Trumps egoism

Patrik Engellau

David Brooks är en skribent (i exempelvis New York Times och Dagens Nyheter) som jag länge satt högt för att han, enligt min mening, brukat föra begripliga och förnuftigt byggda resonemang. Efter en artikel om att ”Trumps egoism förgiftar världen” är jag inte längre så säker. Jag har inget emot att folk avskyr Trump, men jag gillar inte när det sker på vilka känslomässiga grunder som helst. Så här påstår Brooks:

… kärnan i projektet Trump [är]att egoism är det enda som driver mänskligt beteende. [Den tanken] har växt fram ur världsuppfattningen att livet är en strid om fördelar. Det antyder att samarbetande grupper är en hycklande täckmantel för det själviska manövrerande som pågår under ytan. [Det] förklarar varför Trumpfolket är så skeptiskt till varje världsomspännande samarbetsprojekt, som Nato och de olika handelsöverenskommelserna. Den underlättar förståelsen av Trumps skäl att hoppa av Parisavtalet om miljön…

Dessutom förklarar den varför folk i Vita huset är så elaka mot varandra. De är långt ifrån ett brödraskap, utan deras värld är en grym spelplats där personalen tävlar om att nå framgång…

Problemet är att synsättet bygger på en missuppfattning av vad det är som driver människans handlande…

Människor har en känsla för moral. De har en uppsättning universella instinktiva uppfattningar som bidrar till att dämpa motsättningar. Man behöver inte lära barn vad rättvisa är, det vet de redan…

Genom att behandla världen som enbart en arena för kamp om övertaget sliter Trump… sönder förhållanden, förstör ömsesidighet, undergräver förtroendet och urholkar den känsla av sympati, vänskap och lojalitet som alla nationer behöver i svåra tider… [Det] får vårt land att se vedervärdigt ut i världens ögon.

Själv tycker jag att det där låter som en dagisfrökenteori om hur utrikespolitik ska bedrivas. Självklart ska statsmän sträva efter att framstå som ädla, det lärde redan Machiavelli, men det var inte de allierades ädelmod som fick Hitler på fall. Men Brooks hämtar inte sin lärdom från Machiavelli, utan, enligt egen utsago, från den grekiske historikern Thukydides, som han önskar att Trumps medarbetare hade studerat mer noggrant:

Jag önskar att [de] hade studerat Thukydides mer ingående. Då skulle [Trump] veta att atenarna la sig till med samma amoraliska ton som han omfattar. ”De starka gör vad de kan och de svaga måste bära sina lidanden.” Med tiden skaffade sig atenarna en oändlig massa fiender och förstörde sitt eget imperium.

Jaså minsann. Jag plockar fram mitt gamla tummade exemplar av Thukydides Historia om det peloponnesiska kriget, i vars 17de kapital citatet förekommer. Atenarna har just erövrat den i krigsfärdighet och manskap underlägsna ön Melos – som stått under Atens fiendes Lakedaimon (gammalt namn för Sparta) kontroll – och resonerar med Melosborna om hur deras gemensamma framtid ska gestalta sig. Det handlar om huruvida Melos ska betala tribut till Aten.

Det blir en lång palaver som går ut på att Atens förhandlare säger åt Melosbornas förhandlare att Melosborna inte har en chans mot det överlägsna Aten så de borde ge sig direkt.

Melosborna säger något högstämt om äran av frihet och om skammen att underkasta sig och förresten, lägger de till, är vi inte alls så svaga som ni hävdar, för Lakedaimon kommer att rusa till vår hjälp. Ha! svarar Aten, räkna inte med Lakedaimon. De tänker bara på sig själva, inte på er. För övrigt är det inte ett dugg skamligt för er att underkasta er Hellas starkaste makt, alltså oss atenare.

Då drar sig Melosbornas delegation tillbaka för att ensamma ta ställning till atenarnas förslag, således att lämna Melos ifred bara Aten får sin tribut. Melos förhandlingsdelegation kommer fram till att de ska avböja atenarnas erbjudande. Då belägrar atenarna Melos. De återsänder huvudstyrkan till Aten men lämnar en trupp på plats. På hemvägen passar atenarna på att plundra Lakedaimon för att nypa till huvudfienden.

En natt överfaller Melosborna de kvarlämnade atenarna och dödar åtskilliga och stjäl deras förråd. Till vintern skickar atenarna truppförstärkningar till Melos, slår ned allt motstånd, dödar alla män och säljer kvinnorna och barnen som slavar. Sedan hämtar de 500 atenare för att ta ön i besittning. Spartanerna lyfter inte ett finger till Melosbornas försvar utan ger sig iväg på plundringståg annorstädes.

