Demokratins framtid

Patrik Engellau

Jag är rimligt säker på två saker.

Den första saken är att vi har fel om vi tror, vilket vår tid för det mesta gör, att när demokratin väl är installerad i ett land så har de samhälleliga förhållandena nått sitt högsta möjliga och slutgiltiga stadium.

Sokrates hade en annan uppfattning. Det antika Grekland var en samhällsvetenskaplig experimentverkstad där ett stort antal stadsstater då och då bytte statsskick. Ett tag hade de aristokrati, sedan oligarki, sedan demokrati, sedan tyranni och så kanske det började om från början. Sokrates hade flera hundra års historia av sådana växlingar att dra lärdom av så han förstod antagligen bättre än vår tid som bara har hundra års erfarenhet av demokrati bakom oss. Till skillnad från Sokrates har vi aldrig, utom i Latinamerika, sett en demokrati gå under och därför är vi, återigen till skillnad från Sokrates, övertygade om sådant inte kan ske.

Den andra saken jag är rimligt säker på är att nästan allting med tiden förstelnar och korrumperas av broskbildning, röta, och farliga svulster som suger energi från en minskande andel friska celler. Då menar jag inte alls bara människokroppen, utan även samhällssystemen. Att saker och ting föråldras och så småningom förgås är en livets lag och samhället är en del av livet.

Av detta kan man dra slutsatsen inte bara att demokratin borde ta slut enligt livets allmänna principer utan också att den faktiskt gör det enligt Sokrates empiriska observationer.

Sedan jag nu så flinkt och övertygande förutsett den västerländska demokratins undergång så ska jag med hjälp av Michels lag också beskriva vad som kommer att föranleda sönderfallet. Robert Michels formulerade för mer än hundra år sedan vad som kallas ”oligarkins järnlag” på basis av utvecklingen inom det tyska socialdemokratiska partiet. Järnlagen säger att alla organisationer, i varje fall politiska partier, med tiden förvandlas till byråkratstyrda apparater som bryr sig mer om de styrande byråkraterna än eventuella återstående medlemmar. I praktiken betyder detta att demokratins folkmakt gradvis men obönhörligen övergår till de valda representanternas diktatur.

(Underligt att folk inte mer uppmärksammar oligarkins järnlag nu för tiden när den så kallade populismen växer sig stark i protest mot järnlagens verkningar.)

Formulerat på det här viset verkar allt lagbundet och ödesbestämt. Kanske är det så. Sverige är nog det mest demokratiska landet i världen om man mäter demokratigraden efter intensiteten hos de hyllningar som systemets främsta företrädare ägnar den ordning där de själva är självklara härskare. Även om man mäter demokratigraden på något annat sätt, till exempel efter hur mycket gott härskarna vill göra inte bara medborgarna, utan också alla andra som vill ställa sig under härskarnas beskydd, så hamnar Sverige i topp vilket bevisas inte minst av att härskarna utnämnt Sverige till en humanitär stormakt och därigenom sig själva till världens humanitära överhuvud.

(Om du inte tänkt på hur denna genom årtionden intränade självbild omöjliggör för politikerväldet att ändra uppfattning i någon som helst fråga av betydelse för nationens framtid så pröva den tanken. När den insikten slagit rot behöver du inte längre fråga dig varför våra härskare inte vidtar några trovärdiga åtgärder mot vårt lands alltmer uppenbara problem. De själva och deras snurriga idéer är nämligen problemens kärna.)

Eftersom demokratin mätt på detta sätt har utvecklats mer i Sverige än i något annat land och Sverige således ligger i täten i nationernas marsch mot framtiden kommer Sverige först av alla länder att nå och falla utför det demokratins stup som – enligt både min vetenskapliga teori och den sokratiska erfarenheten – står på historiens dagordning.

Hur det i praktiken kan gå till när demokratin vittrar sönder? Det är väl inte så konstigt. Så länge politikerväldet för att värna om sina positioner vägrar att uppmärksamma och ta itu med medborgarnas missnöjesanledningar utan i stället ber sina värdegrundsböner och brännmärker en alltmer oppositionell medborgarmajoritet så kan den medborgarmajoriteten hamna i klorna på vilka fascister som helst som lovar rättvisa och trygghet.

Å andra sidan behöver nya rörelser som lovar rättvisa och trygghet inte vara fascister. De kan ju vara lika legitima och potentiellt statsbärande som någonsin socialdemokraterna. I så fall behöver den förnyelse av politiken som Sverige behöver inte handla om demokratins fall, utan snarare om dess pånyttfödelse.

 

84 reaktioner på ”Demokratins framtid

 1. Valter skriver:

  Demokratin måste åter upprättas gång på gång.Just nu. är det sedan länge en demokratur, som Ville Moberg sa.Makten korrumperar som vi vi vet, och eftersom de etablerade partierna har suttit länge vid samma gryta, så är det inte konstigt att de vill vara kvar, i samma system som existerat sedan mannaminne.Det känns tryggt.

  Jag ganska övertygat om att nya partier bryter upp systemet, och det är därför etablerade partier kör med skrämsel och aggressiv hat propaganda i rädsla för att en förändring håller på att ske. Alla djur reagerar med aggressivitet när dom känner sig hotade i deras tillvaro. Även människan.
  Tidningar och annan media besitter också en rädsla för förändring. Det kan vara bidragen till deras arbetsgivare som ligger i fatet. Därmed jobben.Vissa tidningar har om man räknar till anställda journalister ca 500 000 kr / journalist i bidrag av staten.Det är betydande summor.

  Jag hoppas att det tar ett antal mandat perioder innan dom ”nya” blir etablerade, för då börjar allt elände igen.

  Gillad av 2 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Det är detta vi skall fokusera på: Vad är det vi vill ha istället. – Demokratin är redan bara ett skal omkring något annat.

  Utan att ha bestämt mig för om jag gillar globalisering eller inte, har jag begrundat hur en framtida motsägensefri ordning kan beskrivas. (- Den man försöker tvinga på oss nu, hänger ju inte ihop.)

  Grundskatter: Livsrummet betraktas som ett gemensamt värlsdarv och alla som tar i anspråk något för egen del, betalar avgifter ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången. – Intäkterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam förökning.

  Mansbot: Människovärdet släpps ut ur floskelträsket och in i verkligheten så att man får till tillräckliga incitament för att begränsa våldsutövning. – Metoden består i krav på ekonomisk garant (försäkringsbolag t ex) – för diverse verksamheters bedrivande (krigsmakters bl a) och för kriminellt riskklientel som villkor för rörelsefrihet.

  Nationsgränser är ju i regel dragna med våld tvärs genom folk och den förbittring detta motiverar kan botas genom att de alltmer bara skall tolkas som gränser mellan rättsordningar som blir allt mera likalydande i takt med sin sin tilltagande perfektion.

  Folkens självbestämmande skall, istället för via valda representanter i nationella församlingar, – vars uppgift är lagstiftningen – förverkligas genom individuell makt över sina skattemedels fördelning över de av de folkvalda godkända utövarna av skattefinansierade tjänster. – Man skall då tillåtas gynna dem man känner samhörighet med oberoende av nationsgränser och där nationsgränserna omsluter olika folk, skall dessa tillåtas finansiera egna intresseorgan. – Vi är flockdjur och strävan att tillhöra en gemenskap kan inte ignoreras utan skall uppmuntras.

  Reglerna för migration kan vara de som alltid gällt: Den som kommer till en ny plats, gör klokt i att motivera sin närvaro genom att försöka framstå som mera en tillgång än en belastning och ha en bra plan för sin försörjning.

