Den svarta legenden

Patrik Engellau

Efter andra världskrigets slut började man skriva om de senaste århundradenas världshistoria. Ett stort antal gamla kolonier över hela världen var på väg att bli självständiga, en process som inleddes med Indiens självständighet år 1947 och avslutades med de portugisiska koloniernas frigörelse år 1974. I det läget dög det inte längre att läsa i historieböckerna att kolonialmakterna spritt kultur och civilisation till sina översjöiska besittningar. Historien ändrades så att kolonialisterna i stället roffat och plundrat i kolonierna.

I spansk historiografi finns uttrycket Den svarta legenden – La leyenda negra – som beteckning på de skräckskildringar av den spanska kolonialismen som Spaniens fiender, särskilt England, kolporterade och spanjorerna själva harmset avfärdade. Efter andra världskriget blev det svarta legender för hela slanten, inte minst för att USA, som själv varit en koloni, ville skaffa sig vänner i den tredje världen i syfte att hålla den andra världen – de socialistiska länderna – stången. Plötsligt blev det en gängse sanning att u-ländernas underutveckling faktiskt berodde på kolonialismen. Jag själv trodde det när jag på 70-talet jobbade i biståndssvängen och skrev böcker och artiklar i den tonarten.

Med denna långa inledning vill jag säga att västvärlden utvecklat en alldeles särskild förmåga att känna sig ansvarig för allt och numera alltså även skyldig till andra länders lidanden. (Jag menar inte att sådan självkritik alltid skulle vara obefogad. Anfallen mot Saddam Husseins Irak och Muamar Ghaddafis Libyen var enastående oförnuftiga.)

Det där med att känna sig ansvarig för allt behöver inte alls vara en dålig egenskap. Tvärtom kan den vara synnerligen utvecklingsfrämjande. När en människa som inte känner sig ansvarig konfronteras med en HIV-epidemi kanske hon ber böner eller rycker på axlarna. Men den som känner sig ansvarig uppfinner i stället bromsmediciner. Att människan själv, inte Gud eller några andra okontrollerbara väsen, har ansvaret för sin tillvaro var västvärldens framgångsformel.

Men numera har ansvarskänslan vidareutvecklats till självspäkning och det beror på att ett med tiden ökande antal offergrupper har börjat exploatera västvärldens dåliga samvete. Första gången jag kom i kontakt med den tankefiguren var när jag för fyrtio år sedan jobbade i Afrika. Jobbet var att ge Guinea-Bissaus regering 50 miljoner kronor om året (vilket motsvarar 250 miljoner kronor idag) plus ytterligare 50 till Kap Verdes regering. Det som förvånade mig en aning var att afrikanerna inte behövde känna någon som helst tacksamhet eftersom det svenska folkets gåvor bara betraktades som en avbetalning på den koloniala skulden. Jaså, Sverige hade inget särskilt kolonialt förflutet? Okey då, men hela västerlandet är skyldigt i alla fall.

Så nu står västerlandet där med sin skam för sin skuld. Det konstiga är att skuldkänslorna inte dunstar bort när det blir så uppenbart att teorin om västerlandets ansvar för underutvecklingen inte stämmer. Guinea-Bissaus president förklarade självsäkert för mig att hans land vid pass år 2000 skulle vara lika ekonomiskt välmående som Sverige nu när det äntligen undsluppit det koloniala oket. Numera är Guinea-Bissau ett fattigare och osäkrare droghandlarland än någonsin.

För varje år som går och de gamla koloniernas svårigheter består så borde västerlandets värdighet växa. Men det känns inte så. I stället så känns det som om det är skamkänslorna som växer. Och det beror, tror jag på den internationella offerindustrins tillväxt.

Offerindustrin är den bransch som utvecklar trovärdiga offer, till exempel rasifierade, HBTQ-anhängare och religiösa minoriteter, ger dem ett namn och en välkomponerad klagovisa och sedan lanserar dem på marknaden. De flesta i offergrupperna får ingen särskild belöning av detta – snarare tvärtom eftersom de i processen får lära sig att de är en andra eller tredje klassens människa; just detta är ju den verkande komponenten i formeln – men ett litet ledarskikt i respektive grupp brukar få avsevärd status och ekonomisk vinning, exempelvis i form av föreningsbidrag och kändisskap i TV. Väl installerat är systemet självgående eftersom massan av dem som nyss debuterat som offer får hjälp att sjunga nya klagovisor vilket förstärker den generösa statens och alla snälla människors vilja att låta skattebetalarna sända ett guldregn över deras ledare.

Just samma vackra inställning som gjorde västerlandet framgångsrikt håller nu på att knapra på dess fundament.

76 reaktioner på ”Den svarta legenden

 1. Thomas Ek skriver:

  Bushs Irak krig var en framgång. Det var president Obama som klantade till alltihop. Det trodde jag du viste vid det här laget.

  Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    Bushs beslut 2003 om invadering av Irak var en Välsignelse. Sverige och européerna för den delen har undanhållits den korrekta historiebeskrivningen.

    Summering av Irakkrigets förtjänster
    1. Saddam Husseins permanent inrättade mördar maskineri som orsakade mångfalt fler människoliv än vad Bushs Irak krig orsakade stoppades och upphörde.
    2. Irakierna släpptes ut i en fri demokrati.
    3. En ny epok kunde skönjas. En historisk chans dukades fram. Potentialen till att hela mellanöstern skulle komma nå stabilitet hade med detta i ansenligt betydande hög grad, ökat.
    4. Al-Quaida fick sin medspelare krossad.
    5. USA erhöll parkett plats för synnerligen viktig militär underrättelse information.
    6. Muammar al-Gaddafis kärnvapenmateriel togs bort. Fem dagar efter det att USA fick tag på Saddam Hussein meddelade Libyens Muammar al-Gaddafi USA att han skulle lämna ifrån sig allt sitt materiel för atom/kärnvapen vilket visade sig vara långt mer utvecklat än vad någon tidigare trott. Här fanns både uran, färdiga ritningar och färdiga centrifuger.
    7. Svarthandelns leverantörer av kärnvapenmateriel togs bort. I samband med att Muammar al-Gaddafis kärnvapenmateriel togs bort tog USA även bort svarthandelns leverantörer för atom/kärnvapen materiel som hittades i Pakistan.

