Viktig bok om den humanitära stormaktens fall

Mohamed Omar

Den humanitära stormakten Sverige har havererat. Vi kan inte fortsätta som förut. Det var något som gick upp för många när asylkaoset var som värst hösten 2015. Sedan dess har debatten förändrats. Året efter asylkaoset kom boken Haveriet – den humanitära stormaktens fall. Nitton debattörer och författare bidrog med essäer om tillståndet i landet och föreslog lösningar.

I förordet skriver redaktören Andreas Swedberg att boken är ett uttryck för ett uppvaknande, att svenskarna ”under den politiskt korrekta ytan, på senare år snabbt kommit till ökad insikt om en rad samhällsproblem. Många ifrågasätter idag rättsväsendet, polisen, sjukvården, skolan, den ekonomiska politiken, feminismen, den globala uppvärmningen, Svenska kyrkan, det mångkulturella samhället, med mera.”

För mig är det framför allt två frågor som engagerar: massinvandringen och islamiseringen. Det beror på mina egna erfarenheter. Jag har själv invandrarbakgrund och är uppväxt i en mångkulturell familj och jag var muslim i många år. Jag har tänkt mycket på dessa saker. Och min slutsats är att mångkultur inte fungerar och kommer att leda till konflikter. Vi gjorde ett misstag som införde mångkultur och kommer att ångra det.

Jag har lämnat islam och valt att bejaka min svenska identitet. Mina erfarenheter av islam har gjort att jag kommit fram till att islamisk fundamentalism är oförenlig med svensk kultur och att den pågående islamiseringen kommer att leda till otrygghet, lidande och konflikter. Islam, och därmed också islamisk fundamentalism, sprids idag först och främst genom invandringen. Antalet konvertiter är försvinnande litet då islam är den minst omtyckta religionen.

Flera av essäerna berör dessa två frågor. Redan i förordet nämner Swedberg att ”invandrare utgör en oproportionerligt stor andel av dem som begår svåra brott”. Detta faktum var tidigare tabubelagt i den svenska debatten, men idag kan man till och med i Dagens Nyheter, den politiska korrekthetens banerförare, läsa att i stort sett alla gängskjutningar begås av personer med invandrarbakgrund. Det är något som de flesta svenskar redan känner till, men som media har velat mörka.

I den första essän, ”Sveriges kulturradikala experiment”, gör statsvetaren Claes G. Ryn, bosatt i Förenta Staterna, följande observation:

”Hela områden av samhällen och städer har blivit enklaver för invandrare. Stora grupper lever i det närmaste isolerade och hävdar sin kulturella egenart, något som den svenska staten uppmuntrat bland annat genom att betala för hemspråksundervisning i vilket språk som helst. Många invandrare odlar en särart, som i grund strider mot gamla svenska begrepp om rätt och fel.”

Jag har levt i ett sådant område, Gottsunda utanför Uppsala, där jag sett hur den svenska kulturen stegvis trängts undan och ersatts med invandrade, icke-svenska kulturer. I dessa utanförskapsområden kan man studera hur hela nationen kommer att se ut om massinvandringen och islamiseringen tillåts fortsätta. Sverige riskerar att bli ett stort Gottsunda, ett stort Rinkeby.

I essän, ”Svensk migration – då, nu och i framtiden”, konstaterar Patrik Magnusson, att flyktingpolitikens mål bör vara att hjälpa så många flyktingar som möjligt i världen för de resurser vi satsar, inte att förändra Sveriges kultur genom att främja invandring:

”Målsättningen bör vara att hjälpa så många som möjligt givet begränsade resurser, vilket i de flesta fall innebär hjälp på plats, eller i närområdet. En miljon satsad på att driva flyktingläger i Mellanöstern ger så mycket mer valuta för pengarna än en miljon satsad på att ta hand om en flykting i Sverige.”

Det bör tilläggas att det är tveksamt om en migrant som rest genom flera säkra länder Europa för att söka asyl i just Sverige verkligen kan klassificeras som flykting.

Frågan om islamisk fundamentalism och den snabba islamiseringen av Sverige tas framför allt i två essäer, ”Kampen om Västerlandets själ” av teologen Anna Lindén, och ”Hur ska väst förhålla sig till islam?” av säkerhetsanalytikern Mons Krabbe. Lindén tar upp en sak som borde höra till allmänkunskapen, nämligen att islam och kristendom är helt olika religioner, och att väst är som det är till stor del på grund av det kristna arvet:

”Jesus eftersträvade inte politisk makt, istället för att besegra sina fiender militärt lät han sig korsfästas av dem. Han hade inte för avsikt att grunda någon teokrati, för hans rike är inte av denna världen (Joh. 18:36) utan utgör en parallell andlig verklighet, förkroppsligad i kyrkan men i sin fullhet endast synlig för trons ögon.”

