Varför finns PK-ismen i USA?

Patrik Engellau

Man förstår inte saker genom att vara ohyggligt begåvad utan genom att ha en viss basintelligens och sedan ständigt fundera. Det är energin, den ständiga strävan, fliten, som gör skillnaden. Jag har märkt det på mig själv.

Du är vid det här laget bekant med min teori som det svenska samhället, att det består för det första av ett härskande skikt – politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex –, för det andra av en rätt slitstark medelklass som betalar samt för det tredje ett skikt behövande, i allmänhet olika slags offer, som nyttjar välfärdskomplexets tjänster och omsorger och utgör dess klienter.

I det perspektivet är det lätt att förstå att det makthavande politikerväldet artikulerar PK-istiska idéer eftersom dessa idéer går ut på att välfärdskomplexets klienter verkligen är offer som behöver komplexets tjänster varför komplexet är legitimt. Alla klienternas besvär antas ytterst orsakas av medelklassens fördomar och förtryck samt av att välfärdskomplexet ännu inte blivit stort och mäktigt nog. Till exempel har en rom inget eget ansvar för sin prekära belägenhet eftersom belägenheten orsakas av medelklassens antiziganistiska förhållningssätt i kombination med otillräckliga sociala insatser från välfärdskomplexets sida som i sin tur beror på att medelklassen inte betalar tillräckligt höga skatter.

Det är en bra och hållbar förklaring, men den har ett allvarligt fel.

Det mesta, även förhärskande idéer, bland dem PK-ismen, uppfinns och utvecklas i USA (även antiamerikanismen är en amerikansk uppfinning som sedermera anammats av vänsterpartister och muslimer). Men i USA finns inget dominerande skikt som härskar i kraft av några välfärdsidéer. Varför får då PK-ismen sådant genomslag där? Varför går USAs härskande skikt, till exempel sådana människor som styr över de främsta universiteten, med på galna idéer som att studenter, särskilt kvinnliga, ska skyddas med ”trigger warnings” och ”säkra rum” från äldre tiders litteratur som de fått för sig vara kränkande? Varför ser eliten mellan fingrarna med att dårar vill riva ned statyer över bemärkta amerikanska statsmän bara för att dessa hade slavar innan man ens kommit på att det var något fel med slaveriet?

Om det varit i Sverige så hade det gått att förstå eftersom de kränkta människorna är välfärdskomplexets klienter som makten värnar om, men i USA? Jag diskuterade det här med min portugisiskalärarinna i Rio de Janeiro, USA-kännare och en av samtidens skarpare hjärnor. Hon sa att precis som Aristoteles lärde så består alla samhällen av ett dominerande och härskande skikt, sedan en stor medelklass och underst en underklass. Det är normalt medelklassen som står för stabiliteten, utvecklingen och finansieringen. Härskarna är beroende av medelklassen och mer eller mindre rädda för den. Om medelklassen blir sur och gör uppror eller vägrar betala så sitter härskarna löst. Härskarna har starka incitament att göra medelklassen osäker och desorienterad så att den tappar tron på sig själv och sina värderingar ty då orkar den inte samla sig till motstånd.

Där passar PK-ismen som hand i handske. PK-ismen förklarar för medelklassen att dess värderingar, livsstil och ambitioner är sjuka och tadelvärda. Att tvinga ungarna att läsa läxor och lära sig något i skolan så de lyckas i livet är en kränkning av värdegrunden eftersom alla elever (av någon anledning som jag inte fattat) inte kan läsa läxor. Att resa med flygmaskin på semester till Kanarieöarna är att sabba FNs klimatmål och därför ett brott mot mänskligheten.

Det är en bra förklaring till att härskarna i USA tolererar och kanske, i vissa fall, till och med uppmuntrar PK-ismen. Så kan man kanske förklara Hillary Clinton. Så kan man kanske förstå varför superkapitalister som George Soros finansierar PK-universitet i Budapest. Det beror inte på att de vill inrätta världsherravälde, utan på att de vill sätta medelklassen i alla länder på plats.

