En social konstruktion

Patrik Engellau

Ju mer man – i alla fall jag – besvärar sig med att försöka förstå något särskilt, desto mer inser man att samtidens uppfattningar om detta särskilda är en social konstruktion, alltså en intellektuell uppfinning som inte behöver ha så mycket med fakta att göra.

Sedär har jag återigen utfärdat en generell lag som jag baserar på ett enda exempel, nämligen slaveriet. Slaveriet var i avgörande stycken inte som vi tror att det var.

Den gängse uppfattningen om slaveriet är ungefär att vita västerlänningar för ett halvt årtusende sedan hämtade svarta människor i Afrika, förslavade dem och tvingade dem att arbeta exempelvis på de vitas bomulls-, socker- och kaffeplantager i Nord- och Sydamerika. Ja, och så hade araberna visst slavar också. Sedan tog slaveriet slut, men de forna slavarna lider fortfarande av slaveriets konsekvenser vilket gör att de vita har en skuld till de svarta.

Den berättelsen har avsevärda brister. Till att börja med har slaveriet alltid funnits och betraktats som en fullkomligt naturlig del av den mänskliga existensen. De gamla grekerna hade slavar, likaså romarna, de indiska folken, Kina, araberna, slavar fanns överallt. Ingen kom före sjuttonhundratalet på tanken att det var något fel med slaveriet, långt mindre att det borde avskaffas. Inte ens Thomas More, den store renässanshumanisten och författaren till boken Utopia om det mänskliga lyckoriket, kunde föreställa sig ett samhälle utan slavar ehuru han pläderade för både religionsfrihet och sex timmars arbetsdag.

Vidare har slaveriet aldrig, annat än kanske just i samband med den transatlantiska slavhandeln, haft något med rasism att göra. Alla raser dög till att förslavas. Indien hade fler slavar som inte var svarta än det transporterades svarta slavar till Amerika. Själva ordet slav betyder just slav, alltså en sorts östeuropé, ett folk som hade jobbat som slavar under hundratals år innan de första afrikanerna korsade Atlanten. Till och med på arabiska används detta ord, alltså ”slav”, för att beteckna en person som ägs av en annan. Ofta var det ingen rasskillnad på slaven och hans ägare. Européer förslavade andra européer, afrikaner afrikaner och kineser kineser.

När européer och ättlingar till européer började transportera svarta för slavarbete i Amerika fortsatte de bara med en hantering som varit självklar för mänskligheten sedan dag ett.

(I själva verket tror jag att rasismen i den bemärkelse vi lägger i begreppet knappt fanns före 1800-talet. Den moderna rasismen uppfanns på 1800-talet. Se här vad jag tror. Fast det är klart att folk alltid förtalat och avskytt sina fiender ungefär som Sverige genom tiderna ogillat danskar och ryssar. Om danskarna varit svarta så hade denna naturliga osämja grannar emellan kanske framstått som rasistisk.)

Den västerländska kolonialismen hittade alltså inte på något nytt när den började slavhandeln över Atlanten. Inte ens volymmässigt var den transatlantiska handeln särskilt märkvärdig. Det som västerlandet och den västerländska kolonialismen däremot verkligen gjorde – och det med besked! – var att göra slut på slaveriet. Det var inte nog med att framför allt England och USA ägnade 1800-talet åt att upphäva slaveriet i sina egna länder, de använde också sin kolonialistiska och imperialistiska makt till att utrota slaveriet annorstädes, för det mesta under våldsamt motstånd från folk i dessa andra områden. Det var endast i kraft av sin överlägsna militära och kulturella kraft som västerlandet lyckades få slut på slaveriet i hela världen (det påstås fortfarande finnas slaveri i vissa muslimska länder, men det är troligen småsaker i sammanhanget).

Det är två saker som jag tycker är underliga. Den första är att nästan alla sannolikt vet att det ligger till som jag just beskrivit. Hur lite vi än lärde oss i skolan så har vi väl anat att Djingis Khan och de gamla grekerna hade slavar samt att det var USA som gjorde slut på slaveriet i USA. Och ändå ger vi oss hän åt de gängse berättelserna om den vite mannens koloniala skuld. Han hade inte mer skuld än alla andra som i alla tider gjort samma sak.

Det andra underliga handlar just om den vite mannens påstådda skuld. I själva verket var det den vite mannen som för det första kom på att slaveriet inte var bra och för det andra utrotade det. Det naturliga hade ju varit om alla slavättlingar därför tackat den vite mannen för att han befriat deras förfäder från bojorna. Men så är det ju inte. I stället får den vite mannen skäll för sina välgärningar.

92 reaktioner på ”En social konstruktion

  • Lars skriver:

   Men det är artikeln handlar om sociala konstruktioner vilka etiketter vi sätter på partier och mediavärldens retorik och har kanske inte direkt motsvarighet i samhällets funktionssätt. Glömde också att SD är socialkonservativt i mening att värderingar om nation och folk är konservativa men ekonomisk politik socialliberal.

   Gilla

 1. Eva Danielsson skriver:

  Det underliga, eller snarare det destruktiva, är att den vite mannen, alltså västvärlden beter sig som dörrmattor. Att trampas på. Att man tolererar anklagelser om kolonialism, slaveri och skuld i stället för att ständigt bestämt hävda det positiva och mänskliga som den vite mannen i det västerländska kulturen har åstadkommit de senaste århundradena.

  Att man alltså går med på att man förjänar att betraktas som i skuld till andra för att man har det bättre än dem. Det är detta som är ”sjukt” och en mycket negativ social konstruktion.

  Det bäddar för att historien vinklas som nu och görs till en social konstruktion i marxistisk anda. ”Att om någon har det bättre så har detta orsakat att andra har det sämre” – tänkandet. Det är helt fel och ett perspektiv som göder avund och kränkthet hos de mindre privilegierade och även ”göder” undvikande och handlingsförlamning hos de mer privilegierade. I förlängningen leder det till ett oförsonligt uppdelat samhälle. Som blir jordmån för ledare med starka nypor.

  De ”kränkta” som bärs av känslan av att vara förfördelade har energi att bråka och propagera. Ännu mer energi har de som tycker sig föra de ”kränktas” talan, vänstern och ”godhetsliberalerna” och svansen av aktivister som lever för kampen i sig.

  De ”privilegierade” vill sköta sitt och hukar. Det yttrar sig som flathet, man betalar och betalar och har inte fördelen av den energi som känslor av orättvisa ger, hur felaktiga de än är.

  Det friska måste ändå vara att stå upp för sig själva och vara säker på att man har rätt att värna om sitt eget, sin egen kultur. Inga parter är felfria, men den primitiva svartvita, nyrasistiska och relativiserande ideologin som vi är påprackade just nu, är mycket destruktiv och leder inte till något gott för vanligt folk i något samhälle. Bara den absoluta makteliten och de som gillar totalitära styrelseskick och våld gynnas av den postmoderna samhällsversionen.

  Det viktigaste att strida för är yttrandefriheten och det första som inskränks är yttrandefriheten. Det sker när människor blir av med jobbet för att ha yttrat ”fel” åsikter på Facebook eller när ”public service” manipulerar nyheter och etablerade media helt har övergett granskande konsekvensneutral journalistik. Och när det läggs lagförslag som innebär undantag från yttrandefrihet.

  Det behövs positiva beskrivningar och berättelser och motbilder till alla förvrängningar och snyfthistorier som vi dränks av via vanliga media. Mohamed Omar bidrar ofta med det här på DGS. Så bra och vi behöver mycket mer av det. Sådant som i olika tappning kan ge livsglädje och sammanhållning och stolthet. Sådant att vårda och värna om och känna för. Som komplement till analyser och problembeskrivningar.

  Gillad av 11 personer

  • Aha skriver:

   Jag bugar för sådana visdomsord.
   Följdfrågan blir till redaktionen;
   Hur många läser kommentarerna /går in på kommentarssidorna?

   Nästa fråga blir till envar hågad; Hur många av de tiotusen (?) som syns och hörs i media och som står för den reella opinionsbildningen i Sverige, läser DGS kommentarsfält?
   Därom kan vi nog bara gissa. 10%? 5%? 1%?

   Gillad av 1 person

  • Hovs--hällar skriver:

   Exakt så. Tittade förresten på SVT:s programtablå – slogs av hur snart sagt varenda program (förutom ren underhållning, och naturprogrammen) handlar om människor som det är SYND OM. Man serveras en världsbild där allt handlar om orättvisor, i marxistisk anda.

   Gillad av 4 personer

  • Peter Lindström skriver:

   Den vita skulden är koncentrerad till den del av västvärlden som har protestantisk bakgrund.
   Vänd andra kinden till. Jantelagen. The tall poppy syndrom.
   All den framgång vi fick med de protestantiska värdena vänds nu till vår nackdel, och vi gör det alldeles själva just på grund av dessa våra värderingar!
   Men, om vi ger upp våra grundläggande värderingar och blir likt vargarna i fårhagen tappar
   vi själva grundvalen för vår kultur och vår civilisation.

