just är politiker, de har funnit sin födkrok i politiken och pga dugliga människor håller sig borta så kommer hybrisen snabbt, folk som Bieler och Gamov osv, mediokra människor, ibland fjantar som fått hybris. De har den svenska sjukan att politiken skall lösa allt.

    Jag hoppas dock att den spark där bak som SD utgör och det kaos som kan skapas i politiken kan föra något gott med sig och få folk att vakna.

    Gilla

 9. Stockholmssyndromet? skriver:

  Varje gång jag ser en presentation av en opinionsundersökning om politisk hemvist slås jag av medborgarnas stora låsning till de redan befintliga parterna. Hur är det överhuvudtaget möjligt att man fortsatt känner sympatier för partier som kastat ut landet i hela havet stormar?

  Efter Norrmalmstorgsdramat myntades begreppet Stockholmssyndromet. Där kidnappningsoffren trots kidnapparnas destruktiva beteende och ansvar över situationen ändå upplevde polisen och myndigheternas agerande som farligare än kidnapparnas.

  Man fann som offer mer psykologisk trygghet hos de som skapat gisslansituationen, än hos dem som försökte befria en. Själva ansvarsfrågan blev sekundär.

  Jag tycker mig nu uppleva att hela svenska folket lider av ett Stockholmssyndrom. Man söker trygghet hos de som kidnappat politiken och därmed är direkt ansvariga för Sveriges minst sagt prekära läge.

  Själv ställer jag mig dagligen frågan – hur är detta möjligt? Är identifikation med de vanliga partierna så över hövan stor att man väljer att göra sig blind? Hur kan ansvarskorten överhuvudtaget blandas bort – rentav försvinna? Och samma gamla politiska rävspel tillåtas fortsätta? Ingen tycks leta ansvar. Som man gjorde under Nürnbergprocessen. Har hela svenska folket drabbats av Stockholmssyndromet? Bara för att hoten utifrån upplevs som större än det som kommer inifrån? Har vi alla förvandlats till kidnappningsoffer?

  Gillad av 10 personer

  • Björn skriver:

   Jag tror faktiskt att det är så illa ställt, att de flesta inte kan relatera vad som händer i vardagen till den förda politiken! Det bara händer en massa otrevligheter, utan nån egentlig orsak, verkar många fortfarande tro! Som t.ex när svårigheten att få tid hos en läkare blivit uppenbar för flertalet, konstateras bara att ”väldigt vad dålig sjukvården har blivit”, men sen ebbar tankeverksamheten ut! Den verkliga, bakomliggande orsaken, alltså den förda massinvandringspolitiken som håller på att knäcka alla våra välfärdssystem, ägnas inte en tanke! Och så är det på område efter område! De unga förstår ingenting, men röstar på samma som sina ”idoler”, och de gamla förstår heller ingenting, utan röstar ”som jag alltid gjort”! Så tyvärr, blir det nog inga större omkastningar i valresultatet 2018! Det är förmodligen ”kört” för Sverige!

   Gillad av 2 personer

  • Igor skriver:

   ”Efter Norrmalmstorgsdramat myntades begreppet Stockholmssyndromet. Där kidnappningsoffren trots kidnapparnas destruktiva beteende och ansvar över situationen ändå upplevde polisen och myndigheternas agerande som farligare än kidnapparnas. 
   Man fann som offer mer psykologisk trygghet hos de som skapat gisslansituationen, än hos dem som försökte befria en. Själva ansvarsfrågan blev sekundär.”
   Man kan jämföra med hur en hustru i ett äktenskap agerar för att minska obehaget när hon blir misshandlad av maken. Första tanken är kanske för de flesta att hon skall anmäla honom till myndigheten för misshandel men så gör hon inte i många fall ”till allas förvåning”.
   Anledningen kan vara att det är bättre att leva med säkerhet än med osäkerhet. Anmäler hon inte VET hon att hon kommer att få stryk när maten klockan 5 inte var till belåtenhet. Anmäler hon får hon ”utstå samma behandling” ”mentalt” upprepade gånger i rättssalen av människor hon inte känner. Dessutom har mannen en advokat som ofta uttrycker sig på ett för henne främmande sätt och ifrågasätter allt hon berättar. Mitt emot sitter också mannen som kanske döms till några månaders straff och som kommer att söka upp henne när halva strafftiden har gått, med vad det innebär.
   Det verkar idag som om tjänstemän på myndigheterna mer värnar om förövare än de som blir utsatta för t ex misshandel. I ett rättssamhälle BORDE väl samhället värna om de som blir misshandlade i stället för förövarna och ge förövarna ett straff som fick denne att fundera på det lämpliga i sitt beteende. Så är det inte och det vet ju alla om, utom tjänstemännen. I dag tar man ju själv en risk om man anmäler.
   Ha en grundnivå på straffet och fråga sedan den som utför brott vilket straff han behöver för att sluta med det brottsliga och ge honom det. Återfaller han inom fem år dubbla straffet, varje gång. Går han över en max-tid, ge honom ett straffarbete som får honom att förstå att han aldrig vinner.
   Återinför tjänstemannaansvaret och ta omedelbart bort alla förmåner för de politiker som begår brottsliga handlingar.

   Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Jag tror att de flesta svenskar, oberoende av ”politisk åsikt”, i grunden är socialdemokrater i någon form. Detta parti har mycket stor bredd. Vi är tryggast så. Därför är de övriga partierna så lika, grälen små och gemensam höjd mot SD oändlig.
   Det kallas för ”konsensus” på nyvenska, förr sa man överens. ”Vi beslutade ju gemensamt om denna mångkultur, vi svenskar skulle ju gemensamt frälsa världen med detta goda exempel.” Och så kommer SD och förstör för de andra partierna i deras oändliga godhet. Detta partigemensamma mångkulturbeslut från 1975 med Palme i spetsen, och förstärkt av Reinfeldt 2010 med inskrivning i grundlagen är heligt, de kan inte backa från detta. Det är deras akilleshäl som man inte vill prata om.
   Jag förstår inte att SD inte tacklar dem hårdare med denna historik?! Att kunna historia är alltid viktigt.

   Gillad av 1 person

 10. Jan Bengtsson skriver:

  Hur är det möjligt,
  att SOCIALDEMOKRATERNA har högst trovärdighet,
  avs hur man skall lösa problemen i skolan?

