Varför vänstern har anammat postmodernismen

Lennart Bengtsson

Den allmänna samhällsdebatten har alltmer blivit påverkad av det postmodernistiska tänkandet och dess föreställningar. För postmodernismen är det inte verkligheten som är det primära utan föreställningen eller den språkliga beskrivningen av verkligheten. Postmodernismen har på senare tid fått en sådan dominans i det västerländska samhället att man kan tala om ett begynnande avståndstagande från upplysningstidens förnuftsbaserade värderingar och som följd ett tilltagande intellektuellt förfall. Det svenska etablissemanget håller sig som oftast i framkanten.

Den mediala informationen är idag främst inriktad på personligt färgade berättelser eller upplevelser och inte minst anses det viktigt att få kändisars uppfattningar om sådant som migrationspolitik eller miljöskribenters uppfattningar om den anteciperade klimatändringen. Sakkunskapens uppfattningar viftas bort då dessa anses färgade av ett rasifierat, paternalistiskt eller kapitalistiskt synsätt. Inte minst dåligt utbildade och lättpåverkade individer faller för de suggestiva berättelserna som samtidigt blir till effektiva verktyg för en systematisk hjärntvätt. Vad är orsaken till denna utveckling och vad är egentligen postmodernismen?

För att få mer klarhet tog jag mig tid under den gångna veckan att läsa igenom Stephen Hicks bok ”Postmodernismens förklaring, Skepticism och Socialism från Rousseau till Foucault” (ISBN 978-91-87709-49-4).Hicks är kanadensisk-amerikansk filosof och föreläser vid universitetet i Rockford, USA. Den svenska översättningen är läsvärd men jag rekommenderar den fylligare engelska originaltexten. Hicks arbete utgör en klarläggande läsning som jag varmt kan rekommendera. Vad upplysningstiden betytt, först för Europa sedan för resten av världen, kan inte underskattas. Den dominerande och förtryckande religionen pressades tillbaka. Detta utlöste en enorm kreativitet på alla områden viket skapade de framgångsrika västerländska och huvudsakligen liberala samhällen som vi idag betraktar som en självklarhet. Men motståndet mot upplysningstiden har pågått hela tiden med sin början hos Rousseau och sedan hos Kant och under hela 1800-hundratalet inom främst den tyska kulturkretsen. Kant med all sin skarpsinnighet såg upplysningstidens rationalism som ett problem och som ett potentiellt hot mot religionen. Kunskapen måste förnekas för att lämna plats för tron skrev Kant i förordet till Kritik der reinen Vernuft. Enligt Kant är det medvetandet och inte verkligheten som sätter kunskapens gränser, Därför måste verkligheten rätta sig efter förnuftet och inte tvärtom.

Kant förespråkade förvisso koherens och universalism men detta är sekundärt om det saknar förankring i en empirisk verklighet. Om inte alla följer samma regler upphör verklighetsförankringen och tänkandet och handlandet blir till ett subjektivt glaspärlespel. Det är så som postmodernisterna resonerar. Allting är öppet och saknar förankring i verkligheten och man kan således tro precis som man vill. Till och med logikens lagar kan man sätta sig över för att få sin vilja igenom.

Den tyska filosofin, som är alltför metafysisk i min uppfattning, fick dessvärre tragiska konsekvenser. Genom filosofer som Herder, Fichte och Hegel skapades tankegrunden för såväl kommunismen som nationalsocialismen. Dessa två extrema ideologierna, som har mer som förenar än som skiljer, gav upphov till 1900-talets fasansfulla mänskliga katastrofer där mer än 100 miljoner människor på olika sätt förintades. Nationalsocialismen lyckades man göra sig av med efter andra världskriget men vänsterideologierna har levt vidare och nya huvuden har ständigt vuxit fram på dem kommunistiska hydran. Under andra halvan av 1900-talet har postmodernismen utvecklats vidare efter Heidegger av Derrida, Marcuse och Foucault. För att behålla sin makt och samhällsinflytande har vänstern fullt ut anammat postmodernismens filosofi eftersom alla kommunismens misslyckanden kan ignoreras när föreställningen ges företräde framför verkligheten.

