Migrationsverkets del i skulden

Stefan Hedlund

Det fanns en tid när bilbränder, dödsskjutningar och väpnade konfrontationer mellan polis och kriminella gäng fortfarande var stora nyheter. Detta var ovanliga händelser, som avvek skarpt från föreställningar om hur det svenska samhället fungerande. Så är det inte längre.

Senare års kraftiga ökning av det grova våldet gör att rubrikerna blir allt mindre. Det sker en tillvänjning. Bilbränder, dödsskjutningar och kriminella gäng som hotar personal på sjukhusens akutmottagningar är på väg att bli vardag.

Den svenska polisens allt djupare kris är uppenbart och direkt relaterad till den allt grövre gängkriminaliteten. Omfattande utredningsresurser tas i anspråk, på bekostnad av mera traditionellt polisarbete. Då polisen får allt svårare att finna personer som vill och vågar vittna, kan allt färre av de grova brotten redas ut. Gängen kopplar strypgrepp över allt fler bostadsområden.

Det kan te sig frestande att koppla denna utveckling till senare års massiva inflöde av ”flyktingar”. Detta är bara delvis sant. Det torde dock vara ett faktum att de ansvariga för gängkriminaliteten, där inräknat brutala gängvåldtäkter, företrädesvis har utländsk bakgrund. Den energi svenska myndigheter och PK-medier lägger ned på att dölja grova brottslingars etniska härkomst talar här sitt tydliga språk.

Merparten av dem som gör sig skyldiga till grova brott har redan permanent uppehållstillstånd, i många fall även medborgarskap. De har således vistats länge i vårt land. Anledningen till dagens utveckling måste därför sökas i en kombination av en lång tradition av misslyckad integrationspolitik och en plötslig ökning av inflödet.

Om Sverige haft en tradition av framgångsrik integrationspolitik hade även senare års massmigration varit rimligt hanterlig. Det hade då funnits sanning i ofta framförda påståenden om att migrationen möjligen är kostsam på kort sikt men att den förblir lönsam på lång sikt. Men så kommer det inte att bli.

Migrationsverkets del i skulden för att även polisen nu tvingas vädja om hjälp ligger på två plan. För det första är Migrationsverket en expertmyndighet, som bättre än andra bör känna till hur kartan ser ut. Myndigheten har varit väl medveten om att personer från väsentligen annorlunda kulturella miljöer har väsentligt sämre förutsättningar att integreras. Myndigheten har också varit väl medveten om att verkligheten redan påverkats av framväxten av utanförskapsområden där unga män i ökande grad dras in i grov kriminalitet.

När det stod klart att en betydande våg av migranter var att vänta, nästan uteslutande från miljöer med mycket dåliga prognoser för integration, hade myndigheten en uppenbar skyldighet att informera om detta. Man visste att många av de tiotusentals unga män som var på väg skulle löpa stor risk att hamna i redan existerande utanförskapsområden, och därmed ge extra näring åt den utveckling mot bilbränder, dödsskjutningar och droghandel som nu är på väg att överväldiga svensk polis.

Genom att tidigt ringa i larmklockorna kunde myndigheten ha skapat beredskap att hantera den väntande anstormningen. Detta hade inte bara förhindrat miljardrullningen till privata entreprenörer, som i panik och till astronomiska kostnader hyrde ut bostäder till asylsökande. Med saklig information kunde man också ha bidragit till att möta den väv av uppenbara lögner som har kringgärdat den offentliga debatten kring migrationskrisen.

Myndigheten visste att det inte fanns någon sanning i myten om högutbildade läkare och ingenjörer som, med statsminister Löfvens ord, ”tvingas fly bomber med sina barn i famnen”. Man visste att mycket få av migranterna hade skäl att få asyl. Man visste att sanningen bakom myten om de ”ensamkommande barnen” var att det till övervägande del rörde sig om skäggiga unga män, ibland med egna barn, ibland även med minderåriga hustrur, som fått rådet att ljuga om sin ålder. Om allt detta borde man ha berättat.

Migrationsverket valde dock i stället att spela med i den politiskt korrekta tragedin ”flyktingar välkomna”. Inte ens när mottagningssystemet var på väg att bryta samman, och det såg ut som om nyanlända migranter skulle tvingas tillbringa vintern under bar himmel, valde man att slå larm. Det var först när Socialstyrelsen slog larm om att sjukvården stod inför kollaps som regeringen kunde förmå sig att lägga om kursen.

Under förra årets Almedalsvecka valde myndighetens dåvarande generaldirektör Anders Danielsson att möta den svenska befolkningens växande oro med en direkt hånfull attityd: ”Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!” Självfallet var det ingen bland den församlade politiska och massmediala eliten som hade fått det sämre. Fattas bara.

