När NATO-nojan släppte

Stefan Hedlund

Sverige har i mer än 200 år lyckats hålla sig utanför krig. Under decennierna efter det andra världskriget har denna historiska tradition manifesterats i något som närmast kan liknas vid ett slags besatthet av att vara neutral. I takt med att kristendomen har förlorat terräng, har de svenske blivit allt mer övertygade om att vägen till frälsning går via Förenta Nationerna.

Det nya prästerskap som åtagit sig uppgiften att förvalta och fördjupa denna nya religion och religiositet har varit en osalig blandning av fredsrörelser, kommunister och karriärsugna socialdemokrater på vänsterkanten. En rejäl karriär med fina internationella uppdrag har krävt att man bekänner sin tro på FN, och sin brinnande övertygelse om att det inte får finnas några andra internationella organ för fred och säkerhet än just FN.

En direkt konsekvens har blivit att den transatlantiska försvarspakten NATO placeras i rollen som Antikrist, som ondskan förkroppsligad. Att ens nämna NATO, i annat än fördömande ordalag, har i svensk säkerhetspolitisk diskussion varit liktydigt med att inbjudas till exkommunikation. Människor som tror på NATO är onda, och kan endast tillskrivas onda avsikter. De kan därmed inte tillåtas att verka i församlingen. Den frälsargestalt alla troende måste samlas kring är Dag Hammarskjöld, sprungen ur de goda svenska människornas krets för att frälsa världen genom ett heligt och allmänneligt FN.

Att prästerskapet inom FN från tid till annan har kunnat beslås med att vara både korrumperade och på andra vis olämpliga för sitt kall är en bisak. Vi veta ju att framför allt den katolska kyrkans präster har en hel del på sina samveten. Godheten inom FN måste för den troende vara lika glasklar som ondskan inom NATO – i tanke, ord och gärning.

Som alltid i fall av framväxande nya religioner finns här ett betydande element av verklighetsflykt, dubbelmoral och renodlat hyckleri. Kärnvapen i händerna på NATO är definitionsmässigt onda och avsedda att skapa krig, medan exakt samma vapen i händerna på fredsälskande stater som Ryssland och Kina aldrig nämns i högmässan.

Vår neutralitet har varit helig, även då vi spelat under täcket först med Nazityskland under det andra världskriget och sedan med sovjetiska utspel om fredsinitiativ och kärnvapenfria zoner under det kalla kriget. Och vår alliansfrihet har tjänat oss väl, även då vi utvecklade ett synnerligen intimt samarbete med NATO, i syfte att kunna ta emot militär hjälp i händelse av ett sovjetiskt angrepp.

I särklass mest absurt är att både Sovjet och USA har varit väl medvetna om det svenska hyckleriet och den svenska dubbelmoralen. Det är bara de svenske som har levat i salig okunskap, och därmed lugnt har kunnat fortsätta bekänna sin tro på FN och sin brinnande övertygelse om vikten av att avskaffa alla (NATO:s) kärnvapen.

Liksom ryska ortodoxa kristna en gång var övertygade om att de var de enda verkligt kristna, och därmed hade ett särskilt uppdrag från Gud att förvalta och utbreda den anda sanna tron, har de svenske blivit övertygade om att de är de enda verkligt moraliska och fredsälskande människorna, med ett särskilt uppdrag från Generalsekreteraren att förvalta och utbreda FN:s mandat.

Men så plötsligt var det som om någonting brast. Efter ett antal år av allt mer aggressiva provokationer från rysk sida drabbades de svenske av tvivel. Liksom finska präster och kommunister en gång förenades av att gärna och salvelsefullt tala om andra sidan, samtidigt som de mycket ogärna ville hamna där, började de svenske tveka i sin tro.

Det kanske faktiskt fanns en allvarlig risk att det egna landet, för första gången på mer än 200 år, skulle kunna utsättas för väpnad aggression, och att det denna gång inte skulle räcka att läsa upp fredsproklamationer eller att fördöma amerikansk aggression. Kanske det var så, att NATO i ett ögonblick av stor fara faktiskt skulle vara vän snarare än fiende. Och om det skulle förhålla sig på det viset, då kanske det är bäst att i tid byta kyrka.