    Om Saddam Hussein tillåtits vara kvar hade vi vid det här laget sannolikt redan haft ett kärnvapenkrig.

    Det här dryga, högfärdiga och självgoda snacket om att Irak kriget var fel och så vidare står mig upp i halsen. Enda ursäkten jag kan finna är att Engellau och övriga européer pga. våra ohederliga medier inte informerats ordentligt om vad som i själva verket ägt rum, vad som vid tillfället 2003 stod på spel, och vad resultatet blev.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det fanns ju ingen chans att få till en representativ parlamentarism där den enda trovärdiga uppdelningen i partier går efter etniska tillhörighet. – USAs ingripande var planlöst och de motiv man angav, trodde man inte på själv.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Men snälla T.E hur menar du att vi undanhållits från denna sk korrekta historieskrivning? Jag har iallafall inte undanhållits den. Man undrar lite var du befunnit dig. Men jag ska inte tjata om det. Totalt skilda världsbilder är nog inget som kan ändras på, så jag lägger ned det. Tack för att du svarat iallafall.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Bush vann slaget men inte kriget. Dessutom var det ju fullständigt onödigt. Terrorism i världen ökade med 6.000 % efter det kriget. Kriget kostade USA 3 triljoner dollar, så för skattebetalarna i USA var det en framgång, eller?

   Obama klantade till allt han berörde unders sitt presidentskap. Men, som konspirationen säger, det behövdes en svart president för att få till amerikansk militär närvaro i 50 afrikanska länder. Fyra amerikanska soldater dör i Nigeria och amerikanska folket säger: ”Va, har vi soldater i Nigeria? Vad gör de där?”

   Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Bush Irak krig flyttade en halv procent av Iraks befolkning till sverige och utrotade 1800 år av kristendom i Irak. Men jag antar att det är en framgång för de som hatar svenskar och den västerländska civilisationen och kristendomen?

   Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Avsaknaden av gränsförsvar i Europa kan vi väl inte skylla på Bush? Min något oinformerade åsikt är att antingen skulle man fokuserat på att mörda förövare direkt, utan krig, eller om man valde krig, krigat till slutet och knäckt också islam som imperialistisk ideologi.

    Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @ Bengts Lönnberg
    Se mitt nyss inlagda klargörande lite längre upp på den här sidan.

    Alla president Obamas närmsta rådgivare som var sakkunniga på området, klargjorde mycket tydligt för Obama att om han skulle dra tillbaka alla trupperna från Irak på en gång, så som Obama alltså ändå gjorde, så skulle det bli exakt så som det blev. Det vill säga han skulle med detta då tända eld på hela Mellanöstern. Den här uppgiften har vårt Public Service undanhållit medborgarna. (Min artikel här på DGS IS är Obamas fel ger en god bild). Barack Obama förstod emellertid att genom att ändå dra tillbaka trupperna så kunde han med sin falska valslogan ”I ended the war in Iraq” med de sympatiserande mediernas hjälp vinna presidentvalet. I likhet med de dominerande amerikanska medierna fungerade alltså vårt Public Service som rena valarbetare åt demokraternas Barack Obama.

    Nu är det president Trump som våra medier med djupt ohederliga metoder försöker avsätta. Och så här håller de på, hela tiden. Vad gäller nyhetsrapporteringarna från USA vilket jag under de senaste ca 10 åren mycket noggrant studerat så jag sett att vårt Public Service ljuger, duperar och lurar medborgarna på ett regelmässigt sätt. Verksamheten skyddas av vår egen Granskningsnämnd som efter avslag på inlämnad anmälan inte går att överklaga.

    Gilla

  • Tor skriver:

   Irakkriget var nog inte ett jättebra beslut.
   Men när man väl var där så borde man ha avslutat jobbet. Som det blev när Obama tillträdde så tvekade man och tvekade man. Man slogs i blodiga slag och var nära seger när man fick order om att vända.
   Sen när landet var slaget i spillror så drog man snabbt sig tillbaka och lämnade landet. IS hade hela Irak att leka i.
   Bush slog sönder Irak – Obama skapade ett vacuum.

   Gilla

  • Moab skriver:

   Håller med Thomas här, problemet var att man inte följde upp under Obama, så skapades IS. Under general Petreus så dödades i det tysta extremister på löpande band mycket framgångsrikt, 90,000 tror jag. Victor Davis Hanson har bra utläggningar om detta.

   Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Du är förstås på samma sätt positiv till PINAC; alltså den plan som upprättats mer än ett år före 9/11 och som innebar att USA skulle genomföra ”regime change” i sju länder i Mellanöstern (inklusive Irak förstås) för att få kontroll över Mellanösterns olja.

   Du är givetvis också positiv till att USA tillsammans med Israel och Saudi-Arabien satte igång the Arab Spring och försåg ”rebellerna” i Syrien med Ghadaffis vapen när han väl eliminerats?

   Du är säkert också positiv till att USA med hjälp av en del andra på detta sätt lägger grunden till en New Wold Order där vi andra inte får så mycket att säga till om.

   Jodå; lugnt och skönt blir det nog!

   Gillad av 1 person

   • Thomas Ek skriver:

    Käre värld!
    Ditt resonemang belyser vikten av att vårt Public Service måste krossas. Mannen som kan göra det heter Patrik Engellau.

    Gilla

 2. Paulo skriver:

  Senaste tillskottet i offerindustrins stora tillväxt utgörs av kvinnorna. I #metoo-kampanjen beskriver de sig själva som viljelösa offer – helt utan egen initiativkraft.

  I offerrollen sätter man sig alltid lägre. Utser sig själv till en andra klassens medborgare.
  Ty så fungerar offerrollen.

  I snart sagt varje nyhetssändning hörs nu välkomponerade klagovisor. Halva världens befolkning tillhör numera offren.

  Den internationella offerindustrin tar stormsteg framåt. Klagomuren har rest sig och omförvandlats till en enda stor våg av harm. Och på den vågen kan säkert mången initiativrik surfa långt.

