Vems är felet?

Patrik Engellau

Nu har jag hamnat i ett intellektuellt dilemma igen och jag vet inte om det beror på att jag inte kan tänka klart eller om jag här står inför en av tillvarons genuina och ofrånkomliga motsägelser mellan flera rimliga synsätt.

Jag kan lugna dig med att mitt dilemma är lättare att förklara än att lösa.

Det första rimliga synsättet, som jag artikulerat en massa gånger, till exempel här, är att västerlandet – och särskilt dess vita män – inte alls är skyldigt till jordens elände utan tvärtom netto gjort mer gott för mänskligheten än alla andra samhällsformationer sammantagna. Västerlandet bör på en gång sträcka på ryggen och klappa sig på den. Vi är inte ansvariga. De fel som finns är inte i huvudsak våra.

Det motsatta synsättet – att känna sig ansvarig för allting – kan emellertid också vara befogat och därtill synnerligen välgörande för det samhälle som anammar just det perspektivet. Så här skrev jag också i den just citerade texten:

Det där med att känna sig ansvarig för allt behöver inte alls vara en dålig egenskap. Tvärtom kan den vara synnerligen utvecklingsfrämjande. När en människa som inte känner sig ansvarig konfronteras med en HIV-epidemi kanske hon ber böner eller rycker på axlarna. Men den som känner sig ansvarig uppfinner i stället bromsmediciner. Att människan själv, inte Gud eller några andra okontrollerbara väsen, har ansvaret för sin tillvaro var västvärldens framgångsformel.

Min paradox är alltså att när vi – västvärlden, enkannerligen dess vita män – intar den attityd som gjort oss till mänsklighetens välgörare så binder vi samtidigt ris åt egen rygg. Om vi bejakar det ädlaste i vår kultur så blir vi offer för dem som vill skuldbelägga oss. När västerlandet i kraft av sin nyfikenhet och handlingskraft upptäcker saker – det må vara Afrika, Sydpolen eller bromsmedicinerna – så riskerar det att hållas skyldigt för varje slags obehaglig konsekvens som någon anser sig ha lidit.

Fattaru? Är detta ett riktigt problem eller bara ett skenbart dilemma som kommer sig av att jag inte kan tänka rätt?

Saken hamnade oväntat på sin spets i samband med en text som jag skrev häromdagen. Texten handlade, lite förenklat, om att den svenska migrationspolitiken är falsk. Först lockar Sverige medvetet eller omedvetet med ”Refugee welcome”-skyltar, löften om ”allas lika värde” och annonsering om generösa bidrag. Sedan kommer verkligheten. När det förväntade Schlaraffenlandet inte levererar i takt med migranternas förhoppningar börjar migranterna hata svenskarna och hålla oss för rasister. Kort sagt utvecklas en potentiellt eldfängd situation.

Vem har skulden för de samhälleliga besvär som eventuellt uppkommer?

Jag tror inte det finns något korrekt svar på den frågan. I alla sociala konflikter brukar alla sidor ha tillräckligt med argument för att anse sig ha rätten på sin sida. Alla strider är rättfärdiga. Därför blir krig utdragna och oförsonliga.

Därför tror jag frågan om vems felet är bör undvikas. Den leder bara till inflammerat hat. I stället bör vi – västerlandet – tillämpa vår traditionella framgångsformel som är att utgå från att ingen annan än vi själva tänker lösa eventuella problem och att vi därför måste ta på oss ansvaret för att lösa dem om vi vill ha någon lösning alls.

Men om vi ska lyckas med detta måste vi också använda den eftertänksamhet, det sunda förnuft och det skarpsinne som tidigare varit nödvändiga förutsättningar för våra framgångar. Till det nödvändiga vettet hör den allmänna levnadsregel som säger att sådana lösningsförsök som inte fungerar bör förkastas.

Du kanske tror att denna levnadsregel är självklar. Det är den inte alls. Samhällen kan få för sig att i hundratals år be till gudar som bara undantagsvis levererar. Tyvärr har Sverige alltmer blivit ett sådant samhälle och den som inte tror mig kan läsa Lars Åbergs bok Framtidsstaden: om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Boken handlar om hur sociala myndigheter i årtionde efter årtionde misslyckas i sitt uppsåt och därför försöker sig på att göra samma slags insatser i allt större skala. Det är som när misslyckade präster för ett halvt årtusende sedan trodde att Gud skulle lyssna mer till bönerna om de kom från större katedraler.

Med detta vill jag säga att det är meningslöst att bråka om vem som är skyldig till de sociala konflikter som eventuellt tornar upp sig inför framtiden. Vi måste i stället inta den västerländska attityden att vi västerlänningar har ansvar för att lösa problemen eftersom ingen annan tänker göra det. Men det förutsätter att vi brukar våra sekulära och vetenskapliga attityder och kastar alla dumma idéer som hittills inte funkat överbord.

Vad ska vi göra i stället för det vi hittills brukar pröva? Det vet jag inte, men den första förutsättningen är ett erkännande av misslyckandet. Vårt eget misslyckande.

84 reaktioner på ”Vems är felet?

 1. Bo Svensson skriver:

  Det stora felet som lett till att problemen tillåts växa vidare istället för att diskuteras och åtgärdas är väl att vi släppt makten över media till dem som vill oss illa. – Jag har inte grävt i ägarbilden men samtliga väletablerade media agerar som om de hade en gemensam ägare med en fientlig agenda. – Makten över opinionsbildningen används tydligen också till att få in sina lakejer i partiernas ledning. – Och problemet är samma överallt i ”västvärlden” och har varit länge.

  Men jag lyssnar med intresse på alternativa teorier om någon hittar en trovärdigare.

  Vad bör göras? – Sluta läsa och lyssna på mainstream-media och pravdakanalerna i radio och tv. – Kräv den direkta makten över dina skattemedels fördelning över godkända skattefinansierade ändamål. – Motivet för att folkviljan i denna sak skall kanaliseras via valda representanter har fallit bort.

  Gillad av 7 people

  • Bo Svensson skriver:

   Eftersom problemen inte kan diskuteras i MSM, sparar vi en massa tid och tankemöda om jag istället beskriver lösningarna här och nu:

   Ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet som krävs på fullgod kompensation för vad deras klienter ställer till med för förluster och bedrövelse. – Människovärdet släpps ut ur floskelträsket och in i marknadsekonomin genom att mätas i pengar. – Det våldsbenägna klientelet kan därmed samlas ihop i egna kvarter med bevakade utgångar där trivselnivån kan anpassas till den, där man hellre bytar sitt förhastat utpytsade PUT eller medborgarskap mot enkel biljett hem.

   Utvisning-avvisning skall bara bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig hemåt när man skaffat biljett och resehandlingar. – Ingen annans problem.

   Skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över godkända skattefinansierade ändamål.

   Yttrandefriheten skall trumfa folks överkänslighet mot kränkningar och religioner få granskas och bedömas fritt.

   Skattefrihet för alla vars intäkter inte räcker till att skaffa en standard motsvarande den som bidragstagaren bjuds på utan motprestation.

   Skattemedlen ägnade undervisning betalas ut etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad. – När man kan det som menas vara minimum för att fungera i ett utvecklat samhälle, har man myndighet och rösträtt.

   Protester från Europainstanser skall avfärdas med att de redan allt för länge försummat sina chanser att ta i tu med problemen i fråga och tydligen saknar så väl makt som kompetens i saken.

   Gillad av 2 people

 2. Eva Danielsson skriver:

  Västerlandets kultur har skapat den bästa av världar. Inte felfri men med oändligt mycket bättre livsvillkor för människor än tidigare i historien och än i övriga delar av världen. Helt enig med PE om detta. Det finns ingen skuld.
  Sorgen över den pågående demonteringen av detta goda liv i vårt land är tung. Men vi kan inte fastna i varför det har blivit så svårt och vems fel det är. En analys först och sedan pröva nya vägar. Och ta ansvar bara för att man vill och kanske kan. Inte för att man skulle vara ”skyldig”.

  Att vara pragmatiska och söka lösningar och släppa en del invanda föreställningar med hjälp av påhittighet och vetenskapliga metoder.
  Men när nu inte politikerväldet verkar förstå vad som behövs, så är det enda, förutom att byta ut makthavarna, att hoppas på att förändring och goda ideer kan komma underifrån och tvinga fram lösningar som säkrar frihet och demokrati och sekularitet och välstånd. Att folk pratar högt och vill något mer än att klaga.

  Annars får vi börja packa väskorna.