  Gilla

 3. Lars skriver:

  Elitens agerande just nu och en tid tillbaka bereder vägen för diktatur i någon form.
  Att statens våldsmonopol inte upprätthålls är det allvarligaste.
  Dock ett medvetet val från elitens sida.
  Att tumma på rättssäkerheten ökar efterfrågan på en stark man.
  Allmogen vill han lugn och ro och om en diktatur skänker detta så accepteras omvälvningen.
  Fråga till Patrik E. — Vilken roll har brist i rättssäkerheten spelat vid förändring av statsskick?

  Gilla

 4. Thomas Ek skriver:

  Vi får skylla oss själva!
  Bushs Irak-krig var nödvändigt och det blev en framgång.
  Om vi européer hade slutit upp bakom president George W. Bushs strävanden hade idag inte haft något problem med vare sig IS eller någon flyktingkris. Vi har fått vad vi förtjänar.

  Den stora skurken i dramat är vårt Public Service som undanhållit medborgarna kunskaper om verkligheten.

  Thomas Ek

  Gillad av 2 people

  • Göran skriver:

   Statens våldsmakt upprätthålls i allra högsta grad. Annars skulle det inte vara så höga skatter, skolan totalt värdelös och likaså med sjukvården. Det är bara du som tror att polisen har någon annan uppgift än att hota medborgarna. De lycka bra med det. Att polisen försöker utreda brott, det är bara en chimär så att du inte ska fundera på vad deras uppgift egentligen är.

   Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Varje rörelse som startas av gräsrötter och som blir framgångsrik behöver så småningom anställa personer som sköter den dagliga administrationen. Rörelsen byråkratiseras.

  Det som alltid händer är att byråkraterna så snart som möjligt försöker skaffa sig andra intäktskällor än medlemsavgifter för att öka sina egna löner och det egna inflytandet.

  Exempel är t.ex. hyresgäströrelsen som har fått laglig rätt att ta betalt av sina motparter, politiska partier som inte längre behöver några medlemmar för att driva politik samt EU och FN som ständigt strävar efter att skaffa sig en egen beskattningsrätt så att deras beroende av medlemsstaterna minskar.

  Denna allmänt förekommande process leder alltid till maktkoncentration och maktmissbruk av dem som slagit sig fram till maktpositioner. Något som har skett i Sverige i stor skala där den politiska klassen tillsammans med media- och kultureliterna under en längre tid har ansett sig stå över folket.

  Gillad av 5 people

  • Göran skriver:

   Du glömde bort att skriva att rörelsen blir en självändamål för de anställda i rörelsen och det som var tanken bakom den är inte längre det viktiga utan i princip bara att se till att de anställda får lön.

   Jag har set detta gång på gång.

   Gilla

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Vid något tidigare tillfälle har jag hävdat att litet hederlighet inte skadar.
  Med det menar jag att klarsynt titta på mina egna bevekelsegrunder för vad jag tar mig till. Därutöver bör jag allt erkänna för mig själv att oberoende av att mamma säkert tyckte att jag var det sötaste som fanns, så är jag inte särdeles unik. De flesta fungerar nog som jag.

  Med detta sagt så vidgår jag alltså att under min yrkesverksamma tid så levererade jag efter bästa förmåga det som min arbetsgivare ville ha av mig, för att därmed säkerställa den fortsatta inkomsten och givetvis helst några trevliga lönelyft och befordringar längs vägen.

  Nu är jag följaktligen rätt så övertygad om att de som arbetar inom det politiska etablissemanget fungerar på samma vis.
  Det finns emellertid en liten skillnad mellan ett väl fungerande företag och politiken. Ett företag kan expandera om det de gör faller kunderna på läppen.
  I politikens högborg finns 349 mandat. Punkt.

  Med mandaten följer en massa bisittartjänster, men alla dessa är beroende av hur många mandat den egna gruppen lyckas tillskansa sig.
  Tappar min grupp några mandat så är det kanske mitt jobb som ryker.
  Hemska tanke.

  Så dök då SD upp från ingenstans nästan. Inte nog med det. De snodde några mandat. Min del av kakan blev nu mindre när den skall delas på fler.
  Nu måste stämmas i bäcken!
  Eftersom man inte bara helt sonika kan slänga ut dem, så måste man få valboskapen att avstå från att rösta på dem. Hur gör man det? Misskreditering är kanske en bra idé?
  Nu gäller det att hitta lik i deras garderob samtidigt som man försöker hålla den egna garderobsdörren låst.
  Om det de säger har bäring på det diskuterade ämnet saknar betydelse. Vad de än gör och säger så skall det betraktas som fel.
  A priori.

  Hur man än vänder och vrider på saken så finns de på plats eftersom tillräckligt många i landet ansett att de företräder min åsikt i vissa frågor.
  Att då försöka isolera dem och misstänkliggöra dem med alla upptänkliga medel har så vitt jag förstår inte särdeles mycket med demokrati att göra.
  Att de dessutom har mage att påstå att det gamla gardet gör det mesta fel, gör ju inte saken bättre. Det gamla gardets existens vid köttgrytorna är ju beroende av att folket i gemen accepterar deras göranden och låtanden.

  Vi tvingas mer eller mindre dagligen konstatera att det politiska etablissemanget försöker stärka sina positioner genom att utdela förläningar till uttjänta partigängare. Fast det kallas förstås inte förläningar. Det kallas generaldirektörsposter eller liknande.
  Fast visst sjutton är det just förläningar det handlar om.

  Vad etablissemanget är för dumma att fatta eller vill inse är att detta innebär grävandet av demokratins grav.

  Jag får för mig att man i vissa fall till och med hittar på nya organisationer och kan inte undvika att tänka på John Cleese i ”Ministry of Silly Walks”. Skillnaden är väl att hans sketch var skojig.
  Vår verklighet är bara pinsam.

  Även om det skulle vara så att SD´s framgångar skulle vara en fråga om missnöjesröstande så innebär det trots detta en vitalisering av demokratin, eftersom de sittande påminns om sin dödlighet och att vilken tokmedicin som helst inte sväljs av folket.

  Gillad av 13 people

  • Göran skriver:

   Skillnaden mot företag är även att om det säljer ruttna äpplen är det ingen som vill köpa dem och företaget får läggas ned och ägare och arbetare får göra något annat. Detta är helt naturlig och kan även kallas för destruktiv kreativitet.

   Politikerna å sin sida, de blir vi inte av med hur mycket ruttna äpplen de än erbjuder. Dessutom är de lika ruttna som äpplena som de säljer. Elaka människor. Ställer bara till elände, såsom krig. Det finns inga större massmördare än politiker. Farliga människor. Och nu har de stulit alla era pengar så snart får ingen några ören på sin ålders höst.

   Gillad av 2 people

  • Jan Molin skriver:

   Nej Christer, att SD omedelbart blev avskydda, hånade och mobbade beror på de andra partiernas beslut att Sverige skulle bli mångkulturellt och detta upprätthåller man lika benhårt idag som tidigare ända sedan 1975! Detta beslutade alla dåvarande partier (detta var ju långt innan SDs framväxande). Senare under både sosse- och alliansregimer har Sveriges mångkultur fastställs flera gånger och tom i lag!
   Denna mångkulturhistorik är mycket viktigt att hålla i minnet för att förstå dagens skeenden. Sjupartierna har i verkligheten pantsatt Sverige för tid och evighet. Det finns ingen möjlighet för dem att backa, eftersom det skulle vara samma sak som att säga: ”Vi har haft fel hela tiden, vi begrep inte bättre, förlåt oss”.
   Så rädslan hos sjupartierna från SD är just hotet att SD börjar använda mångkulturhistoriken som argument, vilket man inte gör. Kanske man är rädd för att då bli påminda om att ”rasister” skapade SD från början. Jag tycker nog att man måste ta den kampen ändå.
   Och även ta fram Tage Erlanders uttryckta gillande av den homogena svenska befolkningen och sin vilja att bevara den för att undvika andra länders svårigheter med blandade befolkningar. Det märkliga var att han som efterträdare släppte fram Palme som redan föreslagit mångkulturen innan det eniga 1975-beslutet. Men han kanske ”var därtill nödd och tvungen”.

