Är Sverige unikt?

Jan-Olof Sandgren

Bläddrar man i historieböcker är det lätt att hitta exempel på diktatur, religiös fanatism, våldsbejakande extremism och folkmord. Därav verkar historien vara fylld till bredden.

Men var hittar man exempel på PK-feminism? Var finns en civilisation byggd på mångkultur, identitetspolitik och genusvetenskap, i kombination med ett generöst välfärdssystem, tolerant rättsväsende och mycket hög invandring?

Sammantaget verkar Sverige 2017 vara unikt i världshistorien. Men plockar man ut vissa delar, kan man hitta oroande ”igenkänningsfaktorer” hos en del samhällen. Jag vill betona att följande exempel bygger på egna associationer som inte på något sätt bekräftats av forskningen.

· Sovjetkommunismen hade en tendens att sy in sina medborgare i ideologiska tvångströjor, massivt uppbackade av statlig media. Alternativa media (som till exempel radiosändningar från väst), anklagades för att sprida ”falska nyheter”.

· Sedan Columbus dagar har Amerika präglats av hög, ofta okontrollerad invandring. Oavsett vad man tycker om saken, är det svårt att förneka att det var invandrarkulturen som vann. Europeiska immigranter blev dåligt integrerade i det indianska lokalsamhället.

· I Kina under kulturrevolutionen på 1960-talet tilläts rödgardister härja fritt på universiteten. Äldre erfarna akademiker byttes ut mot unga entusiaster, utan erfarenhet men med politiskt korrekt uppfattning. Historieböcker ansågs sprida reaktionära idéer och måste skrivas om. Under parollen ”Lita på massorna” manades till aktivism på alla nivåer i samhället. Konflikter och utrensningar eskalerade, och i slutändan kostade detta samhällsexperiment ungefär en miljon människor livet.

· Några århundraden in på vår tideräkning hade Romarriket svårt att bevaka sin norra gräns. Germanska stammar trängde in och bildade parallella samhällen, utan att känna någon större lojalitet till kejsaren. Det ledde så småningom till att Västrom upphörde att existera. Östrom gick ett liknande öde till mötes ungefär tusen år senare, som en konsekvens av mötet med Islam.

· Hugo Chavez ville på kort tid omvandla Venezuela till en välfärdsstat. Receptet var att mångdubbla statsutgifterna och skatteuttagen från oljeindustrin, konfiskera privat egendom och lagstadga om låga priser i butikerna. Han blev ryktbar för sin retorik, där han bland annat utnämnde USA till terrorstat, kallade Angela Merkel för nazist och jämförde Israel med Hitler.

· Grekland under dynastin Papandreou (som för övrigt har svensk anknytning) var tidigt ute med identitetspolitik. Det sägs att Andreas Papandreou (premiärminister under 80-talet) var så misstänksam mot den utbildade elit han själv tillhörde, att han föredrog statstjänstemän vars främsta kvalifikation var att de ”tillhörde folket”. Hans son George Papandreou införde redan på 90-talet (som utbildningsminister) kvotering av muslimer till vissa universitetstjänster. En av hans hjärtefrågor har varit Turkiets anslutning till EU. Som anekdot kan nämnas att han i 20-årsåldern arbetade som forskare vid Stockholms universitet, inom ämnet migration.

Dessa exempel kan förstås tillbakavisas som irrelevanta, för inget av fallen följer ju riktigt vår utveckling. Det är svårt att hitta historiska exempel, som kommer i närheten av den politiska strategi Sverige valt under 2000-talet. Så kanske är vi ändå unika i världshistorien.

Eller har kulturer som liknat vår blivit så kortlivade att de inte lämnat några avtryck i historieböckerna?

40 reaktioner på ”Är Sverige unikt?

 1. Johan skriver:

  Jag tror man måste skilja på ett multi-etiskt och ett multi-kulturellt. USA är exempel på ett multi-etiskt samhälle med ett gemensamt kitt för folket att samlas kring.
  Jag kan inte påminna mig att jag sett ett framgångsrikt koncept för ett multi-kulturellt samhälle. I den meningen är det ett gigantiskt experiment som nu pågår i Europa. Om detta görs i kombination med ängsliga politiker som i Sverige, där man undertrycker det svenska ”kittet” att samlas kring kan det bli utomordentligt skakigt.