  Man har ju själv i hög grad skapat dem!

  Varför är Räven alltid mest lämpad,
  att vakta hönsen i Sverige?

  Bäst skolpolitik hittar man varken där,
  eller hos Alliansen!

  Dessvärre okänt för de flesta,
  vem som borde få sköta den…

  Som vi vet är det inte alltid den som har störst probleminsikt,
  som får bli en del av lösningen,
  pga låsningen!

  Gillad av 2 personer

 11. Samuel af Ugglas skriver:

  Så länge svenska folket har överlämnat utplundringen av sin privata egendom (skatter) till korrupta politiker lär det inte bli någon förändring. Svenska folket är oförmöget att sig själv beskatta kort och gott.
  Jag hoppas att svenska folket observerar den långsamma, riktigt smygande sortimentförändringen i våra mattempel som sker. Märkesvaror försvinner från hyllorna.
  Det socialistiska fundamentet i Sverige bygger nämligen på att hålla folket med livsmedel som är ”näst intill gratis”. Därav den döende landsbygden och den som är en smula insatt ser hur produktionsapparaten (på landsbygden) förfaller. Bostäder förfaller, slarvigt och dåligt underhållna dikningar (avvattningsystem) ser vi var dag. Mycket produktionsskog ser risig, oröjd ut och är inte gallrad, insekter och miljöpartister har tagit över. Men vad f-n gör det när man sitter varmt och skönt i Rosengård, Bergsjön eller Rinkeby? Vem bryr sig?
  Bra artikel Patrik men 30 år för sent.

  Gillad av 3 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Eftersom det snart är ett nytt år skall jag försöka anlägga ett något annorlunda synsätt och försöka se framtiden i något ljusare färger. De som är fångade i PK-ismen och som levt ungefär som ett slags ”sovjetmänniskor” finns det säkert inte mycket att hoppas på. Däremot har Sverige under efterkrigstiden fått ett stort antal invandrare eller barn till invandrare som har kännedom om ett annat samhälle och en annan tillvaro. Allt oftare blir det dessa som börjar höja rösten till protest och de är av tradition inte rädda av sig. Jag tror det är härifrån som hoppet och ljuset kommer. Många av dessa är allmänt kända och behöver inte namnges. De spelar en allt större del i en samhällsomvandling som är nödvändig. De vet nämligen vad det totalitära samhället är i stånd till.

  Idag har vi en tendens att migrationen som något negativt och säkert har samhället problem av det slag som var och är vanligt förekommande t ex i USA. För tillfället är det extra problematiskt i Sverige då polisväsende och rättssamhället ännu inte anpassat sig till den nya situationen genom att dessa funktioner är i PK-ismens fasta händer. För dagens våld och samhällsförfall har PK-ismen inga lösningar annat än tystnad, förnekelse och lögn vilket normalt är sista stadiet för administrationen i ett totalitärt eller semi-totalitärt samhälle. PK-ismen har därför ingen framtid och det är bara en tidsfråga innan dess korthus faller samman.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Detta är en helt felaktig analys, som att hoppas på det fåtal västvänliga bloggare under den arabiska våren. När folk röstade så blev det islamisterna. Vågskålen visar tydligt att det finns fler IS-krigare i Sverige än västvänliga bloggare.

   Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Lennart Bengtsson: — Att det finns åtskilliga personer med invandrarbakgrund som modigt står upp för sanningen — ex-vis Tino Sanandaji — beror nog främst på att de inte utsätts för lika mycket hat från PK-sekten som om de vore etniska svenskar. Men visst är det mycket välkommet att de säger ifrån (se Anders Leions artikel.)

   Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    Och en sak till: dessa av dig nämnda ”invandrare” är ju en ytterst heterogen grupp… Det finns somliga som faktiskt berikar vårt land — men problemet är ju alla de ÖVRIGA!

    Och att dessa ”övriga” till stor del inte bara är en ekonomisk börda, utan till och med direkt nedbrytande och farliga för samhället.

    Gillad av 2 personer

 13. BjörnS skriver:

  PE ställer bl.a frågan om varför folk tror på makten/ideologin. Det är en bra fråga som det blir allt svårare att svara på, men jag har en hypotes. I vanliga relationer kan man ofta lita på motparten; säger din vän eller kollega att denne ska göra en viss sak så blir den gjord. Det är essensen av en relation och vi präglas av den. Alltså är det lätt att tro att t.ex statsministern, justitieministern eller skolministern ska agera på vad de säger – de får på något sätt tillit tills motsatsen är bevisad. Begripligt så, problemet är ju att motsatsen ständigt bevisas.

  Nedan är en länk till ledarsidan på SvD och en lista på vad Löfven ansett vara oacceptabelt under 2017. Döm själv om det har följts upp med någon form av handling.
  https://www.svd.se/oacceptabelt-sa-statsministern-2017–hela-listan/i/senaste/om/ledare

  En parantes: minns ni valet 2006 när alliansen vann? De hade en ganska konkret lista på vallöften, var väl förberedda och genomförde de flesta inom ganska kort tid. Opinionssiffrorna föll. Kanske helt logiskt att Löfvens passivitet tycks ge ökade opinionssiffror (senaste SIFO, idag). Damage control, dvs. belöna honom när han inte gör något?

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Jo jag noterar Gudmundsons artiklar men samtidigt noterar jag Ms påstådda uppsving. För mig har vi nu nått kaplastavs-stadiet, man kan som Gudmundson stapla hur mycket absurditeter ovanpå varandra som helst, utan att det gör någon skillnad, folk har förlorat förmågan att bedöma samtiden kvantitativt. Vid hur många kaplastavar gör man uppror? M eller S är samma massinvandring.

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Kanske som ett förslag till sjuklövern för att differentiera sig kan vara att de till exempel bestämmer att S är för Invadring av syrier, MP somalier, C jemeniter, M irakier, L eritreaner, FI afghaner osv så kan ingen komma och säga att de står för samma sak.

    Gillad av 1 person

 14. Moab skriver:

  Jo, jag levde i villfarelsen att svenska politiker har dåligt betalt i internationell jämförelse men kan förstå att Löfven är välbetald, inte säker på hur det förhåller sig, men att det är en bekväm position att kunna besluta om egen lön och pension är odiskutabelt. Gapet gentemot skattebetalarna kommer bara att öka och öka. Bra vecka på jobbet, vi beslutade att sänka pensionerna för svenska folket och ingen märkte att vi inte ändrade villkoren för oss själva, tummen upp!

