Att ta hjälp av Aristoteles

Patrik Engellau

Jag liksom många andra ägnar mycket tid och ansträngning åt att försöka förstå vår tids galna postmodernistiska tänkande vars fundament, tror jag, är föreställningen att världen utanför människan knappt har någon egen existens utan formas av varje människas egen vilja.

Ett extremt exempel på tokigheterna är föreställningen att det finns nästan hur många kön som helst och att var och en har rätt att bestämma sitt eget kön hur det än ser ut rent biologiskt. Längre kan man inte komma från tanken att Gud eller Big Bang, det vill säga något utanför människan, skapade världen, ty nu skapas världen genom kollektiva eller individuella mänskliga beslut utan begränsningar. Allt är möjligt. När statsministern deklarerar att hans Europa inte bygger några murar så säger han att hur många migranter som helst kan komma till Sverige, det finns rum och pengar till alla, inga begränsningar existerar.

Det tänkandet bygger på magi, schamanism eller kanske bara dagdrömmar av typ Schlaraffenland, ymnighetshorn, galten Särimner som åts upp varenda kväll men redan nästa morgon stod redo för ny slakt, andar i flaskor och sådant. Hur ska man förklara att detta trolleritänkande har fått oss i sina klor? Det kan endast begripas om man börjar med Aristoteles.

Aristoteles förklarade att människan är ett ”politiskt djur”. Ordet politisk kommer från det grekiska polis som betyder stad eller samhälle. Vad Aristoteles menade var att människan lever i gemenskap med andra. Vi är flockdjur.

Nu kommer den stora frågan vars svar inte alls är självklart, nämligen hur det kommer sig att människan är ett politiskt djur. Aristoteles hade en förklaring som stod sig fram till upplysningstiden, när filosofer som Rousseau och Kant kom med ett helt annat synsätt.

Aristoteles sa att människan är skapad sådan. Det bara är så. Det ligger i generna eller naturen eller vad som helst, det är bara för människan att gilla läget. Omständigheter som människan inte råder över har inrättat världen sålunda.

Rousseau et consortes kom med ett nytt och fullständigt revolutionerande synsätt som sedan dess koloniserat alltmer av vår föreställningsvärld och till slut urartat till dagens ockulta, postmoderna PK-ism som jag tror är ett slags slutpunkt: när förnuftstron genom sin egen logik hamnar i ockultism har man liksom gått varvet runt.

Rousseau sa att människan lever i gemenskap med andra människor inte för att det är hennes natur, utan för att hon valt att göra det. Samhället och gemenskapen uppstod när människorna samlades på en äng och enades om ett regelverk för sitt samfund, en grundlag där det fastställdes hur samfundet skulle fungera, till exempel att man gemensamt skulle finansiera en poliskår samt inrätta en författningsdomstol.

Låt mig bara ge ett exempel på hur revolutionärt detta nya var, nämligen synen på slaveriet. Aristoteles samhälle var ett slavsamhälle. Det var inget konstigt med slaveriet, världen var skapad på det sättet. Människan var ett politiskt djur och vissa djur var slavar. Så hade det alltid varit och så skulle det förbli, det fick slavarna tåla. Med den inställningen var det väl inget konstigt att transportera tillfångatagna afrikaner till den nya världens plantager?

Men med Rousseaus tänkande blir slaveriet plötsligt problematiskt. Samfundet hade skapats genom mänskliga beslut. Hade människorna då också beslutat att vissa människor skulle vara slavar och utsättas för brutal och negativ särbehandling? Det håller liksom inte, framför allt om Rousseaus idé om samhällets uppkomst paras med den samtida mentala innovationen om att alla människor har lika värdighet. Det tog bara ett halvsekel efter franska revolutionen tills engelsmännen, som var samtidens mest avancerade folk, helt enkelt förbjöd den transatlantiska slavhandeln.

Det började alltså med den djärva idén att samhället och gemenskapen var människans eget val. Om samhället var människans eget ansvar, vad mer kunde hon då tänkas råda över? Se hur väl inte bara tanken på demokratin passar in, utan också det mänskliga intellektets erövringar inom vetenskapen och till och med den industriella revolutionen. Allt var ett resultat av att människan tagit kommandot över tillvaron.

