Varför sälja vapen?

Nils-Eric Sandberg

Vår vapenexport utgör en försvinnande del av totala exporten, men har diskuterats mer än något annat utrikeshandelsärende i decennier. Nu har en utredning föreslagit nya regler, klart och tydligt mycket oklara. Oavsett hur de tolkas påverkar de inte tillståndet i världen; om osympatiska regimer inte får köpa vapen från Sverige köper de vapen från andra länder. Den internationella vapenhandeln är köparens marknad.

Vår vapenexport har ett enkelt ekonomiskt motiv. Att utveckla nya vapensystem kostar mycket. Sverige är ett litet land, med 1,2 promille av världens befolkning och sex promille av världens BNP. För att kostnaderna för vapenproduktion ska bli rimliga måste de slås ut på fler produkter än vad Sverige själv behöver. Alltså måste de vapenproducerande företagen exportera.

Alternativet är att Sverige går med i Nato. Då kommer vi in i världens största vapensystem. Vi måste hålla oss med en egen armé, men flyg och fartyg får vi hjälp med. Det är i det här perspektivet vi måste föra vår eviga diskussion om vapenproduktion och vapenexport. 

Problemet är att de grupper och partier som hårdast kritiserar vapenexporten också säger absolut nej till medlemskap i Nato. 

Sådan är logiken som styr vår försvarsdebatt.