Alla vi andra hyser dock mycket stor och högst berättigad oro över krisen i landets utanförskapsområden. Danielssons arrogans må tjäna som ett minnesmärke över hur grovt myndigheten svek sitt ansvar.

59 reaktioner på ”Migrationsverkets del i skulden

 1. Agneta Berglöw skriver:

  Dessa myndighetschefer med ”rätt” partibok som glider runt på olika chefspositioner uttrycker en arrogans mot svenska folket som gör mig illamående.
  Efter många år på Mig.verket går Danielsson vidare till Röda Korset där han inte blev långvarig för att sedan utnämnas till landshövding i Västra Götaland.Måtte detta vara sista placeringen i den offantliga samhällsapparaten.Landshövdingeposten brukar ju vara ändstationen.

  Gillad av 4 people

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Frågan man ställer sig är: Hur F-N blev det så här? Varför slängdes allt vett över bord? Hur kunde politik och media agera så huvudlöst och ansvarslöst? I det längsta vill man inte tro på någon konspirationsteori, men nog anar man, i varje fall jag, en styrande hand bakom skeendet. Något annat är inte rimligt, eller?

  Gillad av 3 people

  • Lilla fröken PK skriver:

   Tillägg: politikerna svek också sitt ansvar. De lät Anders Danielsson hållas och på eget bevåg bestämma, att nu skulle ALLA från Syrien få PUT, oavsett konsekvenserna för samhället i stort.

   Gillad av 5 people

   • Janne skriver:

    Inte bara det.migrationsverket tolkarasylrätten så att ALLA som söker skall få sin sak prövad individuellt. Därför kan en annan EU medborgare söka och bli försörjd under tiden, därför skall man nu ta emot ansökan från personer från Finland som har sökt asyl i Finland men nu kom över till Sverige. Innan alla utredningar görs och överklaganden, kommer dessa personer att belasta Sverige. Och får de inte stanna, kommer de att stanna ändå, illegalt.
    Polien utvisar inte illegala och gränserna mot omvärlden är öppna. Det kommer inte att sluta bra det här.

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Det är väldigt tråkigt att ha samma efternamn som en sådan person som tar lätt både på sanningen och på sitt ämbete. Han är en levande motivering till varför man bör återinföra tjänstemannansvaret.
  I stället får han, som brukligt i socialdemokratin som ju endast rekryterar partikompisar till chefsstjänster, den vanliga belöningen med att bli landshövding, i Västra Götaland. Precis som Tomas Bodström, ny landshövding i Stockholm. Han har ju inte heller gjort sig känd för överdriven nit och flit i sina förtroendeuppdrag.

  Annars håller jag inte riktigt med om att massinvandringen hade kunnat hanteras bra bara vi hade haft tradition av lyckad integrering dessförinnan. Ja, lite bättre hade det kunnat vara med mindre curlande, särskilt ekonomiskt, och tydligare information och krav. Och förstås med en öppnare och mer rörlig arbetsmarknad och bostadsmarknad, vilket behövs för allas skull. Och förstås ifall migranterna hade varit mer välutbildade och inte kommit från kulturer med avgrundsdjupa skillnader mot vår kultur.

  Men jag tror ändå att antalet nyanlända i förhållande till antalet infödda och redan välintegrerade invandrare, är avgörande för chanser till integrering. Volymen spelar roll. Integrering handlar om positiva kontakter i vardagen och det sker bara om de nyanlända är så få att de inte kan bilda egna grupper i bostadsområden och förskola och skola. Det behöver vara högst en tredjedel icke ännu integrerade i en grupp, för att det ska finnas något att integreras till. Språk, regler och förhållningssätt. Plus förstås goda ledare för grupper. Och på nationell nivå en tydlig svensk kultur som värnas om och som blir åtråvärd att integreras till. Integration tar trots det flera generationer även under gynnsamma omständigheter.

  Nu ses Sverige som en bankomat. Rentav en lättlurad bankomat.

  Och det är inte oron för den bedrövliga och farliga situationen i landets utanförskapsområden som är enda bekymret. Även i idylliska småstäder sker nya sorts trakasserier och övergrepp av asylanter och nyanlända, på skolor, sjukhus och på gatorna. Det blir också större grupper i förskola och skola, längre köer till sjukvården och tandvård, alla lediga hyreslägenheter går till utslussningsboenden m m
  Det är alltså synligt med sämre välfärd förutom större otrygghet.

  Migrationsverket borde ha haft kunskap och borde ha varnat. Jag tror inte riktigt på att de har eller hade kompetensen och inte eller viljan att rapportera. Våra ledande rikspolitiker har likaså haft andra motiv för den oreglerade invandringen än att lyckas med själva integreringen. Hur effekterna skulle bli ute i kommunerna har man struntat i, alternativt sett som nödvändigt offer av oss som har haft det så bra i Sverige.

