Mina problem med fotosyntesen

Patrik Engellau

När jag gick i skolan fick jag lära mig något som jag fram till för några dagar sedan inte haft anledning att betvivla, nämligen teorin om fotosyntesen. Fotosyntesen, förklarade biologimagistern, betyder att växter under inflytande av solljus kan göra om vatten och koldioxid till druvsocker och syre. Så här ser den kemiska formeln ut:

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2

Jag fattade det så, vilket jag fortfarande gör, att druvsockret är byggmaterial för växter. Ju mer vatten, koldioxid och ljusenergi, desto mer kan växterna växa och desto mer syre släpper de ut. I min barnsliga fantasi, som fortfarande är lika barnslig, kom jag därför att uppfatta koldioxid som mat för växter.

Sedan hörde jag talas om det där med växthuseffekten som uppstår för att människan genom förbränning av fossiler släpper ut en massa koldioxid i luften. Det där måste ju vara bingo för växtligheten, tänkte jag, för dels blir det varmare på grund av att koldioxiden förhindrar utstrålningen av värme i världsrymden – och värme är bra för växterna, det är därför vi har växthus – dels finns ju mer mat i form av koldioxid för växterna att glufsa i sig.

Det borde leda till att öknarna hotar att växa igen, tänkte jag, och kanske är det så, för när jag frågar Herr Google så får jag 19 500 träffar på ”öknarna breder ut sig” men 20 200 träffar på ”öknarna minskar”. Kanske inte så vetenskapligt, men i alla fall säkert lika tillförlitligt som att fråga ett gäng forskare som heller inte vet säkert.

Döm om min förvåning när det häromdagen i Studio Ett antyds att fotosyntesen upphört eller i varje fall tillfälligt slutat verka enligt det av mig inlärda mönstret. Det är den kände svenske agronomen och miljövetaren Johan Rockström som förklarar att ”världens skogar inte längre tar upp netto koldioxid utan släpper ut mera från regnskogar” och att det därför finns anledning att vara ”väldigt orolig”. För mig framstår det som sensationellt. Jag trodde fotosyntesen var något slags naturlag. Om naturlagar plötsligt inte gäller anser jag att det är så anmärkningsvärt att det åtminstone bör kommenteras. Det kan ju finnas en naturlig förklaring till anomalin.

Men i stället för att ta upp en sådan tråd väljer Studio Ett-journalisten att ösa på mer av samma märkvärdigheter. Den amerikanske forskaren Guy McPherson från universitetet i Arizona, säger reportern, hävdar att högre halter av växthusgaser kommer att ”omöjliggöra odling”. Reportern undrar om McPherson kan ha rätt, Johan Rockström?

Rockström förklarar att forskarna på dagens vetenskapliga nivå inte ”bedömer att han [McPherson] har vetenskapligt stöd för det”. Just idag befinner vi oss inte i en ”katastrofsituation” eftersom temperaturen bara stigit med 1,1 grad sedan 1800-talets slut. Går vi däremot över två grader så ”finns det vetenskap som pekar på att vi rör oss i en irreversibel riktning”.

Jag vet att herr Google inte har någon betydelse i sammanhanget, men han har ändå uppmärksammat Guy McPherson 8 400 000 gånger mot 171 000 gånger för Johan Rockström. Varför ska jag tro mer på Johan Rockström som menar att fotosyntesen kanske lägger av vid ytterligare 0,9 grader än på Guy McPherson som hävdar att den redan gett upp? Johan Rockström menar ju att i varje fall regnskogarna kanske redan slutat äta mer koldioxid. För en okunnig men skeptisk människa som jag känns båda alternativen ungefär lika rätt eller fel.

Hur det ligger till med hotnivån vet jag alltså inte. Däremot är jag ganska säker på tre saker. För det första vet jag att det finns ett stort antal klimatforskare – så kallade klimatskeptiker – som inte instämmer med Johan Rockström om sakens potentiellt katastrofala tillstånd. För det andra ”vet” jag således – eller drar slutsatsen – att det inte bara är jag som inte vet, utan även det samlade klimatforskarsamfundet. För det tredje vet jag att klimatskeptiska klimatforskare inte brukar inbjudas till radion.

53 reaktioner på ”Mina problem med fotosyntesen

 1. K. Ulvert skriver:

  Läste någonstans att största anledningen till ökad CO2-halt i atmosfären är storskalig avverkning av regnskog. Är det på det viset så förklarar det den minskade upptagningsförmågan. Kanske den gode Rockström missförstått sammanhanget?
  Inte första gången i så fall gissar jag.

  Gillad av 9 people

  • Sven Larsson skriver:

   Att skog skövlas ex i SydAmerika ‘är en faktor ja. Vi svensksar som alltid skall vara bra bättre eller bäst, säger att vi planterar like mycket eller mer skog än vi tar upp. Ja, vi påstår ju det, men samtidigt åker väl några till thailand. Jag har inte varit där inte haft råd, o e inte intresserad utav det. Men den där oxiden som släpps ut där, sägs vara dålig mot just ozonen i lite högre upp. Så vi skadar generellt mer än vi bidrar med bra saker- Att skogen, inte tar upp mer koldioxid beror även på att havet är den stora syreproducenten, vilket du inte tar upp, men titta lite på havet, växter växer också bäst på sommaren, o sommar är det ju inte över allt

   Gilla

 2. Hortensia skriver:

  Hmmm… Patrik, oerhört intressant.

