Varför sälja vapen?

Nils-Eric Sandberg

Vår vapenexport utgör en försvinnande del av totala exporten, men har diskuterats mer än något annat utrikeshandelsärende i decennier. Nu har en utredning föreslagit nya regler, klart och tydligt mycket oklara. Oavsett hur de tolkas påverkar de inte tillståndet i världen; om osympatiska regimer inte får köpa vapen från Sverige köper de vapen från andra länder. Den internationella vapenhandeln är köparens marknad.

Vår vapenexport har ett enkelt ekonomiskt motiv. Att utveckla nya vapensystem kostar mycket. Sverige är ett litet land, med 1,2 promille av världens befolkning och sex promille av världens BNP. För att kostnaderna för vapenproduktion ska bli rimliga måste de slås ut på fler produkter än vad Sverige själv behöver. Alltså måste de vapenproducerande företagen exportera.

Alternativet är att Sverige går med i Nato. Då kommer vi in i världens största vapensystem. Vi måste hålla oss med en egen armé, men flyg och fartyg får vi hjälp med. Det är i det här perspektivet vi måste föra vår eviga diskussion om vapenproduktion och vapenexport. 

Problemet är att de grupper och partier som hårdast kritiserar vapenexporten också säger absolut nej till medlemskap i Nato. 

Sådan är logiken som styr vår försvarsdebatt.

 

22 reaktioner på ”Varför sälja vapen?

 1. Anders Svensson skriver:

  Vi är redan helt integrerade i NATO, och det kommer att bli mycket dyrbart för det hårt arbetande Svenska Folket. Samma scenario som i slutet av trettiotalet, och vi vet ju hur Finlands krig för att skapa ett StorFinland slutade …

  Gillad av 1 person

  • phnordin skriver:

   Egendomlig historiebeskrivning. Läs på lite bättre. Dessutom var Finland uselt rustat för all möta den Sovjetiska övermkaten inför vinterkriget 1939

   Gilla

 2. Christer H skriver:

  Ännu större framstår hyckleriet om man läser boken ” I Tyst Samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika” av Bengt G Nilsson.
  Boken handlar om hur Sverige ( svenska skattebetalare under socialdemokraterna) stödde rörelser som hade en priviligierad ställning hos Sovjetunionen. Sovjet levererade vapen, Sverige stod för ”humanitär hjälp” till de sovjetstödda upprorsrörelserna i Angola, Zimbabwe, Sydafrika och Mozambique.
  Resultat – kaos och korrupta regimer i varje land vars revolutioner stöddes av Sovjet/Sverige.

  Gillad av 1 person

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Nja detta är väl en alltför förenklad bild av situationen. För det första finns det flera alternativ än att vara sin egen vapenproducent, alternativt tillhöra NATO. Man kan exempelvis köpa vapen utan att tillhöra en viss allians.

  Grundproblemet idag är väl att Sverige saknar ett vettigt försvar, och det hjälps inte upp av att det finns en viss vapenindustri, Kanske är det tvärtom, att det ”försvar” som finns egentligen är en subvention och eftergift åt svensk vapenindustri.

  Den mest korrekta analysen är sannolikt att vapenindustri blivit en så komplex business att den inte hör hemma i ett så litet land som Sverige, i vart fall inte som självständig verksamhet men möjligen som lokal produktion inom ett stort internationellt bolag.

  Det smartaste vore att liksom Schweiz gå in för strikt neutralitet och tona ner besserwisserattityden.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Liknelsen med Schweiz känns behaglig och visst tycker jag vi kan tona ner besserwisserattityden. Men, nu ligger Sverige där det ligger och landet är stort. Har vi inget försvar (som nu) så får vi dansa efter någon annans pipa. För min det hellre USA än Ryssland. Även det just nu lutar mer åt att vi dansar efter muslimernas pipa.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Schweiz har en stark vapenindustri och en stark armé. Det är inte lätt att köpa bra vapen om man ställer sig utanför de försvarssamarbeten som finns.

   Och varför räknas Sverige fortfarande som litet när det är med i EU sedan ett kvartssekel? Fungerar inte EU?

   Österrike är ett land som till litenhet och låtsasneutralitet mycket liknar Sverige. Det köper låtsasvapen från Sverige!