   Gilla

   • Peter Lindström skriver:

    Fredrik, du måste se djupare.
    Postmodern socialism kan inte uppstå eller utövas utan en i grunden kristen kulturbakgrund, mer så med protestantisk än katolsk.
    Själva skulden är inbyggd i vår kultur, med skulden som piska kan vi fås till i stort sett vad som helst. Lydnad under makten är vårt adelsmärke.
    Lägg en karta över kristendomens utbredning bredvid en karta över den postmoderna socialismens utbredning.
    Med vår kulturbakgrund söker vi fasta levnadsregler och klara instruktioner från överheten. Socialdemokraterna ersatte den kristna religionen med socialismen, som i sin tur nu utvecklats till PKismen en mer emotionell än pragmatisk religion.
    Nästa sväng i vår religiositet blir förmodligen i en riktning motsatt PKismen, religiös väckelse eller arkaiskt manligt.

    Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Du uttrycker dig väl och har väldigt rätt. Det är post-kommunism vi talar om. Jag säger som Orban. Vi trodde vi blev av med kommunismen och slängde ut den genom dörren, men nu kommer den tillbaka via fönstret. Vi blir inte av med kommunistiskt tänkande och det blir nya varianter av den hela tiden.

   Gilla

 2. H. V. G. skriver:

  Man kan skaffa sig makt i samhället på många olika sätt. Ett är att härska över samhällets problemformuleringar. Berättelsen om den vite mannens koloniala skuld är en av dem. Den bärs upp av samma tankar som arvssynden. Att skuld kan ärvas. Att det nyfödda barnet redan i födelseögonblicket tvingas axla tidigare generationers försyndelser. Knappast en särskilt modern och vetenskaplig tanke.

  Tanken känns igen från allt klantänkande. Men återfinns även i in- och ut-gruppstänkande i övrigt. Tydligast omfamnar den familjen som grupp. Ens egna föräldrar. Och egna barn. Ja, mycket särart ligger i själva släktskapet. Runt våra gener. Men sträcker sig mycket längre än så. Framtaget omsluter vänner, arbetskamrater, kanske även den egna bygden. Men framför allt den egna kulturen med sitt kitt av sammanhållande etnicitet.

  Människor har i alla tider gjort skillnad. Rätten att härska över problemformuleringsprivilegiet handlar ytterst om att skapa hegemoni över tanken. Att få egna tankar och värderingar att dominera. Och att få övriga att acceptera dessa värderingar och kulturellt styrda attityder, förhållningssätt som varande förnuftiga.

  Det handlar om att uppnå dominans över tänkesätt och värderingar. Och rentav ibland förvandla oförnuftet till förnuft. Att bestämma och härska över vilka normerna som skall råda i samhället. Med andra ord skaffa sig makt över en social konstruktion.

  Nu har några upptäckt att hudfärg bär på så stor laddning att den bör kunna utnyttjas som ett samhällsomdanade verktyg. Ofta handlar det om människor som är starkt politiskt drivna, och som i andra sammanhang stämplar andra för att vara rasister. Men i önskan att uppnå egen hegemoni över tanken ”tager man vad man haver”, precis som Cajsa Warg förordade i sin kokbok från mitten av sjuttonhundratalet.

  Med hudfärg som vapen har man skaffat sig ett verktyg för att mer effektivt skaffa sig ökad makt i samhället. Men i samma andetag tvekar man inte att fördöma andra för rasism. Man både äter kakan och har den kvar. En riktigt försåtlig och subversiv form av smygrasism.

  Genom att utnyttja den stora emotionella laddning som uppstår när man kopplar ihop hudfärg med slaveri, och arvssynd, vill man uppnå en tankemässig hegemoni. Och via den få makt över en politiskt utveckling. Man spelar då i mycket mörka vatten, och gör det med bedrägliga och ytterst lömska metoder.

  Man vill helt paralysera och döva sin motståndare genom att koppla ihop honom eller henne med slaveri, rasism och rå kolonialism. Och man gör det med skinnets pigmentering som nav, och bygger utifrån det upp en sociala konstruktion. I akt och mening att själv söka och nå makten.

  Gillad av 7 personer

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Arvssynden kanske har feltolkats….för nog kan många människor, om de börjar syna sin bakgrund – inse att man blev precis likadan som någon förälder…det bara hände, trots att man kanske till och med lovat sig själv att i alla fall absolut inte bli som pappa, eller mamma. Så står man där på ålderns höst och tittar tillbaka och inser att det skedde…utan att man märkte det. Den kom kanske lite med generna…men den kom desto mer genom miljöpåverkan. Om det är destruktiva mönster så är man stark om man klarar att kliva ur dem.

   Gillad av 1 person

 3. Martin skriver:

  Fantastiskt skrivet! Tack. Jag var visserligen rätt medveten om den vite mannens många gåvor till mänskligheten men med denna text slogs sista spiken i min personliga och tvivelaktiga kolonialskuldskista. Ner i jorden med den!

  Gillad av 1 person

 4. Lars Sikström skriver:

  Man finner information om slaveriet i Sverige, som förbjöds i lag år 1335. Därtill kan man läsa att livegenskap inte förekom på Island i Norge och Sverige men väl i Danmark.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   I Salmonsens leksikon kan man lese at slaveriet ble avskaffet i Norge på begynnelsen av 1200-tallet, og i Danmark i løpet av det 13. århundre.

   Nei, vi har ikke hatt livegenskap i Norge. I folketellingen 1801 (den første som dekker hele befolkningen) var 90 % selveiende bønder. I Danmark på samme tid bare 10 %.

   Gilla

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra att ämnet tas upp. Scenen domineras normalt av andra som vill skuldbelägga oss stackars svenska för allt elände i världen, ett exempel från Bokmässan 2016:

  ”Samtal om Sveriges aktiva deltagande i slavhandel under 1700- och 1800-talet. Frågan är varför det har dröjt så länge innan mer omfattande forskning gjorts kring slaveriet i Norden. Samtal mellan historieprofessorerna Holger Weiss och Karl-Göran Karlsson.”

  Det är väl ganska uppenbart att Sverige inte tillhört storspelarna inom slavhandeln men ändå kan man använda detta för sina syften. Jag tror det finns två orsaker till att det är som det är:

  • Den allmänna vänstervridningen i Sverige där man använder skuldbeläggande som taktik för att vinna ökat inflytande
  • Överflödssamhället som gör att det finns pengar att betala den typ av verksamhet som ovan nämnda professorer ägnar sig åt

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Nej. Det beror på att kulturmarxisterna vill kunna återanvända retorik-paket från USA. Samma försök har gjorts med att kalla samerna för ursprungsbefolkning i Sverige. Alltså att försöka återanvända retoriken om indianer som använts mot den europeiskättade befolkningen där.
   Det handlar om att skada europeer så mycket som möjligt per krona. Det är dyrt och svårt att utveckla den här typen av anti-europeiska verktyg, alltså återanvänder de vad som redan konstruerats i USA.

   Gillad av 2 personer

 6. .Anders skriver:

  Araberna tog under århundradena långt fler slavar från Afrika än européerna. En mycket stor del av befolkningen i Den nya världen består av svarta. Hur många svarta finner man i arabvärlden? Kanske vore något för ”antirasisterna” att fundera på?

  Gillad av 1 person

 7. Zebulon skriver:

  Vi som läst Morfar är Sjörövare vet hur det förhåller sig. En av min sons favoriter. Lyfter man på locket i arabvärlden så har man slavar än. Något att tänka på nästa gång man semestrar i Dubai. Det är precis så, den av västvärlden skapade upplysningen var det enda system som framgångsrikt motverkade slaveri. Man tog konsekvenserna av det kristna budskapet och vi lever nu med en obildad och barnslig tolkning av att alla människor har ett värde.

  Jag testade som sagt att dyka in på sociala medier och det är slående hur alla svarta och även nu också muslimer kan retoriken ovan. Allt är de vitas fel. Det är så slående att man nästan blir rasist på kuppen, inser de inte att de förminskar sig själva till odugliga offer, visserligen mycket aggressiva offer, men ändå. Har precis börjat läsa Edward O Wilsons ”The social conquest of earth” så förvänta er mycket amatör-tolkningar..

  När vi ändå är inne på dåliga anställningsförhållanden så tycker jag att vi borde skicka en tanke till de 70,000 före detta manliga betjänterna i den förbjudna staden i Peking. Är det nästa steg i pk-utvecklingen?

  Gillad av 2 personer

 8. Helene skriver:

  Intressant perspektiv. Men de slaviska folken har inget med slavar att göra. Ordet slav i bemärkelsen träl eller livegen härstammar från latinet. Slav i bemärkelsen tillhörande ett folk från östra Europa härstammar från ordet för ”ord” i de slaviska språken, ”slov”, uttalas på ryska ”slav”. De slaviska folken kunde förstå varandras ord och benämnde därför den gemenskap de hade på så sätt.

  Gillad av 2 personer

  • Mikael Ludenfot skriver:

   Du har fel(men lite rätt). Ordet slav i bemärkelsen träl härstammar från medeltidslatinets ”sclavus”, vilket ursprungligen betydde ”slav”(medlem av folkgruppen), och kommer från folkgruppen slavernas namn på sig själv. När latin var ett levande språk, i antikens Rom, hette slav i bemärkelsen träl servus, alltså tjänare. Anledningen till att man under medeltiden bytte från ”servus” till ”sclavus” var just att slaverna förslavades i stora mängder, framför allt av muslimerna. Sedan kom ordet in de flesta europeiska språk via latinet.

   Gilla

 9. Zebulon skriver:

  OT men Staffanstorp gör vad vi borde göra på denna blogg, konkreta förslag. Sätt migranterna i så usel inkvartering som krävs för att de inte skall bli kvar. Briljant.