  Kanske bytts snart begreppet mänskligheten ut mot kvinnligheten. Eller rentav henligheten – som i sin tur uppgår i skenheligheten.

  Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Sannolikheten för att en polis i USA blir skjuten av en svart man är 19 gånger större än att en svart man blir skjuten av en polis.

   Ledsen att behöva förstöra lördagen med fakta än med känsla.

   Gillad av 2 personer

 3. Björn G skriver:

  Offerindustrin är livsviktig för 7-klövern, journalistsekten och bidragskulturen.
  Utan politikerna/journalisterna/kulturarbetarna skulle ju det stackars Svenska Folket ej få den ”hjälp” att tänka/göra rätt, som de har betalat skatter för.
  Och
  hur skulle offerindustrimaffian försörja sig då?

  Gillad av 1 person

 4. Bo Svensson skriver:

  Det finns inga andra trovärdiga förklaringar till odlandet av omotiverade skuldkänslor än massmedias ensidiga fokusering på illdåd begångna av de avancerade mot de retarderade och mörkandet av illdåden de retarderade begår mot de avancerade.

  Man bör utreda vem som äger massmedia och vad de kan ha för syfte med sin desinformationsagenda. – Kan det vara att liksom i Sovjetunionen och i lydstaterna att utradera intelligensian för att själva ta deras plats?

  Gillad av 4 personer

 5. Olle Reimers skriver:

  Mycket bra beskrivning av den rådande fakirsångkulturen. Det som givetvis också bör läggas till bilden är att körledarna – våra politiska ledare – utnyttjar denna känsla av skuld i första hand för att stärka sin egen makt och för att bredda underlaget för sina egna ersättningsanspråk. De gör det inte för att se till att de, till vilka vi anses stå i skuld, skall få ett bättre liv. Det är exakt samma sorts mekanismer som får dem att fortsätta att bygga ut välfärdsstaten!

  Gillad av 1 person

 6. Moab skriver:

  Skrev nog för långt, delar upp det

  Jag citerar: ”Alternative motor fuels are unlikely to be developed in the Arab world, indigenous African culture is not going to craft the medecine to stop the AIDS virus. The Orient, to the degree it resists the Occident, will not forge methods of international cooperation. [..] The United Nations have no plans to move to Colombia. The universities of Iran and Irak cannot train the World’s engineers of tomorrow. [..] It is left to the Greeks to either destroy or to save us.” från Victor Davis Hansons ”Who killed Homer”.

  Det är så uppenbart att hela världen, i den mån den är framgångsrik, följer ett västligt paradigm, och för detta är vi hatade. För vad har då resten äv världen att komma med? Jag tror att förklaringen ligger här, socialistiska tankegångar har metastaserat och tar allt gott som kom från de gamla grekerna och som väst förvaltar för givna, och skyller allt ont, som DE ser, på oss. Den styrande hegemonin idag drivs av en alltigenom negativ drivkraft, man är alltid ”mot” det vi skapat, och ignorerar att den frihet och den bärbara dator och den mätta magen som är förutsättningen för att kunna twittra om genus och klass endast har kunnat uppstå i ett västligt samhälle, med ifrågasättande, diskussion, med produktiva människor som gemensamt löser problem och kompromissar, som uppfostrats i kärnfamiljer.

  .

  Gillad av 5 personer

 7. Moab skriver:

  Vänster, socialdemokraterna, muslimerna och liberalerna, ”de”, agerar precis som i ett gammalt slavsamhälle, som araber med slavar, de tar oss arbetande skattebetalare som sköter oss, inte stjäler och slår ner eller våldtar, som en självklar dörrmatta de kan torka fötterna på. De tar fundamentet i vår samhällsstruktur för given, nämligen oss, de antar att vi i all framtid kommer att släpa stenblock för att bygga deras pyramid.

  Jag tror att de senaste protesten från svarta NFL mångmiljonärer som smädar den amerikanska flaggan är signifikanta, vad händer när den vita publiken blir hemma, när de tröttnar på att släpa stenblock och höra ”skjut polisen” rap på radio?

  Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Ja MOAB, det blir väl grovt räknat nationalsocialism. I ett drömcenario kanske nationalkonservatism? Men det inträffar nog bara strax efter en total katastrof, att hjärnorna kan lägga band på sig och vara konservativa ett kort slag. Sen börjar nog allt om igen misstänker jag.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    En politisk axel som sällan nämns är lokalism mot centralism. Nu när vi kan kommunicera information lateralt, är det då inte möjligt att centralmaktens ideologi blir irrelevant? Att det inte behövs en övergripande ideologi? Ju starkare regioner och lokalsamhällen, desto fler perspektiv kan förverkligas i den verkliga världen?

    Gilla

 8. A skriver:

  PE, vad skulle kunna få slut på detta. Jag kan inte se nåt stillsamt slut av förnuftig karaktär. Jag ser våld och troligen folkmord i förlängningen. Efter det kanske just vi blir fredade. Innan dess finns makt att tjäna. Sydafrika tror jag står först på tur. Det kommer nog inte att sluta väl. Blir det så, kommer vi nog inte att lära oss något av det i vilket fall. Människan tycks fungera på det viset.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 9. Aha skriver:

  Den infantila skuldbeläggningen av västs kolonialism femtio år efter att den ägt rum och som orsak till de f.d. koloniländerna bristande utveckling borde vara som artikeln tar upp ett passerat stadium.
  Fortfarande tjänar dock kolonialismen bra som ursäkt för vänsterns pågående bortgivande av medelklassens ansträngningar i form av bistånd. Att skylla på kolonialsim ger godhetspoäng och befrämjar karriärvägar och är också en tydlig komponent i den humanitära stormaktens verksamhetsområde (vilken otrolig arrogans av ett välmående etablissemang att omfatta en sådan inriktning utan att tillfråga dess finansiärer/medelklassen).

  Av en bok av Barack Obama framgår en liknande tendens, att svarta i USA skyller på 50 år gamla missförhållanden som orsak till egna tillkortakommanden orsakad av någon sorts form av inre kolonialism som den påbjudna segregationen medförde. De svarta tar t.ex. inte tag i att svarta bostadsområden förfaller p.g.a.av dem själva, att de genom sina uppträdanden stöter bort vita som flyttar och lämnar ”kolonin” att förfalla ännu mer.