Jag tycker att atenarna betedde sig rätt hedervärt efter omständigheterna. För övrigt var Melosborna och spartanerna inga dunungar att döma av Thukydides redogörelse. Till skillnad från Brooks andas Thukydides själv inte ett dagisfrökenmoraliskt andetag; inte för inte är han känd som den strama och objektiva historieskrivningens fader.

44 reaktioner på ”Trumps egoism

 1. Kuckeliku skriver:

  Trump har ett extremt konkurrensperspektiv medan många av våra svenska politiker och proffstyckare har ett barnsligt synsätt om att alla måste vara jättesnälla mot varandra så blir allt så bra, så bra. Vi hamnar i helvetet vare sig vi väljer det ena synsättet eller det andra. Man måste både kunna vara moralisk och värna sina egna intressen. Den intellektuella utvecklingen har uppenbarligen inte nått så långt än, men jag förutspår ett snart genombrott på den punkten.

  Liked by 2 people

  • Olle Reimers skriver:

   Ett mycket bra svar! Trump har varit med tillräckligt mycket för att veta vad som gäller. Spelet finns där och det måste spelas. Det gäller givetvis att vinna men inte bara för vinnandets skull utan för att man vill åstadkomma någonting. I Trumps fall har han redan tidigare vunnit vad han tidigare ville vinna. Nu vil han rensa träsket som har gjort botten osynlig för nästan alla. Det är det som är hans mål. För att göra det måste han behärska spelet och våga riskera att förlora. Insatsen är hög. Det gäller livet; bokstavligt talat!

   Liked by 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Moral, egoism, solidaritet. – Begreppen används slarvigt men ett redigt tänkande kräver rediga begrepp. – Och redigt tänkande är en förutsättning för ändamålsenligt handlande.

  Moralens upphov kan studeras hos andra samverkande flockdjur där det finns en spänning mellan strävan att vinna individuella fördelar men samtidigt vara eller framstå som solidarisk med flocken och sätta flockens väl främst.

  Vilka som är ens flock som vi känner oss solidariska med, är ju nu lite flytande och vi vill ju gärna att alla på jorden i högre grad skall agera så att utvecklingen i stort går framlänges.

  Interagerar man med andra och känner solidaritet med något större sammanhang, blir det ens sanna intresse att fungera väl i detta. – Är man redig i knoppen agerar man alltid i sitt intresse och gör det man vill och är man normal, så är man intresserad och engagerad av omvärlden och sina medmänniskor.

  Den enda universella ”moralen” är att göra det bästa av läget och vad som är läget, beror på vilket perspektiv man har i tid och rum.

  Förmågan till inlevelse gör då att en delfin räddar en människa från drunkning och en råtta hellre hjälper en främmande råtta som råkat i svårigheter än glufsar i sig en godbit, – vilket man kollat i ett experiment.

  Liked by 1 person

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Brooks har missat en annan punkt å det grymmaste.
  Han säger att man inte behöver lära ett barn vad rättvisa är. De vet det redan.

  Jag tror att Brooks är barnlös.
  Det finns nämligen inget mer egoistiskt än ett litet barn.
  Det finns bara jag och ”jag vill”.

  Så småningom lär sig de flesta barn att om jag i sandlådan alltid tar spaden eller bilen från de andra ungarna, så får jag inte vara med och leka.
  Det är ju trist, så jag kanske skulle nöja mig min egen blå spade fastän jag tycker att Puttes röda är finare.
  Det kallas socialisering.
  Socialisering innebär att man byter bort den tillfälliga tillfredsställelsen på andras bekostnad mot ett långsiktigare positivt umgänge med andra som kommit till samma insikt.
  Vissa klarar inte ut detta.
  En del av de i Sverige bosatta personerna med denna brist hittar vi på ställen som Kumla eller Hall.

  Liked by 8 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Barn accepterar en hel del begränsningar och ransoneringar, men om kompisarna eller syskonen får något som barnet nekas, så tar det hus i helsike! Jonathan Haidt (The Righteous Mind) har, är jag övertygad om, rätt i att vår grundläggande moraliska förmåga är medfödd och bygger på ”smaklökar” för sex (möjligen fler) dimensioner. K-O Arnstberg har en bra illustration av dessa i sin senaste bloggpost: https://morklaggning.wordpress.com/2017/07/04/populism-och-nathat-en-tankbar-forklaring/ . Fairness/cheating, den som handlar om rättvisa, förekommer i den liberala/vänsterinriktade moral som är helt dominerande bland ”eliter” i både USA och Sverige. Men den är mer dominerande i den konservativa moral som dominerar bland ”folket” i västerländska samhällen.

