Fäkta, fly, vika ned sig?

Anders Leion

Sista gången jag använde knytnävarna slogs jag medvetslös. Det var i lumpen. I gymnasiet slogs jag aldrig, däremot ganska ofta i folk- och realskolan. Det var schysta slagsmål. Den som blev liggande fick vara i fred. Ingen slog en försvarslös.

Situationen idag är helt annorlunda. Regelmässigt fortsätter misshandeln av den liggande. Förklaringen är sammanbrottet av de hedersregler som styrde slagsmålen när jag var grabb. Avsaknaden av denna codex gör parterna rädda, vilket innebär att de försöker försätta motståndaren ur stridbart skick för evigt.

Beskrivningen ovan är inte helt riktig. Jag har, också i hög ålder, varit i handgemäng. En gång i tunnelbanan för ett tiotal år sedan. En påverkad man trakasserade folk. Jag försökte stoppa honom. Jag hade aldrig lyckats ensam, men jag fick hjälp. För bara några år sedan klev jag ut från pendeltågsstationen i Handen och fick se en vuxen man på rullbräda i hög fart köra rakt in i folkhopen, som kom ut från rulltrapporna. När han passerade mig satte jag ut en axel. Han stöp, hoppade upp och gav sig på mig. Jag hade en tung ryggsäck och två tunga väskor i händerna. Han vräkte in mig i Pressbyråns skyltfönster. Det höll. Två unga mån kom och hjälpte mig och rullbrädeåkaren försvann.

Jag har alltså bara erfarenhet av att fäkta, att slåss. Jag har inte behövt fly och inte heller vika ned mig, det vill säga försöka beveka eller förleda angriparen genom att vara orörlig och spela död eller utslagen.

Dessa tre strategier är de som står en enskild individ till buds vid fysiska uppgörelser mot en eller flera motståndare. Vid motsättningar mellan kollektiv i samhället står fler till buds. Grunden till detta är det mer komplexa förhållandet till verkligheten. Det är svårt att bortdefiniera en buse som står med lyfta nävar eller ett tillhygge framför dig. Han har bestämt verkligheten på ett sätt som du inte kan resonera bort. Försöker du kan resultatet bli döden – för dig, för honom eller för er båda.

Det händer att ett samhälle hotas av en dödlig epidemi. I detta läge används ibland – åtminstone inledningsvis – förnekelse. Det kan finnas starka intressen för detta, till exempel besöksnäringens behov av att ha fortsatta goda affärer. Denna inledande förnekelsefas gör arbetet att stoppa epidemin mycket svårare än om man från början vågat se verkligheten sådan den nu var.

Också i mindre dramatiska situationer är förnekelse en frestande strategi. Motivet för denna förnekelse behöver inte vara ekonomiska. De kan helt enkelt vara en tung investering i ett visst politiskt förhållningssätt. Dagens Nyheter bestämde, av okänd anledning, för länge sedan att invandring var önskvärd. Detta är ett fullständigt hedervärt förhållningssätt. Men av någon orsak litade inte DN på sina egna argument för denna hållning. Tidningen såg sig nödsakad att konsekvent och ihärdigt beljuga verkligheten. Man påstod alltså att invandringen var mycket lönsam, att invandrarna var högutbildade, att brottsligheten inte påverkades av invandringen, att de som såg verkligheten som den var och ville beskriva detta drevs av fula motiv och så vidare.

Jag har ärligt försökt förstå tidningens hållning men inte funnit någon förklaring. Okunskap och obildning? Kanske i början av debatten om invandringen, men allteftersom tiden gick kom allt fler fakta och allt fler välgjorda analyser att bli tillgängliga. De var givetvis också tillgängliga för tidningen, även om man regelmässigt förteg dem.

Dumhet, politiskt oförstånd? Kanske det. I annat fall skulle man givetvis redan ha vänt kappan efter vinden – så som Johan Norberg gjorde i söndagens God morgon, världen! Lägg märke till hur elegant han, med en klatsch vänder på sin kappa (vid 36 minuter). Han, som så länge predikat de öppna gränsernas evangelium och högmodigt kritiserat alla, som varit av en annan mening och menat, att de varit okunniga och inskränkta. Men nu ror han ivrigt till den andra stranden. Det är klokt av honom.

