Moderna problem

Patrik Engellau

Den industriella revolutionen löste problem för människan som Gud eller naturen hade skapat – eller åtminstone underlåtit att rätta till. Människans liv blev bättre, friare och längre. Visst pågår den utvecklingen fortfarande – om än i lägre fart; se bara på hur mycket långsammare BNP per capita växer nuförtiden jämfört med för femtio och hundra år sedan – men mer och mer måste vi engagera oss för att lösa problem som inte skapats av Gud eller naturen, utan av oss själva.

Ett exempel. Jag hörde en lärare föreslå att det skulle bildas ett nytt yrke, nämligen lärarassistent. Bakgrunden är att lärare har så många administrativa uppgifter att de knappt får tid för undervisningen. Tanken var alltså att lämpa över blanketterna på någon annan så att läraren kan koncentrera sig på det hon förväntas vara bäst på, alltså att undervisa. Det påminner lite om gamla tiders läkarsekreterare.

Idén låter logisk och vällovlig på alla sätt och man kan förstå att en handlingskraftig skola skulle kunna experimentera med sådana innovationer. Men hallå, säger jag, var tror du alla de där administrativa uppgifterna kommer från som lärarassistenterna ska hantera? Behövs all den där administrationen över huvud taget?

En sak är uppenbar, nämligen att förr i tiden, när skolan fungerade, då behövdes inte så mycket administration. Lärarna hade frihet och ansvar och ordnade verksamheten till det bästa under rektors överinseende (och ibland knappt ens det).

Men nu antas alltmer administration behövas och jag vet vad det beror på. Det beror på tilltagande styrning från alla möjliga svällande överheter, exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och de kommunala skolförvaltningarna. Dessa anser att de behöver veta mer om och styra mer över det som sker i klassrummen. Hur skulle de kunna utöva dessa sysslor om de inte fick mer skriftlig information från lärarna? (Om du tror att det räcker med att centralbyråkrater går ut och tittar i klassrummen så har du fel, därför att centralbyråkrater är överhet, och överheter sjaskar inte ned sig genom att beblanda sig alltför mycket med verkligheten, det är i alla fall min erfarenhet.)

Min poäng är att vi numera måste lägga ökande resurser på att lösa problem som vi själva har skapat. Ett annat exempel från skolans värld är det här mystiska problemet med det stadigt ökande antalet adhd-diagnoser. Ingen vet hur problemet uppstod – för det gjorde det uppenbarligen eftersom adhd tidigare var okänt. Ingen vet varför adhd ökar eller, egentligen, om det ens finns.

Om du frågade mig skulle jag försiktigt anföra misstanken att adhd åtminstone delvis är en social konstruktion. I vilket fall som helst finns något slags social beställning på diagnosen. Lärare har allt svårare att hantera sina elever, bland annat eftersom de förlorat – en del skulle säga fråntagits – sin auktoritet och vill ha resursförstärkning. Dagens Nyheter skriver i en ledare att ”det är väldigt svårt att få extra resurser till elever som inte har en diagnos”. Tidningen fortsätter: ”Redan 2008 fastslog Skolverket i en lägesbedömning att en medicinsk eller psykiatrisk diagnos ’i princip är en förutsättning för att över huvud taget tilldelas extra resurser’”. Därför behöver lärarna diagnoserna.

Men varifrån kommer det problem som vi försöker lösa genom att stämpla barn med en diagnos och droga dem med Ritalin och Concerta? Det finns en uppsjö av förklaringar som alla i sista hand betyder att vi själva skapat problemet. Till exempel säger en del att dagis gör barn hyperaktiva, andra, som jag, tror att det beror på att föräldrar abdikerat från föräldrarollen och att lärare tappat sugen för att de med rätta känner sig hunsade. Andra åter säger att allt elände beror på att skolan inpyrts av kontraproduktiva, postmoderna, PK-istiska pedagogiska idéer exempelvis att ungarna ska lära sig själva i stället för av lärare.

Det är samma sak med nästan alla de stora problem som upptar oss. Vi har skapat dem själva. Ta klimathotet som ytterligare exempel. De som tror att hotet är äkta vara framhåller just detta i själva beskrivningen av företeelsen, alltså ”anthropogenic global warming”, människoskapad global uppvärmning. Skeptikerna anser ännu mer att det handlar om något människotillverkat eftersom de menar att hela klimathotet är en social konstruktion.