   Gillad av 3 people

   • gmiksche skriver:

    Orsaken att det blev så kan väl vara en kombination av olika faktorer. Men i slutänden är alla facetter av viljan att behålla den en gång erövrade makten. Självfallet är det lättare att styra en inhomogen befolkning där man kan spela ut grupper med olika kultur mot varandra. Det som tidigare räckte, klass mot klass, det duger inte längre.

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Patrik har börjat söka nycklar och en är nog att öppna arkiven från andra världskriget, hur kan det accepteras att de inte är offentliga? Det finns säkerligen ett huvudskäl till detta, det är att det hade blivit omöjligt att brunsmeta SD för det hade vimlat av kopplingar till nazismen hos de andra partierna.

    Gilla

 7. Martin skriver:

  Mit sunda förnuft (naivt eller ej) säger mig att folket själva måste bryta trenden. Om partierna återigen får 20-30% medlemmar som engagerat genomlyser samhällsproblemen kan inte en ”elit” (vi vet ju att riksdagsledamöterna bara har en skolbetygsnivå något över genomsnittet, något säger det väl) isolera sig från medlemmarna/folket med partistatsbidrag och o.s.v.. Risken är förstås att även folket har lika tokiga idéer, men sannolikheten minskar väl. Jag är inte engagerad i ett parti, något jag skäms över. Hur många av er som läser den här bloggen är det? Tror det är enda sättet att stoppa utvecklingen.

  Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   Det är väl inget att vara stolt över att engagera sig i ett politisk parti. Det är bara lata och korkade människor som gör det som inte duger till något annat än att leva som parasiter på befolkningen. Elaka djävlar som bara vill tvinga folk med våld eller hot om våld att leva efter deras högst egna personliga åsikter utan att bry sig det minsta om vad andra tycker.

   Gillad av 2 people

   • Martin skriver:

    Har för mig inte med stolthet att göra. Handlar mera om att ta ansvar och se till att lämna över ett bra samhälle till nästa generation (och till mig själv för den delen, jag är rätt ung). Det är just den typen av argument du för som gör att många drar sig för engagemang. Ju fler som engagerar sig, desto mindre jobb åt var och en dessutom. Behöver nog inte vara så betungande som man kanske föreställer sig. Vidare gör ju inflödet av fler människor det svårare för svagt begåvade vansinnesideologer att koppla greppet genom sina kompisgäng.

    Gillad av 2 people

   • Moab skriver:

    Så känner jag också, det är folk som jag föraktar mest av allt som blir svenska politiker allt som oftast, både i min kommun och på riksnivå. Parasiter är faktiskt väldigt träffande, men om man skall förändra något så måste det förr eller senare nå politiken.

    Gilla

  • Varva skriver:

   Helt rätt Martin – jag skäms också. Det får bli omedelbar ändring på det. Ser för tillfället bara ett parti att ansluta till för att vårt land/demokrati ska överleva.
   Tack för påminnelsen!

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   ”Över genomsnittet”? I min enfald trodde jag att det låg klart under.

   Självfallet avslöjas oförmågan då det gäller att klara av utmaningar.

   Att svetsa ihop ett par stålbalkar kan nog många lära sig. Ändå är det så att svetsare ska certifieras enligt EN 287-1 för stål och SS-EN ISO 9606 -2, -3, -4 eller -5 för aluminium, koppar, nickel eller titan och zirkonium. Politiker certifieras däremot genom val där de själva får ställa upp sina kvalitetskriterier som dessutom för det mesta överges efter valet.

   Att svetsa ihop fogarna hos ett fragmenterat multikulturellt samhälle är att ta sig vatten över huvudet. Lösningen blir då att förklara för folk att det inte krävs någon svetsning för det håller ihop ändå bara man öser skattemedel över det hela.

   Gilla

   • Martin skriver:

    Det jag hört från media är att betygssnittet för riksdagsledamoterna bara är en aning högre än rikssnittet. Ingen ”elit” precis. Kan i.o.f.s. vara så att de prioriterat den politiska karriären före skolan. Med det har å andra sidan bidragit till att vi fått broilerpolitiker utan ett verklighetsförankrande yrke att återvända till efter politiken.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Studieavbrottspolitiker finns det gott om. Det hindrar inte deras karriär, eftersom verksamheten i partiernas ungdomsorganisationer har högre meritvärde. Vad jag kommer ihåg är Carl Bildt ett praktexempel av dessa kvartsutbildade.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Går det inte att svetsa,
    då får man (S)kruva istället?

    Men är de långa nog, för att ge hållbart fäste,
    muttrar vän av ordning!

    Där är nog meningarna delade!

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Tillräckligt långa är de nog. Problemet är snarare att skruvarna är vänstergängade och muttrarna högergängade. Den passningen klarar inte ens en sjuklöver av.

    Gilla

 8. Lars Åhlin skriver:

  Vi har aldrig sett en demokrati gå under, slriver du. Har du glömt Weimar-republiken? Det är rimligen minnena därifrån som skräcken för samarbete med SD bottnar i. En felsyn, menar jag, men värd att ta på allvar och diskutera.

  För övrigt, statens och demokratins problem behandlas på ett lysande sätt i Fukuyamas ”The Origin of Political Order” och ”Political Order and Decay”. De rekommenderas varmt.

  Gilla

 9. camiry skriver:

  Stort tack för detta inlägg! Det lästes med stort nöje och större fasa. Klumpen placerades träffsäkert i magen.

  Får mig att undra om titeln på denna blog främst är en resume över svunna tider eller ett stärkande mantra inför kommande kamp. Jobbigt oavsett.

  Gillad av 1 person

 10. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för ännu en lika underhållande som tankeväckande och lärorik text, men det realistiskt sett största hotet mot just vår svenska form av demokrati torde väl ändå vara den pågående tvångsislamiseringens skrämmande snara fullbordan?

  Tänk om Fredrik Haages skämtsamma spekulationer skulle kunnat förverkligas – skulle situationen för vanliga, hederliga, utestängda svenskar supersnabbt kunna normaliseras om Visby ringmur, rent fysiskt, tilläts avgränsa etablissemangsbubblan?

  http://www.smp.se/ledare/ringbrynjan-pa-i-visby/

  Gillad av 1 person

 11. Stig Fölhammar skriver:

  Frågan om demokratins framtid är högst relevant i en tid då man t o m på Aftonbladets ledarredaktion efter Almedalsveckan undrar hur långt sammansmältningen mellan den politiska klassen och medierna har gått. Det är sällan Fredrik Virtanen på skriver något vettigt och som jag håller med om. Men även en blind höna finner då och då ett litet korn. Läs gårdagens epistel och döm själva:

  ”Men medierna? Vad håller medierna på med i Almedalen? Varför är ni där? Med 20–50 man? Ni granskar ju inte. Ni sänder ju själva. Utan att ha en marknad.Inom cirka 100 kvadratmeter lyxtältar TV4, Expressen, SVT, SR, Aftonbladet och Dagens Industri. Intill finns DN och SvD. Mediejättarna har stora scener och fulla spjäll och 20–100 event om dagen. Den postmoderna upplösningen. Hur alla lealöst bara rör om i grytan, som ”Opinion live” på individ- och mingelnivå. Inget är på riktigt, det är show. Publiken noterar att mitt i denna smet spelar journalister som ska granska politiker musik mot varandra och dansar tillsammans och super tillsammans. Det ser illa ut. Det är arketypen av etablissemanget”.