  Gillad av 6 personer

  • Elisabeth skriver:

   http://www.zerohedge.com/news/2017-11-09/13-baltimore-high-schools-have-zero-students-are-proficient-math
   AHA, läs gärna denna intressanta rapport om tillståndet i flera av Baltimores high schools. Svarta ledare tycks inte ha något intresse av att förbättra tillvaron och framtidsutsikterna för de egna ungdomarna. Men man är snabbt framme i rampljuset med hetsande , destruktiva utspel så fort något enstaka fall av polisvåld dyker upp. Sätt ”polisvåldet” i relation till de överväldigande siffrorna avseende mord där svarta mördar andra svarta. Detta vill man inte diskutera.

   Gillad av 2 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Jag läste Joyce Carol Oates som flygplansbok, köper en bok i taxfree. Väsnstern skrev om henne och Nobelpris. Den boken var mycket kritisk till de svarta som stannar i ghettot. Den skrevs innan de nya kravallerna. Hon är svart kvinna professor vi ett av de stora univ. Det gick upp för mig att den svenska kultureliten inte hade läst boken men köpt henne utifrån hennes profil! Har upptäckt det då man förbjuder Dawkins på Berkeley. Varför måste Sverige alltid ta allt från USA. Black lives matter i Sverige, finns en rolig snutt på youtube där de som sjunger undersöks hur mycket de fått från Sverige och nu tillhör denna kulturelit.
   Då de säger att det är Sveriges skyldighet att ta hand om Afrika.Nej svarar jag. Som bonde har jag tänkt på om Sveriges bönder flyttade till Zimbabwe och de flyttade till Sverige-lite vad som sker. Hur lång tid tar det för oss att få det lönsamt och för dem att börja svälta här som där? De var Afrikas fruktbod men sedan dog farmarna. Mugabe höll ett patetiskt tag där han sa OK kom tillbaka vi ska inte slå ihjäl er-hyllad av Sverige. Hur många generationer ska det ta, de blir offer och reser sig aldrig och gör något själva fast kontinenten är rik.

   Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   På Youtube finns det gott om videos med temat ”vad händer när den vita mannen flyttar”. Ett bra exempel är Detroit.

   Det som inte nämns i debatten om kolonialism är att dessa koloniserade länder inte var några paradis. Folk i dessa länder utsattes för inhemskt förtryck. Många av dessa fick skydd av den vita mannen. I Afrika höjdes livslängden för afrikanerna med 50 %. Många kolonier har blivit betydligt bättre att leva i på grund av kolonism.

   Det bästa som har skett i evolutionen är den vita rasen. Lek med tanken att den vita rasen aldrig hade uppstått. Ja, inte hade vi suttit här och läst det Det Goda Samhället via en dator. Troligen hade vi ägnat 90 % av vår vakna tid till att fundera ut hur vi skulle skaffa mat för dagen för att inte svälta ihjäl och ägnat de andra 10 % åt att fundera på att inte frysa ihjäl här i Sverige.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Utan vita människor hade ingen bott i Sverige. Hit flyttade driftiga människor. Det var nämligen nödvändigt att vara driftig för att överleva här. Svarta människor stannade i Afrika. Några flyttade men deras ättlingar blev snart blekare och mer driftiga. Ju blekare desto driftigare.

    Gilla

 10. Jonas Nilsson skriver:

  Frågan är om det inte är skulden som drivit på västerlandets utveckling mest. När vi tror att vi har gjort oss av med den, som vi gör nu (?), vad skulle då driva på att rätta något ö.h.t.?
  Redan tio år efter murens fall sägs det att en huvudfråga bland ryssarnas akademiker var insikten om det meningslösa med dessa vansinnesinkomster: Vad är grunden för ett rättfärdigt samhälle? En inhemsk droghandel?!
  En olustigare fråga är väl vad som gav Brasilien skjutsen efter världskriget?
  ”Jag menar inte att sådan självkritik alltid skulle vara obefogad. Anfallen mot Saddam Husseins Irak och Muamar Ghaddafis Libyen var enastående oförnuftiga.)”
  Blogga gärna något om detta oförnuft. Var det så oskyldigt som oförnuft? Eller ett bevis för att kolonialismen fortsätter? Nu i vår demokratis namn.
  Vapenindustriutvecklingsprojekt? Samövningar av Natos flyg?
  Behov av mer uppdrag för ”återuppbyggnadsindustrin”?

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Jonas Nilsson: hur jag än grubblar får jag ingen reson i detta inlägg. Skulden drivit på västerlandets utveckling??

   Låt se — den här föreställningen om ”skuld”, alltså vad Patrik kallar ”den svarta legenden” — när uppstod den? Jo, i stort sett EFTER 2:a världskriget.

   Jaha, kanske vi inte hade uppfunnit datorn utan att piskas till det av idén om ”skuld”…?

   Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Svarta legenden hade rötterna i spanska kolonialismen alltså före WWII.
    Om jag läser bloggen rätt skriver PE egentligen samma sak, att ”skuldkänslorna” drivit på men att det just nu gått inflation i detta.
    Jag frågar om det trots allt är skulden som drivit på mest.

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Hvis du har spørsmål om Libya, kan du gå inn på http://www.steigan.no og deretter skrive ‘Libya’ i søkefeltet. Norsk vinkling, men artiklene går grundig inn på USA og bakgrunner for krigen og bombingen der.

   Ikke bare Sverige, men også Norge har lagt seg til hybris som ‘humanitær stormakt’ og har bygget ut et svært bistandsapparat. Visse folk lever høyt på dette og forbruker/tjener store penger.
   Les gjerne professor Terje Tvedts glimrende artikkel om emnet!

   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9107r/Clinton-stiftelsen-og-det-nye-Norge–Terje-Tvedt

   (Artikkelen er ikke helt ny, men aktuell allikevel).