Eller tiggeriet som, vare sig vi gillar det eller inte, självklart beror på att svenska myndigheter inte vidtagit motåtgärder. Eller migrationsproblemen som beror på att Sverige ingått ett antal internationella överenskommelser och att vi byggt attraktivt välfärdssystem som många vill ta del av. Hemmasnickrat alltihop.

Jag undrar vad som händer när problemlösningarna allt mindre handlar om att förbättra de naturliga förutsättningar livet gett oss och allt mer om att motverka de trista effekterna av våra egna dumma misstag.

44 reaktioner på ”Moderna problem

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Krönikan tar upp en antal föreställningar som mer eller mindre är produkter av det postmodernistiska tänkandet. Dit hör inte minst hjärnspöket ADHD.

  Efter att ha läst ett antal böcker om ADHD, inte minst Richard Sauls ” ADHD Does Not Exit” (ISBN 978-0-06-226673-6) är det min uppfattning att ”åkomman” till stor del är ett hjärnspöke och sannolikt en följd av bristen på ordning och disciplin i dagens uppfostran. Det kanske mest hilarious är rapporten att de barn som föds i december i mycket större utsträckning drabbas av ADHD speciellt om de är födda under årets tre sista dagar (+37%)!!
  Det kanske mest oroande är att dessa barn pumpas fulla med läkemedel av olika slag. Inte minst drabbas de ”särbegåvade” som stämplas extra för att de råkar vara alldeles för intellektuellt begåvade för att passa i ”jämlikhetens underbara värld” och plågas därför extra.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag är ju född i slutet av december (för länge sedan) och märkte ju att de som var födda i början av året ofta hade lite mer kunskap än jag hade. Detta gällde i första och andra klass. Sen märktes inget av detta. När man blev 20 fanns inte heller någon skillnad kvar. Eventuellt fanns hos oss som fötts senare på året ett jävlaranamma som de som fötts tidigare på året saknade. Kanske det borde undersökas mer än ADHD. Fler framgångsrika som är födda senare på året.

   Gilla

   • Underdog skriver:

    Det är allmänt känt inom idrotten att en oproportionerlig andel av dem som blir elitidrottare är födda på första halvåret. Det beror inte på fysikaliska skillnader utan på att de genomsnittligt är mer fysiskt utvecklade än de som är födda på andra halvåret. Det är helt enkelt inte ett lämpligt indelningskriterium att klumpa ihop alla som är födda mellan två datum med ett kalenderår emellan och påstå att de är lika gamla.

    När jag gick i skolan fanns sk obs-klasser där de stökiga hamnade. En del av dem var ligistyngel medan andra bara hade svårt att sitta still och hålla tyst. Idag hade de fått diagnosen ADHD allihop, placerats i en vanlig klass och fått ett par egna assistenter som skall hålla reda på dem. Det ger alla i klassen en sämre undervisningsmiljö och det är tveksamt, tror jag, om det är någon fördel för de rastlösa, som hela tiden sticker ut som avvikande mot gruppen.

    Jag vet inte vad man skall göra men det brukar vara en bra början att erkänna att det finns problem både med nuvarande åldersindelning och med att försöka ha stökiga och skötsamma elever i samma rum.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemen och lösningarna:

  Problem: Den skattefinansierade undervisningen.
  Lösningen: Pengarna betalas ut etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad.

  Problem: Arbetslöshet och miljöförstöring.
  Lösningen: Trappa ner beskattningen av skapandet av värden och ersätt med beskattning av förstörandet av värden.

  Problem: Ansvarslöst spenderande av skattemedel.
  Lösningen: Individuellt ansvar för skattebetalaren för fördelningen av pengarna över godkända ändamål.

  Problem: Återkommande kriser i finanssektor som menas kräva hundratals miljarder av skattemedel för att hjälpligt bota.
  Lösningen: http://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0

  Problem: Kriminalitetens ohanterliga kostnader.
  Lösningen: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver och att människoliv och övergrepp mäts i pengar.