Idag har postmodernismen flyttat sin tyngdpunkt från Europa till USA och har på senare tid växt sig allt starkare speciellt inom den akademiska världen. Via USA har den sedan kommit tillbaka till Europa och inte minst anammats inom den svenska universitetsvärlden och därifrån metastaserat sig inom såväl media som myndigheter. Den märkliga svenska värdegrunden, genusforskningen, miljöfundamentalismen och allsköns annat vänsterorienterat, metafysiskt hokus-pokus kan ses som typiska postmodernistiska verksamheter. De har alla det gemensamt att de saknar rimlig anknytning till verkligheten.

Det ytterst märkliga är att trots vänsterns och kommunismens ständiga monumentala misslyckanden jämfört med de liberala och marknadsorienterade samhällena så fortsätter man som om ingenting hänt. Hicks menar att huvudsyftet med postmodernismen var inget annat än att skapa ett sådant diffust och subjektivt system att det inte skulle kunna kritiseras på rationella grunder eftersom postmodernismen förnekar det rationella tänkandet. Vänstertänkandet skulle på detta sätt kunna behålla sin makt och sitt dominerande inflytande i samhället. Kommunismen skulle således garanteras ett evigt liv trots ständiga misslyckanden, ungefär som zombiers och vålnaders eviga liv.

62 reaktioner på ”Varför vänstern har anammat postmodernismen

 1. Eva Danielsson skriver:

  Tack för en klargörande text om den intelligensbefriade postmodernismen.

  Förutom bristen på verklighets-och faktaförankring, så är dessa ideer självmotsägande. Allt ska ses som något relativt och utifrån vad man själv tycker att det ska vara, t ex vilket kön man är, samtidigt som man förnekar individens betydelse i samhället.
  Visst ja, logik är ju ointressant för postmodernisten.

  Att det finns mäktiga intressen som uppmuntrar dessa dåraktiga och farliga ideer, är inte svårt att förstå. Men hur kan så många människor gå på det? Vilka känslosträngar spelas det på? Handlar det om att känna sig nydanande och märkvärdig genom att förneka vetenskap och s a s traditionellt tänkande?

  För kommunister och socialister är nog tillhörigheten och gemenskapen i att känna sig ”rättvisa”, den är så viktig att man stänger av den individuella tankeförmågan. (Om den finns.) Och blundar för att ideologierna leder till övergrepp mot människor och undergång för samhället.

  Gillad av 8 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Att kalla den postmoderna socialismen intelligensbefriad är ett stort och allvarligt misstag. De har använt mycket intelligens för att hitta på ett system av rationaliseringar som för de allra flesta ser ut som ett rationellt argument. Ytterst få personer kan på egen hand intellektuellt genomskåda de felslut som ligger begravda längst ner i denna lära, t.ex. på det sätt Stephen Hicks gör. I stället måste vi sätta vår lit till verkligheten själv. De uppenbara dumheter som den postmoderna socialismen uttrycker i sinnevärlden är nog för människor med en instinktiv verklighetsförankring att förkasta den.

   Verkligheten är socialismens värsta fiende. Den postmoderna socialismen är en reaktion på det, men kommer ändå inte undan detta diktat.

   Gillad av 8 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Instämmer helt med dig Eva Danielsson. Man måste faktiskt ner i texterna för att begripa hur resonemangen går (Att man inte begriper någoot av själva resonemnagen verkar dock vara hela poängen med det postmodernstiska tänkandet. Åt envar en egen filosof; således.

   Man kan förstå att det här är mumma för dem som söker makten. Eliminerar man rationaliteten kan mörkrets härskare ostört smyga omkring i kulisserna och sprida sitt gift.

   I huvudsak handlar detta inte om vänstern mot en mer rationell höger utan om de icke intellektuellas chans att hämnas för sin bristande begåvning. Den intelligenta minoritetseliten kan krossas med detta redskap och bereda vägen för en evig tyranni.

   Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  På ett debattforum för rationalister, blev jag förpassad till soporna för att jag påpekade att materia kunde ha medvetande: Vi består ju av materia och har medvetande och hävdar man att vi består av mer än materia, är man religiös.

  Jag tror tills vidare, att medvetande finns överallt som ”insidan av skeendet” och att intensiteten beror på graden av komplexitet och hävdar att denna tro inte på något sätt motiverar att bunta ihop mig med marxister och nazister eller ”postmodernister” vad nu det skall betyda.

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Ursäkta men nu får du nog förklara dig lite bättre, Bo Svensson! Annars är risken stor att du kommer att stämplas som en ännu värre galning än postmodernist (som betyder någonting; du kanske borde läsa på?).