Således skedde det oerhörda, att Sverige, i form av Försvarsmaktsövning Aurora-17, genomförde de största militära försvarsövningar landet skådat sedan 1993, och att det i denna övning fanns ett par tusen soldater från NATO. Amerikanska och allierade trupper övar nu för att komma till vår räddning – i händelse av ett väpnat ryskt angrepp. Plötsligt har NATO-nojan släppt, och försvar av det egna landet är åter viktigare än både FN och den beryktade genushandbok alla svenska soldater och sjömän har tilldelats.

Det är ingen dålig bedrift av Vladimir Putin och han anhang! Till följd av deras aggressiva uppträdande har Östersjön plötsligt blivit ett innanhav för NATO, dit Ryssland inte har tillträde. Än är det dock inte över. Vi får inte underskatta Margot Wallströms vilja och förmåga att omintetgöra det Peter Hultqvist har åstadkommit. Ett slag är vunnet, men kriget om fredshyckleriet har bara börjat.

62 reaktioner på ”När NATO-nojan släppte

 1. Bo Svensson skriver:

  Under den ordning jag rekommenderar med skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över godkända ändamål, behövs inga nationella beslut om vilka allianser man skall ansluta sig till. – Man kan ju tillåtas att stödja vilka man vill bland dem de folkvalda godkänt som mottagare av skattemedel.

  I den globala framtida ordning som är den enda jag hittar som är kompatibel med fredlig lösning av konflikter om begränsade resurser, betalar man resursavgifter ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och det fungerar ju också för hävdande av militär kontroll av territorium.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   FNs oförmåga att svara mot förväntningarna har samma orsak som de nationella centralmakternas. – Makten över resursernas användning måste vara i förhållande till hur mycket man bidrar med.

   Gilla

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Den moraliska stormakten Sverige vill så gärna åter bli en ”stark röst i världen” som i fornstora Hammarsköld- och Palmedagar. För en plats i Säkerhetsrådet kampanjade vi visserligen med ljusskygga medel, men vi var ju goda, så ändamålet fick helga medlen, och nu sitter vi där. Halleluja!
  Pris och ära! Nu vår Magot vi frambära!

  Gillad av 1 person

 3. malmobon skriver:

  FN måste precis som EU reformeras. Håller inte helt med Stefan Hedlund om att det är Putin som fått Sverige att fördjupa samarbetet med NATO.
  Var när Donald Trump sa att varje land måste ta sin del av kostnaderna för NATO mer.

  Även FN är det Trump som ser till att USA inte skall stå för så stor del av kostnaderna som 22%.
  Dränera svampen är ett passande uttryck till FN.

  Margot Wallström är en fara för rikets säkerhet. Skall komma ihåg att Carl Bildt hjälpte henne komma in i säkerhetsrådet, och vi lär snart få se vilken post han blev lovad av vår korrumperade statsapparat.

  Gillad av 3 personer

 4. David skriver:

  Hotet mot mitt eget liv och levnadssätt kommer från den svenska makteliten. För det är de som öppnat dörren mot sand och öken. Och därigenom hotar min egen frihet, inte herr Putin. I Ryssland lever och klär man sig som mig. Lever huvudsakligen västerländskt, och borta är den kommunistiska ideologin. Samma väder där som här. Och Moskva liknar mer Stockholm än Bagdad. Gamla hot tycks försvinna och nya uppstå.

  Gillad av 10 personer

 5. Nyktergalen skriver:

  Jag klickade inte på ”Gilla”
  För jag gillar inte det här
  DET GODA SAMHÄLLET – har inget annat alternativ än att gilla vilket är en svaghet
  Jag respekterar ditt inlägg men gillar absolut inte kontentan
  Vem skyddar oss om NATO anfaller ??
  Trojanska hästen blir symbol även i ditt inlägg tyvärr
  Ett land behöver inte nödvändigtvis övertas militäriskt – vakna !!