   Gilla

   • Staffan Berg skriver:

    Utan att ha några referenser i minnet, för mycket läsande, har jag fått den uppfattningen att det allmänt accepterat att empati är mycket sent utvecklad oss människor. Senare hos pojkar/ män än flickor/ kvinnor. Om vi utesluter ngn slags gudomlighet finns det bara artens/individens överlevnad som moraliskt värde. Och det behöver varken vara ädelt eller snällt.

    Liked by 1 person

 4. gmiksche skriver:

  Jag har gjort exakt samma observation betr Brooks och fler andra skribenter på NYTimes, som jag tidigare uppskattade. De har uppenbarligen fallit till föga eller tvingats att göra så för att få fortsätta på tidningen. Helt oblygt kör NYTimes numera med ”Vi have an agenda” som motto. En totalt ensidig agenda som återspeglas av bl a DN,

  Liked by 4 people

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Trump lämnar uppenbart inte Polen i sticket i alla fall)

  Vi skall vara glada för det moraliska stöd Wisegrad länderna fått,
  för sitt motstånd till påtvingad Muslimsk ”flyktingmottagning”…

  Då får nog den ”lille fjanten i Bryssel” lite att tänka på)
  Att han skall tänka om är väl för mycket begärt att tro?

  Kanske EUropa kan överleva?

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Anledningen till att USA stödjer Polen och låter Polen vara flyktingfritt är att Polen är nödvändigt för Washington för att hindra ett närmande mellan Tyskland och Ryssland, Washingtons värsta mardröm. Därför får polsk patriotism hållas, den är nödvändig för Washingtons intressen.
   Tyskland och Ryssland är för övrigt ett självklart par, Ryssland har enorma naturresurser och Tyskland har en av världens starkaste industrier.

   Liked by 3 people

 6. Carl Svensson skriver:

  Hej Patrik! Jag följer inte logiken riktigt här. Att atenarna slaktar alla män och tar kvinnor och barn som slavar låter för mig inte som ett hedervärt handlande. Mer är det urtypen för den starkes rätt i en mängd berättelser. Du måste ha missat någon detalj i din för övrigt intressanta text.

  Liked by 1 person

 7. Jaxel skriver:

  Jag vill vända mig mot krönikans ogillande av Brooks argumentering såsom den citeras. Nå, inte främst ogillandet i sig utan snarare tonen mot Brooks.

  Människor styrs av både förnuft och känsla. Det är också fullt möjligt att resonera förnuftigt och logiskt kring känslor. Det som är viktigt i en politisk diskussion år att separera känslor och logik – att vara tydlig med var det ena slutar och det andra börjar. Stora problem uppstår dock när ett känslomässigt ställningstagande döljs medelst falska argument.

  För att ta ett aktuellt inhemskt exempel. Det är förstås rationellt och intellektuellt fullt möjligt att hävda att vi har en (moralisk) skyldighet att ta emot alla människor som flyr för sitt liv och sin hälsa från förföljelse alldeles oberoende av vad det får för konsekvenser här.

  Tyvärr lämnar den svenska debatten mycket övrigt att önska. Det är helt enkelt inte möjligt att föra en förnuftig och rationell debatt. Vissa saker är inte tillåtna att säga oberoende av deras giltighet. Den som dristar sig att säga vissa saker skall skrämmas till tystnad alldeles oberoende av giltigheten i argumenten. (Någon som förresten noterade att Björklund sitt tal i Almedalen använde i stort sett samma beskrivning som Åkesson länge gjort om ett land som slits isär.)

  Men tillbaka till Brooks. Bortsett från de historiska referenserna som jag inte kan bedöma ser jag inget principiellt problem i det citerade. Man kan förstås ifrågasätta 1) beskrivningen av Trump och dennes administration och 2) betydelsen av samarbete kontra egoism när det gäller människans och samhällenas utveckling.