Med denna bakgrund är det lätt att inse att det inte var en slump att sekularismen kunde växa fram i det kristna Västerlandet, men inte i islamvärlden. Den kristna religionen har helt enkelt bättre förutsättningar än islam för en sådan utveckling.

”En av de viktigaste frågorna som den västerländska civilisationen står inför just nu”, skriver Krabbe i sin essä, ”är hur vi ska förhålla oss till islam. Hur kommer Sverige förändras genom den stora invandringen av muslimer till vårt samhälle?”

Det ser ganska mörkt ut:

”Vi kan konstatera att den muslimska minoriteten i Europa uppvisar mycket få tecken på framsteg när det gäller både de sociala- eller de politiska aspekterna av kulturell anpassning till västvärldens rådande normer och tankemönster.”

Det är bara att besöka en moské var som helst i Sverige så inser du att det är samma oreformerade islam som förkunnas där som i länderna varifrån muslimerna kommer, till exempel Afghanistan, Syrien, Somalia och Irak. Det är inga svenska moskéer, utan moskéer i Sverige.

För att understryka sina iakttagelser hänvisar Krabbe till opinionsundersökningar vilka visar den värderingsmässiga klyftan mellan muslimer och majoritetssamhället. Det finns ett stort stöd för sharia, islamisk lag.

Krabbe tar också upp samma punkt som Lindén, nämligen skillnaden mellan kristendomen, som bidragit till att forma vår västerländska civilisation, och islam:

”Helt klart är att ur ett kristet perspektiv så är islam mer än en religion. Det finns en markant skillnad mellan kristendomens och islams respektive ursprung. Medan kristendomen var en lära som tvingades finna sin plats inom ramen för ett stort imperium, så var Muhammeds lära, i alla fall från Medina-tiden och framåt, en statsbärande sådan.”

Den humanitära stormakten Sverige har gjort Sverige mindre humant genom att tillåta den inhumana islamiska fundamentalismen att få fäste och spridas. På så vis är det bra att denna så kallade stormakt nu har havererat.

Hur ska man då komma till bukt med alla problem som massinvandringen och islamiseringen fört med sig? Krabbe menar att mångkulturalismen måste skrotas och ersättas med en assimilationsmodell:

”Vad som krävs är en helt ny integrationsmodell, vars direkta syfte är att integrera, eller som jag vill uttrycka det, anpassa den muslimska minoriteten till det västerländska samhället.”

Jag instämmer i detta, men jag misstror möjligheten att assimilera hundratusentals muslimer med en stark, och inte sällan chauvinistisk, identitet som redan hunnit bygga upp ett parallellsamhälle.

Assimilationspolitiken bör därför kombineras med ett generöst repatrieringsprogram, det vill säga att staten hjälper invandrare som vill att etablera sig i sina hemländer. Detta kan också ses som en del av vårt u-landsbistånd.

När asylsystemet avskaffats kommer vi att frigöra resurser som kan användas både till repatriering och till ökad hjälp till riktiga flyktingar i närområdet. Så kan vi bidra till att förbättra den underutvecklade och fattiga delen av världen, samtidigt som vi skyddar välståndet, tryggheten och kulturen i vårt eget land. En sådan modell skulle göra Sverige till verklig humanitär stormakt, human både mot den egna befolkningen och mot världen.

Den här boken är visserligen ett år gammal, men bör läsas av alla som vill förstå debatten om massinvandringen och islamiseringen, samt andra svåra ”utmaningar”.

41 reaktioner på ”Viktig bok om den humanitära stormaktens fall

 1. Fredrik Östman skriver:

  Endast genom ett nytt miljonprogram kan vi fullända våra gjorda åtaganden gentemot dem vi har valt att kalla flyktingar. Först när flyktingarna har återbördats till sina tespektive hemländer är missionen slutförd. En miljon åtetbördanden på tio år. Sverige är ett rikt land, så det klarar vi! Hej hopp! Nu tar vi nya tag!

  Liked by 14 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Detta miljonprogram kommer aldrig att (S)atsas på med denna Regering!

   Assimilering av ”sekulära” Muslimer!

   Repatriering av Islamister!