  Postmodernisterna, dvs vänstern och vänsterliberaler, kommer inte att hejda sig förrän ekonomisk jämlikhet har uppnåtts i hela världen och alla har det lika även om det betyder lika uselt. (Utom för dem som bestämmer förstås.) Jag befarar att många som hänger med på den här politiken inte ens funderar på effekter och konsekvenser utan helt enkelt lockas av kampen i sig, får utlopp för lite lust att bråka, och njuter av att tillhöra gemenskapen på ”de godas sida”.

  PS. Glöm inte att rösta i kyrkovalet på söndag.

  Gillad av 8 people

 4. September skriver:

  Kanske hjälper sovmorgon i skolan, den senaste anpassningen till arabisk och afrikansk invandring? Mitt förslag här är mera radikalt eftersom det trots det stora skatteuttaget det ännu inte står i regeringens makt att ändra jordaxelns lutning, så skulle araberna och afrikanerna helt enkelt kunna åka hem och på så sätt få en mera passande dygnsrytm.

  Gillad av 3 people

 5. September skriver:

  Inte alls, detta hade kommit ändå, de som precis kommit har inte hunnit etablera sig än, det vi istället kan vänta är ett totalt sammanbrott om va 10år när de stora arabiska och afrikanska strömmarna kan matcha de olika jugoslaviska falangerna.

  Gilla

 6. September skriver:

  Detta är verkligen häpnadsväckande i sin saknad på insikt, precis allt var fel. Hedlund har inte ens insett att migrationsverket är en av de mest pådrivande, BÅDE på ledningsnivå med rena aktivister, och på gräsrotsnivå där allt fler handläggare har rötter i arabvärlden etc. Uselt. Långt under normal DGS standard, en artikel man skulle kunna läsa i SVD, GP eller Expressen.

  Gillad av 1 person

 7. heraldikern skriver:

  En mycket bra krönika över händelseförloppet! Vore väl en välgärning om du kunde publicera denna text även i andra forum. Varför inte på Facbook tex?

  Gillad av 1 person

 8. gmiksche skriver:

  Utmärkt krönika, fast följande har jag ändå svårt att hålla med om: ”Om Sverige haft en tradition av framgångsrik integrationspolitik hade även senare års massmigration varit rimligt hanterlig.”

  En integrationspolitik, hur kompetent den än bedrivs, biter i sten när de som ska integreras inte vill integreras. D v s leva på sina egna villkor i det samhälle som tar emot dem.

  Gillad av 7 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det är en motsägelse i de använda begreppen. Det är en mycket naiv och misslyckad analys som antager att centrala delar i den underförstådda världsbilden inte ändrar sig med ändrade förhållanden. Ekonomer begår ofta mer eller mindre medvetet detta misstag under rubriken ”allt annat lika”.

   Man kan förstås tänka sig ett alternativt Sverige med en fungerande assimilationspolitik. Det skulle betyda att det var fritt fram för var och en svensk att klaga på, stöta på, skälla på alla utlänningar som inte är fullt anpassade till ett svenskt uppförande på alla punkter. Vidare skulle ingen utlänning få bidrag eller understöd, han skulle inte få fördelar i form av förtur och specialbehandling. Samma lagar, till punkt och pricka, skulle gälla för svenskar och utlänningar. Utlänningar skulle själva få finansiera och organisera sin eventuella språkutbildning eller kulturella orientering. — Men skulle i detta läge så många utländska lycksökare intressera sig för just Sverige? Naturligtvis inte.

   Utlänningarna har kommit för att draga nytta av assimileringspolitiken kompletta misslyckande eller icke-existens.

   Gillad av 2 people

   • gmiksche skriver:

    Om man befolkade det alternativa Sverige med alternativa svenskar skulle det fungera. Än så länge är de i minoritet.

    Gilla

 9. Janne skriver:

  Migrationsverket överprövar Finlands asylpolitik.
  https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-09-06-Demonstranter-i-Finland-har-sokt-asyl-i-Sverige.html

  De som sökt asyl i Finland skall nu belasta Sverige med en ny utredning och enligt Migrationsverket. Plötsligt kan Sverige bevilja asyl till de som har släktingar i Sverige….
  ” I vissa fall kan Sverige ändå bli ansvarigt land. Det kan då handla om personer som beviljats visering av svenska myndigheter eller har uppehållstillstånd eller släktingar i Sverige. ”

