Mystiken tätnar

Patrik Engellau

Då och då (till exempel här) har jag skrivit om hur intressenterna, även myndigheterna, inom det välfärdsindustriella komplexet i sina resonemang ofta slår knut på sig själva för att få migrationen att framstå i god dager. Här är en passus ur en artikel på DN Debatt skriven av två medarbetare på den ”fackföreningsnära tankesmedjan” Arena idé:

Fler måste få möjlighet att bo i höginkomstkommuner. Arbetsförmedlingen konstaterade i en rapport tidigare i år att det finns belägg för starka grannskapseffekter – de som bor i områden med hög andel inrikes födda och höga inkomster får tillgång till nätverk och socialt kapital som kan vara avgörande för att etablera sig på arbetsmarknaden. Höginkomstkommuner har också störst ekonomisk möjlighet att investera i hyreslägenheter. Det bör påverka fördelningen av nyanlända till kommunerna.

Jag tror att det redovisade statistiska sambandet är sant. Migranter i höginkomstkommuner integrerar sig lättare och snabbare än migranter i låginkomstkommuner. Jag tror också att jag fattar vad detta beror på. Antag att vi har två olika invandrarfamiljer. Den ena består av två högutbildade föräldrar – en ögonkirurg och en raketforskare – samt deras två barn som gått i hemstadens amerikanska skola. Den andra består av en analfabet till pappa och en illiterat, burkaklädd mamma och deras fem burkaklädda döttrar.

Jag känner en del människor som bor i höginkomstkommuner så jag vet hur de tänker. De är inte rasister, men de väljer sina vänner om de kan. De skulle nog se med rätt blida ögon på den första familjen och kanske rentav välkomna deras bosättning som grannar och skulle troligen dela med sig av ”nätverk och socialt kapital”. Den andra familjen skulle de med näbbar och klor försöka hålla borta eftersom de misstänker att det handlar om livslånga socialfall. Den familjen blir sannolikt i stället skickad till en låginkomstkommun som i alla fall har tomma allmännyttehus som kommunpolitikerna gärna hyr ut till staten att fyllas med migranter.

När man läser den refererade rapporten från Arbetsförmedlingen får man känslan av att Arbetsförmedlingen tolkar världen utifrån en helt annan förförståelse och världsbild än jag. Arbetsförmedlingen skriver:

Nyanlända personer bör därför i större uträckning ges möjlighet att bosätta sig i områden med mer gynnsamma förutsättningar; det vill säga kommuner och områden med låg andel arbetslösa, höga medelinkomster och vars innevånare till stor andel består av personer som är födda i Sverige. För att detta ska ske, bör fler nyanlända erbjudas boenden i rika kommuner i starka arbetsmarknadsregioner.

Burkafamiljen i mitt exempel ”bör” alltså ”erbjudas” bosättning i höginkomstkommuner. Så ska de få jobb. Vad är det för social mekanism som ska åstadkomma jobben? Tror Arbetsförmedlingen att boende i höginkomstkommuner, så kallade höginkomsttagare, är godare människor än boende i låginkomstkommuner, låginkomsttagare, och att de därför är villigare än låginkomsttagarna att erbjuda sitt ”nätverk och sociala kapital”?

Det kan inte Arbetsförmedlingen tro med tanke på att den har upptäckt att höginkomstkommuner ofta betackar sig för migranterna och att staten därför måste vidta åtgärder:

Mer konkret innebär detta att flera av de kommuner som vill ha ett nedsatt antal nyanlända hänvisade till sig, får en större tilldelning.

”Får en större tilldelning” betyder förstås i verkligheten att dessa kommuner ska påtvingas fler migranter. Detta är enligt min mening bipolärt resonerat. Staten kan nog tvinga kommuner att ta emot migranter, men den kan inte tvinga deras medlemmar att öppna ”nätverk och socialt kapital” för de påtvingade migranter. Inte får burkafamiljen jobb bara för att höginkomstkommunen Täby tvingas ta hand om den.

För att hantera sina självförvållade problem tvingas staten till alltmer diktatoriska metoder och då ryker inte bara kontakten mellan folket och dess härskare, utan också respekten för intellektuell hederlighet. Man kan resonera hur som helst. Krig är fred. Sanning är lögn. Tvång är ett flott erbjudande.