  Man börjar ju undra, om det faktiskt kan finnas en förklaring i form av minskad fotosyntes och därmed förknippad syrebrist, när namnkunniga ”klimatforskare” och journazister redan framstår som tämligen hjärndöda…?

  Gillad av 4 people

 3. Bo Svensson skriver:

  Skövlingen av regnskogarna – som alltså ger ytterligare tillskott av koldioxid utöver förbränningen av fossilt kol – är ett problem att ta på allvar.

  Oljepalmodlingen ger nu de ekonomiska incitamenten för en lika radikal utradering av dessa omistliga ekosystem som monokulturerna gav i Europa.

  Den korrekta lösningen på problemet är ett globalt grundskattesystem ägnat att göra det mera lönsamt att spara de omistliga ekosystemen än att skövla dem. – Hur vet jag det?

  Min morbror hade utägor på en sandig ås som betats i alla tider och hade en väldig artrikedom. – ägorna runtom hade gödslats, planterats igen eller styckats upp till stugtomter och nu aktualiserades att göra naturreservat av det som återstod: min morbrors ägor.

  Lösningen nationellt består av en markanvändningsskatt relaterad till skyddsklass och exploateringsgrad. – En intelligent fastighetsskatt alltså som styr rätt och inte fel och samma system skulle man kunna få att fungera globalt om inte alla resurser och motivation sugs in i det svarta hål som heter folkblandningspolitik. – Detta djävla vanvett måste stoppas.

  Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte sina tillkortakommanden.

  Gillad av 3 people

  • Bo Svensson skriver:

   Klarar man inte av en civiliserad lösning, får man ta till en grövre. Jag kan tänka mig att testamentera mina miljoner till en fond för utbetalning av skottpengar på skogsskövlare.

   Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Jag hänger nog inte riktigt med. Att sätta fastighetsskatten utifrån vilken avkastning ägaren kan få av marken kan verka rimligt. Men tänk vilken byråkrati det skulle skapa, särskilt när ny teknologi ökar eller minskar en viss marks möjliga avkastning. Bättre att basera skatten på marknadsvärdet som idag, åtminstone i Sverige. Eller ännu bättre, låta varje land bestämma själv!

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Under en långsiktigt hållbar ordning, – alltså där normalitet råder, – motsvarar köpesumman för en fastighet det mervärde de tidigare ägarna tillfört men ägandet måste också hävdas med en marknadsanpassad resursavgift ägnad att anpassa efterfrågan till den begränsade tillgången.

    Först när denna insikt fått spridning och erkännande, har man redskapet för att få den önskade balansen mellan naturskydd och exploatering. – Och i stort, fredlig metod för att lösa konflikter om begränsade resurser.

    Googla på ”Liberalism kompatibel med verkligheten”.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Tänk på läget för en markägare i skärgården eller en annan känslig miljö. – Han vill kanske gärna att markerna förblir oexploaterade och öppna för det rörliga friluftslivet men skatten relateras till markens latenta värde och de ekonomiska incitamenten forcerar fram exploatering.

    Ett annat exempel: Sjöbodar på västkusten som ändrats om till sommarbostäder och där man nu tvingats riva ut inredningen och återställa dem som de var innan. – Varför inte istället låta folk göra som de vill och betala vad det kostar: Låta nivån på kostnaden för att ta i anspråk strandnära mark och hävda revir vara det som gör att det blir tillräckligt med ledig plats över.

    Gilla

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är helt riktigt att jordens växter tar upp mer koldioxid nu än tidigare och så gör även havet. Sedan industrialismens början, 1750 har mänskligheten släppt ut 600 miljarder ton kol eller 600 Gtonkol. För att få motsvarande mängd koldioxid få man multiplicera med 44/12 eller 3.777. Låt i fortsättningen använda kol och beteckna det med den kemiska bokstaven C. Lämplig läsning är Quéré et al(2017) Global Carbon Budget 2016.

  Där finner man efter bästa beräkning av ett stort antal forskare följande för tiden 1750-2016:
  Enhet miljarder ton kol (GtC)

  Fossil användning och industri 420±30 GtC
  Utsläpp från vegetationen 190± 65
  Totala utsläpp 600±70

  Till atmosfären 260±5
  Till land ( vegetation och jord) 165±70
  Till havet 175±20

  Man behöver 2.12 Gt C för att öka atmosfärens koncentration med 1ppm ( 1 miljondel i volym)

  För att växtligheten skall kunna tillgodogöra sig koldioxiden behövs vatten, jord och näringsämnen som aktivt kväve vilket normalt existerar men inte överallt. Jorden har dock som framgår av satellitfotografier blivit grönare.
  Det är däremot viktigt att notera att CO2 påverkar jordens strålningsbalans och gör jorden varmare. Hittills med ca 1°C i genomsnitt.

  Det är sannerligen ingen brist på saklig information men tyvärr finner man sällan detta i svenska media där de medverkande mestadels utmärker sig med sin brist på denna vara.