   Slopad hemspråksundervisning!

   Tillåt inga fler byggande av brohuvuden i Sverige (Moskéer)
   Svensktalande Imamer enbart!

   Moskéer som predikat hat mot väst/Sverige,
   finns bara en lösning!

   R I V…

   Enklare än så kan det inte sägas!

   Liked by 6 people

  • Egon skriver:

   Riv ”gamla stan” i Stockholm.
   Jämna skiten längs marken.
   Ur askan kan ett gigantiskt flyktingboende resa sig!
   Ett monument för Sverige!
   Ett bevis på att vi ÄR de godaste i världen!!!!
   På ruinerna av ett patriarkaliskt stormaktsvälde byggs ett multi-kulti reservat för politiskt korrekta välfärdsknarkande bidragsberoende..
   Ett monument och bevis på vår ”godhet”.
   Gör det NU!

   Liked by 2 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Riv nei!! Husene står jo der allerede, med høy utnyttelsesgrad (se de trange smugene, ikke mye plass går bort på unødigheter). Penger å spare for Migrationsverket. Hiv ut dem som bor der, og fyll på med migranter, helt opp til mønet! Slottet har vel mange ledige rom, og Storkyrkan blir med litt ombygging en flott og verdig moské. Svenske institusjoner kan med fordel nedlegges, da den såkalt ‘svenske kultur’ er verdiløs.

    – –

    (NB. Dette er en parodi på den syke ødeleggelsestrang i tiden – jeg elsker Gamla Stan og nyter å være der på besøk.)

    Gilla

 2. Moab skriver:

  Invandring och barnafödande, inte att förglömma, våra BBn är under press pga alla muslimska födslar.

  Men annars, precis. Vad är ett lands största tillgång? Dess medborgare. Därför så borde den bästa U-hjälpen vara att repatriera folk så fort det går, de har fått säkerhet, förhoppningsvis lärt sig något litet, och nu skall de tillbaka och bygga sina länder. Vad är det positiva med dessa migrationsströmmar? Det utarmar dessa länder, alla som kan, alla unga, kommer att vilja flytta, det är så uppenbart ohållbart och ”Sverige” blir nog tyvärr det land som kommer att bevisa detta för världen.

  Sedan till sist, jag erkänner inte ”Sveriges” rätt att agera i mitt namn längre, endast hot om fängelse gör att jag böjer mig och bidrar till detta vansinne, utopisterna har drivit detta så långt att vi blivit fiender i vårt eget land. Just idag känns det som det mest är medias fel, som slutade granska makten och istället blev dess lakej. Imorgon kanske någon annan, men fiender är vi.

  Liked by 16 people

  • Moab skriver:

   En uppföljande inte så ny tanke är att eftersom det förhåller sig som jag skriver ovan, så avslöjas att syftet med migrationen inte alls är migranternas väl och ve, utan att förändra oss västerlänningar. På Morpheusblogg diskuteras en del av detta, vad är kärnan i tankarna bakom pk och massinvandring, jag måste informera mig mer, för om man exempelvis kan dra ut i ljuset att skälet till massinvandring är rasistiskt och biologiskt, nämligen en utopisk idé att om man blandar raserna och kulturerna och dessutom könen så kommer alla konflikter att försvinna. Om EU och globaliseringen bygger på, i grunden, biologiska tankar om rasblanding, motsatsen till Hitlers projekt, men ändå precis samma princip, så borde detta fula släpas ut i ljuset: att EU och liberalers projekt världen över bygger på en totalitär tanke om påtvingad rasblanding för att, återigen, skapa himmelriket på jorden, som vänstern alltid söker att göra för att själva få vara i toppen.

   Ju mer jag funderar på detta utan att ha läst tillräckligt, ju mer troligt verkar det, att under EU och FN osv, så finns en sorts biologisk konstruktivism, styrd av makthavarna.

