Överlevande misslyckanden

Patrik Engellau

I mars 1979 var jag inbjuden att presentera en uppsats inför ett internationellt seminarium som hette just Överlevande misslyckanden. Det var mycket ärofullt. Initiativet till seminariet hade tagits av den kreative docenten Bo Persson. Bo hade kommit på att det faktiskt är viktigt att förstå hur uppenbara och långsiktiga misslyckanden som Sovjetunionen – som vid det laget hade ungefär tio år kvar – och överljudspassagerarplanet Concorde ändå kunde fortsätta.

Min uppsats handlade om u-landsbiståndet som veterligen inte hade haft någon framgång någonstans vilket aldrig lett till någon omprövning utan tvärtom till nya, ännu djärvare satsningar. Det här gäller inte bara den svenska u-hjälpen, sa jag. Problemet är inte oskickligt genomförande, problemet är i stället hela idén att en nation kan hjälpa en annan nation genom att göra den andra nationens jobb åt den.

Min förklaring till misslyckandets överlevnad var att det nästan undantagslöst i hela världen var biståndsorganisationerna själva, till exempel Sida, USAID och UNDP, som utvärderade vad de gjort och därför regelmässigt kom fram till att resultatet var precis så bra som man kunde önska sig samt att det behövdes mer resurser för nya satsningar. Så här skrev jag:

En av de teser som drivits i denna uppsats är att det är svårare för en organisation att förändra sig än att definiera om världen. Det finns med andra ord två metoder att upphäva ett misslyckande: den ena är att förändra det beteende som orsakat misslyckandet; den andra är omtolka och beskriva misslyckandet som en framgång.

Sedan jag så pedagogiskt hade förklarat dessa mekanismer hade man förstås förväntat sig att regeringar världen över skulle inrätta nyordning inom biståndet och låta det utvärderas av oberoende bedömare i stället för av biståndsorganisationerna själva. Men så fungerar inte världen. Det är därför Bo Perssons seminarium var så angeläget. Det hade kunnat upprepas i år igen med samma uppsatser och fortfarande vara lika relevant.

Så går det några år och insikten om biståndets strukturella – det betyder ”inbyggda” eller ”medfödda” på modern svenska – misslyckande blir så uppenbar att den år 2015 förhärligas med ett Nobelpris i ekonomi till skotten Angus Deaton, som i sina böcker förklarat just detta. Gissa om insiktens upphöjelse till vetenskaplig sanning har påverkat den praktiska biståndshanteringen. Såklart inte. Den lufsar på i de gamla spåren.

Nu ska du inte tro att Sanningen om biståndet bara gäller biståndet. Den gäller all anslagsfinansierad verksamhet där de myndigheter som själva ansvarar för tjänsteproduktionen också är de som bedömer resultatet av sina ansträngningar, vilket i praktiken betyder nästan all offentlig verksamhet.

Jag tror att detta är en samhällsvetenskaplig järnlag. Anslagsfinansierade organisationer kan inte ändra sig hur mycket de än misslyckas. Deras enda strävan är omsättningsmaximering. De är besatta av en drift att bli allt större kopior av sig själva. De vill göra samma sak flera gånger och i allt större skala. Dåliga resultat omdefinieras till framgångar. Vadå, tänk på hur svårt vårt uppdrag är! Med tanke på vilka vi har att göra med så är våra sociala insatser enorma framgångar! Vi håller på med långsiktiga satsningar, Rom byggdes inte på en dag!

Lars Åbergs bok om Framtidsstaden Malmö är en tokrolig skildring av hur de kommunala myndigheterna årtionde efter årtionde hela tiden genomför nya sociala projekt som är kopior av de sociala projekt som just misslyckats. Nyss hade Dagens Nyheter en artikel som ånyo illustrerar fenomenet, nu med sidobelysning i form av en extern utvärdering som de ansvariga inte tänker bry sig om.

Det handlar om att Stockholms kommun sedan 2013 har försökt hjälpa unga kriminella att lämna sitt träsk. ”Genom samordning mellan myndigheter och med hjälp av lotsar skulle varje kriminell ungdom få en skräddarsydd väg ut från den kriminella banan.”

Det har gått jättebra om man frågat de ansvariga myndigheterna om resultatet. ”… rapporteringen [har] varit nästan uteslutande positiv. Såväl medier som myndigheter har hyllat samarbetet som en mirakelkur mot gängkriminalitet… miljonerna rullar in oförtrutet till projektet.”

Nu har emellertid Stockholms universitet utvärderat verksamheten och kommit fram till ”en nedslående slutsats: Det finns inga resultat som stödjer tesen att projektet har fått några påtagliga effekter på deltagarnas brottsaktivitet”.

Men socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) ser ingen anledning att ompröva verksamheten bara för att den inte fungerar: ”Verksamheten behövs, det är inte lätt att arbeta med svårt kriminellt belastade människor. Men att arbetet är svårt är inget skäl till att inte göra det”.

Det överlevande misslyckandet Sovjetunionen gick inte att reformera utan fick hålla på tills det gick i konkurs. Concorde-projektet gick inte att lägga ned trots enorma ekonomiska förluster på grund av engelskfransk statsprestige och därmed åtföljande statsanslag. Först när ett av planen kraschade och alla ombordvarande dog kom anslagsförtrollningen av sig och misslyckandet befriades från fortsatt överlevnad.

Jag fruktar att alla vi som när ett hopp att den svenska välfärdsstaten ska gå att reformera kommer att bli besvikna. Om järnlagen klipper till så är sammanbrottet den enda, men ack så besvärliga, vägen till den uppryckning som behövs.

Jag tror detta är innebörden av den lite mystiska företeelse som kallas ”the deep state”. Om politiker får för sig att på allvar vilja förändra de statliga organisationer och apparater som de är satta att härska över så gör myndigheterna motstånd. ”The deep state” slår tillbaka. President Trump har råkat ut för detta. Att han krigar mot sina apparater verkar uppenbart vilken sida man än sympatiserar med. Apparaterna mobiliserar all makt de har mot presidenten och presidenten försöker mobilisera folket genom att twittra till det. Det är både otäckt och storslaget och spännande.