  Gillad av 4 personer

 10. uppstigersolen skriver:

  I samma anda som att vi nu har hundratusentals människor som sätter på sig offerkoftan och måste försörjas till döddagar så har svarta slavättlingar odlat myten om den vite mannens skuld i USA. Som du skriver slavar har varit av allehanda kulörer och ursprung. Trälarna i Sverige var nog inte särdeles mörkhyade. Som du skriver, det är dags att påpeka att det var den vite mannen (inte kvinnan) som avskaffade slaveriet. Kvinnor vill nog gärna fortfarande ha en slav (se batikhäxor). Jag vill inte försörja en massa latmaskar som inte arbetar. Kanske dags att införa slaveriet igen. Inget arbete – ingen mat.

  Gilla

 11. Elisabeth skriver:

  Javisst är det så, Patrik Engellau. Krigsfångar, som inte slogs ihjäl, gjordes nästan regelmässigt till slavar förr. I Norden kallades de trälar. Roms historia är späckad med slavar. I Europa och Ryssland var livegenskapen utbredd, jordägarna krävde denna typ av slaveri. Om ordet slav innebär att en person förlorar alla rättigheter och får begränsad frihet och rörlighet, ja, då är slaveriet fortfarande utbrett .I vissa länder gör man fattigt folk så skuldsatta, de ”ärver” också skulder, att de tvingas slava hos borgenären i evig tid. Det som gjorde den amerikanska varianten så filmiskt lockande var kanske att man hade slavauktioner i sydstaterna, det tydliggjordes att det handlade om egendom med ett pris.
  Du skriver att nästan alla sannolikt vet hur det egentligen ligger till, ja, om det vore så väl, men tyvärr tror jag att Hollywoods slaveridefinition, den onde vite mannen och den stackars svarte slaven, villigt accepterats. Det brister i historisk kunskap, ämnet är nedmonterat i skolan, många ”lär sig” genom att titta på film och läsa vilseledande böcker. ( Vad har inte Guillou ställt till med sina korsfararhistorier ? ) Nå, okunskap göds och gillas av organisationer som ”Black lives matter”. Man tjänar på ”vit skuld”, politiskt och ekonomiskt. Inom skadeståndsrätten har ju alltid fenomenet ”go for the deep pocket” funnits. Jag kan se att ett slags parallell, svenska ”rasister” kontra hjälplösa invandrare, håller på att växa fram i Sverige.
  Läser f n V S Naipauls bok ” A turn in the south ”, han färdas i sydstaterna och granskar rasförhållandena på sitt speciella sätt. Mycket intressant, rekommenderas.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ” Krigsfångar, som inte slogs ihjäl, gjordes nästan regelmässigt till slavar förr.”

   Ryska krigsfångar byggde Göteborgs befästningar och karolinerna slavade till döds i Ryssland. Senast var det väl tyska krigsfångar som arbetade ihjäl sig i Sovjet efter WW2. Inte många som kom hem igen.

   Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Ja, CMMK10, det finns otaliga exempel på slaveri i dåtid och nutid.Varför då all fokus ska läggas på en kort period av slaveri i amerikansk historia är obegripligt. Fast egentligen inte. Det beror ju på att så många tjänar på det, politiskt och ekonomiskt. Och det är ju bara en grupp av människor som kan förmås att ”känna skuld”, dvs kristna vita, varför utpressning mot dessa lönar sig. Men dessa borde som sagt räta på ryggarna eftersom ingen annan grupp tillfört världen så mycket gott inom många områden.Ja, det är ju därför hela världen vill migrera till kristna/vitas länder.

    Gillad av 1 person

  • Mangan skriver:

   Fundera du då på varför så många icke-judar förespråkar samma sak. Det kanske inte är en konspiration, infiltration och hjärntvätt ändå? Folk kanske bara delar åsikter? Om vi t ex pratar om media i Sverige där ägarfrågan diskuteras så är public service den kanske mest oförblommerade mångfalds-/mångkulturbesatta spelaren. Helt utan judiska ägare.

   Gilla

 12. Sture skriver:

  Patrik,
  som vanligt strålande reflektioner med en del smärre felaktigheter (men ingen är perfekt). Du skriver:
  ”Ingen kom före sjuttonhundratalet på tanken att det var något fel med slaveriet, långt mindre att det borde avskaffas.” Detta är inte sant.
  Slaveriets avskaffande är en kristen bedrift. Som du skriver var slaveri naturligt i afrikanska och arabiska länder innan det kom till Europa. Vid tiden för Kristus 75 % i Aten, långt över hälften i Rom. Också vida praktiserat bland amerikanska indianstammar långt innan Kolumbus. Med få undantag godkändes detta av kungar, präster och filosofer. Aristoteles såg det t.ex. som naturligt, ändamålsenligt och rättvist (Politics 1.1255).

  Kristendomen gjorde tidigt motstånd mot slaveri. Paulus skriver t. ex. till Filemon om slaven Onesimus som rymt men återbördats om hur denne skulle behandlas: ”Inte längre som en slav, utan bättre än en slav, som en kär broder” (Filemon 16).
  …”Varken jude eller grek, slav eller fri…ty I ären alla ett i Jesus Kristus” (Galaterbrevet 3:28). Dessa ord var revolutionära och lade grunden till slaveriets avskaffande. Många liknande utsagor följde, även om inte alla kristna följde uppmaningen. Men kristna samverkade med slavar som med fria och tog nattvarden tillsammans.
  Romarna föraktade slavar. Aristoteles: ”en slav är ett levande redskap, precis på samma sätt som ett redskap är en livlös slav. Därför kan det inte finnas någon vänskap till en slav som slav” står det i ‘Den Nikomacheanska Etiken’ 8.11. Aristoteles far, Nikomachos, var livläkare till Amyntas III, av Makedonien).
  Robert Lane Fox skriver: de tidiga kristna var mest talrika som hushåll i städer där frigivandet av slavar förekom mest.”…”frigivandet av slavar skedde i kyrkor i närvaro av biskopen”. omfattningen var oklar.
  Konstantin (315 e.Kr.) hotade med dödsstraff för dem som stal barn för att låta dem växa upp som slavar. Men det krävdes inte bara en kristen övertygelse utan också mod. De romerska kejsare blev mycket uppbragta och ilskna på de kristnas frisläppande och friköpande av slavar. Med tiden upphörde detta dock och Kejsare Justinianus (537-65) upphävde alla lagar som förbjöd frigivandet av slavar.
  Lactantius (”den kristne Cicero” på tidigt 300-tal)sade: ”I Guds ögon fanns inga slavar” (Divine Institutes). Augustinus (354-430) ansåg att ”slaveri är en synd, motsatt Guds plan” (Guds stad 19:15). Chrysostom (300-talet) ansåg att Jesu ankomst upphävde slaveriet: ”I Jesus Kristus finns ingen slav … därför är det inte nödvändigt att ha en slav … Köp dem, och efter att ni lärt dem någonting som de kan försörja sig på, frige dem” (Homily 40 i 1. Korint. 10).
  Och så här gick det slutligen: Biskopar och kyrkoråd rekommenderade inlösen av fångade slavar i flera hundra år och i femhundra år löste kristna munkar ut kristna slavar från moriskt slaveri. Sällsynt med slavar i Europa på 1100-talet och på 1300-talet okänt på hela kontinenten.

  Men så börjar då den transatlantiska slavhandeln och om denna berättas initierat om i boken ”Who brought the slaves to America” från 1960-talet av den svarte författaren som gjorde sina efterforskningar på olika bibliotek och muséer i världen. Väldigt intressant, ty denna tråd är det ingen som tar upp:
  http://rense.com/general81/d3ss.htm

  Gillad av 3 personer

 13. gmiksche skriver:

  År 1335 avskaffade Magnus Eriksson träldomen. Förmodligen fanns rätt få trälar kvar i Sverige på den tiden. Avskaffandet får tillskrivas kristendomen, på samma sätt som i de kristna områdena som en gång hört till det romerska riket. I övriga Europa fanns olika grader av ofrihet hos dem som brukade jorden, men inte total rättslöshet som kännetecknar slaveriet. Närmast den kom livegenskapen i Ryssland, som inte var historiskt betingad utan infördes genom tsaren Boris Godunov.

  Att slaveriet kunde få fotfäste i av europeiska kolonisatörer erövrade områden i andra världsdelar underlättades utan tvekan av att icke-européer betraktades som mindervärdiga, i synnerhet afrikaner. Och nog är det dubbeltänk som stod bakom den utvecklingen kännetecknande för att ideal kan köras över av ekonomiska motiv. Det drottning Kristina och kung Gustav III inte hade en tanke på att göra i Sverige kunde de mycket väl gilla när det skedde på andra sidan Atlanten.

  Allt detta är historia och historia kan man inte ändra genom att välta monument och ändra namn på gator och offentliga institutioner som nu sker i USA och finns på förslag bl a i Frankrike och Storbritannien. Att berömma västvärlden för att under 1800-talet ha gjort slut på slaveriet är dock att gå väl långt. Det är att ge beröm åt något som utifrån den då rådande och i övermått propagerade kristna samhällssynen borde ha varit en självklarhet.