  Gillad av 3 people

 3. Yngve skriver:

  Visst nalkas tiden när frågorna om varför det kunde gå så fel i Sverige hopar sig. Humanitet i sig själv kan aldrig vara fel. Men överdriven eller missriktad humanitet har i Sverige utvecklats till att bli systemhotande. Det är denna utveckling som skett i Sverige. Och den har av och till pågått i över hundra år. De två viktigaste manifestationerna för denna politik är besluten att i grundlagen skriva in att Sverige aktivt skall verka, bygga, och försvara det multikulturella samhället. Och senare även utropade sig till en humanitär stormakt. Denna politik får två viktiga konsekvenser. Den första är rent samhällsekonomiskt. Den andra utgörs av att multietniska samhällen är mycket svåra att hålla samman. Både etnicitet och olikartade religioner kan fungera splittrande. Mångkultur innebär alltid olika typer av särintressen. Idag river ansträngd samhällsekonomi och olikartad etnicitet och religionsskillnader sönder nationen Sverige. Sverige av idag splittras och håller på att utvecklas till ett nytt Libanon eller forna Jugoslavien.

  Hur kunde denna utveckling tillåtas drivas så långt?

  Motorn i denna politik tycks huvudsakligen handlar om hur humaniteten själv kom att utvecklats till en storindustri. Den började med förbättringar av människors arbetsförhållanden. Delvis via facklig och politisk kamp. Som övergick till solidaritet med alla förtryckta grupper i olika länder. Utvecklingen fortsatte därefter med att lyfta och hjälpa etniskt förtryckta. Humaniteten kom att omvandlas och utvecklas till en generös migrationspolitik. Som reaktivt snabbt eskalerande och tappade kontakten med den samhällsekonomiska verkligheten. I botten låg bristande insikt om att kulturell mångfald även kan verkar splittrande. Att inom ett och samma land förhålla sig till en mängd olikartade och parallella värdegrunder är knappast enkelt. Värdegrunder som delvis även är religiöst betingade. Samtidigt brast försvaret av den egna kulturens plattform. Begreppet nationalism fördömdes. Medan andra kulturer lyftes upp som något positivt. Allt i skenet av att verka för en ökad humanism pådrivet av ett växande rättvisepatos.

  Idag tycks vi ha svårt att stoppa eller dämpa denna utveckling. För hur gör man när humaniteten själv börjat slita sönder nationer? Vad bromsar man då med? Det utgör Sveriges dilemma idag. I östra Europa försöker man hålla emot. England fick sitt Brexit. Medan EU själv mest uppträder paralyserat i sina stormaktsambitioner. Höga principer och rättigheter har utvecklats till en allmän fara som inte tycks kunna hejdas. Och där står vi nu – med byxorna nere. Det är synd om nationen Sverige.

  Gillad av 9 people

 4. Petrus skriver:

  Engellau:

  ”Men om vi ska lyckas med detta måste vi också använda den eftertänksamhet, det sunda förnuft och det skarpsinne som tidigare varit nödvändiga förutsättningar för våra framgångar. Till det nödvändiga vettet hör den allmänna levnadsregel som säger att sådana lösningsförsök som inte fungerar bör förkastas.

  [- – -]

  Vad ska vi göra i stället för det vi hittills brukar pröva?”

  Min kommentar:

  Den första, mest grundläggande och mest akuta komponenten i den uppsättning lösningar jag har är att kunna erbjuda väljarna fler partier än bara SD.

  Man måste försöka täcka in en större del av väljarkåren, främst längs den klassiska höger-/vänsterskalan. Jag har tidigare föreslagit ett kompletterande parti till höger och ett till vänster om SD. Samt ett Mitten-reservparti till SD som får satsa kommunalt.

  Den klassiska lösningsmodellen för den typiske DGS-läsaren är att satsa på ett parti typ moderaterna minus invandringspolitiken. Eller kanske t o m på moderatpartiet självt trots att partiledaren tidigare sagt sig vara för fri invandring. Eller så försöka vrida SD ekonomiskt åt höger. Denna lösning kommer dock än mer garanterat än min inte att fungera. Ytterst få låginkomsttagare eller bidragsberoende kommer att rösta på ett moderatparti.

  Noterar också att t o m miljardärer som vill ha stor invandring, typ George Soros, via mellanled t o m kan stödja organisationer som AFA. Men den som har 5 miljoner och är mot invandring tar hellre gift än kompletterar med ett sosse-parti mot invandring.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Vad jag vet, så finns det redan ett nytt parti av den av ”Petrus” efterfrågade sorten. Ett litet problem dock, gemensamt för alla nystartade partier:

   — OM det nya partiet inte får minst fyra procent av rösterna, kommer det inte in i riksdagen.

   Effekten, i kommande val, skulle kunna bli en herrans massa bortkastade röster, som enbart gynnar 7-klöverpartierna!

   Vill vi ha det så?

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till HOVS_HÄLLAR:

    Jag förespråkade inte ett parti. Eller två partier, om du menade det. Utan tre partier. Du missar poängen (medvetet?). Jag har också tidigare påpekat att kompletterande partier kan lägga sig i början på september om de ser att det inte går och i stället satsa kommunalt.

    Jag tror heller inte att det är svårt för kompletterande partier att plocka röster från SD p g a att SD belastas av sin bakgrund. Problemet är att ta röster från andra partier. Därför är det problematiskt att Jimmie Åkesson tidigare gav bort åtminstone 5 % till moderaterna genom att låta förstå att moderaternas omsvängning var äkta och inte taktik. Han har visserligen svängt nu. Frågan är dock om det hjälper. Men det här är ju ett exempel på att det behövs kompletterande partier. Det hade varit väldigt bra om det funnits ett kompletterande parti ekonomiskt litet till höger om SD innan moderaternas låtsasomsvängning. Om Patrick Reslow gått över till detta parti tillsammans med några SD:are hade detta parti kanske kunnat få vind i seglen snabbt.

    Sedan har vi också som sagt behovet av ett parti litet till vänster om SD.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Martina:

    Alternativ för Sverige (AfS) är väl inte det perfekta högeralternativet (se bl a ett svar till sign LARS längre ned). Men uppsåtet är väl ärligare än för Medborgerlig Samling.

    Noterar också att AfS enligt Valmyndighetens sajt ännu inte är registrerat för riksdagsval.

    Jag tror väl heller inte på att prata om repatriering. Det förvirrar bara väljarna. Då tror folk att det är fråga om att sparka ut folk litet hur som helst. Väldigt få vill också antagligen lämna landet frivilligt. Jag vet i och för sig att Västtyskland på 80-talet betalade turkar för att åka hem. Så man kunde ju göra ett försök. Men jag tror ändå att det vettigaste är att slopa allt prat om repatriering och pedagogiskt koncentrera sig på att det är moraliskt legitimt att kapa ner invandringsströmmarna så mycket som möjligt och då jämföra med t ex Japan och Israel som i princip inte tar emot några araber och muslimska/kristna afrikaner.

    Jag tror heller inte på krav på att upphäva redan beviljade medborgarskap även om jag vet att Danmark och Storbritannien redan idag har lagstiftning som möjliggör detta. Kommer dylikt från ett invandringskritiskt parti så uppfattas detta bara som att man generellt vill sparka ut invandrare med beviljade medborgarskap som SD fram till 1999 eller det gamla BSS. Syftet med Danmarks och Storbritanniens lagstiftning är nog f ö inte att hjälpa ursprungsbefolkningen eller motverka terrorism utan att ha redskap i beredskap mot figurer typ Ahmed Rami/Bechir Rabani.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Vad tråkigt om de inte är registrerade för riksdagsvalet.

    Du tänker alldeles för taktiskt. Och för mycket i att få igenom pratisk politik. Praktisk politik är meningslös. Det är metapolitik och att inta tydliga symboliska positioner som är viktigt. Därför att det skapar samlingspunkter och förändrar folks sätt att tänka och tillåter att dra hela det politiska samtalet åt ett visst håll. För att vara i opposition så måste man verkligen vara i oppostion. Om ingen annan förespråkar repatriering så är det bra att själv förespråka repatriering för att det ökar den politiska spännvidden och ger väljarna alternativ.

    Om man nu nödvändigtvis ska tala praktiskt så är det fullt möjligt att många invandrare kommer vara väldigt positiva till att få hjälp att etablera sig i sina gamla hemländer. Ja, från sverige som det ser ut om fem år vill säga.