  Problem: Invandring.
  Lösning: Upphöra med särbehandling av invandrare på inföddas bekostnad och att lämpa över asylverksamheten till UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet.

  Problem: Kostnaderna för förpassning av vilsekomna.
  Lösningen: Förpassningen skall vara till bevakad enklav intill flygplats varifrån man sedan är fri att ta sig vidare till hemtrakterna.

  Problem: Konflikter om begränsade och eftertraktade resurser.
  Lösningen: Regionala och senare globala resursavgifter för hävdande och täkt av begränsade resurser på nivåer som gör att efterfrågan stämmer med tillgången. – Intäkterna fördelas efter principer som gynnar återhållsam reproduktion.

  Gilla

 3. Anna-Karin skriver:

  Alldeles nyss hölls samhället ihop av tämligen auktoritära metoder och synsätt. Samhällets principer och funktionssätt var överordnat individen. Vissa bestämde, andra fick då bara lyda.

  Numera betraktas varje människa som en fri individ. Inget får i princip stå i vägen för individens personliga utveckling. Relationen individ-samhälle har inverterats. All auktoritet betraktas nu som något kvävande, ja, direkt hämmande.

  Tidigare hölls skolmiljön ihop av lydnad och rättning i leden. Numera finns inga led alls.

  Vi gör fel som betraktar skolan som något mänskligt naturligt. Att som ung sitta still långa dagar i en skolbänk, år ut och år in, är i grunden något mycket onaturligt. Människan är skapt för att lära genom att leva tillsammans med övriga vuxna och som i sig själva då utgjorde samhället. Den egna tillvaron i äldre tid var själva skolan.

  En uppdelning av barn i enhetliga ålderskategorier, dagligen åtskilda från samhället i övrigt, utgör i grunden en mycket onaturlig social konstruktion. I äldre samhällen iakttog och spelade de uppväxande med i alla aktiviteter. De deltog direkt i vuxenvärldens alla göranden och låtande, om än ofta enbart som iakttagare. Men de sög i sig. Och i lekar simulerade de vuxenvärlden. De vuxnas värld skulle så småningom bli deras egen. Den skulle de med tiden själva axla och föra vidare. Kontinuitet kom långt före utveckling. Samhället var i bästa fall statiskt. Moderniteten fanns inte. Man dog i samma typ av samhälle man fötts i. Däri låg det naturliga.

  Nu har vi delat upp livet i en privat sfär hemmavid och en yrkesdel, helt osynlig för barnen.

  Förr var det självklart hur vuxenlivet skulle gestalta sig. Nu väntar egna yrkesval långt upp i åren. Ingen kan heller vara säker på hur livet kommer att utvecklas.

  Mänsklig frihet och brist på vuxna auktoriteter paras idag med otydliga och osäkra personliga framtidsscenarion. År ut och år in lever barnen i skolans onaturliga monokulturella värld. Hemma gäller den fria fostran. I skolan ansvar för det egna lärandet. Idag möter individer inte längre alla de självklara kompasser som förr omgav dem. Kompasser kan idag slå hej vilt och inte uppvisa någon säker riktning.

  Sett i perspektivet ovan blir det snarare något naturligt att olika typer av störningar och förvirring inom små själar letar sig in i tillvaron. Att vi sedan gärna vill kategorisera dessa störningar genom att sätta olika etiketter på dem, följer mer Carl von Linnés metoder. Vi vill även hålla ordning bland det mer aparta och ge dem olika namn.

  Men ytterst är det skolan själv som krockar med sin egen onaturlighet. Skolan som konstruktion hölls nyligen samman av en påtvingad disciplin. Och den kom uppifrån. Den styrningen saknas idag. Det är då en fri fostran krockar med krav på en viss form av rigiditet. Alla medel att tvångsstyra, som nyligen fanns, har tagits bort. Det är då onaturligheten ges mer fria tyglar och får möjlighet att visa upp sitt rätta ansikte. Skolan själv som inlärningsinstitution blottar nu sina brister. Skolan själv har blivit till en elefanten i rummet.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs--hällar skriver:

   Anna-Karin: — Ja visst är det onaturligt att vi inte längre lever som på stenåldern. Men med dagens folktäthet är det tyvärr omöjligt. Vi är tvungna att göra det bästa av situationen, och att då påstå att skolan är ”onaturlig” hjälper oss inte ett dugg.

