Gästskribent Håkan Karlberg: Vad gör vi nu?

I TV-Aktuellt den 13 september diskuterades polisens problem att utreda våldtäktsbrott. Bakgrunden var två aktuella fall, dels en tolvårig flicka, dels en ovanligt vedervärdig gruppvåldtäkt med minst tio inblandade, som legat outredda under lång tid. Polisen utreder mord framför våldtäkter. Om utredarresurserna inte räcker för bägge brottstyperna så läggs våldtäktsfallen på vänt.

Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving förklarade i programmet i Dan Eliassons frånvaro att det är ingen inom polisen som tycker att det är acceptabelt att nedprioritera våldtäkter. Han försvarade sig med att det nu är 400 våldtäkter fler än tidigare per år.

”Hjälp oss, hjälp oss” utropade rikspolischef Dan Eliasson för en tid sedan vid en presskonferens med anledning av ett ökande antal särskilt utsatta områden och den belastning detta medför för polisens resurser.

Det förefaller omöjligt att skapa förutsättningarna för att tillmötesgå advokat Elisabeth Massi Fritz, som deltog i programmet, och önskade att våldtäktsutredningar genast gavs högre prioritet. Hon berörde inte problemet med att om högen med våldtäktsanmälningar prioriteras växer högen för mord och dråp.

Vad som inte framgick av diskussionen var huvudorsaken till situationen, nämligen en alldeles för stor och snabb befolkningsökning innehållande personer som vi har anledning tro är mer benägna till brott. Den senaste svenska mätningen av BRÅ 2005 gav vid handen att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Det betyder att det är 2,5 gånger mer sannolikt att en utrikes född person är registrerad för brott än en person som är född i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Överrepresentationen är ännu högre när det gäller grövre brott: 4,2 i kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp, samt 5,0 vad gäller våldtäkt och försök till våldtäkt.

Inom Riksrevisionen pågår en granskning av konsekvensanalyser i det trettiotal propositioner om migration som regeringen underställde riksdagen för beslut under perioden 2004 – 2015, det vill säga huvudsakligen under Alliansens tid. Preliminärt visar det sig att det saknas konsekvensbeskrivningar. Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd, varav cirka 75 procent gällde utomeuropéer. Ingen plan har veterligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning. Polisens resurssituation, liksom andra samhällssystems, är en direkt följd av detta.

”Skulle vi följa EU-snittet borde Sverige i dag ha en poliskår på cirka 30 000 poliser. Antalet nyanlända och brottsutvecklingen i stort gör att polisen i framtiden inte kommer att kunna klara sina uppgifter med nuvarande resurser”, skriver polisinspektör Lars Alvarsjö. Eftersom vi tagit emot väsentligt fler invandrare per capita, som enligt BRÅ är mer brottsbenägna än svenskar, än något annat EU-land borde poliskåren rimligen vara ännu större än så.

Nu har vi fått den första signalen, det första tydliga tecknet, på det sammanbrott många anat är på gång. Nu går det inte längre att förneka. Och det finns ingen lösning med dagens politik. Det blir sannolikt inga flera poliser under överskådlig tid, eftersom det är dålig beläggning på polishögskolorna samt att utbildning och kompetensutveckling av nya poliser är en fråga om flera år. Möjligen färre eftersom arbetsförhållandena för många poliser har passerat smärtgränsen. Och samtidigt kommer troligen de grova brotten att öka.

Tanken svindlar, vi har sannolikt bara sett början på en katastrofal utveckling för rättssystemet: växande kriminalitet i kombination med otillräckliga resurser. Vad kommer våra politiker att göra när våldet ökar, samhällets smärtgräns är uppnådd och situationens allvar inte längre kan förnekas eller döljas?

Migrationsverket i sin juliprognos angett att vi kan förvänta oss att drygt 800 000 personer kommer att söka uppehållstillstånd i Sverige till och med 2021. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i oförminskad takt.

Detta pekar på vad vi först av allt måste göra: Kraftigt begränsa asylinvandringen!

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholm samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.

78 reaktioner på ”Gästskribent Håkan Karlberg: Vad gör vi nu?