    Du blandar nog ihop palestinafrågan med praktisk politik. Det är dels ett sätt att polarisera sig från SD, blir en tydlig skillnad. Det är en principiell hållning, etnopluralism och sånt. Att sionsitiska organisationer blir arga och bussar media och andra på ett parti kan vara en taktisk fördel eftersom det ger gratis sändningstid. Och ytterligare polarisering från SD vilket är pedagogiskt viktigt om man lanserar ett parti som kan buntas ihop med dem.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Svar til Petrus –
    Canada gir – så vidt jeg vet – ikke asyl til unge, mannlige asylsøkere.
    Det kunne jo være en liten start som mange ville være villige til å godta.
    Dermed ville man minske kriminalitet, seksuelle overgrep og skjev kjønnsfordeling for fremtiden.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    MartinA (MARTINA):

    ”Vad tråkigt om de inte är registrerade för riksdagsvalet. […] Praktisk politik [- – -]”

    Svar:

    Såg på amerikanska Draknästet häromåret. ”Bra jockey men halvbra häst”, sade en av rikingarna om en affärsidé han satsade litet pengar i. Affärsidén var halvbra men männen bakom var bra. Den gamla ledartrion i SDU är väl något liknande. Den halvbra hästen består väl av litet olika saker. Hahnes krogrunda på Island är en grej. Bakgrunden i SD är en annan. Det hade varit litet bättre att börja från blankt papper. Å andra sidan har SDU-trion aldrig varit med i SD/SDU när man ville sparka ut alla som kommit hit efter 1970. Att Jomshof m fl lyckades utmåla dem som mer ”extrema” än SD är väl ett litet minus men SDU-trion har ju som sagt aldrig varit med i SD/SDU när 70-regeln fanns kvar.

    En variant skulle kunna vara att Kasselstrand/Hahne får tag i någon eller några som kan hålla i uppstarten av ett nytt parti. Här behövs inte att det är fråga om smarta människor som SDU-trion. Så obefläckad bakgrund är det viktiga. Allt intelligensjobb kan skötas av SDU-trion och liknande människor. Om Kasselstrand och Hahne p g a sitt politiska engagemang får problem i karriären skulle man kanske kunna ha reträttplatser som chefstjänstemän eller yrkespolitiker i det här partiet. Det skulle vara deras belöning. Partiet i fråga får i gengäld smarta människor man kan lita på.

    Ännu bättre hade det varit om de också samtidigt hjälpt till med att registrera ett vänsteralternativ till SD.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Ett till svar till MartinA (Martina) ang. Palestina-frågan m m:

    En invändning mot mina tidigare resonemang som jag inte sett bland kommentarerna är att utrymmet längs den ekonomiska höger-/vänsterskalan blir litet för snålt för att differentiera två kompletterande partier från SD.

    Om man är inne på sådana invändningar så skulle jag vilja lägga till att frågor som Palestina-frågan kan utgöra exempel på ytterligare differentiering.

    Den typ av kristna som har dispensationalistiska idéer kan hänvisas till SD.

    De som har en mer modern syn på HBTQ-frågor och inte vill backa bandet bakåt typ 30 år tillbaka i tiden kan också hänvisas till SD. Jag tänker mig här SD som en slags soptunna där man dumpar allt som äldre tiders klassiska nationalister tyckte var oaptitligt eller lågt.

    Frågan är dock vad SD blir för parti om man dumpar alla problem där. Risken finns att SD då drar till sig en massa människor som helt saknar ädlare delar i sitt känsloliv och att partiet därför blir ett nytt 7-klöverparti (bra argument för Mitten-reservparti).

    Jag tror också att det kan ligga en poäng i att inte avvika för mycket från SD eller mainstream-åsikter i sociala/kulturella frågor. I stället för att kräva förbud mot spermadonationer (till läbbor t ex) kan man i stället ha som krav att den som skall ha rösträtt i komplementpartierna inte själv får ha varit inblandad i dylik verksamhet som givare eller mottagare eller tycka att sådant här är vettigt, och detta oavsett de inblandades sexuella läggning.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej, det blir inte snålt alls eftersom SD är långt till vänster. De stödjer fortsatt välfärdsstat och fortsatt skattetryck på över 50%, alltså att byråkrater skall styra människors liv och att människor skall betalas bara för att ha fötts eller bara för att befinna sig i landet. Detta är själva grundproblemet som driver massinvandringen. AFS kommer förhoppningsvis kunna ställa sig långt långt långt ifrån denna dårskap.

    Gilla

 5. Petrus skriver:

  En fundering angående mitt förra inlägg:

  Om nu inte vita män vill stödja mitt förslag om fler partier så kanske någon vit kvinna, icke-vit kvinna eller icke-vit man vill stödja mitt förslag. Det behövs åtminstone en individ, till att börja med, som kan/vill stå som värd för namninsamlingar syftande till att registrera partibeteckningar. Detta är den första, grundläggande komponenten. Sedan behövs pengar. Jag är beredd att hosta upp 10 000 :- på stört. Någon mer som är med?

  Den som skall stå som värd för namninsamlingen bör ha försörjningen tryggad genom att vara pensionär, ha en stor privat förmögenhet eller ha ett yrke som innebär att man har ett gott skydd mot standardmetoden för att handskas med politiskt oliktänkande i Sverige, nämligen att ge dem sparken. Personen i fråga bör heller inte ha ett förflutet som kan ge mediala problem och solka ner partierna från start.

  Jag ställer inte upp på att stödja något som direkt eller indirekt innebär stöd till counterjihad-rörelsen. En låg profil i Israel/Palestina-frågor är ett måste. När det gäller högeralternativet måste man passa när det gäller NATO. De väljare man skall locka är i regel för NATO medan alla eldsjälar som tagit del av vad figurer typ Pat Buchanan, Ron Paul och Donald Trump (tidigt i president-valrörelsen) sagt är mot NATO och vill inte bli en del av konflikten med det milt nationalkonservativa Ryssland som hjälpt till att finansiera Front National och skickat representanter till AfD:s ungdomsförbunds möten.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad heter ditt parti? Hur har du tänkt organisera det? Hur skall dess politik utformas? Av vem? Under vilken tid? Hur skall du, eller någon annan, se till att det blir den politik du har avsett att det skall bli? Hur skall ditt parti marknadsföra sig, hur skall det bli känt, hur skall det bli populärt? Hur skall du hantera klavertramp av välvillig men orutinerade partientusiaster, eller hur skall du klara dig utan orutinerade entusiaster? Hur skall du säkerställa att inte du, din familj, ditt liv, allt du håller heligt och kärt, blir rivet i små fula trasor av den samlade massmediala och politiska övertygande-, vålds- och propagandamaskinen?

   Blir det ett bra parti?

   Sverigedemokraterna har tagit sig igenom många av dessa svårigheter. Medborgerlig samling styr rakt emot grynnorna och det är osannolikt att de någonsin kommer ut på fritt vatten. Ny demokrati seglade en sommar och kantrade vid första vändningen. Moderata samlingspartiet var en gång ett bra parti, men det höll inte för påfrestningarna och kapades av illvilliga sjörövare.

   Gillad av 5 people

   • Petrus skriver:

    Svar till Fredrik Östman:

    Som sagt, jag pratade inte om ett parti, utan flera partier. De partinamn jag tror på säger jag till den som åtar sig att stå som värd för partiregistreringarna. Jag vill inte att någon snor dem.

    Den organisationsmodell jag tror på är att släppa in väldigt små mängder människor med rösträtt allteftersom. De bör ha väldigt likartade åsikter. Har organisationen pengar så bör man skaffa lögndetektor-utrustning för att kolla upp nya medlemmar ungefär som när FBI kollar sin personal. Jag skojar inte. Utöver detta får man ha betalande sympatisörer.

    Politiken har jag redan i stora drag redogjort för, i alla fall hur den ter sig för väljarna som i regel ägnar max en kvart per år åt politiska funderingar. När det gäller partiprogrammens utformning tror jag inte på den traditionella typen av surrkusar man kunde se i det gamla Centrum-Demokraterna eller andra småpartier. Planka gärna befintliga partier utom i invandringsfrågan. När det gäller invandringen bör man säga att man vill ha så liten invandring som möjligt och att detta är legitimt eftersom Japan inte behöver släppa in några invandrare och eftersom Israel slipper släppa in araber/afrikaner. Man skall försöka få så stor legitimitet som möjligt för sin politik så enkelt som möjligt och inte krångla till det.

    När det gäller marknadsföringen är det viktigt att man får uppmärksamhet av alternativa medier och därmed snabbt kan svinga sig upp till några procent genom att ta röster från SD. Det är starten.

    Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Litet mer svar till Fredrik Östman:

    När det gäller marknadsföringen är det viktigt att man får uppmärksamhet av alternativa medier och därmed snabbt kan svinga sig upp till några procent genom att ta röster från SD. Det är starten.

    Ett problem när det gäller att få uppmärksamhet från alternativa medier är att Nyheter Idag kontrolleras av Medborgerlig Samlings ordförande Ilan Sadé, en konkurrent alltså. Jag vet inte om Samhällsnytt (precis som Avpixlat förr i tiden) kontrolleras av en uttalad SD:are (Kent Ekeroth). Detta är väl den stora haken med genvägen att börja med att ta röster från SD. Man blir väldigt beroende av uppmärksamhet från Fria Tider. Annan marknadsföring blir mycket dyr. Det här visar på problemet med att fel sorts människor tar kontroll över alternativa medier.