  Gillad av 13 people

  • Kent Forssgren skriver:

   ”Det är däremot viktigt att notera att CO2 påverkar jordens strålningsbalans och gör jorden varmare.”
   Detta är fel.
   OM KOLDIOXIDENS TERMODYNAMISKA EGENSKAPER.
   Molekylen kan inte i en kallare omgivning, som högt uppe i atmosfären, lagra energi.
   Om den träffas av ett energiknippe från solen, så avges den energin till omgivande kallare molekyler, när de stöter på varandra.

   EN MER TEKNISKT BESKRIVNING:
   CO2-molekylen kan absorbera värmestrålning från jorden vid våglängderna 4,3 och 15 my och vid 4,3 my är utstrålningen nära noll vid jordtemperaturen 15 grader och i det smala bandet via 15 my är den obetydlig. De vibrationer som åstadkommes vid absorption i molekylen får de elektriska tyngdpunkterna att vibrera och därvid utsänds en elektromagnetisk våg med hela den absorberade energin och detta sker ögonblickligen. Därför blir inte molekylen ”varm” och inte heller omgivande luftmolekyler.
   Lagringen av energi är med andra ord mycket kortvarig.

   Detta kan läsas ni en svensk lokaltidning!
   VÄXTHUSEFFEKTEN EXISTERAR INTE
   http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1460014/Vaxthuseffekten-existerar-inte.html
   Per-Olof Persson. 10 maj 2011

   För mer info i ämnet ger tre internationellt erkända svenska klimatforskare:
   Hans Jelbring, Ph.D Climatology, Stockholm University, M.Sc, Royal Institute of Technology

   Nils-Axel Mörner, Head of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University

   Håkan Sjögren, teknologie doktor docent och molekylfysiker, Västerås

   Gilla

  • Moab skriver:

   Tack, hade gärna sett fler inlägg av dig. Vad jag kan förstå så har till och med NASA deltagit i att rensa historiska data för att ”hockeyklubban” som Al Gore använde skulle vara mera markant.

   Gilla

 5. Kent Forssgren skriver:

  JOHAN ROCKSTRÖM FÅR BETALT FÖR ATT LJUGA.
  Peter Stilbs vet att koldioxidens termodynamiska egenskaper omöjliggör att den skulle kunna bilda ett värmande täcke runt jorden. Han vet också att en annan gas i atmosfären, vattnets, i stället kyler jorden.
  Peter Stilbs är professor emeritus i Fysikalisk kemi vid KTH

  Johan Rockström ute i kylan

  Saken är ju den att Rockström har ju via våra MSM ständigt förknippas med epitetet ”[Sveriges] klimatexpert” och i den rollen anlitats i ett otal sammanhang i SVT, SR och våra större dagstidningar för att ge expertutlåtanden. Istället för att ”korrigera” media har Rockström genomgående spelat med, och verkar ha uppskattat missförståndet.
  I verkligheten är Johan Rockström i grunden agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet, med intresse för för Naturresurshushållning. Inom det senare området försvarade han 1997 vid [Systemekologiska institutionen på] Stockholms Universitet en avhandling [för doktorexamen inom ämnesområdet Naturresurshushållning] med titeln ”On-farm agrohydrological analysis of the Sahelian yield crisis: rainfall partitioning, soil nutrients and water use efficiency of pearl millet”, och aldrig egentligen sysslat med klimatforskning.

  ”Jag har ju under åren haft ett stabilt stöd av min vän Anders Wijkman, en person som lätt kan förena sig med vilken ståndpunkt som helst.”

  http://www.klimatupplysningen.se/2013/04/01/forundersokning-inledd-mot-johan-rockstrom-om-foregivande-av-allman-stallning/

  Gillad av 13 people

 6. Thomas Eberhard skriver:

  Fotosyntesen matchas av vanlig respiration. Syre + Glukos ger koldioxid och vatten. Alla djur respirerar och använder den frigjorda energin att hålla livet igång. Växter gör samma sak som oss, de respirerar också. Precis som oss behöver de energi för att bygga upp kroppen, tillverka fetter, DNA proteiner och diverse kolhydrater, hormoner och driva proteinpumpar som pumpar joner kors och tvärs i växten.
  När fotosyntesen och kostnaden för att hålla igång den går jämt upp kallas det växtens kompensationspunkt. Varför regnskogarna skall hamna under denna kompensationspunkt är svårt att begripa. Ökad halt av koldioxid används i växthus för att snabba på tillväxten av grödor. Högre koldioxidhalt borde innebära att växternas klyvöppningar inte behöver vara öppna lika länge och detta skulle minska avdunstningen i torra klimat (för en given temperatur)

  Dock kan det finnas ickebiologiska orsaker. Om man eldar upp regnskog som frigör mer koldioxid än vad regnskogen binder så blir det ju ett nettotillskott, Rockström är inte helt tydlig i vad han avser biologiska eller abiotiska orsaker.

  Gillad av 12 people

  • MartinA skriver:

   Oavsett, att återintroducera kol till atmosfären som varit latent i miljoner år lär leda till mer växtlighet. Oavsett om regnskogarna växer eller krymper.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Det är väl dessutom så, att med ökad växtlighet ges en avkylande effekt, då en del av den instrålade energin används i fotosyntesen och därmed inte bidrar till den globala uppvärmningen.

   Så om Peter Stilbs har rätt; kan man tänka sig att en ökning av ”växternas mat” skulle kunna ha en temperatursänkande effekt?