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Kan inte formulera mig tydligare än så. – Läs och begrunda de tre första raderna igen och fundera på om du har någon invändning.

    Gilla

  • Lotta Trouble skriver:

   Ungefär samma som Leibniz ‘monad teori’?
   Och vad är det för skillnad mellan en monad och higgs partikel? Annat än namnet.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det är inte partiklar som är den sanna verkligheten. Det är väl matematik. – Hittar man det matematiska uttrycket för ett fenomen, kommer man inte längre sen utan det anses som förklarat.

    Gilla

 3. larslindblog skriver:

  Jag minns en debatt i TV för många år sedan , en man påpekade vissa positiva åtgärder nationalsocialisterna i Tyskland genomfört ( varnat för rökning som kan ge lungcancer , ät mer frukt & grönt osv..) men avfärdades snabbt av Ingrid Segerstedt – Wiberg som sa att ” ev. positiva åtgärder den regimen gjorde överskuggas totalt av krigen och dom ruggiga lägren”
  Sådana snabba avfärdanden drabbas aldrig kommunister av .
  Sven Wollter kan sitta och hylla Stalin men ändå vara aktuell i Felix Herngrens komedi Solsidan:s nästa omgång.
  Gudrun Schyman lämnade VPK 1968 för att gå med i Marxist-Leninistiska Kampförbundet , men var välkommen tillbaka senare .
  VPK skickade 1989 hyllningstelegram till Ceausescu i Rumänien..
  Dagens V tycker att Venezuela är ett föredöme osv.
  Hå-hå-ja-ja

  Gillad av 8 personer

 4. Kuckeliku skriver:

  Vänsterliberaler verkar inte heller anse sig behöva bry sig om verkligheten. De odlar bara extremt överoptimistiskt tänkande.

  Högerliberaler försöker ignorera att demokratin förhindrar att saker utvecklas så som de hoppas. De förespråkar öppna gränser eftersom de tänker bort välfärdsstaten, men allt de får är extrema skattenivåer för ett icke-fungerande samhälle.

  Det vore bra om någon använde sin hjärna istället för att flumma bort i dumheter av ena eller andra sorten.

  Gillad av 5 personer

 5. Peter skriver:

  Man måste framför allt fråga sig varför Alliansen till stora delat anammat postmodernismens avarter, som genusvetenskap. Jag kan tänka mig att antalet genusvetenskapliga utbildningar sköt i höjden under de åtta år som de styrde.

  Samma Allians hade heller inga problem med att ge en av postmodernismens värsta företrädare, Moira von Wright, förtroendeuppdrag:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Moira_von_Wright

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  Gillad av 5 personer

  • Christer skriver:

   Som lite kuriosa så är Moira von Wrights farfar Georg Henrik von Wright? Läste jag. George Henrik var var också nära vän med Ludvig Wittenstein. Äpplen faller inte långt ifrån trädet.

   Gilla

 6. MartinA skriver:

  ” Inte minst dåligt utbildade och lättpåverkade individer faller för de suggestiva berättelserna som samtidigt blir till effektiva verktyg för en systematisk hjärntvätt.”

  Min erfarenhet är att det är tvärtom. Ju högre utbildning, desto mer hjärntvättad.

  För övirgt så skapade upplysningstiden ett dåligt och livshatande samhälle jämfört med medeltiden. Att skylla på tyska filosofer duger inte. Jämför till exempel hur mycket folk badade på 1400-talet respektive 1600-talet? Jämför det katolska, färgrika, livsbejakande kyrkorummet med det kala och döda lutherska?

  Gillad av 2 personer

  • Olle Reimers skriver:

   Det beror nog på vilken utbildning du talar om Martina. När det gäller doktorander i genusvetenskap tror jag säkert att du har rätt. Det är inte säkert att någon har tillägnat sig någon verklig kunskap bara för att vederbörande varit flitig.

   Intelligenta människor vet hur lagarna för verkligheten ser ut och vågar stå upp för det (så länge man inte har en gevärspipa i munnen vill säga!)

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Nejdu, jag har både ingenjörer och läkare och advokater i bekantskapskretsen som är fullständigt hjärntvättade. Förmågan att tillgodogöra sig en utbildning och att ha ambition och statustörst har ingenting att göra med att ha förmåga, eller ens intresse, för att ifrågasätta makten. Dessutom så har högutbildade dessutom större förmåga att lämpa över problemen på andra.