   Gilla

 11. Elisabeth skriver:

  Mycket bra rutet, Patrik Engellau. Biståndet är bara maskerade mutor för att kunna sjunga i änglakören och möjligen ta del av råvarorna i landet. Naturligtvis går pengarna rätt i fickan på landets ”ledning” och oligarker. Det här är något alla ser och förstår men som man , likt kejsarens nya kläder, ändå förväntas låtsas uppfatta som något värdefullt. Det är också ofta smått tragikomiskt att höra dessa allvarssamma rapporter om afrikanska ”val”. Det är sådant här, slösaktig bistånds-och bidragspolitik som får många svenskar att vilja skatteplanera, ja, skatteflykta.
  Hörde just att Mugabe håller på att trilla av pinn, de sk ”veteranerna” ( hans livgarde ? ) har sagt upp sig, hustrun står i ridån och väntas ”ta över”. Kanhända gör hon äntligen det enda rätta, dvs släpper in de vita farmarna att återigen ta hand om denna Afrikas kornbod som tack vare dem frodades och blomstrade innan Mugabe förrödde landet..

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Markägandefrågan i avkoloniserade länder kommer att spöka tills den får sin korrekta lösning:

   Markanvändningsskatt – resursavgifter – på nivåer ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och med ett grundavdrag för varje vuxen motsvarande kostnaden för den areal som behövs för en husbehovsodling.

   Den rätta nivån är då den som gör att tillräcklig areal frigörs så att alla intresserade kommer över mark för sin husbehovsodling och att man får den rätta avvägningen mellan naturskydd och exploatering.

   Gillad av 1 person

   • Jonas Nilsson skriver:

    Antagligen en nyckel. En rimlig princip är väl att landets mark ägs av dem som bor där så att markens inkomster primärt tillfaller dem?! Vi kan pröva frågan vad gäller Sverige. En bakgrund till att forma nya bönder tror jag är att vi vill värna vårt eget ägande och brukande av vår jord. Annars lätt att invandrade/utländska brukare helt tar över. De är inte sällan beredda att ta jobben.

    Gilla

   • Erik skriver:

    Ett centralt problem i de flesta länder i Afrika är att marken ägs av staten. Samma gäller för de flesta andra lågt utvecklade länder, det saknas freehold.

    Förhållandet innebär att nyttjaren av marken är i händerna på markägaren, kan liknas vid arrendebönder med svajiga rättigheter.

    Hernando de Soto – peruansk ekonom – har skrivit mycket om detta.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto_Polar

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det du för fram kallas arrende och det är kanske en möjlighet förutsatt att staten äger och konfiskerat mark från markägarna. Förövrigt har länder som Kina, Syd Korea, Japan, Taiwan genomfört en sådan omfördelning i början av sin industrialisering och säkerställt mycket arbetskraftsintensiv odling, närmast liknande trädgårdsodling, där arealen kanske varit 1000 kvm ca 1 hektar och i ett land med gott om arbetskraft och få alternativ har det möjliggjort försäljningsbart överskott och effektivisering. Motsvarande koncept är troligen användbart i Afrika. Det förutsätter även en infrastruktur för bönderna med varor och transporter, mellanlagring, uppköp, t.ex. tillgång till avsalu marknader, gödsel, utsäde, verktyg, något man inte genomfört på ett bra sätt i Afrika.

    Du försöker hela tiden hitta någon enkel lösning på de ekonomiska problemen typ arrende som du nu för fram. Det handlar om komplexa system som inte kan hanteras med en enkel formel oavsett om det är konjunkturer, inflation, marknader, institutioner, kultur eller liknande.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Lars! – Den traditionella benämningen är grundskatter och jag kallar det resursavgifter. – Resursavgifter på markanvändning relaterade till skyddsklass och exploateringsgrad rekommenderar jag som metod att få den önskade balansen mellan naturskydd och exploatering. – Jag hittar ingen annan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://www.project-syndicate.org/commentary/china-versus-washington-consensus-by-adair-turner-2017-10

    Läs boken av Joe Studwell som Adair Turner nämner. Den ger goda exempel på svårigheter du negligerar och framgångsrika exempel från nord ost Asien. Vad du far efter implementerades redan på 1880 talet i Japan, försämrades under mellankrigstiden och återupprättades konsistent efter ww2. Det handlar om jordfördelning med äganderätt, statliga krediter, experter, avsalu marknader mm. Man belastade jordbruket med närmre 45 % skatt på output, men resultatet av jordreformerna var att output ökade med en faktor 2 genom intensivare bruk av jorden.

    Jag har försökt säga det till dig vid flera tillfällen, det är mer komplicerat än vad du med enkla logiska resonemang kommer fram till, fler komplicerande faktorer och det är onödigt att tro att man själv på egen hand ska komma fram till egna lösningar.

    Dessutom ser du i artikeln hur den sk ekonomisk-politiska tron i väst, hos IMF m.fl. inte alls anammats i Asien och det är där de mest framgångsrika exemplen på utveckling finns. Dessa är dessutom inte alls unika utan historiska lärdomar av hur västvärlden gjorde ignorerande den idag gällande ekonomiska teorin om utveckling.

    Som Studwell visar, i botten, initialt under några decennier eller mer, ligger jordreformer och ökad odlingsintensitet och därmed ökad vinst= sparmedel = taxerings bar inkomst.

    Det finns naturligtvis olika åsikter, men det är inte ett matematiskt-logiskt ekvationssystem om två funktioner vi talar om.

    Gilla

   • Lars skriver:

    http://www.fao.org/docrep/003/x6905e/x6905e04.htm

    I dokumentet hittar du som andra tabell Yield per ha av risk i olika länder. Du ser t.ex. att i Japan är den dubbelt så stor som på Filipinerna, Malaysia, Thailand, Indien och likadant för Korea, Taiwan, Kina. Dessa länder har genomfört jordreformer med äganderätt för småbrukare (ca 1 ha) som intensiv odlar och likaså är system för krediter, transporter, lagring, experthjälp mm utbyggt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Konkret: 1) Det går inte att avgöra vilken areal som behövs för hushållsbehov då det är betroende av hur jord och grödor sköts, gödsel, bevattning, intensitet mm. 2) Du talar om efterblivna länder utan fungerande administration vare sig kring skatter eller jordbruksfrågor 3) Befintliga eliter tenderar återköpa eller gå runt bestämmelser kring jordfördelning 4) korruption utbredd och politiker oftast representerande jordägarklassen 5) Vanlig proportionell skatt på output ger samma resultat som det du föreslår på ett enklare sätt som inte påverkar incitamenten 6) Inom parantes. Erfarenheterna från nordost Asien och den tunga beskattningen och restriktioner för bankräntor visar att Laffer kurvan är båg precis som erfarenheterna från de nordiska länderna visar, man minskar inte arbetsinsatsen pga höga skatter.