  Gillad av 2 personer

   • Mats R skriver:

    Oavsett om man råkar stava rått eller fel, jag gör ofta både och, så är den viktigaste frågan man kan ställa i sammanhanget ”varför ska multikultur anses vara bra och progressivt?” Ordet ”progressivt” har ju betydelsen av en ”utveckling i positiv riktning”, men på vilket sätt är multikultur, egentligen, något positivt? Är det positivt och ett tecken på framsteg att grupper, etniska, religiösa eller kulturella, lever i enklaver där man är sig själv nog och, om man p.g.a. sin särart inte fungerar i det övriga samhället, tvingas att överleva på bidrag? Var ligger det fina i den kråksången? Jag fattar det inte.

    Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Freudiansk felskrivning, kanske, Johan?

    Jag tycker att ”multi-etiskt” på ett utmärkt sätt beskriver det svårt dysfunktionella, multikulturella samhälle vi nu, med facit i hand, kan se är avsevärt mer aggressivt än progressivt.

    Gilla

 2. Moab skriver:

  Här plockar VDH isär vår tids problem.

  Jag tror, som VDH, att precis som alla utopier som lider den som man nu söker att konstruera av att man söker perfektion och inte observerar verkligheten. Jag skyller på postmodernismen men andra totalitära ideologier behövde inte postmodernism, kommunism, islam och nazism klarade sig utmärkt utan. Det är ett något deprimerande konstaterande att när några få grips av totalitär frenesi, som nu pk-isterna, så har i alla tider medelklassen lydigt följt med tills det är för sent. Den dogma man växte upp med sade att detta inte skulle ske i en demokrati men systemet har bara anpassat sig och den så kallade fria pressen går maktens ärenden till 99% och kväser alla möjligheter till vad som skulle gälla för en demokratisk upplysning av medelklassen så att en debatt om verkligheten kan uppstå. Demokrati har visat sig vara lika dåligt på att motstå maktens sug efter utopier som diktaturer.

  Europa fungerar endast för européer, och innan vi har ledare som är villiga att frångå våra civiliserade regler för att rädda vår civilisation så kommer detta att bli värre för alla de osynliga, den skötsamma medelklassen, kvinnor, barn och äldre och the forgotten man, the man who pays and the man who prays.

  Gillad av 5 personer

 3. Lars skriver:

  I mitten på 80-talet, fortsättning på 70-talet, upptäckte jag hur en ganska menlös ideologisk vänster växt fram, som istället för den traditionella socialdemokratin inte tog sin utgångspunkt i reala ekonomiska frågor, jämlikhet och fördelning av välstånd och en real insikt om att individen kan fallera och visa sig svag och oförmögen hantera livet. I någon slags hybris stödde man invandrarföreningar, gav bidrag, stödde återvändande och tog sin utgångspunkt i idealism och moralism (och hela tiden var det någon annan som betalade och det skedde i miljöer avgränsade från de stora betongområdena där människor inte hade samma ekonomi som i den mer småborgerliga värld som kännetecknade universitet och finare stadsdelar.)
  Samtidigt växte sådan som Unga moderater, Fria moderata studentföreningen, och jag insåg att även de var idealister och moralister, men nu med andra kännetecken nämligen att ville man jobba så fanns det arbete och individens egen vilja avgjorde vart man kom och löneskillnaderna måste bli högre.
  Omkring det hela fanns en massa lullull, jag antar moderater samlades i sina kretsar, ordnar och partier och hängav sig åt att skälla på de lata och på socialdemokratin. Socialdemokratin å andra sidan hade trott att arbetarrörelsen skulle fostra nästa generation makthavare, moraliskt, i sina ungdomsförbund och då krävdes inte utbildning, det var snarare negativt.
  Kring dessa rörelser växte nyliberalismen fram i USA och Europa med Reagan och Thatcher och legitimerade den borgerliga rörelsen. Den tog dessutom fart med kampen kring löntagarfonder och medias urartning startade på 80-talet, det blev propagandablad för högern, men samtidigt måste man ju släppa fram vänster, vänsterliberaler, som fick utbreda sig om diverse obskyra teorier (praktiskt).
  Jag röstade på Fälldin, som var rotad i myllan, men blev besviken då de inte kunde hantera strukturproblemen och inte lägga kronkursen tillrätta och att man inte kunde hantera frågan om energiförsörjning. Sedan röstade jag inte på 80-talet, men när herr moderaten Bild skulle till….då måste jag självklart lägga min röst på S och så även efter fiaskot Bildt åstadkom genom att inte släppa kronan. Jag tyckte som majoriteten, men Bildt snurrade vidare. Ansvar utkrävs inte om man är över en viss nivå.
  Så vad ser jag i Sverige? Hur idealism tagit över på vänstersidan och högersidan utan koppling till den reala verkligheten (som naturligtvis teoretisk och faktiskt måste beskrivas