    Så du vet ärligt talat inte vad du talar om. Jag har träffat betydligt fler lågutbildade människor som har koll på vad som händer i Sverige. Sverige har den i särklass mest motbjudande medelklassen i hela världen. Fega, hycklande, osolidariska, lismande *** är de nästan allihopa.

    Gillad av 8 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Jag brukar säga att en person med bra utbildning och sunt förnuft kommer att göra mycket gott. Saknas det sunda förnuftet spelar utbildningen ingen som helst roll. Död fisk flyter med strömmen.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Upplysningstiden startade först på 1700-talet. Reformationen var ett barn av renässansen och föregick upplysningen. Men den var en reaktion på den katolska kyrkans förändring (förfall) under denna tid!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Det var samma process. Som skapades av tryckpressen. Efter tryckpressen så växte armeerna och centralstyret obönhörligen ändra fram till första världskriget. Efter första världskriget har ju västvärlden bara degenererat till löjliga familjen men jag antar att åtminstone centralstyrningstrenden eskalerat ännu mer.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Kala och döda lutherska, förresten. Har du sett en svensk kyrka inifrån? Albertus pictor? Allt har ingalunda målats över. Jag ser ingen större skillnad på kyrkorna här i Wien. Tyskordenskyrkan är vit som ett lakan inuti.

   Men dagens ”biskopar” vill ju bära ut korsen!

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Martin A., se min kommentar ovan till Eva Danielssons kommentar angående de högutbildades tendens att köpa socialismen. De är inte lika beroende av sinnevärlden och dess hårda villkor som lägre utbildade är. De är bättre på att rationalisera och köper gärna bekväma färdigprodukter på det området. Verkligheten är socialismens värsta fiende. Karl Marx kände kanske på sig detta när han hittade på det där med klasskampen för att få de lägre klasserna med sig. De postmoderna socialisterna förefaller ha glömt den detaljen. Resultatet är att deplorables röstar på Trump.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Jo. Jag har inte läst Marx. Men jag tror att folk oundvikligen kommer bedriva klasskamp internt, åtminstone i fredstid.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Svårt att generalisera, men i vart fall skyddar högre utbildning inte från tunnelseende. Det är bara så att skärpan i tunnelseendet ökas. Därmed ses det som är i fokus tydligare än för mindre andligen bemedlade och bortses från det som ligger utanför fokus mer radikalt.

   Tyska filosofer har dock haft sin beskärda andel i utvecklingen, fast utan avsikt. Att försöka förklara världen genom att inordna den i en konstruktion leder ovillkorligen till att det som inte passar in i konstruktionen bortses från eller bortförklaras. När konstruktionen väl accepterats är det den som bestämmer verkligheten.

   Tyvärr dog Nietzsche för tidigt för att ägna sig åt Marx och hans följeslagare. Trots att de var samtida är det omtvistat huruvida Nietzsche läst något som Marx skrivit.

   Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo beskrivningen låter rimlig. Varför den här vågen fått en sådan spridning i Sverige måste bero på två saker:

  • Majoriteten av opinionsbildare är vänster och/eller PK
  • Opinionsbildare lever i och formar en mediebubbla som styr medborgarnas verklighetsuppfattning
  • Medborgarna tar okritiskt till sig denna bild av verkligheten

  Gillad av 7 personer

 8. Tommy Santesson skriver:

  ”…vänsterideologierna har levt vidare och nya huvuden har ständigt vuxit fram på dem kommunistiska hydran”.
  Bra formulerat.

  Trots alla dissfunktionella samhällen dom lämnar efter sig fortsätter kommunisterna oförtrutet att sprida sina irrläror. Dom kommer inte ge upp förän dom gjort hela jorden dissfunktionell.

  Hur kan kommunisterna ha sånt stort inflytande i dagen samhälle, när vi har facit på vad dom åstadkommit i slutändan?
  Ofattbart!

  Gillad av 5 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Eftersom väldigt många människor tror på Gud, Allah, reinkarnation, asketism, klimatförändring och allehanda ismer så är det inte konstigt att just nya religioner drar till sig proselyter. Sen må de kalla sig Miljöpartiet eller annat. Många vill ha en fast punkt i livet och verkligheten räcker inte till. Då förlitar man sig på tro. Just nu verkar dock Miljöpartiets lära fått sig en törn eftersom de fyllt på med annat än miljö. Du ska inga andra gudar hava än MP. Nu predikar de polyteism.