   Liked by 6 people

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    MOAB: Åtminstone finns det definitivt i högröstade vänsterkretsar i Sverige, som infiltrerat mediavärlden och därifrån driver sin propaganda, sådana idéer. Alltså en närmast biologisk föreställning om att människor från andra världsdelar än Europa skulle vara överlägsna oss, och att de därför borde ta över herraväldet. Denna tanke uttrycks särskilt brutalt av en viss Tobias Hübinette:

    Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

    T.H. har varit med och grundat EXPO och är dömd för flera våldsbrott relaterade till hans extremvänster-engagemang. Har även varit misstänkt för ett mord men åtalades aldrig.

    https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

    Liked by 5 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kanskje litt pussig tilfeldighet at Coudenhove Kalergi-selskapet har solkorset som emblem? NS (Quislings parti) under krigen hadde også solkorset som sitt merke, med de samme farger (gult og rødt)! Symbol og farger som tiltrekker udemokratiske mennesker på et underbevisst plan?? Jeg bare spør…

    Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals. […]

    Gilla

   • Moab skriver:

    Är det någon som vet i hur hög grad EU explicit bygger på greven coudenhove-calergis tankar? Om de är centrala så bygger ju EU på rasbiologi, det skulle förklara mycket. Man har kanske lyckats dölja detta faktum och räknat med att tiden och folkförflyttningar skulle göra sitt, och det avslöjas genom att man ser genom fingrarna på de nya etniska rasbiologerna och låter dem hållas för de är ändå här, och kommer därmed att blandas med urbefolkningen vilket var målet från början.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    ANNE-HEDVIG!

    Bra observation…
    Vi kan nog enas om att dessa idéer är ODEMOKRATISKA PÅFUND!

    Från Übermenschen)
    Som vill skapa EN underklass!

    Geni o galenskap är närbesläktade…

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Det är uppenbart att rasblandning länge har setts som eftersträvansvärt och att en massiv smygpropaganda har pågått i decennier – titta på bilderna i massmedia och bläddra i populärvetenskapliga tidskrifter! Ideologerna lyfter fram utjämningsfördelar, konfliktminskning och kulturell berikning, populärvetenskapliga skribenter ser utvecklingen som oundviklig i historiens ljus. Alternativhögern är hård motståndare till skapandet av en ”beige” ras och mitt intryck är att både genetiker och avelskunniga har varnat för att högkvalitativa och särpräglade egenskaper försvinner. Men även bortsett från den delen av genetiken är det väl ganska givet att masseffekten av Mena-invasionen plus en långvarig rasblandning blir en allmän IQ-sänkning, kulturnivåsänkning (KQ-sänkning?) och mer frekvent beteende av en typ som i Norden närmast har tolkats som personlighetsstörning eller sociopati. Men med dagens och framtidens utvecklade teknik är nog en beige universalras ganska lätt att kontrollera, manipulera och få att konsumera mera. (För övrigt rekommenderar jag verkligen morpheusblogg – massor av gedigna artiklar sedan flera år tillbaka).

    Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Jan B kl 17.30 –

    Aftenposten (norsk eier til Aftonbladet om jeg har forstått det rett) hadde for få dager siden en kronikk der to ‘filosofer’ utbredde seg om at folk flest er for dumme til å stemme, og at stemmeretten derfor bør innskrenkes!

    De fikk heldigvis svar på tiltale, men ganske lugubert at slike udemokratiske tanker nå luftes offentlig (selvsagt forkledd i et ‘pent’ og liksom-akademisk språk.
    Pressen skyldighet i å opplyse befolkningen kom de ikke inn på…

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    @ Sixten J.

    Titta t ex på sista sidan i Biltemas katalog:

    http://broschyr.biltema.se/publication/6f34530c/mobile/?alt=1

    Blond kvinna med skäggig invandrad man, samt ett litet multikultibarn i baksätet. Noterbart är att vi än så länge aldrig ser motsatsen; en blond man med hustru i burka.

    Huruvida reklamen skapar trender eller avspeglar de faktiska förhållandena kan diskuteras, men tendensen är tydlig – vi avskaffar svenskarna genom svenskornas agerande.

    Gilla

 3. Parvus skriver:

  Jag var med om mångkultursdebatten på 70-talet. Tanken var att tillfälligt ge skydd åt bland annat chilenska och grekiska vänstersinnade flyktingar. Vi skulle ha gårdsfester och sjunga kampsånger och låta oss berikas av de exotiska flyktingarna.
  Hemspråksundervisning blev en nödvändighet eftersom de inom några år skulle återvända med svenska socialdemokratiska normer och bygga upp sitt land igen.
  Någonstans gick det fel. Allt fler anlände till Sverige utan en tanke på att återvända. Många lät sig inte heller assimileras utan började bygga parallellsamhällen.

  Det var inte detta vi avsåg med mångkultur på 70-talet. Kanske ingen ursäkt men en förklaring. Vi ville ju så väl.

  Liked by 10 people

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Fantastiskt, du går från klarhet till klarhet i dina artiklar!

