Min erfarenhet av den globala kapitalistiska sammansvärjningen

Patrik Engellau

Om jag fick utse den mest betydelsefulla politiska reformen i Sverige under det senaste kvartsseklet så skulle det bli skolpengssystemet. Ja, jag är part i målet. Jag var, som konsult åt Vaxholms ledande kommunpolitiker, ansvarig för utvecklingen och implementeringen år 1992 av detta system i pionjärkommunen Vaxholm.

Den som inte hade något som helst ansvar för eller inblandning i denna superreform var Bildt-regeringen som tillträdde 1991. De som möjliggjorde skolpengen var jag, som under ett par år hade forskat om hur systemet praktiskt skulle kunna utformas, Hasse Håkansson, moderat kommunalråd i Vaxholm plus hans kollegor i de övriga borgerliga partierna, Marianne Synnemar, socialchef, samt förskoleföreståndaren Margareta Rosén som faktiskt var den som blev tungan på vågan till reformens fördel, se min text om detta här.

Det tog nästan ett år att förbereda systemet. Under hela denna tid visades noll intresse från det svenska etablissemanget inräknat regeringen, politiker i övrigt samt skolmyndigheterna. Kommunalrådet Hasse bara skakade på huvudet. Som den första och enda kommunen i Sverige förverkligade Vaxholm där och då en revolutionär idé som allianspartierna praktiskt taget gått till val på och under dessa avgörande månader var de nationella politikernas ointresse kompakt. Jag tror uppriktigt sagt att de inte förstod. De kunde inte skilja på ett peng- och valfrihetssystem och ett system med kommunal entreprenadupphandling av skola, något som flera kommuner försökte sig på och alla misslyckades med.

Men media var inte likgiltiga. Vaxholm – och särskilt jag – utsattes för en mordisk granskning. När det var som värst kom det ett TV-program i veckan, exempelvis i Norra Magasinet, den tidens Uppdrag Granskning, där jag framställdes som köpt agent för det internationella kapitalet – representerat av sådana som Trilateralen, Bilderberggruppen och Aspen Institute – som antogs besatt av en önskan att krossa den svenska välfärdsstaten, den svenska solidariteten och den framgångsrika svenska modellen genom att med mig som landsförrädiskt instrument undergräva den jämlika svenska skolan.

Låt mig bara omnämna några av mina meriter i sammanhanget som kunde ha gett media vatten på sin kvarn om de orkat gräva fram dem. När jag var 16 år gick jag i skola i USA och umgicks mycket i en familj där

dåvarande CIA-chefen Allen Dulles och andra sådana personer var ofta och väl sedda gäster. Sedan dess har jag och USAs ”intelligence community” varit jättetajta, det kan vem som helst begripa. Sedan var jag i Washington D. C. och förde samtal med den republikanske senatorn Barry Goldwater, ett slags Trump före Trump, som aldrig blev president. Bevisen blir alltmer övertygande, håll med om det. Sedan kom jag genom ett samarbete med Pehr G. Gyllenhammar i kontakt med Aspen Institute, som är ett slags tankesmedja för trilaterala människor. Lyssna nu: när jag konsultade i Vaxholm var jag samtidigt chef för Aspen Institute Nordic Countries Office och därmed praktiskt – erkänn kraften i bevisföringen! – taget Bilderberggruppens officielle representant.

Det är nästan så jag själv tror på ränksmideriet när jag formulerar min meritlista. I själva verket fanns naturligtvis ingen sådan konspiration. Jag var med på åtskilliga möten med Aspen Institute. På 80-talet ordnade jag själv ett seminarium i Saltsjöbaden med Bilderbergsliknande personer från USA och Europa om de nordiska länderna, deras politik och historia. Snälla och belevade internationella höjdare satt i två dagar och lyssnade på föredrag och ställde frågor till föreläsande professorer. Något kannstöperi förekom inte, i varje fall inte vad jag märkte. Jag tror ingen av dem ens visste vad skolpeng betyder. Kanske satt någon full amerikansk general i baren på kvällen och försökte övertyga någon högrankad finne att anfalla Sovjetunionen, men det upptäckte jag i så fall aldrig.

I den värld där jag lever har sådana som Hasse, Marianne och Maggan Rosén större inflytande än Trilateralen.

73 reaktioner på ”Min erfarenhet av den globala kapitalistiska sammansvärjningen

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag trumfar över ditt skolpengsystem: Skattemedel ägnade ekonomisk hjälp till barnfamiljer skall betalas ut till vårdnadshavare etappvis i takt med att det kan dokumenteras att det hamnat kunnande i ungarna och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad.

  Då får man de rätta incitamenten för alla aktörer och det är detta rättsordning handlar om. – Skattesystemet är en del av rättsordningen.

  Gilla

 2. Vårt folks överlevnad skriver:

  Utrymmet här tillåter inte att i ett enda inlägg förklara hur allt hänger ihop. Man får i mångt och mycket själv, som engelsmännen säger, connect the dots.

  Det är egentligen inte konstigare att världsetablissemanget är påverkat av Västvärldens rikaste oligarker, än att ansvariga korrumperats i mutskandaler som i Göteborg och andra lokala kommunala motsvarigheter. Det är bara korruption på en annan nivå, där ständigt samma relativt fåtal människor ständigt minglar med varandra i samma forum med globala perspektiv och efterhand får gemensamma korporativistiska intressen ovanför huvudet på konsumenterna och medborgarna.

  Det rör sig om en form av kartellbildning, korporativism, där de rikaste oligarkerna givetvis strategiskt utnyttjar sina kontakter hos politikerna och fantasiförmögenheter för att tippa vågskålen i sin favör. En maktkoncentration där ett fåtal individer sitter inne ”med en fullständigt oproportionerlig andel av makten i världen. Och eftersom de opererar globalt, med få eller inga institutionella möjligheter att motväga deras inflytande, skiljer de sig dramatiskt från forna dagars eliter, som uppstod inom nationalstaternas gränser.” Läs bl.a. Superclass av David Rothkopf för att få en idé om vad det handlar om.