  Gillad av 7 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Varför tror du NATO skulle anfalla? Det är en försvarsorganisation. Kan du tänka på ett fall där NATO attackerat? Förväxla inte USA med NATO. Inte ens USA attackerar för att erövra. Motivet är som oftast misriktad idealism i tron att andra länder också vill ha västerländsk demokrati när de i själva verket bara vill sköta sig själva med sina diktatorer.

   Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    NATO en försvarsorganisation?????? Du har tydligen helt missat NATO:s anfallskrig mot Libyen och Jugoslavien/Serbien. Dessutom har man aktivt stöttat rebellgrupper(IS i Syrien och Irak, bl.a med vapen.
    USA/NATO är ett, där NATO används som ett hot och vapen och som är ett hot mot världsfreden.
    Artikeln är en mycket obehaglig och dessutom okunnig inlaga som jag ej förväntat mig på denna blogg.

    Gillad av 2 personer

 6. Kent Forssgren skriver:

  ”Det är ingen dålig bedrift av Vladimir Putin och han anhang! ”
  Ovanstående debattartikel andas satir: hoppas jag.

  Nedanstående debattartikel andas den också satir?
  Kanske inte så mycket OT, om man funderar en smula.
  Årets Nobelpristagaren i litteratur har nu utsetts: Kazuo Ishiguro.
  Om denna pristagares meriter kan vi läsa här.

  Rigtige venner
  http://snaphanen.dk/2017/10/06/aarets-nobelpristagare/#more-189823

  Brexit, EU och slutet för “Slakthus Europa” – eller en ny fascism på väg?
  Av Thomas Nydahl
  Den 1 juli 2016 publicerade Nobelpristagaren i litteratur för i år, Kazuo Ishiguro en artikel i Financial Times om resultatet av Brexit-omröstningen, som uppenbarligen låtit tala om sig i Storbritannien. Han inleder med dessa ord:
  ”Since last Friday I have been angry. I began by feeling angry towards those who voted Leave, all those who campaigned on that side. Then I felt even more anger towards David Cameron for allowing such a vastly complex, far-reaching, destiny-shaping decision to be made, not through our time-honoured processes of parliamentary democracy, but in a referendum few had demanded, and whose terms and rules (Minimum turnout? Required margin for victory?) had not been debated, so effectively didn’t exist.

  FYRA FRÅGOR VÄRDA ATT STÄLLAS ÄR:
  Vem eller vilka styr i praktiken FN?
  Vem eller vilka styr i praktiken NATO
  Vem eller vilka styr besluten i praktiken EU?
  Vem eller vilka styr i praktiken Nobelprisen?

  Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag tycker inte om denna av många återkommande skrivning OT, varför jag den här gången slog upp den: det är således en engelsk förkortning av ”Off Topic”. Man kan ju lika gärna då fortsätta den svenska texten med en svensk förkortning: UÄ = ”Utanför Ämnet”. För mig verkar det som om många svenskar har svårt med vårt språk, man kanske känner sig duktigare genom engelska uttryck.

   Gillad av 1 person

 7. Hortensia skriver:

  Skulle alla de hundratusentals hitresta manspersoner i vapenför ålder med föråldrad kvinnosyn och vidlyftigt våldskapital i bagaget, som transporterats till våra breddgrader via det eskalerande islamistiska NATO-landet Turkiet, alltså utgöra ett efterlängtat skydd mot en fiktiv, rysk invasion? Skulle inte tro det. Alls.

  Så länge tokmuslimen Erdogans Turkiet är NATO-medlem, bör Sverige avstå från samröre och fokusera på att avväpna och avvisa samtliga ur de immigrerade massorna, som genom sin kulturella bakgrund och religiösa övertygelse utgör ett akut hot mot vårt västerländskt civiliserade, jämställda och demokratiska land.