  Jag tycker Patrik tar fel ovan. Han värjer sig mot att peka fingrar mot invandrarna, det gömmer sig en väl dold ”rasism” här, precis samma som vänstern. Vänstern vägrar att tro invandrarna om gott, de är oduglingar som inte är ansvariga för sina handlingar, alltmedan Patrik på samma sätt inte vill dra ut invandrarnas uselhet i ljuset, han vill inte tro dem om ont.
  Problemet är nu att invandrarna är så många att de snart är en större grupp än den svenska medelklassen i mitten som vi är i dragkamp om, det brukar sägas att det finns 2miljoner invandrare, jag vet inte om det stämmer, vet någon? Jag vet att Sverige brukade ha 8miljoner invånare och nu sägs det att vi är 10, så ge och ta stämmer det kanske (med en felmarginal på flera hundra tusen i landet som uppfann personnumret). En stor grupp är inbitna pk-ister, vänster och annat, beroende av VIK etc och kan inte nås, det är inte längre en jättegrupp som Patrik lägger sin börda över axlarna på. Skall vi vända Sverige och dra pk-isterna och 2 miljoner invandrare med oss? Jag tror inte det, det finns inget gott sluttillstånd med en så stor grupp invandrare, och inte förrän Sverige är sämre än de länder de kommer ifrån så slutar strömmen och då räknar vi inte ens in det myckna barnafödandet. Nej, den mest angelägna åtgärden det är ett nytt miljonprogram, och för detta krävs att man mobiliserar en allmän ovilja mot invandrare, annars kommer inte de nödvändigt hårda åtgärderna som krävs att få stöd.

  Din medelklass är för liten Patrik, den kan inte och kommer inte att bära bördan. Minskas inte mängden invandrare så kommer vi att stå inför fruktansvärda konflikter, när svenskar börjar slå tillbaka och invandrarna på bred front inser att de inte är välkomna, och att de pk-ister de möter i vardagen på SFI eller socialkontoret eller HVB-hemmet inte är representativa för alla svenskar.

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MOAB: Ärligt talat — vad är grundproblemet?

   Jo — religionen. Som ligger bakom allt detta vanvett vi kan läsa om i Mohamed Omars inlägg, bland annat.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Visst, islam är problemet, men det är än värre, men som förklarande faktor så räcker det långt just nu men om vi börjar få hit folk i större mängd från Afrika så kommer vi att se att det kan bli ännu värre om man skall döma efter brottsstatistik och ekonomisk oförmåga.

    Gillad av 1 person

  • boerje2 skriver:

   2016
   Hela befolkningen
   9 995 153

   Svenskfödda med två svenskfödda föräldrar
   6 935 038 69.40%

   Svenskfödda med två svenskfödda föräldrar innefattar också tredje generationens invandrare om båda föräldrarna är svenskfödda, så de nordiska svenskarna är färre än 6,9 miljoner.

   Gillad av 4 personer

   • Moab skriver:

    Jag tror vi kommer att se en enorm segregering först, fortsätter invandringen så kan begränsat inbördeskrig bli resultatet. Vi behöver nya ord, eller så behöver jag bättre historiekunskaper, jag vet inget folk som avskaffat sig själv iallafall. Vi pratar om terror, men det är ju en annan form av anfallskrig som eftersom det inte har en deklarerad avsändare som var brukligt som kan anfallas (inom pk-sfären) endast är ett ensidigt krig: en anfallare, ingen försvarare. På samma sätt så kommer inte inbördeskriget att likna de orkestrerade krig vi sett tidigare, Nord mot Syd, konfliktytorna är ju utspridda över hela landet och centralmakten är betald av ena sidan men lojal med andra. Det är en ny situation. Jag tror vi nu upplever exakt den situation som den amerikanska konstitutionen är skriven för att förhindra, centralmakten vänder sig mot sina egna, därmed så behöver folk rätten att bära vapen för att hotet mot det styrande skiktet skall vara reellt och levande. Avskräckning. Deterrence. Man skulle nog läsa på vad USAs grundare tänkte.

    Det finns mig veterligt ingen bra bok som extrapolerar dessa trender med vetenskaplighet och lite fantasi.

    Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    anekdotiskt så träffade vi igår några vänner som tidigare var pk, frun militant så. De har helt svängt, och hon beklagade sig att hon var rädd och inte öppnade dörren själv på jobbet (Malmö). Pk har svårt i mötet med verkligheten så nu skall de flytta dit det finns så få invandrare man kan finna.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Från Wikipedia:

    Experience in America prior to the U.S. Constitution

    Ideals that helped to inspire the Second Amendment in part are symbolized by the minutemen.[50]
    Early English settlers in America viewed the right to arms and/or the right to bear arms and/or state militias as important for one or more of these purposes (in no particular order):[51][52][53][54][55][56][57][58]

    enabling the people to organize a militia system.
    participating in law enforcement;
    deterring tyrannical government;[59]
    repelling invasion;
    suppressing insurrection, allegedly including slave revolts;[60][61][62]
    facilitating a natural right of self-defense.

    Gillad av 2 personer

   • Lassekniven skriver:

    MOAB
    Intressanta kommentarer. Det kommer då till att börja med att bli lokala blodbad. Fienden har ju redan nu tillgång till 200000 vapen av olika slag om jag förstått rätt. Kusligt.
    Frågan är hur stor del av invandrarna som går in och stöder svenskhetens styrkor.
    Hur många politiker har för övrigt läst in sig på den amerikanska konstitutionen.
    Om några av er politiker som måhända läser på DGS, ta då till er nedanstående och sprid det bland kollegorna:
    ”deterring tyrannical government;[59]”.
    Glöm heller inte att ni kan komma att ställas inför en sanningskommission.

    Gillad av 1 person

 15. weasel skriver:

  ”Men varje dag peppras folket med nyheter om hur obehagliga saker faktiskt händer i Sverige som inte borde få hända. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att dagens politiker, med de verktyg de vant sig vad att använda, står hjälplösa inför problemen. Hur kommer folk att reagera om läget förvärras?”