49 reaktioner på ”Överlevande misslyckanden

 1. Lars skriver:

  Det förefaller mig att min hypotes om system, att den översta funktionen de kan beskrivas med, den som innehåller övriga underordnade i en hierarki, syftar till överlevnad av systemet, att inte upplösas, och stämmer väl kombinerat med min andra hypotes om att förändring initieras genom trycket från externa system som individer, myndigheter, politiska system med dess partier, universitet och högskolor.

  Sådana fenomen som vinstjakt, lönsamhetskrav mm är underordnat överlevnad. Individen som verkar inom systemens ramar anammar dess kultur, dess praktik, dess tankesystem och inordnar sig i gemensam informationsbehandling och praktik.

  Utvärdering av t.ex. gymnasieskolor kan inte göras av dem själva utan andra institutioner som universitet måste till. Universiteten kan inte utvärdera sig själva trots peer review och deltagande i det internationella forskarsamhället. Riksrevisionen kan utvärdera SIDA och andra myndigheter, men det behövs politisk kraft att lägga bakom för att förändring ska kunna ske.

  Liked by 1 person

  • Larau skriver:

   Är det inte så att ett system som inte manipuleras utan får vara i fred ställer in sig själv på en optimal nivå med avseende på systemet överlevnad.

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Riktigt. På toppen av pyramiden av alla dessa anslagäskande och verklighetsförfalskande myndigheter vilar sedan det politiska systemet vars hela existensberättigande så småningom har kommit att vila på just detta fuskande. Det är alltså totalt meningslöst att försöka åstadkomma några förändringar genom att addressera de politiska församlingarna.

   Jag har under många år följt Kennedymordet. I en relativt nytillverkad dokumentär kommenteras Warrenrapporten genom att peka på att ordföranden Earl Warren själv hade avslöjat sin uppfattning att syftet med rapporten var att bibehålla allmänhetens förtroende för samhällets institutioner och inte att få fram. Hans uppfattning var att folket kanske skulle få veta sanningen efter 75 år.

   Det ska bli intressant att se när systemet brakar ihop. I Sovjet var det uppenbart att det var på gång.

   Margaret Thatcher illustrerade problemets obönhörlighet när hon yttrade ”problemet med socialsmen är att de andras pengar förr eller senare tar slut” .

   Liked by 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Har jag sagt det förut: – Problemets lösning är att vi som individuella skattebetalare ges makten över pengarnas fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen.

  Producenterna av skattefinansierade tjänster kommer då att konkurrera med varandra om ett begränsat totalbelopp och att skuldsätta framtida skattebetalare för att få budgeten att gå ihop skall inte finnas med som alternativ.

  Gilla

 3. malmobon skriver:

  Man ger för att ge, inte få. Gäller i högsta grad politiker och organisationer som just SIDA.
  I Malmö hyr S, Mp, V, FI ut kommunala lokaler till palestinska organisationer som får bidrag också. I ett av dessa möte uppmärksammade SD, Malmö att det framfördes hat mot Israel.
  Togs upp i Kommunfullmäktige av Magnus Olsson, SD.

  Svaret blev att S skulle undersöka detta, men samtidigt sa S att palestinier-PLO är våra vänner.

  Utdelning av bidrag till föreningsverksamheter är ett knep som Socialdemokraterna sysslat med i flera årtionde. Var själv med i Unga Örnar en gång i tiden. En iransk förening förskingrade pengar och betalade inte hyran. Gick i konkurs, men inga åtal.

  Var nyligen en somalier som fick 11 miljoner av just de organisationer som Patrik nämner i artikeln. Skulle gå till öppna slakteri i Somalia. Ge jobb. Till vem? Inte är det väl till Somalier som lever i Sverige? Antar det blir ett slakteri som dödar djuren genom att tömma dessa på blod. Halal. DJURPLÅGERI. Var är rösterna från Amnesti, Human right, Djurrättsorg. när det gäller detta grymma sätt slakta?

  I Malmö har jag nyligen börjat en lång och helt säkert jobbig resa, med starta upp ett Återvändarcenter.
  Har påbörjat kontakt med de som tidigare kallades lotsar och arbetade på AF. Hjälpte nyanlända med praktiska saker som ordna lägenheter, kontakter, information.
  !:a informationen nyanlända fick var hur man fick bidrag och satte upp sig i kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Syd. Blev förvånad då en nyanländ familj kunde få en fin lägenhet ute i V:a Hamnen eter bara ett år i Sverige. Tog upp detta med ansvarig på Boplats Syd, men han sa det går inte komma före i ”vår” bostadsförmedling. På f.d. kriminella taxi 232323 står det på bakrutan. ”I vår kö, blir ingen omkörd”. Har skrattat några gånger åt detta.

  Nu har det framkommit att just det har myglats med bostadskö. Invandrare har betalt någon/några stora pengar för att å lägenheter genom Boplats Syd.
  Hur det har gått till vet jag inte, men går fuska med det mesta. Har inte hört mer om detta, men kommer säkert tystas ner av SDS och politiker. Mycket känsligt ämne. Kommer detta ut till invandrare som stått i kö flera år som är normalt, blir det upplopp.

  Tillbaka till Återvändarcenter och bidrag från U-hjälpen m.fl.

  Jag menar att bidrag skall gå till vad som kallas. Hjälp till självhjälp.
  Vi har flera internationella stora företag som kan bygga väggar, bostadshus m.m.
  Vi har en byggskola som drivs av PEAB i Hbg och Mö. PEAB vill inte verka utanför Norden, men NCC och Skanska gör det.
  Om ungdomar i Sverige och nyanlända, främst från Syrien vill bygga upp ett liv i Syrien och Irak, kunde de börjat med få praktikplats inom de verksamheter som dem vill. Bygg, bilmekaniker m.m. Lära sig bygga vägar och fastigheter.
  Har hört från många syrier i Malmö att de vill tillbaka nästa år, när det lugnat ner sig i Syrien.