  Gillad av 3 personer

 4. Palle skriver:

  Jan-Olof: en dödlig blandning av olika destruktiva faktorer, som kännetecknar vårt land idag …
  Tag som exempel det du anför om Sovjet och styrningen över massmedia. För människor, som indoktrinerats av såväl skola som media blev ofta mötet med verkligheten när de kom ut i yrkeslivet en chock.

  Våra egna MSM-media styr framför allt genom ensidigt urval. Det man framför kan vara sant, men kan ändå ge en helt förvriden bild av verkligheten. Att luras utan att ljuga således. För att ta ett exempel från en liten ort i vårt land, Ronneby i Blekinge rekommenderas läsning av följande:
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/11/tv4-maste-skamta-ronneby-ar-ingen.html
  När lokalbefolkningen ser mediebeskrivningen (i detta fall i TV4), och jämför med sin verklighet, kommer nog en hel del polletter att trilla ner får man hoppas.
  Svårigheten för MSM-media idag är att tillgången till information via t.ex. Internet försvårar deras försök att få total dominans för sina vrångbilder.

  Gillad av 4 personer

  • Eskil skriver:

   Det finns uttrycket selektiv sanning. Man väljer ut vad man berättar men framförallt vad man inte berättar. Då kan man förmedla det budskapet och världsbild man önskar utan att direkt behöva ljuga.

   Gillad av 2 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressant och trevligt skriven artikel. Alla nämnda inslag äger nog sin relevans i sammanhanget. I nutiden är troligen Sverige unikt i ett avseende, nämligen att ängsligt snegla på alla som man uppfattar det nya trender i världen och snabbt haka på dessa.

  Förutom de internationella historiska exemplen tror jag man kan hitta nog med exempel i Sveriges historia, jag tänker på sådana saker som:

  • Maktgalna ledare med stormaktsstanker
  • Häxprocesserna

  Gillad av 2 personer

 6. Hortensia skriver:

  Förfärligt deprimerande, Jan-Olof, att vi till och med ska behöva skämmas för vårt degenererade utbildningsväsendes troliga, negativa inverkan även på grekisk politik.

  Sverige kommer säkerligen att gå till historien som ett, i särklass, varnande exempel.

  Undrar, denna vintervita Luciadag, när överjordiskt vacker körsång sprids av ljusbärande ungdomar, om våra svenska jultraditioner kommer att tillåtas under hela min livstid?

  Gillad av 2 personer

 7. Jonas Bohman skriver:

  Jag brukar trösta mig med vad som hände med DDR 1989. Till slut gick det inte längre, och vill bara svensken, så kommer vi få en liknande ”revolution” inom några år. Förstår ni min tanke, eller har jag fel?

  Gillad av 5 personer

  • kvellulvblog skriver:

   Även om jag själv ofta framhåller den otäcka likheten mellan Sverige och DDR, så var det oerhört mycket värre med STASI och politiska domar. Ändå dröjde det så länge innan invånarna gjorde uppror på riktigt. Vad vi behöver i Sverige är att ta ifrån politikerna det överflöd av skattepengar som de misshushållar med. Om svenska skattebetalare begriper att det inte är välfärd som är motivet för skatterna, detta är bara masken på kroken, utan att det är maktbegäret som gödslas, kan jag se en ljusning.Och det llär dröja, när gav politiker frivilligt given makt tillbaka?

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    Ja, när 70-80% av den totala ekonomin passerar genom politikerna, så förstår man att de verkligen har anammat det gamla talesättet ”all makt utgår ifrån rätten att beskatta”.

    Dock märks att SAP gärna skulle vilja ha 100%, på Magdalenas retorik. Varje krona du vill behålla är ”stöld” ifrån de svaga i samhället.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Det skedde ett uppror i DDR på 50-talet, men sedan aldrig mer. De ”uppror” som skedde under slutet av DDR-tiden hade som förutsättning att regimen i praktiken redan förlorat makten. Situationen i Sverige och DDR är inte jämförbar, eftersom DDR hade utländsk (sovjetisk) militär stationerad i landet. Det var uppenbart för alla att regimen hade sin makt från de utländska ockupanterna. Regimens brutalitet bidrog också till att befolkningen inte hade samma förtroende för de styrande som svenskarna har. En likhet skulle dock kunna vara att vi sannolikt inte kommer att bevittna något ”uppror” i Sverige förrän regimen har förlorat sin makt.