 1. analyswatch skriver:

  Lite hjälp på vägen!
  Ankarbarn
  De flesta ”Afghaner”, som demonstrerar på torg och skolor i Sverige tillhör en minoritetsgrupp, Hazarer, som har ett normalt liv i Iran, somliga har god ekonomi och samtliga har köpt resan till Sverige ofta av människosmugglare.
  Avsikten var, att få uppehållstillstånd, förankra sig här och att sedan ta hit hela stora familjen som anhöriginvandrare. Nu, när plötsligt lagen har försämrats för dem och de allra flesta inte fått asyl, har de blivit desperata. Genom att utge sig för att vara afghaner utan ID-handlingar kan Sverige inte utvisa dem dit. Blir de kvar här, kan anhöriga säkert få komma längre fram i tiden.
  Det är med andra ord en välplanerad folkvandring, som stött på hinder. President Ashraf Ghani har tydligt tryckt på att han inte ser alla Europas asylsökande afghaner som riktiga afghaner. ”Vi tar emot de som verkligen är afghanska medborgare, inte de som kommer från andra länder och påstår sig vara afghaner.”
  Många av våra gäster går omkring i moderiktiga kläder och skor och ses tala i moderna mobiltelefoner; Migrationsverket kan väl ta sig en titt i dessa och se vart och vem de ringer till.
  Sedan kan de väl få hjälp med biljetten hem till Iran!
  Arne Olofsson

  Liked by 17 people

  • uppstigersolen skriver:

   Biljett hem till Iran får de. Tyvärr måste de hälsa på sina släktingar under tiden de söker asyl eftersom det dröjer med uppehållstillstånd så då ingår även returbiljetten till Sverige. Gäller troligen många av dem men han som skar en polis i nacken fick detta.

   Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    MAN vill inte göra militärtjänst i Iran,
    det är DELVIS där skon klämmer!

    Men utkastade ANKARE är vad det handlar om!

    OM vi upphörde med ”villkorslös familjeåterförening”,
    minskade nog BIDRAGSkraften,
    MAN vill inte leva utan klanen!

    De som VÄLJER ATT KOMMA HIT,
    är med få undantag vuxna i sin kulturella kontext,
    inga BAAAARN!!

    Liked by 2 people

  • Asta skriver:

   Kommunen har således beslutat att bekosta boenden för minderåriga åt asylsökande som är över 18 år gamla. Det ska gälla under hela 2018.

   Varför man gör det när lagen anger att vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar vet jag inte. Inte heller vet jag vad som sedan ska hända, och hur man tänker agera givet de förutsättningar som kan hinna inställa sig till 1 januari 2019 framgår inte.

   Om de boende hunnit få avslag och är i Sverige utan tillstånd – då måste väl kommunen vräka dem? Hur blir det med utrustningen av boendet? Möblerna, tv-apparater, IT…? Och hur många går dessa personer utan rätt att ens vara i kommunen före i bostadskön?
   MeritWager blogg
   Jag tycker allt känns hopplöst och min vilja att betala skatta för allt detta är noll.

   Tilläggas kan att staten i övrigt lämnat kommunen: Försäkringskassa, arbetsförmedling och polis har stängt och flyttat från X där jag bor med flera orter i landskapet. I hela landskapet, geografiskt till ytan ungefär som Storstockholm, finns en patrullerande polisbil att ta hand om inbrottsligor (som tryggt bosätter sig här under tiden de går på stöldturné), smuggelkaravaner till/från Norge, bostadsinbrott, knark, misshandel….

   Staten överger oss och tvingar oss att leva i otrygghet att försöka hantera effekterna av en totalt havererad asylinvandringspolitik.
   ”Sverige är a lost cause”.

   Liked by 1 person

 2. Göran Fredriksson skriver:

  ”Vad kommer våra politiker att göra när våldet ökar, samhällets smärtgräns är uppnådd och situationens allvar inte längre kan förnekas eller döljas?”

  Eftersom vi är där nu så har vi redan svaret som är FÖR LITE OCH FÖR SENT.

  Svenska rikspolitiker saknar behövlig handlingskraft och det finns ingen instans på riksnivå som har viljan eller uppgiften att beakta vilka konsekvenser dagens beslut leder till på lång sikt.

  Sverige skulle behöva en första kammare i riksdagen där krav ställs på att ledamöterna såväl har bildning som utbildning och som är direktvalda och med bl.a. rätt att stoppa riksdagsbeslut till dess de godkänts av väljarna i beslutande omröstningar.

  Liked by 3 people

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Begränsa…

  Upphöra med snarare!

  Säg upp samtliga konventioner om anhöriginvandring/familjeåterförening avs ”Flyktingar”!

  Var beredd att lämna FN/EU, om det krävs…

  Enbart kvotflyktingar!

  SELEKTERA DÅ,
  enbart änkor o flickebarn!!!

  Inga fler Patriarker!

  Liked by 5 people

 4. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Nej, det första vi måste göra är att sätta SD i regeringsställning, eller åtminstone i en bra mycket starkare riksdagsposition än idag, för vi vet alla att de andra partierna kommer att fortsätta köra med huvudet i sanden. INGET som tar sakernas tillstånd i rätt riktning kommer att ske förrän balansen har tippat över i regering och riksdag.
  I övrigt ger det som pågår nu åtminstone en intressant inblick i de irrfärder den sanna mänskliga naturen är kapabel till. Det finns i dagsläget inte en enda etablisemangspolitker, med tillhörande servicepersonal, som jobbar med sina väljares bästa för ögonen. ALLT handlar om att uppehålla (rädda) sin egen prestige som en liten individ i en gigantisk masspsykos.