   Gillad av 1 person

   • Riita skriver:

    Självklart kan vi inte backa bandet. …men det Anna-Karin skriver ger insikter om hur långt ifrån det mer naturligt näraliggande vi kommit. Det i sig skapar en bättre förståelse över varför olika bokstavskombinationer överhuvudtaget uppstår. Och lyfter till del även av den skuldbörda som annars lätt läggs på den enskilde individen, läraren och föräldrar. Någon optimal lösning är naturligtvis svår att finna i det kravsamhälle vi lever under.
    Men alla bra lösningar sker bäst om man har tillgång till en så adekvat verklighetsbeskrivning som möjligt. Ur den får sedan kompromisserna växa fram.

    Gillad av 1 person

 4. Zebulon skriver:

  Jag har barn i låg och mellanstadie och kan bekräfta Patriks bild, jag kommer tillbaka till det, för jag är även bekant med en som utbildar blivande lärarassistenter, hur ser hon på det? Det är så att det mest sannolika inte alls är att dessa assistenter blir som sekreterare, utan helt enkelt blir hjälplärare, fastanställda vikarier. Det är lätt att inse, vi föräldrar får information via webben, appar, och mail, och ibland lappar, men på rak arm så vet jag inte nu var jag kan hitta mina barns schema. När jag var barn fick man en ett papper och det var det. Nu läggs mycket tid på att diskutera appen (vissa saker faller bort) osv, en assistent skulle behöva vara IT-ingenjör för att lösa vad en sekreterare kunde göra förr. I mellanstadiet finns inga böcker mer, allt görs på iPads.

  Jag tror ändå att mina barns skola är bättre, vi fick veta på föräldramötet att det blir läxa i svenska och matte och att det bara blir 45min engelska i veckan, inte mycket opposition så en bra lärare kan få föräldrarna att hålla klaffen. Men det är mindre fritt nu än förr, ta kalasen, det ligger en stark förväntan att man bjuder alla (pojkar eller flickor) och vissa kvinnor (alltid kvinnor) vad indignerade över att inte alla gör det. En annan över att någon dristade sig att komma försent. Ingen reflekterade över detta då jag var ung, man bestämde själv, och fick skäll av fröken. Nu skall man bjuda även de man inte gillar, grupptryck är tidens anda. Jag bestämmer själv dock. En annan observation jag gjort är att nu är det tre arabiska pojkar i min sons klass och därmed är det slut med integrationen, de finner en annan kille som också är arab och leker nu alltid själva. Så någonstans vid 2 migranter i liknande ålder på en skola är gränsen för eventuell möjlig integration. 2 av 60 elever, sen blir det självsegregation.

  Patrik har nog 100% rätt om byråkratin, jag tror det sker en fruktansvärd massa avrapportering uppåt IT-systemen till fullständigt värdelösa byråkrater som aldrig haft en lektion.

  Varför förresten är det förbjudet med hemskolning i Sverige? Blir migranterna för många så,är det enda chansen för barnen att lära sig nåt.

  Gillad av 2 personer

  • Per Brorsson skriver:

   Varför är det förbjudet med hemskolning i Sverige? För att staten vill ha total kontroll på vad barnen lär sig. Föräldrarna kan lära dem något olämpligt, såsom att klara sig bra i livet när de blir vuxna.

   Förbud mot hemskolning har bara två länder i världen. Sverige och Tyskland. I Tyskland infördes det under nazitiden. Den som hemskolar sina barn i Tyskland blir fråntagen barnen och satt i fängelse. I Sverige får de böter som gör familjerna fattiga.

   Förbud mot hemskolning är även ett brott mot FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna.

   Sverige kommer aldrig få en bra skola igen. Den som tror på något annat lever i en utopi.

   Gillad av 2 personer

 5. Gunnar skriver:

  – Ett tristare och mer uttjatat ämne än skolan har jag själv svårt att finna. Ämnet har förföljt och plågat oss i decennier, och under tiden har miljön där succesivt försämrats.

  – Jag räds idag mer samhällsklimatet än övrigt klimat.