  Gillad av 6 personer

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tack för detta insiktsfulla inlägg och för den fina ironi och humor det innehåller. Jag skulle vilja lägga till några saker:

  Skyll inte bara på sossarna, moderaterna är inte sämre, Reinfeldt och Bildt är väl lika besudlade.

  En av översteprästerna i FN är Jan Eliasson, det har länge förvånat mig att han som en av FNs högsta chefer alltid slipper undan att ställas till svar för alla oegentligheter som förekommer inom FN.

  Gillad av 1 person

 9. Jem skriver:

  Välkommen Putin säger jag.
  Skatt10%,
  Kvinnorna fredade.
  En polis och försvarsmakt värd namnet.
  Ekologisk odling.
  Vad kan man som medelsvensson mer önska.
  Jag tror till och med att ryssen numera kan att kalla Putin för en idiot utan att någon höjer på ögonbrynen.
  Tänk vilken njutning att få se se Sjuklövern åka ut på ändan….

  Gillad av 2 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Fredshyckleriet är inte över och de har fått det förväntade stödet från den norska Nobels Kommittéen för årets fredspris. Den har förvisso överraskat tidigare och är kanske ännu mer outgrundlig i sina val än den svenska akademien i valet av litteraturpristagare.

  Gilla

 11. Thor skriver:

  Har Ryssland pga busen Putin och den eminente av USA dekorerade Peter Hultqvist inte längre tillträde till Östersjön? St Petersburg och Kaliningrad är alltså utsatta för en sjöblockad? Om detta är en alltigenom ironisk artikel så är ironin åtminstone för mig alldeles för subtil.

  Gillad av 5 personer

 12. Anna Lindén skriver:

  Föreställningen att man är de enda sanna kristna är ryska ortodoxa knappast ensamma om. Ortodoxin kännetecknas för övrigt av att vara den minst missionerande kristendomsformen.

  Gillad av 3 personer

 13. Bo Adolfsson skriver:

  Hur naiv får man som historiker vara?
  Ryssland ligger där det ligger och Östersjön tillhör Ryssland lika mycket som de andra östersjöstaterna. Frågan är dock om den tillhör USA? Tillhör den USA lika mycket som sydkinesiska sjön?
  NATO borde ha avvecklas samtidigt som Warszavapakten. I stället utvidgades den i strid mot Bush löften till Gorbasjov i ett försök att totalt inringa Ryssland och komma över dess naturtillgångar. Nu blir också Sverige måltavla i detta inringningskrig.
  Detta är ett lågvattenmärke i DGS.
  Läs gärna Lars Berns Anthropocene för att få en alternativ historieförklaring!

  Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   I USA kan företag och stiftelser göra avdrag på skatten för att donera till ”välgörande ändamål”. Miljarder dollar varje år strömmar på detta sätt till lobby organisationer och tankesmedjor vars uppgift är att påverka beslutsfattare och allmänhet i Europa på ett sätt som
   ”Håller Tyskland nere, Ryssland ute och USA inne”.
   Naturligtvis skulle aldrig sådana pengar användas för att hjälpa akademiker med fokus på östeuropa att bättre förstå och kommunicera Washingtons perspektiv. Just saying..

   Gillad av 3 personer

 14. Peter Pan skriver:

  Ja, halleluja!
  Går vi bara med i NATO blir det strålande tider! Ryssen kommer inte att våga anfalla oss då, även om den ryska anfallsplanen mot Sverige naturligtvis redan är klar!

  En sorgligt naiv text utan ett enda sakskäl för att gå med i NATO. Utom, förstås, att det fredsälskande USA skulle jubla.

  Gillad av 4 personer

 15. Walfrid skriver:

  När Sovjet fanns hade vi anledning att närma oss NATO, men det var känsligt eftersom Sovjeterna hade den ”rätta” läran.
  Nu när NATO och USA är aggressiva och aktiva över hela världen och Ryssland tämligen fridfullt och framförallt måttfullt i sin utrikespolitik ska vi plötsligt gå med i NATO.
  Det här har, liksom det mesta, gått väldigt fel.