Varför kan inte de politiska partierna göra som Johan Norberg? De har faktiskt inte tagit avstånd från sin tidigare hållning – den nuvarande politiken är ju bara tillfällig och framtvingad av oförutsedda omständigheter, säger de.

Jag tror anledningen är densamma som när turistnäringen i ett land finner det lämpligt att förtiga och förringa en begynnande epidemi. Man känner sig hotad, i sista hand känner man sig ekonomiskt hotad. Politikerna förstår att deras omdöme kommer att ifrågasättas om de nu, efter så många år, tillstår att de hela tiden haft fel. Deras riksdagsplatser kommer att besättas av ledamöter från ett annat parti och deras eget parti och de själva kommer att drabbas ekonomiskt.

Migrationsverket kommer att få sin budget och sin personal drastiskt nedskuren. Detsamma gäller arbetsförmedlingen. De arbetslösa är till största delen icke anställningsbara, eftersom de kommer från länder med dålig eller obefintlig utbildning och har yrken som inte längre existerar i svensk ekonomi. Regeringens fortsatta tal om arbetsmarknadsutbildning som ett medel för att minska arbetslösheten bland invandrarna är en medveten lögn, för att slippa se verkligheten som den är och därmed tvingas lägga om politiken.

Men vad kan politikerna göra? De kan inte försöka slåss. De har en obönhörlig och övermäktig motståndare – verkligheten. Och denna har en skicklig vapendragare i sverigedemokraterna.

Kan de fly? Kanske, med lite tur. Kanske kommer ett ännu större problem än invandringen. Ett riktigt stort krig kanske? Det skulle ge dem möjlighet att sticka till annan terräng.

De kan också försöka vika ned sig, det vill säga spela döda för att beveka motståndarna. Det har de också en viss begåvning för. De skulle alltså kunna framställa sig själva som oförmögna, som oskyldiga offer för utvecklingen, som manglade av ödet.

Detta är strategier för att rädda ansiktet på politikerna och deras partier. Den verkliga medicinen för framtiden är en helt annan. Bryt med den förlamande konsensuskulturen! Politikerna, tidningarna, statsradion och statstelevisionen måste sluta uppfostra folk! Lär av fransk statlig televisions sätt att diskutera istället för att predika!

Då skulle kanske fler bli intresserade och lyssna till det som erbjuds.

53 reaktioner på ”Fäkta, fly, vika ned sig?

 1. Fredrik Östman skriver:

  Men när man diskuterar ärligt och öppet blir man fortfarande nedtystad och censurerad, även av dem som på sätt och vis håller med en. De kanske, som Thomas G., inte tycker om att bli ifrågasatta eftersom de lever på sin obefläckade pratexpertis. De kanske, som Patrik E., är inne i ett stort projekt av pace and lead och inte vill förlora det grepp de anser sig ha skaffat sig på den stora tröga allmänheten eller snigelstimmet. Drar man för fort i en guineamask går den av.

  Det sociala sammanhanget ger stora möjligheter och stora begränsningar. Huvusakligen stora kommersiella möjligheter och stora politiska begränsningar. Det är därför endast konservatismen presenterar ett rationellt program, en rationell metod. Den är utformad efter den mänskliga sociala naturen.

  Liked by 2 people

 2. Kuckeliku skriver:

  Det är förstås en extremt svidande prestigeförlust för kompisgänget på DN att erkänna för sig själva och andra att de varit idioter och dessutom synnerligen obehagliga och otrevliga idioter. Peter Wolodarski löper dessutom stor risk att bli av med jobbet när det blir tydligt vilken destruktiv, motbjudande och korkad roll DN haft. Samma är sant om åtskilliga av våra politiker. De kommer helt enkelt tvingas söka nya jobb, efter att ha behövt lämna sina jobb med skammens rodnad i sina ansikten. Det är klart att de in i de längsta försöker intala sig att allt bara är en ond dröm.

  Liked by 4 people

  • Ulf Claësson skriver:

   ”… våra politiker. De kommer helt enkelt tvingas söka nya jobb, efter att ha behövt lämna sina jobb med skammens rodnad i sina ansikten.”
   Nej, de ”tvingas” inte söka nya jobb, det har de själva sörjt för att slippa.
   Och en ”skammens rodnad” förutsätter faktiskt vissa mänskliga kvalitéer. Just dessa kvalitéer tycks ”våra” politiker i stort sett vara i avsaknad av, ja det verkar vara en förutsättning för en politisk karriär.