  Då skall vi naturligtvis hjälpa dessa. Kan man fråga sig vad mitt motiv är. Jag vill inte att Malmö och Sverige ökar sin befolkning så snabbt. Påverkar miljön, vår kultur och naturligtvis våra egna pensioner, sjukvården. VI MÅSTE GÖRA NÅGOT. Gå utanför boxen kallar jag det.
  AF kunde till att börja med under ett år betalat ut bidrag till dessa som arbetar i utlandet.
  AF är just en sådan koloss som Patrik nämner. Borde läggas ner. Kostar idag ca. 80 miljarder.
  Finns privata arbetsförmedlare som gör detta arbete mycket bättre. Ordnar riktiga jobb. Ingan låtsasarbete med bidrag. Nu kommer dessa få bidrag under ett år, sedan skall det ta slut är tanken och det skall finnas en vilja att stanna kvar i Syrien.

  Syrien kommer behöva grävmaskiner, lastbilar och mycket annat. Har ännu inte tänkt ut om det skall vara begagnade sådana, och hur vi skall göra för att dessa inte blir stulna eller ”försvinner” där nere. Ett sätt kunde vara att någon i Sverige borgar för detta. Typ ett företag, personer som befinner sig här. Vill inte bara samla in bidrag till dessa. Skall vara finansierat.
  Många av de syrier som kommit är väldigt rika. Har sina pengar på konton utomlands. En irakier som kommit till Malmö har rika föräldrar som äger hotell i Irak och andra länder. Själv har han 2 miljoner dollar på ett konto i London. Får bidrag i Sverige. Åker fram och tillbaka till och från Irak, London. Många andra har pengar hos sina släktingar. En irakier jag arbetade med sa hela tiden. Är min kusin. Hur många kusiner har du, frågade jag. Alla verkar vara kusiner med varandra.

  Blev lite långt så får räcka för denna gång. Kan återkomma med ämnet och mitt eget projekt en annan gång. SD, Malmö har provat med utökat Återvändarstöd utan resultat. Katrin Stjenfeldt vill ha kvar ”sina” väljare i Malmö. Biter hon sig i tummen. Kommer inte bli så. MÅNGA invandrare kommer rösta på SD i valet. Hör detta från många.

  Liked by 7 people

 4. larslindblog skriver:

  Om en förnuftig regering hade majoritet skulle man helt enkelt meddela att till exempel SIDA läggs ner 1/1 2019 . Samma sak med ett 50 tal av dom 320 myndigheter som finns.

  Inga skattepengar till religiösa samfund ,humanitära organisationer , politiska partier och liknande. Dessa skulle kanske i stället få bedriva servering , hotell , försäljning , mm. utan att besväras av redovisning och skattekrav. ?? Allt som minskar byråkrati välkomnas.

  Liked by 4 people

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Det är allt för många som är beroende av att vidmakthålla den bestående (o)ordningen. Ett exempel, utöver dem som Patrik så belysande nämner, är vår avsaknad av en konstitutionsdomstol. Konstitutionsutskottet har i och för sig en liknande roll, men den består ju av de politiker vars fögderi skall granskas. Ett exempel på en branchnämnd snarare än ett oberoende, utomstående, granskande organ. Typisk svensk konsensus- kompromiss med andra ord.

  Gilla

 6. Anders Svensson skriver:

  Du har rätt … det gamla samhället där vård skola omsorg fungerade … det kommer inte tillbaka. Skattebetalarnas vilja att finansiera ett samhälle/system som inte fungerar och inte levererar … är lågt idag och blir obefintligt imorgon.

  Jag vill inte ha det som i USA … vill Du? Men att vi får finansiera vård skola och omsorg på egen hand i framtiden … utan bidrag från staten … det är väl ganska klart.

  Liked by 1 person

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  I Sverige misslyckas uppenbart Integrationen sedan årtionden!

  Då krävs det ÖKADE STASNINGAR…

  Inte en objektiv analys,
  om man använder RÄTT METOD o VERKTYG?

  Integration av Muslimer är nog en TULIPANAROS,
  närmast en omöjlighet, om vi tillåter Salafistiska Moskébyggen…

  Ändå gör vi det i godhetens o den heliga Religionsfrihetens namn!

  Trots att det totalkrockar med den heliga Värdegrunden…

  OFATTBART!

  Som Patrik säger, det krävs en NY SYN på problemen,
  INTE MER AV SAMMA VERKNINGSLÖSA MEDICIN!!!

  DÄRFÖR KRÄVS ETT NYTT ”STATSBÄRANDE PARTI”,
  som leder Regeringen!

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi behöver en NY Kulturminister o en ny kulturpolitik,
   nu är detta viktiga Departement Disneyklubbens gröna lekstuga!

   En dröm vore att få se Eddie på den posten,
   synes synnerligen kvalificerad,
   gärna under tre mandatperioder!

   En Atlantångare vänder man inte så lätt!

   Liked by 3 people

   • Hedvig skriver:

    Anne Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet, författare och fri skribent börjar idag en granskning av riksdagspartiernas kulturpolitik. Först ut är Miljöpartiets. Tråkigt nog är hennes artikel alldeles för kort och översiktlig. Här behövs fler kompetenta och modiga debattörer.
    Jag föreslår att Mohamed Omar utvidgar sin gräv-domän till att också omfatta svensk kultur- och kulturarvspolitik. Det skrev jag också lite mer om i en kommentar i hans artikel den 12/8 i år.

    Gilla

  • Alfons skriver:

   Hörby har tagit emot hundratals så kallade ensamkommande flyktingbarn. Två hvb-hem har drivits av kriminella. Strandpärlan, alldeles vid torget, drevs av dömda spritsmugglare. Ett annat hem drevs av salafister som försökte radikalisera de ensamkommande.

   Förra året avsatte kommunen bland annat 400 000 kronor för fältsekreterare. Enligt Mikael Olsson har det inte hjälpt nämnvärt.

   – Ingen i gängen ville prata med dem.

   I år har det avsatts 250 000 kronor till någon som “ska klara situationen över sommaren”. Bland annat med korvgrillning på torget, ett förslag som väckt löje.

   https://samtiden.nu/2017/08/reportage-horby-ockuperad-ort-del-1-av-2-det-var-en-krigszon/
   Pengar strös till höger och vänster och aldrig att man hör att det leder till något positivt resultat.