  Gillad av 2 personer

 10. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Harry Martinsson skrev rymdeposet ANIARA 1960. Ett rymdskepp (jorden) har kommit ur kurs. En mänsklighet som släppt från verkligheten. Kanske var det det postmodernistiska samhället han såg komma med sin ANIARA-människa utan förankring i verkligheten:

  ”Försök till räddning genom tankeflykt
  och överglidningar från dröm till dröm
  blev ofta vår metod.
  Med ena benet dränkt i känslosvall
  det andra med sitt stöd i känslodöd
  vi ofta stod.
  Jag frågade mig själv men glömde svara.
  Jag drömde mig ett liv men glömde vara.
  Jag reste alltet runt men glömde fara –
  ty jag satt fånge här i Aniara.”

  Gillad av 6 personer

 11. Hovs--hällar skriver:

  Utmärkt sammanfattat. Kärnan i artikeln är väl detta:

  För att behålla sin makt och samhällsinflytande har vänstern fullt ut anammat postmodernismens filosofi eftersom alla kommunismens misslyckanden kan ignoreras när föreställningen ges företräde framför verkligheten.

  Det vi vanliga människor kan notera, utan att vara bekanta med tyska filosofer, är att samhället alltmera verkar styras av krafter som resonerar rent irrationellt.

  Man beslutar på oklara grunder att ”mångkulturen” ska ”berika” samhället, och när det som väntat visar sig att massimporten av individer från främmande och underlägsna kulturer leder till enorma problem, och tom. hotar vårt samhälles grundvalar, så förnekas detta. Varför?

  Skolan (se dagens artikel av Patrik) har i decennier dominerats av helt vansinniga idéer om hur kunskap förmedlas, men ingen verkar fatta sambandet mellan dessa postmoderna idéer och skolans katastrofala förfall. Varför?

  Fundera på detta, nu väntar min frukost.

  Gillad av 7 personer

 12. Lisa C skriver:

  Från.min utsiktspunkt ser det ut som om postmodernisterna håller på att få övertaget i det här landet. Undrar vad som händer när alltfler som varje dag går till jobbet börjar inse detta och helt enkelt inser att det inte längre är någon idé att fortsätta bidra, utan bara försöker rädda sig själv.

  Gillad av 3 personer

 13. malmobon skriver:

  Kan fråga sig varför Stefan Löfven aldrig kritiserar Vänsterpartiet? Deras problem. Vänsterpartiet kommer växa sig starkare i Sverige märker jag i Malmö.

  Gillad av 1 person

 14. Kirurgen skriver:

  Det märkliga är att postmodernister/pk-ister vill ha ett samhälle i vilket de själva inte vill leva. Det samma gäller ju renrasiga kommunister. Inte fan vill Sven Wollter leva i Nordkorea för där får han ju inte vara med om att spela i såpoperor och tjäna grova pengar. Han och alla andra politiskt förvirrade karaktärer med politisk cerebral phimosis är inte förnuftiga, rationella och verklighetsförankrade vilket arbetaren med skitiga naglar är och måste vara. Förljugna narcissister är vad de är. Arbetare och tjänstemän och företagare bygger landet, inte clowner.

  Gillad av 4 personer

 15. Fredrik Östman skriver:

  ”[M]otståndet mot upplysningstiden har pågått hela tiden med sin början hos Rousseau och sedan hos Kant” — men Rousseau och Kant är ju upplysningstidens portalfigurer!

  Det Rousseau och Kant motsatte sig var renässansens vetenskapstörst och metod. Kopernicus, Galileo, Newton, Leibniz levde alla före upplysningstiden, under renässansen och barocken. Detta är det största felet med boken. Den innehåller tomma påståenden om upplysningstiden och tillskriver den landvinningar som gjordes långt tidigare. Det Hicks har att säga om socialismen och den postmoderna socialismen är sant och väl underbyggt, men till sanningens försvar ställer han upp en vek halmdocka kallad liberalismen. Det duger inte. Och precis när man tror att han måste erkänna att endast renässansens, humanismens, kristendomens, konservatismens, antikens värdegrund, som går tillbaka till livets uppkomst via evolutionen, måste vara den grund vi bekämpar socialismen i alla former från, så tar boken plöstsligt slut!