  – Tiggeriet beror på de som ger. Det är de ”goda” som underhåller allt tiggeri och därmed alla vidhängande problem.

  – Hemmasnickrad ”godhet” parad med en öppna dörrarnas politik, är roten till många av dagens och morgondagens samhällsproblem. Försäkringsbolaget Sverige har imploderat.

  Gillad av 1 person

 6. Hovs_hällar skriver:

  Nyckelord: KONTROLL. Fenomenet finns beskrivet i skönlitterär form. Läs t.ex. ”1984” av George Orwell. Där är förstås det hela uppskruvat till helt absurda nivåer, men i princip handlar det om samma sak:

  Storebror är en i grunden fientlig makt, som är besatt av ett patologiskt kontrollbehov över medborgarna/folket, då vi, alltså folket, anses som en lägre stående sorts individer som hela tiden måste kontrolleras.

  Alltså ungefär som i de gamla kommunistiska diktaturerna där det gällde att med tvång skapa den ”nya människan”. Nu är det PK-människan som ska skapas.

  Gillad av 2 personer

 7. Hovs_hällar skriver:

  … och kontrollen blir allt mer nitisk ju mer makthavarnas politik avlägsnar sig från vanligt sunt förnuft. När ex-vis skolan drivs så att lärarna tappar auktoriteten, och inte heller tillåts undervisa på ett effektivt sätt, måste överheten skapa en illusion av att läget är under KONTROLL.

  Fyll i fler blanketter medan kaoset ute i verkligheten växer. Blanketterna ska besvärja kaoset.

  Gillad av 1 person

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  På 10 år har användningen av lugnande preparat bland unga ökat med cirka 60 % och uppemot 10 % av ungdomarna lider av ångest, depressioner eller har hamnat i missbruk. Jag tror att detta är ett allvarligt varningstecken och kan ses som ett uttryck för en tilltagande oförmåga inom den mänskliga arten att ta hand om sin avkomma.

  Jag tror att till viss del kan ohälsan kopplas till det oroliga samhälle och de motsägelsefulla budskap som ungdomar utsätts för i skolan, exempelvis om könsfrågor. Således finns det mera djupliggande orsaker än det rent budgetmässiga bakom de tilltagande diagnoserna.

  Gillad av 3 personer

 9. Zebulon skriver:

  Relevant om skolan:

  http://iotakt.se/jag-tror-faktiskt-att-det-ar-kort/

  Även relevant givet att det finns vissa som inte vill ta till sig kritiken att Sveriges problem är Stockholmarnas fel, Stockholmarnas grupptänk är det som placerat oss där vi är idag eftersom de håller taktpinnen. Läraren som uttalar sig kommer så klart från Malmö.

  Sedan tycker jag även att ovanstående av Jessica Stegrud är mycket relevant för att det sägs ”det är kört”, jag tror att alla de som sitter och talar om lösningar, från Heberlein och Gür till Johan Westerholm eller Alice Teodorescu, bara gör problemet värre, av en enda anledning. De är passé. Tiden för dessa människor, som är mjuka i grunden, är över. Jordan Peterson säger att man skall förtjäna att ha en ideologi, eller en tro, och det håller jag med om. De mjuka tiderna är över, men debatten domineras fortfarande av de mjuka, pk-ister, eller pk-ister light, och inget de säger, tycker eller tror kommer att förändra situationen. De kan inte förtjäna rätten att ha en hård ideologi, det ligger inte i deras natur. Jag tror även att sådana som folk sätter sin lit till som Tino Sanadaji, Mats Dagerlind eller Hanif Bali också lider av detta, de är mjuka. Inget mjukt kan stoppa det hårda när det väl fått fäste, hur välformulerat det än är. Det som nu krävs är hårdhet, repression och våld, och innan de som kan hantera detta kommer på scenen så kommer de värsta, mobbaren som sedan blir våldtäktsman och sedan mördare, att styra. Den enda relevanta analysen från de mjuka är när de kommit till slutsatsen, ”det är kört”.

  Därför SD, i brist på annat. Jag hoppas att de är hårdare än de visat hittills.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs--hällar skriver:

   Zebulon: Känner igen argumenten. Ja, det är lätt att hacka på snälla personer som Thomas Gür, men han och övriga snällisar har en uppgift: Att mjuka upp PK-sektens makt över massorna.