   Gilla

 8. Elof H skriver:

  Sätter fingret på min käpphäst, skall man få till någon varaktig förändring så krävs radikala grepp. Tyvärr uppfattas dessa som skrämmande av många och är därför svåra att genomdriva. Enda fungerande lösningen för bistånd t.ex. är att helt lägga ner den statligt finansierade verksamheten och låta det ske på helt frivillig basis. Arbetsförmedlingen, lägg ner och lägg pengarna på utbildningssystemet. Lägg ner minst hälften av myndigheterna. Dra ner riksdagen till 99 ledamöter. Politiker förbjuds att inneha anställning i ledande positioner i offentligt finansierad verksamhet. Inför direktdemokrati liknande Schweiz. Osv. osv.

  Tyvärr nästan ingen som driver förslag liknande ovanstående och mer eller mindre omöjligt att få majoritet för. Småduttande här och där för varken från eller till.

  Liked by 2 people

  • Larau skriver:

   Krukan går så länge efter vatten till den brister. För eller senare blir det en clash, förmodligen senare och då blir det troligtvis ett våldsamt skeende. Du har rätt i allt vad du skriver men att få skeppet att vända är en annan sak. Antag att SD skulle få 51 % av rösterna 2018. Kan SD regera själv? Nej de har få riktiga politiker och för många och dåligt utbildade kandidater. Lösningen skulle vara eller måste vara att man satte in teknokrater och också politiker från Moderaterna i en regering.
   Vad vi som skriver och läser (c:a 150000 enligt redaktionen om jag inte fattat fel) här på DGS kan börja med att informera vad bruttolön är frågan om, nämligen den lön som står på skattesedeln plus personlig arbetsgivaravgift om 31,42 %. Vad blir då det totala skatteuttaget? Väldigt stort och vad får vi för det? Vårdköer bland annat samt otroligt mycket annat dåligt. Folk i allmänhet tänker inte i dessa banor
   Jag informerar jämt och samt om detta till kända och okända och ber alla sprida budskapet. Vi har i stort sett världens högsta skatter och ligger på 10:e plats i välfärdsligan (2016, ekonomifakta). Den här ekvationen går inte ihop för mig. Sextio miljarder kronor till invandring och flyktingmottagning per år skulle kunna lösa nämnda ekvation med en reduktion till 20 miljarder.

   Gilla

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Varje organisation består givetvis av ett antal individer.
  Var och en av dessa har ett personligt intresse av att organisationen skall fortleva.
  Organisationen genererar ju mitt levebröd.
  Det är inte så att jag inte skulle kunna få det i en annan organisation som gör något helt annat, men det är sjutton så mycket trevligare och bekvämare om ingen rubbar mina cirklar.

  Om nu någon ifrågasätter min organisations verksamhet och varande, så blir det ju till ett angrepp på min försörjning.
  Klart som sjutton att jag reser ragg och försvarar mina göranden och låtanden.
  Kan jag inte bevisa att organisationen fungerar och levererar som det ursprungligen var tänkt, så finns två alternativa förklaringsmodeller:
  1. Vi fick aldrig erforderliga resurser eftersom problemet visade sig vara större än
  förväntat=mera pengar tack, så blir det bra.
  2. Verksamheten är inte till för vinst, utan för att den behövs, då det är förfärligt synd om någon
  som behöver organisationens stöd.

  Inom privat verksamhet finns inte denna möjlighet. Levererar man inte en säljbar produkt så är det tack och ajöss.

  När man betraktar Åsa Lindhagens skötebarn, så har enligt utvärderingen just inget positivt kommit ut därav, med undantag för ett antal lönemiljoner till tjänstemän.
  Problemet med kriminaliteten kvarstår. Hon satsar uppenbarligen på förklaringsmodell 1, enligt ovan.

  Det har uppenbarligen inte fallit henne (eller personer i motsvarande positioner) in att problemet de ser, nämligen kriminaliteten, inte är grundproblemet? Det kanske rent av är symptombehandling de sysslar med?
  För i så fall duger inga insatser av nuvarande modell.

  Om någon har förfärligt svårt att gå och du frågar ett idrottsfreak, så rekommenderar denne med stor sannolikhet träning.
  Men tänk om det underliggande problemet är hjärtsjukdom?

  Tänk då om kriminaliteten är en följd av bristande förmåga att känna av det lidande som verksamheten orsakar? Om denna brist gör att jag skiter fullständigt i om mitt rånoffer hamnar på bårhuset och hans barn blir föräldralösa, bara jag kan riva åt mig den femtiolappen han har i fickan?
  Om så skulle vara fallet så talar vi i stället för sociala insatser om en genomgripande omprogrammering av dessa individer. Jag har litet svårt att se att en sådan omprogrammering kommer att ske på frivillig grund.

  Så länge man inte känner till eller vill se de grundläggande orsakerna till ett oönskat beteende eller en företeelse, så skall man inte tro att man kan förändra det.

  Dagspressen har problem med sjunkande upplagesiffror. Därav följer minskade reklamintäkter. Man får dålig ekonomi. Detta kompenseras av någon anledning via medborgarnas skattsedlar och kallas då för presstöd. Här krävs också en hel del skattefinansierad administration för utbetalandet av penningar.
  Ingen tycks ha fattat att det inte är de sjunkande upplagesiffrorna som är grundproblemet.
  De dalande upplagorna är ju i själva verket en följd av att publikationerna inte levererar något som läsarna anser är värt att betala för.

  I stället för att säga, att om produkten inte är fullgod, så får ni väl slå vantarna i bordet om ni inte vill förbättra er vara, så skapas en stödorganisation, som inte alls har något intresse av att dagspressen skall klara sig på egna meriter.

  Tänk så fantastiskt det kan bli när politiker får tag i något!
  Här har man skapat ett symbiosförhållande där den ena parten (den med pengarna) för sin verksamhet är beroende av att mottagarparten gör ett dåligt jobb!