I det perspektivet kan man också förstå varför det PK-istiska värdegrundstänkandet tagit Sverige i ett sådant järngrepp, ty här har härskarnas naturliga drift att undergräva självsäkerheten hos den medelklass som försörjer dem fått turboladdning av att de svenska härskarnas affärsidé är att agera humanitär stormakt (på medelklassens bekostnad såklart).

33 reaktioner på ”Varför finns PK-ismen i USA?

 1. Werner Von winkelbaum skriver:

  Patriks forsts paragraph paminde mig om Goethe’s Faust:
  ”Den sich immer streben, sich bemuht, den konnen wir erlohsen”

  Med reservation for grammatiska fel — gymnasiets tyska ar avlagsen.

  Werner Von Winkelbaum

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemets kärna kan ju vara just tendensen att hellre vältra sig i problemen som hundar i skit istället för att fokusera på deras lösning.

  Lösningen är att den verksamma befolkningen tar den direkta makten över sina skattemedels fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen.

  Gilla

 3. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

  Jo, när jag lyssnar på Victor David Hanson som är en väldigt bra medicin mot svensk medias ensidiga beskrivning av USA de senaste åren (hm 20? åren, eller är det 40 år man har fått en endast en vänsterbild av USA) så uppfattar jag att kärnan i hans argument är just detta, hans försvarar medelklassen (vilket i USA inbegriper ganska fattiga människor), dvs inte nödvändigtvis vita västerlänningar utan alla som anammat de amerikanske värderingarna, frihet, individualism, sund nationalism, demokrati, meritokrati osv. Det pk-isterna i USA gör, liksom i Sverige, det är att odla alla motsättningar i samhället, alltmedan Trump och VDH söker ett amalgam, fullständig assimilering vad gäller kärnvärdena. Jag tror pk-ister världen över uppfattar västs välordnade samhällen som ymnighetens horn som vi snubblat över, inte något som ”medelklassen” skapat. Därför är det så att den politik Trump företräder är den minst rasistiska, genom att den kräver att folk som vill komma till USA blir amerikaner, och det inbegriper att följa lagen. Varför skall en Mexican ha företräde framför någon från Bangladesh eller Filippinerna? Det är medelklassens kultur och värderingar som byggt väst och allas pk-isterna gör och vill parasiterar på detta bygge. Så pk-isterna är de som söker att odla alla motsättningar och det finns ingen bättre än den mellan raser och religioner. Vägrar man att anpass sig, om det så är att man inte vill ge upp sina pitbullsmatcher eller följa lagen eller vill ha tre fruar och vill att alla kvinnor skall skyla sig så får man helt enkelt stanna hemma. Man kan märka pk-isternas illa dolda entusiasm över nazistdemonstrationen i Göteborg, ännu en ideologisk skiljelinje att hänga upp sig på, så man slipper fokusera på sakfrågor.

  VDH fick under en frågestund hos demokrater frågan om hur man skall kunna arbeta med Trump, hans svar handlade om sakfrågor, vägar, skolor, skatter, och att inte enbart fokusera på symbolfrågorna.

  Gillad av 2 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Varför har pk-ismen, postmodernismen och identitetspolitik fått sådant genomslag i västvärlden? Svar: Det har blivit det härskande skiktets metod, inte för att införa ett världsherravälde, utan för att sätta medelklassen på plats. På ett sätt som inte triggar igång protester.
  Så suveränt skickligt gjort egentligen, att spela på skuldkänslor, medkänsla, duktighetssyndrom osv

  En så suverän krönika, jag var bara tvungen att upprepa lite av innehållet. Tänk om vi kunde förhärda oss utifrån vetskapen om hur manipulerade vi är. Reagera lite med sund ilska och kräva en annan politik som inte bygger på att försvaga medelklassen utan som bygger på att ha en skickligare härskarklass som förtjänar sin makt genom klok politik. En politik som både medelklass och underklass vinner på. Och på det viset få medelklassens stöd. Det nuvarande manipulerandet är en förlorarstrategi för inkompetenta makthavare och ger tyvärr med ett katastrofalt förlorarresultat för oss alla.

  Gillad av 9 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  ”Att resa med flygmaskin på semester till Kanarieöarna är att sabba FNs klimatmål och därför ett brott mot mänskligheten.”