Det slutar med att revolutionen börjar äta sina egna barn och där är vi nu. Tidigare fanns ändå rester av en aristoteliansk respekt för utomstående krafter som faktiskt fanns och människan inte rådde på, orkaner, farliga sjukdomar, naturlagar och biologi och till och med grammatiska principer och rättstavningsregler. Men postmodernismen respekterar inte sådant, för enligt den finns ingen sanning ty sanningen bestäms av människan, vilket numera inte betyder mänskligheten som helhet, utan varje människa för sig. Därför kan unga virrpannor på Södertörns högskola förklara att de i själva verket är katter och vill bli erkända som sådana.

Koppla detta till värdegrunden och föreställningen om allas lika värde oavsett kompetens och förutsättningar i övrigt så kan vi kanske utnämna katterna till sjuksköterskor så är den bristen avklarad.

29 reaktioner på ”Att ta hjälp av Aristoteles

 1. Lars skriver:

  Jag är en katt, det tror jag i alla fall att mina katter tycker, för något annat begrepp än katt har de nog inte. Även om man med Aristoteles anser människan vara ett flockdjur, en del av ett socialt system, så är det ju inte direkt otänkbart att vårt sätt att se på världen och varandra skapas i sociala system. Slavarna tillhörde ett annat system, slavarbetarnas. De var utanför vårt system. Vår biologi driver oss att skapa system och värderingar inom dessa. Värderingarna är inte givna av biologin, men kanske vår förmåga att tänka styrs av biologin och de värderingar vi har är härledbara från biologin, men på annat sätt än vad Aristoteles tänkte? Mindre determinerat, mer abstrakt och raffinerat och med möjlighet till det mest fantasifulla och verklighetsfrämmande. Religion är ju en vacker konstruktion, människans påfund. Gud är ett begrepp, kanske om det outsägliga, men Jesus är han som inge sett – men nu har vi Rheinfeldt, vår egen Messias, och hans lärjungar Batra, Kristoffersson och den heliga, vad heter hon, Maria?

  Gillad av 2 people

 2. Kuckeliku skriver:

  ”Liberalismen” är starkt skyldig till det här. Det passar den alldeles utmärkt att det inte finns några objektiva sanningar, utan bara människors tyckande, så kan man införa en extrem individualisering och strunta i hållbara gemensamma ordningar. Man satsar istället på ”kreativ förstörelse”, eller snarare på en förstörelse i vilken ”vinnaren” tar allt. ”Liberalismen” är granne med anarki.

  Gillad av 2 people

  • Kuckeliku skriver:

   Ekosocialliberaldemokrati är en socialliberaldemokrati med ”en aristoteliansk respekt för utomstående krafter som faktiskt finns och människan inte rår på”. Den tror inte att allt är möjligt, utan är högst observant på människornas och världens begränsningar. Som bara emellanåt kan flyttas genom ny teknik.

   ”Eko” står för både ekologi och ekonomi, om någon undrade.

   Gillad av 1 person

   • Kuckeliku skriver:

    Jag har aldrig hört talas om kulturdemokrater.. Kallade de sig inte kulturliberaler? Jag talar hellre om en vetenskapsdemokrati, där vetenskapen mer eller mindre sätter ramar för vad det demokratiska systemet kan besluta. Man kan kanske ha en andra riksdagskammare bestående blott av vetenskapsmän. Det kan nog faktiskt vara värt att fundera på…

    Internt i ett parti lutar jag åt att de nuvarande partiernas partistyrelser bör ersättas av ett ”vises råd” av välutbildade och kloka människor som på heltid ägnar sig åt att tänka, läsa, prata och skriva snarare än åt att vara makthavare och politruker.

    Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det var inte Rosseaus prat som låg bakom slaveriets avskaffande, utan engelskt frihetstänkande med kristen grund. En av slaveriets motståndare var Edmund Burke, konservatismens fader. Socialisterna i Frankrike förslavade och avrättade på löpande band, som vanligt bland socialister. Det är inte mänskliga rättigheter, utan människans natur, som ligger bakom slaveriets avskaffande. Det är högerns tänkande, inte vänstern. Dagens slaveri är inkomstskatten. Vänster, som alltid. Det kan ingen anakronistisk historierevisionism ändra på.

  Gillad av 1 person

 4. Gösta Svensson skriver:

  Jag uppfattar det postmoderna tänkandet som att man inte värderar eller kanske ens erkänner de underliggande sanningarna, alltså det som inte på något sätt är skapat av eller påverkat av människan.