  Förmodligen kommer majoriteten reagera precis som dom har reagerat hittills ;
  Vilket då betyder att ca 30 % av folket inser att det finns problem och tror att dessa problem helt och hållet beror på socialism och därför tror dom att borgarna är de som kan lösa problemen, medan ca 30 % av folket inser att det finns problem och tror att dessa problem helt och hållet beror på borgarna och därför tror dom att de rödgröna är de som kan lösa problemen.
  Ytterligare ca 30 % av folket inser att det finns problem och att dessa problem helt och hållet är skapade av borgarna och socialisterna.

  De återstående 10 procenten inser inte ens att det finns problem – detta eftersom det är dom som är problemet.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Ja, peppre låter helt fel 95% av det som sker filtreras bort, det återstående 5% blir måhända ändå en peppring men varvas med tonvis med snyfthistorier. Jag tror inte Patrik förstår hur pk-folk läser tidningen, deras crimestop träder in som ett ytterligare filter om invandrares brott kommer upp.

   Gillad av 1 person

 16. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… att politiker hade ansvar att lösa alla samhällets problem …” Se där problemets kärna. I en liten men stark stat, som koncentrerar sig på landets försvar, allmän ordning och säkerhet, rättsvård, räddningstjänst, utrikes relationer, infrastruktur samt smärre verksamheter som t.ex. sjöfartsverket och riksantikvarieämbetet, blir kostnaden för skattebetalarna en bråkdel av dagens och, dessutom attraherar en sådan stat inte personer av typen lata parasiterande politruker utan ämbetsmannasjälar med hög kompetens och god moral.

  Gilla

 17. ramonafransson skriver:

  Du vet väl vad man brukar säga? Bättre fly än illa fäkta. Och det är vad många redan gör och fler kommer göra, fly.
  Det finns en gräns för hur mycket man som medborgare vill ställa upp på och måttet är rågat på dumheter. Skattepengar verkar vara något som politikerna tappat respekten inför och då är måttet rågat!

  Gillad av 1 person

 18. Hovs_hällar skriver:

  Patrik — jag förstår din oro. Men Sverige drabbades av PK-sektens vanvett relativt nyligen, omkring 1968. (Vissa hävdar att nedgången började redan med införandet av allmän rösträtt, men det tar jag inte på allvar.)

  Och från -68, så har det dröjt årtionden innan PK-sekten lyckats tillskansa sig så stor makt att inte bara en liten klick politiker utan stora delar av det offentliga samhällets tjänsteandar, börjat dansa efter PK-sektens pipa.

  Stora delar av de vanliga väljarna motsätter sig PK-sektens vansinnigheter, men vågar oftast inte säga det öppet för att undvika obehagliga konflikter — precis som innevånarna i ex-vis Östtyskland spelade med i kommunismen fram till Murens fall 1989.

  PK-sektens politruker är strängt sysselsatta med att tysta ner all opposition, men deras välde eroderas nu bit för bit. Allt fler människor ser med egna ögon vilka destruktiva och helt absurda konsekvenser PK-väldet leder till.

  Detta välde måste falla inom få år, förhoppningsvis redan i kommande val. Men sedan blir det ett styvt arbete att rensa upp.

  Gillad av 1 person

 19. Crister L skriver:

  Den guldålder P E anser sig ha erfarenhet av är enligt min uppfattning inget annat än uppbyggnadsskedet efter andra världskriget. Sverige hade stora materiella fördelar av att tidigare ha bevekat Hitler hit och Churchill dit och låg ett tag etta i världen i materiellt välstånd.

  Jag är ingen fascist, men finner det ändå högst inadekvat att tillmäta svaghetens politik under och efter kriget denna styrka som kom utifrån. Den mjukhet som byggt sig in i det svenska systemet är nu i ett kritiskt avslöjande stadium – om man vill behålla det svenska perspektivet. Denna känsla för fred har i världsperspektivet naturligtvis ökat med atomvapenupprustningen, som följde på andra världskriget. Världen har aldrig varit så kapabel att döda som under de senaste århundradena, något som Steven Pinker glömde att ta i betraktande (The Better Angels of Our Nature).

  Att blunda för världens makt-toppar tycker jag är ynkligt. Det kanske under vissa förhållanden vore nödvändigt för att rädda livet, men inte nu.

  Gillad av 1 person

 20. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Man blir knappast optimist av att läsa alla i mitt tycke mer eller mindre förvirrade kommentarer på denna text, långt under normal DGS-standard!

  Jag tror man skulle komma ganska långt med tre enkla fullt genomförbara åtgärder:

  1. Avskaffa allt partistöd lokalt och nationellt
  2. Avskaffa allt tidningsstöd
  3. Lägg ner Public Service eller fördela inflytandet över sändningstiden på partierna

  Gillad av 3 personer

  • Peter skriver:

   Hur?
   Endast staten har den makten, och de åtgärder du föreslår är de absolut sista våra makthavare kan tänka sig genomföra.
   Så länge våra politiska partier, media och samhällsförvaltning samt under senare tid de välfärdsberoende privata företagen gemensamt håller fast vid den formel för maktinnehav de äger så kommer vi fortsätta i dagens riktning.
   Det som fäller vårt etablissemang blir den ekonomiska nationella bankrutten som ligger i tangentens riktning, inga lagliga eller realistiska möjligheter finns för närvarande att vrida makten ur PK-folkets händer.
   Att SD skulle få 51% av rösterna och sedan genom lagändringar minska statens makt är drömmerier, makt korrumperar och med ett system som befordrar maktkoncentration finns inga möjligheter att återföra Sverige till demokrati.

   Gillad av 1 person

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Jag påstår inte att dessa åtgärder är enkla men de är enda alternativet till den hårda vägen med ekonomiska styrmedel enligt Din beskrivning

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Sten, du har alldeles rätt i att de tre åtgärderna (i sig och rent tekniskt) vore enkla och genomförbara. Jag tror nog att vi alla på DGS ser dem som behövliga och effektiva. Men eftersom du skriver om ”mer eller mindre förvirrade kommentarer”, så ber jag dig läsa Peters kommentar igen och tänka efter. Problemet är varken enkelheten eller genomförbarheten, utan verkligheten och makten. Sten, vilka har och vilka kommer under överskådlig tid att ha makten, viljan, mandatet och förmågan att genomföra sådana åtgärder mot det kompakta motstånd som vi alla lätt kan inse? Tänk efter nu och var realist. Det magiska önsketänkandet bör vi överlåta åt babbelianpartierna, systemmedia och deras troende menighet.