  Samtidigt, efter att ha redovisat brister inom sjukvård och polis (www.gp.se/ledare/teodorescu-betala-f%C3%B6r-havsutsikt-f%C3%A5-f%C3%B6nsterl%C3%B6st-1.4424972), ställer Alice Teodorescu i GP ultimatum:

  ”Antingen får staten bli bättre på att fokusera på sina kärnuppgifter, jaga förluster i stället för vinster, och börja prioritera bland utgiftsposterna eller så får man vackert erkänna att man inte klarar av att uppfylla sin del av avtalet (även kallat samhällskontraktet) och därmed genast sluta lägga beslag på människors hårt förvärvade slantar och i stället låta oss själva bekosta den välfärd vi behöver. Det är helt orimligt att vi ska betala två gånger, en gång till staten och därefter en gång till för en privat lösning som ska kompensera för det staten inte förmår leverera”.

  Allt tyder på att demokrtins stup är nära! Och hur var det med Weimarrepublikens sönderfall?

  Gillad av 3 people

 12. Jaxel skriver:

  Krönikans två sista stycken pekar på två alternativa utvecklingar för demokratin i Sverige.

  Undertecknad som är pessimistiskt lagd lutar åt den med en risk för att en medborgarmajoritet hamnar ”i klorna på vilka fascister som helst som lovar rättvisa och trygghet”.

  Politikerna vill alltså göra Sverige till en humanitär stormakt. Detta är inget påhitt av den nuvarande regeringen, uttalades explicit även av alliansregeringen (1).

  Projektet har hela tiden påhejats ivrigt av ledande gammelmedia. Kort sagt drivits av landets maktelit. Fast detta med en humanitär stormakt är egentligen bara en fasad för maktelitens privata frälsningsprojekt. Och hur attraktivt är det inte att, inför andra och inte minst inför sig själv, kunna framstå som en god människa om det inte kostar något i form av egna uppoffringar. När huvuddelen av räkningen för godheten kan skickas till någon annan.

  Man kan i sammanhanget beteckna det som symtomatiskt att Reinfeldt i sitt berömda/beryktade tal uppmanade svenska folket att öppna ”era” (!) hjärtan (2).

  Projektet för en humanitär stormakt hade varit OK ur demokratisk synvinkel om makteliten sagt till folket att det kräver stora uppoffringar som vi är tvungna att göra därför att vi har en moralisk plikt att göra så. Så är dock inte fallet – tvärtom. Människor som riktat invändningar mot projektet eller pekat på dettas konsekvenser eller bara pekat på en eller annan orimlighet i förespråkarnas argumentering har regelmässigt bemötts med pejorativa epitet. De har antingen kallats mindre vetande eller rasister eller fascister eller värre.

  Kostnaderna, i vid mening, för projektet har så länge de var någorlunda begränsade gått att sopa under mattan. Nu går det nog inte längre vilken skrämseltaktik som än tillämpas. Vad händer när en majoritet av folket inser att makteliten fört dem bakom ljuset?

  Förakt för folket från maltelitens sida är knappast en stabil grund för en demokrati. Fast makteliten kanske någonstans har förstått att den egna frälsning ändå kan komma att kräva något offer. Kanske blir demokratin offret.

  1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article19375557.ab

  2. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Öppna_era_hjärtan

  PS Jag hörde talet i TV. Ända tills någon explicit påpekade valet av pronomen så var min minnesbild att FR pratat om ”våra” hjärtan. DS

  Gillad av 5 people

 13. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog behöver svensk demokrati förnyas!

  Nu visar det sig att Svetsaren & Co,
  i ren desperation gjort sig redo för gravt demokratifientliga ÅTGÄRDER?

  Hen planerar att kraftigt inskränka YTTRANDEFRIHETEN,
  strax efter vårt världsunika 250-års Jubileum,
  i avsikt att dölja allvarliga samhällsproblem för Medborgarna!

  Med akt o mening att tysta systemkritiker,
  speciellt inom alternativ fri press!

  Dags att inse att Socialdemokratin nått vägs ände, som statsbärande kraft?

  Enbart en tidsfråga innan Internet censureras i DDR 2.0???
  (S)tasi härjar snart vilt?

  Gilla

 14. oppti skriver:

  Vi måste lägga alla meningsskiljaktigheter åt sidan och helt koncentrera oss på den för mänskligheten avgörande frågan.
  Om det som vissa påstår är klimatet eller som andra fattigdomsbekämpning eller migration.
  Där är meningarna skilda. Det är svårt att få enighet när verkligheten tränger på.

  Gilla

  • Varva skriver:

   Om man frågar vår mest meriterade klimatforskare Professor emeritus Lennart Bengtsson så är det inte ”klimat-tjosanhejsanet” vi ska koncentrera oss på utan miljöfrågor. Koldioxid är ingen farlig gas vilket många luras att tro. Att göra rent i haven och sluta släppa ut skit där gör att vi kan leva av fisken i framtiden. Sluta att förgifta vår miljö och våra jordar. Många politiker och organisationer blandar ihop klimat /väder och miljö. Varför? En del är säkert dåligt pålästa och en del vill sannolikt ”blanda bort korten” för att driva sin agenda.

   Gillad av 3 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Håller fullständigt med!
    Det är andra utsläpp vi måste se upp med, rena gifter!

    Rent vatten är det viktigaste!
    CO2 är enbart en välkommen SKATTEBAS!

    Gilla

 15. Ulf H skriver:

  Ett öppet och demokratiskt samhälle förutsätter en demokratisk debatt. Idag saknar vi en sådan, och då är ju frågan om vi kan kalla ”vårt” samhälle demokratiskt?

  Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Absolut inte!

   Demokratur är rätt begrepp!
   Man styr över folkets huvuden, utan att fråga!

   Islamiseringen är EN sådan (S)ak

   Gilla

 16. Rutger skriver:

  Demokratins förfall i Sverige har fler ingredienser än att partisystemen frigör sig från folket och fattar beslut som folket inte delar. Härskarna vill också kapa åt sig mer makt. Det sker genom att allt fler områden blir föremål för demokratiska beslut istället för att tas individuellt av den enskilde. Varje nytt beslutsområdes demokratiskt förankrade beslut delas av inte av alla, varför demokratins framskridande på nya områden får minoritetsförtrycket att omfatta alltfler människor och ökar missnöjet. Vid någon punkt så blir demokratin då i istället ett förtryckande ok. I grunden handlar det om att demokrati Inte kan sägas vara bättre än diktatur om man inte definierar dess gränser och har ett starkt minoritetsskydd. Att man tex tvingas lämna över sin plånbok till två rånare i Kungsträdgården uppfyller demokratins grundregel att minoriteten tvingas vika sig för majoriteten. En otyglat demokratiskt system som Sveriges, kombinerat med makthungriga politiker, har därför en inneboende egenförstörande kraft.

  Gillad av 2 people

 17. Erik Bergman skriver:

  Sveriges finansminister t ex vet inte vad demokrati är. Hon tror att det är det samma som”allas lika värde”. Förmodligen vet hon inte heller vad ”allas lika värde” innebär. Denna kunskapsbrist är hon säkert inte ensam om i regering och riksdag.

  Gillad av 5 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kunskapsbristen är uppenbar!

   Låter hellre Sverige haverera, gå åt H-E,
   än att samtala med SD!

   Det finns ett passande ord för det!