  Istället lägger man allt fokus på hur människan ”konstruerar” verkligheten och eftersom det finns lika många sätt att ”konstruera” som det finns människor, så blir allt ett gungfly, man kan påstå vad som helst.

  Det är bekvämt att sluta leta efter det allmängiltiga, efter sanningen!

  Jag hade förresten en diskussion om begreppet sanning med en person häromdagen. Personen hävdade att ett påstående jag gjorde var ”min sanning”. Han använde förmodligen ordet fel, han menade nog att det var ”min åsikt”, men jag märkte ändå, i hans övriga resonemang, att det fanns en övergripande förvirring gällande vad begreppet ”sant” egentligen betyder.

  Gillad av 2 people

 5. Bo Svensson skriver:

  Min egen historiebeskrivning: Våra flockdjursinstinkter får oss att organisera oss i gemenskaper som ofta kommer i konflikt med varandra vilket är ett problem som dryftats i globala sammankomster. – Eftersom det inte var de mest avancerade tänkarna som deltog där, kom man fram till att vi skulle upphöra att vara flockdjur och genom att handeln skulle fläta ihop ekonomin globalt, skulle det ömsesidiga beroendet göra att ingen längre skulle kunna göra någon nettovinst genom väpnad konflikt. – Man skulle aktivt sabotera nationernas försök att kontrollera sina gränser och istället försöka gynna folkblandning för att förstöra förutsättningarna för nationell solidaritet.

  Psykopatliberalism kallar jag detta eftersom det är psykopaten man använder som norm för den ideala människan: En som är oförmögen till solidaritet med andra utan bara är fokuserad på att tillfredsställa sina egna behov och impulser.

  De solidariska samhällena organiserade sig ofta som vargflocken med ett starkt ledarskap vars uttalade eller underförstådda strävanden alla gjorde klokt i att understödja. – Rätt sent kom man underfund med att väldiga vinster via frigörande av individers intiativ kunde göras genom mera genomtänkta system där styrningen ordnades genom lagar.

  Gillad av 2 people

 6. Moab skriver:

  Så Sveriges män nu försöker antingen få kvinnor med sin vackra plym, är inte skäggen lustiga, eller så dansar de och stampar och spänner bröstet. Den tredje typen, den som kan bygga intrikata och stabila bon, får bli flyttfågel.

  Gilla

 7. Martin skriver:

  Jag tror att det faktum att samhällssystem och ekonomiska förhållanden förändras relativt långsamt är en orsak till det-finns-hur-mycket-pengar-som-helst-till-allt-och-alla-för-all-tid-vanföreställningen. Färden mot avgrunden går tillräckligt sakta för att överstiga de flesta människors planeringshorisont och framförhållning. Många här på forumet kanske är mästare i att planera sina liv 5-10 år framåt, men de flesta är ju inte det (rätta mig om jag har fel). Massinvandringen har ju exempelvis pågått i 30 år med samma usla sysselsättningsgrad ända från första början (enligt Tino S).

  Gillad av 2 people

 8. Janne skriver:

  Det finns en självmotsägande dualism inbyggd i pk-ismen. Den frihetsgrad man anser sig äga vill man enbart använda till att omforma världen. Och nu vet man vad man vill. Allt som står i vägen för ens egen agenda anses vara fel. Man har i praktiken upphört att vara en sökare och att analysera förutsättningslöst. Man har blivit rigid. När man väl bestämde sig för hur världen är beskaffad och bör omformas, blev man ointresserad av all vidare diskussion. Med en pk-ist är det omöjligt att diskutera. De anser att man trampar fel om man inte följer just deras stigar. Man blir rentav upptuktad och tagen i örat. De vill enbart missionera. De har redan gjort sina val och är klara över vilka linjer man bör följa. Därför uppträder de lika självsäkert som man gjorde vid kårhusockupationen 1968, men nu utan den knutna näven i luften. Man vet hur världen är uppbyggd, men inte ur något vetenskapligt perspektiv. Det handlade enbart om en ideologisk beskrivning och en stor dos hängivenhet. Pk-ismen bärs upp av ett ideologiskt tänkande. Den är samma andas barn som religion. Man har en stor mission att fylla och den vill man slaviskt följa. Något intresse av att tänka annorlunda och ifrågasättande finns inte. Man anser sig ha utnyttjar tankefriheten väl och har nu kommit fram till hur världen egentligen bör vara beskaffad. Resten av resan handlar enbart om vägen dit. Och då står ifrågasättande fakta och ny kunskap i vägen. Nu handlar det enbart om snabbaste vägen till lyckoriket. Hur man bäst tar sig dit. Och då följer man engagerat och hängivet sin egen agenda. Möjligen återstår några detaljerna, men det får Södertörns Högskola ta hand om. Men då får varken ett ökat antal våldtäkter, skjutningar eller eroderande av våra välfärdssystem stå i vägen. Vad man ytterst sysslar med är att lägga rigiditetens snara runt halsen. Och nu börjar verkligheten långsamt att dra åt. Dualismen i pk-ismen leder till att samhället, som vi lärt känna det, går under. Och alla dras med i fallet, skyldig som oskyldig, barn som gammal. Snart finns inte Sverige längre.