  Gillad av 3 personer

  • Underdog skriver:

   Så din definition på måttfullhet är full invasion av grannländer? Undrar om georgier och ukrainare håller med dig. För våra baltiska grannländer är hotet högst reellt mot bakgrund av att Putin har sagt öppet att Ryssland skall försvara ryskspråkiga i alla länder.

   Är du ett av alla dessa ryska nättroll som i alla sammanhang framhäver Putins mildhet och Rysslands fredlighet? Ni kommer aldrig att lura mig med era desinformationskampanjer.

   Gillad av 1 person

   • Stig Rydmark skriver:

    När Georgien utan förvarning startar raketattacker mot Sydossetien, går Ryssland in och försvarar de attackerade. Det måste väl både tomtar och troll bekräfta som det rätta.. Flera länder protesterade mot detta anfall, iscensatt av USA/CIA för att destabilisera Ryssland.

    Gillad av 1 person

   • Walfrid skriver:

    Efter alla lögner från sveriges regeringar om den förträffliga invandringen är mitt förtroende för dem borta och jag tror inte ett ord av vad de säger längre.
    När man väl svalt detta röda piller ser man många saker lite klarare. Ni är så välkomna när tiden är mogen.

    Gillad av 1 person

 16. PL skriver:

  Stefan, det här var inget av dina skarpaste debattinlägg, inte i närheten av den intellektuella nivån som man är van vid här på DGS. Nykter? Dagens Ryssland under Putin ett hot mot Sverige och världsfreden? Faktum är att de ryska militära resurserna knappt räcker till ett lågintensivt krig i Östra Ukraina/Sydvästra Ryssland. Ett rysk attackplan från 70-talet blev överraskande lätt nerskjutet av ett moderna turkiskt F 16 plan. Förespråkar du också, i likhet med Wolodarski på DN och Dahlberg på Expressen ett natokrig mot Ryssland för att återerövra halvön Krim till Ukraina? Svenska unga soldater i Natostyrkan som stupar i gatustrider i Volgograd, nej tack.

  Gillad av 3 personer

 17. Eva Danielsson skriver:

  Jag har svårt att begripa att någon över huvud taget kan vara kommunist eller kan försvara Putin och hans regim, kanske inte kommunistisk längre men med en ideologi med centralstyrd totalitär makt och stormaktsanspråk med minst ett ”återställande” av de gamla sovjetiska gränserna som mål.
  Fråga folk i länder som tidigare låg bakom järnridån om de skulle vilja tillhöra Putin. Skulle inte tro det.

  Det vore intressant om folk med svensk bakgrund skulle kunna trivas i Ryssland. Kanske samma sorts människor som skulle kunna gå med i en sekt och få livet uppstyrt, för att man inte orkar bestämma själv och ta ansvar för sig själv och välja själv osv. ”Flykten från friheten” är en klassiker.

  Själv tycker jag att valet mellan att flytta till Ryssland eller till USA är lätt. Jag kan absolut inte tänka mig att bo i Ryssland och men däremot i USA om det vore möjligt. Helst bor jag kvar här p g a alla möjliga skäl fast det inte är lika självklart längre sedan några år tillbaka p g a den negativa samhällsutvecklingen.

  Och ja, jag vill att Sverige ska gå med i NATO och ö h t satsa mycket mer på försvaret.

  Hålla låg avväpnande profil men vara kompetent och kraftfullt rustade, som just Stefan Hedlund brukar säga.
  Tvärtemot vad våra politiker har gått in för de senaste tjugofem åren.

  Gillad av 1 person

  • Stig Rydmark skriver:

   Jag skulle inte ha något emot att bo i Ryssland. Vi har många vänner som trivs utomordentligt.
   Kanske Ryssland kan bli ett framtida land när vi svenskar vill fly. Vem vill bo i USA, ondskans imperium?
   Tips: läs bloggen Antrophocene!