  Liked by 5 people

 5. svenne skriver:

  Då det gäller sexualbrott så har vi ju en expert på området i form av Margot Wallström. Utdrag ur Wikipedia:
  ”Åren 2010–2012 var Wallström den förste innehavare av tjänsten som Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld”.

  En person som anförtros en sådan post måste givetvis tidigare ha haft gedigna kunskaper inom området och en meritlista med verifierade insatser som varit till nytta. Varför användes inte hennes sakkunskaper? Dessa måste ju vara mycket djupgående eftersom hon har arbetat under två år med att stävja sexuellt våld. Varför upphäver hon inte sin röst och låter berörda myndigheter ta del av hennes erfarenheter inom sexualvåldsområdet?

  Liked by 14 people

 6. .Anders skriver:

  Överrepresentationen vad gäller invandrares brottslighet är mycket större än vad BRÅ:s siffror anger. Dessa är nämligen friserade för sk socioekonomiska faktorer. Och sedan har man ju slagit ihop tex MENA-folk med kineser som är hur laglydiga som helst. Data från Danmark visar att upp till en tredjedel av alla i vissa invandrargrupper gör sig skyldiga till brott.

  Liked by 12 people

  • Jaxel skriver:

   Det som framför allt är viktigt att notera angående rapporten från BRÅ (2005:17) som refereras i krönikan är att den bygger på data som är mycket gamla vid det här laget – åren 1997-2001. Detta innebär att den överrepresentation avseende att vara misstänkt för brott bland utrikesfödda som redovisas hänför sig till hur gruppen utrikes födda var sammansatt då. Om jag minns rätt så utgjorde då europeer drygt 40 procent av de utrikes födda.

   Idag ser sammansättningen av utrikes födda helt annorlunda ut med en mycket större andel från de områden som (enl samma BRÅ-rapport) hade den största risken att vara misstänkt.

   Fast våra styrande, regering, politiker, myndigheter och akademin har varit mycket tydliga (se exempelvis SvTs Agenda 20017-01-15, inte helt säker på datumet kan kolla) med att folk skall helst inte få veta hur det ser ut idag.

   Liked by 2 people

   • olle holmqvist skriver:

    Svenska folket saknar den mognadsgrad som krävs för att rätt kunna tolka motsvarande data för de senaste 15 åren. Så slipper vi bekymra oss över det vi inte begriper. Vår egen framtid.

    Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det är bara att hålla med. Problemet är dock att den föreslagna lösningen ”Detta pekar på vad vi först av allt måste göra” inte är möjlig. Det finns helt inga ”vi” som bestämmer utan det är ”dom” som bestämmer och dom känner ingen gemenskap med ”vi” eller ”oss”. Deras lojalitet riktas mot ”världssamfundet”, mot utopiska idéer, mot vad man tycker inom journalistkåren, mot vad som är PK inom byråkratin osv.

  Liked by 9 people

  • OT skriver:

   Det är uppenbart att det inte handlar om att hjälpa människor. Det hade man kunnat göra mycket effektivare i deras hemländer eller i närområdet. Det är inte heller en särskilt stor avlastning för övriga EU-länder att Ungern ska ta emot en promille av alla dem som varje år korsar Medelhavet till Europa. Syftet är invandringen i sig. Det finns ingen annan förklaring.

   Om nu migrationen varit så viktig för ekonomin, så berikande och så lönsam, varför skulle man behöva tvinga länder till den? Och dessutom hota med böter på 200 000 euro per migrant som man vägrar att ta emot.

   Det verkar helt orimligt, såvida inte syftet är att hela Europa ska ändra karaktär. Även inom Sverige tvingas alla kommuner att ”ta sitt ansvar” och migranter omfördelas precis på det sätt som EU-kommissionen vill göra i Europa. Ingenstans ska det gamla Sverige finnas kvar, det västerländska Europa. Ingenstans ska någon få komma ihåg hur samhället såg ut innan övergrepp och gruppvåldtäkter tog över landet, ingen ska ha något att jämföra med när man går in i en mataffär vars ingångar belamrats med stora betongblock så det ser ut som en gränsövergång till Gaza för att förhindra att en stulen bil används som murbräcka, samtidigt som man hör ”Hej-hej, tack så mycket” från tiggaren vid entrén.