   Gillad av 1 person

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Hej jag får nog vika mig för klokskapen men skulle lägga till något om vad jag menade. När man läser alla dessa välmenande kommentarer så blir intrycket att det rör sig åt alla håll och på alla plan. Det känns som att man/vi borde samla oss kring att driva ett ett antal begränsade, lättbegripliga och tydliga åtgärder/strävanden. Helst då mera realistiska än de jag föreslog.

    Gilla

   • A skriver:

    Äntligen börjar det hända nåt här, vi måste börja förstå hur den här världen fungerar. Inte bara föreslå åtgärder som aldrig någonsin kommer att genomföras. Läs historia för guds skull. Det som framträder är att folken är i händerna på eliter. Det är helt fel att tro att ”bra för folket” har ett egenvärde för eliten. De sysslar först och främst med makt i konkurens eller samspel med andra eliter. Vi måste bli av med vår barnatro. De offrar oss här och nu om det lönar sig maktmässigt. Folk har inget minne, och imorgon kan makten göra helt om och komma undan med det också. De har oss som i en ask. Vi är som löv för vinden tyvärr.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

 21. Mikael Steinwall skriver:

  I oktober 2015 passerade 10 000 migranter i veckan den Svenska gränsen. 163 000 asylsökande under hela 2015 blev droppen som fick bägaren att rinna över. Vi var många som såg stora svårigheter torna upp sig vid horisonten. Men politikerna översatte ordet problem till utmaning. Och nu har vi så många utmaningar att många Svenskar lämnar landet, eller åtminstone överväger att göra det.
  Vem hade trott på en sådan utveckling för några år sedan?

  Gilla

 22. Anders Gillinger skriver:

  Hej och tack för en intressant blogg! En pytteliten detalj dock: Du skriver ” Estlands BNP per capita ligger nu på tre fjärdedelar av EU-genomsnittet medan Rysslands bara når två tredjedelar”. Varför envisas alltför många skribenter med att uttrycka storheter med allmänna bråk? Som lök på laxen blandar du äpplen och päron, dvs fjärdedelar och tredjedelar. Varför inte skriva 75% respektive 67% istället? Nästan alla förstår sig på procent och jämförelsen blir ju mycket tydligare!

  Med vänlig hälsning
  Anders Gillinger

  Gilla

 23. boerje2 skriver:

  UTOPISKA NORMER och MÖRKA DRIVKRAFTER
  1) Vi uppfostras enligt ett Utopiskt normsystem som är toxiskt därför att det har två viktiga antivita tabun under täckmantel av antinazism och antirasism. Och att barnets naturliga opposition mot auktoriteter och rädslor för krav och ansvar har fusionerats med ett avståndstagande från nazismens fruktansvärda brott. Där barnet självt genom guilt by association kopplar samman nazisternas auktoritära hyllande av vithet och utförda brott mot mänskligheten med sin egen opposition och rädslor och identifierar sig med offren. Dvs förförs till att bli äkta antinazister och antivita redan i mellanstadiet. Alltså alienerade vita som förförs att tro att de är altruiska världsmedborgare i Utopia som har rätt att ge bort de vitas länder. Hur många barn i mellanstadiet är in i själen övertygade antikommunister? Man kan ju undra över varför när kommunismen har mördat klart flest, 148 miljoner.
  Prof. Rudy Rummel, Democratic Peace Blog

  Förutom att vi alieneras från naturliga stamidentitet som vita så:

  – Görs vi mentalt försvarslösa genom att det är tabubelagt att värdera, ifrågasätta och kritisera den svage och den andre.

  – Förbjuds vi att behålla Sverige nordiskt svenskt genom att “vit makt”/vit separation är nazism är lika med Hitler är lika med det mest tabubelagda som finns i PK-kyrkan. ”Vit makt” i vita länder betraktas som varande en ondska värre än Satan, Den lede, Den onde, Djävulen, Hin onde, Fan, Beelzebub, Lucifer i PK-kyrkan!

  Ingen har någonsin definierat vad mångkulturen egentligen är och ska bli. Och ingen har någonsin talat om vilka fördelar det kommer att innebära att islamisera det sekulära Sverige. Det är inte positiv egoism som är drivkraften, alltså att de som är positiva till asylinvandring tror att de kommer att få det bättre själva. Eller att ungdomarna tror att de kommer att få mer sex & drugs & rock & roll eller att feministerna tror på riktigt att mer islam kommer att ge mer feminism. ==> 2

  Gillad av 6 personer

  • boerje2 skriver:

   2) Den obändiga drivkraften efter, mer, mer, mer mångkultur har framförallt sin grund i OPPOSITION mot vit makt, alienation, avund, missunnsamhet, resentment och fientlighet. Alltså mörka inre krafter som finner ett perfekt kamouflage bakom en human flyktingpolitik, både för individen inför sig själv och inför andra. En destruktiv längtan att riva ned samhället under en perfekt täckmantel utan personligt ansvar – jag är ju bara God! Den som i sitt inre hyser en vandal behöver ingen plan!

   De politiskt korrekta vita identifierar sig INTE med vita framgångsrika män utan med den andre och den svage trots att de inte själva är varken den andre eller den svage. Därför blev PK-vita jätteglada när vita USA fick en svart president och när London fick en muslimsk borgmästare, eller var det äkta (skade)glädje.

   Många politiskt korrekta som ser sig själva som Goda tar parti för vargar, bråkiga elever, klottrare, upploppsmakare som slåss med polisen, tiggare, illegala invandrare s.k. papperslösa, kriminella, terrorister och terrororganisationer som t.ex. Hamas. De ser dem som missförstådda offer för det västerländska samhällets orättvisor och förtryck.

   Etablissemanget är politiskt korrekt och arbetar följaktligen inte med att försvara och bevara utan för att riva och demolera västvärlden demografiskt och ekonomiskt. Etablissemanget är destruktivt, det kan inte förklara hur det nya samhället ska se ut, det är fullt upptaget med att riva det gamla. Det finns ingen plan inte ens en skiss.

   Men fler och fler vaknar upp när ser att de håller på att förlora sitt land och bara får skit som tack!