   Gilla

  • Kent Forssgren skriver:

   En bra beskrivning av fotosyntesen och växternas kompensationspunkt.
   Men ett förtydligande behövs.
   ”Om man eldar upp regnskog som frigör mer koldioxid än vad regnskogen binder så blir det ju ett nettotillskott

   Den största mängden koldioxid lagras i haven. När haven är mättade på gasen, bildas en fast form, karbonat, som sjunker till bottnen. Haven kan därmed sägas vara omättliga på koldioxid.

   Vattnets förmåga att binda koldioxid är temperaturberoende. När temperaturen stiger i haven avges koldioxid till luften. Temperaturen har stigit, efter den senaste istiden. Därav följer att mängden koldioxid i atmosfären har ökat. Som en effekt av temperaturökningen. Inte tvärt om som alarmisterna påstår.

   Naturen är så finurligt skapad att de ekologiska systemen är buffrade. Dvs. systemen motstår variationer i omgivningen. Detta gäller också koldioxidsystemet. Ökar halten koldioxid i omgivningen, tas mer upp av de gröna växterna, på land och i haven, varefter de blir fler. Då minskar i sin tur halten koldioxid i omgivningen. Systemet är stabilt.

   Han däruppe visste vad han gjorde! Vi har dock ännu inte förstått tillräckligt hur komplicerade och sammanvävda de ekologiska systemen är. Att tro att matematiska modeller beskriver en verklighet är en stor missuppfattning.
   Vi bygger modeller av systemen som är förenklingar av verkligheten, i avsikt att försöka förstå verkligheten.

   Gilla

   • K. Ulvert skriver:

    Angående din sista mening har du alldeles rätt och vi använder matematiska modeller i många sammanhang fastän de inte säger något om vad som egentligen händer fysikaliskt sett, utan bara effekterna av det. Ett vardagligt exempel är Archmedes princip, den fungerar utmärkt till att beräkna flytförmågan men säger absolut ingenting om hur denna uppstår. Liknande fall finns inom aerodynamiken för beräkningar av lyftkraft t. ex.
    Problemen uppstår när man inte förstår skillnaden och antar att den matematiska modellen också är den fysikaliska förklaringen.
    Vad gäller koldioxidens effekter bör man nog ha insikter i nivå med Håkan Sjögren, teknologie doktor docent och molekylfysiker som refereras här ovan för att kunna skilja effekter från bakomliggande orsaker.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Hur var det nu när haven är mättade på koldioxid, – blir det karbonat eller går det upp i atmosfären? – Släpps det upp i atmosfären, är ju inte haven omättliga.

    Gilla

 7. Staffan skriver:

  Jag har inte läst eller hört intervjuerna, men anar ett journalistiskt missförstånd. Ett globalt problem är sönderstyckningen av landskapet och därmed betingad vegetationsbekämpning. ”Motorn” för kolsyreassimilstionen demonteras. Ökat bruk av biobränslen, förvisso förnyelsebara, men inte nödvändigtvis ”klimatneutrala” förvärrar situationen. Det stora problemet är befolkningstilllväxt, migrration mot norr samt strukturer för detta samt sk välfärdsutveckling. Tror det är politiskt omöjligt att motverka global warming. Människan fortsätter att fokusera på fel saker. Ur naturvetenskaplig synpunkt är utvecklingen redan satt.

  Gilla

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Runt 80 % av allt kol finns i världshaven. När tempereraturen i haven långsamt ökar efter lilla istiden avges koldioxid till atmosfären som innehåller runt 2 %. Inte konstigt att halten koldioxid i atmosfären då ökar. Resterande kol finns lagrat som fossilt kol och i biosfären.

  Läs om kolcykeln i professor emeritus Gösta Petterssons skrift Falskt Alarm.

  Gilla

 9. Erik Sandewall skriver:

  Varje enskild växt eller träd konsumerar koldioxid medan det lever, och använder den för att bygga upp sin struktur och bli större. Men när växten eller trädet dör, faller till marken och förmultnar så avsöndras koldioxid igen. Det är därför som en skog räknat som helhet kan vara nettoproducent av koldioxid ibland.

  Gilla

 10. Björn G skriver:

  Nej Patrik det är inte fotosyntesen som är Problemet.
  Problemet för mänskligheten är alla sektlika organisationer som ägnar sig åt desinformation.
  I Sverige finns en god grogrund för sekter då äktsvensken i gemen är mycket godtrogen.

  Det som ändå ger mig hopp är det jag finner i detta kommentarsfält, människor som förstår och vill hjälpa andra att förstå.

  Gilla

 11. Eva Danielsson skriver:

  Frågan om klimatförändringar och människans eventuella påverkan på detta borde vara en vetenskaplig fråga.

  Klimatfrågan genererar dock politisk makt och stora vinstintressen, så frågan är ”kapad” av politiker sedan decennier tillbaka. Politiker låtsas vara förståsigpåare i en komplex naturvetenskalig frågeställning och ålägger skattebetalarna en avsevärd nota för det man har bestämt sig för.

  I Sverige har Rockström getts ensamrätt till resurser och publicitet. Hans och övriga internationella etablissemangets ”sanning” går alltså ut på att vidhålla att människans fossilbränsleutsläpp kommer att förorsaka en klimatkatastrof med högre koldioxidhalter och högre temperaturer globalt. En teori som baseras på teoretiska datorsimuleringar. Trots att faktiska mätningar och observationer motsäger denna ”åsikt”. Tyvärr, kanske.