50 reaktioner på ”Mystiken tätnar

 1. Kuckeliku skriver:

  Det går inte att skaffa jobb åt alla, oavsett var man placerar folk. Världen robotiseras! Tar vi världens socialfall till Sverige så blir de extremt dyra socialfall, som gör det omöjligt för oss att göra de omställningar av teknik och samhälle som är nödvändiga för att landet och mänskligheten skall överleva.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Mitt underkännande av en politik vill jag ge formen av att visa på en bättre och när det handlar om migration skall den följa regler som gör att det är i kraft av sina förtjänster man vinner terräng, – aldrig i kraft av sina tillkortakommanden.

  Denna bas för ett migrationsregelverk kan inte väljas bort, om mänskligheten skall utvecklas framlänges.

  Att välja på i verktygslådan här och nu för att hantera det aktuella problemet:

  Asylverksamheten skyfflas över på UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna detta ändamål och de ges också ansvaret för de asylsökandes välbefinnande som redan är här.

  Som villkor för vilsekomnas rörelsefrihet skall krävas ekonomisk garant och priset på kränkningar och dråp skall ges sitt rätta mått.

  Utvisning skall bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig till avlägsen destination, när man ordnat biljett och resehandlingar.

  Oanställningsbaras skattefinansierade boende skall vara barackläger i obygden.

  Gilla

 3. Petrus skriver:

  Fram tills för något år sedan var sjuklövern beredd att se mellan fingrarna med att höginkomsttagarområden slapp invandrare. Man kunde ju relativt enkelt ha åtgärdat detta genom att stifta en lag som underlättade för staten att expropriera mark som sedan kunnat användas för att bygga relativt billiga höghus av miljonprogramstyp. Vad man i stället, alltsedan Anita Gradins dagar som invandrarminister, verkar ha prioriterat är i stället en mer generell geografisk utspridning i landet, sannolikt för att strategiskt förebygga separatistiska tendenser i delar av landet som efter några årtionden skulle komma att ha en helt annan befolkning än den som växt fram i storstädernas relativa närområden. Man skulle ju kunna tänka säga att folk i de kvarvarande svenne-delarna av landet efter några årtionden sagt ”hallå där, varför kan vi inte få bilda en egen stat ungefär som ni tycker att palestinierna bör få göra?”. Minns att Maj-Lis Lööw för runt 30 år sedan spontant sade ”hela Sverige skall vara mångkulturellt!”. Ooops. Hon försade sig. Det var nog inte meningen att dylika strategiska överväganden skulle läckas till svenska folket. Mitt intryck är väl dock att Maj-Lis Lööw var bra mycket spånigare än t ex Anita Gradin och andra ledande sjuklöver-politiker brukar vara.

  Anledningen till att man kanske blir tvungen att trycka in mer invandrare i höginkomsttagar-områden är att folk som bor i områden med mer normala inkomster kan börja undra varför höginkomsttagar-områdena skall slippa.

  Gillad av 4 personer

 4. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

  Ja det är återigen pk-isternas tro på ett ymnighetens horn. Jag bor i en sådan kommun och har så gjort i mer än 50år, skillnaden var inte så stor den förr, men pga massinvandringen så flyttar de flesta som kan i Malmö antingen till en villa i Zlatans gamla kvarter, eller dit jag bor. De som kämpar och lyckas, pga tur eller skicklighet eller båda flyttar hit. Jorden här är precis likadan som den under Malmös förorter. Man gör allt för att undvika skolor med många invandrare.

  Jag bodde tidigare i en rik förort till London, gamla pengar och en del nya och fotbollspelare. I London har man tryckt in lite councilflats överallt, även där, så på morgonen i hissen ner till tunnelbanan så delade överklass och absolut underklass hiss, det finns inget som kan överbrygga den klyfta utan vad som sker är främst ett hat underifrån. Man är som från olika världar, men är intvingade i samma hiss. Alltid dessa sociala ingenjörskonster, som jag föraktar våra ledare,1984, Kallocain, Brave New World, vad tänker de när de läser dessa böcker?

