Mamma är större

Jan-Olof Sandgren

Det händer att mina muslimska vänner försöker diskutera religion med mig. Vi brukar komma ungefär till den punkten där resonemanget förutsätter att Mohammed var en perfekt människa. Ungefär där glider våra värdegrunder isär.

Men vid närmare eftertanke är jag beredd att kompromissa. Eftersom jag aldrig träffat Mohammed kan jag inte helt utesluta att han verkligen var perfekt, och att 100 procent av hans vision kom från Gud. Vad får det i så fall för konsekvenser?

För det första kunde Muhammed inte själv korrekturläsa sina manus, eftersom han var analfabet. I vart fall en av hans skrivare (Abdullah ibn Abi Sarh) påstod sig ha ”hjälpt” Mohammed med vissa formuleringar – ett erkännande som höll på att kosta honom livet, allt enligt Mohammeds biografi. Kanske andra skrivare var mer samvetsgranna, men de var givetvis inte perfekta. Att säga något sådant skulle vara en svår synd, eftersom bara Mohammed kan vara perfekt.

Inte heller Hafsa var en perfekt människa. Hafsa var den av Mohammeds hustrur som anförtroddes manuskripten i något decennium efter hans död. Uthman, som enligt traditionen beordrade sammanställningen av materialet, var inte heller perfekt och samma sak gällde för den kommission av lärda män som fick uppdraget.

Papper var ingen stapelvara i arabvärlden på den här tiden, så verser återfanns nedtecknade på pergament, benbitar eller palmblad medan andra gått förlorade och måste återkallas ur minnet. När kommissionen efter mycket möda var färdig med sitt förslag, beordrade Uthman att alla tidigare dokument skulle förstöras.

Denna ”ursprungliga” Koran har sedan dess kopierats och citerats oräkneliga gånger, och ingen av de mellanhänder som varit inblandade har varit perfekt. Att påstå något sådant skulle som sagt vara en synd. Så Mohammeds eventuella perfektion kan inte vara Koranens.

I slutändan har det kanske inte så stor betydelse, för trots att mina vänner har en orubblig tro brukar de inte läsa Koranen. Det mesta de vet om Islam har de lärt från imamer i sin hemstad i Iran eller Pakistan. Att de från början gick till moskén för att lyssna på imamen, istället för att spela fotboll och hitta på roliga saker, beror på att deras föräldrar skickade dit dem.

Sannolikt hade inte ens imamens ord kunnat ge sådan bergfast övertygelse, om inte någon under deras fem, sex första levnadsår – innan kritiskt tänkande ännu var möjligt – bekräftat att Islam är sanningen. Någon som gav dem kärlek, värme och allt ett barn behöver. Någon som under den mest formbara perioden i livet, stod höjd över alla tvivel.

Hade denna kärleksfulla person istället sagt att Buddha är sanningen, eller Kristus eller vetenskapen skulle de inte ha tvivlat. De skulle inte ens komma ihåg vad som placerat denna idé i deras hjärta, bara att den alltid hade funnits där.

Imamer i all sin vältalighet. Skrivare och kopister som i ett drygt årtusende bokfört varje kommatecken. Lärda män som vikt sina liv åt att memorera verser. Män som dödat och låtit sig dödas för att hålla detta arv obefläckat. Muhammed själv, som av Gud utsågs till språkrör. Alla är de beroende av denna avgörande länk. Den länk som tillsammans med modersmjölken överför tilliten till hela idékomplexet, från en generation till nästa… och till nästa. Utan denna uppdatering skulle Mohammed (i all sin perfektion), med övriga profeter samla damm i historiens kuriosakammare.

Gud är stor, men mamma är större.

29 reaktioner på ”Mamma är större

 1. Per-Anders skriver:

  Det finns 24 versioner av koranen. Det finns berättelser som säger att koranen först lärdes innantill. Dessa personer som lärde sig varsin del av koranen deltog i strid så när de dog i strid försvann deras del av koranen. Så cirka 50 år efter Mohammeds död beslutades om att nedteckna alla memorerade berättelser. Det sägs även att Mohammeds skrivare senare blev kristen. Vad ska man tro på?

  Liked by 1 person

 2. Moab skriver:

  Jag är inte så politiskt korrekt och jag skall ärligen erkänna att jag inte har några muslimska vänner. Jag har heller inga nazister som vänner. Jag ställer vissa grundkrav på mina vänner, och islam anser jag vara en alldeles vidrig ideologi som är orsak, idag, till enormt mycket lidande och dessutom hotar den västliga civilisationen. Det finns möjligen muslimer som i någon mening är bra människor men om de bekänner sig till islam så får jag det inte att gå ihop. Jag kan inte förstå hur det kan vara ok att skriva ovanstående om man då inte också kan skriva samma om sina goda vänner nazisterna?