  Gillad av 2 people

 9. MartinA skriver:

  Debattera en dåre och bevisa att det finns två.
  Postmodernisterna bryr sig inte om verkligheten och de har ingen respekt för andra människor. De bryr sig om makt. Och de använder retoriska vapen och att alla plattformar är allierade med dem. Att försöka ta något de säger på allvar eller att bete sig intellektuellt hederligt mot dem är meningslöst. De har under decennier behandlat det offentliga samtalet som krigföring.

  Så man kan håna dem, man kan strunta i dem eller någonting annat. Något man inte kan göra med postmodernister är samtala med dem eller diskutera med dem.

  Gillad av 6 people

 10. Björn K skriver:

  Underbar sammanfattning!!
  I svensk politik handlar allt om att hitta röstmaximerande floskler.
  Själva styrande av landet sker genom panikbeslut när man gång efter annan springer in i väggen.

  Gilla

 11. malmobon skriver:

  I historien kan vi läsa framtiden brukar det hetta. Stämmer. Aristoteles var klok man. Frågan är om vi inte idag har en form av slavhandel? Om vi tar byggandet av tunnelbanan Köoenhamn, Malmö och nya konserthuset ner vid Malmö Högskola, så vet jag att Skanska som var huvudentreprenör för dessa byggen. Vet ej Köpenhamn. En av deras underleverantörer var billig arbetskraft från Makedonien, kosovoalbaner, albaner som arbetade med dessa byggen. Var då en alban som hade firma registrerad i Sverige, London och Köpenhamn. Använde sig av ovan nämnda arbetare som inte kunde svenska. I bästa fall engelska. Arbetarna hystes in i en lägenhet på 4 rum o kök. 3 sovrum. 2 delade på ett sovrum. Gemensamt kök. Inget v-rum. Nu hade dessa ”lyx” med TV på varje s-rum. Fastighetsägaren hyrde ut lägenheten för 20 000 kr. Arbetarna fick betala 7000/s-rum som drogs från lönen. Lönen var 60 kr/timmer för arbetarna. Skulle täcka cigg, mat, hyra, och öl, sprit samt resa tillbaka till sitt hemland.
  Ni som såg Uppdrag Granskning igår såg en del av vad som händer i Sverige.
  PEAB, Skanska, NCC är alla medverkande till denna som jag kallar dagens slavhandel. Ingen av dess var med i något fack. Kollektivavtal vet jag inte om firman hade, men detta går komma runt. Skulle denna firma haft kontroller på sig från fack eller huvudentreprenör, skulle det inte medföra något speciellt. Bara om någon journalist hade rotat i detta. Då hade Skanska troligen sagt upp avtalet med underleverantören för att skydda sig själv. Kan man fråga sig om dessa firmor får lov lämna in offerter på kommunala, regionala och statliga upphandlingar? Är bolagen som är ansvariga.
  Ytterst ansvarig är dock regeringen med tidigare fackpampen Löfven. Inget tjänstemannaansvar finns längre. Alliansen låter Löfven härja fritt genom DÖ.

  Nu till min andre favorit Rousseaus. En av hans uttryck var. ”Överlevnadslagen går förre den vanliga lagen”. Att jag kämpar för SD är just för jag vill överleva och kommande generationer.
  Får stanna här.
  Bra skrivit Patrik. Finns mycket belysa i vår gamla historia och nutid.

  Gillad av 3 people

 12. Olle Reimers skriver:

  Ytterst intressant artikel.

  Det är dock inte första gången som PK-ismen går som en stormvind genom samhället. Skillnaden den här gången mot -68 är att makthavarna inser att de kan utnyttja dessa villfarelser till sin egen fördel, vilket medför att perspektivet förskjuts. Då handlade det om att få in de förvirrade ungdomarna i fållan; nu är de i stället kanonmat för globalisterna.