  Om stora delar av samma superclass dessutom i stort delar samma globalsocialistiska utopi, som vår egen regering inte gör någon hemlighet av att de har som mål, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/, är det inte konstigare att världspolitiken färgas av detta som att den gjorde det av de internationella socialistkongresserna under 1900-talet, där likasinnade träffades och drog upp planer för världen. För vem är det i realiteten som ska styra världen så att världsagendan realiseras?

  Det handlar om målet en (Väst)världsregering, som händelsevis gör det mycket lättare för oligarkerna att slippa öda tid på och kringgå femtielva nationella regeringar och istället kan utöva påtryckning på desto färre individer med mer makt och med desto större avstånd till sina presumtiva demokratiska uppdragsgivare — folket.

  En sida av detta handlar om ett dolt vidunder, ”deep state”, som växte markant i USA och Västvärlden under Andra världskriget, då man byggde upp en gigantisk stående krigsindustri. De penningstinna oligarker som utökade sina förmögenheter på detta, har därefter gjort allt för att bita sig fast för fortsatt gödning. För att behålla greppet har de köpt upp dominerande skikt av politikerna i Washington och EU och alla tongivande traditionella massmedia. Varningarna från Eisenhower and Kennedy borde stämma till eftertanke: https://www.youtube.com/watch?v=O7hS3vn-tPE

  En annan sida av samma vidunder, med samma personer i topp, har under över 100 år byggt upp det globala ekonomiska systemet med riksbanker i så gott som varje land, en bankkartell som lever på ett pågående globalt pyramidspel genom att låna ut pengar de inte har, där vanliga medborgare och låntagare inte är stort mer än boskap som ska göda systemet, och nationella regeringar är vasaller:

  Makt korrumperar och ju högre upp du kommer, desto större lockelser till korruption. Den globaliserade politiken idag handlar därför allt mindre om höger och vänster, eftersom alla politiker oavsett partifärg, ju högre upp de kommer, riskerar kontamineras av globalismens lockelser om pengar och makt (se t ex Reinfeldt och Borg som, kort efter förrättat värv, fick oproportionerligt välbetalda jobb på just oligarkernas banker).

  Politiken idag handlar i realiteten istället om oligarkdominerad globalism kontra varje nation och folks självbestämmande.

  Makteliten gillar dock självfallet inte att den här insikten sprids. ”De gamla partierna (sjunger) okritiskt globaliseringens lovsång och negligerar varje problematisering. Man blir mäkta upprörd när någon tar upp mindre trevliga effekter av globaliseringen och dömer ut det som rasism och inskränkt nationalism även om det inte har med det att göra.”, http://erixon.com/blogg/2016/05/globaliseringens-baksmalla-politisk-dynamit/

  Läsaren uppmanas att söka upp i arkiven på Lars Berns sajt Anthropocene, https://anthropocene.live/, och Peter Krabbes blogg, https://peterkrabbe.wordpress.com/. ta dte givietvis med en nypa salt, ingen sitter inne med hela bilden, men det är alldeles för många tecken i dessa uppdagas som uppdagas med hjälp av internet för att varje seriös betraktare ska kunna vifta bort det utan att det beror på deras egna feghet och lathet.

  Lauren Southern om vad som pågår vid Medelhavet och vad som händer när man utmanar sina herrar:

  Trumps tal om globalistagendan:

  Man får hoppas att Engellaus inlägg av den här typen en form av nyfiken provokation. Den som orkar och vet mer om Engellau och hur han tänker, var snäll och ge honom vad han behöver för att ”connect the dots” och vakna upp. Vi behöver alla goda krafter för att väcka folk så att de nationella folkvalda parlamenten och demokratin inte slukas fullständigt av globalismen. Tiden är knapp. Tack för ordet.

  Gilla

  • Christer L skriver:

   Tack! Ditt inlägg stöder vad jag försökt diskutera. För skeptiker som P E handlar denna fråga dock om tro – andras närmast religiösa tro på myter och konspirationer. Vilket för min del höjer misstankegraden till ”sannolika skäl”.

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Patrik Engellau har nyligen; i en annan essä på DGS, förklarat att hans metod för att snabbare komma till sanningen är PO. D.v.s. den metod som tänkaren Edward de Bono gärna förespråkar som ett sätt för att snabbt ta sig från en sanning till en annan.

   Han är väl insatt i alla de turer i världsordningen som du beskriver men han föredrar att vara lite raljant så där i stället för att skriva folk på näsan vad han vet. Det överlåter han med varm hand till sådan som dig och mig som gladeligen med lätt skälvande röst berättar sanningen. Inget fel i det.

   Vii vet ju att våra forna herrar Bildt och Reinfeldt sedan länge har anslutit sig till det globalistiska tankegodset. De har helt enkelt tröttnat på att ägna sin tid åt att käbbla med vanligt folk. Eftersom GWH Bush har lovat sina uppdragsgivare att han har en plan för att decimera jordens befolkning med sådär 90 % så finns det en möjlighet att våra svenska herrars drömmar så småningom går i uppfyllelse.

   Vi vet också att de politiker som blir satta att hantera globala frågor snabbt får ett nytt perspektiv på tillvaron. Det hjälper inte ens att de är kvinnor och förväntas ha en mer empatisk inställning. Margaret Thatcher kallade det realpolitik när 300 000 papuaner dog i Indonesien medan Madeleine Albright tyckte att ”det var värt det” att 500 000 barn i Irak dödades under Irakkriget.

   Annie Lööf tycker att Sverige ska kunna tredubbla sin befolkning på femton år. Stefan Löfven tycker att läckande av våra viktigaste statshemligheter är ett ”matter” för att citera Obamas justitieminister Loretta Lynch.

   Alla dessa kvinnor; vi har glömt den goda Hillary. ”Vi kom, vi segrade, han dog” skrattade hon glatt.

   Globalisternas perspektiv är inte vårt. Därför är det svårare att se det. Men det finns där. Det finns det klara bevis på!

   Liked by 1 person

  • Vårt folks överlevnad skriver:

   Komplettering, följ pengarna och du ser att det är samma ägare som äger det mesta och varför de är livrädda för att folk i nationalstaterna vaknar och ifrågasätter den oligarkdominerade globalismen och det internationella bankekonomiska pyramidspelet (8:20 min):

   Den här verkligheten må vara något för omtumlande för att smälta för den som normalt bara tittar på Rapport och Aktuellt och aldrig hört talas om detta, men det finns de som försöker belysa vad som händer. De tystas nu dock allt mer aktivt ned av Google och YouTube, inklusive ”hate-speech”-lagar runt om i Västvärlden.