  Liked by 4 people

 10. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Suverän text ånyo Patrik. Håller med MOAB om din fabulösa förmåga att finna uppslag och den nödvändiga esprin för att konstant inspirera läsarna med innehållet!
  Hans Bergström skrev en bra krönika för 10-12 år sedan i DN om hur syftesmotverkande det svenska biståndet alltid har varit. Lägg ner det på 5 år och gör som Kina i stället.
  Afrikanska ekonomer har påpekat att den verkligt kloka hade varit om väst köpt afrikanska produkter i stället för att göda latmasken i den afrikanska själen.
  Ingen väl fungerande ekonomi i Väst eller Asien har någonsin skapat välstånd med andras svett så länge det inte handlat om slavhandel och västs bistånd säger sig arbeta mot denna företeelse.
  Tyvärr genomsyrar biståndsideologin även svensk omsorgsinvandring och notan för engagemanget växer med tiopotensen.
  Paternalism är per definition socialism och Ayn Rand hade rätt när hon varnade oss för denna destruktiva politiska riktning.

  Liked by 2 people

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Att svensk biståndspolitik har varit en katastrof i alla avseenden i under hela sin existens är välkänt för i stort sett alla utom för politikerna. Det är också ett viktigt exempel på dels att dårskap tyvärr alls inte är något nytt i svensk politik och dels att borgerligheten inte innebär något som helst skydd mot idioti. Nu senast under Reinfeldtregeringen kunde SIDA fortsätta sina skadliga experimentprojekt varav många inte ens kunde redovisas ordentligt. Skandal i kubik alltså.

  En viss förändring har skett under gång. Under Palme utvecklade ju svensk utrikespolitik till att understöda all världens socialistiska skurkstater. Det var verkligen en fasansfull period för en svensk skattebetalare som tvingades betala för kalaset. Under främst Göran Persson förbättrades svensk utrikespolitik och man började ha relationer även med anständiga länder. Hur SIDA fungerade just då vet jag inte riktigt men snart skulle det börja falla in i PK-politiskt vansinne och läget nu är sannolikt värre än någonsin. SIDA pengar har till och med använts för att understöda vandalisering av GMO grödor på Filippinerna

  http://blogg.slu.se/forskarbloggen/sida-snf-och-det-gyllene-riset/

  Man vet knappt vad man ska ta sig till när man läser sådant. Själva begreppet ”bistånd” högst tveksamt.Det innebär ju att man von oben ska berätta för folk hur de borde göra. När det kombineras med politiska fabler blir blandningen explosiv. SIDA är ett misslyckande helt i klass med invandringspolitiken.

  Hur får man stopp på eländet och hur ska man kunna ställa de ansvariga till svars?

  Liked by 5 people

 12. heraldikern skriver:

  Ja, det är vad vi kommer att få se och känna av om det skulle gå på ett liknande sätt 2018. Att ett parti obundet till 7-klövern skulle få bilda regering och börja regera. Praktiskt taget alla högre tjänstemän i Sverige är på ett eller annat sätt rekryterade politiskt och sympatiserar med etablissemanget. OM, låt oss säga MED eller SD skulle komma till makten så är jag säker på att de inte kunde sitta längre än ett halvår. Ett liknande exempel på tillvägagångssätt är ju utträngandet av Juholt som partiledare i S! Han blev inte heller gammal fastän han enhälligt utsågs från början! Det var etablissemanget under de styrande som gjorde det.
  Så vad återstår då för oss som inte vill ha den utveckling vi har framför oss. Du Patrik som är klok och erfaren, låt oss få några tips! Vad passar bättre på denna sida än att samlas kring en alternativ lösning?

  Liked by 3 people

 13. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Exakt!

  Och just nu har vi TVÅ gigantiska misslyckanden framför näsorna:
  1) Asylinvandringen
  2) Skolpolitiken

  — Asylinvandringen bygger på den idiotiska och livsfarliga idén att ”mångkultur är bra för Sverige”.
  Tvärtom är ett betydande inflöde av personer från främmande kulturer fullständigt förödande för Sverige.
  Och i synnerhet om inflödet kommer från länder som befinner sig på en lägre utvecklingsnivå en vårt land.
  Och i synnerhet om inflödet kommer från länder vars kultur är direkt FIENTLIG mot vår egen kultur.

  Sammantaget är detta en ren självmordspolitik. En självmordspolitik som fanatiskt drivits i flera decennier av makthavarna och deras politruker, trots en uppsjö av bevis på dess vanvett.

  — Skolpolitiken bygger på den idiotiska idén att ”eleverna själva ska söka kunskap”, plus en hoper andra idiotier av samma kaliber.

  Detta är så totalt bottenlöst kodumt att det inte går att genomföra i praktiken fullt ut, men redan attityden är förödande för all effektiv inlärning.

  Barn klarar generellt inte att ”själva söka kunskap”.
  Inte ens på universitetet ansågs jag t.ex. mogen att göra detta!
  Kurslitteraturen anvisades av lärarna, av det enkla skälet att lärarna var väl förtrogna med det ämne de undervisade i, och att deras uppgift bestod i att på effektivast möjliga sätt förmedla denna kunskap. Samma princip borde gälla i skolan, och den fungerar i t.ex. Finland.

  ————- Ändå fortsätter vanvettet. Varför? Därför att människan har ett behov av att TRO på något. I fallet asylinvandringen har vi fått en ny sekulär religion, som inte får ifrågasättas; på liknande sätt som kommunismen inte fick ifrågasättas i DDR.