  Gillad av 1 person

 13. karlhsandin skriver:

  Frihet Jämlikhet Broderskap! Alla politiska ideologier är, liksom vår kung Bernadotte, produkter från den franska revolutionen 1789 som brände kyrkor, mördade nunnor och avskaffade kristendomen som statsreligion; samt mynnade ut i Napoleonkrigen som skapade den tyska nationalismen vilket i sin tur ledde till två världskrig. Det var först med bildandet av kol och stålunionen, som senare blev EU, fientligheten mellan Frankrike och Tyskland upphörde enligt axiomet att nationer som idkar handel med varandra inte rustar för krig mot varandra.
  I skuggan från den franska revolutionen och industrialiseringen av England skrev Marx i det kommunistiska manifestet: ”Bourgeoisien har överallt där den kommit till makten förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband som band samman människorna med deras naturliga ledare och inte kvarlämnat några andra band mellan människa och människa än det nakna intresset, det känslolösa ‘kontant betalning’. Den har dränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och istället för de otaliga lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten allena.”
  Tydligen såg inte Marx det medeltida mörker som beskrivs av upplysningsfilosoferna.
  Under den korta period i mänsklighetens historia som vi kan överblicka har civilisationerna kommit och gått. Nu verkar det vara vår egen – alltså den som grundlades av den franska revolutionen – som står på tur.
  Den ungerske nobelpristagaren i litteratur, och överlevaren från Auschwitz, Imre Kertész uttrycker den europeiska underkastelsen inför den muslimska migrationsinvasionen så här i sin senaste bok ”Den sista tillflykten”:
  ”Det slutar alltid likadant; civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är ur stånd att försvara sig, utan där den inte ens vill det längre; där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sina egna fiender.”

  Gillad av 3 people

 14. Östanskog skriver:

  Tack för en belysande artikel om hur tankarna har ändrats. Låt mig citera tre andra tänkare av varierande dignitet:
  ”Tiderna, de förändras”. (Bob Dylan, albumet The Times They Are A-changin’)
  ”Ingenting förändras”. (Salomo, Gamla Testamentet)
  ”Vad förändras när ingenting förändras”. (Östanskog, kommentarsfältet DGS)

  Gillad av 1 person

 15. Hedvig skriver:

  Jo, även jag har ägnat postmodernismen en hel del tid och ansträngningar. Det var fr allt i början på 2000-talet, när jag tyckte att det började förekomma så mycket konstiga och obegripliga åsikter, som inte gick att förstå med kritiskt förnuft eller strikt vetenskapliga metoder.

  Idag är det min bestämda åsikt att postmodernismen med begrepp som postmarxism, postkolonialism, identitetspolitik etc, aldrig hade fått så starkt fäste i det svenska samhället, om den tidigare svenska kvalitetsskolan med dess höga kunskapsresultat hade försvarats av våra politiker och det övriga kunskapssamhället.

  Nu gick det som det gick och skolan är i fritt fall …

  Undrar vad som skulle hända om DGS t ex bildade en lobbygrupp för återinförande av kunskap i skolan? Och krävde att alla politiker, universitet och lärarutbildningar skulle läsa och avlämna godkänt prov på den nyutkomna boken:

  ”Kunskapssynen och pedagogiken, Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas”, 2017, Dialogus.

  http://www.adlibris.com/se/bok/kunskapssynen-och-pedagogiken-9789175043319

  Författarna är engagerade och välrenommerade inom olika relevanta kunskapsfält: Inger Enkvist, professor em i spanska vid Lunds universitet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid IFN, Martin Ingvar, professor, hjärnforskare och Ingrid Wållgren, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

  Gillad av 2 people

 16. dolf skriver:

  He, om de kan betrakta sig som katter och kräva att bli behandlade som sådana, så bör ju jag, som är lika mycket värd, kunna betrakta dem som fästingar och behandla dem som sådana. Problem solved. 3:)

  Gilla

 17. OT skriver:

  Allas lika värde? Nog måste väl ett ensamkommande ” barn” vara mera vär än en svensk vårdbehövande pensionär?
  Familjehem kan tjäna sanslösa summor på ensamkommande.
  En familj i Bollebygd fick 690 000 kronor under 2016 för att ta hand om tre ensamkommande. För att skaka fram familjehem under asylkrisen 2015 gav kommunen den högsta ersättningstaxan och sedan har det rullat på.
  https://samtiden.nu/2017/08/familj-tjanade-690-000-kronor-pa-tre-ensamkommande/
  Märkligt då gäller inga sparbeting.