   Börje Forss

   Gillad av 5 personer

   • Peter skriver:

    Du är alltför optimistisk.
    Det är inte ens 100 år sedan många länder hade koncentrationsläger för de invånare som ansågs farliga eller oppositionella.
    Sverige har utvecklat dessa läger till social utstötning, inga baracker, ingen taggtråd behövs längre bara utstötning, arbetslöshet och tystnad.
    Att vakna upp och se verkligheten är inte en odelat positiv upplevelse, man ställs inför valet mellan att, av hänsyn till familjen och självbevarelsedrift, fortsätta leva som förut men förakta sig själv eller ta steget ut ur garderoben med alla de konsekvenser detta medför.
    Slutet på detta blir fruktansvärt då jag tittar i min kristallkula.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    @Peter Visst är framtiden värd att frukta. Men den är också värd att bejaka. Så som vi levt de senaste 150 åren är mycket långt ifrån vad vi människor utvecklats för. En mindre välordnad och mindre överflödsbadande och mindre krigsfri framtid är därför på många sätt mindre fruktansvärd än den värld vi som lever nu känner.

    Gillad av 1 person

 24. Jaxel skriver:

  Man gör nog klokt i att komma ihåg att många saker som svenskar i allmänhet värdesätter är starkt associerade med PK-ismen: Sjukvård som är allmän och lika för alla, jämställdhet mellan könen, icke-rasism, ekonomiskt skyddsnät vid sjukdom och arbetslöshet, stöd åt handikappade, rimligt mått av ekonomisk jämlikhet m m.

  Om man vill få människor att vända ryggen åt PK-ismen måste man erbjuda ett alternativ på dessa område utan att för den skull ta med PK-ismens avarter. Det går inte att förkasta allt som PK-ismen står för och samtidigt förvänta sig att få ett brett stöd av folket.

  Gillad av 2 personer

 25. Armageddon skriver:

  Grundproblemet är att det i Sverige inte finns en politisk kultur som innebär att man först diagnostiserar problem eller företeelser i samhället, som ligger utanför ramen för medborgerlig accept, eller på Löven-språk ‘inte är OK’, och därefter utan ideologiska skygglappar söker, för stunden och framtiden visa lösningar. Den svenska problemlösningshegemonin stavas Socialdemokratin, som alltför länge dominerat regeringsmakten. Hybris eller oförmåga att ta till sig, och ibland ovilja att ens diskutera ‘andras’ lösningar genererar den handlingsförlamning vi nu ser, när den egna ideologiska ramen inte ger tillräckligt utrymme för ‘nödvändiga åtgärder’. Snart, hoppas jag, att flerfolktalet förstår att konstitutionen måste ändras så att det nuvarande politiska ombudsmannaväldet ersättes av system som medger direktdemokrati.

  Gillad av 2 personer

 26. tobbewallin skriver:

  Politikerna i Sverige ägnar sig bakom all retorik åt att köpa röster, antingen genom att sänka skatten eller genom att höja bidragen.

  Frågor om lag och ordning är ”nya” i Sverige. Det rör sig om statens kärnuppgifter och där saknar politikerna erfarenhet eftersom de under hela efterkrigstiden aldrig behövt hantera något liknande. Man får gå tillbaka till Ådalen 1931 och länsstyrelsens i Härnösand begäran om att sätta in militär från T 3 för att hantera demonstrerande folkmassor, eller hungerkravallerna 1917, eller storstrejken 1909 för att hitta jämförelser inom landet.

  Därför kommer politikerna att fortsätta hantera så stora folkgrupper de kan på samma vis som de är vana: Genom att köpa röster med att hålla uppe sysselsättningen och sätta sin tilltro till att folk som har jobb inte kommer att riskera något genom att demonstrera öppet mot det rådande systemet. Och polisen kommer att fortsätta arbeta med mjuka metoder där sysselsättning ses som räddningen från militant extremism. Allt på grund av att inget politiskt alternativ är berett att överge välfärdspolitiken.

  Men förmodligen växer det ändå fram mer militant motstånd mot den förda politiken. Grannsamverkan mot brott blir medborgargarden såklart, men det går heller inte att utesluta att nästa Laserman bildar en terrorcell i stället för att agera på egen hand. Och vad gäller yngre kriminella invandrare så är de ju redan organiserade motståndare till staten.

  Det är inte meningen att Patrik eller någon annan ska känna sig lugn.

  Gillad av 1 person

 27. O.T. skriver:

  Delmi – eller Delegationen för migrationsstudier – inrättades för fyra år sedan som en följd av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet 2011. Uppgörelsen var i sin tur ett svar på att Sverigedemokraterna äntrat riksdagen ett år tidigare.

  Statsminister Reinfeldt ville hålla partiet utanför allt inflytande på migrationsområdet. Delmi är på så sätt självt en del av svensk migrationspolitisk historia. Ordförande för Delmi är statsvetarprofessorn Joakim Palme

  Delmi sitter i praktiken på regeringens nåder. I somras beslutade Rosenbad att förlänga kommitténs existens med ytterligare tre år till 2020. Graden av oberoende är med andra ord inte alls jämförbar med universitetets.

  Delmis tillkomsthistoria och närhet till makten gör det svårt att bortse från den politiska dimensionen hos verksamheten.

  I en rapport från slutet av 2016, bekräftas dessa farhågor, där hävdades det till exempel att invandringen skulle rädda svensk glesbygd, baserat på orimliga antaganden kring tillväxt och demografi.

  Rapporten kritiserades kraftfullt i Ekonomisk Debatt av professorn i internationell migration Per Lundborg.
  Delmi har helt enkelt haft en tendens att skönmåla invandringspolitikens ekonomiska effekter, vilket som av en händelse råkar ligga i linje med regeringens intresse.

  Delmi har också tolkat sitt uppdrag väldigt brett. Delegationen har till exempel låtit kartlägga hur riksdagens näst största oppositionsparti, det invandringskritiska Sverigedemokraterna, beskrivs i medierna.

  Att en migrationspolitisk forskningskommitté ägnar sig åt något sådant blir fullständigt obegripligt om man inte tar på sig de politiska glasögonen.

  http://tidskriftenrespons.se/artikel/vi-behover-studera-historien-att-forsta-att-vi-star-infor-nya-utmaningar/

  För den som är intresserad av makt, diskursfrågor och gränslandet mellan forskning och politik utgör Delmi i sig ett värdigt studieobjekt. Är det ens möjligt att bedriva policynära forskning utan att bekräfta uppdragsgivarens intresseståndpunkter?