   https://www.nyatider.nu/varfor-braka-med-ungern-om-1%E2%80%89294-migranter/

   Liked by 1 person

 8. Lars Åhlin skriver:

  Här är mina förslag:
  1. Öppna upp lagstiftningen så att kommuner får rätt att inrätta egna lokala poliskårer – mycket bättre än de ordningsvakter och väktare som förekommer idag (Krister Thelins förslag).
  2. Bort med alla tabun kring statistik. Ursprungsland och etnicitet skall redovisas så snart det finns en misstänkt (gärna med angivande av grad av misstanke), även om en enskild person inte är utpekad. BRÅ skall regelbundet redovisa kriminalstatistik med uppgift om land o etnicitet.
  Låt polisen lägga ut nyheter och signalement på sin egen hemsida om media inte kan vidarebefordra de signalement polisen lämnar.
  3. Ändra lagstiftningen kring försvarsmaktens möjligheter att agera mot kriminalitet och terrorism. Etablera kontaktvägar mellan polis och militär, att användas vid behov.
  4. Låt polisen (i avvaktan på p. 5) prioritera ned de brott som sker i klanmiljöer där varken offrets eller gärningsmannens släkt är intresserade av att polisen utreder. Prioritera istället tills vidare brott mot offer (och såklart av gärningsmän) utanför klanmiljöer – dessa har litat på statens/polisens skydd, vilket man måste leva upp till.
  5. Starta välplanerade, långsiktiga, aktioner för att ta tillbaka kontrollen över utanförskapsområden, ett efter ett. Som gjordes i Södertälje för några år sedan. Ta hjälp av militär, ordningsvakter och väktare i dessa aktioner.
  6. Om inget annat hjälper: Inrätta förläggningar/läger i avlägsna skogsområden, där de tvingas bo som efter etableringsperioden inte lyckats lära sig svenska eller ett yrke. Bedriv effektiv undervisning där och tillåt inte utflyttning i samhälle förrän personen skaffat sig arbete och bostad på vanligt sätt. Stimulera till återflyttning till hemlandet.

  Liked by 5 people

 9. Karl H skriver:

  Politikerna är helt ansvariga för denna brottsutveckling. Men deras energi och manövrerande tycks mest vara inriktad på att stoppa SD. Politikerna sviker befolkningens behov trygghet. När polisen tvingas prioritera mellan mord och våldtäkter, vad händer då när de brottsaktiva upptäcker att bostadsinbrott knappt ens finns med på listan, och att polisen inte vågar gå ut med tydliga signalement? Snart får vi väl låsa in oss i en bunker och där försvara de sista resterna av vår korrekta värdegrund.

  Liked by 5 people

 10. Janne skriver:

  Inget parti utom SD har det på sitt program. Det pratas om integration (vilket bara betyder arbete) men aldrig om migrationens storlek.
  SD är ett parti som inte kommer att få något inflyttande och för övrigt har många konstiga företrädare och deras program är mycket konservativt. Jag skulle hur som helst inte rösta på de. Utvecklingen verkar inte gå att hejda eftersom landet har självskådebeteende. Tyvärr.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Tror du att en lapp i en låda vart fjärde år är vad du behvöer för att förändra detta vidunderliga? (jag skakar på huvudet.)

    Gilla

  • Rolf Åberg skriver:

   Är det bättre att samhället, du och din familj går under, istället för att den enda politik som kan vända spiralen ner till helvetet får din röst ? Om och när skutan kommer på rätt köl, kanske en ny politik växer fram där man istället värnar om landets och sina medborgares intressen. Först och främst gäller det nu att överleva. Det gör vi knappast om islamiseringen får fortsätta! Hoppas du tänker om!

   Liked by 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  Ja, man känner sig rätt maktlös, laglösheten är här, korruptionen tassar in.
  Den fruktansvärda Ylva Johansson försöker ideligen skyffla eländet nedströms med sina hotfulla tirader om att kommunerna ska ta ”sitt ansvar” för dessa mängder av människor som regeringen släppt och släpper in i landet. NATO-förespråkarna i och utanför regeringen kommer inte att lyckas skrämma Svensson med ryssen när han/hon kan se vad som händer inne i landet, invasion och ockupation med laglöshet och plundring av statskassan som följd.
  Men moståndet måste börja underifrån, just bland kommunpolitikerna. Jämför sådana som Nackas Gerdau med Staffanstorps Sonesson. Alla känner väl nu till Gerdaus oförlåtliga pengaslöseri medan Sonesson gör passivt motstånd genom att förhala och vägra att smälla upp moduler. Sonesson säger att han i första hand har ansvar för för kommunens skattebetalare.Så självklart, så enkelt. Varför reagerar inte alla kommunpolitiker så ? Hur kan de acceptera att förstöra de samhällen de valts att ansvara för så till den milda grad ?