    De som företräder partierna bör ha sin försörjning tryggad. Så jag tänker mig att partierna i huvudsak företräds av pensionärer.

    Moderaterna har alltid varit för stor invandring. När LO på 60-talet ville stoppa arbetskraftsinvandringen så anklagade SAF och (m) LO för något typ främlingsfientlighet. När (s) i valrörelsen 1973 försvarade stoppet för arbetskraftsinvandringen anklagade Bildt och Bohman (s) för främlingsfientlighet. Moderaterna rev upp sossarnas Lucia-beslut, o s v, o s v.

    Medborgerlig Samling aktiveras sannolikt medialt om det dyker upp någon konkurrent som behöver kväsas, ungefär som när Ny Demokrati lanserades av Siewert Öholm m fl 1991 för att dra röster från Sjöbopartiet.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Fredrik Östman:

    ”Bra, mycket bra. Men vi fantiserar. Än finns inget läge.”

    Svar:

    Nä, tyvärr.

    Idealet vore om någon eller några mer publika människor kunde ta tag i det ungefärliga koncept jag skisserar. Jag kan gärna vara bollplank och vara en av bidragsgivarna. Jag bidrar gärna med mer detaljerade synpunkter om någon är intresserad.

    Kunde man få den gamla SDU-trion att nappa och vara med på noterna så skulle man ha kapabla människor som var med och drev saken. Jag tror också att de skulle riskera skada sig själva mindre på detta vis än genom det som de nu håller på med. I alla fall Kasselstrand och Hahne.

    En annan fråga är hur mycket tid Kasselstrand och Hahne har. Kasselstrand är i början av sin karriär. Hahne studerar och måste antagligen koncentrera sig på att få höga betyg. De behöver antagligen armar och ben. Men det ger stadga åt den här typen av projekt att det finns med folk som har huvudet på skaft och som kan hålla i rodret. De ger mer stadga än figurer typ Richard Wall. Wall-typen, i olika varianter, har historiskt varit vanlig i organisationer typ Centrum-Demokraterna. En annan typ av problemmänniskor är de som vill skriva yviga, ideologiska eller djuplodande partiprogram i stället för tydliga, nyktra, sakligt orienterade partiprogram eller partiprogram som plankat etablerat partiers program minus invandringspolitiken.

    Gilla

 6. Johan utan land skriver:

  ”Om det enda verktyget man har är en hammare ser alla problem ut som spikar”. Det välfärdsindustriella komplexet har också bara ett verktyg i sin låda. Att på alla sätt skylla trycka ner den skötsamma medelklassen. Hittills har det fungerat hjälpligt för dem därför att det oerhört effektiva moderna näringslivet avkastar så mycket att det funnits resurser nog att hålla alla hjälpligt nöjda. I det avseendet skiljer sig inte Sverige från vilket oljeland som helst. Politikerna har en källa att ösa ur utan att de själva behöver anstränga sig särskilt mycket. Frågan är hur länge detta läge kommer att bestå. Även om rikedomarna är stora är de inte oändliga. Se bara på Venezuela vars revolutionärt sinnade regim lyckats störta landet i kaos och fattigdom trots världens största oljereserver.

  Gillad av 7 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Just det. Och PK-sekten är på god väg att göra samma sak för Sverige som vänstern gjort för Venezuela — med gammelmedia och 7-klöverpartierna som verktyg — alltså störta landet i kaos och fattigdom

   Eller se på Libanon, där det blev inbördeskrig.

   Gillad av 1 person

 7. Lars skriver:

  Enskilda människor kan inte överblicka alla konsekvenser av vad de tänker och vet inte hur framtiden blir utan vi gör ständigt misstag, vi har inte tillräckligt förstånd och hur världen som helhet fungerar och kommer att fungera har vi oftast inte förmåga förstå, men vi kan lära oss och ändra vårt tänkande. Vi måste dock ändå handla.

  Partier och ledare står inför samma dilemma som enskilda personer. Stater och organisationer står inför samma situationer. Om ledning och partier och administration har låg kunskap och kompetens blir det dock värre beslut.

  Handlingar man kan och bör känna skuld för är vad man initierat och agerat efter och som gett ett dåligt resultat men måste bedömas efter hur omständigheterna och kunskapsläget var då.

  Men efter att ha insett sina fel eller att det inte blev bra så har man möjlighet att analysera vad som var fel och varför och ta fram ny strategi,

  Utvecklingen är irreversibel så man bör konstatera hur det är nu och lägga en plan för hur ska man göra nu och så göra de.

  Om man ser på beslutet av FN 1947 att dela Palestina i en muslims och en judisk stat var det en strategi för att lösa frågor kring judars brist på hemland och en konkret närliggande historia av grov förföljelse och migrationen av judar till Palestina hade pågått och i ökande takt efter att det blivit Brittiskt protektorat när det mångkulturella Osmanska väldet föll samman 1919. Man hade inte räknat med den inflammerade opinionen i den muslimska världen mot detta, inte räknat ut att det skulle bli ett politiskt medel för olika Islamska stater både näraliggande och längre bort och man hade väl inte räknat med att Sovjetunionen senare skulle byta fot och alliera sig med Syrien och Egypten Inte heller räknat med att flyende till Jordanien skulle bli permanenta flyktingar och senare köras ut och ta sin tillflykt till Libanon och senare en bidragande orsak till inbördeskriget där. Men även om bakgrunden är intressant och viktig för att förstå situationen nu och de sediment som bildats så borde nuet och framtiden vara viktigast. Vad gör man nu?

  1) kör ut Israelerna i havet? (Iranstödda Hamas och Hisbollah)
  2) skapar tvåstatslösningen? (FN, PLO)
  3 tvåstatslösning i federation med Jordanien?

  Och vad krävs för det och hur ska man gå tillväga?

  Vad som hänt har hänt och de människor som nu lever ska leva nu och i framtiden. Hur gör man det bästa av situationen? Odlar hat och moralfrågor kring vad som hänt eller skapar en fungerande lösning? Människor har bara ett liv. Nu går debatten kring att judarna tog deras land, men det var ju Osmanerna som var härskare, någon palestinsk stat fanns inte.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Klassisk konflikt med enkel lösning: Grundskatter. – Konflikter om begränsade resurser upplöses genom resursavgifter ägnade att anpassa efterfrågan till den begränsade tillgången medan intäkterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam befolkningstillväxt. – Våld mellan folkgrupper blir poänglöst med mansbot på rätt nivå som avräknas i grundskattesystemet.

   Det är en lösning för en multietnisk region och det har den ju varit så länge man minns.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Utbud och efterfrågan möts på marknader. Skatter läggs på inkomster. Ska du åka ned och beräkna resursvärde på jordbruk, fabriker, myndigheter, infrastruktur och hur tänker du göra det? Marknadsekonomin skapar en värdering, en värdering bestämd av lönsamheten dvs vinsten på verksamheten.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Lars, – dina invändningar är bluddriga. –

    Tänk på en ny begränsad resurs man fick problem med: Frekvenser. – En stabil ordning är marknadsstyrda avgifter som alltså gör att frekvenserna kommer till användning för de angelägnaste ändamålen.

    Eller fisken i havet. – En stabil ordning är att låta havsforskarna avgöra hur mycket man kan beskatta de olika arterna och kontinuerligt anpassa kilopriserna på att få dra upp dem, så att de faktiska fångsterna håller sig inom ramarna.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Läs en grundbok i nationalekonomi så du förstår att vad jag säger är självklarheter. Det är svårt värdera, det finns inget att mäta mot utom mot det pris som bestäms på marknaden. Pris på tillgångar som aktier, fastigheter, mark mm bestäms principiellt av nuvärdet av en framtida intäktsström avseende avkastningen på tillgången (de företag som ligger som värde under aktier). För aktier måste man dock skilja på typ av köpare; värdeplacerare och spekulanter) dvs börsvärde avspeglar inte alltid fundamental värdering utan kan under lång tid ligga övervärderade eller undervärderade. Gick man in och placerade på amerikanska börsen 1929 tog det trettio år innan man fick igen pengarna efter inflation.