  Det handlar om politik och pengar alltså. Tidigare ordförande i FNs klimatpanel har 2015 tillstått att panelens uppdrag inte har handlat om att rädda jordens klimat utan om att ”destroy capitalisme”.

  Om man är mer intresserad av de vetenskapliga invändningarna mot dagens klimathotsåsikter, så finns det mycket att hämta på klimatsans.se och på klimatupplysningen.se

  Ingen ska behöva känna skuld och ångest och inte våga tro på framtiden av klimatskäl. Inte heller ska skattebetalarna åläggas extra skatter, avgifter och restriktioner av påhittade klimatskäl. Lägg i stället resurser på att utveckla stabila säkra energikällor, rent dricksvatten, rena hav, ren luft, friska jordar, bra avloppslösningar osv osv. Av miljöskäl.

  Ännu lite högre koldioxidhalter skulle gynna ett gott liv. Lite varmare klimat skulle också gynna ett gott liv. Kyligare perioder i historien har inneburit mycket tuffa levnadsvillkor. Kyla dödar allt liv.

  Men klimatet styrs av solen och annat som inte människan kan påverka. Så vi behöver varken gräla om klimatutveckling eller vad vi önskar oss för väder i morgon.

  Det blir som det blir.

  Gilla

 12. Erik Bergman skriver:

  Om man i stället tror på att solen mest påverkar temperaturen på jorden, och att solens temperatur ändras en del över tid (solfläckar) och ger periodvis kallare klimat (exvis lilla istiden) och däremellan varmare klimat. I så fall befinner vi oss i en varmare period men är troligen på väg till en ny ”liten istid”, eftersom solfläckarna minskar. Vid ökad temperatur avger haven en del av sin koldioxid, vilket kan vara orsaken till ökad koldioxid i atmosfären. Så frågan är alltså vad är orsak och vad är verkan,

  Gilla

 13. Per skriver:

  Det där med växthuseffekten har redan förvandlat vår systerplaneten Venus till ett rent helvete. Het som en bakugn räcker inte. Det är bra mycket värre. Och lägg därtill ett extremt högt atmosfärstryck. Det vi ser på planeten Venus är hur temperaturen skenat. Atmosfären på Venus består i dag mest av koldioxid. Och trots att Venus ligger närmare solen tränger mindre solvärme ned genom dess atmosfären, än här på Jorden. Någon gång tog klimatet på Venus en annan inriktning, än här hos oss. På Venus har temperaturen redan skenat. Men vem vet hur det såg ut till en början. Kanske utvecklades primitivt liv parallellt på både Venus och Jorden, till en början. Men släckte ut av någon särskiljande orsak som vi har föga grepp om. Att det rentav kanske handlade om fotosyntesen? Att förstå skillnaderna mellan tvillingplaneternas olika utvecklingsvägar är extremt viktigt. För bägge planeterna har vulkanism som spyr ut koldioxid. Och är ungefär lika stora. Men liv saknas i dag på planeten Venus. Venus har i dag en atmosfär med 96,5% koldioxid. Jorden atmosfär har endast drygt 385 ppm. Men har sedan sena femtiotalet stigit med hela 21%.

  Värt att nämna om fotosyntesen är att den innebar en ren katastrof för övrigt liv, när den väl utvecklades. För biprodukten syre är ju ytterst reaktivt. Vi talar idag ofta om fria radikaler, som kan ställa till med stor skada bland våra celler. Syre uppträder ju lätt som ett vilt barn i en glasbutik. Slår lätt sönder andra molekyler via sin benägenhet att reagera. Det först utvecklade livet var helt igenom anaerobt, utvecklat i en extremt syrefri miljö. Livets processer var länge helt kemiska, utan något solljus som motor. När syrehalterna steg via fotosyntesen förgiftades livet självt. Men länge höll rostande järn tillbaka själva syreuppbyggnaden i atmosfären. Jorden fick då sina bandade järnmalmer. Men syret var trots allt ett gift, för övrigt liv. Och tidigt liv överlevde bäst i mer kvardröjande syrefria miljöer. Som än i dag finns i våra magar och i gyttja – båda miljöer med förmåga att släppa ut illaluktande gaser från en bakterieflora. Tänk på det nästa gång det tillfälligtvis luktar lite illa. Hur den lukten påminner oss om den katastrof fotosyntesen till en början var. Och att växthuseffekten inte bör betraktas som en liten skitsak.

  Gilla

 14. uppstigersolen skriver:

  Oavsett vad vi säger och tycker så ökar antalet människor på jorden oavbrutet. Så länge maten räcker till så överlever de flesta. Majoriteten av jordens befolkning har ingen susning om huruvida koldioxid är nyttigt eller skadligt. När maten inte räcker till kommer jordens befolkning att minska, antingen snabbt eller långsamt. Vad vi i Sverige kan göra åt detta är noll och ingenting. Är man oroad kan man kanske göra något för egen del. Se på Al Gore. Han köper upp lämpliga företag som kan vara lönsamma om folk tror på hans visioner. Se där, skräm upp folk och tjäna pengar. Huruvida herr Rockström tjänar pengar på annat än att sprida snömos undandrar sig min bedömning.