  Liked by 6 people

 14. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  För att summera problematiken:
  It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it.
  – Upton Sinclair
  Det finns tre delproblem i denna större problematik. Du rör vid dem alla i din artikel. För att börja bakifrån och med det viktigaste först:
  1) Åsa Lindhagen (MP) är här representant för de politiker som för länge sedan slutat agera till gagn för klienten (medborgaren) i fråga och istället övergått till att agera till gagn för de kollegor / underställda som verkar inom organisationen i fråga. Med ”till gagn” menas här att hålla dem sysselsatta med något som verkar viktigt. ”Keep them busy, doing busy things” är vad det är frågan om. Klienterna (medborgarna) är sedan länge ”förvandlade” till rent insatsmaterial, som stenar som far runt på löpande band i en stenkross – otur men det var vad ödet hade väntande för dig, håll nu tyst och spela din VIKTIGA roll som insatsmaterial till denna stenkross till samhällsfunktion… Åsa Lindhagen kan eller vill inte se skogen för träden som står i vägen, eftersom hennes och många andras löner och normala liv är beroende av att somligas olyckliga omständigheter uppehålls.
  2) ”Keeping busy, doing busy things” är också allt arbetarna längre ner i dessa samhälleliga organisationer / stenkrossar försöker göra i sina strävanden att slippa inse. Allt de tänker är att, ”snälla kom inte här och gunga på min båt, jag försöker bara få åtta timmar att gå så jag får komma hem till hus och barn. Tvinga mig inte till att helt strukturera om min dag med övertid och nya rutiner, nu när det lunkar på så bra. Och framförallt, tvinga mig inte att börja tänka för mycket på hur jag skall hjälpa andra i deras olycka, jag har fullt sjå med att hålla olyckan borta från mig (jag har ju sett hur det kan gå). Få mig inte att tänka på allt detta, för då är risken att jag inser – det som jag redan insett men förträngt – att mitt arbetsliv är egentligen helt bortkastat och värdelöst.”
  3) Varje organisation tenderar att ta ett eget liv som en egen organism med en egen själ och en vilja att växa på bekostnad av sin effektivitet. Detta är kanske bäst beskrivet av Laurence J. Peter i ”The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong ” Det var ett tag sedan jag läste den (köpte den igen just nu som ebok – skall läsa ikväll), men tre saker jag kommer ihåg som nämns:
  – Befordringar är ett nödvändigt ont och eftersom vi alla blir befordrade upp till vår inkompetensnivå så sjunker också organisationens effektivitet sakta men säkert.
  – För nya befordringar krävas också hela tiden mer underställd personal att chefa över. Om jag minns rätt, för att en befordrad verkligen skall känna sig befordrad kräver varje befordring minst sex nya underställda, annars är befordringen inte en äkta befordring.
  – Folk lägger sin tid och energi på frågor de begriper och därmed vågar ha en åsikt om, vilket gör att de stora, svåröverskådliga, svårhanterade frågorna blir lämnade därhän och förblir olösta. Kompetensnivån sjunker dessutom stadigt tack vara de två faktorerna ovan.
  ”Deep state” finns väl framförallt i punkt 2, ovan. Det kommer kollektivt att sparka bakut om alltför många båtar sätts i alltför hård gungning.

  Liked by 6 people

 15. A skriver:

  Jag hörde på radio en Jugoslavisk man som bott och arbetat hårt och länge i Sverige.
  Han var mycket upprörd över utvecklingen här. Allt blir ju bara sämre och sämre, det ska ju bli bättre. Vad är det här?? -Han såg det klart, medan de flesta svenskar har förklaringar och förståelse förståss… Vidsynta som de tror de är. Det verkar gå att tuta i svenskar i princip vad som helst, bokstavligt. Om vi tänker oss att Sverige har en fiende som vill oss illa, så har jag svårt att tänka mig en mer komplett undergrävande verksamhet i full blom. Mycket resurssnålt att få människorna att undergräva sig för egen maskin med energi och glatt humör görande det enda rätta. De talar mycket om hållbarhet annars… Finns det någon rättvisa i denna värld om ett folk kan bestå på detta vis? Det mest vidsynta folket någonsin? Kritiska vithetsstudier?? Kan man tänka sig kritiska studier av något annat möjligen?

  Mvh A

  Liked by 2 people

 16. Torsten skriver:

  En tanke som for genom huvudet under läsningen var att Sverige behöver en Trump, en Trump i kvadrat som rensar upp bland tokigheterna, och så kom då Trump upp i slutet i den tänkvärda artikeln. (Man därvid fundera på skillnaden mellan en stark man och Trump.)

  En Trump-man skulle kunna göra en lång lista över ”överlevande misslyckande” en lista. som skulle appellera till många svenskar – det är ju ändå deras skattepengar det handlar om.
  I listan bör t.ex. ingå en reformering av public service som uppenbarligen inte förmår vara opartiska och sakliga, en institution som överlevt sig själva. Flumskolan är också en självklar kandidat, liksom rättsväsendet, liksom systemet med personliga assistenter (en person kan få assistans av åtta personer, som gammal får du en bråkdel av detta), invandringspolitiken, förortsproblematiken med bl.a. myndighetstrotset, global förvaring (läs outsourcing till baltiska fängelser) av livsstilskriminella, ett pensionssystem som inte förmår ge mer till de med lägsta arbetspensionerna än de som inte har arbetat. Etc.

  Sverige är öppet mål för en stark man.

  Liked by 6 people

 17. Kenneth Lundgren skriver:

  När det s.k. energiforskningsprogrammet utvärderades vid Stockholms universitet, omkring 1980, fann man några vinnare. Det var dels de myndigheter som fördelade anslagen som kunde växa för att anslagen skulle ju kontrolleras, dels kunde det politiska etablissemanget peka på hur man satsade på nya lösningar. Till sist var det de som fick anslagen som kunde fortsätta med sina verksamheter men nu med nya etiketter.

  Daniel Tarschys bok om myndigheternas 10 standardmotiveringar för högre anslag fungerar väl som handledning.

  Liked by 2 people

 18. Asta skriver:

  Läste att Sverige är ett av de EU-länder som ligger sämst till när det gäller tillgänglighet till sjukvården, främst beroende på det ständigt minskande antalet vårdplatser inom akutsjukvården, vilket i sin tur är ett resultat av att sjuksköterskorna flyr landstingen. Nu hotar även en betydande kvalitetssänkning, med Socialstyrelsens goda minne.

  Inför sommaren började de hårt pressade akutsjukhusen på grund av rekryteringssvårigheter att experimentera med så kallade sjuksköterskelösa avdelningar där undersköterskor sköter hela avdelningen inklusive läkemedelshantering på delegering. Socialstyrelsen gav godkännande till upplägget, det skulle prövas och utvärderas efter sommaren. Inom en månade hade konceptet plockats upp på flera sjukhus runt om i landet. Sjuksköterskebristen är tydligen så akut att det inte finns utrymme att invänta några utvärderingar.

  Varför sjuksklterskorna flyr nämndes dock inte, det är väl int pk att undra över det.