   All information som ifrågasätter den multikulturella utopin och globalistagendan ska bort.

   Demokrati kan svårligen fungera utan yttrandefrihet. Webben, som ju för ett antal år sedan hyllats för att genom ökade möjligheter till yttrandefrihet skulle öka möjligheterna till demokrati, håller nu tvärtom på att runt om i världen via Googles globala sökmotormonopol censureras på samma sätt som i Kina och i andra diktaturer.

   Alla avvikande åsikter som inte är lojala med tankepolisen, stämplas godtyckligt och utan överklaganderätt som rasism, fascism och nazism och ska plockas bort. Ironin kunde inte vara mer komplett, när det tvärtom är de som censurerar åsikter de inte gillar som är fascister.

   Alla ska tydligen hållas i så stor okunnighet som möjligt om de reella effekterna av den pågående eskalerande importerade samhällskatastrofen, dvs multikulturen, så att vi kan styras som menlös boskap.

   Oligarkeliten lägger uppenbarligen i en högre växel. De vill inte se fler fadäser som Brexit och Trump som avviker från etablissemangets planer.

   Det är lite märkligt att se personer på detta forum som av allt att döma efter många år tillslut genomskådat massinvandringen som knappast det kompetensregn som skulle bringa oss närmare multikulturlyckoriket, och som tillslut även genomskådat den pågående islamiseringen, så tvärsäkert och bestämt tar avstånd från alla signaler som pekar på den större bakomliggande globala agendan som driver på. Det är som om de just lyckats smälta den lilla lögnen, men ännu inte förmår ta sig an den stora. Psykologiskt är det inte svårförklarligt, det rubbar väl världsbilden och tillvaron för mycket.

   Men medan allt för många dividerar om detta, kryper världsdiktaturen obönhörligt närmare. Vi förlorar värdefull tid.

   Liked by 1 person

   • Vårt folks överlevnad skriver:

    Dave Rubin har just haft en intervju med journalisten Katie Hopkins som bevakar ämnet i Storbritannien och som, efter sina resor och undersökningar på plats runt om i Europa, menar att pusselbitarna sammantaget visar att det är något större i görningen än att massinvandringen bara är ren slump (30 min 30 sek):

    I själva verket väller pusselbitarna fram för den som tittar efter och det krävs inte så värst många av dem för att skönja ett tydligt mönster.

    Konturerna blir allt tydligare för allt fler:
    ”You’re not being tolerant.
    You’re not being inclusive.
    You’re not being open-minded.
    You’re being conquered.”

    Som någon skrev häromdagen: Ett milt ord för vad som händer är landsförräderi.

    Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Utmärkt och informativ sammanfattning. Tilläggas kan kanske att det finns anledning att granska hela IS-frågan;terrorattackerna, de politiska morden på JFK, RFK; MLK m.fl. de lämpliga dödsfallen på personer som kan eller ska vittna om mörka förehavanden etc. under de senaste femtio åren. Om din beskrivning av de globala krafterna är riktig, vilket jag tror, så har de också en exekutiv arm som har förmågan att hålla rent från krafter som motarbetar dem. Deras livgarde så att säga. Jag skulle inte bli förvånad om man skulle hitta självbärande organisationer som CIA i det sammanhanget.

   Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det har under senare tid blivit inne att se en ominös kapitalistisk sammansvärjning bakom dagens globala ekonomi och politik. Vi finner detta på många områden inte minst inom livsmedelsproduktion, medicin och klimatpolitik. Ibland finner man absurda anklagelser som för tankarna till Sions vises protokoll. Komplexa system och världsskonomin hör helt säker dit är inte prediktabla annat än i högst begränsad omfattning

  Liked by 2 people

   • Östanskog skriver:

    Instämmer med Göran. – Patriks kunskaper om dessa två samhällssystem har inte utvecklats till förtrogenhet än, otroligt nog. Jag skulle byta ordet ”socialistisk” mot ”bolsjevistisk” och med detta även ta bort ”sammansvärjningen”, eftersom detta hände i verkligheten redan för ett hundra år sedan.

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Förutsägbarhet ökar för den intressent som kan investera i framtiden, men mindre om andra intressenter känner till satsningarnas art och grad.

   Gilla

 4. BRA! skriver:

  BRA SKRIVET!

  Avgörande för ett lands utveckling – oavsett vilken – är vad varje individ, varje medborgare, gör och bidrar till utvecklingen.

  Skaffa sig utbildning, engagera sig i politiska partier, frivilliga organisationer – att tillsammans med andra som tycker likadant organisera sig.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Tungan på vågen” är inte heller korrekt. Tungan på vågen är den lilla spetsen som visar på skalan hur mycket det vägda väger. Redan på sjuttiotalet övergick man allmänt från att kalla småpartier i ett jämviktigt parlament för tungan på vågen till förmån för det lite fyrkantiga ”vågmästarparti” med dess olyckliga association till fusk och bedrägeri.

   Gilla

   • Lilla fröken PK skriver:

    Tungan är ett ålderdomligt uttryck för tyngd. I Bibeln nämns hur israeliterna fick bära Herrens tunga.
    ”Tungan på vågen” är den vikt, som genom sin tyngd får en vågskål i en balansvåg att väga över åt ena hållet. Vågmästaren var den person som skötte stadsvågen och
    som därigenom hade möjlighet att väga i någons favör, om han var oärlig.

    Gilla

 5. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Men Patrik, hur sexigt är det när Oliver Stone skall göra ”JFK”, cirka 3 timmar superkonspiration, om allt han beskriver får handla om kommunfullmäktiges kaffesörplande i Vaxholm?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jack Kennedy mördades av en fanatisk anhängare till Fidel Castro för att han hade haft fräckheten att på flera sätt angripa denna potentat. Mycket enkelt och rättframt. Oliver Stone och alla som intresserar sig för hans konspirationsteorier är idioter.