  Gillad av 3 people

 10. Elisabeth skriver:

  Javisst är det så, grova brott är vardagsmat och det ska mycket till för att man ska höja på ögonbrynen, åtminstone om man som jag, bor granne med Malmö och följer utvecklingen där. Skjutningar/mord/skadegörelse/bränder är ständigt återkommande och sällan eller aldrig ”klaras något upp”, givetvis förstår gangstrarna att det är fritt fram, Sverige är deras smörgåsbord.Jag tror att det är rätt meningslöst att ens utreda många av de här brotten, ingen talar, ingen vittnar. Det bästa man kan hoppas på är faktiskt gängkrig, att de tar kål på varann och att ingen utomstående kommer till skada. Så pass cynisk har åtminstone jag blivit. Eftersom vi fått en sådan brutalisering av samhället får vi nog tänka i nya termer också. Polisen klarar inte av jobbet längre. Ordningshållandet får skötas på fler sätt. Beväpnade vakter där de behövs, ex på sjukhus, akutmottagningar och skolor, fler privata vaktbolag i bostadsområdena. Det är också viktigt att kartlägga de kriminella och deras nätverk och att sedan trakassera dem på alla möjliga sätt, genom ex Skatteverket, Försäkringskassan, Bilregistret.Och genom att dra körkortet så fort lagen medger. Kan tänka mig att många av dessa gangstrar blir pressade av att inte längre kunna köra sin svarta BMW lagligt. Minns att man fick Al Capone på fall genom just skattelagstiftningen.Slutligen önskar jag mig polisledningar som backar upp sina poliser och avfärdar PK/V/MP journalister. Att man inte kunde hantera frågorna kring ett arbetsregister, det s k romregistret, är ynkligt. Jag vill på nytt känna att polisen försvarar lag och ordning, försvarar oss laglydiga medborgare. det gör jag tyvärr inte nu.

  Gillad av 5 people

  • Hedvig skriver:

   @ Elisabeth 12 september, 2017 at 08:29

   ”Satsa på Tullen mot organiserad brottslighet” skriver Johan Lindgren i en debattartikel i dagens SvD.

   ”Polisen räknar med 178 skjutningar enbart mellan januari och juli i år. …
   Handeln med smuggelgods finansierar den organiserade brottsligheten. …

   En enda gängmedlem som är kriminell i 15 år kostar samhället cirka 23 miljoner kronor.
   Vapen och illegala varor kommer okontrollerat in i landet. För att komma till rätta med den negativa spiral vi befinner oss i, krävs mer än de punktinsatser och stuprörsåtgärder som präglar dagens politiska agenda. …
   Det är mer effektivt att Tullen gör stora beslag vid gränsen än att Polisen letar små påsar med knark på gator och torg.

   Trots det har tyvärr Tullen sakta men säkert monterats ner. … Situationen är akut. I dagsläget har Tullen behov av 500 nya medarbetare till år 2020, men det saknas resurser att anställa fler. Något som påtalats flertalet gånger utan gehör.”

   https://www.svd.se/satsa-pa-tullen-mot-organiserad-brottslighet

   Vilka riksdagspolitiker är beredda att satsa helhjärtat på Tullens brottspreventiva arbete?

   Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Helt rätt , Hedvig, tullen borde vara en viktig pusselbit i brottsbekämpandet.Jag tror på hårda tag, utbyte av information myndigheter emellan och trakasserier av grupper man kartlagt. Man måste också lära sig att strunta i media, låt inte media sätta agendan för vem är det som ansvarar för att jobbet görs ? Dessutom kan man gärna anställa Giuliani som rikspolischef…..

    Gilla

 11. BjörnS skriver:

  1. En del av det vi ser har att göra med politiseringen av höga tjänstemän (sipprar sedan nedåt mot de lägre lagren). Tjänstemannaansvaret måste återinföras. Regeringens rätt att självsvådligt tillsätta GD måste brytas – kanske ungefär som en domarnämnd som granskar domartillsättningar. Regeringarna har ju inte visat sig vuxna att sköta tillsättningarna med glans, precis.
  2. Därutöver måste partibidragen kraftigt reduceras. Partierna måste göras mer beroende av sina väljare och att rekrytera medlemmar. Sänkt partistöd är det enda som kan ge partierna ett kraftfullt incitament att rekrytera. När medlemsantalen sjunker är det de mest aktivistiska medlemmarna som blir kvar vilket leder till märkliga politiska beslut ofta utan förankring i verkligheten.
  3. Inget av ovanstående kommer att hända eftersom det betyder att politiker måste avsäga sig makt.

  Gillad av 2 people

 12. JAN BENGTSSON skriver:

  Självklart beror den GRÖVRE BROTTSLIGHETEN,
  på en fullständigt misslyckad integration/assimilation,
  ofta(st) från TIDIGARE FLYKTINGINVANDRING!

  Sexualbrotten VÅLDTÄKT mm är däremot i hög grad ett nytt flyktingrelaterat,
  ett RELIGIÖST/KULTURELLT PROBLEM…
  Ett annat Kvinnovärde…

  Existerade GRUPPVÅLDTÄKTER som företeelse i Sverige i modern tid???
  I sällsynta fall i samband med grovt fylleri?

  I deras kultur är detta LOVLIGA BYTEN SEXUELLT,
  när tjejerna/kvinnorna så öppet/”SKAMLÖST” bjuder ut sig!