  Liked by 2 people

 19. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  P.S. ang. skolans katastrof:

  Svenska lärare har blivit markant sämre de senaste årtiondena. Den negativa utvecklingen har flera orsaker: dålig lön, låg status och minskad autonomi är tre. En annan starkt bidragande faktor är lärarutbildningens standard, som inte bara har sjunkit litegrann – utan helt kapsejsat.

  Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.
  Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning

  http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Angående lärare så kommer jag att tänka på att en stor del av Folkpartiets väljare var lärare. När nu lärarna blivit sämre avlönade och inte har nåt att säga till om blir de vänster. Alltså följer Folkpartiet med till vänster.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Problemet: Kronisk brist på kompetenta lärare och det blir bara värre.

   Lösningen: Lägg ut katederundervisningen på nätet och skapa ekonomiska incitament för barnen att ta del av den. (För föräldrarna att förmå barnen att ta del av den).

   Gilla

 20. Stig Fölhammar skriver:

  En dyster men dessvärre helt verklig bild av vår samtid. Försäkringskassans hantering av olika ”bidrag”, som LSS, barnbidrag och garantipensioner, utgör ett alldeles färskt exempel. Ingen, inte ens SvDs ledarsida ifrågasätter längre att den politiska sfären med dess armada av tjänstvilliga anställda inom skatteverket avkräver arbetande personer större delen av förvärvade inkomster, för att skicka pengarna till kriminella, lögnare och fuskare.
  De svenska allmänna bidragssystemen – som med nyspråk kallas ”den generella välfärden” – byggdes både upp och ut i en tid av nationell suveränitet och en registrerad, bofast och homogen befolkning. Dessa system är sedan länge obsoleta med våra flytande gränser, kringflyttande befolkningar och flyktad nationell samhörighet . När våra omnipotenta politiker nu skall försöka att lappa och laga för att återskapa systemens trovärdighet, slår det dem inte att detta är omöjligt. Verkligheten har förändrats, men politiker, ledarskribenter, opinionsbildare och bidragskramare stirrar blint på kartan och ser inte ut över terrängen
  Absurdt är en alltför lättvindig karakteristik, fullständig galenskap är mera passande.

  Liked by 11 people

 21. Tommy Santesson skriver:

  Jag tycker att Tomas Brandberg i dagens Samtiden utrycker det ganska bra:

  ”Det kanske största felet är att man vägrade (vägrar, min anm.) ta till sig statsvetenskapligt abc. Om en båt sjunker, (håller på att sjunka, min anm.) ska man då täta hålen eller trotsa naturlagarna genom att ösa in mer vatten?”

  Ett fartyg kan inte ta in mer last än det deplacerar, de konstaterade redan Arkimedes för över 2000 år
  sedan.

  Fribordet på ”m/s Sverige” minskar obönhörligt hela tiden, för att använda metaforer.

  Sista överlevande tar med sig flaggan!

  🇸🇪

  Liked by 2 people

 22. Moab skriver:

  Jag har sedan länge accepterat att Patrik är domare här, nu har jag skrivit två inlägg om IQ som inte verkat ha kommit med, eller så är jag bara otålig igen. Jag har själv aldrig intresserat mig mycket vare sig för ras eller IQ-forskning men några snabba Google-sökningar ger (än så länge) svaret att det verkar vara högst relevant och också mycket kontroversiellt. Wikipedia om boken IQ and the wealth of nations är ett tassande och brasklappande utan dess like. Själv söker jag sanningen så ser ingen anledning att hoppa över just detta område och struntar uppriktigt sagt i om det ger bränsle åt rent rasistiska argument. Är det sant så är det sant och om man förnekar det så kommer det säkerligen att ge sig till känna med kraft. Det jag fann var forskning av vad jag kan förstå högst kompetenta professorer.

  Gilla

 23. Hedvig skriver:

  OBS!

  Nu är det inte många dagar kvar innan insamlingstiden på två månader, dvs den 22 augusti till Magnus Norells forskningsprojekt ”Sverige och det muslimska brödraskapet” upphör.

  Min fråga är varför det finns så lite pengar i potten? Många som skriver här i DGS är välutbildade och har god eller t.o.m. mycket god ekonomi. Varför denna njugghet till ett så oerhört viktigt projekt? Eller förstår man inte vikten av att öka kunskapen om de starka politiska och samhälleliga krafter i samhället som vill möklägga hoten mot vårt fredliga, fria och demokratiska Sverige?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Hedvig,

   Du har rätt, men jag är lite kluven här. MSB, myndigheten vars vacklan och obeslutsamhet föranledde vårt initiativ att själva, med hjälp av ihoptiggda pengar låta göra det jobb myndigheten räddes, ändrade sig före sommaren och beslöt att ge Magnus Norell ett uppdrag. Först i september kommer vi att veta vari detta uppdrag består. Hur kunde myndigheten ge ett uppdrag utan att bestämma precis vad som skulle utredas? Jag vet inte, men jag tror att myndigheten blev hetsad av vårt initiativ och inte ville stå med rumpan bar i Almedalen, som precis höll på att börja.

   I vilket fall har DGS hamnat i situationen att inte riktigt kunna med gott samvete tjata om pengar för ett ändamål som vi inte var säkra på längre var lika angeläget. Vi återkommer den sjuttonde.

   Patrik

   Gilla

 24. OT skriver:

  De afghanska “ensamkommande flyktingbarnen” fortsätter sin sittstrejk.
  Enligt journalister Nuri Kino ska öppen droghandel förekomma bland de så kallade barnen.
  Det ska vara de kriminella gatubarn från Nordafrika, som förser afghanerna med droger. Vi kan väl anta att skattemedel finansierar affärerna.

  Handeln sker helt öppet framför polisen, som inte gör någonting. Utöver droghandeln har Muslimska brödraskapet ha setts på platsen i sällskap medpolitiker som Gudrun Schyman och Gustav Fridolin.
  Tillstånd för demonstrationen gäller delar av dygnet – övrig tid gör man alltså detta olagligt.
  Inte heller här gör polisen någonting, de förklarar det med att den politiska vilja inte finns.
  Fanns det något förtroende kvar för PK etablissemanget innan detta spektakel så är det nu fullständigt raderat .