  Gillad av 2 personer

  • Kirurgen skriver:

   Kirurgen till Fredrik Östman:
   Som vanligt gillar jag dina kommentarer. Självklart, Rousseau och även Voltaire var ju frontalfigurer inom Upplysningen. Speciellt gillar jag Voltaire och romanen Candide som i slutet av boken i samtalet med Komplass (i.e. Leibniz) säger: väl talat men låt oss nu gå ut och odla vår trädgård (m.a.o. slit ger kunskap och resultat).
   Jag gillar också några andra senare filosofer nämligen Schopenhauer och Spengler. Den senare läste jag, Die Untergang des Abendlandes, när jag gjorde lumpen för mycket länge sedan (och på tyska, sic!). Begrep jag någonting då? Troligtvis inte mycket, förstår mer nu.
   Schopenhauer var ju född under Upplysningen men tillhörde ju inte dess filosofer men han var en rolig fan där han satt på sin tuva och betraktade världen. Slå på Wikiquote efter Schopenhauers vishetsaforismer och le, vilka godbitar. Finns på både svenska och engelska, de senare mer omfattande.

   Gillad av 1 person

  • mittja skriver:

   @Fredrik Östman – Otroligt att du missat – trots Hicks – att Rousseau och Kant var Upplysningstidens dödgrävare! Rousseau satte känslorna framför förnuftet och kollektivet framför individen. Kant satte dödade förnuftet genom att klyva verkligheten och människan i två delar. Från Rousseau och Kant är det inte långt till postmodernismen och dagens identitetspolitik.

   Gilla

 16. Björn K skriver:

  Titta på Maslows behovstrappa (Googla), den säger allt. Längst upp finns en liten topp som heter självförverkligande. Där sitter välfärdssamhällets bortskämda intellektuella överklass och puttrar. Att de nedre delarna inte är en självklarhet, det har man ingen aaaaaning om…..
  Så här har det alltid varit, 60-70 talets tokvänster och dagens ”goda” elit….

  Gillad av 2 personer

 17. TLarsson64SE skriver:

  Rationalitet kontra postmodernism är intellektualiserade uttryck för 2 olika livsstrategier:
  • Den ursprungliga jägar-samlaren är solitär och objektiv, och bäst på att skapa samhällen av vetenskap och demokrati, likt yngre antika Grekland och vi nordeuropéer.
  • Socialt täta samhällen skapar dock en nisch för sociala predatorer, vilka är kollektiva och subjektiva, och skapar samhällen av fattigdom och tyranni, likt äldre antika Grekland och dagens Mellanöstern.

  Ju äldre en civilisation är, desto större blir andelen sociala predatorer, vilket lätt illustreras:
  • Antikens Grekland gick från vetenskap och demokrati till fattigdom och tyranni.
  • Världens äldsta civilisationer (Mellanöstern) är fattiga och tyranniska. Världens yngsta (nordeuropéer) är vetenskapliga och demokratiska.
  • I Europa syns skillnaden tydligt: Ju längre söderut desto äldre och sämre på veteskap och demokrati. Ju längre norrut desto yngre och bättre på vetenskap och demokrati.

  Psykopater är extremformen av sociala predatorer, kända för att sakna objektivitet och sanning. En psykopat kan skapa en ny beskrivning av tillvaron, och uppleva att han har förändrat verkligheten [sic]. Kommunister är sociala predatorer som skapar dysfunktionella samhällen med manisk repetitivitet, eftersom de inte kan annat än att uttrycka sin biologiska natur.

  Mer:
  https://plus.google.com/102864938118620410353/posts/JWkLj7SUu9f
  https://plus.google.com/102864938118620410353/posts/W4hqn48CQar

  Gilla

   • TLarsson64SE skriver:

    Kineserna har övergått till marknadsekonomi. I min text ovan borde jag ha skrivit: ”Kommunister är sociala predatorer som generellt skapar dysfunktionella samhällen med manisk repetitivitet, eftersom de oftast inte kan annat än att uttrycka sin biologiska natur.” Att sträcka sig utanför sina naturliga preferenser må vara svårt, men är givetvis inte alltid omöjligt. Jag var inte beredd på petimätrar 😉 .