  Gillad av 2 people

  • Janne skriver:

   Och hur beskriver man integration? Numera har begräpet inneburit mest att migranetr skall få jobb, inget mer. Finns ingen målbeskrivning, när blir man integrerad?

   Gilla

 13. M Boberg skriver:

  Fort har det gått att vänja sig (på slutet) visserligen har det funnits varningssignaler länge (ca.1980) men dödsstöten var hösten 2015 och det var det som bröt kamel ryggen nu går det inte att åtgärda utan våld från statens sida samt skicka ut alla som ej är behöriga och återkalla alla felaktiga beslut oavsett PUT, medborgarskap. Kommer aldrig att ske och om jag har fel är ingen lyckligare än jag.

  Gillad av 4 people

 14. Björn skriver:

  Om DAGENS utbredda och helt förödande kriminalitet, till största delen utövas av tidigare års invandrare( som en del anser var få) och deras avkommor, hur blir det då framöver, när de horder som kommit sen 2015 och fram tills nu, blivit ”varma i kläderna”?!

  Gillad av 3 people

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo här har Du fått med en hel del av soppan. Att Migrationsverket ljuger är inte konstigare än att polisen ljuger, att rättsväsendet ljuger, Advokatsamfundet ljuger, DN ljuger, SVT ljuger, SVD ljuger, listan kan göras hur lång om helst.

  Bakom detta ligger några enkla fakta:

  • Offentliga sektorn är totalt politiserad och makt baseras på lojalitet istället för meriter, dessutom är de som är ledare på toppnivå idag oerhört auktoritära i sin ledarstil
  • Alla journalister med få undantag är vänster och dessutom beroende av goda relationer med politiken

  De som har fått det sämre är inte inbjudna till Almedalen, de är ointressanta annat än som valboskap.

  De som verkligen betalar priset är de som inte kan fly undan eländet, t ex:

  • Den som inte är kriminell och bor i Angered och får betala 12000 om året i försäkring för en enklare bil, mer är dubbelt så mycket som de som inte bor i liknande områden betalar
  • De som har enklare jobb i offentlig sektor, vart har facket tagit vägen? De valde nog att ställa sig på etablissemangets sida.

  Gillad av 2 people

 16. Stefan Sewall skriver:

  -”Det sker en tillvänjning.” skriver Stefan Hedlund inledningsvis.

  -Jag vänjer mig inte alls. Det är bara MSM-redaktörerna som vänjer sig. Jag läser misstänksamt om alla brott. Har alltid gjort. Jag drabbades av många bilinbrott 75-76 i Göteborg och blev på min vakt. Läste om brottsligheten i GP och DN på 70-talet. Något sällsynt knivöverfall förekom, som gav rubriker. Clark Olofsson och Norgren var de då sällsynta våldsverkarna, vars skott mot polis då var mumma för de sömniga redaktörerna. De kunde liva upp den händelsefattiga tråkigt trygga svenska mediavardagen och sälja lite lösnummer. Ofta tvingades de skapa nyheter ur intet. Då var löpsedlarna, i brist på händelser, riggade för att skapa fake-news-drama, som när det stod ”KUNGEN…….RATTFYLLA” som på långt håll kunde missförstås. Kom man närmare såg man i finstilt att kungen varit vittne när någon tagits för r-f. Eller fake news som ”Björn Borg och Mariana ska ha barn” som en annan löpsedel lydde som jag minns.

  Nu måste man läsa mellan raderna om brottslavinen. Det mesta skriver de inte om. Man hänvisas till Avpixlat och Fria tider för att få veta allt vansinnigt som händer för att inte bli invaggad i en törnrosasömn av bedrägligt falskt lugn.
  Som Chalmersstudent jobbade jag som nattvakt i securitas i Göteborg sommaren och julen -76. Det hände nästan inget. Det var inte spännande alls. Såg aldrig något dramatiskt. Knarkare gjorde inbrott i bilar och källarskrubbar bara. Inte många dramatiska våldsbrott.
  Jag blev tillfrågad av kompisar och andra om jag hade vapen i jobbet. -Nä, ficklampa. -Det händer aldrig något farligt. Vi var obeväpnade (liksom poliserna i England fram till 60-talet). Man får ringa polisen om något allvarligt till äventyrs skulle hända.
  Jag hade kommunikationsradion på hela nätterna. Ingen dramatik. Hade även polisradio som stod på. Inget intressant hände. Polisradion var ett sömnpiller. Lite hastighetskontroller och några lägenhetsbråk. Någon finkad fylla. Inget spännande att lyssna på.
  Skillnaden är som natt och dag mellan 60-70 talen och nu. Det tror jag erfarna äldre poliser kan vittna om.
  Jag vänjer mig inte. -Vägrar.