   Liked by 1 person

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Ungefär så ja,
    Men, det finns en – tycker jag själv – intelligent förklaring till det sista o dödande skottet.
    Nämligen har ett par ballistiker kommit fram till att en secret service agent med tungt vapen ställt sig upp i följebilen när denne tog fart och av misstag avlossade agenten sedan det förödande skottet.
    Attentat, Oswald + olycka skulle alltså ha varit JFK’s öde. Inte Johnson eller CIA.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Den saken blev aldrig korrekt utredd!

    Snarare hade Warren-kommisionen ENBART till uppgift ATT DÖLJA!

    Men saken är den,
    Lee Harvey Oswald, var en under cover agent jobbade FÖR DEEP STATE,
    som samarbetade med/på uppdrag av, starka politiska/finansiella intressen!

    Den av JFK stoppade CUBA invasionen var bara EN ANLEDNING!

    Det var en ren klinisk avrättning,
    t.ex. FÖRAREN bröt mot alla inlärda instruktioner om hur man skall agera,
    SAKTADE IN bilen vid ett överfall,
    i stället för att trycka gasen i botten…

    Som att då skjuta på sittande fågel,
    men det finns uppenbara bevis för ytterligare en (med)gärningsman!

    Men då hade hypotesen om en ENSAM GALNING fallit platt!

    Vilket inte fick ske,
    på några villkor i världen!!!

    A giant COVER UP!

    Jag har länkar som kan ge en HELT ÖVERTYGANDE indiciekedja!
    Välplanerat in i minsta detalj.

    Folk har dömts för mord på långt mindre…

    Storpolitik/ekonomi är ingen lekstuga/söndagsskola!

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Fredrik!
    Din invändning faller faktiskt totalt platt!

    JFK var den STOPPADE invasionen,
    som grusade planerna DEEP STATE i hemlighet hade gjort upp,
    på egen hand utan grönt ljus från högsta nivå!

    Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Eftersom det är Jim Marrs´dödsdag idag tar jag mig friheten att rätta dig. Även om nu Lee Harvey Oswald höll i något vapen (vilket jag tvivlar på) är det fysiskt omöjligt att han kunnat avfyra alla identifierade skott. ”The magic bullet” fanns helt enkelt inte. I själva Warrenrapporten framgår det om man läser den noga. (Det är nämligen så att de som genomför de här konspirationerna är skrockfulla. De måste lägga ut ledtrådar så att utomstående – om än med möda – kan leta sig fram till sanningen. Läs rapporten sid 96-107 så förstår du vad jag menar!)

    Gilla

 6. Moab skriver:

  Nej, att tro att det finns arkitekter som styr över världen i lönndom är nog en övertro, ta alla agentfilmer, spionerna de vet allt och övervakar minsta detalj, när i själva verket SÄPO sade att vi hade några hundra terrorister som hux flux blev några tusen. När kommer nästa uppdate, när de är tiotusentals? Då upptäcker vi nog det själv.

  Med det sagt så tror jag på ”fjärilseffekten” i samhälleliga sammanhang dock, vissa händelser eller viss mänsklig påverkan kan få en enorm effekt, inte per konstruktion men genom slumpmässig samverkan som går från mikroskopisk till makroskopisk. Jag hör talas om Bilderberggruppen och andra finns väl, det senaste jag gräver i är greve Coudenhove-Kalergis Pan-Europeiska union, för mig verkar detta vara en fjäril. När en idé presenteras så kan den om förutsättningarna är gynnsamma, om den verkar sann och svarar mot tidens ideér, slå rot. Jag tror att greve CKs ideér om Europa utan gränser, rasblanding och en aristokrati var en sådan idé som slog rot, och alla vet hur svårt det är att få bort en rot. Jag rekommenderar alla att försöka få bort en björkrot om stammen varit 20-30cm med spade, yxa och såg. Danande.

  Så jag tror att det är ett misstag att säga antingen Hasse eller Trilateralen, världen är mera märklig än vi tror, och vissa har faktiskt ett enormt inflytande, men inte så direkt och linjärt som en naiv beskrivning av konspirationer ibland låter påskina. För oss människor så är ideér som virus, den senaste uppenbara, allas lika värde. Men ta denna idé, så uppenbart falsk, varför tror alla på det nu, en slump, eller kan man hitta roten och ta fram spaden och yxan?
  Jag tror att boken Praktisk Idealism borde läsas, och jag tror heller inte att exempelvis Lars Bern har helt fel om globaliseringen. Om det skulla vara helt fel, om massinvandring och infantilisering och pk inte var önskvärt, borde inte ledande figurer kämpa emot det, i ljuset av terror, ekonomisk stagnation, våld, kulturella konflikter och framväxande nyhöger? Istället så är det ALDRIG någon ledande politiker som säger att den globaliserade grundtanken är fel, när den ändå så uppenbart har effekten av den minsta gemensamma nämnaren, vi sänks alla pinnhål efter pinnhål.

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det jävliga med björkstubbar, utöver att träet är starkt och elastiskt, är att de ofta har två ringar av radiella rötter under varandra. Onekligen danande. Lägg till spett till verktygen och kanske ett spel.

   Gilla

   • Christer L skriver:

    Du är obegriplig, även om orden dina betyder vad ordlistan säger. Igår for du på mig på ett obegripligt sätt. Om du läst min kommentar till slutet kanske du sett sammanhanget. Jag uttrycker där min uppfattning om hur vår europeiska relation till andra delar av världen skulle kunna gestalta sig. Läs hela det någon skriver innan du kritiserar, eller låt bli.

    Liked by 1 person

  • A skriver:

   MOAB om du tänker att idéerna är ett plan, och makt är ett annat. Om du applicerar din fjärilsliknelse på idéerna som sen används av makten på lämpligaste vis för att häva sig vidare ett stycke till.. Alltså när så är lämpligt, absorberas av makten som vill ha det för tillfället vinnande laget med sig. Mycket försåtligt. Jag tror att man måste tänka bort högre mål som tex bra när man har med makt att göra, man lurar sig själv annars. Makt är makt och om priset råkar vara söndring så blir det söndring.

   Mvh A

   Gilla

 7. MartinA skriver:

  Storkapitalet har ett livsnödvändigt intresse. Och det är att samarbeta med stater för att undvika marknadsekonomi. Och egenintresse finner uttryck. Och världen har förändrats i detta intresses riktning. Sedan bryr jag mig inte om praktikaliteterna. Tendensen är tydlig.