   LANDSFÖRRÄDERI…

   I Norge åtgärdade man det e WW2!

   Tjära o fjädrar vore ett minimum!!!

   Gilla

 18. Moab skriver:

  I boken ”On liberty” så är Mills första argument för yttrandefrihet att det möjligen är så att minoriteten har rätt, och att majoriteten därför inte borde förvägra sig själv möjligheten att höra argumentet. Mill inleder kapitlet lite lustigt, han kan inte föreställa sig att pressfriheten kan bli hotad igen (1859), han hade nog också svårt att föreställa sig den situation som vi sett utveckla i världen där pressen så genomgående lierat sig med makten och majoriteten och minoritetsargumentet med all kraft tystas. Jag tror att detta enda faktum möjligen förebådar vår demokratis fall, man har en gång för alla bestämt sig för vad som är rätt och eftersom detta aldrig kan vara så att ett samhällsbygge är helt ”rätt” så när nya kaplastavar läggs till så lutar tornet mer och mer. För en utanförstående som inte är uppe i tornet så är det förvånande att man inte ser den snabbt växande vinkeln. Det är också uppenbart att för att tornet inte skall rasa, det nu mest sannolika scenariot, så måste det byggas ett rejält stycke i motsatt riktning för att balansera de synder som nu begås, ett konststycke som jag tvivlar på att vi förmår. Specifikt så tänker jag här på att om inte tornet lutat så mycket så hade man kunnat leva med ett visst inslag av islam men nu kommer repression av denna religion att krävas för att tornet inte skall rasa.

  Ett annat helt grundläggande problem är avsaknad av bildning hos våra ledare och mediapersoner. Det är skrämmande att jag som amatör ser längre än i stort sett allt som skrivs på svenska (förutom det några skriver på denna blogg och liknande), var är den bildade eliten i debatten? Antingen så finns den inte (nog nära sanningen) eller så har den också köpt majoritetsuppfattningen och blivit förförd av utopin för dagen.

  Jag tror att vi står vid ett vägskäl som vi inte kommer att kunna återvända till, får vänsterliberaler världen över fortsätta så kommer de att begränsa det fria ordet, för att dölja diskussion om den verklighet vi skapat. Det verkar exempelvis uppenbart att ett samhälle inte kan leva med ständiga terrordåd begångna av folk som inte hör hit, det är inte något som man vänjer sig vid, förr eller senare kommer en riktad motreaktion, förbjuder man utpekanden av i detta fall muslimer som ansvariga så kommer dessa att begå fler och fler brott och terrordåd tills en motreaktion blir omöjlig att hålla tillbaka. Status-quo är omöjligt med ständiga riktade terrordåd och riktat sexuellt våld.

  Därför tror jag att några få personer nu har Sveriges öde i sina händer, det är de som styr M, L, KD, och C, de andra har valt att gå emot SD och måste därför välja ytterligare repression av det fria ordet. Jag är dock inte hoppfull, just för att vår politikerklass är så obildad och inte verkar se vad som sker. Byter inte alliansen sida i 2018 så tror jag att Sverige står inför en våldsam kollaps. Hur många muslimer har vapenlicens?

  Gillad av 3 people

 19. Anonym skriver:

  Demokrati måste väl vara det bästa. Demokrati är ju till för att hindra tyranni från någon envåldshärskare.

  Men i praktiken fungerar det inte så demokratiskt ändå fast vi har demokrati – t ex väldigt många fler svenskar har röstat på SD än på Miljöpartiet, men ändå har vi det lilla Miljöpartiet i regeringen.

  Och Anne-Marie Pålsson visar i boken ”Knapptryckarkompaniet” hur tyranniska även demokratiskt valda partiledare kan vara. Dock – tack vare demokratin så kan en sådan partiledare bara tyrannisera ett begränsat antal år. Utan demokrati skulle vi ha honom på livstid.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Fredrik den Furste…

   Nu har vi den alltid förbannade Don Stefan istället!

   Nog är vi många som drömmer om den snälle Jimmie istället!
   En ledare som bryr sig om sitt folk!

   Gilla

 20. Björn skriver:

  Vi har ingen demokrati här i Sverige, så länge vänsterfolket tillåts ta sig rätten till och utan straff kan sätta sig över lagar och beslut, genom vad de själva kallar ”civil olydnad”! Maskerade pöbelhopar, bestående av hundratals yrkeskriminella vänsterdrägg som går bärsärk i städerna, kallas också för ”folkliga protester”, medan en liten klick unga och löjligt underbegåvade ”nazister”, som står rätt upp och ner med nån fjantig fana på ett torg nån stans i periferin, utmålas som ”största hotet” mot demokratin i Sverige! Självinsikt, är inte vänstern starka sida, kan man konstatera!

  Gillad av 5 people

 21. Svenne skriver:

  ”Så länge politikerväldet för att värna om sina positioner vägrar att uppmärksamma och ta itu med medborgarnas missnöjesanledningar utan i stället ber sina värdegrundsböner och brännmärker en alltmer oppositionell medborgarmajoritet……”

  Här kommer jag att tänka på Erik Ullenhags försök att döda de ”myter” som cirkulerade bland medborgarna och skapade anledningar till missnöje. Han gav – vad han tyckte – starka argument för att skjuta oron och missnöjet i sank men med ett misslyckat resultat. I och med att både kritiska röster mot invandringen och argument gentemot denna då fanns uppe på bordet så trodde jag, naivt nog, att detta skulle kunna bilda underlag för en saklig diskussion angående invandringspolitiken, men så blev ju inte fallet.

  Istället så fick jag till min förvåning se att socialdemokraterna – då de vann valet – raderade riksdagssidan med argumenten mot ”myterna” och detta gjorde mig mycket betänksam av följande anledningar:

  – Eftersom S är en ivrig invandringsförespråkare så skulle dom nog ha behållit ”mytsidan” om de hade betraktat argumenten som dräpande för att gynna ”den goda saken”.

  – Eller ansåg S att alliansen, i och med ”mytsidan”, hade tagit ett initiativ som skulle medförda en risk att dessa kom att visa en alltför stor handlingskraft då det gäller att stödja fortsatt hög invandring vid jämförelse med S?

  – Eller kan det vara så att det – eftersom korten från båda sidor nu fanns på bordet – fanns en risk att detta skulle resultera i en diskussion kring sakfrågor som skulle avslöja hur grunda invandringsförespråkarnas argument i verkligheten är?

  Själv tror jag att anledningen till borttagandet av ”mytsidan” beror på den sista anledningen. Karin Jämtin förbjöd ju att invandringspolitiken skulle diskuteras vid Socialdemokraternas partikongress år 2015 och detta visar ju att det är ett inflammerat ämne som medför risker om det börjar ventileras. Nu förespråkar Aftonbladets Anders Lindberg att det kommande valet bör handla om det mesta utom invandringspolitiken och detta stödjer mitt antagande att de inte klarar av en saklig diskussion om ämnet trots experthjälp från EXPO.

  Gillad av 2 people

 22. C skriver:

  ÄVEN JAN SCHERMAN SKÄMS ÖVER JOURNALISTSKRÅET IDAG

  I en intervju på 24 min i SVT Forum intervjuvar Cecilia Gralde Jan Scherman som har arbetat som journalist i mer än 40 år, bla på SVT, Chef på Aftonbladet, TV4 Kalla Fakta och som chef för TV4 och numera som frilansare.

  Jan Scherman håller på att göra en TV-serie om den svenska demokratin som firar 100 år.
  Scherman beklagar att demokratin är en sjuk patient som mår mycket dåligt!
  Allt färre i Sverige engagerar sig. Och det är kanske inte de bäst lämpade som blir politiker enl Scherman. Han känner sig orolig och osäker på vart det bär hän med den bräckliga demokratin i Sverige.