  Ibland önskar jag att du engagerade dig politiskt, oavsett parti, och fick en ledande roll. Andra gånger tänker jag att det är bäst att du befinner dig utanför och kan fortsätta tala fritt!

  Liked by 5 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Kanske den uråldriga insikten, att högmod går före fall, är aktuell för den självutnämnda moraliska stormakten Sverige?

   Problemet är att de mest högmodiga – som Fredrik Reinfeldt – inte drabbas av fallet!

   Gilla

 5. Lars-Erik Eriksson skriver:

  För att repatrieringstanken skall slå rot hos lagstiftarna behövs en ny politikersort i Sverige.
  De vi har är broilers marinerade i postmodernism och statsindividualism och du får inte dessa krafter att frivilligt lämna.
  Således krävs en veritabel revolution.
  Den Nya Konstitutionens Folk.

  Liked by 3 people

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska migrationspolitiken kan närmast liknas vid ett självskadebeteende ungefär som unga olyckliga flickor som skär sönder sina handleder. Allt har i stort sett gått fel. De som skulle ta sig an de gamla blir i stället omhändertagna av de gamla som får senarelägga sin pensionering. Kvinnornas frigörelse blir till familjefängelser och den sexuella friheten stoppas med hotelser och könsstympning. Jag hoppas att den svenska vänstern kan tänka över detta och inse vad de i sin enfald och sin självförhävelse ställt till med! Om vi väntar en generation till så är det kanske inte bara migranterna som kan komma att omfattas utan hela befolkningen. Islam släpper inte sitt byte i första taget.

  Liked by 8 people

 7. Björn skriver:

  Det multikulturella experimentet som pågår, påminner mej om min barndom! När man samlade småfiskar, krabbor och andra kryp i en gemensam hink på stranden! Man fascinerades av hur lustigt alla for fram och tillbaka och försökte undkomma de andra, och samtidigt försökte hitta ett eget revir! Detta lyckades så klart inte i det högst begränsade utrymmet, och efter en stund var alla döda……

  Liked by 4 people

 8. bengtakewennberg skriver:

  När det gäller de djupa politiska och existentiella frågor Du tar upp har man i Sverige sedan länge varit naiva. I diskussionen kan man höra att ett enkultursamhälle vore bättre än ett mångkultursamhälle eller tvärtom. Inget av dessa påståenden har stöd i erfarenheten om man tänker på en del toralitära tendenser i vår närhet eller på den bristande samexistensen mellan olika kulturer i Sverige.

  Problemet är enligt min mening inte enkulturen eller mångkulturen utan svårigheten att skapa tillit mellan oss människor. Detta förhållande har av många beskrivits som en paradox. Inom vetenskapsteorin beskrivs denna paradox som å ena sidan tillitens hermeneutik och å den andra sidan tvivlets hermenutik.

  Denna paradox definierar mänsklighetens grundvillkor och det är de naiva lösningarna på denna paradox som är farliga. Varje fundamentalistiskt tankesystem – eller varje hävdande av nödvändigheten av konforma kulturer, vad det föreslagna tankesystemet än bygger på för grundsatser – förnekar existensen av detta dilemma och är därför omänskligt. Detta förnekande får naturligtvis negativa konsekvenser för många individer i det samhälle som då uppstår.

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Förstår inte riktigt. Data visar att etniskt/kulturellt homogena samhällen är överlägsna fleretniska beträffande tillit mellan människorna. Detta är ett faktum som tokvänstern försöker sopa under mattan.

   Tillit mellan människor är ALLTID strikt villkorad. Du kan lära dig lita på personer du har något gemensamt med, och som du känner — alltså du är mer benägen att lita på någon som liknar dig själv, även om en som kommer utifrån kan accepteras sedan den bevisat sig hålla måttet.

   Jag känner igen Flower-Power drömmen från 1968 — lika naiv och orealistisk nu som då.
   Grooovyy man!

   Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Ett infantilt inlägg, monokulturer har uppstått ur de konflikter som rått under mångkultur, gradvis eller plötsligt har en kultur blivit dominerande och pga den kulturella homogeniteten framgångsrik. Är Japaner naiva?