  Gillad av 2 people

 18. Christer L skriver:

  En snabbkoll på Wikipedia ger att frågan om slaveri inte stod och föll med någon enstaka filosofs uppfattningar. Kristendomens inflytande medförde att slaveriet till stora delar försvann under Europas medeltid. Senare återupptogs slaveriet igen – religionen förlorade makt och handelns makt ökade.

  Slutklämmen med hänvisning till någon tramsig intervju på högskolan i Södertörn är svag. Att nedvärdera politiska motståndare på det här viset är ett misstag. Det kunde hålla som satir eller skämt, men inte som summering för detta resonemang om Aristoteles och Rousseau och postmodernismen.

  Gillad av 1 person

 19. Kent Forssgren skriver:

  Jag läser just nu en bok – Vilhelm Mobergs bok:
  MIN SVENSKA HISTORIA – BERÄTTAD FÖR FOLKET – FRÅN ODEN TILL DACKE.
  Med andra ord från tiden innan Sverige blev det som förenade landskapen, de oberoende landskapen, i det område som vi nu benämner Sverige; nationen Sveriges ursprung är medeltiden
  Hans helhetssyn på saker och ting, får mig gång efter annan att tänka jösses;
  denna bok skulle kunna vara skriven 2017.
  Dess text skulle i dag kunna var skriven av en annan man med helhetssyn: Patrik Engellau.
  Försättsbladet börjar med denna menig:
  ”Sveriges historia är dess allmoge”
  En av mina många reflexioner under läsandet av den sanna historien om hur Sverige blev till är: Hur många av dagens unga förstår att bakom denna korta mening finns sanningen om det ursprungliga Sverige och det välstånd som de själva blev födda till?
  En annan reflexion; det diskuteras i dagens inlägg slaveriet.
  Slaveriet på medeltiden i området Sverige var utbrett, till och med lagfäst: enligt LANDSKAPSLAGARNA som då var gällande lag.
  Först den 19 maj 1845 fattade riksdagen beslut om att förbjuda slaveri i hela riket.
  Den behandling som, nu i namn av sharia, människor och i synnerhet kvinnor i Sverige kan mötas av, den behandlingen var frekvent i våra landskap under medeltiden.
  När jag nu läser boken känner jag inombords att denna bok har jag läst en gång tidigare: utan att till fullo förstå författarens storhet.
  I dag har Vilhelm Mobergs klarsynthet och budskap – nått mig!
  För den som verkligen vill förstå det slit som har skapat vårt Sverige, finns en annan bok som är mycket läsvärd:
  Gammelsverige av Carl Fries: Sverige från stenåldern till i dag.
  Vilka är våra anfäder? De människorna som skapade Sverige?
  Jo, de var de människor som blev bofasta på grund av att de började med jordbruk!
  Gammelsverige kan betraktas som en sammanfattning av flera böcker som Carl Fries har skrivit om landskapen i Sverige, dvs innan Sverige som en nation var bildad.
  Han var amatörbotanist, men han hade ett mycket brett allmänt historiskt intresse.
  Han har därför också gjort en analys och jämförelse av en samtida utveckling till den i Sverige– den runt Medelhavet: presenteras likaså i några läsvärda böcker.
  Kan tillägga är att hans språk i sina böcker är inte den torre vetenskapsmannens, det är ett poetiskt språk.

  Gilla

 20. Bo Ellmann skriver:

  Jag har i ett par kommentarer till Patrik’s tidigare texter argumenterat för att det faktiskt är ett gammalt kvasireligiöst trossystem (gnosticismen) som kan anses ligga till grund för PKismen, och som förklarar ursprunget till det verklighetsfrånvända postmoderna idékomplexet. I kort så går gnosticismen ut på att den judisk-kristna guden som beskrivs i Bibeln var en klåpare som fångade den mänskliga anden i den materiella världen.

  Den person som var först med att föreslå en koppling mellan gnosticismen och nutida politiska rörelser var den kända amerikanska filosofen Eric Voegelin. Han menade att i stort sett alla de totalitära ideologierna under 90-talet (kommunismen, fascismen och nazismen) var byggda på eller inspirerade av gnostiska idéer. För det fick han självfallet utstå mycket kritik och förlöjligande eftersom det ger lite för mycket associationer till knäppa konspirationsteorier om frimurare och jesuiter.