    Gilla

  • Per-Anders skriver:

   När den vita mannen odlade jord i dagens Zimbabwe skedde det med äganderätt, dvs. bönderna ägde sin mark. Kommunistregeringen konfiskerade deras mark och delade ut till bönder som inte fick äga den tilldelade marken. Det är detta som är problemet. Om bönder inte äger sin mark, kan den inte utvecklas och ge en tillräcklig avkastning.

   Fundamentalt för folkets lidande i Afrika är bristen på äganderätt. Bästa biståndet till dessa länder är att bygga upp fungerande fastighetsregister så folket kan äga och ha bevis på sitt ägande. När väl det fungerar kommer dessa länder att bli rikare och folket få välstånd.

   Bistånd kommer aldrig någonsin göra det bättre för folket i Afrika.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Instämmer, men den enda långsiktigt hållbara ordningen som fungerar överallt, är att äganderätten hävdas med en årlig avgift istället för bara med en engångssumma till den förre ägaren. – Köpesumman till denne skall ge ersättning för förbättringar jämfört med naturtillståndet.

    En ordning att sätta kurs mot.

    Gilla

   • Gert B. skriver:

    Exakt! Ett välsmort Lantmäteri och ett rättsväsende, som försvarar äganderätten, är grundförutsättningar för att välstånd ska kunna skapas.
    Då kan lantbrukaren belåna sin gård och investera i sin produktion.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Per-Anders
    folkets lidande? Subsahariska Afrikas befolkning har femdubblats från 1950-2015. Det går utmärkt bra för Afrika, jag förstår inte vad du pratar om?

    Gilla

   • robert skriver:

    Även jag instämmer. Zimbabwe tidigare Rhodesia var en av världens största producenter av tobak och ett välmående land. Landet är fruktbart med 4 skördar per år av jordbruksprodukter. Jämte Uganda en av de mest fruktbara länder på denna jord. Mugabe delade ut jorden som konfiskerades av vita jordägare varav flera bott där i generationer till sina gerillasoldater med känt resultat. Befolkningen svälter. Svenska socialdemokrater som Palme och Ingvar Carlsson hade nära samarbete med Mugabe. MSM i Sverige har inte skrivit särskilt mycket om vad som hände jordägarna och de artiklar som skrevs ansåg det rätt att jorden lämnades tillbaka till inhemsk befolkning.

    Gilla

 12. Hovs_hällar skriver:

  Spridandet av denna ”svarta legend” utgör en av grundstenarna för PK-sektens världsbild.

  Inom den här sekten ses det som ett axiom att vi i Väst har en kollektiv skuld för de fattiga ländernas problem, och att den skulden kan sonas genom att vi tillåter obegränsat inflöde av migranter från den här länderna.

  Och leder detta till fler gruppvåldtäkter är det väl rätt åt oss.

  Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

  https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  Den här individen är anställd inom högskoleväsendet och sysslar med ”vithetsstudier”, där han kan sprida sina rasistiska åsikter till naiva studenter — allt finansierat av VÅRA skattemedel.

  Gillad av 3 personer

 13. Lassekniven skriver:

  Det var en dyster krönika och dystra kommentarer, hade detta inte kunnat väntat till i morgon, tänker jag, då jag sitter här trött , seg och med en lätt huvudvärk efter kvällens och nattens dionysiska fröjder och försöker samla mig till en kommentar.
  Nu är det som det är med min egen dagsaktuella och den vite mannens kollektiva offerkofta.
  Jag kan inte göra annat än att sprida mitt budskap genom att skriva och säga följande: motarbeta globaliseringen. Ju mer globalisering desto mer stryk kommer vi vita människor att få. Dessutom skall vi och måste veta allt, kunna allt och arbeta hårt, inte för oss själva utan för ”dem”.
  Men, skriver men pengarna i offentlig sektor kommer att slut, se bara på Malmö kommun, då återstår att höja skatterna vilket inte går, tvärtom borde man sänka skatterna för landets skull och för oss de nyttiga skattebetalande idioternas skull.
  När pengarna är slut då kommer de hårdföra problemen i dagen och konfrontationen kommer som ett brev på posten.
  Det finns två akuta problem att lösa som jag ser det.
  1. Kraftansamling för att samla ihop de (80000 ?) som inte skall vara i landet och skicka hem dem (detta är kostsamt men det må det vara värt).
  2. Polisiär och militär kraftansamling för att samla in och eliminera alla illegala vapen som finns i Sverige (200000 ?).

  De gangstrar som besitter dessa vapen svarta, bruna och vita skall förpassas till jordhålor och
  matas med vatten och bröd. Detta är avskräckande. Sedan skall de som inte platsar i Sverige
  utvisas.

  Hårda bandage men ett effektivt behandlingssätt.
  P.S Nu känner jag mig genast lite bättre.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”2. Polisiär och militär kraftansamling för att samla in och eliminera alla illegala vapen som finns i Sverige (200000 ?).”

   Tendensen idag är snarare, att man gör allt för att minska antalet legala vapen i samhället. Misstänker att de styrande är mer oroliga över att de legala vapnen skall vändas mot dem, än över att de illegala används mot medborgarna och för interna uppgörelser.

   Gilla

 14. Lars skriver:

  https://www.adlibris.com/se/bok/dead-aid-9780141031187

  Läste Dambisa Moyo om bistånd till Afrika, hur det bevarar underutvecklingen genom att skapa politiska strukturer som syftar till att lägga beslag på så mycket av biståndet som möjligt för privat bruk. Kanske sant. En del afrikanska länder har ju vänt sig mot biståndet och man föredrar kinesiska investeringar som syftar till ömsesidig nytta på affärsmässig grund.