  Den enda lätt förutsägbara effekten är att de hycklare som bor i rika kommuner (dvs ett område där rika människor bor så att staten kan stjäla mer pengar) får se sin godhet konkretiserad i förlorad trygghet och sämre skolor. Det finns många på Östermalm, i Danderyd och Vellinge som är goda pk-ister. Resultatet kommer att bli fler röster på SD, även ”rika” hycklare vaknar väl till sist?

  Gillad av 5 personer

 5. Ulla L skriver:

  Så är det och jag kallar det diktaturfasoner mot kommuner och kommunmedborgarna.
  Vad är det för nötter inom ”migrationsindustrin” (Regeringen, Riksdagen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket, Polisen …) som på fullt allvar inbillar sig att Mena-folket, som grupp, kommer att anpassa sig och ”smälta in” i det skandinaviska levnadssättet? Det kommer inte att ske under de närmaste århundrandena, det visar historien och den islamiska utvecklingen väldigt tydligt.

  Gillad av 3 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Eftersom tåget nästan alltid går där skenor ligger, måste vi för ökad turtäthet lägga fler skenor i stället för att köpa fler tåg. Den imbecilla dumheten firar nya triumfer. Det är medias uppgift att förhåna dumheter. Denna uppgift uppfyller de inte.

  Gillad av 1 person

 7. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Kanske beskriver du Patrik politikerklassens sista strid?
  Det kommunala utjämningssystemet har inte bara förhindrat konkurser i Malmö o Södertälje men kanske t.o.m. underblåst omsorgsinvandringen eftersom white flight har kunnat tillämpas.
  Om nu de vita flyttfåglarna inte får bo kvar i fred i sina vita områden, och taxeras hårt men dock få ha sina barn i vita skolor utan att migrationspolitiken börjar rulla in också i reservaten, ja då…

  Gilla

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Här har vi ett utmärkt praktikfall kring det som Anders Leion tar upp idag, om det politiska systemets eget liv och distansering från verkligheten. Arena-gruppen är en del av (s) revir och finansieras via olika fackliga organ, inte bara på LO-sidan. Man kan undra hur många av dessa fackförbunds medlemmar som tycker det är OK att medlemsavgifterna används för att via Arena sprida (s)-propaganda bl a i skolorna. Finge LO-medlemmarna bestämma så skulle nog en hel del hellre se att Arena gör propaganda för SD.

  När det gäller förslagen om att integration sker mest effektivt med hjälp från höginkomstkommuner så får man väl först tacka för erkännandet, det är inte vanligt att man från det hållet säger något positivt om höginkomstkommuner.

  Hur detta i praktiken ska lösas har man nog inte tänkt igenom, t ex bostadsfrågan. Det finns egentligen bara två varianter, bygga barackstäder som lär bli ghetton eller köpa upp bostäder i höginkomstkommunerna. Ingen av dessa lösningar lär kunna genomföras i större skala innan bromsen slår till.

  Nu läser jag inte DN av principiella skäl så jag vet inte vad man föreslagit exakt från Arena men misstänker att man duckat för grundproblemen, språkkunskaper, kulturell anpassning och lämplig utbildning för arbetsmarknadens behov. Det tycks finnas en närmast outsinlig energi på vänsterkanten att ducka för verkligheten om den hotar den ideologiska övertygelsen.

  Gillad av 3 personer

 9. Marie skriver:

  Som bosatt i en ”höginkomstkommun” är det för mig uppenbart att tillskyndarna av anvisnings- eller bosättningslagen trasslat in sig i orsak och verkan, är tämligen okunniga om vad kausalitet är. Att tro att det så där i största allmänhet är bättre för ”integrationen” att personer som tilldelats uppehållstillstånd portioneras ut i större doser till förment rika kommuner som Danderyd och Täby kan bara beskrivas som magiskt tänkande.

  Som vore det något i vattenledningarna i Näsby Park eller i luften över Djursholm som mirakulöst skapade välstånd och framgång.

  Minsta barn förstår att några sådana samband inte finns. Det fungerar självfallet tvärtom – invånarna i välmående kommuner bor och samlas där just för att de redan har utbildning, pengar, framgång.

  På vilket sätt skulle möjligheterna till ”integration” öka för den som kört taxi i centrala Bagdad eller blandat cement på något bygge i en förort till Damaskus om de placeras ut i Danderyd snarare än i, säg, Hörby? Vad i atmosfären är det man tänkt sig ska smitta av sig på de nya kommuninvånarna och som genom ett trollslag förvandla dem till varumärkeskonsulter eller riskkapitalförvaltare?