  Liked by 8 people

  • Igor skriver:

   ”Hur kan de acceptera att förstöra de samhällen de valts att ansvara för så till den milda grad ?”
   88% vågar inte göra eller säga något eftersom de värderar arbetet mer än ärlighet. 10% säger inget av andra anledningar. Resten försöker ändra, hur skall de kunna påverka något när de har alla emot sig?

   Liked by 2 people

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Det här bekräftar vad jag sagt i många år, nämligen att den stora skiljelinjen inte går mellan olika partier utan mellan politiker och den övriga befolkningen. Gerdau är ett utmärkt exempel. Han saknar uppenbarligen inre moralisk kompass och står inte upp för de värden han påstår sig representera. Han ifrågasätter inte det tokiga utan skyller bara ifrån sig på lagstiftningen. Ofta brukar man peka på kommunalråden som en ryggrad i olika partier och Gerdaus beteende kanske kan bidra till förståelsen för hur moderaterna har totalt gått vilse i pannkakan.

   Liked by 3 people

 12. Lars G skriver:

  Thomas Gur sa nyligen i intervju på Ledarsidorna att få inser vidden och omfattningen av problemet. Problemets omfattning växer stadigt. Vi tror att vi har gränskontroll men gränsen är vidöppen. Om 800.000 väntas söka uppehållstillstånd har vi då stängt gränsen?

  Vi som är äldre än 50 år minns hur Sverige såg ut och fungerade förr. Vi är VITTNEN till ett brutalt övergrepp. Vi och våra barn och barnbarn är brottsoffer. Våra vittnesmål tystas av regimen med allt brutalare metoder.

  Snart exploderar tryckkokaren.

  Liked by 8 people

 13. Christer L skriver:

  En stats våldsanvändning står i samband med värderingar, seder och bruk i övrigt i samhället. Svensk polis och mililtär torde vara världens minst våldsbenägna. Och detta ser många som ett stort plus, tycks det, allt annat vore fy och usch.

  Att svensk polis med konsekvens backar ur konfrontationer och erbjuder förhandling och vett och sans istället för hårt mot hårt tycks vara en föredragen generell taktik. Men denna fredlighet kostar, någon betalar priset när polisen backar inför en till Sverige invandrad våldsbenägenhet. Påföljdsskalan utifrån lagboken används som redskap för prioritering mellan brottsfall. Mord går före våldtäkter. Även våldtäkter mot minderåriga och sadistiska gruppvåldtäkter har lägre prioritet än våldsbenägna förortsgangsters dödsfall medelst skjutning. Nu tyder inget på att brottsligheten i förorterna minskar. Polisen verkar mest ligga efter och arbeta reaktivt. Man håller sig till att försöka skydda gangsters i deras krig mot varandra, medan skyddet för kvinnor och barn fortsätter att minska.

  Säkert är det här en yttring av ideologisering av polisens taktiska tänkande. Men politikerna tar inte ansvar. Ingen statsminister säger:
  – Att uthärda denna importerade brottslighet är priset vi begär av er, svenska folk. Så öppna inte blott era hjärtan i bildlig bemärkelse, utan blöd även riktigt blod, blod som rinner, blod som luktar och smakar blod!
  – För vad då?
  – Jo, för ett öppet humant samhälle.

  Liked by 5 people

 14. Aha skriver:

  Nedan följer en ”liten” pensionskonsekvens av massinvandringen taget från Tino Sanandajis bok Massutmaningen – en konsekvens som borde vara föremål för intensiv riksdagsdebatt.

  Pensionsmyndighetens beräknar att en flyktinginvandrare för år 2017 – 2100 belastar pensionsekonomin med 800 tusen kr (sid 48). (Egen kommentar; Staten går in betalar en hel del av detta genom garantipension och äldre försörjningsstöd, stöd som ligger utanför pensionssystemet. Därmed drabbas inte pensionärerna utan det är främst statskassan som drabbas.
  En miljon flyktinginvandrare skulle således belasta ekonomin med 800 miljarder kr.)

  Liked by 2 people

 15. Hovs--hällar skriver:

  Hävdar fortfarande att Sverige inte har någon skyldighet att ta hand om problem som uppstått i länder långt borta från vårt land. Och om vi ändå skulle vilja engagera oss på något sätt kan detta lämpligen ske genom att vi sänder bistånd till det område där de behövande befinner sig.

  UNHCR är ett FN-organ som administrerar resurser till flyktingläger. Enbart Mig-verkets initiala mottagande av asylsökande slukar nu mer pengar än HELA globala budgeten för UNHCR — så absurt har det blivit.

  Hela idén med att ta hit migranter från främmande kulturer är vanvett. Sveriges tidigare statsminister Tage Erlander ansåg inte heller att Sverige borde ta emot invandring från muslimska länder — av kulturella skäl.