  Liked by 1 person

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Gode Patrik, nu är du nog mer än aningen naiv…

  Ser Du inte utvecklingen?

  Mediakoncentrationen, som är ytterst skadlig,
  se bara på Häxjakten på oliktänkande i USA/Sverige!

  EU:s utveckling mot en Stormakt,
  tom mot en GEMENSAM ARMÉ,
  utan att ha kontroll över sina egna gränser,
  med snabbt minskande lokalt Medborgarinflytande!

  Makten flyttas ständigt UPPÅT!

  Skall den användas INÅT?
  Skulle det överraska någon…

  Varför sammanträder Bilderbergarna i hemlighet,
  gäller inte längre deltagarlistorna,
  men INGET som avhandlas FÄR LÄCKA UT!

  Ställ Dig givna frågan: VARFÖR?

  Som alltid: FOLLOW THE MONEY!

  Liked by 1 person

 9. Fredrik Östman skriver:

  ”Tippade skalan” — det engelska ordet ”scales” betyder här (balans)våg eller besman. ”Tip the scales” torde därmed på svenska heta ”vippa vågen”. Ingetdera av orden ”tippa” och ”skala” har någon applikation i sammanhanget.

  Gilla

  • Hans Jonsson skriver:

   ”Besman” ett gammalt svenskt ord. Jag undrar hur många svenskar som skulle känna igen ett ”besman” om de såg ett.
   Allt av solitt järn, vikter såväl som balansvåg.

   Gilla

 10. Fredrik Östman skriver:

  Det skulle vara mycket trevligt om vi bleve kvitt alla dessa löjeväckande konspiraitonsteorier som florerar inte minst i dessa kommentarspalter. Då kunde vi ägna mer kraft åt de faktiska problemen. Men det är nog ett fåfängt hopp. De antisemitiska socialsternas retorik är alltför välpolerad för att helt falla på hälleberget. Vi får helt enkelt fortsätta att förhåna konspirationsteoretikerna närhelst de visar upp sina otvättade nyllen! ”Storkapitalet” minsann! Lars Werner kunde väl mumla sådant. Tsk!

  Liked by 3 people

  • Göran skriver:

   Konspirationer är en naturlig del av mänskligheten. Det sker små konspirationer till exempel att några i en liten förening gaggar ihop sig för att få en viss person vald till ordförande och stora konspirationer. Hela DÖ-överenskommelse är en form av konspiration för att minska SD:s inflytande till exempel.

   Det är bra med konspirationsteoretiker, för utan dem skulle inte några som helst frågor ställas. En konspirationsteori är precis som den låter en teori eller hypotes om något. Kan den sedan bekräftas eller avslås? Det är många oegentligheter som har avslöjats där de först började som konspirationsteorier.

   Så min konspirationsteori är: Hur mycket betalt får du för att skriva inlägg som avser att försöka misskreditera konspirationer?

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Den avgörande skillnaden mellan konspirationer och konspirationsteorier är att de förra är faktiska saker medan de senare är inbillningar. Med konspirationsteorier menar vi teorier om (i) stora konspirationer i (ii) inkoherenta grupper med (iii) onda avsikter, möjligtvis (iv) på ”vår” bekostnad. De faller på (i) att stora grupper inte kan behålla hemligheter, (ii) att inkoherenta grupper inte kan konspirera och (iii, iv) världen/ekonomin inte fungerar som ett nollsummespel utan som en win-win-marknad.

    Gilla

   • A skriver:

    Fredrik, jag undrar om det inte är tvärt om. Ju större lögner, ju lättare verkar det vara att upprätthålla dem. Oändliga skaror av nyttiga idioter tycks inte vilja något hellre än att hjälpa till, dessutom.

    Mvh A

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   Är inte den vanligaste (”löjeväckande”) konspirationsteori som florerar i dessa kommentarspalter den som går ut på att vetenskapsmän, politiker och journalister försöker lura i allmänheten att mänskliga aktiviteter i betydande utsträckning påverkar jordens klimat.?

   Kanske kan konspirationsteorier indelas i löjeväckande respektive icke-löjeväckande.

   Liked by 1 person

   • Vårt folks överlevnad skriver:

    Andra mycket vanliga ”konspirationsteorier”, som inte sällan florerar på detta forum, är att det rikliga kompetensregnet vi nyligen fått av överläkare och raketforskare från Syrien, snarare till förfärande stor andel består av modersmålsanalfabeter. Men detta är förstås ren nazistpropaganda utan grund.

    En annan hemsk ”konspirationsteori”, som går emot den gängse bilden vi får veta av de objektiva journalisterna på SVT och av alla andra goda företrädare för offentligheten, är att en inte alls så liten del av alla våra helhjärtat yttrandefrihets- och demokratiälskande muslimer, i själva verket har en totalitär, separatistiskt och samhällsomstörtande kalifatagenda som står i deras heliga bok och som de, otroligt nog, följer. Men även detta är givetvis ren nazistpropaganda och islamofobi utan någon som helst grund.

    Om vi då tittar på kategorin demokratiskt valda politiker som sägs riskera tappa fotfästet och börjar driva en egen agenda framför sina uppdragsgivares, folkets, finns det ju till att börja med absolut inte några som helst exempel på sådana politiker i Sverige, t ex Stefan Löfvens regering, eller hur?

    När sedan avståndet är oerhört längre mellan politikerna på EU-planet eller ännu högre upp på G7-nivå eller högre och deras uppdragsgivare — folket långt, långt, långt därnere — är det förstås bara ”konspirationsteorier” om sådana politiker på global nivå, som ständigt träffar världens rikaste och mäktigaste bankirer och oligarker, skulle kunna tänkas börja tappa markkontakt och intressera sig lite mer för att vara sina kompisar oligarkerna, som inte sällan finansierar deras valkampanjer, till lags, eller hur?

    När man t ex ständigt i opinionsundersökningar ser hur den europeiska befolkningen inte vill ha mer muslimsk invandring, men Europas toppolitiker bestämt struntar i detta och prioriterar all kraft och alla resurser på att tvinga alla länder, just nu länder i Östeuropa som motsätter sig det, att ta emot dem — istället för att lägga resurserna på att täppa till flödet — finns det ingen som helst anledning att ana ugglor i mossen om att det finns en agenda som går på tvärs med vad deras egna befolkningar ständigt uttalar (när de ges denna ynnest), eller hur?