   Liked by 1 person

 9. Kirurgen skriver:

  Skickligt, initierat och välskrivet. Ett fundamentalt problem inom den islamska ”kommunen”, så som jag ser det, är att majoriteten som består av så kallade ” moderata” muslimer vilka sällan eller aldrig går i moskén, inte vågar gå samman och ta strid mot minoriteten av fundamentalistiska muslimer. Många vet ju var ultrakonservativa muhammedaner ligger och kurar, varför inte då anonymt ange dessa.
  Dock kommer tiden att verka för oss. ”Djävulen” i form av den allmänna dekadenta västvärlden äter sig så sakta in bland muslimerna, speciellt bland unga kvinnor och dekadensen kommer att bryta ner islam på samma sätt som den har gjort med kristendomen. Förhoppningsvis är en ny modern väckelserörelse på gång inom kristenheten.
  Vidare är The Oil Peak nådd och nya energialternativ utvecklas. Långt innan fusionskärnkraften är på plats är de oljeproducerande länderna ointressanta speciellt inom den muslimska världen och därmed faller också islam i västvärlden. Detta kommer sannolikt att ske innan 2050 så vi får hålla ut och kämpa hårt med att streta emot och använda alla kanaler till att informera.
  För övrigt anser jag att den sluge,hale och osentimentale Reinfeldt har förrått gamla, sjuka och svaga svenska människor genom sitt handlande. Han äcklar mig på samma sätt som de allra flesta övriga politiska halvfigurerna. Vi behöver personval i kombination med folkomröstningar och drätsel av opolitiska teknokrater som kan eliminera det fenomenala slöseriet av skattemedlen som har skett de senaste 50 åren och som kommer att fortsätta att ske om vi inte revolterar.

  Liked by 2 people

 10. Rutger skriver:

  Islam den inhumana religionen/ideologin.
  Hur behandlar man sina egna? De som inte längre vill följa islam. Detta är mycket avslöjande för hur denna religion/ideologi är.
  Enligt sharialagen ha en som lämnat islam, en avfälling, tre dagar på sig att ångra sig sedan blir det avrättning. En syrisk elev berättade för mig att i Syrien har man bara en dag på sig, sedan avrättning.

  Varför är Sverige välkomnande mot denna religion/ideologi?
  Det måste vara ”Pellejönsarna” som styr landet.

  Liked by 1 person

 11. Hedvig skriver:

  Fredrik Kärrholm, polis, kriminolog och författare till Polishandboken har i dagens SvD skrivit en gästledare om att ”Förorten behöver försvenskas”.
  Ett inlägg som tydligt vittnar om den svenska humanitära stormaktens förfall.

  https://www.svd.se/fororten-behover-forsvenskas

  Lyssna också på Martin Wicklins radioprogram ”I lagens namn” i P1 som nyss avslutades. Handlar om mångmiljonerbedrägerier riktade mot staten utförda av invandrare som använder sig av ett antal olika identiter. Finns exempel på att en människa håller sig med elva (11) olika identiter. I t ex det stora sjukhusbygget, Nya Karolinska sjukhuset i Solna, där Skanska är en huvudentreprenör, finns ett antal kriminella underentreprenörer.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/922985?programid=4702

  Liked by 1 person

 12. Svenne skriver:

  ”Jag instämmer i detta, men jag misstror möjligheten att assimilera hundratusentals muslimer med en stark, och inte sällan chauvinistisk, identitet som redan hunnit bygga upp ett parallellsamhälle”.

  Detta gör att jag är väldigt tveksam till nyttan av en militär satsning på ett starkt skalförsvar. Hur mycket vi än förstärker detta så är ju landet på väg att luckras upp inifrån. Med ett mycket stort antal människor som vi inte vet vad det är för några så är det väl sannolikt att det bland dessa finns mullvadar, infiltratörer och andra som har andra intressen än rikets väl och ve.

  Det talas ju om ett ryskt hot men den som vill genomföra ett angrepp behöver inte vara särskilt aktiv då det gäller förberedelser. Det räcker att luta sig bakåt och avvakta den fortsatta färden på det sluttande plan som Sverige nu befinner sig på.

  Gilla

 13. Gunilla skriver:

  Det är för sent. Nu skriver en polis i sVD att ‘förorten måste försvenskas’ och menar assimilering. Tyvärr är det för sent. Skadan är oåterkallelig och konsekvenserna kommer vi att få leva med i årtionden och jag är inte främmande för att vara beredd på fullkomlig förödelse av vårt samhälle.

  Gilla

 14. rudmark skriver:

  Det är bara att besöka en moské var som helst i Sverige så inser du att det är samma oreformerade islam som förkunnas där som i länderna varifrån muslimerna kommer, till exempel Afghanistan, Syrien, Somalia och Irak. Det är inga svenska moskéer, utan moskéer i Sverige.
  Mitt i prick!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.