  Liked by 8 people

  • Elof H skriver:

   Nej, Sverige har noll ansvar för andra misslyckade länder och dess befolkning. Inser man inte det så är det kört. Se bara på tiggardebatten. Oavsett om debattörerna är för eller emot så blir det en absurd debatt om tiggeriet är en väg ur fattigdomen eller ej och vad vi ska göra för dem istället. Självklart ska vi inte göra något annat för dem än att deportera dem. Där slutar vårt ansvar.

   Liked by 5 people

 16. Aha skriver:

  Orsaken till att etablissemanget inte låtit göra belastningsscenarior av massinvandringen är uppenbar; konsekvenserna för sjukvård (Europas längsta vårdköer), skola (urusel) äldreomsorg (alldeles för få platser) och poliser (alldeles för få) skulle förskräcka med följd att folket skulle säga nej med ett rungande vrål.
  Dessutom; vänsterliberaler räknar inte när det gäller människoliv – en attityd som banne mig borde rendera indragen rösträtt.

  Liked by 4 people

 17. Vax skriver:

  Jag har jobbat som ”arbetskonsulent” i Göteborg och försökt kartlägga kompetens och framtid för Somalier och Araber. Ingen ville vidare i livet. De var helt nöjda med bidragsberoende och klantillhörighet. Svensken har inte förstått strukturerna som omgärdar dessa människor.

  De populärt kallade 7 klövern i riksdagen som utan vidare eftertanke röstat igenom mångkultur i grundlagen och i Sverige,har inte förstått vidden av sitt beslut,de skall ändå vara de mest lämpade att föra svenska medborgares talan.

  Fredrik Reinfeldt ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”
  Mona Sahlin: ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”
  Folkpartisten Birgitta Ohlsson vill avskaffa Sverige.
  Religionshistorikern Mattias Gardell: ”Det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas, in i minsta atom utplånas för att ett gott alternativ skall kunna etableras i dess ställe”.

  Man anar en diabolisk plan.
  https://ledarsidorna.se/2017/09/klanerna-de-parallella-samhallsstrukturernas-ursprung/

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns en psykologisk förklaring.

   “[The urbanity characterizing ourselves,]… the civilized, amiable, and admirable part of mankind, well brought up and not constantly in a state of fear… depends as much on our successfully avoiding disturbing stimulation as on a lowered sensitivity [to fear-producing stimuli]…. [T]he capacity for emotional breakdown may [well] be self-concealing, leading [animals and human beings] to find or create an environment in which the stimuli to excessive emotional response are at a minimum. So effective is our society in this regard that its members – especially the well-to-do and educated ones – may not even guess at some of their own potentialities. One usually thinks of education, in the broad sense, as producing a resourceful, emotionally stable adult, without respect to the environment in which these traits are to appear. To some extent this may be true. But education can be seen as being also the means of establishing a protective social environment in which emotional stability is possible. Perhaps it strengthens the individual against unreasonable fears and rages, but it certainly produces a uniformity of appearance and behavior which reduces the frequency with which the individual member of the society encounters the causes of such emotion. On this view, the susceptibility to emotional disturbance may not be decreased. It may in fact be increased. The protective cocoon of uniformity, in personal appearance, manners, and social activity generally, will make small deviations from custom appear increasingly strange and thus (if the general thesis is sound) increasingly intolerable. The inevitable small deviations from custom will bulk increasingly large, and the members of the society, finding themselves tolerating trivial deviations well, will continue to think of themselves as socially adaptable.” D.O. Hebb, W.R. Thompson, The social significance of animal studies, i G. Lindzey, E. Aronson, The handbook of social psychology (1985).

   Liked by 1 person

 18. uppstigersolen skriver:

  Att få till 10 000 nya poliser i Sverige går att göra ganska raskt om viljan finns. Vi har beredskapspoliser som snabbt skulle kunna inskolas. Vi har militär. En del av militären har direkt erfarenhet av aktuellt bus genom att de tjänstgjort i Kosovo, Afghanistan och Mali. Kort introduktion och sedan startar utrensningen i område efter område. Givetvis har vi stoppat invandringen dessförinnan. Med lämplig lön till de som ska genomföra uppdraget blir de säkert motiverade.

  Liked by 5 people

  • Kristina von Heland skriver:

   Kolla på ansökningssiffrorna till polis. Det är många sökande men få som verkligen går utbildningen. Då Södertörns folkhögskola utbildar i genderkunskap och militär blir straffad om de inte går i pridetåget är bilden ganska klar. det slutar fler poliser än det utbildas. Samma som med lärarutbildningen, de sökande behöver inte ha förkunskaperna för att bli antagna.
   Ska man då tvångsrekrytera?