    Att vad som sker är en bieffekt av globaliseringen och att avståndet mellan medborgare och förtroendevalda ständigt ökar och att de senare får allt större möjligheter att med allt mindre insyn driva en egen agenda och komma undan med det, faller givetvis på sin egen orimlighet, eller hur?

    Att detta är en aspekt av det som, till sammans med många andra, sammanstrålar i vad som är en naturlig effekt av eskalerande maktkoncentration och ren mänsklig svaghet, bör givetvis avfärdas som rena ”konspirationsteorierna”, javisst, >gäspsuck<.

    (Det kan finnas spår av sarkasm i ovanstående text.)

    Hur många här kan namnge sin valde riksdagspolitiker? Eller region-/landstingspolitiker? Eller ens kommunpolitiker?

    Nej, jag tänkte väl det. Detta vet politikerna och deras motsvarande intresse för oss är uppenbarligen ömsesidigt.

    Liked by 3 people

  • Olle Reimers skriver:

   Fredrik Östman; det förefaller som om du antingen inte förstår varifrån ordet ”konspirationsteori” kommer eller så gillar du att retas; helet enkelt!

   Begreppet konspirationsteori mntades av CIA som en reaktion på att Mark Lane och ett fåtal andra hade fräckheten att ifrågasätta Warrenkommissionens slutsatser. Eftersom man redan hade städslat ett antal ledande journalister via Operation Mockingbird var det nu lätt att ge dem ett vapen i handen när Lane och hans gelikar dök upp. De fick helt enkelt kallas konspirationsteoretiker. Det har därefter visat sig vara en effektiv metod för ohederlig journalistik eller för intellektuell lättja; som i ditt fall.

   Den typ av konspirationer som innebar avlägsnande av politiska motståndare har sedan dess (och även dessförinnan) praktiserats fritt av CIA; NSA och FBI; som fått agera hantlangare i dessa fall.

   Gilla

 11. oppti skriver:

  Förr i tiden auktionerades arbetsföra barn bort till dem som betalde mest och ofärdiga till dem som betalade minst allt i syfte att ta hand om de som behövde omvårdnad till för samhället lägsta kostnad.
  Jag gissar att det inspirerat till skolpengen?

  Gilla

 12. Göran skriver:

  Patrik! Nu kan du gå vidare och avskilja staten från utbildning. Skolpeng har den goda innebörden att föräldrar kan flytta sina barn från skolor där barnen inte trivs – vilket är fallet med alla jag känner som flyttat sina barn – och inte på grund av utbildningsskäl.

  När ska Sverige uppfylla FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna som säger att det är föräldrarna som bestämmer hur deras barn ska utbildas och inte staten?

  Gilla

 13. Carl G. skriver:

  De flesta brukar hålla käft om synder i det förgångna. Men inte Patrik Engellau som förväntar sig en klapp på kinden för att han är så ärlig.

  Få saker har förstört det svenska samhället inifrån så mycket som skolpengen. Skolledningar och rektorer har hamnat i gisslansituation när föräldrarna plockar barnet från en skola till en annan. Ingenting har de att sätta emot. För det är skolpengen som avgör hur mycket pengar som kommer att finnas i budgeten. Därför lägger de sig platt när föräldrarna kräver högre betyg för sina barn, bönerum, internationella kök för att svensk husmanskost inte duger osv osv osv.

  Vad händer när föräldrar flyttar sina barn från en skola i grannskapet för att låta barnet gå i en annan skola på andra sidan stan? Eller att en studiebegåvad invandrarelev hellre reser från Norsborg till Bromma för att gå på nån friskola – istället för att agera som motorn i klassen med andra invandrarelever. Jo, då försvinner det sammanhållande kittet i grannskapet. Att barnen leker tillsammans efter skoltid och den vägen bygger upp en gemenskap som kan bli en vänskap för livet. På den gamla goda tiden var det närsamhället som fostrade barnen, om nån unge busade så kunde nån vuxen i grannskapet komma med några förmanande ord.

  Så förutom att skolpengen har sänkt kvalitén i undervisningen så har den haft negativ inverkan efter skoltid på närsamhället.

  På universiteten fanns en liknande skolpeng som innebar att institutionerna fick full skolpeng när studenterna passerat genom en hel kurs. Kraven för att få godkänt sänktes – för pengarna styr ju allt. Också inom skolvärlden och akademin. Så vad hände på universiteten? Jo, där storsatsade institutionerna på kurser där de kunde plocka in hundratals studenter i en föreläsningssal och plockade bort kurser som behövde mer lärarhandledning. För kurserna med mindre grupper var inte lika vinstgivande.

  Jag tycker du ska skämmas och sluta skriva dessa hånande krönikor, Patrik Engellau.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Inget barn har en skyldighet att få sin skolgång förstörd genom att det på grund av sin begåvning måste övertaga en del av lärarens roll. Denna uppfattning är den redan ondskan och strider mot alla sanna principer om empati och solidaritet och gemenskap och jämlikhet.

   Gilla

  • Gert B. skriver:

   Inte begriper jag mycket i detta ämne, men en sak tycker jag mig förstå.
   Eleven har blivit kund! Kunden har alltid rätt…

   Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Förlåt om jag tjatar och ursäktar mig. Det gick att införa ett skolpengssystem i en kommun, men det gick inte att införa den angelägna lagändringen att betygssättningen skulle övervakas av någon annan än skolan själv. Detta handlar nämligen om lagar som en enskild kommun inte styr över. Dåvarande borgerliga regering var – och har alltsedan dess varit – helt ointresserad av detta. Därför har vi fått ett lätt haltande skolpengssystem där skolor faktiskt kan konkurrera med höga betyg. Men systemet är ändå bättre än vad som existerade tidigare. Det konstiga är att ingen regering hanterar problemet medan åren går.

    Patrik

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    PE, erkänn att extern betygssättning öppnar för att släppa all annan politisk inblandning i undervisningssektorn än just att bestämma vad man skall få betalt för att ha lärt sig.

    Tänk på mjölk istället för kunnande. – Med den ordning som gäller nu för skolan, skulle vi mata in resurser i betesdrift, komatning, mjölkning och distribution i förhoppning om att det hamnade lite mjölk på butikshyllorna att hämta. – Men vi betalar alltså bara för mjölken och allt det andra ordnar sig därmed ändå.