    Dina olika ideer inom ekonomi håller inte och det finns mängder av litteratur där man kommit mycket längre än du i att analysera frågeställningarna. Grundskatter på resurser? Vad avses? Vilka resurser? Tänker du på t.ex. miljöskatter så är de till för att minska förbrukningen och tvinga fram förändringar dvs de påverkar marknadens resursallokering. Så vill du minska barnafödande så lägger du skatt på barnen som föräldrarna får betala, i Sveriges fall så kan man ta bort barnbidragen. Resursskatter…vem ska bedöma vad som är lämplig nivå och hur? En annan entreprenör eller jordbrukare kan kanske få dubbla avkastningen? Vart vil du komma? Är det jordbruket du far efter? För ett fattigt land finns två problem: 1) Avkastningen ofta för låg pga brist på jordreformer, brist på sparkassor, agronomer, växtförädling, utbildning. Däremot har man mycket arbetskraft som inte kan sysselsättas på ett alternativt sätt. 2) Kapitalbrist dvs brist på sparmedel, som kan hämtas från jordbruket om man kan öka produktionen och beskatta den eller hålla ned sparräntorna och styra till industri investeringar. Inget av de här två frågeställningarna löser du genom att lägga någon slags ‘resursskatt’ på jordbruket.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Palestinas problem är inte bristen på fisk eller hur och Palestina är vad jag skriver om och konflikten mellan Israel och omgivande arabländer och palestinier och det är dessutom bara ett exempel för att tydliggöra att man måste titta framåt.

    Resursskatter, ja det har man försökt tillämpa med begränsad framgång vad gäller koldioxidutsläpp med utsläppsrätter. Kan självklart även tillämpas för fiske, men problemet där är inte tekniken med skatt utan hur man ska kunna se till att reglerna efterlevs, hur man ska förhindra att man bryter mot det, handlar svart etc. Atlanten exempelvis är ju sammanhängande över en stor yta med många nationer som fiskar. Man kan ju även minska efterfrågan genom momssatser och därmed minska försäljningsvolymen och fiske för de europeiska marknaderna där man kan ha kontroll och kanske i nord Amerika, men i andra länder blir det svårt, men gör man fisken dyr så minskar efterfrågan på samma sätt som en ‘resursskatt’. Det är efterlevnaden av regelverket, administrationen, kontrollen som är problemet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vad jag förstår så är syftet med ‘resursskatt’ att belägga en produktionsfaktor som kan användas för väldigt många ändamål med en skatt så att man inte behöver identifiera alla produkter som använder produktionsfaktorn. Det är så en koldioxidskatt eller elskatt fungerar dvs oavsett vad du använder det till så kommer skatten att följa med och bakas in i priset. Därefter får marknadens vanliga resursallokering styra efter lönsamhet vad man producerar.

    I fallet Palestina har jag ingen aning, även om jag försökte förstå din utsaga att det skulle vara en lösning på det palestinska problemet om vilken produktionsfaktor du vill beskatta och varför. När man använder resursskatter så gör man det för att den samhällsekonomiska kalkylen avviker från den företagsekonomiska kalkylen dvs det finns externaliteter som producenten inte tar kostnadsansvar för eller så är det ett medel för att begränsa användningen av en resurser.

    Vad är det för resurser i Palestina som du anser ha externatliteter som man i Palestina inte tar kostnaden för? Är det palestinier som sådana? Vem vill använda dem och varför om det blir dyrare? Är det ett sätt att få tillstånd fred och försoning genom att lägga extra skatt på Palestinier? Vad är det för knapphet du far efter? Vatten är en begränsad resurs naturligtvis och kostar i dessa länder och Israel har kommit långt med avsaltning av havsvatten, riktigt långt, och kan vara en lösning för många länder med vattenbrist.

    Jag skulle väl inte svarat på din kommentar bara satt upp ett frågetecken och bett dig förklara och det var väl vad jag gjorde med mitt påpekande. Jag kunde gjort det annorlunda. Jag lurar ofta mig själv när jag tror människor begriper mer än vad de gör, jag själv är relativt medveten om mina begränsade kunskaper.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Och vad lägger du egentligen i begreppet ‘resursskatt’? Är det alla typer av produktionsfaktorer? Arbete är ju den mest typiska resursen som används och den som egentligen producerar värdet då man bearbetar råvaror mm.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Koldioxid är ju en restprodukt av olika kemiska processer, men förvisso även en resurs för växtriket…. men det produceras för mycket

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   @Lars
   En korrigering. Det är fel att FN fattade ett beslut om delning av Palestina. FN generalförsamling röstade igenom en resolution som föreslog att FN, d v s säkerhetsrådet, skulle besluta om en uppdelning av Palestina. Beslut i denna typ av folkrättsliga frågor ligger alltså hos säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet fattade aldrig något sådant beslut.

   Gilla

  • Petrus skriver:

   Om nationalister gör som Kasselstrand/Hahne och ger aktivt stöd till palestinierna så kan detta ge problem. Jag tänker här inte bara på att motståndare kan säga ”aha, en allians typ den mellan Hitler och stormuftin av Jerusalem” (vilket ju innebär att inte ens palestinierna själva vill ha stöd från europeiska nationalister). Jag tänker också på graden av motreaktion från judiskt håll och den lagstiftning som redan är på plats i bl a Frankrike och är i pipeline i USA. I Frankrike är det redan straffbart att förespråka ekonomiska bojkotter mot Israel. I USA stödjer hälften av alla senatorer liknande lagstiftning som skulle kunna ge upp till 20 års fängelse och miljonböter. I flera europeiska länder har man redan ändrat den juridiska definitionen på antisemitism till att även inkludera antisionism.

   Politiskt och maktmässigt är det kört för palestinierna. De får vara väldigt glada om de får ha kvar den mark de har och om inte mer beslagtas och tas i anspråk för bosättningar. Den nationalist som aktivt försöker stötta dem skadar bara sig själv och palestinierna. Man bör dock begränsa aktivt stöd till Israel till enbart SD och hålla dylikt borta från kompletterande partier. De kristna och muslimska palestinier som bor i Sverige, samt andra muslimer, kan ju nämligen bli sura och ta ut sin ilska på svenska invandringsmotståndare, vilket torde vara bra mycket mer ”tillåtet” än att t ex ta ut sin ilska på Allianspartierna. Kom också ihåg den ”belöning” Björn Söder fick för sin sionism.

   Gilla

   • Lars skriver:

    I princip anser jag Sverige saknar anledning att utmärka sig på området. Vi är så små i sammanhanget med så litet inflytande om vi jämför med Saudi Arabien, Iran, Egypten, USA, Frankrike, Tyskland, EU. Sveriges krav borde avse att stötta en fredsprocess, en överenskommelse och i det ligger naturligtvis att bedöma vad som händer, om t.ex. Hizbollahs eller Hamas eller agerande stödjer en fredsprocess eller är ett proportionerligt svar på Israeliskt agerande och att bedöma om agerande från inflytelserika stater som Iran är adekvat, vilket det inte är. Israel befinner sig i en omgivning som inte är politiskt stabil med religiösa och geopolitiska motsättningar och används inrikespolitiskt av omgivande länder. Jag tror inte principiella moraliska värderingar räcker långt (vi vet att livet är för jävligt på Gaza remsan och i Libanon) utan siktet måste vara inställt på en lösning mellan parterna och de omgivande arabiska länderna. Vi får också acceptera att USA stödjer Israel eftersom alternativet är att köra ut judarna i havet och det är inte en acceptabel lösning

    Jag upplever nog att många svenskar har stark behov att ta ställning i konflikten, inte minst från socialdemokratiskt håll, men frågeställningen är komplex och man kan inte famna den med enbart moraliska argument och ingen utanför Sverige har behov av svensk moral!

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Lars igen ang. Palestina:

    Om jag skulle sitta med i en kommitté för att plocka in nya medlemmar till de partier jag förespråkar så tror jag att du eventuellt skulle få godkänt på krav-punkten att den som uppfattas som svensk nationalist får lov att hålla käft i Israel/Palestina-frågan. Men skall man tolka dig som att du officiellt vill driva på för någon slags fredsprocess så vet jag inte om jag skulle ge dig godkänt.

    En fred mellan Israel och Palestina innebär i princip samma sak som en fortsättning av nuvarande ordning, d v s att Israel tar vad man vill ha. Sådana ser styrkeförhållandena ut. Det enda som eventuellt skulle kunna sätta litet press på Israel, nämligen att allmänheten i väst skulle kunna börja bojkotta israeliska produkter (typ Jaffa-apelsiner och Soda Stream) kommer att förbjudas i de länder där det inte redan är förbjudet (som Frankrike). Så pratar man om ”fred” inför palestinier och muslimer så är det ungefär detsamma som att uppmana dem att få på käften och sedan se nöjd och glad ut utan att få något som helst skadestånd. Man bör förstå att palestinier/araber/muslimer vanligen känner så.

    Vill man hålla de här invandrargrupperna på gott humör så krävs något annat. Möjligen skulle man kunna säga att man kan okeja en lösning som innebar att de länder som stödde det FN-beslut som i praktiken innebar att judar fick rätt att sparka ut merparten av den kristna/muslimska befolkningen från Palestina betalar skadestånd till fördrivna familjer.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Inget krav på svensk aktivitet förutom normala ställningstaganden inom EU och FN enligt vad jag framfört. Vi ska inte lägga oss i där vi inte har inflytande.