   Folk som står under PK-sektens inflytande skräms av allt som inte andas idyll och ”snällhet”. De vill leva i en inbillad sagovärld där det inte finns verkliga problem. Man behöver därför vara varsam och inte direkt söka kasta ut dem i den hårda verkligheten. Låt dem själva ta det steget.

   Gillad av 2 personer

   • Zebulon skriver:

    Tror att de flesta människor har långt till hårdhet och gott så. Icke desto mindre kan nästan alla bli lägervakter. Problemen har uppstått eftersom de hårda besluten inte tagits av hårda människor så att vi andra skall slippa. Hela EU styrs av mjukisar, med resultatet att 12-åringar får bära smällen och bli våldtagna.

    Gillad av 1 person

 10. Lars G skriver:

  Problemet är politiker. Dom skapar endast problem och bygger upp skattefinansierade byråkratier och regelverk kring dessa problem. Nya regler och förordningar hittas på för att legitimera sin existens och växa, precis som ett privat företag.

  Skillnaden är att ett företags kunder frivilligt GER sina pengar och får något av värde tillbaks. Skattefinansierade byråkratier TAR med tvång och hot värde från skattebetalarna men ger inget av värde tillbaks.

  Höga skatter dränerar den reella ekonomin på kapital som allokeras till anti-produktiv verksamhet. Till slut imploderar system av sin egen tyngd, precis som Romarriket.

  Vi är nu inne i slutfasen av Socialismens kollaps. Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre.

  Gillad av 3 personer

 11. Aha skriver:

  Det där med arbetsinsatser som följd av problem som vi själva skapat är intressant.
  Frågan blir hur stor del av våra totala arbetstider som åtgår för att korrigera dessa problem. Detta borde vara någonting för nationalekonomer att beräkna, överhuvudtaget borde det vara intressant att veta hur arbetena fördelas i vår ekonomi.
  Hur många timmar procentuellt ligger på det välfärdsindustriella komplexet?
  Hur många timmar på investeringar?
  Hur många timmar på invandringsmottagandet? Etc

  Rättsväsendets arbetstimmar är kanske det tydligaste exemplet på arbeten som följd av problem som vi själva skapat. Det är ca 5 miljoner av Sveriges 10 miljoner som arbetar (oklart hur många som är deltidare). Antal poliser är ca 20 000, väktarna är ungefär lika många 20 000. Antag att kriminalvården och domstolsväsendet består av ca 10 000 heltidsanställda. Det betyder att rättsväsendet står för 1% av totala antalet arbetstimmar.

  2% hade varit mer komfortabelt.

  Gillad av 1 person

 12. Bengt skriver:

  Svällande administration och byråkrati är bra för sysselsättningsstatistiken. Bra sysselsättningsstatistik är bra för de rödgröna inför valet. En självgenererande utveckling. Ju fler som försörjer sig på onödiga arbetsuppgifter som bekostas av produktivt arbetande skattebetalare, dess fler som röstar rätt – förlåt – RÖTT!

  Precis som PE skriver har föräldrar abdikerat från föräldrarollen och, vill jag tillägga, de styrande politikerna har abdikerat från politikerrollen.

  Gillad av 1 person

  • Igor skriver:

   ”har föräldrar abdikerat” är kanske inte rätt ord,. Jag tror att föräldrarna har blivit fråntagna föräldrarollen eftersom detta krävdes för att förändra samhället i socialistisk riktning.

   Gillad av 3 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Dessutom HÖGST MEDVETET!

    Föräldrar SKALL INTE TILLÅTAS uppfostra sina barn!
    Det skall ”SAMHÄLLET” göra…

    Gilla

 13. Kenneth Lundgren skriver:

  Om man undrar vad de moderna problemen kommer sig av kan man fundera över detta.

  – De tio budorden omfattar 300 ord,
  – den amerikanska självständighetsförklaringen omfattar 1 330 ord.
  – EU-direktivet för export av ankägg omfattar över 26 900 ord.

  Den invigde säger naturligtvis att dagens samhälle är så komplext och sammansatt.