    Gilla

   • TLarsson64SE skriver:

    Teorin handlar om hur socialt täta miljöer skapar ett skifte i befolkningens egenskaper från det solitära & objektiva till det kollektiva & subjektiva. Sedan kan man dra slutsatser om förväntade utfall, som rikedom eller tyranni. Människor och samhällen är komplexa, med teorin ovan som en viktig faktor bland flera. Det är inte konstigt alls att det går att hitta avvikelser från ett genomsnittligt förväntat utfall.
    Min text ovan är bara en snabb illustration av teorin, och ger inte mycket grund för meningsfull kritik. Har du verkligen läst mina 2 inlägg på G+?
    Visst kan det vara intressant att hitta orsaker till att just Kina avviker. Nog har eliten i Kina alltid varit rik. Inget land är så fattigt att det inte kan hålla sina predatoriska härskare med lyx. Jag har inte uppfattningen att allmogen i Kina någonsin skulle ha varit förmögen. Var har du läst att den kinesiska landsbygdsbefolkningen i äldre tider var rik?
    Kina har i vår tid blivit en favorit hos västvärldens predatoriska globalister, eftersom kineserna anses visa att det går att förena tyranni med produktivitet. En viktig orsak till att Kina har blivit världens fabrik är allt slavarbete. Jösses! Rikedom, alltså!
    Vi kan jämföra med Stalins tunga industri, vilken finansierades, byggdes och drevs av USA, med amerikanskt kapital, amerikanska ingenjörer och t.o.m. amerikanska arbetare. Kinas nutida teknik och fabriker kommer överlag från oss. Vi nordeuropéer med vår hittills överlevande befolkning av jägar-samlar-typ driver alltså produktivitet och demokrati i de länder av sociala predatorer som förmår hantera vår teknik etc.. Att asiater lyckas införa våra metoder där levantiner misslyckas, kan bero på skillnaden i intelligens.

    Gilla

 18. bengtakewennberg2017 skriver:

  Jag håller helt med om analysen och kommentarerna. Bra och spännande. Jag har dock funnit att det finns en annan väg att gå som inte är riktigt detsamma som de mer akademiskt präglade postmodernistiska resonemangen. Om man istället fokuserar på handlingen och handlandet kommer saken i ett annat läge. När vi väljer att agera är det inte likgiltigt om det inte blir som vi hoppas eller föreställer oss. Inte heller om det vi gör tillsammans inte leder till det goda liv vi önskar oss. Sådana analyser om handlandet och samhandlandet kan således inte vara relativa. Då skulle vi snart dö ut. Därför blir det nödvändigt att i högre grad än förut analysera och diskutera handlandets konsekvenser och möjligheter framför att fastna i fluffiga teorier om verkslighetens natur. Handlandet är i sin tur beroende av språket och vår kommunikation och i vad mån detta kan underlätta att vi väljer klokt – det som Aristoteles kallade fronesis. Jag rekommenderar därför en läsning av José Luis Ramírez skrifter på http://kunskapsabonnemanget.se/texter-fran-jose-luis-ramirez.html

  Gillad av 1 person

 19. 77711n skriver:

  Visst har materia medvetande – det har konstaterats vetenskapligt. Som allt annat handlar det om grader och människan har inte tillräcklig kunskap för att sätta gränser för olika slag av medvetande.

  Gilla

  • Hovs--hällar skriver:

   Materia med medvetande är vad vi kallar ”liv”. Och är ett neg-entropiskt (och därmed energikrävande) system — virus och prioner står dock på gränsen.

   Gilla

 20. Martin skriver:

  Vänstern har, oavsett ideologisk dräkt, alltid en rå instinktiv lockelse i sig för de avundsjuka och inkompetenta. Tänk att på laglig väg kunna plocka av de driftiga människorna frukterna av deras arbete och därmed tillskanska sig annars ouppnåeliga fördelar (eftersom man är för inkompetent). Perfekt – genväg! Då behöver man ju inte rannsaka sig själv och anstränga sig.

  Jag tycker att man i ljuset av det vi ser idag, där folk uppenbart inte tar sitt ansvar för sitt uppehälle, bör likställa bidragsberoende för arbetsföra människor med stöld. Tidigare var det, som alla läsare är medvetna om, en stor skam att ligga andra till last – just för att man betraktade just som en stöld av de som jobbar, tror jag.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den utformning demokratin fick, gör det ju oemotståndligt lockande för en allt slöare och inkompetentare majoritet att i kraft av sitt flertal snylta till sig frukterna av de produktivas möda och boten för detta problem består inte i att backa från demokrati till något annat utan i skattebetalarnas makt att individuellt fördela sina pengar över de av den lagstiftande församlingen godkända ändamålen.