  Gillad av 2 personer

 14. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Svarta amerikaner med hjärna vill inte bli kallade africanamerican, det är nedsättande trots att benämningen uppfunnits av aktivisten Jesse Jackson.
  Vita kan beskyllas för white supremacism om de uppträder som Donald J Trump eller gillar vad han säger och röstat på honom.
  För rika svarta aktivister i USA; Maxine Waters, JJ, Obama, Al Sharpton, John Lewis et consortes är det helt nödvändigt att Patriks text inte blir allmängods, kommer till allmänhetens kännedom eller blir accepterat o utprånglat av MSM.
  USA har sitt VIK, sin version av en samvetets adel ingen kritik kan nå, ingen skugga må falla över, de står över all form av granskning, de är Untouchables.

  Gilla

 15. MartinA skriver:

  Att propagera ”den vite mannens skuld” är att sprida rashat mot vita. Precis som all annan antirasism. Betänk, alla minoriteter har solidaritet till varanda. De gör skillnad på medlemmar av sin egen grupp, och icke medlemmar. Och agerar mer gynsamt mot medlemmarna. Annars skulle de ej kunna existera som grupp. ”Rasism” är helt enkelt majoritetsidentiteten som gör likadant. Att förbjuda rasism för alla är att utrota varje minoritetsidentitet, om man är intellektuellt ärlig. Att förbjuda rasism för ”vita” är att utrota vita människor.

  Gillad av 6 personer

 16. Logiker skriver:

  Det som gör det amerikanska slaveriet så uppseendeväckande, är att människor tillfångatogs enbart för slaveri, att slavarna var av en annan ras, att de fördes runt halva jordklotet och att det hela gjordes industriellt. Och i hyfsat modern tid.

  Den mer vanliga formen av slaveri var i våra trakter trälarna. Det var troligen lika vanligt under järnåldern och tidig medeltid som drängar och pigor i mer modern tid. Många ärvde sin träldom men en del människor överlämnade sig helt frivilligt som trälar – för att undvika svält och fattigdom! Betänk detta; hur hade vårt samhälle sett ut om vi inte hade fått idén om en gemensamt finansierad välfärd?

  Vad hade människor med lätta förståndshandikapp, de latfödda, de med milda psykologiska brister (ADHD, bipolära m.fl.) kunnat göra för att försörja sig? Det finns inte någon plats för dem i en modern civilisation. Efter träldomens avskaffande blev dessa istället luffare, prostituerade, dagsverksarbetare och en del hamnade på fattighusen. Säkert försatte sig många i en situation där de svalt ihjäl, hamnade i finkan eller t.o.m. slutade på galgbacken.

  För en del kan säkert slaveriet och träldomen ha gett ett bättre liv än vad de hade kunnat åstadkomma själva. De senaste årtiondena har t.ex. hundratals miljoner kineser lämnat fattigdomen på landsbygden för att arbeta på fabriker. Många bor på fabrikerna, arbetar långa timmar varje dag och för mycket låga löner. Med våra mått lever de under slavliknande förhållanden – ändå föredrar de detta framför det fattiga livet på landet.

  Innan välfärdssystemet var slaveriet och träldomen inte enbart av ondo. Allt är inte så enkelt som det syns.

  Gillad av 6 personer

  • Per Brorsson skriver:

   De första slavarna i Amerika var från Irland.

   Det var inte vita som fångade slavar i Afrika utan det var afrikaner som fångade och sålde slavar till både vita och araber. Muslimer beräknas ha haft runt 150.000.000 afrikanska slavar. Muslimerna behandlade sina slavar långt mer brutalt än vad de vita och svarta slavägarna i USA gjorde. Muslimerna hade även miljontals slavar från Asien och Europa.

   Sex procent av den vita befolkningen i USA ägde slavar medan fjorton procent av den svarta befolkningen i USA ägde slavar.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag håller med dig om din analys av träldomen. Men även före den transatlantiska slavhandeln så var slaveriet ofta enligt:
   ”tillfångatogs enbart för slaveri, att slavarna var av en annan ras, att de fördes runt halva jordklotet och att det hela gjordes industriellt.”

   Det beskriver perfekt Krim-Kahnatet till exempel. Det beskriver i mångt och mycket vikingarnas ekonomi, deras huvudexportvara var slavar. Jag är mindre insatt i till exempel Berber och Marakesh staterna men de lär ha haft import av, och fångst av, slavar som en huvuddel av sin ekonomi.

   Det här är faktiskt en välskriven artikel, den effektsökande reburken till trots. Den ger också insikter i den Ukrainska konflikten idag.
   https://mikedashhistory.com/2015/01/15/blonde-cargoes-finnish-children-in-the-slave-markets-of-medieval-crimea/

   Gilla

 17. Zebulon skriver:

  OT men viktigt tror jag:

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/09/22/vi-behover-inte-ljuga/#more-16830

  ”I helvete heller! För oss, som känner ansvar för nästa generation, inbegripet våra barn och barnbarn, och vill lämna över ett välskött samhälle med fokus på sina egna invånare, i maktelitens ögon är vi paria. På gräsrotsnivå är många av oss hjältar men i offentligheten finns ingen tacksamhet för att vi gör det jobb som politiker, opinionsbildare och journalister inte gör, det vill säga frilägger massinvandringens konsekvenser. Politiker, opinionsbildare och kulturelit har inte bara tagit till hårda sanktioner utan också försett sig med en hel arsenal av smädelser. Mobbning är paradgrenen. De påstår att vi är främlingsfientliga, rasister, fascister, nazister och antisemiter.”

  Detta skriver KOA, ”på gräsrotsnivå är många av oss hjältar”. Så är det, jag ser honom, Patrik och andra som hjältar. Jag tror det är dags att slå påsarna ihop och försöka bryta taktiken media och politiker använder att ignorera den kloka samhällskritiken. Vanliga Svenssons, majoriteten, av den svenska befolkningen, får bara två bilder av samhällsutvecklingen: den statsstödda förljugna, partiella och indoktrinerande, samt en karikatyr av samhällskritiken som media och politiker skapar som ett amalgam av SD, rasism, nazism osv. Alla faktabaserad kritik baserad på eftertänksam analys förtigs. När DGS tas upp av Aftonbladet så är det i ett liten hörn där någon medelmåtta gör en karikatyr.

  Jag tror att vi dissidenter har fallit i fällan söndra och härska, det finns ett antal webbsidor och bloggar men var för sig är de lätta att ignorera. Folk upptäcker bloggarna i en liten ström men det kräver att man tar ett ansvar som de flesta inte orkar. Vi måste samla oss, Patrik har väl indikerat att han vill just det, och när jag läste ovanstående på KOAs blogg så tänkte jag på vad som kan få mig ur busken? Jag tror inte fler bloggsidor ändrar så mycket mer, det är en rännil som upptäcker oss, och media smygläser endast.

  Jag tror därför att nästa steg är fysiska turnéer, jag hade gärna dykt upp på möten runt om i Sverige, varför inte slå påsarna ihop med Tullberg, KOA, Sandelin och de andra och göra turné? Stockholm, Göteborg och Malmö? Vi måste på något sätt väcka tillräckligt med uppmärksamhet så att media tvingas skriva om det. Vilks kan komma…. pk-etablissemanget, och här räknar jag in alla som blir publicerade i systemmedia, Arpi, Teodorescu, Gür, Heberlein etc, måste tvingas erkänna att det finns en kritik som aldrig kommer till tals. En konservativ kritik som egentligen inte har något alls med SD att göra. En fullständigt politiskt inkorrekt kritik som helt enkelt har sin grund i de principer som byggt västvärlden.

  Kan du inte dra igång det Patrik? Så att vi backseat drivers kan få trycka din hand.

  Turnén kan heta: Lösningar för Sverige?

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   I internets barndom fanns det väl webbsidor som mer eller mindre enbart hade som funktion att länka vidare? Minns inte namnen, men var det inte någon som hette ”Hamster” etc? De var väldigt populära men då sökmotorerna blev allt bättre sjönk användandet.

   En hemsida, med en redaktör som sammanställer det bästa, på ett överskådligt sätt, från div. webbsidor kanske skulle kunna locka in även MSM-konsumenter. En ”Metro” mot hjärntvätten.

   Gilla

  • Aha skriver:

   Förutom det intressanta förslaget med dissidentturnéer förordar jag också dissident-TV där de mest kunniga och talföra dissidenterna träffas för att diskutera olika samhällsfenomen.
   Kl 10.00 på lördagar skulle då diskussionen publiceras som en streamad variant, dvs som DGS egna variant.

   Gillad av 2 personer

  • Jeanette skriver:

   Helt rätt! Möten, träffar, diskussionsgrupper, föreläsningar, ja kalla det vad ni vill. Det hade varit en fröjd att få lyssna på, diskutera och ventilera olika ståndpunkter, åsikter etc om vad som händer i Sverige tillsammans med intresserade och kunniga personer. Kanske hade detta kunna leda till att gemene man får upp ögonen för det pågående förfallet och att fler vågar öppna munnen. Jag tror och hoppas att vi är många i landet som skulle rusa till dessa tillställningar, eller har jag kanske fel?!

   Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Alltså, åter igen någon som tycker att någon annan ska göra något. Tillåt mig att argumentera mot ditt inlägg men ändå med dig.