  Liked by 4 people

 3. Eva Danielsson skriver:

  Problemet är det här ordet orubbliga. När det handlar om en övertygelse som inte går att konkret bevisa eller slå hål på.
  Små barn brukar tänka på ett absolut sätt, svart eller vitt, dum eller snäll.
  Med livserfarenhet kan man utveckla större mognad och förståelse för nyanseringar och andra perspektiv.

  Att en stor världsreligion tillika politisk ideologi är att likna vid en treårings sätt att se på världen, är skrämmande. Redan fyra-femåringar kan börja förstå att livet och samvaron med andra är mer komplext än vad jag själv tycker.

  Indoktrinerade i en specifik livsstil och tolkning av omvärlden, det blir nog alla barn av sina mammor och övriga runt omkring. Men om man inte ska fastna i något orubbligt utan ha chans att bli en mogen person som väljer övertygelser med både hjärta och hjärna, så bör samhället erbjuda dörrar på glänt under uppväxten.

  Bakvänd respekt för religioner eller livsstil får inte förstöra barns rätt till religionsfrihet och rätt att tycka och tänka fritt själva. I ett fritt demokratiskt land. Som Sverige ändå fortfarande kunde vara.

  Men då kan vi inte tillåta religiösa/politiska förskolor och skolor. Och vi måste våga ifrågasätta islam likaväl som andra religioner och ideologier. Lärorna och tillämpningarna. Och ifrågasätta klansamhällenas normer och livsstil.
  Och naturligtvis sluta ge skattebidrag till religiösa föreningar o d. Samhället ska skydda yttrandefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet osv men inte styra i någon specifik riktning mer än att värna om vår egen luthersk-evangeliska historia, kultur och traditioner.

  Liked by 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Din analys är bestickande, men likväl allt för enkel. Jag tycker att det är mer givande att börja i andra ändan, med retoriken och drömmarna. Islam är fredens religion. Islam utlovar fred på jorden när man bara har utrotat all ondska, allt motstånd mot Islam, allt motstånd mot den eviga och absoluta freden. Känns det igen? Socialismen är jämlikhetens ideologi. Socialismen utlovar likhet på jorden när man bara har utrotat all ondska, allt motstånd mot socialismen, allt motstånd mot den eviga och absoluta likheten. Och vad är i grunden skillnaden mellan absolut likhet och absolut fred? Det är båda synonymer med stilleståndet, med förkastandet av sinnevärlden — av den kognitiva urskillningsförmågan, synonymer med den totala avstanningen av all biologisk verksamhet.

   Med döden.

   Islam är liksom socialismen en dödskult. Det är det som gör den så lockande. Det förklarar alla dess yttringar. För livet är för oss alla ett elände, en kamp, en strid, en evig kedja av problemlösning och inlärning. Varför inte bara sluta kämpa och lägga sig ner att dö? Detta är socialismens lockelse. Detta är islams lockelse.

   Liked by 3 people

 4. malmobon skriver:

  Jag brukar fråga om dem tror på änglar. Sett några. Går inte diskutera islam med Muslim, så mitt råd är inte. Psykosocial sjukdom kallar det.
  Ärvd, indoktrinerad sedan födseln.
  Måste börja med barn i 9 års åldern.
  En annan sak jag brukar fråga muslimska män är varför dem måste dölja sitt hår. Eegntligen hela kroppen. Får inte synas bar hud.
  En ärlig Muslim svarade för att andra män inte skall titta på henne. Nu vet jag att otrohet bland muslimska kvinnor är lika stor som hos svenska kvinnor.
  Männen har s.k.exteafruar. Horor. Mycket vanligt i Malmö vet jag.
  Vakna.

  Gilla

 5. MartinA skriver:

  Mammor är dock inte politiska subjekt, de är politiska objekt. Visst påpekar artikeln någonting om hur kultur överförs men mammorna i exemplet påminner mer om radioapparater än om radioredaktörer.

  Gilla

 6. MartinA skriver:

  Vidare är inte 1300 år av islamiska lärda idioter. Central tes i islam är att koranen är guds ord. De tekniska invändningar som någon kan göra mot detta kommer redan att vara besvarade.

  Liked by 1 person

 7. Östanskog skriver:

  I förrförra valet röstade jag på en muslim: en mogen person som väljer övertygelser med både hjärta och hjärna. Till det stalinistdominerade studentorganisationen på 70-talet röstade jag en eurokommunist (en röst avgjorde!). Till det annars så teknokratiska finska parlamentet röstade jag en borgerlig miljöpartist som odlade ekologisk vitlök. Min taktik är att stödja brobyggare. – Hur ska detta sluta? Att rösta på en nazist, som sköter små söta kaniner?

  Gilla

 8. Willy Lindqvist skriver:

  Virtuella gudar, som de kristna, muslimska och judiska, existerar i människans hjärna. Ingen annanstans. Analoga gudar återfinns på andra platser.