  Gillad av 9 people

 17. Christer H skriver:

  Och det allra värsta är: DET ÄR VI SKATTEBETALARE SOM BETALAR FÖR VANSTYRET.

  DUBBELT UPP.

  1. Via hälften av allt vi tjänar i olika skatte och avgifter. Skatter i ” världsklass”, dubbelt så höga som vad välfungerande Schweiz begär av sina medborgare.

  2. Genom att det är vi som får ta konsekvenserna av otrygghet, växande köer i ” välfärden”
  och samhällsfunktionernas sönderfall.

  Gillad av 4 people

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Sveriges problem har säkert en stor del av sin orsak i den roll som landets ämbete”män” fick under 1970-talet då det personliga ansvaret upphörde och då utvalet av generaldirektörer och andra ledande myndighetspersoner började göras på enbart politiska grunder eller ren vänskapskorruption. Samma sak kan sägas om riksdagen reducerade inflytande som nu är helt i händerna på en liten klick politiska ”topp-personer” nära integrerade med landets dominanta och subventionerade mediaelit. Säkert är någon form av sammanbrott på väg men kanske inte av samma slag som DDR utan snarare vad som hände i Sydamerika under 1940-talet då inte minst Argentina föll tillbaka. Många kanske inte känner till att Argentinas ekonomi under 1930- talet överträffade de flesta europeiska länder.

  Den grundläggande faktorn till de flesta politiska systems undergång är maktkoncentration inte minst i en dynamisk värld där det behövs en kreativ meritokrati med inflytande och inte som i dagens Sverige där man snarare kan tala om en politisk anti-meritokrati. Inget land kan lyckas under sådana miserabla förutsättningar. Huruvida det rör sig om Peron- eller Breshnev-kopior lämnar jag åt läsaren.

  Gillad av 6 people

  • cmmk10 skriver:

   Argentina och Libanon är klassiska exempel, men undrar om inte Uruguay kan vara mer att lära av?

   ”Uruguay ligger inklämt mellan grannjättarna Brasilien och Argentina på Sydamerikas Atlantkust. Landet var tidigt en modern välfärdsstat och stabil demokrati när regionen i övrigt präglades av auktoritära styren. Militärdiktatur rådde även i Uruguay under ett drygt årtionde från början av 1970-talet, men nu har landet åter rykte om sig att vara en progressiv föregångare inte minst i socialpolitiska frågor. ”
   ————
   ”Från att ha varit en av världens första välfärdsstater, drabbades Uruguay från 1958 av budgetunderskott och inflation. När inflationen åt upp lönerna svarade arbetarna med strejker. De demokratiskt valda regeringarna svarade med undantagstillstånd och censur, vilket gradvis trappades upp. Först i juni 1973 blev militärdiktaturen ett faktum.

   Varje steg mot det totalitära samhället hade “praktiska orsaker”, det var till synes det enda att göra i det läge som rådde. /…/
   Efter några år växte en stadsgerilla fram. Gerillan var inte halvvilda ungdomar som tappade besinningen. Det var inte kriminella som blev terrorister. Det var inte en ungdomsliga som plötsligt beväpnat sig. Det var inte iscensatt från Moskva. Vad var då Tupamaros, som gerillan kallades?

   Det var de utbildades revolt. Det var lärare, präster, studenter, företagare, butiksägare, läkare, ekonomer, till och med pensionärer som utgjorde Tupamaros; den våldsamma reaktionen mot välfärdsstatens svek.
   När gerillan väl fanns svarade regeringen med ökat förtryck. Uruguays militär som (till skillnad från i resten av Latinamerika) inte lagt sig i politiken, sattes in mot gerillan. Folk alienerades alltmer. Statens legitimitet var helt försvunnen.”

   https://copyriot.se/2013/04/09/krisen-del-96-elisabeth-langby-om-demokratins-kollaps/

   Gilla

 19. Björn K skriver:

  De styrande politikerna har 3 huvudmål.
  1. Ta hand om alla problem i den omgivande världen och därmed framstå som dem humanitära och moraliska stormakten.
  2. Att vara tvärs emot SD i samtliga frågor.
  3. Till varje pris stanna kvar vid makten, detta med diverse absurda koalitioner och överenskommelser.
  De problem som beskrivs i artikeln blir därvid helt ointressanta. Skulle det börja brinna i statsministrarnas julgranar då skulle kanske något hända.

  Gillad av 2 people

 20. Aha skriver:

  Framför allt borde Migrationsverket inte godtagit asylfusket och istället ifrågasatt de framförda asylskälen om risk för att bli skadad p.g.a. krig eller förföljelse, inte heller godtagit åldersuppgifter eller uppgifter om att föräldrar försvunnit då det visat sig att dessa ofta återfinns efter att uppehållstillstånd erhållits. Migrationsverket skulle också ha hänvisat till Schengenavtalet dvs skickat tillbaka de asylsökande till det EU-land de kommit från.
  Framför allt skulle myndigheten på eget bevåg inte beslutat att ge permanent uppehållstillstånd. Som flykting är väl ändå grundtanken återvända när förhållandena stabiliserats i hemlandet?