    Bojkott mot Israel ska vi inte ägna oss åt. Som jag framförde är situationen betydligt mer komplex än att hävda att allt är Israels fel.

    Gilla

 8. moab skriver:

  Nej Patrik, jag tror ditt dilemma kommer av felaktigt uppställda antaganden. Var finns dessa som verkligen känner sig skyldiga för det som är dåligt i världen som deras anfäder orsakat?
  Jag känner ingen, jag gör det inte. Gör du det Patrik? Jag tror heller inte för ett ögonblick att vänsterliberalerna gör det, däremot använder de detta som ett maktinstrument mot oss. Nej, jag tror att denna känsla av skuld är alltigenom mytisk. Den finns inte. Hur hade världen sett ut utan väst, islam överallt? Penisfordral från nya Guinea? Kannibaler på turistorterna?

  Sedan nästa felaktiga axiom, att migranterna skulle vara missnöjda med vad vi erbjuder, det stämmer inte, dessa människor är alltid missnöjda, det enda som gör dem glada är att orsaka andra skada och som man sade i London, ”relative misery”. Det är därför som de passar så perfekt in i vår postmoderna verklighet, allt som betyder något är ens relativa avundsjuka gentemot de man uppfattar har mer. De är ALLTID missnöjda, de är, som vänsterliberaler, av en annan sort än vi.

  Så jag erkänner inte något egentligt misslyckande för min del, jag har, fram tills nu, lyft min del av avtalet. Det är heller inte ett misslyckande för etablissemanget, de VILL ju ha det så här. Patrik gör samma fel han varnat för tidigare, ”alla är svenskar”, eller i en annan variant, ”alla är som Patrik”. Så är det inte alls, Patrik antar, för att etablissemanget när de trängs i ett hörn tvingas säga att det nog inte är så bra med våld mot ambulanser eller sexuella trakasserier i skolor, eller många arbetslösa, att DE inte vill ha det så här, men vilken empiri stödjer detta? Den dagen är inte långt borta när dessa observationer inte kommer att göras, det bara kommer att vara så. De VILL ha det så här, annars hade de väl gjort något åt det?

  Gillad av 9 people

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Turistorterna” — en anakronism i sammanhanget, eller ett oxymoron. Engelsmännen skapade turismen, och det var kanske en viktig del i vår undergång och dekadens. Inget skadar vår värdegrund som massturismen och billigflyget.

   Gilla

 9. moab skriver:

  Sedan lösningar:

  Jag tror inte lösningar kan byggas på ett gammalt ”Vi”, det har kanske aldrig egentligen funnits något ”Vi” i Sverige men tidigare så kunde vi åtminstone låtsas, men det går ju inte mer. Nej, jag känner mig bekväm med vi och dem, eller oss och er, detta är inte mitt fel. Jag tror också att försöka finna samsyn förhindrar alla lösningar, jag läser mycket om Okinawa nu, där mötte USA 110,000 självmordsbombare. Japanernas taktik var 10 amerikaner eller en stridsvagn för varje Japan. Istället så blev förhållandet det omvända. Visst finns det lösningar, visst finns det försvar mot självmordsbombare, men inte bland de politiskt korrekta.

  Gillad av 6 people

  • moab skriver:

   Jag tycker artikeln ovan präglas av dålig självinsikt, man fokuserar på något inbillat ont (som egentligen var gott) man har skuld för men ser inte att demokratier med fria män som älskar livet är kapabla till mycket mera våld än de som tvingas i krig pga en ideologi som älskar döden. Jag tror vårt gemensamma undermedvetande rustar för krig, det är bara under ytan än så länge.

   Gillad av 8 people

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Är det inte dags för ett annorlunda och mera realistiskt synsätt? Är det inte så att den vite mannen i ett land som Sverige, uppvuxen i en tid då män var män och t ex gjorde värnplikt, är utrotningshotad? Är det inte så att den s.k. feminismen har gått för långt och på arbetsplatser och i skolor? I många fall har det visat sig att de främsta företrädarna för feminismen inte sett sig tvungna att agera i enlighet med denna feminism på det privata planet. Feminismen har därmed blivit ett maktmedel och ett sätt att manipulera medmänniskor.

  Den nu aktuella utredningen om det tredje könet visar ju att det verkliga tredje könet i dagens Sverige är män.

  Gillad av 3 people

 11. uppstigersolen skriver:

  Absolut. Det första vi vita män (samt några kvinnor) ska göra är att kasta ut de falska prästerna ur templen. Rösta på dem som hela tiden sagt att vi är på fel väg och att mer av samma sak bara gör situationen värre. Får vi inte bort de falska prästerna (och med dem de änglakörer av kvinnor som sällat sig till dem) så kan situationen inte lösas utan bara bli värre. Varför just kvinnor, som borde vara rädda om sig själva och sina avkommor är särdeles förtjusta i att våldsamheter ständigt utövas i allt högre grad, vill ha mer av bus och elände övergår mitt förstånd. Om ni tycker att jag generaliserar om kvinnor så ska jag vara mer specifik, tänk Gudrun Schyman, Annie Lööf, Åsa Romson, Gustaf Fridolin samt batikhäxor av alla de slag så förstår ni.

  Gillad av 7 people

 12. oppti skriver:

  De som befolkar våra förstäder och Malmö väljer att komma hit eftersom de får ett bra liv här, bättre än det de väljer bort. Ändå väljer de helst att fortsätta med samma liv här som där.
  Vad värre är att vi låter dem välja, både att komma hit och att låta dem leva sina liv som förr.
  Vad gör det med våra förstäder och vad gör det med Malmö.

  Gillad av 5 people

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt korrekt. Om inte Sverige och västvärlden löser sina egna självförvållade problem kommer ingen annan att göra det utan i stället förvärra dem. Bara tanken att man avsåg lösa en låg nativitet med massiv och okontrollerad invandring från andra delar av världen och från helt andra kulturer är fullständigt förryckt och vittnar om en närmast fullständig okunnighet. Vill man snabbt förstöra ett land skall man gör det multikulturellt. Detta pris får nu Sverige betala liksom en del andra länder i Västeuropa. En begränsad migration är positiv så länge de invandrande snarast blir en integrerad del av sitt nya hemland.

  Gillad av 6 people

 14. Hortensia skriver:

  Alla vuxna, läskunniga svenskar vet vems felet är, att vi nu hotas av utrotning – i vårt eget land – och vi vet också, innerst inne, att det enda hoppet för ett fortsatt västerländskt civiliserat Europas är:

  Skoningslöst resolut genomförd massrepatriering av hela klaner av de bevisligen icke assimilerbara, utomvästligt dysfunktionella immigranter, som alldeles för länge tillåtits rasera vår tillit och trygghet.

  http://snaphanen.dk/2017/11/28/katie-hopkins-get-furious-and-fight-back/

  Heja Katie!!!

  Gillad av 8 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Lysande tal av Katie Hopkins. Detta är vad vi behöver höra för att väcka oss ur den mentala förlamning som PK-sektens vanvett sprider överallt här — i det som var vårt land.

   Senast igår: armén av avvisade-ensamkommande-som-vägrar-ge-sig-av ska få stanna på order av MP, som annars hotar bli sura och lämna regeringen!

   Ja tänk OM de faktiskt äntligen gjorde så…

   Gillad av 2 people

   • cmmk10 skriver:

    ” .. skulle tvingat miljöpartiet att lämna regeringen, varefter de sannolikt skulle gått som en raket i opinionsmätningarna.”

    Citerar en politisk analys, som hävdar att SAP nog inte vågade låta MP få alla dessa svagsinta väljare som vurmar för de afghanska unga männen.

    Någon som inte tror att MP skulle komma över 10%, om de satsar allt på att profilera sig som MigrationPartiet – Allt åt alla?

    Är verkligen demokrati så lyckat!

    Gilla

 15. Aha skriver:

  Skuldbeläggningen av den vita mannen och av västerlandets teknik och dominans är det mest grandiosa vänstern kan hitta på när det gäller att hitta offer. Alla som är underlägsna den vite mannens civilisation är offer. Offren ska nödvändigtvis inte lyftas upp i sin underlägsenhet, det går lika bra att den vita mannens civilisation eroderas. Mångkultur och massinvandring är därvid två verksamma metoder.
  Eftersom Sveriges narcissism påbjuder att man globalt ska vara bäst i klassen, är man också världsledande i denna samhällserosion.

  Det är stor olycka att folk röstar för denna utveckling. Det hade inte varit möjligt om public service hade varit opartiskt och sakligt. Att public service t.ex. inte belyst asylfusket kring de ensamkommande, en 50-miljardsaffär, säger allt om public services aktivism.
  På artikelns fråga om vems fel det är svarar jag; Public service.