  Däremot erbjuder ”höginkomstkommunerna” sannolikt de invandrade barnen bättre framtidsmöjligheter. Men frågan är om de skattebetalande invånarna vill låta de egna telningarna fungera som hävstång i ett påtvingat integrationsprojekt?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Observera att denna magiska tro på automatiska egenskaper är identisk med national-socialisternas i Tyskland inställning till judarna eller det som nuförtiden kallas white privilege. Det spelar ingen roll om juden/de vite mannen/invånaren i Bromma är fattig, maktlös, sympatisk och välvilligt inställd. Han är lika skyldig till utsugning, stöld, övergrepp o.s.v. ändå. Det är en inneboende egenskap. Det vi ser är återkomsten av den national-socialistiska epistemologien — ett slags mystik — inom socialismen.

   Arena skärper SAP:s nazistiska tendenser.

   (Vänligen censurera inte denna kommentar på grund av en felaktig och grund analys av vissa använda heliga ord!)

   Gillad av 3 personer

 10. oppti skriver:

  Det är intressant att Arbetsförmedlingen vill hänvisa till informella kanaler när det gäller arbetsförmedling.
  Varför inte inse att de arbeten som de som kommer hit kan utföra främst efterfrågas av deras likar. Skapa getton med skomakeri och bilverkstäder som gör det jobb som de kan direkt efterfrågas. Gör de något bra så kan de sen expandera utanför gettot.

  Gilla

 11. Jan Ahlström skriver:

  DN Debatt: ”…….måste vänta i genomsnitt 95 dgr på att få en etableringsplan och ytterligare 66 dgr på att få påbörja svenskstudier, sammanlagt nästan ett halvår.”
  Man sitter alltså ”och petar sig i naveln” ett halvår och väntar på att någon annan ska ta tag i ens liv, vad är det för slöa, slappa människor vi får hit?

  Kom jag till ett land där jag hoppades få stanna skulle jag se till att börja lära mig språket på en gång.
  Vad jag sett så sitter varenda asylinvandrare med en smartphone i handen så hur svårt kan det vara att komma igång med språkträning?

  Kravlöst är en bra sammanfattning för hanteringen av asylinvandringen och diverse debattartiklar.

  Gillad av 3 personer

 12. Anna Lindén skriver:

  Det är sannolikt att ett alltmer totalitärt Sverige är vad framtiden ”erbjuder”, om utvecklingen fortsätter i pilens riktning. Ett geografiskt område där befolkningen kulturellt sett är mycket olika och saknar naturlig sammanhållning måste hållas samman med ökande yttre tvång., om det inte skall sönderfalla i småbitar.

  Gillad av 2 personer

 13. Lilla fröken PK skriver:

  Nacka kommun exproprierade nyligen de facto tre lägenheter i en bostadsrättsförening utan hänsyn till styrelse och medlemmar. De hyrs nu ut i andra hand till en invandrad man med tre fruar och många barn. ”Tidsbegränsat”, sa Bill. ”Smart”, sa Bull.

  Gillad av 2 personer

 14. Bo Adolfsson skriver:

  Det är synd att inte Patrik Engellau, DGS och flera andra som nu träder fram förde detta resonemang, när Reinfeldt gjorde migrationsöverenskommelsen med mp. Ja, varför inte åtminstone för tre år sedan med 80 000 asylsökande och att det var uppenbart vart det barkade hän.
  Vem är jag att peka finger? Jag tog upp detta redan vid den tiden efter att ha läst Merit Wager, Julia Caesar, Arnstberg och Sandelin m fl och reflekterat över skillnaderna i världen och orsakerna till migrationstrycket. Upprepade gånger ställde jag frågan: Kan man ha fri invandring i en välfärdsstat?
  Nu har vi passerat point of no return med hanteringen av de s k ensamkommande flyktingbarnen som en absurd toppunkt.
  Jag har satsat en del pengar på alternativa medier, men jag ångrar min satsning på 3 000 kr kronor till DGS för Markus Norells granskning av muslimska brödraskapet i Sverige. En granskning som inte blev av. Personligen har jag fått betala ett högt pris med social utstöthet i likhet med ovanstående dissidenter.