  Men däremot att resa med privatjet till FNs möten är att rädda mänskligheten.

  Gillad av 4 personer

 6. oppti skriver:

  Medias roll i PK ismen är betydande.
  Jag anar ett uppvaknande dock. I dagens SVD anas viss kritik av den ensidiga bevakningen av Göteborgshändelsen, där man med all rätt koncentrerats på motstånd mot de gröna männen.
  Men detta motstånd får inte utövas av svarta män med fria händer.
  I alternativ media så redovisas dock hur alla gråa män och kvinnor reagerat när de svarta kastade sten mot de blåa tjänstemännen/kvinnorna.

  Gilla

 7. Kuckeliku skriver:

  En faktor som jag inte minns att jag hört någon nämna är kändiskulten. Vilken komiker, artist eller idrottsman som helst som just inte vet någonting om verkligheten kan av vänsterliberala eller liberalvänstriga politiker fås att gorma mot precis det som dessa politiker vill skall angripas. Det får en enorm effekt på befolkningen!

  Gillad av 1 person

  • Kuckeliku skriver:

   Det handlar om en extrempopulism som Dagens Nyheter och Aftonbladet m fl fullkomligt älskar. Ha inga som helst intelligenta argument, utan pressa istället tio eller hundra uppmärksamhetskåta kändisar att uttrycka dina gravt intelligensbefriade floskler. Är det inte så pk-ismen skapas?

   Gillad av 1 person

 8. Hortensia skriver:

  Pfff… Patrik, skulle du vara något annan än ohyggligt begåvad? Till mångas glädje ids du ju dessutom utnyttja ditt rörliga intellekt och på ett föredömligt vis presentera ett överflöd av synnerligen kloka tankar.

  PK-ism är, när jag tänker efter, ett street-smart verktyg för mindre begåvade och rent obegåvade individer, att undkomma all form av tankemöda. Inlärt fördömande har blivit en bekväm, primitiv ryggmärgsreflex. 😉

  Gillad av 3 personer

 9. Aha skriver:

  Det tål att upprepas;
  Utan medelklassen klarar sig inte över- och underklassen.

  Det tål också att upprepas;
  Om våldsmonopolet som i gångna tider är på överklassens sida, kan inte medelklassen profitera på att de föder överklassen.

  I USA lär 5% äga 95% av (privata) tillgångarna, 5% lär ha 40% av inkomsterna. Medelklassen kan känna sig lurad på allt sitt slit. Dock var det lite av detta som bar fram Trump; han appellerade till medelklassens dåliga reallöneutveckling som pågått i decennier.

  Gillad av 1 person

 10. Sixten Johansson skriver:

  Med pusselbiten ”göra medelklassen osäker och desorienterad” har Patrik skapat en enkel och användbar (t o m revolutionär och global!) modell för regimkritikernas politiska arbete. Den kan förena olika läger och ge klara strategier för upplysning och agitation.

  I Sverige härskar ett avgränsbart skikt av politiker, media- och kulturfolk, byråkrater och akademiker, som flyter ovanpå hela den medelklass som saknar politiskt inflytande. De förenas av egenintresset att behålla makten och suga ut pengar och prestige. Tidigare upprätthölls skenet av motsättningar i skiktet: vänster – höger, politiker – media osv, men ”Nya Arbetarpartiet”, DÖ, propagandajournalistiken, PK-totalitarismen och sveken mot egna ideal och ideologier har avslöjat den hårt flätade symbiosen i skiktet världsunikt tydligt. De har nytta av att peka ut syndabockar – SD, nazister, rasister osv – men tjänar också på att bygga kulisser, skapa förvirring och lagom oro och bara låta tiden gå.

  Härskarskiktet har inget intresse av en bra skola för alla. Nya klassresenärer skulle konkurrera ut dem och deras barn och kompisar. Det räcker om ett toppskikt av medelklassare håller i gång samhällsmaskineriet. I övrigt gynnas härskarskiktet av att medelklassen förblir individualister, som oroar sig så mycket för sina barns skolgång och annat att de inte kan samla sig och byta ut makthavarna.