  Jan Scherman beklagar sig också över dagens journalister och han anser att de är mycket ljusskygga när de själva skall granskas. Att de idag arbetar åt makten och storföretagen! De sköter inte den uppgift som de skall sköta, att i huvudsak granska makten. De har istället blivit maktens eget redskap.

  Intervjun finns att se i SVT
  Play: SVT Forum 7/7 12.05.
  Intervjun börjar på klockan 15.25, en bra bit in på det
  235 minuter långa avsnittet
  fr Almedalen!

  Han säger: – Det finns ingenting som man får så mycket elände av och för som när man börjar granska sin egen yrkeskår. Hur komplicerat det blir, hur oroliga alla är och hur känsligt det är. Det är lättare att få en intervju med ordföranden för Svenskt näringsliv än med ens kolleger! Vägen till målet är rätt krånglig när man skall börja granska medierna!
  ”Sorry to say”, säger Scherman och fortsätter: Medierna blir i sin slutenhet, och ibland i sin symbios med makten en del av det här DEMOKRATIPROBLEMET.
  Medias slutenhet behöver ersättas med en helt annan öppenhet och självkritik. Detta är en del av demokratiproblemet.
  (Cecilia Gralde verkar vara lite spänd? En rädsla över vad Scherman skall säga i nästa andetag?)

  Det är Intressant när Scherman berättar om hur Facebook har kartlagt alla våra riksdagsmän in i minsta detalj där de samlat ihop ca 600 kategorier med information om varje riksdagsman!
  Att Storebror ser dig i en tid då demokratin skakar i sina grundvalar är farligt enligt Jan Scherman!
  Besluten fattas långt bort!

  Ett sekel har gått sen demokratin föddes och det har tyvärr inte hänt så mycket, säger Scherman!
  Socialdemokraterna har fler följare på Facebook än medlemmar!

  Serien börjar i januari februari nästa år- Valåret!
  (Vi får hoppas att den är fri från agendajournalistik från SVT’s sida?).

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Med tanke på Schermans ställning och faktiska maktposition undrar jag om det inte är bara avledande pladder. Ur Schermans biografi på Wikipedia framgår bl a följande:

   ”Sommaren 2013 meddelades att Scherman fått anställning som strategisk rådgivare för Aftonbladet TV från årsskiftet 2013/2014.[5] Ett arbete som han kombinerar med styrelsearbete och andra uppdrag”

   För min del har jag inte kunnat observera någon som helst påverkan på AB i den riktning som Scherman påstå sig stå för sedan hans tillträtt som strategisk rådgivare.

   Rökridåer, dimma, bortförklaringar, kamouflage…

   Gilla

   • Erik skriver:

    Öppna Stasi-arkiven så får vi svart på vitt en gång för alla vem som har jobbat för vem… och vem som fortsätter att jobba för vem. Det är väl inte så farligt att öppna dem om ingen har något att dölja? För det har ju ingen nu aktiv i ledande position? Jag vet inte, men som allt har blivit så är jag extremt misstänksam mot väldigt mycket numera. Även så för det som tas upp i den här tråden.

    Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Journalisterna är numera Maktens Megafoner!
   Kritiskt granskande hör till en svunnen tid, när O:na fanns!

   De välbetalda säkra jobben i en döende bransch,
   är de som (des)informatörer till stat o myndigheter företag!

   Lydig vovve åt makten, sen är din lycka gjord!!!
   Journalistikens huvudregel nr ett!

   Med få undantag!

   Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Här skapas samtidens självförståelse. Det mesta går att bena upp och förstå med två nyckelord: ”Egalitarism” och ”Sanning”. Demokratin går under därför att Egalitarismen har götts upp till en farlig jätte – och hans tjänare och de skäggiga alliansbröderna har sett till så att deras motståndare, Sanningen, ligger gängmisshandlad i ett dike. Nu tänker de hämta svärdet och filma den slutliga lösningen.

  Demokratin definierad som ”majoritetsvälde + valda representanter” har många svagheter: Hjordens egenskaper och psykologi får styra, representanterna kan vara odugliga, korrumperade, manipulativa. I många länder finns balanserande krafter: En fungerande opposition, kompetenskrav, granskande media och rättsinstanser, ämbetsansvar, osv. Men i egalitarismens och egenintressets namn har ledarskikten i Sverige avskaffat motvikterna. Så nu råder ett ledarlöst, ansvarslöst, egalitärt konsensusvälde med enbart nollor vid styret. De ser helst att bara nollor produceras i Sverige, för deras självbild kan då visa en etta framför alla dessa nollor.

  Bristerna i demokratin, i vetenskaperna, t o m i vårt privatliv, kan uppvägas om vi strävar mot Sanningen. Det är ingen truism, utan en förtätad insikt. Det mesta här på DGS uttrycker hur vi söker sanningen och reagerar på osanningar med vrede, besvikelse och sorg – ungefär som när vår älskade har bedragit oss!

  MOAB har skrivit om hyckleriets centrala roll i vänsterliberalernas självbild. Ja, inte ens egoismen är samhällsfarlig, om den inte förenas med lögn och hyckleri. Allt som kan avslöjas kan avväpnas, om makteliten tillåter sanningen att visa sig och verka!

  Vi kan tala om osanning av fyra typer: 1) Okunnighet, 2) Omedvetet självbedrägeri, 3) Medvetet hyckleri, 4) Lögn. Alla fyra kan samverka, men självbedrägeriet och hyckleriet befäster självbilden att man är godare, står på en högre etisk och moralisk nivå. Den självbilden spricker om sanningen kommer fram.

  Sanning = verklighet = realism. Strävan efter sanning => realistisk utveckling och mognad för individen och samhället. Egalitarismen strider mot naturen, alltså mot verkligheten och dess utvecklingslagar. Därför måste den förbli osann, kan inte tåla sanning. Även andlig utveckling förutsätter att man tar in all den sanning man stegvis förmår bära. Jesus förklarade just detta: Sanningens ande är det högsta och heligaste, det som människan inte får förbryta sig mot.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Jag har inte funderat färdigt om hyckleri med jag tänker att det finns två typer, en är personlig och psykologisk, och den andra är ett samhälleligt hyckleri, hyckleri som ideologi. När båda dessa börjar samverka så är det som när man häller härdare i epoxin när man bygger surfbrädor, det blir om det blandas rätt stenhårt. Detta tror jag vi har idag, en stenhårt lager av hyckleri som vi måste igenom.

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    MOAB, du har rätt. Det individuella / personliga är en liten ström, som förstärks av den väldiga och långvariga samhälleliga strömningen, som är hegemoniskt ”vänsteristisk” och på grund av sin natur inte kan vara annat än falsk / osann / hycklande på djupet. Samma fenomen gäller en lång rad psykologiska defenser, omedvetna och medvetna, och t ex inversionen, omkastningen av sant och falskt, som är mycket PK-typisk. Det som för en normalseende och normaltänkande verkar helt ologiskt följer bara en annan, inverterad logik.

    Gilla

 24. Erik skriver:

  Här artikuleras min oro också. Vad händer när tillräckligt många ser vad som har hänt, håller på att hända och kanske kommer att hända? Vem tackar nej till trygghet på gator och torg och frihet från egendomsbrott? Arm i arm med de riktiga fascisterna kommer många att vilja gå.

  Sedan kom nästa tanke. Den enda hårdhet som idag visas från myndigheter är mot de absolut mest försvarslösa i samhället. Personer i behov av dygnet runt assistans, äldre i behov av omsorg, osv. Samtidigt som det smäller hårt och snabbt och ordentligt för minsta lilla sammanslutning som ens kan likna medborgargarde och andra liknande sammanslutningar.