  Gillad av 8 personer

  • Hovs--hällar skriver:

   Många har dömt ut makthavarnas migrationspolitik redan för decennier sedan, och fått betala dyrt för denna inopportuna åsikt.

   Att det är en dålig idé att massimportera MENA-migranter, och att hjälp istället borde ske som man gjorde förr — genom att man skickar medel dit där de nödlidande befinner sig i stället för tvärtom, var fram till 1970-talet en helt normal åsikt.

   Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Sådana som PE reagerar bara när problemen börjar krypa inpå hans egen heliga medelklass. Det var ju inte tänkt att det här skulle drabba dem själva.

   Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    Ja, det börjar tydligen bli bilinbrott på Östermalm.
    Häromdagen blev t o m en person skjuten på Valhallavägen och Stockholms kommun börjar bygga invandrarbaracker på Gärdet.
    Tiden för akademiska diskussioner om invandringens fördelar eller nackdelar har för länge sedan passerats.

    Gilla

  • John skriver:

   Jag har satsat en del pengar på alternativa medier, men jag ångrar min satsning på 3 000 kr kronor till DGS för Markus Norells granskning av muslimska brödraskapet i Sverige. En granskning som inte blev av.

   Jag känner samma sak, skulle vara intressant att höra redaktionens tankar kring hur de insamlade medlem bäst investeras nu när det inte verkar bli någon granskning. Obs att jag skriver detta av välvilja och att jag är mycket tacksam för Engellaus och andra skribenters fantastiska insatser med DGS.

   Gilla

 15. weasel skriver:

  ”Höginkomstkommuner” är och har blivit höginkomstkommuner av en anledning. Detsamma gäller ”låginkomstkommuner”.

  Det är människorna som formar kommunerna- inte kommunerna som formar människorna.
  Att tro att det bara är att ”placera” en nyanländ analfabet (eller för den delen en infödd alkoholist ) i en ”höginkomstkommun” och att detta resulterar i att han blir höginkomsttagare är lika verklighetsfrånvänt som…att tro att jag säkert blir lika bra på fotboll som Zlatan om myndigheterna bara placerar mig i Rosengård.

  Men den som kan få en socialist att förstå sådana självklarheter har ett nobelpris att hämta.

  Gillad av 4 personer

 16. Hans Jonsson skriver:

  Kan vi enas om att livskvaliteten är högre I ett höginkommstområde än ett dito låginkomst?
  Det vill saga att bo I Danderyd är bättre än att bo I Rinkeby – det vill saga mätt I livskvalitet.
  Man föreslår nu – eftersom man tydligen inte kan plocka mera pengar från boende I Danderyd och liknande – att man skall plocka livskvaltet från boende I höginkommstområden och dela ut till behövende med tråkiga livsförhållanden – lysande!
  Kan inte de här tänkarna lista ut något mera man kan plocka av de boende i ”fina” områden som inte är av ren pekuniär nature?

  Gilla

 17. Janne skriver:

  När planerna presenterades att man planerade modulbostäder i Långedrag för att klara av anstormningen 2015 blev det liv i luckan. Det bildades en Facebookkgrupp bland boende vars fastigheter låg i närheten av den tänkta platsen. (Inget av de närbelägna husen har ett marknadspris under 8 miljoner).
  Man startade en boendeförening och bad om 3000kr i avgift för att städsla en jurist som kunde föra de boendes talan gentemot kommunen. Nu stöp planerna pga. att marken visade sig olämplig. Hade inte det skett hade vi fått se en exodus från ett av Göteborgs mest attraktiva områden. INGEN som betalar uppåt 10 miljoner eller mer för sitt hus, där det finns bra och små skolor vill bli grannar med ett flyktingboende. Det är faktiskt så enkelt att man flyttat just dit bl.a. för att slippa konfronteras med verkligheten en stor del av befolkningen har påtvingats.

  Gilla

 18. Linden skriver:

  Ulf Kristersson stänger alla dörrar till SD.
  Det underströk han i en intervju med SVT på tisdagsmorgonen.
  ”Det är poänglöst att samarbeta med dem”, säger han.

  Att vi inte vill samarbeta med SD har uppenbara skäl. För mig är Sverige en öppen plats i världen. SD återkommer och pratar om det internationella och invandrare på ett sätt som jag inte gillar,” säger han.