  En aktivistisk myndighet har på eget bevåg men som en förlängd arm till mångkulturisterna skapat en, jämfört med andra länder, extrem och ohållbar situation för Sverige eller som gd Anders Danielsson såg på sin roll;
  ”låt Anders vara Anders”.

  Gillad av 4 people

  • Janne skriver:

   Innan de skickar tillbaka någon, genomdriver de en ny utredning med nya överklagandemöjligheter. Till och med EU medborgare får söka asyl i Sverige.
   Varför gör de på detta viset??
   Ingen någonsin har ifrågasett det. Man tar emot asylansökningar från andra demokratiska länder också, som Israel, USA, etc. Under tiden kan man bli försöljd, jobba svart, etc…

   Gillad av 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Övertolka inte betylsen av ordet ”permanent” i ”permanent uppehållstillstånd”. Det upphäver inte innebörden i det andra ordet i samma begrepp. Det är ett tillstånd. Tillstånd krävs. Tillstånd kan förstås dragas in. Även ett permanent tillstånd kan dragas in. Permanent betyder inte mer och inte mindre än ”tills vidare”. Du har kanske ett permanent anställningsavtal. Du är anställd tills vidare. Likväl kan du får sparken. Likväl kan du gå i pension. Utlänningar med permanent uppehållstillstånd kan förstås få detta indraget igen, t.ex. när orsakerna inte längre är för handen. När kriget i Syrien inte längre är så utbrett. D.v.s. redan nu.

   https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-nytt-miljonprogram/

   Gillad av 2 people

 21. Jaxel skriver:

  Anders Danielsson jämför sig själv med Winston Churchill och den fiktive president Barlett samt talar om sig själv i tredje person, se en längre intervju i DN. (Tyvärr bakom betalvägg).

  Det är sådana personer som anses lämpliga att leda landets myndigheter.

  I väntan på en lämplig reträttpost ställer Röda Korset upp som avbytarbänk.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/han-klarar-flyktingvagen-om-han-far-vara-sig-sjalv/

  Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Ja, det skulle vara kul att någon förklarade hur den svenska asylpolitiken bedrevs enligt ”lägsta nivån i EU”. Rena lögner. Även nu har vi mest asylansökan inhela EU per capita.
   Trots att vi inte gränsar till Syrien eller Turkiet.

   Gillad av 1 person

 22. Peter M skriver:

  En person som är föremål för en brottsutredning har just nu utsetts till landshövding av regimen.

  Det säger allt om det tillstånd som råder i landet Sverige 2017.

  Gillad av 1 person

 23. weasel skriver:

  ”Under förra årets Almedalsvecka valde myndighetens dåvarande generaldirektör Anders Danielsson att möta den svenska befolkningens växande oro med en direkt hånfull attityd: ”Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!”

  Just den där idiotretoriken har många använt sig av ;
  Virtanen på aftonbladet menade att det inte fanns några negativa konsekvenser av invandringen eftersom rödvinet inte hade blivit dyrare och Reinfeldt ansåg att det inte fanns någon anledning att klaga på någonting eftersom julgranen inte hade brunnit upp.

  Nåväl, om vi nu ska använda oss av den retoriken så frågar jag herrar Danielsson, Virtanen och Reinfeldt ;
  Hur många av er har fått det sämre på grund av nordiska motståndsrörelsen …?

  Gillad av 2 people

 24. Hovs_hällar skriver:

  Artikeln hade kunnat publiceras i DN, ja. Här på DGS kunde man förvänta sig en skarpare analys av spelet bakom Mig-verkets handlande.

  För de flesta av oss står det klart att Mig-verket är en aktivistisk myndighet vars uppgift är att försöka dölja att Sverige i praktiken har en i stort sett FRI asylinvandring!

  Däremot riktar man sitt fiskala nit mot genuin arbetskraftinvandring, som granskas med argusögon. Ve den företagsrekryterade datatekniker med unik specialkompetens, som missat någon liten detalj i bestämmelserna — ut med han bara!

  Samtidigt kan en asylsökande kriminell, som ex-vis sitter inne för våldtäkt, beviljas permanent uppehållstillstånd!!

  Vilka krafter är det som drar i trådarna bakom en ”myndighet” med det agerandet? Hela Mig-verkets existens bygger på en LÖGN — lögnen att Sveriges migrationspolitik är rättssäker och rättvis.

  Och hållbar? Hur hållbart är det för Sverige att vi samlar på oss brottslingar och sparkar ut värdefulla specialister??