   Liked by 8 people

  • gmiksche skriver:

   Blir tydligt för vem? Bonniers? När Wolodarski är förbrukad inför läsarna kommer han att erbjudas ett annat jobb inom koncernen samt ersättas av nästa förbrukningsvara.

   Liked by 5 people

 3. Peter M skriver:

  Har gjort samma iakttagelse vad gäller DN och faktiskt den samlade gruppen av Bonniermedia. Det måste ha varit en stenhård styrning från ägarnas sida eftersom samtliga media hade samma budskap. Det var först när det var för sent, som det kom fram avvikande åsikter i den minst prestigefulla publikationen Expressen. Den ingen tar på allvar. DN har försiktigt börjat problematisera några aspekter av migrationen, men den nödvändiga debatten saknas.

  Varför har denna stenhårda styrning förekommit?

  Liked by 4 people

 4. Olle Reimers skriver:

  Intressant nog hoppar du över ett alternativ. Det alternativet bygger dock på vissa antaganden som av många anses inte kunna diskuteras i våra städade rum.Eftersom jag själv tydligt talat om var jag står i dessa sammanhang så dristar jag mig att anföra detta alternativ. Vissa kallar det konspirationsteorier; jag kallar det konspirationsanalyser.

  Utgånspunkten för Sveriges del är dels mycket tydliga uttalanden av tunga aktörer samt dels det totala ignorerandet av faktiska följder av vissa beslut som vanliga tänkande människor lätt kunnat förutse. Slutligen har man serverat folket rena lögner och med olika metoder a undanskaffat röster som påpekat just detta. Sammantaget finns det alltså väl grundad anledning att som ett alternativ för fram att allt detta kaos har skett med avsikt.

  Uttalandena jag i första hand syftar på är Fredriks Reinfeldts ”öppna era hjärtan”, som på intet sätt är isolerat från annat han framfört i ämnet; Annie Lööfs ” det finns utrymme för 30 millioner” samt Göran Perssons ”vi lever i en globaliserad värld och vi kan inte förvänta oss att Sverige ska vara sig likt” (TV-intervju 2016).

  Åtskilliga seriösa forskare har påpekat att följderna av den förda politiken pekar mot katastrof (Assar Lindbeck, Magnus Henreksson, Lars Calmfors, Tino Sannadaji m.fl. Hans Rosling, som först fick hjältestatus i samband med insamlingen 2015 revs nästan omedelbart ner från piedestalen när han påpekade att hjälpen skulle var 20 ggr mer effektiv om den gavs via UNHCR (sedan passade han på att dö också, vilket obekväma personer gör då och då).

  Ingen kan säga att han varit okunnig; i vart fall inte på ledande nivå.

  En liknande utveckling som den i Sverige har vi sett i flera andra länder i Europa utan att regeringarna gjort något åt saken. Återigen: det är inte okunskap det handlar om.

  Jean Clude Juncker är en synnerligen aggressiv globalist som på intet sätt döljer att han vill sätta sig över de nationella regeringarna på punkt efter punkt. Han får kraftigt eldunderstöd från den västeuropeiska politikereliten.

  De ledande politikerna i västvärlden har alltsedan 1954 haft hemliga möten bortom all form av demokratisk kontroll. Där har de också mött bank-och industriledarna. Vad de har sagt? Ingen vet. Fram till för några år sedan förnekades t.o.m. exixtensen av dessa hemliga möten. De lät sig styras av en tystnadsplikt som påbjudits av…vem då? kan man fråga.

  Varför har vi just nu fått en så kraftig flyktingström från muslimska länder? Arab Spring -hur gick den till? Hade den något samband med att det fanns en amerikansk plan (Project for the New American Century, publicerad 1999) som gick ut på västlig dominans i världen och som innefattade regimbyte i sju länder: Irak, Iran, Afghanistan, Libyen, Jemen, Sudan och Syrien. Verkar namnen bekanta? Arab Spring innebar flyktingström. Flyktingström innebar miljoner muslimska unga män till olika länder i Europa. Muslimska unga män har inneburit terrordåd, mord, våldtäkter och utanförskapsområden samt ett starkt groende missnöje i de aktuella ländernas befolkningar-

  Är allt bara en slump beroende på samverkande olycklga omständigheter? Svaret är att det är osannolikt. Åtminstone är det tillräckligt sannolikt för att inrymmas bland de tänkbara förklaringar som anförts i artikeln.