  Nils Börje Tallroth, Bistånd på villovägar, var inte heller nådig i sin syn på inriktning och effektivitet.

  Washington Consensus, förespråkande av nyliberalism och öppna finansmarknader har också ställt till det.

  Syd östra Asien har rest sig ur fattigdom stick i stäv med de teorier som rådde under 70-tal och 80-tal om rätt medicin. Man har behållit kontroll över finansmarknader, man har reformerat jordbruket med jordreformer, man har industrialiserat och subventionerat exportindustri.

  Så en stor del av misslyckanden på biståndets område har sannolikt med felaktiga ekonomiska teorier att göra, sådana som lärdes ut på 60-80 tal!

  Gilla

 15. Petter skriver:

  Hycklarnas parad när #jagärhär leker goda

  En av ledarna, Magnus Dennert, har använt sin position som mellanchef på SVT för att lyfta fram sin hustru och nätverkets grundare, Mina Dennert, i propagandistiska hyllningsreportage. Andra delar av nätverket använder sina positioner på SVT för att förfölja oliktänkande genom okynnes­anmälningar för upphovsrättsintrång.

  Värre exempel på hyckleri och orwellskt dubbeltänk än detta nätverks ledarskap ger prov på får man leta länge efter. Till och med i det hyckleriets högborg som Sverige utvecklats till.

  Nätverkets främsta aktivitet är att skicka in sina underhuggare i kommentarsfält på Internet för att ”motverka hat och hot”. Vad det i praktiken innebär är att dränka upprörd kritik mot samhällsutvecklingen i nonsensinlägg och samtidigt anmäla gruppen eller personen till Facebook för påstådda regelbrott, vilket resulterat i att flera invandringskritiker blivit avstängda för kortare eller längre tid.

  Sedan svär de sig fria genom att det ju inte är de som stängt av kritikernas sidor, utan Facebook.

  Gilla

 16. MartinA skriver:

  Problemet är att USA vann de två världskrigen. Och därmed lämnades den västerländska civilizationen över till de destruktiva barbarerna på andra sidan atlanten.

  Det här överlämnandet från civilization till barbari skildras bäst i filmen Solens Rike, när huvdpersonen Jim sjunger Suo Gan för japanerna som förbereder sig för sina kamikazi flygningar med stor värdighet. En uråldrig civilization hyllar en annan uråldrig civilization för dess mod och värdighet, även i förlust och motgång. Den närmast sakrala scenen förbyts i ett amerikanskt flyganfall med de nya överlägsna Mustangplanen. Den unge pojken förälskar sig omedelbart i den råa amerikanska styrkan, ”horsepower!”. De nya härskarna har anlänt för att ta över från de gamla civilisationerna.

  USA förstör allt det får tag i. Och kan endast skapa en nidbild av sitt eget sönderfallande samhälle. DET är vad som händer i Europa och på andra platser där USAs inflytande är överväldigande.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Scenen är i slutet av andra världskriget, zeroplanen är gamla och slitna och rostiga. Precis som de gamla imperierna. Scenen är symbolisk för de gamla imperierna. Jag är ingen anhängare av Spielbergs gängse orgier i manipulativ sentimentalitet men det här är en av mina favoritscener inom filmen. Och han menar absolut scenen symboliskt, och han är förvånansvärt vänlig mot de två besegrade civilisationerna.

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Ett problem med oss som upplevde euforin efter nazitysklands fall blev att vi blev blint förälskade i USA och all dess frisk-och frejdighet. Denna kärlek var på många sätt berättigad särskilt om man betänker de enskilda soldaternas idealism och heroism. Vad man tenderar (och det gäller fortfarande) är USA:s mörka sida.

   Som öppet och ungt land utan traditioner var USA också öppet för allsköns rövare och banditer som förstod att utnyttja de i det närmaste obegränsade möjligheterna att vnna makt och inflytande. Inte minst gäller detta de som såg oljan till den framtida källan till detta. Vad de såg, med insteget av industrialismen var att efterfrågan på energi skulle skjuta i höjden och att oljan var den centrala energikällan för hela världen.

   Rockefeller och hans anhang har därefter sett till att med list och våld skaffa sig ett förödande inflytande över världen inte minst genom att bygga upp världens i särklass största militärindustriella komplex.

   Vi (inklusive mig själv) har i kraft också av den förkastliga kommunismens inflytande målat upp USA som en förebild för demokrati och frihet. På många sätt ett helt berättigat synsätt! Det vi inte har sett är hur rövarhövdingarna bakom kulisserna byggt upp ett maskineri som pekar åt rakt motsatt håll.

   Om v ska kunna överleva framtiden måste vi skåda djävulen i vitögat och inse att vi – de blåögda – har blivit utsatta för att gigantiskt bedrägeri av dessa makthungriga krafter som på lite sikt är ägnat att beröva oss all frihet för all framtid.

   Gillad av 1 person

 17. A skriver:

  Jo visst, vi vet vad som borde göras men inte hur vi kommer i position att göra det. Det är som en brilliant uppfinnare som inte förstår att produkten bara är en viss del av att lyckas kommeriellt. Vi blir ju övermanglade både framlänges och baklänges. Vi har ingen fokus alls på makt, bara att förstå. De med makt skrattar förmodligen halvt ihjäl sig.

  Mvh A

  Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  En läkarkår blir inte glad vare sig om folk är kärnfriska eller dör. Evig, tilltagande sjuklighet är idealet. Men säg någon bransch, där inte motsvarande gäller. Cyniskt men sant nog har många intresse av att både alstra och förlänga sjuklighet av alla möjliga slag, fast de gärna vill se och presentera sig som hjälpare och botare.

  Den internationella offer- och hjälpindustrin lever gott på katastrofer, krig och kaos. Den gigantiska humanitära branschen är både lönsam och gloriaputsande. Bidragsgivarna får också känna sig goda, om känslan inte grumlas av att merparten av pengarna stannar i byråkratierna och försvinner i ruljangsen. Både okända och kända hjälporganisationer göder kriminalitet, nykolonialism och korruption i hjälparländerna. Under humanitetens täckmantel skymtar maffians, globalisternas och militärmakternas tentakler och pengarna flödar.