  Gillad av 4 personer

 14. Leif Nilsson skriver:

  Patrik, du skriver alltid insiktsfullt och vettiga inlägg men gällande ADHD är du ute på tunn is. Om man tror att detta är en ”social konstruktion” eller ”slapp uppfostran” då vet man faktiskt inte vad man pratar om. Det är möjligt att det sker en överdiagnostisering idag – men ADHD-barn har alltid funnits (fängelserna är fulla av dem) och det är bra att man nu tar tag i dessa barn redan i skolan och försöker hjälpa dem. Medicineringen fungerar och det är inte bara omgivningen som får det lungnare. Det viktiga är att barnen mår så mycket bättre. Har själv en ADHD-unge och det är som natt och dag när han får sin medicin. Han blir lugnare och kan koncentrera sig. Som han säger själv, det ständiga bruset i huvudet slutar och jag hör vad andra säger. För mycket spring i benen, slappa föräldrar, dom får väl skärpa sig – sånt jävla skitprat!

  I övrigt, tack för en bra blogg!

  Gilla

 15. Hedvig skriver:

  Se till att återge vår lärarkår sin kunskapsauktoritet. Och se till återskapa arbetsro i klassrummen, så kommer med stor säkerhet många adhd-diagnoser att försvinna.

  Det ska inte behöva vara så, att skolbarn måste sitta med hörselkåpor eller flytta ut ur klassrummet i samband med koncentrationskrävande lektioner som matematik, pga stök och buller.

  Gilla

 16. Vax skriver:

  Nu tycker alltså samtliga riksdagspartier att det är rätt att tvinga medborgarna att finansiera sin egen hjärntvätt. Förståelsen för att individen är fri är som bortblåst, inte bara bland de semi-socialistiska och folkhemsskadade politikerna, men även bland folket som helhet. Svenskarna har en så dimmig uppfattning om vad staten egentligen har för uppdrag att man blir mörkrädd.

  Svenskarna ser sig själva som småbarn och de vill ha staten som en auktoritär förälder som styr varje del av deras liv. Staten skall bestämma vad som är på TV, hur många brödskivor vi skall äta och vad vi skall tycka i varje enskild fråga.

  Idén att frivilligt vilja underkasta sig en enorm auktoritär maktapparat är inte bara absurd, men den får också andra konsekvenser; -Staten tappar förmågan att göra sitt jobb, eftersom dess uppdrag blivit så otydligt att ingen längre förstår vad uppdraget är: ”-Skall vi upprätthålla landets gränser och göra något mot avindustrialiseringen? Nja.. att bygga könsneutrala toaletter och informera om allas lika värde är också viktigt…

  Där är vi nu. Staten har gått vilse. Staten skall ju göra allt och vara ansvarig för allt, vilket är samma sak som att säga att staten inte är ansvarig för något. De skadade politiska partierna tycker att det är en praktisk lösning att lägga TV-avgiften under statlig kontroll och ta bort valfriheten. Ingen förstår faran..

  Dårhuset Sverige klampar oförtrutet på mot stupet.
  https://samnytt.se/sd-stodjer-propagandaskatten-svt-gor-manga-bra-program/

  Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  Det är med skolan som med polisen upplever jag det, det talas om problem, men det görs ingen problemanalys, vad är det som inte fungerar? Vad är grundproblemen? Hur får man dessa institutioner att fungera effektivt?

  ADHD tycks vara en mycket märklig diagnos och det finns personer som Richard Sauls, läkare specialiserad på ADHD, som hävdar att sjukdomen inte finns, att bakom diagnosen finner han det vanliga spektrum av psykiatriska diagnoser som ångest, depression, bipolär, missbruk osv. Nu finns ju egentligen ingen av de psykiatriska sjukdomarna, då det endast är symptombeskrivningar utan etiologi, men med nog så besvärliga och verkliga konsekvenser.

  Men som så ofta förefaller människor, som här på bloggen, söka en lösning med de verktyg de har. Har man bara en hammare i verktygslådan så hamrar man på allt man ser. Politikernas mantran känner vi ju alla. Från höger privatisera skolan så blir allt bra. Från vänster mer resurser till skolan så blir allt bra. Men problemen har kanske inte något med dessa lösningar att göra? Har kanske varken med post-modernism, klasstorlekar, resursbrist, administration att göra? Har kanske mer med styrning och uppföljning av de enskilda skolorna att göra? Ansvar för skolan och undervisningen hos rektor, examination av utomstående, utkrävande av ansvar? Men även det är en lösning, inte en problemanalys men ett medel att tvinga fram förändringar på den nivå som har möjlighet att identifiera problemen och göra något åt det.