   Liked by 2 people

   • uppstigersolen skriver:

    Tvångsrekrytera tror jag inte på. Om vi ger nuvarande polisledning sparken, ersätter dem med kompetent folk och betalar personalen bra så tror jag det löser sig. Vi kan givetvis inte vänta på Södertörns folkhögskola utan tar redan kompetent folk enligt mitt förslag ovan. Halalpoliser göre sig icke besvär. Sen får vi sparka några domare och nämndemän också. Svensk lag ska gälla. Detta är ingenting som nuvarande mjäkpåsar ställer upp på så valet 2018 är avgörande. Sverige åt svenskarna eller alternativt åt he—-e.

    Gilla

 19. Nils Bengtsson skriver:

  De flesta mord som sker i Sverige är gängrelaterade. Att utreda sådan mord borde vara lågprioriterade. Att kriminella har ihjäl andra kriminella är mer eller mindre bara självsanering.

  Liked by 4 people

 20. Elof H skriver:

  Lösningen är enkel (eller snarare så finns det många enkla lösningar), detta vet ni som läser detta innerst inne. Problemet är att ni inte vågar ens tänka i de banor som kan lösa problemen.

  Liked by 1 person

 21. Elof H skriver:

  Polisen kan lika gärna skita i att gripa brottslingar eftersom de flesta släpps inom kort eller får skrattretande låga straff. Om vi så hade 100.000 poliser så hade det inte gjort någon skillnad.

  Liked by 7 people

  • Rolf Åberg skriver:

   Där måste ju självklart straffen relaterat till brotten skärpas! Vid upprepat brott skall nyanlända utvisas på livstid. Lagarna måste ändras så att immigranter kan bli av med medborgarskap vid grova och upprepade brott samt utvisas. Det borde vara åtminstone 10 års försöksmedborgarskap där man måste sköta sig i samhället. Straff skall verkställas direkt. Vi får ha dygnetruntdomstolar. De som står för buset skall bakom lås och bom helt enkelt. Allmänheten måste skyddas, där måste ett annat tänkande fram. Det går inte att till varje pris ta förövarens parti och strunta i offren. Offren skall få vård och rehab , inte förövaren. Men detta lär inte hända så länge PK-krafterna får bestämma.
   Polisen måste få andra befogenheter och polismännen bättre löner för att vilja ta tag i det farliga obekväma arbetet som stundar.

   Liked by 2 people

 22. Hedvig skriver:

  Det enda parti som idag skulle kunna göra skillnad i migrations- och integrationspolitiken är Sverigedemokraterna (SD). Vad ni än i övrigt har för åsikter om det partiet.

  I går krävde SD:s partiledare Jimmie Åkesson att nazistiska partier bör förbjudas i Sverige, eftersom de förespråkar våld och beväpnar sig inför demonstrationer. JÅ anser att dessa rörelser bör betecknas som de terrorrörelser de i själva verket är.

  Dessvärre tycks SD fortfarande ha en falang som förefaller ha en oklar syn på vad demokrati är och som medvetet eller omedvetet ger den auktoritära ryska regimen sitt stöd. Erik Thyselius skriver idag en ledare i SVD ”Gamov väcker åter frågan om SD:s lojalitet”.

  https://www.svd.se/gamov-vacker-ater-fragan-om-sds-lojalitet

  Min slutsats är att ju fler kompetenta och hedervärda svenskar, gärna DGS:s läsekrets, som engagerar sig i SD:s partiarbete, desto svårare kommer denna falang få, att göra sina röster gällande.

  Liked by 1 person

  • Conny Lundberg skriver:

   @ Hedvig
   SD och den s k auktoritära regimen Ryssland som har en befolkning som har ett förtroende för president Putin som ingen ledare i västvärlden uppnått. Sverige har en regering som uppträder som forna DDR och USA och NATO löser alla sina s k problem med sanktioner och krig. Säger bara för att ge lite perspektiv till SvD artikeln som ju aldrig missar ett tillfälle att slå ned på SD.

   Liked by 2 people

   • Hedvig skriver:

    @ Conny Lundberg 21 september, 2017 at 19:05

    Som demokratiskt sinnad svensk finns det inget anständigt skäl att försvara den alltmer diktatoriske ryske presidenten Putin.

    Gilla

 23. Conny Lundberg skriver:

  För att lösa denna galna situation krävs inte mer av samma lösningar som inte fungerat utan nya obeprövade. Inse att ”våra” politiker inte är intresserade av våra problem utan har andra uppdragsgivare.
  Ett folkligt uppror baserat på icke-våldsprinciper skulle kunna sätta saker och ting på sin spets s a s.