  Offerrollstänkandet i västländerna förser mediaindustrin med dagligt stoff som cementerar vänsterideologin i det kollektiva medvetandet och bryter ner de gamla maktstrukturerna. De makthungrigaste minoritetsföreträdarna får status och pengar och knyts till media och politiken. Offerrollen blir med tiden allt mer feminiserad. Det finns intressanta motsättningar mellan de aggressiva genusteoretikernas offerretorik, den tveeggade kvinnliga sexualitetens dolkstötaroffer och den modersmytiska kvinnlighetens omslutande armar kring alla ”rätta” spädbarnslikt utsatta, inte minst narcissister, psykopater och rätt pigmenterade kriminella.

  Gilla

 19. Petrus skriver:

  Biståndet har uppenbarligen hittills inte kunnat lösa några problem. Samtidigt vet vi att Kenya hade en högre BNP per capita än Sydkorea år 1960. Medan Kenya stått stilla sedan dess har Sydkorea blivit ett av världens ledande industriländer.

  Jag tror att det kan bli knepigt att göra länderna i Afrika till nya Sydkorea, Taiwan och Singapore. En realistisk bedömning är väl att de kommer att vara rätt beroende av jordbruket och råvaror. Detta innebär att ju fler människor de blir i Afrika desto fler skall dela på samma inkomstkällor vilket i sin tur innebär ökad fattigdom. Därför borde högst radikalt begränsat barnafödande vara den ekonomiska huvudmedicinen, strategiskt sett.

  Samtidigt är dock många barn den huvudsakliga pensionsförsäkringen i Afrika. Så hur löser man detta problem?

  Svaret är kanske att man via bistånd subventionerar ett pensionssparande mot att befolkningen frivilligt går med på att operera in P-stavar och byta ut dem när de blivit för gamla. Rent tekniskt är det enklare idag än förr i tiden att ordna till ett pensionssparande i Afrika eftersom ingen annan infrastruktur än mobiltelefoner behövs idag.

  Kanske skulle afrikanerna kunna ordna sitt pensionssparande och P-stavsimplantaten utan hjälp utifrån. Men om man skall satsa på bistånd så tror jag detta bistånd måste fokusera på kombinationen drastiskt minskat barnafödande och pensionssparande. Jag tror också att man skulle kunna få större effekt med klart mindre pengar om man satsade på pensionssparande/P-stavar.

  Gilla

  • Petrus skriver:

   Vill också påpeka några ytterligare saker jag kom på.

   Sverige införde på 1910-talet en allmän pensionsförsäkring (först i världen!), vilket var föregångaren till folkpensionen. Detta ledde till drastiskt sjunkande födelsetal, så till den grad att makarna Myrdal på 30-talet började oroa sig för alltför låga födelsetal.

   Vi hade på 20- och 30-talet födelsetal som i snitt var som ett modernt industriland. Och detta i ett land där folk i Norrlands inland kunde ha 2-3 mil till närmaste bankkontor och där ekonomin på landsbygden i hög grad fortfarande var självhushåll. Många byar i Sverige fick inte el och telefon förrän i slutet på 40-talet, och kanske t o m en bit in på 50-talet. Man fick alltså ner födelsetalen till moderna nivåer i ett samhälle där folk levde på självhushåll, slog myrhö i stället för köpte kraftfoder och slog hö med häst i stället för traktor. Helt klart u-landsnivå med dagens mått mätt, alltså. Och ändå dessa låga födelsetal. Detta borde Afrika kunna åstadkomma på egen hand. Men skall man hjälpa dem så skall man inrikta sig på lägre födelsetal och stimulanser till pensionssparande. Inte dagens meningslösa projekt typ busskurer för miljonbelopp som ingen använder.

   Gilla

 20. Pp skriver:

  Vi väljer riksdag och regering. Väldigt många av oss gillar inte resultatet av våra val, oavsett vem som vinner. Men vi väljer vilka som skall styra över oss. Vi väljer inte Belinda Olsson att fungera som propagandaminister i SVT Opinion eller Jonas Gardell som integrationsminister på valfri debattredaktion. Vi väljer inte en gapig afghansk tjej som leder protesterna mot hur vår migrationspolitik fungerar. Men vi väljer ju våra politiker.

  I dag är de agendajournalistik och agendajournalister som styr debatten och diskussionen på ett sätt som driver de vi har valt åt det håll den tredje statsmakten önskar. Svaga politiker är lätta att styra. Starka politiker står fast. Problemet för Sverige är att vi har ett överflöd av svaga politiker…

  http://iotakt.se/agendajournalistik/

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Ett litet, geografiskt spritt land med näringsliv utspritt och få större koncentrationer som Stockholm, Göteborg och Sydväst Skåne är kanske inte den optimalt rörliga marknad för kapital och arbete som nyliberalism och moderater i grunden ideologiskt bekänner sig till (utan egen erfarenhet av den rörlighet, osäkerhet, uppbrott det innebär att verka på en sådan marknad).

  Man beskriver ofta Sverige som korporativ dvs som samarbete mellan stat, företag och organisationer där intressena släpps in tidigt i processen för att stifta lagar och regler och där stat och näringsliv samverkar.

  Utan att förstå varför och hur förstår människor ändå att de måste skydda sin position i olika system och måste skydda systemen. Man har försökt göra det med nivellering (jantelagen) och den mer ’religiösa’ ideologin, trossystemet, som vänt blickarna utåt mot mindre utvecklade länder och inåt mot en moral som säger ’vi ska hjälpa’ har fungerat som skydd mot den råa kapitalismen och nattväktarstaten – man har konstaterat att välfärdsstaten är nödvändig – och nivellering och koncensus har setts som medel – när man är beroende av arbetsgivare som tjänsteman, journalist, politiker och har få alternativa försörjningsvägar så strävar man mot koncensus för att ingen ska sticka ut och därmed råka illa ut. Koncensus är den ena sidan av ’nivellering’ medan försvar av gruppen är den andra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.