  Gillad av 3 personer

 28. Lars skriver:

  Håller med om merparten i artikeln, men vill tillföra en komplicerande faktor som inger hopp. Samhället är inte ensartat, inte ens den offentliga sektorn och den privata sektorn har en delvis annorlunda kultur än den offentliga. Det finns inget VIK! Då skulle det vara förlorat utan det finns en bred offentlig sektor. Det är därför väsentligt att differentiera företeelser och inte använda slagord utan se att olika entiteter eller system och delsystem inte fungerar på samma sätt. Sverige är fortfarande fullt av verksamheter som i det privata är konkurrenskraftiga och i det offentliga är effektiva. Det finns gott om kunniga och kompetenta människor utspridda i samhället i olika organisationer. Det finns en potential för förändring. Men för att samla dem så måste man definiera problemet utanför sjuklöverns traditionella retorik. Det är inte moderat politik som är lösningen och inte miljöpartiets politik och inte heller socialdemokratiskt, om än vaktslående av välfärdsystemen (socialförsäkringar, vård o omsorg) är mer relevanta för en ny politik än vad nyliberalism är.

  Gilla

  • Lassekniven skriver:

   Jag vågar nog påstå att inom den offentliga sektorn är effektiviteten i genomsnitt inte särskilt hög. Inom den privata sektorn måste effektiviteten vara hög eller högre på grund av den ekonomiska piska.
   Men givetvis kan man inte inom ett komplicerat system jämföra äpplen och päron. Jag frågar mig hur hög är effektiviteten inom migrationsverket? Inom arbetsförmedlingen?
   För övrigt ser jag fem problem:
   1. Migrations-och asylmottagningen som kommer att knäcka systemet rent ekonomiskt genom att den skapar alternativa kostnader. Och då först blir det riktiga problem med utbrett våld mellan grupper.
   2. Inkompetenta politiker som tjafsar och gläfser utan att åstadkomma någon stor verkstad.
   3. Information om sanningen når inte ner till gräsrötterna.
   4. Rättssystemet hotas genom att det inte klarar av sitt uppdrag. Kriminalitet och klanvälde har likt en cancersvulst infiltrerat samhället.
   5. Avsaknad av en Donald Trump i Sverige. Någon multimiljardär som inte kan korrumperas på grund av egna pengar och som därmed kan rensa bort ogräset.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Generellt tror jag faktiskt att Trumps seger visar på att det amerikanska politiska systemet inte fungerar och jag tvivlar på att Trump i rollen som president kan förändra det, men kanske genom att ha blivit vald initierar omprövning hos demokrater och republikaner. Jag tror problemen liknar de svenska och kräver reformering av partierna och hur kandidater utses och åldersprövning och kompetensprövning. Liksom här är det människor som aldrig arbetat utanför politiken även om de kanske har en juristexamen från Harward och i USA tycks de finansiella intressena styra mer än här via kampanjbidrag od. Sanders kampanj skilde sig ju på det viset och förlitade sig på frivilliga och små, personliga bidrag. EN del tror han vunnit om han inte utmanövrerats av Clinton, som uppenbarligen tillhör det ekonomiska etablissemanget och inte hade förtroende hos gräsrötterna.

    Republikanerna förefaller köra enkla recept typ moderater och centerparti – sänk skatten så fixar sig allt. Demokraterna kör postmodern identitetspolitik och tror sig vinna populationen. Andelen röstande har ju sjunkit kraftig sedan 1960-talet och är i nedåtgående trend, nu ca 50 % av de röstberättigade. Hur det ser ut på delstatsnivå vet jag inte när det gäller politiken. I Sverige fokuserar man ju på den federala politiken och utrikespolitiken, men delstaterna är nog så viktiga ur amerikansk synvinkel.

    Gilla

 29. Gösta Walin skriver:

  Du skriver: ”Jag tror att människor som saknar relevanta erfarenheter potentiellt är mycket farliga.” Ett starkt och farligt uttalande som jag dessvärre inte kan ifrågasätta. Men kanske skulle det gå, med lite klurighet, att ge dessa farliga individer lite erfarenhet.
  Ett konkret förslag: Övertala Bert Karlsson att köpa Ariston hotell och där inkvartera några hundra riktigt aggressiva unga immigranter. (Hotellet ligger strategiskt mitt på Lidingö nära centrum.)
  Kanske skulle detta få Lidingöborna att inse allvaret så att läget kan förändras radikalt. Värt att tänka på är att Lidingöborna visserligen har kapacitet att lämna landet, men eftersom dom bor så extremt förnämligt så vill dom nog försvara sin plats på jorden.
  Förmodligen skulle det räcka att sprida ett rykte att en affär är på gång för att panik skulle utbryta.
  Efterlyses: Lite mer tokiga kreativa förslag; som kan katalysera utveckling, dvs sätta sprätt på medelklassen och då speciellt den del som inte jobbar så värst mycket utan bara tycker att pappa är rasist.
  Att läsa dagens blogg var, trots ett utmärkt inlägg och insiktsfulla kommentarer, deprimerande.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Bra idé. Men, hur skulle Bert få dit de mest aggressiva unga immigranterna? Ska han be MIGverket om särskilt tråkiga typer?

   Gilla

  • larslindblog skriver:

   ” tokiga kreativa förslag” efterlystes ;
   Hyra in Imamer /stamledare från migranternas hemtrakter som utfärdar ”fatwor” och förklarar att en muslim måste bo i sina förfäders land , där deras anhörigas ben finns etc.etc.
   Jag tror att många Imamer /stamledare/klanledare skulle nappa på ett erbjudande om till exempel $ 1 miljon för att resa runt och predika detta .
   Givetvis kan man betala en generös återvändarpeng till familjer som reser hem . Låt säga att man får erbjudandet tidsbegränsat 6-12 månader.
   För att dom återvändande inte skall vara oroliga att deras hemlands regim tar pengarna kan man öppna konton åt dom i valfritt land . Sedan kan dom transferera mindre summor via Western Union.
   ( ja jag vet att många invänder att dom kan ta sig hem samma väg dom kom , men skall man vara realistisk tror jag enda utvägen är att ” köpa iväg dom ” ) Och då kan vi skiljas åt utan vredesmod och uppträden.