  Liked by 10 people

   • Olle Reimers skriver:

    Konspirationsteorier blir ännu mer löjeväckande när man inte har någon kunskap om bakomllggande fakta. Det är just därför som CIA förstod att det var genom att stämpla alla kritiker till Warrenkommissionens slutsatser som konspirationsteoretiker som de kunde fortsätta att mörda staschefer och andra misshagliga personer runt om i världen. Det fungerar mycket effektivt i vårt land också!

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Om vi skruvar ner pretentionerna en smula, så kan vi konstatera att det har varit djupt olyckligt att de s.k. toppmötena G7, G8, G20, Davos etc. har kommit till stånd. Även EU har en djupgående antidemokratisk struktur, en skvader mellan samarbete och konventioner mellan stater och lagstiftning och rättsskipning över stater. Parlamentens överhöghet respekteras inte av de ovalda regeringarna, framför allt regeringscheferna.

   Liked by 1 person

 5. malmobon skriver:

  För att förstå DN och andra pk tidningar måste vi börja tänka som en mordutredare. Motiv, möjlighet…
  Ett starkt motiv är pengar. Vem köper DN? Högst troligt de som har samma åskådning-uppfattning som DN har. Öppna hjärtans politik.

  Tror dock vi måste gå tillbaka några år. Journalisthögskolan. För en utomstående som jag ser det ut som vänsterliberala tankar kommer därifrån, fast och andra sidan kan vi fråga oss varför blir man journalist?

  En annan sak som förekommit alltid genom kommunismens historia. Desinformation. Används för att behålla sin status och ideologi. Anders Lindberg på Aftonbladet är i mitt tycke den största av alla. Rena lögner.

  Lång väg att vandra innan Sverige kan börja ta hand om sina egna medborgare först.

  Sanningen kommer alltid fram brukar det heta. För en del av oss har vi upptäckt den. För andra tar det längre tid förstå eller vilja förstå. Självklara valet för mig är SD.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Tyvärr feltänkt. De som köper DN är de som indoktrineras av DN. Så småningom hinner verkligheten ifatt dem, men det tar uppenbarligen lång tid. Annonsörerna struntar i varför folk köper DN så länge de köper DN. Och lika länge flödar annonsintäkterna som håller vinstmaskinen igång. DN säljer annonser för ca 1 miljard kronor per år.

   Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Från vårt perspektiv, ja. Jag brukar läsa DN då och då på ett närbeläget konditori där vid en kopp kaffe på förmiddagen. Det räcker med intermittent läsning för att hålla sig uppdaterat om att ingenting har förändrats.

    Gilla

  • Jan Ahlström skriver:

   Tänka som en mordutredare, yes, men utredningen angående detta mord kommer att läggas ned pga resursbrist som det flesta andra utredningar.

   Gilla

 6. BjörnS skriver:

  Om möjligt kommer de använda en kombination av kappvändning och attvika ner sig. Vi har redan sätt det: ”ingen visste att det skulle komma så här många, nu måste vi införa stränga regler!” Men det är nu det är risk för att de myglar och i praktiken inte gör något. På det sättet sviker de väljarna 3 gånger: genom att förljuga verkligheten, genom att låtsas vända kappan och genom att fortsätta inte göra något.

  Liked by 4 people

 7. Martin skriver:

  Kan inte låta bli att komma med ett exempel från Rapport häromdagen där den allt lägre uppklarningsprocenten för sexualbrott togs upp. Dessa tillrättalagda anledningar framfördes:
  1) Högre anmälningsfrekvens.
  2) Polisen är upptagen med grövre brott.

  Nummer 2 är väl hyggligt ärlig. Men det som inte nämns är att övergreppen i sig faktiskt har ökat. Om polisen med samma resurser som tidigare bara klarar av att utreda samma antal brott som tidigare faller naturligtvis uppklarningsprocenten. Men eftersom den officiella bilden är att brottsligheten inte ökar (ok, lite gäng då, men det fixar vi lätt enligt Löfvén) och invandrare inte begår massviss av sexualbrott kan detta enkla faktum inte användas som förklaring. Då stängde jag av TV:n. SVT är bara ett indoktrineringsinstrument för folk som inte begriper bättre.