  Några strategier: Håna och skambelägga härskarskiktet och dess medlöpare. Göra medelklassen medveten. Smula sönder offer- och PK-tänkandet.

  Gillad av 5 personer

 11. kirurgenblog skriver:

  Det gnälls väldigt mycket på DGS. Men gör något då. Den ende som gjort något aktivt är Fredrik Östman med sitt manifest för Ett bra parti på bloggen The Way of Reason. Det bästa vore ju om man kunde ta över hela röstunderlaget från SD eller SD ta över valmanifestet inklusive SD:s fyra huvudfrågor. Men det är ju en utopi i den nära tiden. På sikt kanske. Östman är ju nästan hatisk mot Socialdemokratin. Jag undrar om han kunde i detalj specificera sin idiosynkrasi på sin blogg. Inte bara tala allmänt om parasitärsocialism och kålrotsdemokrati, det känner vi ju alla till. Ref. till Huntford är redan gjord.
  Om SD tog fram regnjackor med SD-logga på ryggen omgiven av två svenska flaggor av typ örlog och alla sympatisörer bar en sådan jacka så skulle detta ge PK-etablissemanget en tankeställare att de inte har folkets stöd. SD behöver 25 till 30 procent 2018 för att kicka ”ass” till höger och vänster därefter.Jag tycker att det är bedrövligt att MP-språkröret lille Fridolf springer runt och fjantar sig för att försöka samla points men har är genomskådad av folk i allmännhet. En barnpolitiker.
  För övrigt läs PE:s intervju med Göran Adamsson på DGS-TV.

  Gillad av 3 personer

 12. Peter M skriver:

  Tror tyvärr att den klassiska klassanalysen leder fel i vår situation. Klass mot klass fungerar inte så bra. Det handlar lika mycket om globalisterna mot nationalisterna och den kognitiva eliten mot de vanliga människorna.

  PK-tänkandet är en av symptomen av ett mentalt virus som förts in i en samhällskropp som har dålig motståndskraft. Det handlar snarare om att så splittring mellan grupper i samhället och att hetsa minoriteter mot majoriteten och grupper mot varandra. Rasifierade mot vita, HBTQ mot CIS män, feminister mot patriarkatet etc. En ständig hets som syftar till att riva ned det existerade för att ersätta det med – ja vad?

  Skämtsamt kan man sammanfatta det som att seriealbumet Asterix och tvedräkten är ett lika gott verktyg för analys som Das Kapital.

  Fundera kring vilka som gynnas av det destruktiva så kommer man närmare gåtans lösning.

  Gillad av 1 person

  • Hovs--hällar skriver:

   Jodå, så är det: ”PK-tänkandet är en av symptomen av ett mentalt virus som förts in i en samhällskropp som har dålig motståndskraft. ”

   Exakt min uppfattning; ett mentalt virus som numera antagit formen av en sekt — PK-sekten.

   Och dess politruker har slagit rot i media och i högskolevärlden, där de har frihet att hjärntvätta naiva studenter.

   Jag nämner inga namn, då någon kanske kan känna sig ”kränkt”…

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Klassisk klassanalys ger inte en användbar modell, därför att samhällets ekonomi, demografi och tankestrukturer är annorlunda i dag. Men det är praktiskt att tala om tre horisontella skikt eller klasser. I synnerhet 2000-talets ideologiskt homogena, politiskt-medialt-akademiskt-kulturellt symbiotiska och avgränsade härskarskikt framträder ovanligt tydligt i Sverige. Om man vill arbeta politiskt behöver man ha en enkel och riktgivande modell som tecknar situationen i landet. För att få det globala perspektivet kan man sedan också beskriva ett tunt skikt ovanpå, ett maktgirigt överstyre. De härskar på motsvarande sätt genom att förvirra, söndra, manipulera och kontrollera. Nationernas politiska och mediala härskarskikt tjänar (huvudsakligen omedvetet) som deras nickedockor. Men vi kan inte påverka överstyrets maktambitioner innan vi har bytt ut det nationella härskarskiktet.