   Gilla

   • K. Ulvert skriver:

    En riktigt bra idé. Pengarna till detta kan fås genom de skadestånd sjuklöverns politiker ska tvingas betala. De borde ha gott om pengar eftersom de sätter sin egen lönenivå.

    Gillad av 1 person

 30. educaremm skriver:

  Som PE har uttalat vara, så finns där hos honom en USA-vän, eller Amerika-vän, och det kanske är åt det hållet som hela det svenska samhället kommer att vandra allt mer uttalat?…

  Alltså, Sverige är egentligen inte alls längre Sverige, utan Sverige är egentligen, numer – Den Nya Världen – ?
  Dvs., Sverige är egentligen i en slags långdragen födelseprocess, för att verkligen så småningom kunna bli definerad som – Den Nya Världen – , dvs., som en ytterligare delstat i Amerika, som ytterligare en stat i det – Förlovade Landet – av just – Förenade Stater – ?…

  Dit där – Alla världens fattiga och förföljda – blir inbjudna av en- Frihetsgudinna – …?…

  Snart, (om endast några få generationer?), så kommer då kanske inte alls längre det svenska språket att vara s.k. officiellt språk i den Amerikanska Delstaten Sverige utan det kommer då istället att vara det amerikanska språket som då blir det officiella språket?….(Alltså inte ens engelska utan just det amerikanska språket…)

  Såsom då tillhöriga Den Nya Världen och såsom just Amerikaner, (fastän utan rösträtt i Amerikanska val förstås), så håller då en Salig s.k. Meltingpot på att sakta men säkert skapas fram i det tidigare så tråkigt – enformiga – , Sverige, där då en Amerikansk Delstat Sverige, skall så sakteliga växa fram?….För att då på så sätt kunna bli mer likt just – Den Nya Världen – Amerika ?….

  Detta då utöver alla andra likheter i form av underhållningsprogram, tv-serier, stora köpcentra, McDonalds, Max, samt alla övriga Amerikanska stilar på kläder, frisyrer och livsstilar och tänkande i övrigt, så kommer allt som då kan betecknas som – tråkigt, livlöst, initiativlöst, halvdött, stelbent och trögt – s.k. – svenskt – , tack och lov, (i mångas ögon?)då mer definitivt att kunna utsuddas från kartan? Både från den kulturella och den språkliga, såväl som den fysiska kartan…
  Musik och språk är på god väg att försvinna, en invandring från Afrika och Mellanöstern gör sitt bidrag till en helhetsbild av en Amerikansk, Ny Värld, alltså en – Wonderfull Meltingpot – , och skapar då, enligt tanken, en underbar – New World – (med Ordning och Reda ?) ….

  Jo, jo…

  Vem kan tänka emot, vem kan välja bort, eller vem kan säga emot – The Very, Very Big Brother, the Very, Very Great och the Very, Very Wonderful Amerika, USA – ?…
  Vem kan neka vad the Great, Great, the Very, Very Beautiful och vad the Very, Very Wonderful Amerika, USA, önskar Sig…(?)

  Gilla

 31. Jan Ahlström skriver:

  ”Jag tror människor som saknar relevanta erfarenheter potentiellt är mycket farliga”
  Patrik, absolut rätt och hur många av våra riksdagspolitiker har praktisk erfarenhet från sina ansvarsområden?

  Gilla

 32. solbergaord skriver:

  Det ligger mycket sanning i vad du säger Patrik. Det finns också en paradox inbäddad i resonemanget och jämförelsen mellan Ryssland och Estland efter Sovjetunionens fall. Jag gör det antagandet att man måste vara vuxen (minst 25 år) när den stora händelsen (revolutionen i Ryssland 1917 eller ockupationen av Estland 1940) inträffar. Då är frågan vilken ålder de äldsta har när Sovjet faller 1991 och Estland blir fritt. De som var 25 år eller äldre vid revolutionen är (om de lever) 99 år eller mer vid Sovjetunionens fall. Så de är ingenting att räkna med. Det har du rätt i Patrik. Men hur är det med Estländarna? De som var minst 25 år vid ockupationen 1940 var minst 76 år vid Estlands befrielse. Vid den åldern är visserligen många ännu vid sina sinnens fulla bruk, men pga. ålderism så är det ingen som lyssnar på dem. Så jag är rädd att det är helt andra förhållanden som bestämt Estlands framgångar och Rysslands tillbakagång.

  Gilla

 33. Jonas Nilsson skriver:

  Den nuv regeringsformen är det enkla svaret på PEs fråga: All offentlig makt utgår från folket parlamentariskt representerat i Stockholm med enkla majoriteter som beslutsform. Regeringens (majoritetens) riksdags gruppers företrädare är våra oligarker. Det finns ingen principiell högre rättslig prövoinstans. Det fanns starkare finansiärer som ställde annorlunda frågor. PEs röst påminner om dem men nu utanför våra dagsmefier.
  Problemet skulle vara att vi tror på något till skillnad på realpolitisk insikt. Det håller inte. Realpolitisk insikt bygger också på tro. Problemet är att vi tvivlar för mycket på vad övertygade människor kan göra för skillnad. Nu har autopiloten slagit till: bränslet i maskineriet sinar – alltså måste planet göra sig av med för tung packning. Men byggs ett samhälle verkligen så?
  De som trots allt kan göra verklig skillnad är de som har ett kapital av BETALADE skulder, inte bankernas livegna.
  Jag tror att detta land har byggts upp i en gemensam kristen tro, det som Nya testamentet berättar. Sossarna verkar nu (oxå?) slå till reträtt och vill stärka sitt kyrkoinflytande. DGS försök i kyrkovalet var tänkvärt – också hur lite den insatsen märktes. Sossarna ringde runt.
  En jul- och en påskgudstjänst skulle göra mer skillnad, knappast mindre än tio på året.
  Det skulle stärka en rättskänsla, insikten om den egna oförmågan men framför allt förhoppningen om ett samhällsbygge som syftar till det goda.
  Frågan om varför P-E m.fl. en gång lät sig övertygas av den historie materialistiska varianten har jag sett föga om. PEs grundfråga här tangerar ämnet. Vad spräckte den tanken som övertygelse?
  Gott Nytt År!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.