  Gilla

 15. Christer Carlstedt skriver:

  Från sin tid i Guiné-Bisau är jag övertygad att Patrik är medveten om att i regnskogen finns det inga arealer där det bara växer mahognyträd eller teakträd. Det står ett träd av den önskade sorten här och ett annat där.
  Det är jobbigt att plocka ut timret om man bara fäller de önskade träden, så hela baletten ryker med. Man får kalhyggen.
  Enligt vad jag fått mig berättat och även sett, så är humuslagret i regnskogen till skillnad från vad man skulle kunna tro väldigt tunt. När regnperiodens skyfall kommer så sköljs humuslagret bort och ner i floderna. Det blir ingen näring kvar för de frön som får för sig att vilja växa på dessa kalhyggen.
  Regnskogarna brukar beskrivas som jordens lungor. Snacka med en som fått en stor del av sina bortopererade hur det står till med andningen!
  Det eventuella problemet har inte att göra med att fotosyntesen skulle ha lagt av. Tar man däremot bort andningskapacitet så blir det inga rekord slagna på löparbanorna hur mycket näring man än tillför i form av koldioxid.

  Gilla

 16. Moab skriver:

  Min regel är att i frågor som man tror kan påverkas av politik (klimatet är en sådan högst marginellt) så lyssnar jag endast på folk som har gått i pension eller på annat sätt är oberoende. För någon med naturvetenskaplig bakgrund så är dessa reportage smärtsamma, förutom att vara drivna av totalitära ideér så är den intellektuella nivån så låg så att det är pinsamt. Det som är imponerande det är hur etablissemangets indoktrinering blir allt mer effektiv, man har upptäckt att det på tvärs av alla svenska medier räcker med endast en ”expert” i varje ämne, vad gäller klimatet Rockström, den alltid konstanta brottsligheten (denna konstant kan ge Nobelpriset i fysik 2018 och sälla sig andra fysikaliska kontanter som Plancks konstant, ljusets hastighet: Zarneckis konstant) Zarnecki, trosfrågor Ulf Bjereld osv. Det behövs inte ens två indoktrinerande ”experter”, Sverige är så litet att det räcker med en, mycket effektivt.

  Många tror att artificiell intelligens är om hörnet, man undrar om SAAB inte redan har nått Nick Boströms singularitet och skapat en hemlig så kallad ”superintelligence” i Rockström, Zarnecki och Bjereld, Gardell, de pratar och rör sig som människor men de verkar sakna det som är Roger Penroses invändning mot att skapa maskiner som är som vi, de verkar sakna medvetande och själ, och därmed moral. Kan inte pk-isterna uppfinna ett radband som de kan använda när de läser sina böner på TV? När jag var liten så fanns endast helgmålsbön, nu är det religion, pk-religion, för hela slanten.

  Utan medvetande så kan en maskin möjligen räkna fort, men likafullt irrelevant och med avsaknad av moral:

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Sedan, jag gillar egna experiment, som i Mythbusters, ibland blir man förvånad, som när de visade att elefanter är rädda för möss. Min trädgård är mitt experiment, nog verkar det som det nu finns mer koldioxid i luften för herregud vad det växer.

   Gillad av 1 person

 17. Mats Jangdal skriver:

  Ja, det är sant att regnskogarna avger mer koldioxid än de tar upp. Det kan man se på exempelvis http://www.gmes-atmosphere.eu/d/services/gac/nrt/nrt_fields_co2/
  Bilden från mars månad 2011 är visar att avgången av CO2 till atmosfären är större eller lika stor i regnskogsområdena runt om i det tropiska bältet, som där de riktigt stora städerna är.

  Bilderna kan variera något, men regnskogarna släpper netto ut mer CO2 än de tar upp. Samma sak, fast mindre uttalat visar ICOS för de boreala skogarna.
  https://www.icos-ri.eu

  Den troliga förklaringen är att de skogar som innehåller stora träd (gamla) assimilerar mindre än vad vad som avges vid nedbrytningen av förna (dött växtmaterial) på marken.
  Men detta tillskott av CO2 till atmosfären vill alarmisterna inte kännas vid, då det inte passar in i deras världsbild.
  Det är i unga bestånd, där tillväxten är hög, som CO2-upptaget är stort och nettoutsläppet litet. Men troligen är bilden mer komplicerad än så.

  Gilla

 18. oppti skriver:

  Du har helt missuppfattat hotet från Fossil CO2.
  Det lägger sig som en filt över vår jord och släpper inte ut solinstrålningen. Vi får ett varmare klimat som kommer att kväva oss.
  Det är vår tro och alla som inte tror kallas förnekare och skall förbigås med tystnad.
  Vi tror på teenigheten-högre vattenstånd-varmare klimat och fler katastrofer .
  Katastrofer, som tidigare benämndes naturkatastrofer, får från och med nu inte kallas annat än klimatkatastrofer.
  Vi i västvärlden äro alla skyldiga och skall betala avlatspengar till de oskyldiga som drabbas av dessa katastrofer.
  Endast gudarna får resa till dessa drabbade områden för att distribuera löften om pengar.

  Men det finns hopp-arktis isar lägger sig över haven orkanerna blir färre och ett mörker sänker sig över vår planet. Den eviga istiden närmar sig!

  Gillad av 1 person

 19. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Klimatfrågan är viktig men har till stor del kidnappats av personer med biavsikter samt av personer som inte kan hantera sin roll utan blivit rabiata. En av de senare är Rockström och en annan är Svante Axelsson.