    Likadant skulle det ordna sig med allt det andra, om vi bara betalade (via skatten) när det hamnat kunnande i ungarna.

    Gilla

 14. PYJ skriver:

  Att vi har nyttiga idioter till politiker vet vi alla.

  Problemet är att dessa nickedockor påverkas av organisationer och lobbyister som alla har en egen agenda. Dessa organisationer och lobbyister är politikernas livlina när politiken är över.

  Hur många gånger har vår nuvarande statsminister förtydligat beröm regering fått av någon organisation eller världsledare? Statsminister blev som ett litet barn när han fick en guldstjärna av Junker och när han fick massiv kritik här hemma så poängterade han att han fått beröm av Obama, han lyste som ett litet barn.

  Vem skapade skolpengen och vilka stod som nickedockor bredvid?

  Patrik skriver:
  Ja, jag är part i målet.

  De som möjliggjorde skolpengen var jag, som under ett par år hade forskat om hur systemet praktiskt skulle kunna utformas.

  Patrik avslutar dagens text med:
  I den värld där jag lever har sådana som Hasse, Marianne och Maggan Rosén större inflytande än Trilateralen.

  Frågan är om skolpengen hade implementerats om där bara fanns en Hasse, Marianne och en Maggan?

  Varför finns alla dessa globala organisationer och varför kryllar det av lobbyister? Varför har dessa blivit ett med politikerna?

  Gilla

 15. Svenne skriver:

  Det finns ju något som betecknas ”Agenda 2030” som handlar om ”hållbar global utveckling”. Ä inte detta något som är såpass luddigt att det kan orsaka diverse kotterier, oheliga allianser och konspirationer i syfte att berika sig och vinna olika typer av fördelar?

  Jag har inte riktigt begripit vad som kommer att hända inom de inblandade länderna för att detta högstämda mål skall uppnås, men det finns nog en hel del godhetspoäng att hämta i detta. Det ligger ju en bra bit in i framtiden – liksom den påstådda krisen angående klimatet – och det finns väl fler närliggande problem att ta itu med.

  Alla kan ju nu märka att det mest akuta problemet för makthavarna är att nödtorftigt reparera, och spackla över, de problem som decennier av invandring har orsakat så det torde inte finnas så mycket kraft över till annat. Ett kommentar som jag har uppmärksammat i en vid ett tidigare tillfälle är: ”Om det brinner i köket så skall man inte oroa sig för att blommorna i vardagsrummet inte har fått vatten” och det ligger en del i detta.

  Gilla

 16. annagustin2@gmail.com skriver:

  Den mest betydelsefulla politiska reformen i Sverige under det senaste kvartsseklet ….det måste ju istället vara RÄTTEN för fäder att vara med sina nyfödda telningar. Jag ser det som den största revolutionen i landet (som genomfördes utan större aggressioner mellan människor).
  Uppväxt i en familj där fadern kom från jobbet med portifolien under armen och modern kom kort därefter släpandes på alldeles för unga matkassar. Fadern gick direkt till sin favoritstol och läste tidningen medan moderna sprang ner i tvättstugan och satte igång den, samt upp till köket för att sätta igång middaghen till familjen. Därefter kom fadern och satte sig vid dukat bord och modern serverade oss…ibland satt hon knappt med vid bordet. Därefter gick fadern in och satte på TV:n medan modern skötte avdukning, diskning, tvätten och samtidigt hjälpte oss med läxor.

  När jag såg en av mina bästa manliga vänners kärlek till sitt nyfödda barn…så tänkte jag på fullt allvar: Kan verkligen män älska sina barn lika mycket som mammorna???? Jag skämdes för min tanke…när det såklart gick upp för mig att om man bjuds in att delta så deltar men oftast helhjärtat. När nu hela samhället bjöd in männen att bli delaktiga i sina barns första tid i livet…så blev det ett första steg till ett bättre samhälle. Tyvärr gjorde andra saker massor för att förstöra samhället, Feldts avreglering av finansvärlden tex, bankernas gödslande med låneavier över landet och en mängd anda hårresande beslut som partipolitikerna tagit.

  Skattepengar har naturligtvis ingenting att göra i skolvärlden…..nu har vi fått mutor på skolorna föra tt få elever…”Börja hos oss så får Du en egen laptop som Du får behålla”….och liknade.

  Gilla

 17. Johan Utan Land skriver:

  Jag tror inte heller på någon storkapitalistisk konspiration. Hela upplägget leder nämligen till den västliga kapitalismens undergång. På kort sikt kan vissa vinster för kapitalet uppkomma genom ökad konsumtion (på kredit) men långsiktigt är undergången oundviklig.

  1: Den (Väst)världsregering som så ivrigt eftersträvas kommer nämligen inte låta sig nöjas med ett lillfinger i form a styrelseuppdrag. Den kommer istället att ta hela handen i form av skatter och regleringar. Storkapitalet kommer då inte ha någonstans att fly, utom möjligen till de delar av världen som stått emot globaliseringen. Men där kommer det ha ett hopplöst underläge. Lycka till med att tampas med det kinesiska eller ryska systemet på deras hemmaplan.

  2: I tillägg till den västliga überstat som skapas kommer den tilltagande otryggheten och de sjunkande skolresultaten att försvåra för kapitalets företag att driva sin verksamhet framgångsrikt. Den mesta viktiga utvecklingen kommer att ske i Asien framöver.

  Om nu detta trots allt mot förmodan vore en äkta konspiration av kapitalet så visade det bara att vi nu nått det tredje steget i serien förvärva-förvalta-fördärva även där. Det är i och för sig inte helt otroligt för det hela är så urbota korkat att man bara kan förklara det med dumhet.

  Nej, jag tror mer på att det rör sig om frukterna av ett gammalt Komintern-projekt med syftet att långsamt underminera Sovjets motståndare i väst. Det bär nu frukt långt efter att Sovjet självt fallit. Detta projekt lever sitt eget liv utan styrning från Moskva och dess framgångar har blivit långt större än vad dess skapare någonsin vågat hoppas på. Deras idémässiga infiltering har nämligen nått även in storkapitalets styrelserum. Det är egentligen inte så konstigt eftersom storföretag inte är några demokratier utan de facto kommandoekonomier som ideologiskt står den realt existerande socialismen nära. Det är bara det att företagen verkar i konkurrens så de tvingas ta hänsyn till omvärldsfaktorer och undvika de mest uppenbara felstegen om de vill överleva.