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag läser Antrophocene. Och?
    De geopolitiska krönikorna/konspirationsteorierna och läsarkommentarerna där ändrar knappast min uppfattning om Ryssland och USA.
    Vi må få ha olika sorts färgade glasögon och jag har en annan världsbild.
    Jag tycker att Ryssland, ett land helt utan demokrati och yttrandefrihet, en regim som fängslar och mördar journalister och oppositionella, verkligen inte lockar att bo i eller bli annekterat av. Det är ju precis det snabbt försämrade samhällsklimatet här åt det hållet, fel håll, som gör att Sverige känns som ett sämre land att bo i numera. Och som gör att dessa bloggar behövs ( förutom NATOmedlemsskap och ett stärkt försvar).
    Dessutom har jag, liksom troligen de flesta i väst, en kulturell och språklig samhörighet med USA förutom att de har en utmärkt konstitution. Det finns en massa oerhört svåra problem även där, men valet mellan att leva ett ryskt liv och ett amerikanskt liv är lätt. Men än så länge är jag pursvensk.

    Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Hur många med känslig kännedom om Clintons försvann,dog – 25-tal vill jag minnas. USA:s konstitution bra? Ja det kan man väl verkligen ifrågasätta med nuvarande facit i hand. Om du inte kan se USA med verklighetens ögon, utan trams om konspirationsteorier, kan jag bara beklaga din politiskt korrekta världsbild.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Stig Rydmark!

    The Clinton Machine,
    (oavsett vem som styr den i bakgrunden, i realiteten),
    högst sannolikt är både Bill o Hillary BARA ”nyttiga idioter”!

    Bill lär vara utomäktenskaplig son till David Rockefeller,
    den har minst det dubbla antalet liv på sina samveten!

    Gissningsvis 50-100…

    En är nog Seth Rich, läckan i det Demokratiska högkvarteret!

    Som INGENTING hade att göra med Rysk Collusion!!!

    Gilla

 18. asiktenmin skriver:

  Två gånger har USA räddat Europa från sig själv, USA drev på bildandet av NF, USA var under decennier en garant mot Sovjetisk aggression. Självklart ska vi gå med i NATO, en sammanslutning av stater som vi står nära i alla avseenden. Det är nedslående att läsa de flesta av dagens kommentarer.

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Det enda som kan rädda Europa från sig självt, torde vara en total omläggning av migrationspolitiken.

   Att för Sveriges del, nu, intimt liera sig med det invasivt islammissionerande NATO-landet Turkiet, förefaller lika vansinnigt, som att förvänta sig att polisen kan rädda ens liv och egendom, när man själv redan har ställt ytterdörren på vid gavel och bjudit in alla dem som hatar en mest i hela världen.

   Inte ens världspolisen USA kan återuppväcka européerna från de döda, när självmordet är fullbordat.

   Gillad av 1 person

  • Kent Forssgren skriver:

   ”USA var under decennier en garant mot Sovjetisk aggression”

   MEN, RYSSLAND I DAG ÄR INTE SOVJETUNIONEN.
   Sverige har minsann historiskt inte varit någon humanitär stormakt.

   Men nu skrivs historien om.
   I alla fall i gammelmedia.
   Nu när våra ledare förtäljer för oss undersåtar, att vi är en stormakt: en humanitär stormakt.
   Det humanitära gäller dock icke fattiga och eller sjuka gammalsvenskar.

   Gillad av 1 person

  • heraldikern skriver:

   Måste bara påpeka att det var ett helt annat USA som ”räddade” Europa i 2 världskrig. Så som USA har utvecklats sedan dess är inget jag vill rekommendera något annat land. Men tyvärr har resten av världen låtit USA fortsätta under dne tanken att dom skulle vara demokratisns beskyddare. Och på det viset har dom erövrat nästan hela resten av världen med sina ”demokratiseringskrig” och sina Dollar! Kolla i historien vad som sades av t ex Eisenhower och Kennedy!