    Gillad av 2 personer

 8. Magnus Rosensparr skriver:

  Sovjetkommunismen tog död på sig själv genom sin dogmatism. De indianska samhällena i Nord- och Sydamerika mötte sitt öde vid mötet med främmande militärt överlägsna invasiva kulturer. Den kinesiska kommunismen lever bara kvar i högtidlig ceremoniell retorik. Västrom gick under genom inre förfall och Östrom genom erövring. Den venezolanska staten är i praktiken nu en ruin. I Grekland finns idag inga spår kvar av Papandreou-eran.

  Frågan är nu helt enkelt om Sverige ska vända om för att fortsatt bestå, eller om det svenska ska gå under för yttre tryck på grund av inre sönderfall?

  Gillad av 5 personer

 9. Hortensia skriver:

  Ursäkta, att jag skriver igen, men jag läste just om vår påhittiga pajasregerings fiffiga förslag till ännu mer tandlös och dyr låtsaslagstiftning, som garanterat kommer att belasta svenska skattebetalares utslitna plånböcker så mycket som det bara är möjligt.

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/ny-lag-förbjuder-att-tiggare-utnyttjas/ar-BBGFQGY?li=AAb2bl2&ocid=spartanntp

  Vi, icke tillfrågade svenska medborgare, förväntas alltså bekosta behagliga fängelsevistelser för utländska gangsters samt uppehälle och sanering efter de utlänningar (EU-migranter), som frivilligt eller ofrivilligt, men definitivt illegalt uppehåller sig i Sverige.

  Istället för att, i enlighet med folkviljan, helt sonika förbjuda alla utlänningar att tigga i Sverige och resolut repatriera alla migranter, som kommit hit för att tigga, ockupera, förorena, stjäla, smuggla och fnaska – eller tvinga någon annan att begå dylika handlingar.

  http://www.gp.se/ledare/sverige-ska-inte-vara-fristad-för-dömda-kriminella-1.4918156

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att någon som har asylskäl, hotas av dödsstraff i sitt hemland, är eller påstår sig vara barn eller kommer att få det besvärligt på något sätt i hemtrakterna jämfört med här, skall vi inte behöva se som vårt problem om individen har betett sig så att vi inte vill ha den bland oss längre. – Utvisningen/avvisningen behöver bara bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig till avlägsen destination. – Har man asylskäl, kan man ju be UNHCR om hjälp.

   Otroligt att man bara låter problemen växa till vi dränks av dem. – Det jag beskriver, är ju vad som alltid gällt innan. – Inte fick man biljetten hem betald och eskort på flyget om man dröjde sig kvar för länge. – Det serverades tillräckligt med obehagliga konsekvenser på att vägra ge sig av för att ge önskat resultat.

   Gillad av 2 personer

 10. kvellulvblog skriver:

  Dårskap är universell. Edgar Alllan Poe skrev en novell, ”Den Nya Metoden” . Den handlar om ett mentalsjukhus, där patienterna tog personalen till fånga, rullade dem i tjära och fjäder, samt låste in dem i källaren. Lite av den känsla man ibland får, när man läser svenska media. Tyvärr är vi inte ensamma om detta i Europa, flera länder, Tyskland, England, Frankrike har valt samma väg, men vi är värst. PK feminismens högborg.

  Gillad av 2 personer

 11. Kent Forssgren skriver:

  ”har kulturer som liknat vår blivit så kortlivade att de inte lämnat några avtryck i historieböckerna?”
  Historieböcker revideras!

  Men det räcker ofta inte för den nya makten.
  De nya makthavarna river monumenten efter de gamla.
  Historien skall ju börja med dem.
  Antika tavlor, skulpturer, hällristningar och byggnader förstörts där talibanerna går fram.

  Och nu släpper vi in dem i vårt land.
  Vad händer nu här?
  Kyrkor brinner…

  Gillad av 2 personer

 12. Agneta Berglöw skriver:

  Det finns väl inget annat land i världen som har ett parti som heter Fi.När Gudrun Skyman fortfarande dyker upp i debattprogram får man om man överhuvudtaget orkar lyssna eller motparten får en syl i vädret, på en svada blandad av vänstern o hennes Feministiska initiativ.Man blir alldeles matt o fäller strax ihop öronen.
  Tänk när Löfven då nybliven statsminister på sin första visit i New York skrek ut att han representerade världens första Feministiska regering.
  Jag gör som danskarna skakar på huvudet till detta påklistrade epitetet.Vi består av kvinnor o män.PUNKT.