  Så var är fascisterna?

  Jag är jätterädd för framtiden. Det sker nu är fel fel fel!

  Gillad av 1 person

 25. dolf skriver:

  Jag vet att jag hänvisat till den ett flertal gånger tidigare, men tycker den är relevant här. Jag ser en samhällsutveckling som jag beskrev i Sverige – en modell för ett slavsamhälle. Det är inte en blind utveckling utan en som i mångt och mycket avsiktligt genomdrivs. Frågan är vem som egentligen håller i tåtarna.
  Men en sak, som inte tas upp i mitt inlägg, är att den representativa demokratin, i den form vi har, är byggd och konstruerad för att skapa ett slavsamhälle över tid. Det ligger i systemets natur att maktgalna psykopater tar sig till toppen av maktpyramiden. De ärliga och goda (på riktigt, inte dagens posörgoda vänster) människorna slås ut under processen så att man i princip får en mer och mer destillerad renodlad ondska ju närmare toppen man kommer.
  För att travestera amerikanarnas uttryck ”The proof is in the pudding”: beviset är på remiss till lagrådet. (Jag syftar på de omfattande förändringar regeringen vill genomföra i yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen och som om de lyckas smyga igenom sin gaffelomröstning [en precis innan valet, en precis efter] på samma sätt som när de skrev in EU-medlemskapet … bye bye democracy.)

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Men det dessa filurer inte tänker på är om några andra partier får makten. Då kan de ju själva råka illa ut. Eller kanske det är just det de räknar med. Utan att behöva be om ursäkt för alla dumheter så hamnar de i skamvrån (eller värre). Så de krattar manegen för att vi en gång för alla ska kunna göra oss av med PK folket.

   Gilla

  • Moab skriver:

   Mycket bra, samma sak kan ske i stora företag men det är nog i politiken som det är mest uttalat, till sist så är de värsta på toppen, om med den svenska modellen så betyder det de värsta hycklarna. Jag tror att hyckleriet sitter så djupt i dessa människor, det är både medfött, en talang för hyckleri, och inlärt under långa år i partiapparaten.

   Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   Anders Ygeman måste väl vara ett lysande exempel ….
   Jag lyssnade på dig Anders Ygeman när opinion Live sände från Almedalsveckan på Gotland. Jag blev djupt bekymrad när jag hör hur lite du vet om polisen och hur dysfunktionell denna myndighet just nu är.
   Först fick du svara på en fråga om framtiden som ställdes av en ICA-handlare. Hon berättade att enda gången som polisen anlände snabbt, när hon utsattes för brott, var vid ett väpnat rån. Alla andra gånger hade polisen, om de ens kom, kommit flera timmar senare trots att polisstationen ligger bara 300 meter från hennes affär. Varje anmälan hade lagts ner omgående trots att de innehållit uppgifter om brottslingen.https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/49565-du-ar-ute-pa-grumligt-vatten-anders-ygeman/

   Gilla

 26. William skriver:

  Demokrati och diktatur är inte svartvita begrepp.

  I en demokrati utgår makten ifrån folket i form av representanter. I en diktatur utgår makten från en mindre krets som inte behöver folkets stöd för att genomföra beslut.

  När man inser att både diktaturen och demokratin aldrig kan verka fullt ut inser man också att det finns en gråskala mellan dem.

  En diktator måste förhålla sig till folket och andra maktcentrum i samhället och kan därför inte styra ett land helt utan friktion eller tillbaka hug i form av revolutioner och statskupper. En demokrati kan aldrig representera majoritetsbefolkningens uppfattning i alla frågor på ett effektivt sätt. Därför förflyttas en del av beslutsfattandet till politikerna själva.

  Det finns ett talesätt ”sover man i en demokrati vaknar man upp i en diktatur”. Med denna insikt förstår man att ett land kan gå från en stark demokrati till en svag demokrati för att sedan övergå till en diktatur. Tyvärr så är min uppfattning att Sverige redan har blivit en svag dysfunktionell demokrati. Frågan är när och hur vi skall befästa demokratin?

  Gillad av 1 person

 27. DAGISFRÖKEN skriver:

  ”..har vi aldrig, utom i Latinamerika, sett en demokrati gå under…” ? ? Portugal var om jag minns rätt det första landet i Europa med allmän rösträtt 1910. Avskaffades efter 7 år. F ö vad gjorde Lenin, Mussolini, Hitler, Papadopoulos, Gottwald,..?

  Kanske levererar herr P. en alltför djup djupsinnighet för min ytlighet.

  Påminner f ö om Poppers kända: Demokrati ska vi ha därför att det är det enda kända sättet att byta regering utan att avliva den sittande. Oblodigt. Alltså inget snack om folkstyre.
  Och Churchhill: Parlamentarisk demokrati är ett dåligt styrelseskick. Alternativen är sämre.

  Med de paralyserande konsekvenserna som vi ser. Den för tillfället varande Oppositions halvan utlovar om > vi > så blir det allt genast – och gratis. Men folket väljer inte för utan bort, den klassiska negativa rösten.

  Våra länsstyrelser inrättades på 1600 talet för att vara centralregeringens företrädare på plats.(Det fanns inga telefoner då) Fast en del missuppfattar och tror att dom företräder länet. Länsstyrelsen har två funktioner:
  1. Deponi för trötta politiker
  2. Djävlas med bönder

  en hann innan dess mynta ett nytt uttryck: ”Gordons knut” – inte illa.

  Med tanke på dessa funktioner är det bokstavligt talat otänkbart – att lägga ned
  länsstyrelserna.

  Någon som vet vad den egna landshövdingen heter ?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Det där med den portugisiska republiken (som enligt min historiebok avskaffades efter 16 år) är ju sant. Men det resoneras mycket om huruvida det verkligen var demokrati under perioden. Samma med Lenin, Weimarrepubliken etc. Jag kanske skulle ha sagt att vi aldrig sett stabila, etablerade demokratier gå under.
   Patrik

   Gilla

 28. dolf skriver:

  En del av problemet är nog att man ser demokrati som något slutgiltigt. Har man uppnått demokrati har man demokrati och alla ifrågasättanden är då anti-demokratiska och, säger det ”sunda” förnuftet, demokratin skall inte behöva tolerera anti-demokrati, så därför stänger vi ute alla anti-demokrater, så alla som ifrågasätter varande demokrati utesluts ur samtalet. Och vi har därmed en diktatorisk demokrati, eller demokratisk diktatur. Välj det som smakar bäst.
  ”Demokrati” är en vag och odefinierad term. Vi vet (väl) alla att det ordagrant står för folkstyre, men det finns ju en uppsjö av olika sätt att implementera detta folkstyre. Vi ser ju t.ex. tydliga skillnader mellan hur USA, UK och sverige har implementerat begreppet. (Och USA må vara en republik, men den är en republik grundad på en demokratisk bas.)
  Eftersom det finns ett flertal demokratiska system så följer också att inte alla systemen kan vara perfekta. Det måste alltså gå att genomföra förbättringar i de demokratiska systemen. Man måste därför kunna ifrågasätta dem och föreslå ändringar i dem. Förändringar kan vara allt från det banalt enkla – som till exempel i det svenska systemet, där allt som i praktiken behövs är ett beslut att genomföra förändringen, att ta bort 4%-spärren – till det oöverskådligt komplexa där man inte bara ger kommuner äkta autonomitet utan också inför en mer diversifierad beslutshierarki med åtskilliga fler beslutsnivåer än bara 3 (kommun, landsting, rike) .
  Vårt demokratiska system är ett riggat spel som behöver genomgå fundamentala förändringar från botten upp.