  Poänglöst skojar han? Poängen är ju att med stöd av SD kan alliansen ta makten idag.
  Tror han att väljarna återvänder med det urbota dumma resonemanget? Man häpnar.

  Inställningen lär leda till att Löfven kommer att sitta kvar. För vem tror att SD kommer att rasa? Kanske är det primära för nuvarande allians att slippa ha regeringsansvar.

  Gillad av 2 personer

  • Björn skriver:

   Vilken nykter partiledare vill ratta det krockskadade(mot verkligheten!) Sverige idag?! Utan att få ta ut kursen med hjälp av SD:s GPS?! Endast en maktberusad dåre tar på sig en sån omöjlig uppgift! Då är det bra mycket tryggare och lugnare att sitta i baksätet, men ändå med samma lön, och käfta om färdriktningen!

   Gilla

 19. Jaxel skriver:

  ”Höginkomst” är förstås ett relativt begrepp. Det ligger dock nära till hands att fråga sig hur många ”fattiga” nyanlända som landets höginkomstkommuner kan ta emot utan egenskapen höginkomst suddas ut. Hur många höginkomstkommuner finns det och hur många innevånare har dessa. Hur många nyanlända skulle de kunna ta emot utan att demografin påtagligt förändras?

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Javisst! För som alla vet så är ju invandringen till för att förstöra svenska arbetarklass. Men när inavndrare placeras hos de som drivit denna onda utveckling i decennier, ja då ska det sättas stopp. Då är det ”diktatoriska metoder”, på min ära. Fy för den lede för svensk medelklass, de sämsta människor som krälat runt på jorden på femtusen år.

  Gilla

  • Harald Skulptör skriver:

   Är du nykter, Martina???

   På vilket sätt inbillar du dig att medel och höginkomsttagare har drivit på utvecklingen i decennier?

   Det är ju med hjälp av sitt massiva stöd från arbetarklassen och fackföreningarna som Socialdemokraterna lyckats behålla den vidriga hegemoniska ställningen inom politiken, vilket har lett till den här störda situationen!

   T.o.m den förra regeringens 8 år hade aldrig blivit av utan att Nya Moderaterna var det ”nya arbetarpartiet”.

   Nuvarande regering har med hjälp av gammal och ny arbetarklass +oschyssta metoder att stigmatisera SD, samt en slug gammal fackföreningsledare, lyckats klamra sig fast vid makten för att sabotera Sverige ytterligare 10-20 år tillbaka i tiden.

   Varför?

   Kan bara finnas en förklaring, de hatar uppenbarligen Sverige och oss svenskar, oavsett om de begriper det eller inte.

   Men du Martina får nog komma med en riktig vals om du ska få folk att köpa att det är medel & höginkomsttagare, eller medel & överklassen, om någon sådan finns, som har jobbat för denna utveckling.

   Visst har många medelklass svennebananer varit livrädda för att bli uppfattade som rasister och PK-isterna har varit riktigt duktiga på att utnyttja detta till max, så jag påstår inte att de som tigande låtit det hela ha sin gång, därmed är oskyldiga, men det är varken deras idé eller projekt.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    För övrigt tycker jag otroligt illa om Socialdemokratin och skyller den för förstörelsen av vår kultur. Men dels så blev SAP ett medelklassparti, arbetarklassen kastade de åt vargarna. Vidare så är medelklassideologin socialliberalismen en ännu läskigare ideologi än Socialdemokratin. Socialdemokratin är ändock kollektivistisk, om än på ett omänskligt gigantformat. Men socialliberalismen klär av individen helt naken inför staten. Det är den omänskligaste ideologi jag känner till.

    Gilla

 21. Lars skriver:

  Förvisso skrämmande när t.ex. Botkyrka och Södertälje stod med lediga lägenheter och accepterade inflyttning av invandrare för att fylla och kortsiktigt få hyresintäkter medan Täby och Danderyd höll nere byggande och uppe priserna och undvek bygga hyreshus. Nu är det som det är. Vem som var ansvarstagande kan diskuteras, men segregation blev resultatet.’

  Dagens Arena hör till kategorin Faktaresistenta och Arbetsförmedlingens chef till gruppen politiska broilers, men moderaterna som statsbärande parti har åter misslyckats och kritiken från höger är samma gamla 78 varvare som spelat sedan 70-talet och som aldrig vinner förtroende. Byt spår.

  Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  Lite skadeglad får man vara. Det är rättvist att de / vi som har röstat för massutmaningen får smaka dess följder. Vore jag diktator skulle jag skipa ännu mera rättvisa genom att tvångsplacera härskarskiktets ledare och lakejer i de värsta zonerna. Den angivna politiken, som har tillämpats på senare år, är förstås inte bara avsedd att fungera utjämnande, utan blir nu också en social hämnd på övervägande borgerligt röstande.

  Signaturen Utlandssvensk har i flera år varnat för att just en sån här politik blir sista spiken i likkistan för Sverige. Bl a på bloggen fristad.eu har han och andra redovisat erfarenheter från andra länder. Själv hade jag ingen aning om att myndigheterna i USA så massivt har praktiserat en antisegregerande bostads- och skolpolitik i mer än ett halvsekel och att den har visat sig vara så dokumenterat misslyckad.

  Segregering och separering är det naturliga skyddet överallt där olikheterna är så stora att svåra konflikter uppstår, oskyldiga drabbas, nivån dras ner. Det gäller boendet lika väl som skolan, där det är lika vansinnigt att tvångsblanda elever med oförenliga förutsättningar och attityder. Separering, nivågruppering, välriktat stöd är rättvist och det enda som sporrar de ambitiösaste att klättra socialt.

  Om våra politiker hade minsta stake i sig kunde de hellre lansera t ex arabiska skolor (utan koran!) och yrkesskolor, allt inriktat på att eleverna ska återvända och bygga upp sina ursprungsländer. Separering är funktionellt, ordmagi fungerar inte.

  Gillad av 1 person

 23. Björn skriver:

  Det pratas så mycket om mångkulturens förträfflighet, men jag har aldrig hört talas om nån enda vettig vuxen svensk, som frivilligt bosatt sig i dessa muslimska häxgrytor till förorter, för att där låta sig berikas! Däremot har jag hört otaliga exempel om människor som tidigare levde i trivsamma bostadsområden, men som nu förlorat hela sin livskvalitét pga ”tvångsberikandet”!

  Gillad av 3 personer

 24. uppstigersolen skriver:

  Varför inte kolla var politikerna bor? Så flyttar vi in lämpligt antal nyanlända som grannar till dem. Politikerna kan då genom sin uppenbara framgång att de blivit politiker visa de nyanlända hur det går till. Då kommer de direkt fatta galoppen, bli politiker och ta över Sverige: Nejvisst nu blev det lite fel. Tänkte inte på det.

  Gilla

 25. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Mycket intressanta och respektingivande kommentarer, vilka man med största nöje tar del av. Dristar mig enbart till att erinra om den klassiska burka-familjens dokumenterade ovilja att tjäna sitt uppehälle på ett självständigt sätt, då de flesta av oss är medvetna om att denna grupp näppeligen sökt sig till våra av bidragsgenerositet profilerade boreala breddgrader i akt och mening att utöva självförsörjning.
  Detta oavsett vad den ineffektiva grötmyndighetsförvaltningen kallad Arbetsförmedlingen och dess duktighetsdelegater vill göra gällande.
  Andreas 🙂

  Gilla

 26. Petter skriver:

  Ganska intressanta kontraster. IKEA-mördarens ursprung är enbart av intresse för att han ”fått avslag på sin asylansökan”, medans Trollhättan-mördaren valde människor han ”inte betraktade som svenskar”. Att IKEA-mördaren är en immigrant som valde sina offer specifikt för att de såg svenska ut tycks inte ha någon betydelse. Och det behöver väl knappast sägas att utseendets betydelse vid hatbrott är en likriktare som bara gäller när det är offret som har en avvikande etnicitet. Svensk lagstiftning har ju enligt justitiekanslern inte till syfte att skydda svenskar.