   Gilla

 4. H.H.L. skriver:

  Med en NATO-anslutning kommer vi direkt in under ett kärnvapenparaply. Kanske, på sikt, med egna kärnvapen på svenskt territorium.

  Vi kan även välja att bygga upp ett mer konventionellt försvar, gärna i samarbete med Finland. Där den kärnvapenmässiga utmaningen undviks.

  Och är det något svensk vapenindustri varit bra på är det just konventionell spetsteknologi. Och den i sig spiller gärna över till övrig industri, och blir då omvandlad till mer civila produkter, som kan gå på export.

  Dessutom lär ett svensk NATO-medlemskap direkt initiera en större militär närvaro i Östersjöområdet från rysk sida. Hur pass mycket det stärker egna mer långsiktiga fredssträvanden och en mer allmän nedkylning, kan alltid diskuteras.

  Gilla

 5. Martin skriver:

  Jag tycker Sverige ska ta vara på och försöka hålla kvat all teknisk industri i landet. Detta för att hålla kompetens och kunnande kvar i landet.

  Och för övrigt så är inte världen en grön paradishage där alla är snälla mot varandra. Sverige har levt för länge i fred och välfärd. Folk har blivit för naiva.

  Gillad av 1 person

 6. MartinA skriver:

  Hellre invaderas jag av, tja, vilket europeiskt land som helst faktiskt, än det som pågår nu. Om till exempel Finland annekterade Gotland skulle gotlänningarna dra en suck av lättnad. Det finns inget ”vi” och ”vår” i sverige längre.

  Gillad av 2 personer

 7. Moab skriver:

  Sen har vi väl sålt ut vår försvarsindustri också. Men logiken är den vanliga socialdemokratiska, den har alltid ett ymnighetens horn gömt någonstans.

  Gillad av 2 personer

 8. Jan Ahlström skriver:

  De som kritiserar vår vapenexport och absolut inte vill gå med i Nato vill väl inte heller att vi ska ha något mlitärt försvar utan möta ett ev angrepp med….ja vadå?
  Vår vapenexport är helt oviktig för övriga länder i världen men mkt viktig för Sverige, varför ska det vara så svårt att se till vad som är bäst för Sverige och sluta spela det goda världssamvetet i alla frågor.

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Ja vaddå? Vad är krig? Vad kan ett svenskt försvar hålla emot, när brister det, och vad händer då? Nu på DGS framträder alla dessa generaler och har synpunkter på det strategiska och taktiska och politiska. Vi, Svenska Folket, röstar om Försvaret och NATO och vapenindustrin i våra allmänna riksdagsval. Partierna företräder sina olilka linjer. Alla har sina drag att komma med. Men hur kalkyleras med antalet stupade? Jag har inte hört någon politiker eller försvarsexpert tala om vad en förlust innebär i liv och blod. Det föreställer sig ingen. Ta det där om en vecka som en del av landet kan härda ut: vad innebär det när den veckan är slut, finns det liv och samhällen kvar då? Vi är utlämnade åt en massa politiksnack och tekniksnack och ekonomisnack. Var är snacket om striden, om att slåss på liv och död? Detta målas upp som helvetet i Mellanöstern, där det rätta är att fly. Ett feminint svenskt hjältemod frammanas av MSM, förlåtandets hjältemod: välkomna refugees och vi ska inte låta terroristerna påverka hur vi lever.

   Vilket Sverige ska försvaras av vilka och varför? Jag är fullkomligt förvirrad.

   Gillad av 1 person

 9. MartinA skriver:

  NATO vänliga politiker har alltså avskaffat försvaret. Och argumenterar sedan för att det faktum att sverige inte har något försvar gör att sverige måste gå med i NATO, så att robotramper kan monteras på Gotland för att gynna Washingtons geopolitiska intressen? Och sen får den mäktigaste av dessa politiker ett belöningsjobb på Bank of America? Var det här korrekt uppfattat?