  Gillad av 1 person

 29. Jaxel skriver:

  Ett intressant fenomen i Sverige är att vi fått en ny sorts politisk korruption. Jag tror den är ny i alla fall.

  Dagens svenska politiker använder inte stora summor skattemedel till att helt ohemult berika sig materiellt.

  Visst man ger sig själva arvoden och löner, men detta sker helt öppet och handlar trots allt om begränsade summor.

  De verkligt stora beloppen som våra politiker spenderar för egen räkning handlar om att köpa sig andlig frid – en sorts avlatsbrev skulle man kunna säga – för medel som tvångsmässigt tas från medborgarna. Vad är talet om en humanitär stormakt annat än ett sätt för makthavarna att skaffa sig en gloria som i förlängning skall ge en plats i himmelriket.

  Men det är folket som får betala för den glans makthavarna omger sig med. Man använder skattemedel för att i andligt och humanitärt avseende berika sig själva. Jag skulle kalla det för korruption.

  Gillad av 2 people

  • Jaxel skriver:

   Korrupta politiker av traditionellt snitt använder statens resurser för pråla i materiell glans. Politisk korruption av svenskt snitt använder statens resurser för att pråla i andlig glans.

   Gillad av 2 people

   • Jaxel skriver:

    Måhända blir det så. Fast det är knappast det de tänkt sig. De har allt ställt in siktet på de högre sfärerna i paradiset.

    Gillad av 2 people

 30. dolf skriver:

  Göran Fredriksson nämnde (07:25) EUs och FNs försök att få beskattningsrätt. Att FN skulle få en beskattningsrätt känns väl ännu så länge ganska avlägset, men att EU skulle få någon slags beskattningsrätt känns inte alls otroligt. Lite underligt är att jag tror inte någonstans att jag sett någon ta upp konsekvenserna av detta för sverige.
  Vi är redan nu, om jag förstår det rätt, stora netto-betalare till EU. EU-upplysningen.se hävdar att regeringen budgeterar för 29,6 miljarder i EU-avgifter och räknar med att vi kommer att få tillbaka drygt 11 miljarder. En netto-förlust på 18,3 miljarder.
  Vi kan väl ganska lätt förutse att en EU-beskattning också kommer att visa på en liknande netto-förlust. Hur stor beskattning vill EU införa? 0.5%, 2,5%, 5%, 15% eller 25%? Det kan vara värt att tänka på att vår moms på 25% som idag tas från samtliga produktionsled från början var en ”tillfällig” oms på 4,2% som enbart togs ut i slutledet.
  Hur skall sverige med världens högsta(?) skattetryck klara av ytterligare en EU-skatt ovanpå det? Om EU får en beskattningsrätt på ett par procent så lär vi inte ha något annat val än att sänka de inhemska skatterna eller helt döda vår ekonomi.
  Någon som har några givande tankar om detta?

  Gillad av 1 person

 31. 77711n skriver:

  Att återupprätta verklig demokrati är inte så svårt som många gör det till. Finns viljan och insikten – inte minst hos journalisterna – är det bara att återta makten över politikernas självsvåld och de rättigheter de genom åren utvecklat för sin position.
  1/ Se till att valsedlarna utformas så att personval blir möjliga
  2/ Se till att politiker för valbarhet ska ha egen yrkeskarriär
  3/ Förbjud politiskt tillsatta tjänstemän
  4/ Avskaffa en rad av de förmåner politikerna tillskansat sig
  5/ Inför tjänstemannaansvar
  6/ Upprätta en Författningsdomstol
  7/ Upprätta ett reellt kommunalt självstyre
  8/ Skär ner på antalet riksdagsmän
  9/ Inrätta reella möjligheter till beslutande folkomröstningar
  10/ Inför tydlig genomlysning av kriminella brott efter etnicitet. Inga insatser för att åtgärda problem är möjliga om man inte förstår dess orsaker och orsakerna hänger samman med omständigheter och kulturella bakgrund.

  Några av de reformer som jag i skrivande stund omgående ser borde vidtas för att upprätta och stärka vad vi har kvar av demokratin

  Gillad av 4 people

 32. Per Eriksson skriver:

  Genom DÖ så stod det nog klart för en stor minoritet av medborgarna att demokratin, som vi lärt känna den, går mot avskaffning.

  De nya Moderaterna och Socialdemokraterna ingick en pakt bestående av att i framtiden så styrs landet av minoritetsregeringar och riksdagen sätter sig i baksätet, dessutom har även regeringen klämt in sig i baksätet och låter det välfärdsindustriella komplexet styra landet.

  Parlamentarismen är således avskaffad och oavsättbara byråkrater bestämmer landets framtid.

  Gillad av 2 people

 33. Björn skriver:

  Den svenska versionen av demokrati, är när makteliten(MSM m.fl.) på fullt allvar, anser att t.ex vandrande enmanstält från Somalia, muslimska fundamentalister och IS-krigare, ”har rätt värdegrund” är ”lika mycket värda som alla andra” och därmed har rätt att sticka in sina bidragssugrör i våra välfärdsinstitutioner, medan vi c:a 2 miljoner skattebetalande svenskar som stödjer SD:s politik har FEL ”värdegrund”, och helst bör brinna i helvetet i stället för att ges inflytande på politiken!

  Gillad av 1 person

 34. Carl Svensson skriver:

  Demokratin får på sikt svårigheter utifrån vad vi idag kallar demokrati. Ett eller flera muslimska partier kommer att göra sin stämma hörd och dessa kommer sannolikt att samla stora skaror som en motvikt mot nationalisa partier som fortsätter växa. Kanske sker en samansmältning av det största muslimska partiet med Miljöpartiet, FI, Västerpartiet till ett parti som kan tänkas heta antinationalistisk front. Om 128 år, försiktigt räknat, nås punkten där muslimerna är i övervikt i Sverige. Dagens demokratiska partier utesluter en sådan utveckling med motivet att dagens muslimer blir svenskar på sikt. Men den som känner till ”Fredens religion” vet att det inte bara är att lämna och tillströmningen från Arabländer där konflikter frodas än mer när oljan tar slut, kommer inte att upphöra vilket påskyndar datumet för muslimsk dominans.

  Gillad av 2 people

 35. Vargen skriver:

  Demokrati är tron på att hälften av alla människor har rätt mer än hälften av tiden. Vilken är den bästa styrelseformen? Den som lär oss att styra oss själva. Kritik av demokrati kan bestå av påståenden om att den är ekonomiskt ineffektiv, politiskt idealistisk, dysfunktionell, moralisk korrupt eller helt enkelt suboptimal sociopolitiskt.

  Här finns några personer med antidemokratisk filosofi Martin Heidegger, Hubert Lagardelle, Charles Maurras, Friedrich Nietzsche, Adolf Hitler, Platon, Aristoteles, Carl Schmitt, Hans-Hermann Hoppe, Oswald Spengler, Nicolás Gómez Dávila, Elazar Menachem Shach. En rad ideologier och politiska system som har motsatt demokrati, absolut monarki, aristokrati, nazism, fascism, teokrati, feodalism och anarkism.

  Gilla

  • dolf skriver:

   Man skall inte glömma att hälften av medborgarna är dummare än genomsnittet (eller medianen om man ska vara petig, men eftersom IQ skall vara normalfördelad så är det samma sak). Så i princip behöver man bara få med sig den dumma halvan av befolkningen plus ett fåtal smarta (lätt gjort i egenintressets namn) för att bilda en majoritet. Detta är intimt sammanknutet med politikens floskelisering, vilket jag bland annat tagit upp i Svensken är en floskelfeminist.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.