   Nästan alla inom oss ”rasister” är fega rackare som inte ens vill uppträda med eget namn. Man är ängslig för att någon ska ha synpunkter på vad man säger. Då vill man att andra ska göra saker och ting och själv ska man hänga på i bästa fall helt anonymt och förstås gratis. Man vill inte figurera med någon ”till höger om en själv”. Beröringsskräck. Tänk om någon tar ett foto och jag hamnar i tidningen! Usch vad hemskt. Folk tror de kommer att bli i det närmaste arkebuserade av kollegor för sådant samröre (men i realiteten ger det bara ett höjt ögonbryn). Tänk hemska NMR eller farliga Motgift eller giftiga Red Ice eller rasistiska Nya Tider eller nazistiska Avpixlat eller gud vet vad. Sådana vågar man ju inte associera sig med. Alla ska ju tycka likadant och inte det minsta lilla utanför boxen. Åsiktskorridoren är total i Sverige och nu finns två sådana. Och direkt när någon från MSM hör av sig om att alla ska ta avstånd så viker sig folk räddhågsna och ängsliga.

   ”gärna dyka upp på möte” ”…trycka din hand” ”backseat drivers”. ”Vi måste samla oss”. Men så kommer det. ”Kan DU inte dra igång det Patrik?”. Varför alltid detta med att någon annan ska göra allt och betala allt? Är det verkligen rätt anser du? Tror du inte att dessa dissidenter har tänkt på samma sak? Är din idé så unik att de inte tänkt tanken själv?

   Vad sägs om ett lån på 25 000 kr för att själv betala i alla fall låt säga ett möte med fyra dissidenter i Stockholm eftersom dissidenter inte behöver ha många kronor i ersättning (om ens något) och pengarna skulle användas främst till lokalhyra. Lånet skulle kosta 20 kr/månaden = en billig kaffe latte i månaden (givet dagens ränta och hypotekslån och dagens pris för en latte). Är det vansinnigt dyrt med 20 kr/månad? Skit i att amortera, låt den lilla skulden finnas kvar. Se till att bli nämnd och tackad av dissidenterna, det skulle nog kännas toppen. Vill man vara anonym så kan man ju vara det.

   Det är dags att sluta kräva att andra ska fixa och betala och riskera allt. Något måste även vanliga människor göra som inte är bra på agitation. Att slippa undan och vara en nätkrigare som ”vill kämpa till sista blodsdroppen” och sedan inte göra något annat än att anonymt skriva kommentarer duger helt enkelt inte. Jag själv har en plan till våren/sommaren som kommer att kosta en modig slant, men jag kommer inte säga åt andra att fixa saker och ting OCH säga åt andra att betala och att jag ska vara free rider. Det är kort sagt inte rätt anser jag.

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Det är väl inte så konstigt att man hoppas på att någon hel- eller halvkändis som verkar har mer innanför pannbenet än de flesta, att någon sådan ska dra igång något som man själv kan bli fotsoldat i. Var och en …enskilt, har inte mycket att komma med mer än sina åsikter i diverse trådar på nätet. Här är en person, Patrik Engellau, som gjort något tidigare och gör något just nu i och med denna sida (som i och för sig bara låter oss andra släppa ut våra frustrationer), men som många säkert hoppas att han ska ta nästa steg i att hjälpa till att skapa opinion. Obalansen i samhället liksom kräver det. Men vem som helst kan inte göra det och räkna med att bli uppmärksammad. Det krävs ett visst mod och gärna ett kändisskap som lockar media.

    Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Håller absolut inte med. Självklart kan vissa lyckas bättre, men problemet är att de flesta bara vill åka med på en gratismacka utan att göra något, utan att betala något och utan att riskera något. Alla är inte gjorda för agitation, men folk kan bistå med pengar. Antingen pengar man redan har eller låna en slant och försöka göra en skillnad. Att säga åt andra att fixa, jobba, betala, lägga ner tid och ansträngning och riskera samtidigt som man själv ”vill dyka upp” är enligt mig ren och skär egoism. Om man nu anser att ”Sverige går under” och verkligen menar det så finns möjlighet att bistå andra med effektiva gåvor. Sverige är ett land där alla tjatar på att ”samhället” eller ”alla gemensamt” eller ”de rika” eller ”de berömda” ska göra något, men själva vill man inte göra något. Man tror inte man duger till att hjälpa till. De flesta vill inte heller försaka eller betala något.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   För inte så länge sedan var det lagligt att dräpa en turk på Island. En kvarleva sedan arabiska slavräder mot Islands befolkning. Blonda och blåögda slavar var särskilt värdefulla i arabländerna.

   Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Nägra slavräder mot Islands befolkning utförd av turkar har jag inte hört talas om. Det låter långsökt. Däremot kapade turkar och deras vasaller i norra Afrika handelsskepp i Medelhavet och Atlanten samt sålde besättningen och passagerare på slavmarknader i Afrika och Mellanöstern. Det kan tänkas att bland dem också fanns fartyg med isländsk bemanning.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkr%C3%A4den_p%C3%A5_Island_1627

    ”Turkräden (Isländska: Tyrkjaránið) på Island 1627 var en serie händelser som utspelade sig vid kustbyarna på Island 1627. Räderna utspelade sig utanför Grindavík, Västmannaöarna och Hemön mellan 20 juni och 19 juli 1627. Tre små skepp lade till vid kusten. Det var slavskepp som hade kommit från piratnästena i Algeriet och Tunisien för att ta med sig kristna slavar tillbaka till Medelhavet. Det piraterna gjorde var att döda alla som gjorde motstånd och ta framför allt kvinnor och barn som slavar. Byarna brändes sedan ner. Totalt togs 380 islänningar som slavar ner till barbareskstaterna.”

    Gilla

 18. Björn G skriver:

  Makten behöver Skuldbegreppet för att hantera massan.
  Då kyrkan hade makten var det arvsskulden (Jesu korsfästelse) som gällde.
  Då partierna skaffade sig makten (under industrialismen) var det behändigt att tillgripa slaveriet för att skuldbelägga de vita som behövde hanteras.
  Enkel maktlogik min käre Watson

  Gillad av 1 person

 19. svenne skriver:

  Laika Film & Television gör den 25 oktober år 2009 reklam för en filmserie på TV4 som handlar om ”Sveriges mörka historia”:

  ”Reportern och tidigare riksdagsledamoten Gustav Fridolin undersöker rasismens rötter och hittar kapitel i den svenska historien som han aldrig fick lära sig i skolan.

  Jag har varit engagerad mot rasism ända sedan tonåren men börjar nu inse att jag haft en alltför enkel bild av vad rasism är, säger Gustav Fridolin. Rasismen har djupa rötter i vårt samhälle och den har format oss i mycket högre grad än vi helst vill se. Svenska handelskompanier bedrev slavhandel i Afrika och Karibien och svenska officerare hade en central roll i folkmordet i Kongo”.

  Första avsnittet, ”Negern är knappt till hälften människa”,
  Andra avsnittet, ”En underlägsen ras, på förhand dömd att dö”,
  Tredje avsnittet, ”Den hvita rasens framtid”,

  Efter det att ”IS-krigare” nu har hållit på en ganska lång tid med sina aktiviteter i mellanöstern kanske Fridolin kan ta itu med en ny filmserie för TV4 med namnet ”Islams mörka nutid”.

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Jag tror att slaveri framförallt kommer från ekonomisk fundamenta. Under nästan hela vår historia har upp till varannan person som fötts dött av svältrelaterade sjukdomar (eller utgruppsvåld, som också är svältrellaterat). Därför att mänskliga populationer försöker fördubbla sig varje generation. Vår mattillgång, not so much, historiskt sett. Slaveriet avskaffas av den population som inte längre lever i den verkligheten ungefär en eller två generationer efter att den här maltusiska logiken ej längre gäller.

  Gilla

 21. olle holmqvist skriver:

  Dansken Hans Scherfig (en av mina husgudar) skrev bl a ”Den forsvundne fuldmægtig” finns på svenska och som film. Handlar om den slavmentalitet som tycks finnas hos en del av oss. Först som fängelsefånge – bara lyda inget annat – blir en gode ämbetsmannen sitt verkliga själv.

  Gillad av 1 person

 22. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Nej, det torde vara tämligen gagnlöst att förvänta sig några tacksamhetsyttringar ur transmigrationens påpassliga led, vilka då nuvarande magnifika och av motprestationer befriade tillfällen yppar sig, rikligen förser sig från det västerländska bordens frestande läckerheter.

  Då även utsökta erbjudanden att kanalisera det gemensamma ressentiment MENA-resenärerna upplever inför den vite mannens empiriska överlägsenhet via den förnuftsdistanserade statskonst som icke blott entusiasmerar till politisk infiltration och lukrativa organisationsbidrag, utan även erbjuder vederlag för alla former av påstådd kränkning, kan detta vårt nordiska dårarnas och gycklarnas paradis medelst skattebetalarnas ofrivilliga generositet låta de kulturella tillskotten lägga vantarna på en och annan delikat biinkomst.

  Den vite mannen och det skuldtyngda patriarkatet har enkannerligen mången synd på sitt svarta samvete och den reverserade rasismen existerar ju som bekant icke 😉
  Andreas.

  Gillad av 2 personer

 23. elfyma+ skriver:

  Krigsfångar är väl också slavar ?
  Lenin/Stalin deporterade mängder med meningsmotståndare, balter och andra till arbetsläger i Sibirien. De brydde sig inte ens om att fångarna dog av svält och umbäranden.
  Nazisterna var inte bättre. De kopierade kommunisternas metoder och arbetsläger som senare kom att kallas förintelseläger. Men skillnaden är försumbar.
  Inbillar mig att slavarna i amerika behandlades bättre. Det vore ju ”kapitalförstöring” att misshandla dem så att de inte kunde arbeta.