   Gillad av 1 person

 13. Mangan skriver:

  Förklaringar som går ut på att människor är sluga och beräknande har en uppförsbacke från start. De flesta är inte det. Visst, en del kan vara det, men här handlar det om hela maktetablissemanget och alla välfärdsinstitutioner.

  Varför kan det mycket enklare inte bara vara så att PK-ister, också i de skikten som du pratar om. faktiskt är ideologiskt övertygade om att det är rätt? Eller åtminstone så många så att det blir problematiskt för enskilda att sticka ut.

  Ett troligt inslag av ogenuin övertygelse i viss utsträckning kan vara att politiker naturligt snappar upp utbredda opinioner vilket PK-ismen är för att vinna väljare. Ett annat exempel är Liberalernas uttjatade krav om språktester och liknande som de återvänder till inför varje val. Röstfiske alltså. Speciellt i media är PK-ismen stark och det är ingen hemlighet att det är viktigt för politiker att hålla sig väl med media.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   En viss utveckling rullar nog sällan i gång av kollektiv slughet och beräkning och drivs inte av kollektiv medvetenhet, girighet, egoism eller ondska. Under hela förloppet är säkert de flesta både allmänt omedvetna och övertygade om att den egna verklighetsbilden, bevekelsegrunden och kursriktningen är rimlig och bra.

   Varken ett etablissamang eller välfärdsinstitutioner placerar en anslutande person i en uppförsbacke, utan i ett svagt utförslut. Varje individ är redan från början böjd att rättfärdiga och skönmåla sitt eget agerande – lite självbedrägeri och rationalisering i efterhand är allmänmänskligt. Men sedan börjar en mängd sociala mekanismer verka: spegling, bekräftelse, tryck, prestige osv. Ytterligare något händer när en socialt konstruerad helhetssyn i princip blir den enda tillåtna och man själv har satsat i den. Då spänns en tvingande, internaliserad ideologi framför vagnen och börjar styra även seendet och handlandet. Man blir oemottaglig för argument och det enda som biter är en krasch mot den hårda verklighetsväggen.

   Gillad av 1 person

   • Mangan skriver:

    Hemlighetsmakeri är också väldigt långt bort ifrån mänsklig psykologi. Hur svårt har inte folk för att hålla hemligheter. Men visst, det förekommer. Tills någon läcker.

    En reflexion om ditt andra stycke: I poker pratar man om att vara ”pot commited”. Det är en spelare som har satsat mycket i en giv, och trots att det senare verkar som att risken att förlora given är hög så är han ”tvingad” att fortsätta spela. Det kostar för mycket att bara lägga handen. Tycker att det speglar en del av den mänskliga psykologin med att benhårt hänga kvar vid en allt mer uppenbart fallerande ideologi som man har gått i bräschen för (t ex öppna hjärtan).

    Gillad av 1 person

 14. Lars skriver:

  Om vi konstaterar att PK betyder politiskt korrekt så betyder att vara PK att inte avvika från vad man får lov att diskutera i ett samhälle och vilka ställningstaganden som är tillåtna. Det betyder att PK avser följsamhet till makten.

  Men nu lever vi i västvärlden i multipluralistiska maktstrukturer – politik, media, företag, kapital, kollektiva organisationer etc. Sverige är litet så PK blir nog ofta ett amalgam av olika intressenters syn på världen.

  Välfärdssamhället och olika historiska processer har här gett upphov till vad man kan benämna ett välfärdsindustriellt komplex med vård-omsorg, Sida, pensionssystem mm. De fyller en viktig funktion i ett litet land och man kan härleda skapelserna till genuina mänskliga behov av trygghet, solidaritet, gemensam försäkring mot olyckor och hjälp när det blir problem. Det är inte omöjligt att små länder som de nordiska har större behov av att skydda befolkningen mot skeenden med rot utanför landet som man inte kan behärska, därav vår större kollektivistiska prägel med fackföreningar och partier och utbyggda välfärd.

  Men PK kan ta sig andra uttryck i andra länder. Det kan avse moral, religion, omvärldssyn som t.ex. kan exemplifieras med Republikanerna i USA eller med Demokrater. Dessa rörelser förefaller utvecklas negativt, men samtidigt odlas PK allt mer frenetisk synes det dvs när ideologierna spricker blir försvararna alltmer militanta och förnekar problemen.