  Public service måste reformeras.

  Gillad av 6 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Och bakom Public service står en motbjudande och destruktiv ideologi:

   PK-sekten

   Det ingår i dess strategi att infiltrera sådana platser där den enkelt kan drypa sitt gift i största möjliga antalet människors hjärnor. Därför riktar den in sig på media och på skolans värld, framför allt högskolorna. Hittills med stor framgång.

   Läste att en utredare nu vill att ideologisk korrekthet officiellt ska ses som viktigare än fakta när lärare utvärderar elevers svar på frågor.

   Gilla

 16. Christer Carlstedt skriver:

  Det tar emot ”en aning” att försöka bortse från vems felet är då hela hanteringen har kantats av uppenbara missuppfattningar, för att inte rakt ut säga lögner.
  Men om man nu stålsätter sig och ställer sig frågan ”vad gör vi nu då för att ta oss ur moraset?”, så kan det eventuellt bli en aning konstruktivt. Även i det största sopberg måste man ju rimligen börja städningen i någon ände. Det räcker knappast att svära ve och förbannelse över sophögens existens.

  De personer som på mer eller mindre lustiga vägar tagit sig hit anser uppenbarligen att de blivit utlovade, om inte guld och gröna skogar, så åtminstone ett bekymmersfritt liv, jobb i den mån man nu är intresserad, fin bostad,utbildning, bidrag till än det ena och än det andra.
  Mig veterligen finns det inte en kotte som tagit sig hit med ett kontrakt med svenska staten som garanterar ett smack. Eventuella löften har de alltså fått av någon som vare sig vill eller kan infria dem. De har helt enkelt blivit blåsta.

  Om någon i grannorten skulle få för sig att lova sina grannar att om ni sticker till den andra staden och går hem till Christer så bjuder han på på trerätters middag varje dag och övernattning och det plötsligen dyker upp förväntansfulla gäster på min trappa, så skulle jag upplysa dem att de blivit grundlurade. Eventuellt får de ett glas vatten och en uppmaning att gå hem till sitt, leta rätt på den som lurade dem och ge vederbörande en rejäl omgång pisk.

  Nu har ju klantarna i riksdagshuset, förmodligen i all välmening, tillskapat en hoper lagar och förordningar i trygghetssyfte för landets befolkning.
  Vissa saker är egentligen helt befängda, men fungerar ändå som ett draglok för vissa människor. Varför får man flerbarnstillägg när varje ny familjemedlem rimligen kör på begagnat efter de äldre syskonen?
  En tämligen enkel åtgärd vore att slopa flerbarnstillägget och i stället från fjärde barnet halvera barnbidraget för att från det femte upphöra helt. Skaffar du så många barn så vill jag gärna tro att du också har råd att försörja dem på egen inkomst.

  Etableringsstöd? När fick senast en svensk ungdom sådant? Det skulle möjligen kunna tillhandahållas som lån med införsel på lön eller bidrag tre-fyra år efter utnyttjandet.

  Bostad får man skaffa själv, möjligen med tolkhjälp, när man vill flytta från Migrationsverkets boende. Svenska ungdomar gör det. Alternativt måste de bo kvar hos föräldrarna.

  Gillad av 6 people

 17. Lars G skriver:

  Det är känslostyrda verklighetsfrånvända kvinnor och feministiska mesiga män som tagit över, då blir konsekvensen det vi ser idag.

  När vaknar man upp från denna mardröm?

  Gillad av 1 person

 18. Jaxel skriver:

  Ofta är det nödvändigt att klarlägga vilket, historiskt, förhållningssätt som varit felaktigt. Det kan annars vara mycket svårt att framdeles handla rätt.

  ”Refugees-welcome-attityden” (RFG) är i allt väsentligt upphov till en lång rad problem. Betänk också hur situationen sett om RFG-aktivisterna fått fritt spelrum för sin aktivism.

  Snarare än aktivism borde man kanske beteckna det som utagerande. Flertalet RFG-aktivister är ju inte beredda till några konkreta handlingar eller uppoffringar för att hjälpa flyktingar. För flertalet handlar det bara om prat och att slå sig själv för bröstet. Ta Anne Ramberg som exempel. Hon anser att om det behövs måste vi göra uppoffringar för flyktingarnas skull. Bortsett från att prata – vilka konkreta uppoffringar har hon gjort. Hon har säkert en mycket stor lägenhet/våning där det, förutom henne själv, säkert skulle finnas utrymme för en eller annan nyanländ eller rent av dito familj.

  Och även det fåtal RFG-aktivister som faktiskt är beredda till egna uppoffringar måste ju inse att det övriga samhällets beredskap till uppoffringar har sina begränsningar. De måste inse att en obegränsad welcome-deklaration är falsk. Att ändå gå ut med detta och därmed lura presumtiva flyktingar blir också i ett sådant fall ett uttryck för vederbörandes behov att måla upp en grandios självbild snarare än godhet.

  Gillad av 1 person

 19. O.T. skriver:

  Socialdemokraterna är samtidigt sällsynt oförberedda på den tidiga starten av valrörelsen vilket S Youtube-film om #metoo tydligt visar. Denna lades upp samtidigt som SD:s valfilm.
  Socialdemokraternas Youtubeklipp om förra veckans mest brännande fråga, #metoo, har sedan i lördags haft 294 visningar (jag var nummer 116) varav huvuddelen sannolikt var anställda tjänstemän eller egna företrädare. Sverigedemokraternas valfilm har under samma period haft 185 248 visningar.

  Invandringen av män, med en mindre modern kvinnosyn än de svenska männens, är en orsak till de många överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter som negligeras i de pågående kampanjerna. Det är svårt att undvika misstanken att en del av entusiasmen för #metoo är att den utgör ett substitut för en viktigare debatt för det svenska samhället, den könsskeva massinvandringen. Tongivande kretsar pratar gärna om ett mindre problem för att undvika ett större.
  Den hysteri som #metoo-kampanjen piskat upp är rent obehaglig. Det som stör är inte främst de egocentriska berättelserna, utan den anpassliga och andaktsfulla reaktionen i den svenska offentligheten. Lars Ohlys ”erkännande” är förmodligen representativt för kategorin feministmän. Tankar om rimlighet och rättvisa underordnas det sociala tvånget att bikta sig: ”Poängen är istället att inse att varje kvinna som beskriver hur de utsatts för oacceptabelt beteende har rätt till sin historia. Det är inte upp till mig och andra män att ifrågasätta någon kvinnas upplevelse oavsett om vi har invändningar mot delar av beskrivningen” (SvD 24/11).
  Samnytt.se

  Gillad av 3 people

 20. Mangan skriver:

  Det finns andra motiv än personligt ansvar såsom ekonomiska incitament, en känsla av altruism eller kanske bara vetenskaplig nyfikenhet. I väst har vi som bekant länge använt oss av patent-metoden för att försäkra att vetenskapliga satsningar ska ge vinster. (I ditt exempel om bromsmediciner blev ju det en het fråga – de flesta som behöver medicinen är fattiga.)

  Gilla

 21. Anna Lindén skriver:

  Västerlandets sekularisering har varit på gott och ont. Den dåliga sidan är att många i Västerlandet kommit att se (den västerländska) människan som allsmäktig. Därför föreställer man sig att vi har ansvaret för allt. Så är det naturligtvis inte. Den vise ser inte sig själv som en allsmäktig gud utan som en människa, och en människa är per definition inte allsmäktig. En sekularisering värd namnet bör handla om att bejaka sin mänsklighet och göra det bästa av sina förutsättning, inte om att skapa en kvasireligion med (den västerländska) människan i Guds ställe.

  Gilla

 22. MartinA skriver:

  Hehe, PE tror att hans ”vi” fortfarande kontroll över situationen 😀 Newsflash! Det har ni inte.

  Låt mig ge ett exempel från nyhetsflödet. Igår ”beslutade” MP och SAP att ~10 000 Afgahner skulle få stanna i sverige trots att de fått avslag och trots att de ljugit sig in i landet. Enligt propagandan så hade SAP kämpat emot eftersom de ”vill ha ordning och reda” i invandringspolitiken. Och enligt propagandan så hade de godhetsprioriteterande människorna i MP satt sig så mycket på tvären att det mer än fyra gånger större SAP hade måst böja sig, fast de var ”mycket bekymrade” 😀 Och enligt propagandan så skiktade sig de övriga lönelyftarna åt olika håll, M o SD påstod sig ha velat fatta ett annat beslut, C påstod sig nöjda etcetera.

  En medryckande historia. Men inte sann.