  Hur det kommer sig att personer spårar ut på detta sätt kan vara intressant att fundera över. De är en del av ett fenomen som förekommer lite här och var. Genom kontakter och personlig marknadsföring ges man av medier och politiker en position som expert och auktoritet. Tyvärr blir dessa val lite tokiga ibland, några kända exempel:

  • Kvinnorättskämparna Virtanen och kapten klänning
  • Kulturprofilen som finansierades av Statens Kulturråd.

  Gillad av 2 people

 20. Hovs_hällar skriver:

  Viss förvirring här. Problemet med en påtagligt ökad halt av koldioxid är att de åtföljande förhöjda temperaturerna dels leder till att glaciärerna börjar smälta och dels kan leda till förändrade nederbördsmönster,som resulterar i torka och ökenutbredning.

  Dessa effekter kan motverkas av andra krafter, nämligen de cykliska avvikelser i jordens rotation runt solen som ligger bakom istiderna.

  Dessutom är det enormt komplicerat att avgöra hur stor den värmehöjande effekten av koldioxiden faktiskt blir i praktiken. Att det finns en sådan effekt är dock ett fysikaliskt faktum som är höjt över människors tyckanden.

  Vad kan vi göra här i Sverige? Ja, platt intet egentligen. Sveriges andel av utsläppen av fossil koldioxid är så försvinnande små, i ett globalt perspektiv, att de knappt märks. Om Sverige idag skulle helt upphöra med utsläpp av fossil koldioxid, skulle den globala effekten knappt bli mätbar.

  Därmed finns det ingen anledning till någon hysteri i den här frågan, för Sveriges del.
  Vi kan ägna våra liv åt andra problem — problem som handlar om den akuta förstörelsen av vårt land genom den pågående invasionen av främlingar som vill krossa vår kultur.

  Gilla

 21. Hedvig skriver:

  Frågan om klimatförändring är så komplex att jag överlåter det mesta av debatten till våra klimatforskare. Vad ska man annars göra?
  Jag nöjer mig med att läsa populärvetenskapliga artiklar i ämnet och nu tänkte jag läsa den Clioprisbelönade historikern Fredrik Charpentier Ljungkvists nya bok ”Klimatet och människan under 12000 år”.
  En Understreckare i SvD den 14 november ”Om 19 år kan det vara för sent att rädda jorden” skriven av Viktor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet tar upp FCL:s bok, som jag i övrigt inte hittat någon recension av.

  https://www.svd.se/om-19-ar-kan-det-vara-for-sent-att-radda-jorden

  Någon klimatkunnig som känner till vad Viktor Galaz känner till om klimatförändringen?

  Gilla

 22. Underdog skriver:

  Jag minns att alla skogar skulle dö ut i Europa, att alla sälar skulle dö ut i Östersjön och Skagerak och att istiden skulle komma inom kort. Så nu vet jag helt säkert att vi kommer att få se temperaturen stiga, glaciärerna smälta och att vi alla kommer att förintas i den stora klimatkatastrofen.

  ”London is drowning but I have no fear, cause I, I live by the river”.

  Det är lönsamt med skräckpropaganda.

  Gilla

 23. Karl Åkesson skriver:

  Viktig diskussion! Jorden har upplevt såväl varmare och mer koldioxidhaltig atmosfär än den nuvarande. Dessutom finns ett fundamentalt fel i modellprognoserna över jordens temperatur, som alltsedan de började presenteras visar fel i förhållande till verkligheten. Först kommer ökad temperatur därefter ökad co2 halt, inte tvärtom. Det beror på att haven ökar sin co2 omsättning vid ökande temperatur. Ökad temperatur, inom måttliga gränser, och därav ökad co2 halt ökar den gröna frodigheten på jorden. Så har varit fallet sedan mitten av 1800-talet, slutet av den s.k. lilla istiden som varade sedan början av 1600 talet, p.g.a. solens ökande strålningsintensitet. Nu har temperaturen ökat ca 1 grad och co2 halten från 0,028 till ca 0,04 % av atmosfärens volym. Vid 0,018% upphör fotosyntesen och jordens grönska försvinner. Därför är det fel att förorda minskad co2 halt. Temperaturen på jorden bestäms av solens varierande strålningsintensitet, med cykler om 11-, över 200- till flertusenåriga cykler. Vidare bestäms klimatet av jordbanans excentricitet, variation från rund till oval och åter i återkommande cykler om ca 100.000 år; det är ca 30% kallare vid aphelium-längst bort; jordaxelns varierande lutning mot ekvatorialplanet från 22,1-24,5 grader i en cykel om 41.000 år; nu 23,4 och minskande; påverkar starkt skillnaderna i årstider; samt dess vingling(precession) i rotationen i en cykel om 26.000 år. F.n. har solens magnetiska fläckar starkt minskat ock kommande solcykler visar på ett närmande av minimum, vilket, allt annat lika, kommer att sänka jordens temperatur. De verkliga klimatförnekarna är de som förbiser de faktorer jag nämnt här.
  Co2 molekylen energiupptagningsförmåga är negligerbar jämfört med dito vatten och en hel del andra gaser. Jorden är inget växthus, eftersom det saknar såväl tak som väggar. Den av människan utsläppta co2 mängden är negligerbar i jordens naturliga kolcykel och har icke mätbar påverkan på klimatet. Den nuvarande hysterin syftar till att skrämma folk så att de är villiga att betala mer skatt och acceptera överstatliga styrning.