  Gilla

 15. ollew skriver:

  ”Härskarna är beroende av medelklassen och mer eller mindre rädda för den. Om medelklassen blir sur och gör uppror eller vägrar betala så sitter härskarna löst. Härskarna har starka incitament att göra medelklassen osäker och desorienterad så att den tappar tron på sig själv och sina värderingar ty då orkar den inte samla sig till motstånd.”

  Detta är Sverige (och USA) i ett nötskal.

  Gillad av 1 person

 16. Petrus skriver:

  Den minsta gemensamma nämnaren för medieägandet verkar vara en mindre krystad förklaring till PK-ismen i både Sverige och USA.

  Med Engellaus variant får man också ha rätt olika förklaringsmodeller för Sverige och USA trots väldigt likartat slutresultat.

  Gilla

 17. Lars skriver:

  Det myckna talet nuförtiden om ‘medelklassen’ är väl egentligen en anglicism, import från USA, där politisk retorik rör sig kring ‘medelklassen dvs socialgrupp 2. Socialgrupp 3 är arbetarklass, socialgrupp 1 överklass. Nu är de ju så att ca 25 % av USAs befolkning är fattiga och medelklassen har ungefär samma ekonomiska standard idag som 1970 medan överklassen, framförallt översta decilen och den översta procenten äger merparten av tillgångarna.

  ‘Medelklass’, det är som en besvärjelse, alla, även enkla kontorister och bensinmacksbiträden vill tillhöra medelklassen och de fattiga vill man helst slippa. Skönt att veta att ‘man bär landet’.

  Gilla

 18. Strix skriver:

  De amerikaner som röstat på Donald Trump gjorde det med förhoppning om att Trump skulle revitalisera livet under den Amerikanska Konstitutionen, dvs skydda medborgarna mot kränkningar, förnedringar, stölder och verbala hot från överheten.
  Det vet varken Patrik Engellau eller andra svenskar vad det betyder. Här är det parasitväldet som gäller med en hord av kleptokrater i stadsledningen.
  Vi blev nyttigt påminda om en Axel Hägerström på denna blog häromdagen.
  Varför fördjupar sig inte Patrik i det ämnet?

  Gilla

 19. O.T. skriver:

  Det intoleranta debattklimatet i Sverige skyller jag på vulgärvänstern som spelar en överdrivet stor roll i opinionsbildningen. Att klistra etiketten fascist på alla meningsmotståndare har sina rötter i intoleranta ideologier som fascism och kommunism. I Tyskland är vulgärvänstern marginaliserad i samhällsdebatten, i Sverige leder den det offentliga samtalet.”
  Kjell Albin Abrahamson

  Gillad av 1 person

 20. Susanne skriver:

  Patrik, jag håller med dig om det mesta, men jag är faktiskt övertygad om att Soros och ett litet gäng megamiljardärer har planerat att skapa världsherravälde inom ett antal år. Men de kommer inte lyckas! Eftersom det är medelklassen som betalar skatter, inte PK-eliten eller de riktigt rika, så måste medelklassen få sin del av kakan, annars blir vi sura och det blir vi över hela västvärlden nu. Det vi småfolk kan göra direkt är att inte göda PK-iterna och deras herrar. Om vi inte går i deras giriga fotspår utan bara förvärvsarbetar så vi klarar oss, inte köper deras prylar, processade ”livsmedel” mm, utan ägnar vår fria tid åt att laga mat av lokala råvaror, laga istället för att kasta och köpa nytt, byta tjänster, handla av lokala småproducenter mm så vi skapar en bättre självförsörjningsgrad och slutar göda globalisterna och deras hantlangare. Om vi inte går på PK-artisternas föreställningar, inte köper deras musik/verk så stödjer vi dem inte. Om vi inte läser MSM kommer deras inflytande successivt att minska. Det är precis vad som händer nu och i rasande fart. Vi kommer se en revolution, förhoppningsvis fredlig, när PK-iternas utopislott kollapsar. Trots turbulenta år framöver är jag optimist. Om 10-20 år har vi en helt annan värld!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.