  Gilla

 25. Christer Holm skriver:

  Sammanbrottet är ett alibi, ett skäl som eliminerar det egna ansvaret. Alla vet att man är tvungen att göra något. Man blir fri från skuld och har någorlunda fria tyglar att göra, även det obekväma, av reaktiv nödvändighet.

  Gilla

 26. Ulrika skriver:

  ” Concorde-projektet gick inte att lägga ned trots enorma ekonomiska förluster på grund av engelskfransk statsprestige och därmed åtföljande statsanslag. Först när ett av planen kraschade och alla ombordvarande dog kom anslagsförtrollningen av sig och misslyckandet befriades från fortsatt överlevnad”
  Nja, sanningen ligger nog närmare inflytandet av Boeing som inte ville ha någon konkurrens och lyckades förbjuda Concorde att landa i USA förutom i New York. Resulttet blev att flera länder drog sig ur. Att ett plan kraschade var inte Concordes fel utan berodde på att ett amerikanskt plan tappade en titanpjäs på banan just innan Concorde skulle lyfta, vilken orsakade ett hål i tanken varav eldsvådan.

  Liked by 1 person

 27. C skriver:

  En orsak som jag tror får politiskt korrekta människor att tvivla på den egna politiken är den ökade brottsligheten mot våra pensionärer. Jag har noga följt vad som sagts i debatten om våldet/rånen mot våra äldre. Jag tänker på rån vid Bankomater, bortslitande av halskedjor, övergrepp i hemmen etc. Det officiella Sverige har i stort sett förbisett denna kriminella avart med tystnad. Pressen skriver pliktskyldigt förstås, och etniciteten undvikes oftast. De enda som (förutom SD) uttalat sig är polisen (dom är tvunga), och det i allmänna ordalag som att man ska vara ”försiktig”, ”inte släppa in någon” och begära ”legitimation” osv.
  Ingen ansvarig politiker har varit ”upprörd” och krävt ”åtgärder”. Varför? Jo av den enkla anledningen att om man krävde ansvar/åtgärder så skulle det falla tillbaka på den slappa politik som möjliggjort det som nu är vardagsmat. Alltså en slapp lagstiftning. Det andra argumentet för etablerade politiker för att hålla käften är att: ”Börjar jag gapa om det här så är det bara SD som håvar in credit” – Alltså håller jag käften! Detta måste skava hos väldigt många ”korrekta” människor. Kanske är det det som skaver mest, för övrigt är all den ekonomiska brottsligheten trots allt bara en fråga om pengar. Och pengar har Sverige haft i ”obegränsade” mängder. Att föda en miljon muslimer värmer hjärtat hos PK-människor, men att tvingas uppleva kriminellt våld mot våra gamla skaver. Och inget kan man göra eller säga, återstår bara att i tysthet rösta SD.
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2017/08/13/11468480-summering-dagarna-pa-stadsfesten/

  Liked by 2 people

 28. Larau skriver:

  Riksrevisionen skall ju granska statens verksamheter. Samma gäller för kommunernas och landstingens revisorer.Man får hoppas att revisorerna är pålitliga. Inga-Britt Ahlenius var ju det. En sådan rakryggad, begåvad och stark kvinna. Söt är hon också för säkerhets skull.
  Tråkigt att det inte finns en privat revision utsedd av Arbetsgivarföreningen.
  Dagens artikel av PE är strålande. Intuitivt hade jag väl tänkt i dessa banor, ehuru luddigt. Statens, kommunernas och landstingens utförare kontrollerar sig själva. Så bra då.
  Jag läste någon gång om en avdelning på SIDA som hade fått en massa pengar över på sin budget och öste ut överskottet okontrollerat för att få behålla sin budget. Jag tror inte att det är någon skröna.
  Tänk så många hundratals miljarder kronor som slösats bort och som kunde ha varit till riktig nytta för samhället. Man tar sig för pannan.
  Det är två saker som verkligen gör mig bekymrad. Dels är det det fruktansvärda slöseriet med skattebetalarnas pengar samt dels den höga invandringen framför allt av muslimer, men det ingår ju i slöseriet.

  Gilla

 29. PYJ skriver:

  Hur ska detta inferno kunna städas upp och vilka ska göra jobbet?

  Alla pratar om klimatet, resurserna på planeten och att vår planet nu är överbefolkad.

  Ändå fortsätter u-landsbiståndet och den vansinniga folkvandringen!

  Hur ska moder jord och mänskligheten överleva om u-länderna fortsätter att föröka sig och vi i väst fortsätter att hjälpa u-länderna till högre välstånd samtidigt som de som blir utslagna i dessa u-länder vandrar upp mot Europa?

  Är det någon som tror detta är hållbart?

  Stäng gränserna och samtliga kranar, börja prioritera vårt och börja om på nytt. Det är dags att kavla upp ärmarna och förstå att nu måste släggan fram och ett nytt system byggas!

  Det postmoderna samhället har nått sin utopiska gräns!

  Gilla

 30. Olle Reimers skriver:

  Något fel måste det vara på demokratin. För att demokratin ska verka till fullo måste medborgarna ha så mycket inflytande som möjligt. Eftersom vi inte kan ha det i direkt form måste vi ha valda ombud. Så långt är alla med.

  Men nu måste vi tänka om. Alla måste inte ha inflytande över allt som händer. Kan inte ha, helt enkelt. Vänd på steken. Maximalt inflytande över det som är exklusivt ditt och minimalt över allt som inte är det.

  Det som inte är ett individuellt problem ska lösas av experter. De som har på förhand bestämda kompetenser inom ett visst område. Lärare, läkare, ingenjörer. Samhällsvetare vet ingenting. De vill bara ha mer anslag. De får gärna yttra sig men det renderar inga pengar.

  Politiker får man gärna vara men på fritiden.

  Vi har nått vägs ände. Vi måste tänka nytt! Tack Patrik för att du ständiigt sätter fingret på den ömma punkten (eller de ömma punkterna, kanske jag skulle säga. Det börjar se lite uppsvullet ut överallt, tror jag!)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.