  Liked by 6 people

 8. M Boberg skriver:

  Krig i alla fall inbördeskrig med i och för sig främmande gäster (som föraktar oss) frågan är vilken sida och Johan Norberg och lika sinnade ställer sig på? Den vinnande såklart.

  Liked by 2 people

 9. 5ven55on skriver:

  ”Dagens Nyheter bestämde, av okänd anledning, för länge sedan att invandring var önskvärd. Detta är ett fullständigt hedervärt förhållningssätt.”

  Nej, det är inte hedervärt! Det hedervärda, om hedervärt innebär att hjälpa människor i nöd, skulle vara att hjälpa kvinnor och barn i flyktinglägren; inte att ge överdrivna förmåner till unga män som ”flytt” genom otaliga säkra länder för att komma till bidragsparadiset Sverige och som ljuger om sin ålder, sin härkomst, sina asylskäl osv.

  Anledningen till att DN bestämde sig för att invandring är önskvärd är för övrigt inte helt okänd. Det finns åtminstone starka indicier på vad som ligger bakom.

  Men det är en senare fråga. Allra först måste vi stänga gränserna och slänga ut de som inte ska vara här. Sen är det dags att reda ut vilka de skyldiga är och att utdela lämpliga straff.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-bra-partis-valmanifest-for-riksdagsvalet-tvatusensjutton/ ger ett bra förslag på ett trestegsprogram. De två första stegen är de jag nämnt. Det tredje handlar om att förhindra att liknande galenskaper upprepas.

  Liked by 3 people

 10. Zebulon skriver:

  Jag började med att utveckla en grafisk teori om social entropi men min iPad bestämde att det inte dög för DGS och lade av.

  Min kortare poäng är att detta inlägg handlar, liksom Patriks, om hur kaotiska områden sprider sig i ett välordnat samhälle. Vi kan se varje invandrare som en liten källa till kaos eftersom han lever efter andra regler än det rådande sociala ordningen. Tidigare så var det endast kriminella som hade denna effekt men nu kan en laglydig muslimsk kvinna bidra med samma entropi som en kriminell. Vi har då fått regioner som nu lokalt försöker sänka entropin, oordningen, med andra principer än världlandet, med islam och klanregler.

  Detta system kan dock aldrig vara stabilt eftersom det måste finnas en kaotisk gräns mellan de två systemen så kaoset bara växer, det kommer aldrig att ha två system som skapar ordning sida vid sida. På detta sätt uppstod nationerna, den största naturliga avgränsningen av olika sätt att skapa ordning, och dessa har alltid skapats med blod. Det är därför EU är dömt att misslyckas och det är därför burmeserna driver ut muslimerna till den naturliga gränsen som kan vara stabil. Att olika sätt att skapa ordning kan dela territorium är vår tids centrala teori och den mest skadliga. Kaoset kommer alltid att öka.

  Det är därför lätt att extrapolera framåt. Antingen ökar oordningen och de nya kaotiska områdena söker att skapa ordning efter islam med ännu mera kaos som följd, eller så kväser vi islam och påtvingar vår kultur med våld på invandrarna och de som inte anpassar sig deporteras. Det kan inte bli på något annat sätt.

  Liked by 5 people

 11. Zebulon skriver:

  Ett mycket bra exempel på hur kaos sprider sig är det Ann Heberlein förtjänstfullt skriver om, de ensamkommande och HVB-hemmen. Jag gissar att historien kommer att se på detta som vi nu ser på hur man behandlade förståndshandikappade med steriliseringar, HVB hemmen springer ur precis samma sociala konstruktivism.

  Liked by 5 people

 12. Hovs--hällar skriver:

  Den enda plausibla förklaring jag kan hitta på dagens vanvett är ungefär det David Eberhard säger i sin intervju här på DGS — nämligen att en högljudd PK-sekt tagit makten här i landet.

  Denna sekt förtrycker alla som har en avvikande åsikt. Situationen kan alltså jämföras med Kulturrevolutionen i Kina på 1960-talet.