   Denna reform har chans att vinna bred uppslutning och kunna få stöd i en konstitution.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    – Och varför det? – Jo, för att den samtidigt löser en massa andra problem. – T ex som att det knappast längre behöver regeras, det behövs inga ämbetsverk eller myndigheter och de skattefinansierade verksamheterna får samma villkor som resten av näringslivet där intäkterna beror på vår bedömning av kvalitén och angelägenhetsgraden av produkter och tjänster.

    Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Lennart beskriver nuet mycket bra, men vi bör inte skylla på Kant och tysk filosofi. Det här är uråldrigt, bara vår tids kvistar och grenar på människosläktets medvetandestam. Utvecklingen är evolutionär och enkelriktad, leder ibland lämmeltåget in i en återvändsgränd eller ner i en ravin eller älv.

  Vi har mer vetskap om materiens natur än de gamla filosoferna, så fysiken ger en bra parallell. Mikro- och makrokosmos vet vi ytterst lite om och verkligheten i dessa båda ändar ter sig ologisk och paradoxal. Många tänker då att vår fysiska mittemellanvärld också är logiskt oåtkomlig, att allt här är relativt, så att flum och ordmagi är lika användbart som empirisk metodik och kunskap. Postmodernismen kan ses som ett slags övergripande och för makteliten användbart new age-flum om mänskligheten, en parallell till fysikens mål att i slutändan ge en heltäckande modell av världen.

  När humanvetenskaperna byggdes upp med fysiken som förebild uteslöts av praktiska skäl allt som doftade metafysik och modellerna skulle vara kliniskt rena. Men då blir empirisk kunskap och dess tillämpning blodlös och torftig. Människans mittemellanvärld ÄR öppen i båda ändarna (mot det blott anade oändligt lilla och mot det svindlande stora) och den är aldrig kliniskt ren, utan diffus, hårig, smutsig, inexakt.

  Följden blev att varken akademiker eller empiriskt inriktade intellektuella erbjuder vår efterkristna civilisation funktionella och slagkraftiga alternativ till det lättköpta, skenbart goda flummet. Om vår civilisation nu överlever den hårdnande kampen för tillvaron och reviret behövs nog ett hybridtänkande för att bearbeta den gamla kunskapsmassan och bygga upp en ny, som förenar biologi, metafysik och logik, alltså hela triaden materia, ande och medvetande.

  Gilla

 22. Bo Svensson skriver:

  Det leder ju ingenstans att ha ett samlingsbegrepp som ”postmodernism” för en massa osammanhängande tendenser i nutiden som man ogillar. – Man skall fokusera på det man gillar och strävar efter och inte på det man ogillar.

  Gilla

 23. johan utan land skriver:

  Risken är att västvärlden följer samma väg som arabvärlden gjort det senaste tusen åren. Dvs stagnera kulturellt och ekonomiskt medan andra delar av världen drar ifrån. Våra stackars framtidshopp möter efter att de gått ut flumskolan stenhård konkurrens från välutbildade asiater. Även utan flumet skulle det varit en tuff match att hänga med Asien men som det är nu är vi chanslösa. Vi blir som en gamal adelsfamilj på dekis som pantar familjesilvret och belånar slottet och bara kan titta på medan fabrikören tar över hela bygden.

  Postmodernisterna kanske vunnit makten i västvärlden. Det kommer att finnas kvar resurser nog för att de själva skall kunna leva goda liv. Inget land är så fattigt att det inte har råd att hålla sin diktator med lyx.

  Världens framtida maktcentra däremot kommer att betrakta våra postmoderna dystopier ungefär som vi idag ser på valfri diktatur i tredje världen.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Ja, det är ett mysterium att ‘vänstern’ anammat post-modernismen. Är det vänster egentligen och vad anser man på andra sidan staketet? Ett mysterium onekligen.

  ”The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes … I believe that there is social and psychological justification for significant inequalities of income and wealth, but not for such large disparities as exist to-day.”
  John Maynard Keynes General Theory (1936)

  Keynes ansåg sig knappast tillhöra vänstern heller.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.