  I filmen Matrix, som jag anser tydligt anspelar på gnostiska idéer, blir huvudpersonen Neo befriad från ”fångenskapen” i den falska verkligheten, och inser till sist att det inte finns några begränsningar utan att allt är möjligt,..

  Gilla

 21. Biblio skriver:

  Måste påminna om några rader av Lars Forssell här, jag citerar ur en text ”Racine och Moliere”, som ingår i hans essäsamling ”Vänner” (1991):

  ”Vad som idag förtjusar och kanske chockerar oss en smula hos Moliere, det är att han vågade kalla en katt en katt, en hycklare en hycklare, en girigbuk en girigbuk (…) och en skurk en skurk. Vår tid har så många reservationer. Den kallar knappast längre en katt en katt och – ännu mindre! – en skurk en skurk, det Gud förbjude!!!
  Vi har så många djuppsykologiska inre förklaringar för att en skurk inte är en skurk i själva verket och fan vet om en katt, när det kommer till svansen, inte hellre borde kallas för en ekorre. (…)
  [Moliere] kunde inte, som ofta vi, ursäkta vadsomhelst. Medan vi snubblar ur ett nät av fördomar in i ett ännu finmaskigare nät av fördomar mot fördomar etc. ad infinitum. (…)
  Vi tycks alltid finna skäl att se det goda i det onda. (…) Moliere levde före Freud. Han fick hålla sig till vad han såg. Och kusligt nog, vart han såg och var han än sökte sin kunskap om människorna såg han nästan alltid det onda i det goda, det beräknande i det generösa och det hycklande i det rundögt och blåögt ärliga (s. 310-311).

  Gilla

 22. annagustin2@gmail.com skriver:

  Bra krönika! Men varje människa innehåller ju så enorma möjligheter….istället har det blivit så som man säger: ”Människan föds unik men dör som en kopia” – infångad i en ond cirkel beröva utvecklingsmöjligheter efter eget huvud skulle jag vilja tillägga.

  Så skulle det naturligtvis inte behöva vara. Systemen gör människan…några lite smartare än genomsnittet har skapat systemen som vi andra vrider oss efter. ”Smartare” betyder för mig inte intelligentare, klokare eller ens visa…utan just ”smarta”. Smarta är oftast de giriga, de egenvinningslystna. Girig …en av människans 7 dödssynder, vi har alla förmågan att känna girighet….men vi lär oss som små att det är fult…de flesta av oss ialla fall. Ändå bygger både vårt ekonomiska system och vårt politiska system på just egenvinningslystnad och girighet.

  Några smarta tänkte ut det ekonomiska system som vi lever med sen urminnes tider, som egentligen bara är en ren kapitalförflyttning med hjälp av den inbyggda skuldpåläggandet med räntor. Men kanske börjar det nu bli uppenbart för gemena man och kvinna att politikernas dagliga tjat om att vi måste öka tillväxten egentligen är detsamma som att vilja öka rovdriften på vår enda planet. De fattar naturligtvis inte detta själva för då skulle de inte ha enats över alla partigränser om detta som enda och högsta mål. (Tänk bara på alla inbyggda livslängder i all massproduktion…utarmning av naturresurser, sopbergen växer…osv)

  Men idag erkänner vi ju inte ens naturlagarna, skulle vi göra det så skulle vi förstå att vi inte kan ha ett ekonomiskt system som kräver ständigt ökad tillväxt för att kunna fungera.

  Hopplösheten breder dessutom ut sig. Som Johan Kuylenstierna, Vd för Stockholm Environment Institute pekade på i sitt Sommarprogram…många unga människor går omkring med klimatångest…och har tappat framtidstron. Men egentligen skulle det vara så enkelt att vända skutan innan den går in i isberget.

  Vi behöver bara se till att medborgarna får tillbaka makten över sina röster…de kommer aldrig att gå med på att t ex deras skattepengar ska skicka soldater kors och tvärs i världen, för att bara ta ett exempel på hur de korkade använder våra skattemedel.

  Sen behöver vi bara bestämma oss för att vi ska ha ett ekonomiskt system som arbetar i harmoni med naturlagana. Man behöver inte tro på tyngdlagen – den fungerar ändå… så att samarbeta med naturlagarna är ingen dum idé.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.