  Gillad av 1 person

 24. annagustin2@gmail.com skriver:

  Apropå modernt slaveri, slaveriet lever kvar i allra högsta grad överallt. Ett så finurligt slaveri att vi inte ens märker det själva. Det sker genom kontinuerlig kapitalöverflyttning.
  En 3 minuters-blänkare från 2013….(troligen mycket värre idag): https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/13376?service=embedded&autoplay=true
  Eller som Kalle Gustafson skriver i sin bok om Tidfaktorekonomi):
  ”Slaveriet har bara ändrat skepnad och är i dag så sofistikerat att slaven själv inte är klart medveten om sin situation.” https://www.facebook.com/groups/2226668604225029/permalink/2373346446223910/

  Alla våra ihopsamlade pengar (i skattesystemet) – är faktiskt vår arbetade TID….som är TID av våra LIV. På det sättet kan man se att vi blir bestulna på våra liv.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs--hällar skriver:

   Jodå, redan Marx hade finurliga idéer om att allt lönearbete är slaveri — ni vet ”mervärdet” som den elake kapitalismen snor från den stackars arbetaren. Upp till kamp! Så får vi det lika fint som i Nordkorea…

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    PRECIS!
    Om vi åtminstone kunde kräva ett TAK inom vilken den TID som staten får beskatta oss, exempelvis 7 tim/dag (som Kalle Gustafson föreslår i sin Tidskatte-modell).

    Då skulle ALLT lönearbete efter dessa 7 timmar dagligen bli helt skattefritt…och alla människor skulle kunna börja arbeta för att skapa sig ett lite bättre liv. Som det är nu så beskattar staten ALL vår arbetade tid…vi har inte en chans att bygga något åt oss själva.

    Antagligen skulle konflikter också minska eftersom alla skulle ha fullt upp med att arbeta för sitt eget liv. MÅnga entreprenörstänkande människor skulle arbeta ihop ett kapital för att kunna starta sitt eget företag (utan att gå till banken). Vilket nog är anledningen till varför en sådan här genial idé inet bryter igenom,

    Skulle en massa människor sätta igång företag UTAN att gå till banken…då skulle ju de bli konkurrenskraftiga på marknaden eftersom de inte skulle ha några lån med räntor, det betyder ju att de skulle kunna hålla nere sina priser. Det betyder att de antagligen skulle få mycket jobb…och kanske kunna anställa efter ett tag. Det btyder att en sådan åtgärd skulle få in betydligt mer skattepengar på sikt…och hjälpa bort arbetslösheten.

    Nog borde politikerna vara så pass intelligenta att de borde begripa att OM vi skulle få denna möjlighet så sätter vi igång en enorm ekonomisk aktivitet….som gynnar hela samhället. Vad tror ni andra?

    Gilla

 25. Emser skriver:

  Totalt har de senaste veckorna cirka 6 660 ansökningar om förlängning på ett tillfälligt uppehållstillstånd kommit in till Migrationsverket.

  940 har avgjorts och av dem har 840 fått bifall, dessa asylsökanden får alltså stanna i ytterligare två år.

  200 människor har sökt permanent uppehållstillstånd. De har uppgett att de kan försörja sig själva via arbete, den möjlighet som finns numera för att få stanna permanent.

  Av de fall som har prövats får ingen stanna med ett jobb som grund.

  Är det viljan eller förmågan som fallerarar?

  Gilla

 26. Lars skriver:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktivism

  Jag tror inte ett dugg på socialkonstruktivism utan på logisk deduktiv analys. Jag har troligen missuppfattat, men att utifrån konstaterandet att kunskap och förståelse bildas socialt som PE beskriver till att gå vidare och anse att all vår uppfattning om oss själva och samhället är subjektivt (trots att kunskapen bildas socialt) och inte går att härleda till exempelvis biologi eller kan observeras objektivt som något utanför vår egen förståelse är lätt absurt i mina ögon och leder till mycket märkliga slutsatser som t.ex. att psykiska problem är sociala konstruktioner och beror på hur vi idag ser på oss själva och psyket. Man framför att på 1800-talet kallade man mycket för neurasteni som om orden för stressjukdomar skulle ha betydelse för sjukdomen som sådan. Freuds fixering vid kvinnors frustrerade sexualdrift skulle då endast vara giltigt i det sociala sammanhang som rådde då och i den typ av förståelse som rådde då, Viktorianer, och inte motsvara en mer allmän mänsklig biologi som t.ex. att frustrerade fysiska behov lätt ger upphov till problem oavsett samhällsförhållanden. Dagens retorik om att könet är en social konstruktion, endast ett sätt att se på varandra, är lika märkligt.

  Jag misstänker att allt handlar om en återgång till den filosofiska traditionen om idealism kontra materialism eller positivism. Man har slagit knut på sig själva och återgått till en idealistisk syn på människan. Man har fastnat i det subjektiva, i att utgå från individen som atomistisk varelse som iakttar sin omgivning och försöker dra slutsatser om den finns eller inte eller om allt är ett sken och hamnar i religiösa tvivel, om inte Gud finns så kan inget finnas osv.

  Jag tycker det är så typiskt för människans natur att veckla in sig i komplexa tankar och ifrågasättanden utan att kunna hålla rätt på logiken i vad man anser eller se konsekvenserna av vad man tänker, en slags låtsasvärld för intellektuella, ett glaspärlespel med Herman Hesses ord.

  Förövrigt håller jag med PE om slaveriet och den koloniala skulden. Förvisso är det en social konstruktion, ett gemensamt tankegods som mött intressenter på vänsterkanten som fått för sig att det är ett verktyg i deras intresse, mensedan inte förmått inse konsekvenserna av ett propagandistiskt förhållningssätt för deras sak att uppmuntra till bistånd till de fattiga länderna utan tankegångarna har fått eget liv. Det är som ett gäng SSU’are som läst kommunistiska manifestet och tror att världen förklarats utan att inse att den enkla modellen får alltmer komplexa dimensioner vid fördjupade studier eller som ett gäng handels skola studenter som tror att modeller över fri konkurrens förklarar hur världen fungerar. Hjärntvätt av okunniga människor!

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Det mesta av människans agerande och drivkrafter är utan tvivel styrda av biologin i vid mening. I viss mån kan en kylig iakttagare observera agerandet och bygga upp logiska kunskapsmassor kring det, men räckvidden och nyttan av detta är trots allt begränsad. Människan själv (inklusive iakttagaren!) har samtidigt hela tiden en mer eller mindre falsk tolkning och värdering av sitt eget och av andras agerande. Man lever i sin personliga livslögn, oftast en förskönande (men somliga har en förklenande och självdestruktiv självbild).

   När vissa framträdande sidor av verklighetsbilden kontinuerligt avstäms mot andras tolkningar (och ”biologin” skapar ett likriktningstryck), då blir denna gemensamma tolkning av verkligheten socialt konstruerad och vidmakthållen. Den gemensamma bubblan kan få en så stark ytspänning och konsensustrycket bli så stort att realitetstestningens eventuella varningar ignoreras. Gapet mellan ”biologin” (= den faktiska verkligheten, faktiska drivkrafter, faktiskt handlande) och den idealiserade verklighetsbilden överbryggas genom välkända defenser.

   Även om logik och konsekvensanalys i dag är satta på undantag i samhället, så är nog den västliga civilisationens utveckling i just denna riktning både logisk och konsekvent. I dag tycks många halvt frivilligt, halvt ofrivilligt, leva dygnet runt i låtsasvärldar av olika slag. Det är säkert svårare att avvänja intellektuella, eftersom de har mer träning i att dupera sig själva och andra.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag tror kunskap bildas intersubjektivt och att det är genom agerande och feedback vi vinner kunskap både socialt och naturvetenskapligt.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Förvisso, Lars, men med ”kunskap” syftar man nog då på något idealt, avskalat, objektivt och sant. Jag tänker mest på jag- och verklighetsbilden, den mentala modellen, som är byggd på kommunikation, men kan vara höggradigt falsk.

    Naturvetenskapen och dess barn tekniken har varit så framgångsrika för att de sysslar med materia och får detaljerad, kontrollerbar feedback från den. Social-, human-, livsvetenskaperna är i en helt annan sits. Hur givande det än är att studera teoribyggena inom olika discipliner kan vi desillusionerade se att genomslaget, nyttan och förändringsförmågan hos det senaste århundradets enorma kunskapsmassa inte tillnärmelsevis motsvarar satsningarna.

    Varken forskarna, studenterna eller allmänheten blir generellt sett klokare för varje decennium trots de enorma satsningarna på utbildning och forskning. De i sig intressanta teorierna och resultaten förs inte ut till allmänheten, disciplinerna förstår inte varann och alla svävar i egna rymder frikopplade från varann och från verkligheten. Och allt tydligare ser vi hur den mentala korruptionen brer ut sig bland de intellektuella och deras uppdragsgivare. Strunt och favoriter får mer anslag än det angelägna och på löpande band spottas nya struntakademiker ut.

    Utan exakt och djup feedback från verkligheten – vilket människans diffusa, grötiga, smutsiga och förljugna inre och yttre tillvaro aldrig kan ge – förblir även den hyllade Kunskapen en jungfrulig illusion, ett cerebralt utforskande av en epilerad skyltdocka, samvaro och gräl med lika kodspråkiga kollegor och konkurrenter, en hobby och en födkrok, inte mer högstämt och bestående än så.