  Det finns mao. ingen rationell förklaring till detta huvudlösa beteende, utan sekten har helt enkelt dragit fördel av människornas existentiella vilsenhet och förvirring för att vinna folk för sina extrema åsikter.
  Man tror sig kunna besvärja verkligheten med att tänka snälla tankar, och när man får sig påpekat att tankarna inte stämmer med verkligheten reagerar man som en trotsig treåring.

  I verkligheten kan man t.ex. inte lära vargar att äta gräs, hur mycket man än önskar det.
  Men PK-sekten tror på en radda lika absurda saker, som att en mordisk islamist ska bli snäll om han får lite halal-korv.

  Liked by 6 people

  • Carl Berg skriver:

   Jag är inne på samma förklaringsmodell, men brukar själv jämföra med mullorna i Iran (troligen för att jag kan för lite om den kinesiska kulturrevolutionen). Detta förklarar även varför PK-sekten är så mjuka mot islam (de speglar sig själv i islamismen) och varför Svenska kyrkan agerar som den gör.

   Läs f.ö. ”Anfall mot Sverige” av Sune Andersson, där förklaras hur ett sådant här övertagande går till (även om det är ryssen i boken).

   Liked by 1 person

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Anders. Hedersbegreppet har sannerligen fått en väsensskild innebörd i det sjuklöverpolitikerskapade, bokstavligen gränslösa, multikultisamhället, men hämnden blir ljuv när:

  ”Politikerna förstår att deras omdöme kommer att ifrågasättas…[och att deras] riksdagsplatser kommer att besättas av ledamöter från ett annat parti… och de själva kommer att drabbas ekonomiskt.”

  Liked by 1 person

 14. uppstigersolen skriver:

  Nuvarande politiker gör allt de kan för att berika sig själva. De skapar organisationer som inte behövs för att ge arbete till obegåvade men politiskt korrekta ”kamrater”. De söker och ger bidrag av alla de slag för att skapa sig förmögenheter. De ger sig själva skyhöga löner. De har nog en reträttplan om allt går åt he—e.

  Liked by 5 people

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Som alla nyliberaler och libertarianer så förutsätter implicit Norberg den starka nationalstaten som garant för att han skall kunna leva ut sin frihet.

  Norberg är mannen som anser att vi bör vara mer rädda för våra badkar än islam.

  Att berömma honom för att han agerar som den samvetslöse egoist han är…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 5 people

 16. weasel skriver:

  ”Man påstod alltså att invandringen var mycket lönsam”

  Just det där har jag vid tusentals tillfällen läst diverse olika varianter av :
  Invandringen behövs för att folket blir äldre och invandringen behövs för att rädda pensionerna och invandringen behövs vi ska klara välfärden och utan invandring finns det inga som kan jobba i äldreomsorgen och utan invandring stannar Sverige.
  Ungefär så brukar det låta.

  Det intressanta med detta är…. att om det vore sant skulle fred och demokrati i Afrika och Mellanöstern vara det absolut värsta som skulle kunna hända Sverige. 😦

  Liked by 2 people

 17. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Naturligtvis kan några enstaka tillfällen uppstå då det klokaste man kan göra är att ta till harvärjan och avlägsna sig från valplatsen.
  Emellertid är det tveklöst så att hela vårt moderna samhälle präglas av den effeminerade konsensushysteri som impregnerar den radikalfeministiska och allt annat än realistiska politikens gemensamma hållning och där allt som bär den importerade kulturens stämplar anses acceptabelt, medan de inhemska kulturtraditionerna berövas all värdighet och successivt tvingas retirera.
  ”Föråldrade petitesser” som traditionella humana hederskodex har ersatts med anarkistiska förtecken med ständigt ökande våldkriminalitet av ofattbara dimensioner.

  I dessa kulturrelativistiskt och nihilistiskt infekterade tider där alla bestämda värden avvisas, har samtliga allmänmoraliska riktningsvisare, regelverk och vägledande normer, vilka oavvisligt har ursprung i dekalogens förhållningsorder, metodiskt ratats till förmån för en icke definierbar värdegrunds exorbitanta evangelium, vars egentliga syfte är att effektivt strypa all opposition mot nuvarande destruktionspolitik.