  Gillad av 5 people

  • MartinA skriver:

   Den som tar ett steg tillbaka och tänker efter. Många tusen unga afgahnska män. Som skickats hit av familjen, klanen, byn, som lånat tiotusentals kronor till flyktingsmugglarna. Det är de unga afgahsnka männens plikt att betala tillbaka dessa pengar, och många gånger mer, med hjälp av svenska skattebetalare. Något annat vore en katastrof, för dem, för deras familjer.

   Tänk igenom utvisningsförsök hittills. Chartrade plan med 12 utvisade med vakter, som ofta får vända med oförrättat ärende i Kabul. En utvisad och 3 polisvakter på vanlig biljett, som också kan misslyckas.

   För att inte tala om att fånga in dessa tiotusen. För att inte tala om det massiva stöd som de skulle få under en sån process. Från moskeerna. Från asylvänstern. Från asylindustrin. Från batikhäxornas riksförbund. Från alla deras landsmän. Från alla andra invandrare som ljugit sig in i landet och definitivt inte vill se utvisningar – bäst att mota olle i grind. Från folkmordsmedia/gammelmedia. Och massor av de här intressena sitter på massor av positioner i statsapparaten.

   Löfven försöker utvisa, kraftigt motstånd, några dör, massiva demonstratoner, hundratusentals på gatorna. Är det TROLIGASTE alternativet. Nej PE, det handlingsutrymme du fantiserar om finns inte. Och regeringen ”beslutade” ingenting, det var en charad. För att dölja att de förlorat kontrollen.

   Gillad av 2 people

   • MartinA skriver:

    En SD+M regering hade lika litet kunnat utvisa 10 000 Afgahsnka män som en SAP+MP regering. Inom nuvarande politiska paradigm är det helt enkelt inte möjligt. Så det enda politikerna kan ägna sig åt är retorik, skönmålning och positionering. Verkliga handlingar av betydelse är idag bortom deras förmåga. De har förlorat kontrollen.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   De vill alla ha det så här, och en sådan chans låter de inte undgå sig. Tänka sig att få upplösa lag och moral, sätta sig själv på sin egensnickrade piedestal och få 10’000 aktivister i partiet i ett enda slag! En duktig skräddare, den där Löfvén! 10’000 i ett slag!

   De här kommunisktiska aktivisterna tillhör den av KGB utbildade nomenklaturan i det kommunistiska Afghanistan före 1989. Det är som vanligt KGB:s subversion som ligger och glöder i vår undervegetation.

   Gillad av 1 person

 23. Thomas Ek skriver:

  Ett trovärdigt alternativt svenskt samhällsskick?
  Jag gillar och hyser stor respekt för USAs exceptionella storslagenhet och hur USA skapades. Tror på ett samhälle likt det Traditionella USA som har den amerikanska konstitutionen som plattform. Där individens Frihet sätts i första rummet. Det vill säga en liten statsapparat dock märk väl, med en mycket professionell och kraftfull poliskår. De här grundstenarna göder individens kreativa förmåga, personliga ansvarstagande vilket ger starka, självständiga och redbara medborgare. Individen uppmuntras härigenom till att arbeta hårt, vara ärlig, hålla sig nykter, och stärka sin personliga moral. De statligt styrda departementens befattningar skall tillsättas av Problemlösare, – inte, av politiska ideologer. Ett anständigt kostnadseffektivt skydd för sjuka, äldre och svaga går av vad jag förstår utan konstigheter, att plocka fram. I den politiska världen kunde modellen namnges som ’Obunden Traditionell’.

  Thomas Ek

  Gillad av 1 person

 24. Lassekniven skriver:

  Beslutsfattare måste stå till svars, de måste förstå att för eller senare kommer verkligheten i fatt dem som har sålt ut vårt land, mitt land. Då blir det fråga om pay back.
  Jag är svensk, jag är german och jag trivs med det men jag är inte nationalsocialist men jag blir utomordentligt besviken när de styrande tar mina skattepengar (och era) och använder dem till sådant som inte passar mig och det rör sig om miljoner och återigen många miljontals kronor i mina skattepengar (för att inte glömma arbetsgivaravgiften som betalats in på MITT personnummer). Igår på TV såg jag fyra dystra figurer, Lövin, Fridolin, Ylva Johansson och Fritzon berätta om sitt beslut. Niotusen ”barn” får stanna utan asylskäl och skall få ta ”studenten”. Vad kommer detta att kosta? 9000x1000000x3(år)=nio miljarder (kanske något högt räknat). Därefter kommer de givetvis att få permanenta uppehållstillstånd och kosta ännu mer.
  Vad är alternativkostnaden? Jo, alla dessa försakelser i äldreomsorgen och annan omsorg som måste uppstå om man inte inte vill höja kommunalskatten. Men höj gärna kommunalskatten med 5 kronor så att det blir revolution så att vi skuldbelagda vita män kan ställa saker och ting till rätta igen. Sju-klövern är helt orimlig, det måste bli en förändring om inte mitt och ert svenska samhälle skall kollapsa. Utan att vara nazist tycker jag om det tyska uttrycket: Ruhe, Ordnung und Disziplin. Det blir bäst när det är så. Eller hur ÖSTMAN, MARTINA,MOAB,LARSLIND,HORTENSIA,EVADANIELSSON och alla ni andra kunniga och kompententa kommentartatorer på DGS samt PE.

  Gillad av 6 people

  • moab skriver:

   Jo vi borde göra något. Kanske skulle stå 10 stycken gubbar och kärringar med en medel-IQ på över 135 med skyltar med ”fan här står vi” utanför Riksdagshuset? När det börjar bli kyligt och man blir stel i benen så kan man gå och fika. Det hade varit en revolt det!

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Vad kommer detta att kosta? 9000x1000000x3(år)=nio miljarder (kanske något högt räknat).”

   Det är viktigt att inse att det handlar om 9 mdr/ÅR! Alltså 27 mdr under en treårsperiod!

   Gilla

 25. 77711n skriver:

  Det dilemma du tar upp är ett fenomen som lätt uppstår i alla församlingar, även små ideella föreningar. Finns i föreningen bara någon eller ett par med konstruktiv tankeförmåga, exempelvis att tänka ut vilka nästa steg som bör tas, händer lätt efter en tid att en grupp andra tycker att det är bara en eller de där två som bestämmer allt.

  Snart är en process i gång där gruppen/flocken får med sig övriga och så är konflikten i gång. Snart vill den stora gruppen utesluta de där som är smarta och duktiga och som t o m bildat föreningen, motiverat med att ”de där bestämmer ju allt”.

  Gillad av 2 people

 26. Martin skriver:

  Om jag fick se att invandrarna överlag gjorde sitt bästa för att bidra skulle jag vara lugnare. Men sysselsättningsgrad på 50-55% (betyder att 55% gör något som samhället i åtminstone i någon utsträckning värderar under minst 1 h per vecka, resten gör inget sådant) tyder på att så definitivt inte är fallet. Då blir jag lite kinkig och oförsonlig. Eller när man hör att 40% hoppar av SFI:n, ibland för att resa till det ”flydda” hemlandet. Av de med nära obefintlig skolgång hemifrån hoppar 90% av SFI:n. Det är helt enkelt inte acceptabelt.

  Gillad av 2 people

 27. Bo Svensson skriver:

  Under en konsekvent multietnisk ordning ordnas arbetslösa somaliers försörjning så klart via beskattningen av de verksamma somalierna, arbetslösa afghaners försörjning via beskattning av de verksamma afghanerna o s v och vårt enda kvarstående bekymmer blir då invandrares befarade högre brottsbenägenhet som kräver en regelskärpning bestående av krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet.

  Sätter kurs mot denna konsekventa ordning gör man genom att vi tar makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar efter egna preferenser och prioriteringar.

  Gilla

  • Lassekniven skriver:

   Helt rätt. Tänk bara på Äldrestöd 65+ för anhöriga som tagits in då första vågen fått svenskt medborgarskap. 8500 kronor per månad skattefritt! De får väl betala själva för sina anhöriga tycker jag. Svenska fattigpensionärer, vem bryr sig om dem? Löfven, vad säger du om detta om du läser DGS? Hur rättvist är det? Kan somalier som söker asyl i USA gå till socialen och hämta in amerikansk standard. Forgetaboutit! Ju mer man tänker på det desto vansinnigare blir situationen. Våra skattepengar. Jag håller med dig Bo Svensson. Våra egna pengar sköter vi själva bättre och bäst. Att ge staten pengar är uppenbarligen detsamma som att hälla groggen direkt i pottan. Med andra ord glädjelöst.

   Gilla

 28. Karl skriver:

  ”Vad ska vi göra i stället för det vi hittills brukar pröva?”
  Nästa gång du upptäcker en ny kontinent, titta åt andra hållet och gå absolut inte iland!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.