  Gillad av 4 people

  • Jaxel skriver:

   På Anders Danielssons tid drevs Migrationsverket med syftet att AD skulle kunna känna sig som en riktigt god människa. Läs intervjun jag länkade ovan. Förutom det som nämnts ovan, vilka han jämför sig med, så kan man notera hur ofantligt nöjd han är med det etiska råd han upprättat och de diskussioner som förts där.

   Att Anders Danielsson skulle kunna känna sig förträffligt god har andra fått betala priset för. Ett ofantligt högt pris.

   Gilla

 25. Björn skriver:

  ”Utan invandrare skulle Sverige, och särskilt sjukvården, stanna” är ju ett mantra som ständigt upprepas av både regeringen och MSM, och man visar mer än gärna upp bilder på, och gör reportage om, läkare med utlandsklingande namn som ”räddar” vår sjukvård! Men det talas ALDRIG om, att för varje utländsk läkare som kommer i verksamhet, TILLKOMMER TUSENTALS NYA presumtiva PATIENTER! Medan antalet patienter per läkare, ökar lavinartat för varje dag som går, slår sig alltså dessa, våra politiska ”företrädare”, för bröstet, och påstår att Sverige ”håller på att räddas” genom invandring! Vad kan man säja om dessa landsförrädare, som inte redan är sagt…..

  Gillad av 3 people

  • Aha skriver:

   Floskeln ”utan invandrarna stannar Sverige” brukar jag bemöta med att de 1,5 milj invandrare som tillkommit de senaste deciennerna inte tillnärmelsevis bär kostnaderna för sin egna välfärd för vård, skola och omsorg. I Tino Sanandajis bok Massutmaningen erhålls många ekonomiska nyckeltal som verifierar detta.

   Gillad av 2 people

 26. Gösta Svensson skriver:

  Det är väldigt svårt att se hela saken som något annat än ett stort svek eller tom förräderi.

  När man år efter år tydligt kan se vart det barkar, och ändå fortsätter i stort sett som tidigare, hur skulle det gå att betrakta saken på ett annat sätt.

  Vissa grupperingar och individer vill oss svenskar riktigt illa. De vill förstöra våra möjligheter att lämna över en hoppfull framtid till våra barn, ja de vill faktiskt skada våra barn.

  Det kan låta extremt, men det går inte att se det på ett annat sätt.

  Gillad av 6 people

 27. Johan Utan Land skriver:

  Visst har Migrationsverket del i skulden. Det borde avskaffas. Samma del i skulden har tidningar och etermedia. Under tiden före internet hade de såväl monopol på information om tillståndet i landet som monopol på åsiktförmedling. Dessutom hade de ett stort förtroendekapital hos stora delar av befolkningen.

  De var alltså de som tidigast hade vetskap om läget men de valde ändå att mörka avvigsidorna med sitt projekt. De inte bara borde vetat bättre. De visste bättre hur landet låg än vi vanliga knegare som trodde på vad vi läste i tidningarna och såg på TV.

  Det är nästan så man tror att media önskade sig att de nya tillskotten skulle vara riktigt brottsbenägna och svårintegrerade och bryta ner en av världens bästa kulturer.

  Nå, de har fått som de ville. Undrar om de är nöjda med resultatet.

  Gilla

 28. omarkn skriver:

  Så här från Uppdrags Granskning:

  Professor: Därför blir ungdomar kriminella

  Det är inte frånvarande pappor och brist på fritidsgårdar som avgör om någon blir kriminell. **Det är värderingarna och moralen i omgivningen…**

  Uppdrag granskning har kartlagt samtliga 645 manliga skolelever som gått ut högstadiet på Västra Hisingen i Göteborg mellan 2011 och 2015. På Nordlyckeskolan i det välbärgade området Torslanda är bara **var tjugonde** manlig elev lagförd för brott. Någon mil längre bort, på Sjumilaskolan i Biskopsgården, är det **var fjärde** elev.

  I mitten av 1990-talet **förutspådde Per-Olof Wikström** det som idag beskrivs som “särskilt utsatta områden”. I ett underlag till Justitiedepartementet föreslog han och en kollega en rad konkreta åtgärder för att samhället inte skulle förlora kontrollen. En omfattande plan, där resurser inom socialtjänst, skola och polis skulle omfördelas till särskilt problemfyllda områden som Biskopsgården.
  **Men varningarna togs inte på allvar.**

  Kartläggning av gängkriminaliteten visar – **20 män lagförda för 350 brott**

  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/professor-darfor-blir-ungdomar-kriminella

  Gilla

 29. MartinA skriver:

  ”Anledningen till dagens utveckling måste därför sökas i en kombination av en lång tradition av misslyckad integrationspolitik och en plötslig ökning av inflödet.”

  Nej, anledningen måste sökas i den mänskliga naturen. Och den studeras lämpligast genom att läsa historia.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.