  Så vad är problemet? Att man inte förmår analyser verksamheten och identifiera de grundläggande problemen och därmed kan man inte göra något åt det?

  Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  Det här berör ett svindlande djupt, ofrånkomligt, olöst dilemma i en civilisations utveckling. Säg att människans tillvaro är en triad: materia, ande (= allt immateriellt) och jagmedvetande. Alla tre samverkar och utvecklas inom en individ. Dessutom måste individen interagera med andra. Under utvecklingens gång har vissa begåvade individer fått sina materiella behov tillgodosedda och då kunnat ägna sig åt att bygga upp civilisationens immateriella sidor. Med dagens välfärd skulle stora delar av befolkningen nu gott kunna ägna sig åt liknande och nya slag av ”andens” arbete, producera massor av sådant immateriellt stoff, som när det sprids höjer civilisationens nivå.

  Så länge man utforskade och förbättrade de materiella sidorna av tillvaron gick det ganska lätt att enas socialt, även tänka lika. Motstridiga intressen och konflikter uppstod, men den materiella referensramen uppfattades likartat. Man kunde utveckla affärsverksamhet, infrastruktur, industri, naturvetenskap, institutioner osv. Men vad sker då gradvis på den immateriella sidan och vad sker i individens jagmedvetande och interaktion med gruppen?

  Hur många procent av dig själv, av hela ditt jag, är materia och hur många procent är ”ande”? Jag tror att många numera skulle säga att de själva och hela livet till minst 95 procent är materia. Själv hävdar jag att vi snarare bör se oss som 100 procent ande, som strukturerar och hanterar materia. Hur som helst tar det immateriella nu större plats än någonsin i vårt dagliga liv – men ändå bombarderas vårt medvetande och vårt liv av ett nästan hundraprocentigt materialistiskt inriktat tänkande och agerande! Vi har hela konsumismen, ekonomismen, kroppshysterin osv. Hela det sjukt växande byråkratiska och ideologiska ordproducerandet kan också liknas vid en mani, en fixering, ett ångestdrivet behov av att skapa materia. Det materiella ger trygghet och med ordmagi måste allt ogripbart, farligt, immateriellt, förvandlas till något substantiellt.

  Jaget kan aldrig förstå och etablera full kontakt med andra jag. Utan verkligheten som gemensam referens blir det ännu svårare att enas kring mer problematiska immateriella frågor och på djupet blir den existentiella ensamheten och ångesten allt mer hotande. Tankevärldar kan lätt bli helt orealistiska, ologiska, destruktiva, psykiskt sjuka. De som vill uppnå konsensus kring en låtsasverklighet måste använda maktmedel, tvång, tankekontroll. Och civilisationens immateriella kvalitet, djup, verklighetskontakt och sanning försvinner obönhörligen på vägen. Det blir till sist varken möjligt eller tillåtet att dyka ner och försvinna ur sikte, utan alla måste flyta på ytan.

  Gilla

 19. Kojaks Buick skriver:

  Patriks inlägg innehåll mycket idag, avslutningen tål att tänka på. När all kraft bara går åt att bekämpa varandras idé om det goda samhället…

  Jag finner återigen stöd för konservatism, man försöker hålla sig till de naturliga ramarna och hålls igen med att realisera obevisade utopier.

  Gilla

 20. Ianric Ivarsson skriver:

  De som tror att ADHD är hittepå har inte barn med den diagnosen. Förklara gärna varför Ritalin gör att koncentrationsförmågan plötsligt finns där. Märk väl att dosen är tiotals ggr lägre än vad som krävs för någon form av berusning, vi talar om 10 mg. Och hur i hela fridens namn kan man objektivt MÄTA om en hittepå-diagnos finns eller inte? Artikeln nedan visar att man även kan mäta sig fram till schizofreni. (Osäker på om schizofreni också räknas som hittepå.)
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28803577

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.