  Gilla

 9. O.T skriver:

  Sten Larnholt är specialistläkare i geriatrik (åldrandets sjukdomar) och f.d. överläkare i Göteborg. I en debattartikel i Göteborgs-Posten vänder han sig mot det demografiska kostnadshot som politikerna länge sålt in till väljarna

  – att svenskarna blir allt äldre, kostar alltmer skattepengar och att hög invandring krävs för att bekosta detta och för att ta hand om alla pensionärer.

  I själva verket är det de nyanlända migranterna som får utgiftssidan i kommunernas budgetar att skena, menar Larnholt.

  Det är ett stort svek och ett fult grepp mot de äldre göteborgarna att försöka skylla på att den ökande andelen äldre skulle vara huvudorsaken till Göteborgs allt sämre ekonomi.”

  Liked by 1 person

 10. Kulturisten skriver:

  Vi skyddar barn från tobaksrök och alkohol eftersom dessa orsakar irreversibla cellförändringar och påverkar nervbanornas kopplingsschema, speciellt i en känslig, växande barnkropp och -hjärna. Av precis samma orsak bör all form av religionsundervisning i lag förbjudas för personer under 18 år. Evolutionen – gudsförtröstande individer var modigare och mer optimistiska – har gett oss de neurobiologiska förutsättningarna för ett religionsberoende helt i klass med andra dopaminstimulerande aktiviter eller substanser. Ett outvecklat intellekt kan inte undervisas i något så abstrakt och komplext som religion, endast indoktrineras via känslor; moderskärlek och barndomsnostalgi. Här är den kristna kyrkan lika skyldig som islam. Kyrkans traditioner och ritualer skapar en livslång och permanent programmering, genom känsloladdade associationer till barndomens trygga, festliga och kärleksfulla stunder.

  Gilla

 11. Lassekniven skriver:

  Andra kvinnor älskar en givetvis också, många gånger hett, men det finns nästan alltid något i bakgrunden och det är ägandebehovet som i sin tur är ett trygghetsbehov. Finansiell trygghet, skyddstrygghet, sexuell trygghet etcetera.
  Nu får väl jag på nöten efter detta inlägg och för säkerhets skulle tillägger jag: Jag älskar Kvinnan med stort K och respekterar henne och är för jämlikhet men kallar mig inte för feminist (ordet ligger för nära Gudrun och Fi).

  Gilla

 12. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Jan-Olof, för en underfundig text och slutkläm! Jag knyter an till Eva 06:52, Fredrik 09:14, Kulturisten 14:49, och hävdar att religionslöshet är sämre än religion:

  Samhället blir allt mer atomistiskt, med materialism, individualism, narcissism, njutningsbegär, yttre mångfald, likriktad inre enfald. Det leder till total egoism och inget högre eller ädlare existerar i tankevärlden. Varken makteliten eller allmänheten kan eller vill därför producera något verkligt ledarskap (eftertraktar bara de egoistiska vinster som status, makt och pengar ger). Då en sådan verklighetssyn styr tänkandet har minoriteten inget annat val än möjligen separation, för majoriteten bestämmer och kommer med våldsapparatens hjälp att påtvinga även minoritetens barn sin verklighetssyn och låta minoriteten bekosta och lida av enfaldens alster.

  En atomistisk befolkning är de svagaste människor som finns. De är underlägsna kriminella gäng av maffiatyp och underlägsna varje klan eller trossamfund, hur lågpannad maffiabossen eller gudsbilden än är. Svagheten bor i majoritetens förändrade medvetande och den försvinner inte ens om både gängen och islam med någon starkare makts hjälp skulle förpassas ur riket.

  Både socialismen och medvetandet – och både kollektivismen och individualismen – var annorlunda för 100 år sedan och för bara 50 år sedan. Vad som än händer behövs ett långvarigt arbete för att göra folk medvetna om svagheterna och försöka bygga upp något starkt, sammanhållande och inspirerande igen.

  Gilla

 13. GhostBuster skriver:

  Förstår inte vad författaren vill ha sagt annat än att han är en God Människa (TM) som både har ”muslimska vänner” (i plural, dessutom!) och är villig att ”kompromissa” med dem, dvs. låta dem bestämma.

  Samma spökskrivare som Lars Lindström?

  Gilla

 14. Bosse J skriver:

  Det sägs ibland om socialismen att förr eller senare får den slut på andras pengar. Om islam kanske man kan säga att den förr eller senare får slut på icke-troende och därmed slavar.

  Gilla

 15. JAN BENGTSSON skriver:

  Om vi inte tillät indoktrineringen i Muslimska FÖRSKOLOR,
  så fanns det NÅGOT LITET hopp om integrering)

  HÄR finns roten till det onda!!!

  Dags att inse det!

  Gilla

 16. Jonas Nilsson skriver:

  Någon har sagt att tro utan respekt för föräldrarna är omöjligt därför att det var genom föräldrarna vi fick livet. Föräldrarna står de flesta närmast hels livet. Det kristna evangeliet säger dock att en man ska överge sina föräldrar och hålla sig till sin bättre hälft.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.