  Så vi som tyckt att språkbruket på SVT verkar vara en manipulativ form av Orwells nyspråk kan nu äntligen visa svart på vitt från en av SVTs egna chefer att så verkligen är fallet. Inte konstigt att vi ser allt mer tendenser till etniska konflikter och, förmodligen, en framväxande äkta rasism. Det är dock inte sverigedemokrater eller nazister som driver fram dessa konflikter, utan våra förljugna media och hycklande politiker.

  http://genusdebatten.se/svt-har-paborjat-arbetet-med-svesocs-b-lista/

  Gilla

 27. Lotta Trouble skriver:

  Hela resonemanget grundar sig på postmoderna föreställningar där man anser att kausala samband öht inte finns utan att det enda som finns är maktordningar.
  Dvs den som har högre status är välutbildad o har högre inkomst än den som inte är det. Därför, om man ändrar (politiskt möjligt!) en låg statuspersons position så KOMMER den även att få de andra egenskaperna (åtminstone högre lön).
  Det hela är snarlikt magiskt tänkande där man tror att man kan förändra verkligheten genom att man talar om den på ett visst sätt.
  ”Snus är snus om än i gyllene dosor” förkastas alltså.

  Gillad av 1 person

 28. blek svensk kvinna skriver:

  Borgligheten har inte visat att de har förmågan att ta tag i problemen som den förljugna socialismen skapat under decenier i Sverige. De agerar mer och mer som socialister själva genom att låta känslor styra politiken än att se på verkligheten och agera uter den -för Sveriges bästa. Det blev så tydligt när Ulf C just säger att han inte vill samarbeta med SD för att han inte ” gillar” …Han ”känner efter ” och så lär det fortsätta och därmed får vi ingen robust förändring på problemen. Sossarna lär sitta kvar efter valet, trots att det finns en majoritet mot dem. Helt sanslöst om du frågar mig. Jag tänker inte rösta med känslor vid valet utan på det parti som vågar och har modet att driva politik utifrån den verklighet som faktiskt lever i. Vi får se vilket det blir. Sverige behöver en stor stark dos av politiskt medicin och vad jag kan se så har borgligheten än så länge bara en liten C vitamin brus av dåligt märke att erbjuda. Nej Tack.

  Gillad av 2 personer

 29. Steven Jörsäter skriver:

  Bra att du fokuserar på detta centrala tema som helt trollas bort i debatten. Ohederlighet är ordet. Kriminologen Jerzy Sarnecki brukar citeras med ett uttalande i stil med att invandrare inte begår fler brott än andra med samma socioekonomiska status. Därmed anses frågan utagerad med politiskt korrekt logik. Vi kan träta om detta är sant. Men det är egentligen inte så intressant. Det centrala budskapet är:
  Sverige kan inte och ska inte ta in stora mängder människor med låg socioekonomisk status!
  Ingen framtidsmodell visar på fördelar med stora mängder lågbegåvade och lågutbildade människor i ett land. Hur Sverige har hamnat i detta uppenbara självskadebeteende är en fullständig gåta. Precis som ett företag vill man förstås att nyrekryteringar ska höja statusen på hela bygget.
  Jag råkar bo just i Täby. Och det är precis som du skriver. Det finns häpnadsväckande många invandrade i mitt område och många är av utomeuropeiskt ursprung. En del kör Tesla eller BMW men en och annan bara en simpel något äldre Volvo. De lågutbildade har bara en högskoleexamen medan de högutbildade har disputerat. Och nej, inte ens de lågutbildades barn kastar sten på vare sig oss eller polisen.
  Att tro att folk i hucklen skulle platsa bättre i den här miljön än ute i de så kallade ”förorterna” är bara fullständigt absurt. Det är nog precis tvärtom. Realismen i dessa idéer är på samma nivå som om man skulle föreslå att skicka alla invandrare till Gamla Stan och uppmanade kungen att umgås med dem.

  Gilla

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Kriminologen Jerzy Sarnecki har fel!
   Asiatiska invandrare med sämre ekonomi är t.o.m. mindre benägna att begå brott än majoritetssvensken.
   Naturligtvis är det ingen journalist i landet som frågar en lysenkoforskare som JS om denna märklighet.

   Gilla

 30. BjörnS skriver:

  Ursäkta sent svar. AF tycks mena att den syrianska mannen, hans fruar och 16 barn snart är självförsörjande och integrerade för att de inhysts i köpta bostadsrätter i Saltsjöbaden. Nu känner jag inte familjen, eller familjerna, men ingen tidning har lyft fram utbildningsnivån så den lär inte vara lysande. AF, upp till bevis!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.