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”… men med ”kunskap” syftar man nog då på något idealt, avskalat, objektivt och sant. ”

    Kanske det är problemet att man betraktar kunskap ur det perspektivet och inte som falsifierbara modeller? Med agerande avser jag t.ex. talhandlingar dvs ett utbyte med omgivningen där kunskap skapas, men det förutsätter kanske en socialpsykologisk infallsvinkel och en intrapsykologisk syn på människan som integrerar individsystem med sociala system men håller dem isär?

    Tankegången bygger på att man endast kan avgöra sant/falsk genom att bedöma resultat och det i sig räcker ju inte.

    Men det är svårt tänka hela vägen ut, det ett komplext område.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Den som har tränat upp ett ganska flexibelt tänkande och språk kan ha svårt att inse hur statiska och rigida de flesta människors inre verklighetsmodeller är. Å andra sidan är mer akademiskt uppbyggd kunskap skiktad och saknar liksom kropp, verklighetssubstans, den är inte personligt rotad, utan hänger i luften.

    Alternativmedia som DGS har nu i vår tid börjat skapa något helt nytt: fora där praktiker kan möta, skola och skolas av teoretiker, så att båda kategorierna blir klokare. Den förenande kraften väller fram ur chocken, medvetenheten om att något inte stämmer, önskan att ta reda på varför och glädjen över att möta andra och få både bekräftelse och kunskap.

    Men det kollektiva kunnandet kommer allra bäst till sin rätt om frågeställningar och teman avgränsas. Både de som frågar och de som svarar blir då mer motiverade att beskära bilden, zooma, dra distinkta skiljelinjer och arbeta i samma riktning. Men för att inte det värdefulla samlade stoffet ska försvinna skulle dissidenterna behöva någon sorts insamlings- och styrcentral, en hjärntrust eller ett parti inriktat på politiskt förverkligande. Varken massmedia eller de nuvarande partierna är byggda för kollektiv intelligens, så här har dissidenterna ett försprång. Men för att utnyttja det behövs mer av samgående eller tätare samarbete, en samlande kärntrupp och ekonomiska resurser.

    Gillad av 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    VERKLIGEN!..som Sixten Du skriver:

    ”Men för att inte det värdefulla samlade stoffet ska försvinna skulle dissidenterna behöva någon sorts insamlings- och styrcentral, en hjärntrust eller ett parti inriktat på politiskt förverkligande. Varken massmedia eller de nuvarande partierna är byggda för kollektiv intelligens, så här har dissidenterna ett försprång. Men för att utnyttja det behövs mer av samgående eller tätare samarbete, en samlande kärntrupp och ekonomiska resurser.”

    DETTA är vad som behövs….HUR ska detta ordnas? VEM eller VILKA kan ta tag i det? DEtta undrar jag varje dag.

    Gilla

   • Lars skriver:

    För att partier ska fungera fordras inordning under ledning, ideologi och vision. Likaså är det stor skillnad om det är ett massparti med gräsrotsarbetare eller elitistiskt eller klientorienterat dvs med vertikala relationer snarare än horisontella. Partier måste samla styrkorna och vinna val och blir bundna av strategier. De dissidenter du talar om än nog idag inte samlade kring en gemensam förståelse eller vision för samhället utan förenas mer av att man börjat ifrågasätta gängse ideologier, samhällsförklaringar och PK mentaliteten, att inget får diskuteras. Förenande är kritiken av invandringspolitiken och motstånd mot mångkultur och mediabevakning..

    Lyfter man lite på skalet så har de om man ser till den vanliga ekonomiskt-politiska skalan över synen på världen skiftande bild från nyliberalism över socialliberalism till vänsterliberalism. Den skalan är viktigast inom politiken även om man pratat om andra dimensioner och blandat in sådant som identitetspolitik mm. Politik i riksdag och kommuner handlar ALLTID om ekonomi i botten även om sådant som utrikespolitik, juridik, miljö, socialpolitik är väsentliga. Samhällsekonomin ger en restriktion för vad man kan hantera, vilka frihetsgrader som finns.

    Jag funderar snarare på frågan om mötesplatser och nätverk ute i samhället där människor fritt kan mötas och bilda sig uppfattningar om världen och få information om hur det fungerar. Vi kan ju aldrig bli ‘färdiga’ med en världsbild eller erhålla fix och färdig kunskap.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag håller med om din analys och ändå har jag i flera år reflekterat över de här frågorna och sett behovet och nischerna och nödvändigheten av att inrikta sig på att få politisk makt. Men allt hänger på personerna i en kärntrupp, en trio eller en kvartett, som skulle kunna bilda ett förtroendeingivande embryo, kring vilket resten skulle kristalliseras. Högre upp i tråden beskriver Anna också lite av den personliga kärna som behövs. Jag börjar ge upp hoppet om en tillräcklig politisk medvetenhet till valet 2018 och sedan bär det ännu brantare utför. Men varför skulle ett passivt och godtroget folk, som inte genomskådar en så oduglig maktelit, förskonas? På medvetandeplanet tror jag att alternativmedia trots allt redan har åstadkommit mycket mer än som syns. Det är just samtal, möten och genomärlig kommunikation som i längden är det behövliga och viktiga för att bryta den invanda passiviteten och fåraktiga auktoritetstron.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Javisst behövs ledning, styrning och organisation, men kanske inte nödvändigtvis en rörelse med sikte på riksdagen. Det är ju t.ex. märkligt se feministiskt initiativ söka en plats i riksdagen utan att ha vare sig program eller konkreta punkter de vill driva där och man kan fråga sig varför de som rörelse måste sikta mot riksdagen, om inte frågorna kring jämställdhet berör samtliga i alla partier på ett annat sätt och även berör vardagen i familjer och organisationer.

    Vad jag ser behov av i samhället är något vi förlorat på vägen mot moderniteten nämligen sociala nätverk knutna till lokalsamhället och likaså behovet av en fysisk plats att gå till för att samtala och fundera på samhälle och hur det fungerar, diskutera politik och ideologi och psykologiska frågor, ekonomi, mm. Utifrån nätverk (föreningar med sin tröghet och anslutna till ett riksförbund) kan man kanske återfå något av ett studieförbunds gemenskap; föreläsning, diskussion, kaffe och tårta, vardagsfrågor mm). Utifrån en stark gräsrotsgemenskap kan nog ett politisk engagemang komma, men kanske få utlopp i partier. En rörelse kan ha inflytande utanför partiväsendet.

    Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Jodå, DU har ett program. Googla får du se. Jag har läst hela och ömsom skattade och ömsom slet mitt hår. Det är otrolig läsning.

    Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Lars. Min kommentar kom in på helt fel ställe. Jag ber om ursäkt. Det gällde en som sa att FI inte hade ett partiprogram. /P

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Pekka: Det var jag som sa att FI saknar program och konkreta krav och inte har i riksdagen att göra, men googla på Lars ger inga träffar, så vem avsåg du med din kommentar?

    Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Jag hittade inte längre den ursprungliga kommentarer. Jag håller förstås med dig om att FI inget har att göra i något politiskt sammanhang, MEN de har de facto ett partiprogram. Jag råder dig att läsa det. Du kommer ömsom skratta och ömsom bli arg. Det var bara det jag ville upplysa om.

    Gilla

 27. Karl skriver:

  Fortsättningen på historien innehåller en del ironi.
  När slaveriet förbjöds upphörde plantageägarnas skyldighet att försörja de tidigare slavarna och de förvisades till en tillvaro av arbetslöshet och misär.

  American Colonization Society tilltvingade sig därför 1821 ett landområde från en lokal hövding och inom närmaste åren skeppades sex tusen frigivna slavar från huvudsakligen bomullsplantagerna i amerikanska sydstaterna Virginia, Georgia och Maryland.
  American Colonization Society hade som avsikt att gottgöra de forna slavarna genom att återföra dem till Afrika. ACS hade visst stöd av den amerikanska regeringen och sydstatsguvernörer, huvudstaden Monrovia är därför uppkallad efter den amerikanske presidenten James Monroe. ACS ledde den nya kolonien fram tills den blev självständig republik 1847.

  Namnet Liberia kommer av det latinska ordet liber, som betyder ‘fri’, och de nya invånarna kallade sig americo-liberians. I det nya landet försökte de leva ett liv som påminde om godsägarna i Amerika, med motsvarande klädsel – peruker, frack, handskar och stärkta krinoliner. Få amerikoliberianer var läs- och skrivkunniga, eller hade yrkeskunskaper.

  Snart blev de olika ursprungsstammarna i landet paradoxalt nog förslavade och till och med sålda som slavar till andra kolonier som Guayana och Fernando Póo (numera ingår i Ekvatorialguinea) fram till slutet på 1920-talet då Nationernas förbund intervenerade.