  Gilla

  • A skriver:

   Johan, i större skala så kan slutsatserna bli andra. Frågan är snarare var de som inte är med på tåget ska ta vägen. Alltså vi.

   Mvh A

   Gilla

 18. Stefan Sewall skriver:

  De som tror att allt som händer beror på lömska planer och sammansvärjningar; kom ihåg ordet trend och ordet mode och ordet tidsanda.

  När det t.ex. sprids en politiskt korrekt ideologi som massor av vanliga pk-människor anammar beror det till stor del på att det är en trend, inte att alla samarbetar eller att alla lyder order. De lyssnar på omgivningen och hakar på. Tidningsredaktörer och TV-programchefer hakar på PK-idéerna även utan direkta order från ägarna. Alla påverkar varann. Sedan uppstår en enformig trend, likriktning, där det så småningom blir direkt inopportunt att inte följa strömmen och det börjar formuleras programförklaringar och komma order om att fortsätta i den ingångna fåran och straffa avvikare. Senare formuleras direkta avsiktsprogramförklaringar på lärosäten och DN-redaktioner etc.

  Tänk på alla musik och klädmode- och frisyrtrender. Folk härmar varann och påverkar varann både medvetet och omedvetet. Vissa blir rädda att avvika och tvingas med.

  Alla journalister får inte order från samma chef att skriva PK. Alla politruker och socialtjänstemän och bibliotekarier får inte order från samma ställe från början. De följer trenden och senare kommer mer tvång och styrning.

  Tänk på hur rockmusiken slog igenom och nästan alla hakade på. Det var ingen sammansvärjning även om det senare kom skivbolagschefer som ville haka på och promotera sin försäljning.
  Elvis attraherade med sin musik och folk blev som tokiga av rytmerna utan att det fanns någon konspiration som tvingade fram musiken. Beatlemania slog världen med häpnad pga klangernas egen kraft.
  Numera styr kanske klädkedjorna modet mer medvetet (H&M:s vårkollektion är kanske en konspiration), men förr var det spontant uppkomna trender.
  Allt är inte styrt.
  Även på hög nivå bland politiker och höga ekonomer finns förstås samma känslighet för vindriktning och ängslighet att vara gammaldags eller bakåtvänd. Även de följer och härmar varann så att strömningar uppstår i världspolitiken och världsekonomiernas utveckling. Detta gäller västliga demokratier, inte muslimska diktaturer. Många vill vara med och styra och påverka med böcker och forskningsresultats-redovisning men det finns ingen världsregering eller världsdiktator som verkligen kan styra.

  Sedan finns en omedvetenhet i väst om islamvärldens agenda och agendadrivna propaganda, där det ju finns en tydlig medveten vilja att skapa och sprida ren propaganda för att lura oss i väst i en viss riktning att hata Israel och judar och att främja islam. I kommunistvärlden fanns verkligen en organisering av och styrning av allt som hände, på order från högsta ort, liksom i nazityskland och i islamdiktaturer. Det är väsensskilt från vår västvärld där trender och vindar strömmar som kan ändra riktning av sig själva.

  Liked by 1 person

 19. Carl G. skriver:

  Det som de borgerliga regeringarna har försökt göra med privatiseringar inom den offentliga sektorn är att göra den socialistiska ekonomin till en marknadsekonomi. Men det kan man inte göra. För villkoren inom den offentliga sektorn är aldrig lika dynamisk som inom den privata sektorn. Istället är det en slags sovjetisk 5-årsplanering där entreprenörer, vårdbolag eller friskoleföretag, lämnar in offerter utifrån givna ramar och får betalt i förskott.

  Varför har de borgerliga regeringarna gjort detta?

  Entreprenörernas uppdragsgivare finns inom den offentliga sektorn. Det är skattepengar som överförs från den offentliga sektorn rakt ner i fickorna på ägarna till dessa välfärdsbolag. Från borgerligt håll försöker man få det att låta som att det handlar om små kollektiv som driver vårdcentraler eller friskolor. Men det är ju gigantiskt stora bolag som i allt för många fall har en bakman i form av riskkapitalister.

  Man blandar korten och försöker få det att låta som att välfärdsbolagen agerar på en fri marknad ungefär som när Ericsson konkurrerar med Huawei. Men den offentliga sektorn är ingen fri marknad utan en socialistisk ekonomi.

  När de borgerliga regeringarna inte kunde göra några stora nedskärningar inom den offentliga sektorn, ja då försökte man privatisera den offentliga sektorn. Återigen, det går aldrig eftersom det handlar om en socialistisk ekonomi med skattepengar som förs över från landstingen, kommunerna till de privata välfärdsföretagen.

  På 1980-talet slog nyliberalismen genom i världen. De politiker som ville vara trendsättande profilerade sig som nyliberaler. För nyliberalerna är/var Sverige ett testland – likt ett laboratorium – och det är väl därför som bland andra Carl Bildt och Peter Wolodarski slog bakut när Sverigebilden slogs i spillror i vintras efter det att Donald Trump pekade på Sverige som ett avskräckande nyliberalt land som inga andra länder borde försöka efterlikna.

  Patrik Engellau skriver att politikerna på nationell nivå inte gjorde så mycket för att implementera skolpengen på kommunal nivå. Det jag vet från universitetsvärlden är att universiteten var väldigt medvetna om fördelarna och nackdelarna med motsvarigheten till skolpeng. Att det fanns en medvetenhet om stordriftsfördelarna med en föreläsare i jättestora aulor med massor med studenter som lätt kan slinka genom kurserna.Helt enkelt vinstmaximering på institutionsnivå inom den akademiska världen.

  Vem vet? Kanske att skolpengen var det som gjorde genusvetenskap så väldans populärt på universiteten. Billiga att anordna jämfört med naturvetenskapliga kurser som kräver moderna labb-utrustningar och datorprogram och krav på vetenskaplighet för att naturvetarna ska bli konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad. Bara en tanke.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.