  För övrigt tycks NATO redan betrakta sverige som sitt territorium. I övningen Noble Ledgar 2014 övade NATO att slå ner folkliga uppror mot den NATO vänliga regimen i sverige.
  http://www.friatider.se/h-r-var-nato-p-att-kriga-mot-svenskar
  youtube.com/watch?v=-RM4JJUnrM4
  youtube.com/watch?v=89qeNvZdStQ

  Gillad av 2 personer

 10. Martin skriver:

  Trump har väl gått ut och sagt att USA är negativt till att hjälpa något land som inte själva bidrar militärt till NATO. Vad har Sverige att bidra med? Jag tror inte på att inte NATO kräver något substantiellt i utbyte. Kanske inte på papperet, men i praktiken. De andra ländernas vilja att försvara Sverige påverkas säkert till viss del av vårt bidrag till dem. Alltså måste vi rusta upp försvaret.

  Gilla

 11. Bo Svensson skriver:

  En anslutning till ett NATO styrt av ett USA inställt på konfrontation och ivrigt att ingripa överallt men utan att egentligen veta vad de vill?

  Kanske heller hålla öppet för en framtida europeisk lösning med ett upprustat Tyskland i ledningen.

  Gilla

 12. Bengt skriver:

  ”…om osympatiska regimer inte får köpa vapen från Sverige köper de vapen från andra länder”. Naturligtvis. Men den logiken hör man inte yppas i debatten.
  Saudiarabien är ett sådan osympatisk land. Eller…? Landet lär bekosta moskébyggen i Sverige. Där får många muslimer sin islamistiska fostran. Med svenska makthavares goda minne. Medan fredsrörelsen blundar och slår dövörat till. Omhuldade av den dominerande feministinfluerade journalistkåren!

  Gilla

 13. Jan Ivarson skriver:

  Export av vapen har två fördelar
  1 ger intäkter till landet
  2 minskar kostnaden för utveckling och till verkning av vapen i Sverige.

  alternativ 1

  lägga ner svensk vapenindustri och säga upp de anställda. Minskar vår kompetens att följa utvecklingen i värden och kompetens att köpa vapen.

  alternativ 2

  vi ger oss.

  Gilla

 14. Mats R skriver:

  Men är det inte så här: Går vi med i NATO, så blir vi, i händelse av krig, primärmål för Ryssland, dessutom ett Ryssland som ännu inte har drabbats av några större anfall från NATO och vars styrkor är intakta. Om vi inte är medlemmar i NATO, så så finns det inte någon större anledning för Ryssland att attackera Sverige för att inta Gotland, förutsatt att vi kan göra vår neutralitet trovärdig och att vi kan göra troligt att vi kan försvara Gotland. Jag kan inte se att det finns någon strategisk anledning för ryssarna att inta Gotland (de har ju Kaliningrad), annat än att förhindra att NATO ockuperar det och upprättar baser där. Men frågan om vad som är bäst att göra är svår att besvara. Dock kan man konstatera att frågan om en nedläggning av svensk försvarsindustri, främst av ”godhetsskäl”, endast kan besvaras med ett rungande ”Nej!”. Att den ens kan diskuteras på någon sorts allvar, visar att något är väldigt fel i Sverige, och att terapi för hela landet verkar behövas. Suicidala tendenser är alltid farliga, både för individer och stater, och bör åtgärdas.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Ryssland behöver Gotland för att stänga angreppsvägen över Sverige mot Baltikum. Den södra är spärrad av luftvärn i Kaliningrad. Den norra behöver ryssarna spärra med luftvärn på Gotland/Blekinge,

   Gilla

 15. Niklas Ericsson skriver:

  ”Alternativet är att gå med i NATO”.

  Det europeiska säkerhetssamarbetet är idag ett sammelsurium med NATO, partnerskap, åtaganden inom ramen för EU och nationella försvarsmakten. Ett svar på detta borde vara en sammanhållen och gemensam försvarsmakt för EU. Utöver detta en försvarsallians med USA.

  Med en europeisk försvarsmakt kan dagens suboptimerade nationella försvarsorganisationer, med lite av allt men alldelses för lite av spets, ersättas av något betydligt vassare. Gemensamma förmågor kan byggas och varje land kan bidra med vad de är bäst på. Bidraget från vårt land, utöver territoriella arméförband (men inte nödvändigtvis specialiserade insatsförband), bör vara stridsflyg och ubåtar, områden där svensk industri är världsledande vilket gör det naturligt att förband, med en europeisk förmåga, utvecklas i dess närhet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.