  (Huvudsakligen hämtat från Wikipedia)

  Gillad av 1 person

 28. Kirurgen skriver:

  Mycket bra och lärorik artikel av Partrik. Även kommentarerna är som vanligt lärorika. Jag, vit man av germansk härkomst, välutbildad, bildad och med ett, i allt väsentligt, stort mått av allmänbildning känner mig som en slav. Anledningen är att jag inte har kontroll över mina egna skattepengar samt de skatter som mina arbetsgivare har har betalat in i mitt namn och personnummer. Slavar är maktlösa och vi svenskar är maktlösa då vi inte kan påverka det enorma slöseriet som styrande 7-klöverpolitiker med vidhängande svansar ägnar sig åt.
  En annan sak som stör mig är ordet rasism. Människorna utgör en ras och alla människor på denna jord har möjlighet att fortplanta sig med varandra. Homo sapiens sapiens.
  DÄREMOT FINNS DET ETT STORT ANTAL ETNISKA GRUPPER SOM BILDAR KLANER OCH SOM MAN KAN KÄNNA IDIOSYNKRASI EMOT. DE FLESTA AV DESSA ETNISKA GRUPPER I SVERIGE TYCKER INTE OM OSS GENERATIONSSVENSKAR MEN GILLAR DINA OCH MINA SKATTEPENGAR.
  Kommer vi okbärare att vakna någon gång ur vår törnrosasömn och på allvar sluta leden?

  Gillad av 1 person

 29. Petra skriver:

  CYRUS, i Persien, avskaffade slaveriet i hela sitt rike 538 före Kristus samt förespråkade de mänskliga rättigheterna. Rullen kan beses i British Museum eller en kopia i Balboa Park i San Diego. Texten bör verkligen begrundas idag.

  Gilla

 30. ITO skriver:

  Innan du börjar läsa PK-parlören vill jag utfärda en kraftfull varning: Du gör det helt och hållet på egen risk. Jag kan absolut inte ansvara för att du ska ha kvar ditt arbete, dina vänner eller dina konton på sociala medier om du konsumerar nedanstående rader.
  Faktum är att det föreligger risk att din värdegrund kommer att rubbas för alltid, på ett fasansfullt och irreparabelt sätt.Det finns även risk att släkt och familj kan komma att ta avstånd från dig. Nej, jag skojar inte. I september 2017 närmar vi oss i Sverige med stormsteg George Orwells välkända dystopi ”1984” så till vida att sanning kallas för lögn och harmlös satir på Facebook tas bort för att inte oroa, stressa eller uppvigla redan överkänsliga medborgare. Nej, jag skojar inte. Texten du alldeles strax kommer att läsa på helt egen risk försvann mycket hastigt från upphovsmannens Facebooksida kort efter att han publicerat den. Kanske hade nätaktivister (jag börjar luta åt att kalla dem åsiktsterrorister) unisont och massivt anmält detta högförräderi, kanske var det någon värdegrundsinspektör på huvudkontoret som gjort ilsket röd bock i kanten och avgjort att de arma människorna inte skulle tåla ännu en raljerande drift med samtiden. Oklart vad som hände. Lyckligtvis lyckades någon spara ner texten och därför lever den kvar. Att läsa den är en motståndshandling. Att dela den är detsamma. Courage, mon ami, som vi brukar säga! Bättre tider skola komma.

  http://katerinamagasin.se/exklusiv-lasning-den-svenska-pk-parloren/

  Gilla

 31. Rolf Ahlqvist skriver:

  Du skiver, att ”Inte ens Thomas More, den store renässanshumanisten och författaren till boken Utopia om det mänskliga lyckoriket, kunde föreställa sig ett samhälle utan slavar ehuru han pläderade för både religionsfrihet och sex timmars arbetsdag.
  ” Men förutom slavar och bara vårt vanliga slaveri under arbetet, men med sex timmars arbetsdag kunde ju passera utopin och bli verklighet, om vi samverkar ordentligt och är ense i avgörande, samhälleliga själlvförståelsespörsmål.. Socialstyrelsen exempelvis skulle ju spara miljarder, om vi visade på att astrologin är sann, vilket jag sant erfarit, och vi skulle då hitta karaktärsegenskaper hos ungdomar och vi äldre mycket lättare. Och gemenskapen skulle öka avsevärt.
  ————————————————————————-
  Vi människor har ju såväl förstånd som förnuft i vårt medvetande. Förståndet finns då i politikens lagstyrande, medan förnuftet går lite djupare in mot ”meningen med livet”, och är visdomsstyrande religiöst. Enligt min syn återspeglas det, genom att Högsta makten, Evolutionen eller Gud som jag föredrar att kalla den makten, har historiskt åstadkommit en stor tudelning i Europa genom att han skapat det väldiga bergmassivet Alperna här. Lagstyrande Gud, det germanska och lutherdom finns då mer av i norra Europa där vardagsförståndet betonas i religionen, alltmedan det förnuftiga katolska och Jesus, mer har bortvändheten från världen in mot det paradisiska med sin visdom. Där det existentiella och empatiska, försoning och kärlek betonas mer. Men en paradoxsamverkan med ökad förståelse mellan de så starkt skiljaktiga världarna ger också den nödvändiga ekunde, och förståndet behömeniken där, samt enheten mellan Fadern och Sonen.
  Gud finns som ursprung när Mose säger i Bibelns 1:a Mosebok 1:a kapitlet, 27 versen: ”Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne”. Och om vi människor har två hjärnhalvor har Gud det också, som jag förstår. Och Immanuel Kant förklarar våra två olika medvetandeförmågor med orden: ”Förnuftet ger det riktningsgivande idéerna tilll förståndets verklighetskonstitutionerande funktion.”Och Karl Jaspers: ”Vi pendlar ständigt i vår frihet mellan objektvärlden och inre existensvärld av möjligheter.
  Akademiker missar ofta den tredje uppgiften, men sprida osanningar om astrologin kan de. Men nu får det vara nog, med bland annat 350-åriga osanningar om astrologin. Den.19.2.2017 i radions” Godmorgonvärlden”, talade en akademiker om, att hen inte hittade något Jag i oss människor. Det är ju inte särskilt framstående av akademiskt forskning.
  . Då har vi astrologer det betydligt lättare. Och kanske Jesus håller med oss, han omges ju av astrologi på olika sätt. Och i vår symbolkunskap hittar vi allmängiltigt såväl viljejag i Solen i Lejonets tecken, själsjag i Månen i Kräftans tecken, tanke- och medvetandejag i planeten Merkurius i Tvillingarnas och i Jungfruns tecken, kärleks- och kreativitetsjag i Oxens och Vågens tecken, Samt energi- aggressions- och aktivitetsjag i Mars i Vädurens tecken..Sedan finns Jupiters optimistiska, framgångsjag i Skyttens tecken, den ambitiöse, ansvarsfulle, auktoritetsbestämde Saturnus i Stenbockens tecken, den allvarsamme, kunskapssökande Uranus i Vattumannens tecken, den fantasifulle, kollektive Neptunus i Fiskarnas tecken, samt den djupforskande och omvälvande Pluto i Skorpionens tecken.
  Tydligen är det så, att den sekulära elitens mobbning mot kristendom och mot astrologi, är att Sverige har problem med sin överbetoning av sitt praktiska nyttoförstånd gentemot det existentiella förnuftet. Där folket nu genom IT fritt och mer omfångsrikt kan söka andliga mål. Annars blir det mest den svenska Jungfruns ensidigt analytiska, kritiska tecken som styr. Och vi absorberas av egennytta, ekonomi, egoism, avundsjuka, Gudsbortvändhet, konsensus, materialism, normkritik och lättkränkthet. Detta i en samtid där vårt grannland Danmark med sin närhet till hygge, är den trygga Oxen med Venus i sig, Och Tyskland har väl den auktoritativa Saturnus och sin partikulära och arbetsamma Mars centralt med sig, och Italien med moderskänsla och mat i Kräftans tecken, alltmedan Frankrike har sin astrobestämning som något av Uranus och Vattumannens filosofiland, ihop med Venus när det gäller kärlek, mode och skönhet.
  En amerikansk matematik-professor Avery Solomon sa i en SVD-intervju för några år sedan: ”För mig är astrologi inget annat än matematik och kvantfysik. Och att var och en av oss är dynamiska energifält av möjligheter, där vi står i förbindelse med den kosmiska intelligensen”.

  Gilla

 32. Danne skriver:

  Mycket intressant läsning – både ämne och perspektiv. Och kommentarerna bidrar till resonemang och bredd.

  En sak jag alltid funderat på. Hur ser ”andra sidans” motsvarande diskussioner ut?
  Låt säga att jag ska övertygas om att detta perspektiv är uppåt väggarna, jag kanske befinner mig i en ”filterbubbla” bara. Var hittar man dessa diskussioner? Det måste ju finnas, eller hur? Vi här är ju ändå en liten minoritet av befolkningen.

  /DanneO

  Gilla

  • 1trond skriver:

   Det har jeg også lurt på. Men jeg tror ikke de diskuterer så mye.

   De får sitt verdensbilde bekreftet daglig i MSM, Public Service og på skolen.

   Når man vet at man har rett, og man har makten: Hvorfor diskutere?

   Gilla

 33. Lars Thylen skriver:

  Måste erkänna att detta gav mig ett nytt perspektiv på hela frågan, ngt senkommet.
  Det belyser också inskränktheten i debatten i denna fråga ( i den mån det förekommer någon seriös sådan). Men framförallt visar den på att man i media inte tillämpar den anglosaxiska vittneseden: ”Sanningen , hela sanningen och inget annat än sanningen”. Hela sanningen, eller ett seriöst försök att belysa helheten, lyser med sin frånvaro, kanske pga inkompetens, felaktig info eller helt enkelt politisk vinkling eller propaganda.
  Mycket välskrivet .

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.