  Liked by 1 person

 24. MartinA skriver:

  Beväpnar oss, skaffar en boendesituation som är mindre utsatt, går i kyrkan och deltar i det lokala samhällslivet, håller inofficiellt barnen hemma från skolan, skaffar bättre kontakt med släkt och vänner, går med i det lokala medborgargardet, uppmuntrar barnen till praktiska yrken. Finns massor man kan göra. Inget av dem involverar centralmakten, den är körd.

  Liked by 5 people

 25. weasel skriver:

  Det är en vanföreställning att ”systemkollaps” betyder ”100 % av landets befolkning ligger på gatan och svälter ihjäl” eller ”julgranen har brunnit upp” .
  Om denna vanföreställning sedan beror på förnekelse, dumhet eller ideologisk propaganda varierar från fall till fall.
  Men ”polisen har inte tid och resurser att utreda anmälda våldtäkter” är de facto synonymt med ”systemkollaps” .

  Och svaret på frågan ”Vad gör vi nu?” är… vi kan väl kanske kalla in stå upp komikern Magnus Betnér så att han kan förklara för våldtäktsoffren att Sverige aldrig har varit tryggare. Och skulle inte det vara tillräckligt effektivt så kan kanske den andra stå upp komikern Henrik Schyffert kallas in så att han kan säga ”Var inte rädda” till våldtäktsoffren
  😦

  Liked by 6 people

 26. Gösta Svensson skriver:

  Vi organiserar oss och skyddar oss själva. Polisen kommer ändå inte att hinna med att lagföra oss om det skulle visa sig att olagliga metoder tas i bruk för att skydda den inhemska befolkningen.

  Svårast blir det nog för de som bor i storstaden, medan de som bor på mindre orter borde ha en bättre chans att kontrollera situationen. Bättre social kontroll och översikt borde göra det möjligt för vanliga medborgare att skapa system för skydd och rättvisa.

  Liked by 3 people

 27. Gösta Svensson skriver:

  Det finns många som felaktigt tror att systemkollapsen kommer att bero på brist på pengar. Det mest akuta, det vi tydligt märker redan nu, är bristen på humankapital. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många människor som är tillräckligt lämpliga för att ta hand om den ökning av systemutnyttjandet vi ser pga migrationen. Det handlar inte primärt om pengar, även om det naturligtvis skull bli bättre om man tex dubblade polisens löner, det handlar om brist på folk och bristen beror på utspädning av humankapitalet.

  Alltför många obildade, outbildade, felutbildade, kulturellt inkompatibla och allmänt olämpliga människor har tillåtits slå sig ned här under kort tid helt enkelt.

  Liked by 3 people

 28. annagustin2@gmail.com skriver:

  Det ALLRA viktigaste är att ta tillbaka kontrollen över våra skattepengar. DET ÄR det absolut viktigaste för oss medborgare. Troligen finns ingen annan väg än att kasta ut hela det partipolitiska systemet 2018 och öppna dörren för ALLA medborgare i landet att rösta, via något eget valt ombud eller egen vald organisation. DEt finns fortfarande tillräckligt många vanliga svenssons som är oerhört trött på att deras skattepengar förslösas på totalt huvudlösa sätt.
  – Medborgarna tar tillbaka makten
  – Framröstade kloka människor får resurser att bygga en ny struktur där medborgarna alltid måste tillfrågas vid alla större beslut.
  – Rätten för medborgarna att lägga förbättringsförslag till sitt samhälle (oerhört viktigt).

  Det är vad jag tror måste göras. Den som har kontroll över pengarna = styr och bestämmer.

  Liked by 1 person

 29. Magnus Furugård skriver:

  Våldtäktsvågen är skrämmande. Skapar trauman för livet för de som drabbas och otryggheten sprider sig i hela samhället. Med inga fler poliser i antågande lär det fortsätta. På kort sikt behöver därför något göras för att stävja detta polisens bristande resurser till trots. En fond för att anlita f d poliser som utreder brotten så att de kan beivras?

  Liked by 1 person

 30. Karl skriver:

  Mordoffer behöver inte målsägarbiträde.
  Alltså ingen intäkt till Massi Fritz.
  Våldtäktsoffer behöver målsägarbiträde.
  Intäkter till Massi Fritz, om det blir rättegång.

  Gilla

 31. Nils G skriver:

  Håkan!
  Konstigt, när jag läser Migrationsverkets juliprognos som finns på nätet finner jag att prognosen för asylsökande för 2018-2012 ligger på mellan 90.000 och 180.000. Höga siffror visserligen men jag hittar inga siffror som stöder din siffra om 800.000. Hur har du kommit fram till den?
  https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614cdb1/1501062920049/Migrationsverkets+prognos+juli+2017+P4-17.pdf
  Se Bilaga 1

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.