  Gillad av 4 people

 24. O.T skriver:

  Marcus Birro: ”Oro är ett övergrepp i sig. Att vara rädd är att få sin mänsklighet och sitt livsutrymme strypt och krympt.”

  https://nyheter24.se/debatt/898206-marcus-birro-folkets-radsla

  Den väletablerade medelklassen i Stockholms innerstad, komiker och andra, har ju försäkrat oss om att Sverige är tryggare än någonsin.

  På de största mediala plattformarna sitter miljonärerna i teve (senast Filip och Fredrik i Kanal 5) och hånar alla som känner sig otrygga i sin vardag.

  Alla garvar. Alla tycker det är rörande att ”lantisar” som inte begriper bättre känner sig skraja i sina småstäder.

  Det är den ena sidan. Den högljudda, Piff och Puff-stinkande och embargot tröttande sidan…

  Den andra sidan tar denna oro på allvar. Varför? Därför att oro är ett övergrepp i sig. Att vara rädd är att få sin mänsklighet och sitt livsutrymme strypt och krympt.

  Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/birro-hanet-mot-folkets-radsla-ar-ett-overgrepp-ta-det-pa-allvar/

  Gillad av 1 person

 25. Gösta Johnsson skriver:

  Miljöpartiet är det största hotet vi har i vårt land. De är beredda att offra vårt välstånd på allför lösa antaganden om miljön. Varför inte släppa in de som ifrågasätter den rådande uppfattningen gällande klimatförändringarna och dito ”hot”?? Det är något lurt i hela detta uppblåsta vetenskapsområde. Jag efterlyser neutrala fakta där båda sidor ges tillfälle att debattera ämnet under ordnade och icke fundamentalistiska former.

  Gillad av 1 person

 26. Lennart Bengtsson skriver:

  Kent Forssgren

  Jag är rädd att Du blivit felinformerad av Dina sagesmän. Växthuseffekten är faktiskt en realitet och har varit känd sedan mitten på 1800-talet. Den bidrar till den uppvärmning som är en förutsättning för liv på jorden. Om koldioxiden ökar i atmosfären, vilket har varit fallet sedan ca1750, så blir det faktiskt varmare. Konstigare än så är det faktiskt inte. Ozonet i atmosfären har en liknande effekt och gör den lägre stratosfären varmare.

  Gilla

  • K. Ulvert skriver:

   Inte ens i ett växthus fungerar uppvärmningen enligt den så kallade växthuseffekten, och det finns starka indicier att koldioxidhalten i atmosfären ökar först långt efter att temperaturen ökat.
   Ska vi behöva dra hela 2000-talets klimatdebatt i repris?
   Håkan Sjögren, teknologie doktor docent och molekylfysiker har tydligen förklarat hur CO2-molekylen fungerar och beter sig och det är detta som är av betydelse, inte olika yttre skenbara samband.

   Gilla

 27. Bo Svensson skriver:

  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/
  Runt tio ton utsläpp av koldioxid från fossila bränslen per person och år verkar vara det normala i industialiserade länder.

  Jag räknade lite på hur mycket koldioxid det finns i atmosfären och fick det till 280 ton/person.

  Vi har vars 7 hektar var och ett kilo atmosfär per kvadratcentimeter och 400 miljondelar av det,är koldioxid. – Räkna själv!

  Jag får det till att vi då skulle dubblera koldioxidhalten på 28 år om alla betedde sig likadant.

  Gilla

 28. Olle Reimers skriver:

  Argumentationen påminner om den som anförts av diverse vetenskapsmän som förklaring till att tviillingtornen i World Trade Center plötsligt föll igenom sig själva trots att det bara var 20 våningar som föll ner på 80 därunder.

  ”Newton´s tredje lag gäller inte i de här fallen”.

  Ett påstående som inte fått så många att höja på ögonbrynen. När terrorister anfaller inträffar underverk; ser det ut som!

  När Johan Rockström går till attack anammas hans uttalanden okritskt och upphöjs till naturlag. Fråga är om han var en av dem som var med och författade den officiella 9/11 rapporten. Åtminstone verkar han ha såväl talangen som de trogna åhörarna!

  Gilla

 29. Tomas Persson skriver:

  Tack för bra artikel!

  Så här skrev jag den 21 februari i år på Facebook;

  ”Fotosyntesen;

  6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2
  ( Varje lektion i biologi på Läroverket i Kristinehamn för lektor Erik Wiman började med att en elev fick skriva denna formel på tavlan)

  Ur ”Allt om vetenskap”…
  Fotosyntesen är en av de grundläggande förutsättningarna för livet på jorden. För de gröna växternas egen del är den en metod att med hjälp av solljus omvandla koldioxid och vatten till energi. I denna process bildas även syre, till nytta för männi­skor och djur. Även alger och vissa bakterier använder sig av fotosyntes

  Min fundering: Vi kanske behöver CO2?”

  Bästa hälsningar och än en gång tack för fina artiklar i Det goda samhället

  Tomas

  ( tisdagslunchkamrat med Hans Jensevik)

  ________________________________

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.