  Vad vi nu upplever är det kaotiska resultatet av den paradoxala föreningen mellan den dolda maktens globalistiska strävanden, gunstbevåget expedierade av den välavlönade ministären, och den rabiata radikalfeminism som ställer sig till det gränslösa och framförallt identitetslösa samhällets fulla förfogande, det vill säga det dysfunktionella tillstånd vi nu tvingas erfara.

  Avslutningsvis kan erinras om att var vuxen medborgares naturliga försvarsinstinkt och självbevarelsedrift är att skrida till den svages undsättning samt att skydda sig från angripare, oaktat etablissemanget gör sitt bästa för att kuva och immobilisera oss jantelagstuktade satar.
  Andreas, värdekonservativ nationalist och troende kristen.

  Liked by 1 person

 18. 77711n skriver:

  Reblogga detta på indenblog och kommenterade:
  Är förklaringen till konsensusbesluten och faktaresistens och avsaknaden av civilkurage den importerade våldskulturen som inte respekterar de grundmurade hedersregler som vi fostrats med i vår kultur? Det har inte funnits i sinnesvärlden att man slåss flera mot en, fortsättter och slår den som ligger ner och massakrerar denne. Idag är mina medmänniskor chockerande passiva åskådare till grova övergrepp. Tiggarförekomsten förstärker utvecklingen. Barnen tränas ifrån det de är små att inte se och inte bry sig, det gäller också djur. Ett bra samhälle är beroende av medborgerlig ansvar och pliktkänsla om det ska fungera. Idag ser vi hur samhället bryter samman. Människorna förnekar fakta, vänder ryggen till och fly situationer som verkar farliga och engagerar sig inte i vad som händer runt omkring sig.

  Liked by 1 person

  • Gert B. skriver:

   För framtidens vuxna är dagens tillstånd det normala. För en tioåring är det fullständigt normalt att det sitter en entrévärd utanför ICA. Så har det alltid varit för tioåringen.
   Om nu inte tioåringen har kloka föräldrar som talar om vad det normala borde vara.
   Likaså är det för tioåringen ett normaltillstånd att det sker en skottlossning om dagen i dagens Sverige. När jag var tio år, 1971, var det väl någon enstaka skottlossning per månad?
   Utvecklingen är förfärlig!

   Liked by 2 people

   • Rune skriver:

    Och ännu tidigare på femtiotalet; så var det normala kanske en skottlossning om året? Oftast handlade det om vådaskott i samband med älgjakten.

    Gilla

 19. Peter Lindström skriver:

  Regeln vid konflikt med psykopater är att snarast komma ur dessas fokus.
  Vår svenska *elit* är numera att betrakta som religiösa psykopater, fakta, logik och empiri saknar för dem helt relevans, tron trumfar allt.
  En diskussion med dem kan inte vinnas då vi har skilda uppfattningar om verkligheten och deras uppfattning inte är grundad på den vi ser, samt att deras är fri att omformas efter behov.
  Så i valet mellan att fly, kämpa eller böja nacke finns egentligen ingen rätt väg, samtliga innebär ökade spänningar i samhället, öppna eller dolda, som i förlängning leder till en avgörande konflikt där psykopaterna jagas ut ur maktens korridorer.

  Liked by 2 people

 20. Hexe skriver:

  Det är mycket som inte är sig likt, våra barn är kanske de som drabbas hårdast på många olika sätt.
  Bara en sådan sak som att deras könstillhörighet ska ifrågasättas.
  Eller som mitt barnbarn ha vuxna män i sin klass. Som hon förresten benämner som ovanligt korkade. Vi får hoppas att det stannar vid det.

  Skolfotografering är numera på väg att förbjudas. De illegalas väl och ve går före …
  Borås är en av flera kommuner som kommer att upphöra med det. Sedan tidigare har man förbjudit föräldrar att dokumentera till exempel skolavslutningar. Kommunens ansvariga hävdar att det handlar om hänsyn till barn med skyddad identitet, men i den internkommunikation som Nya Tider tagit del av går den verkliga anledningen att läsa: man förbjuder klassfotografering för att försvåra för polisen att hitta illegala invandrare.
  https://www.nyatider.nu/skolverkets-rad-for-att-skydda-illegala-forbjud-skolfoton-och-ljug-om-varfor/

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.