  Gillad av 1 person

  • Bengt skriver:

   ”Fi” var förkortningen på fienden på den tiden det begav sig att jag fick min militära utbildning. Det kunde inför en övning exempelvis heta att ”fi anfaller från öster”. Nu är det väl mera relevant att utgå från att ”Fi anfaller från vänster”. Dig Agneta betraktar jag som försvarare – på min sida. Tack för det!

   Gillad av 1 person

 13. Björn skriver:

  Vårt lands ”överhet” har samma imbecilla förhoppningar som typ alkemisterna hade! Experimentet att blanda aggressiva och inkompatibla religioner och kulturer med varann, och tro att det ska mynna ut i nåt gott och bra, är lika ”döfött” som alkemisternas försök att omvandla oädla metaller till guld!

  Gillad av 4 personer

 14. Maria skriver:

  ”Sedan Columbus dagar har Amerika präglats av hög, ofta okontrollerad invandring.” Nej, okontrollerad var den sannerligen inte, i alla fall inte under 1900-talet. Alla invandrare måste passera Ellis Island och genomgå noggranna hälsokontroller bl.a. Många passagerare fick återvända med vändande båt, bl.a. en hel del judar som flytt Europa. Det var en stor selektion av invandrare, helst ville man ha WASP.

  Gillad av 2 personer

 15. Hovs_hällar skriver:

  För enkelhetens skull, så postar även jag en video. Det är Tino Sanandaji som talar i Almedalen för några år sedan, och han säger mycket klokt, bland annat kommenterar han USA, som på sina sedlar har devisen ”E pluribus unum”, alltså ”Av många, en”.

  USA är inte något mångkulturellt samhälle, kort sagt. Fråga indianerna.

  Gillad av 2 personer

 16. O.T. skriver:

  Sommarens skandal i Transportstyrelsen är inte ett isolerat fenomen. Senare skapar exempelvis Rikspolisstyrelsen svarta rubriker
  De som väljer att förklara händelserna med externa orsaker, som politiskt tryck för att förbilliga med outsourcing har fel; misstagen stammar i mycket från felaktiga föreställningar om hur offentliga tjänstemän ska handla
  Det väsentliga är slutligen att det som sker i myndigheter, verk och styrelser präglas av laglydnad. Utan den kommer demokratiska grundvärden som rättssäkerhet och ansvarsutkrävande i fara
  https://kvartal.se/essaer/inte-bara-transportstyrelsen-1

  Gillad av 2 personer

 17. Petter skriver:

  Den stora palestinska demonstrationen i Malmö, där man utropade en Intifada i Sverige och uppmanade att skjuta judar, följt av två brandattacker, en mot synagogan i Göteborg och en mot ett judiskt kapell i Malmö, har uppmärksammats internationellt. En filmsekvens från talet som hölls cirkulerar på sociala medier. Men vad skanderar de runt 200 demonstranterna egentligen? Och förstår politikerna allvaret?

  Moderaten Beatrice Ask (M) vill att Migrationsverket ska lära nyanlända att hets mot judar är brottsligt. Terrorforskaren Magnus Ranstorp efterlyser istället att samhället ”agerar stenhårt”. Utbildning räcker inte, skriver han på twitter:

  Gillad av 2 personer

 18. thojak skriver:

  Jo, nog kan man beteckna Sverige som varande unikt alltid. Mig veterligen har ingen nations medborgare ‘tillåtit’ sig själva att bli så otroligt djupt hjärntvättade under så lång tid som f.o.m. Palmes styre, att de nu är mer/mindre införstådda med att begå samhällelig harakiri, möjligen med undantag av Nordkorea då.

  Och, betraktas de medlismande lakejerna under de världsunikt inkompetenta i regeringarna de senaste ca 20 åren, finns där näppeligen chans till att få ‘m/v Svea’ länspumpad – fasiken vattnet står ju flera meter över bryggan. It has to get worse before it can get better och den vägen kommer bli oerhört krävande, svår, kaotisk, anarkistisk etc. med överhängande risk för inbördeskrig. Arma Land !

  Mvh/TJ

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.