   Gilla

 19. cmmk10 skriver:

  ”Två gånger har USA räddat Europa från sig själv, …”

  Beträffande 2 världskriget kan jag till viss del hålla med. Rörande det första är det inte alls lika självklart. Det var bl. a. en känd historiker (Niall Ferguson) som menade att om England hade hållit sig undan och låtit Tyskland vinna över Frankrike så hade världen besparats mycket elände. USA fick Tyskland att kapitulera istället för att fortsätta en hopplös kamp; men ”räddat” Europa ställer jag mig tveksam till.

  Gilla

 20. Anna Lindén skriver:

  Jag saknar den tidigare så balanserade Hedlund, i detta inlägg har känslorna fått fritt spelrum. Bättre kan du, Stefan.

  Gilla

 21. Leif Lindau skriver:

  Hedlund sällar sig till de naiva svenskar som bisarrt nog lägger moralistiskt perspektiv på säkerhetspolitik med den obligatoriska hänvisningen till att ”vi spelade ju under täcket med
  nazityskland”. Samlingsregeringens politiska mål, djupt förankrat i folkdjupet var att hålla oss utanför kriget och frihet från svält för svenskarna vilket de levererade. Det dagens politiskt korrekta moralister de facto i efterhand kräver av samlingsregeringen är att vi skulle krigat både mot Sovjet och Tyskland med det underförstådda randvillkoret att någon förstås inte skulle lidit någon skada. Sossarna levererade säkerhet under USAs kärnvapenparaply 1950-1980 med det ”hemliga” avtalet med USA, som vi fick utan öppet NATOmedlemskap med motprestationen att ha ett starkt eget konventionellt försvar. Detta kände alla som både gjort värnplikten och hade ögon och öron till men dåtidens politiskt korrekta charad var att med samma allvar som papegojförsäljaren i Monte Python förneka denna verklighet. Charaden hade som syfte att roa lågbegåvad valboskap till vänster och fungerade utmärkt både för sitt syfte och som säkerhetspolitik – ingen seriös aktör trodde på den.

  Idag är både geografin och terrorbalansen i stort densamma som 1950, -fast idag är sannolikheten för kärnvapenterror rimligen lägre.- så valet är då som nu mellan USAs och Rysslands kärnvapenparaply. Båda parterna har som de flesta i verkligheten delvis amoralisk utrikespolitik likt pest eller kolera. De statsfinansierade välbetalda taskspelarna i ”fredsrörelsen” har under 70 år inte åstadkommit ett enda konkret resultat på kärnvapenområdet – alla beslut om upp- eller nedrustning har tagits av kärnvapenmakter själva, och något tredje paraly finnes ej i Europa.

  Själv väljer jag NATOs paraply av två skäl : dels tror jag det fungerar bättre än Rysslands och dels har våra grannar Norge och Danmark valt det och deras politiker tycker jag verkar vara av en högre kvalitet än svenska politiker att döma av vad de leverererar till sina medborgare.

  Gillad av 1 person

 22. Conny Lundberg skriver:

  Vi har som land, och dessutom inte som enda land, nått vägs ände när det gäller att med en dåres envishet hävda att mer att samma ”lösningar” som tagit oss till det katastrofala tillstånd som vårt land befinner sig i, kommer att lösa den problematiska situationen.
  Den så kallade demokrati, som de som styr oss som små nickedockor, försåtligt har utvecklat till någonting som vi skulle kunna kalla en oligarki/diktatur, har tagit oss alla i ”nosringen” och lett oss mot den avgrund som de av oss som har åtminstone en gnutta fantasi kan förställa sig existerar där bortom horisonten.
  Vi har som människor låtit oss bedövas av alla storslagna ord om vår framtid som under decennier har präntats in i våra sinnen av de ”köpmän i kaos” som allt tydligare framstår som de som egentligen styr vår värld och som endast använt politiker som sina handgångna män och kvinnor.
  Alarmklockorna ringer högljutt och de som inte i tid vaknar upp kommer inte nå den framtid som vår uppgörelse med dessa ”köpmän i kaos” kommer att leda till.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.