  Det första avstår jag från att ha någon synpunkt på. När det gäller det andra så tror jag att förmåga till samarbete varit och är alldeles avgörande för den utveckling som lett oss till var vi är idag. Självklart har egoismen också varit en viktig drivkraft, men den hade inte lett särskilt långt utan förmågan till samarbete. Och egoismen kan vara fruktansvärt destruktiv om den inte balanseras av andra drifter, exempelvis förmågan till samarbete och förmågan att också se till allas gemensamma bästa.

  Man kan förstås anse att Brooks har fel i sak, men jag ser ingen anledning till en förkastelsedom.

  Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Det stötande med innehållslöst pladder av detta slag är ju att Trumpsidan likaväl hade kunna skicka iväg det i fisliberalernas riktning. Det är exakt samma anklagelser: ”De samarbetar inte hederligt, utan vill draga egna fördelar.” ”De tänker bara på sig själva och inte på folket och landet.” ”Folket känner sig orättvist behandlat när storföretag, främmande makt och illegala invandrare ges fördelar och gräddfiler.” O.s.v.

  För min del vet jag förstås vilken sida jag tycker att anklagelserna biter bättre på, och det är inte Trumps.

  Liked by 2 people

 9. gmiksche skriver:

  Att jag gillar resonemanget i Patriks artikel i stort bör inte uppfattas att jag håller med om uppfattningen att atenarna betedde sig rätt hedervärt. För mig står Melos som det första i detalj beskrivna folkmordet. Jag kan inte erinra mig att ha läst om liknande illdåd som utförts av spartanerna under det peloponnesiska kriget. Spartanerna borde kunnat hämnat Melos efter den slutgiltiga segern över Aten. De avstod emellertid, trots att de inte var goda demokrater.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Du har rätt. Uttrycket ”rätt hedervärt” om atenarna borde jag ändrat till ”enligt tidens sed” eller något sådant. Ogenomtänkt av mig.

   Min poäng, om det var en poäng, var att atenarna i kraft av sin makt ville ha skatt av Melosborna vilket dessa avvisade och i stället dödade ett antal atenarna varför atenarna så småningom kom tillbaka och besegrade Melosborna.

   Så har det väl sett ut genom historien även om sederna numera mildrats. Vinnarna i första världskriget gav tyskarna en gruvlig beskattning men dödade inte så många. Vinnarna i andra världskriget dödade bara en handfull tyska ledare och tog inte en mark av tyskarnas pengar utan gav dem tvärtom resurser för landets uppbyggnad.

   När Trump säger att han inte tänker låta amerikanska folket försvara andra länder som inte vill betala för sitt eget försvar så är det, tycker jag, milsvida avstånd till äventyret på Melos som Brooks vill jämställa med.

   Fast jag erkänner att jag inte skruvat till resonemanget helt rätt.

   Patrik

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Nu dog ju upp till tio miljoner tyska civila efter andra världskriget. Så det påminner mer om scenario två.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    ” Vinnarna i andra världskriget dödade bara en handfull tyska ledare”. – Då är det alltså bara illvilligt förtal att man svälte ihjäl någon miljon tyska soldater i fångläger?

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    OM man valde att göra ett skattesystem helt rättvist i TID av människornas liv räknat (oavsett summor)…så skulle det troligen minska förkomsten av mycket våldsyttringar. Det känns embarmerligt att vi människor inte har kommit längre än att vi kan fortfarande jämföra oss med krigande greker som roffade åt sig av varandras livsutrymme.

    Om man samtidigt gav alla medborgare rätten att byg aupp ett eget kapital vi sin egen arbetsinsats (all övertid blir skattebefriad), så skulle medborgarna ha så fullt upp att åstadkomma konstruktiva saker för sin egen del att troligen också det skulle minska kriminaliteten och våldet.

    Men man måste ju förstås vilja det då.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Innan vi blir alldeles echauffewade och uppwöwrda skall vi kanske fråga oss om vi har arkeologiska lämningar som bekräftar den uppbyggliga sagans lite blodtörstigare detaljer?

   Tänk vad uppwöwande det är att Kronos åt upp sina egna barn och skar snoppen av sin fina myspappa! Det gör ju ont ju! Vi i Centerpartiets kvinnoförbunds riksstyrelses miljö- och säkerhetsutskott kräver att adekvat bedövning och omtänksam stressterapi hädanefter skall användas i fall som detta!

   Liked by 1 person

 10. uppstigersolen skriver:

  David Brooks må ha varit helt OK som skribent. Men alla som skriver för NY Times och DN måste tas med en nypa salt. Får man förekomma i dessa tidningar är man antagligen PK eller åtminstone Quisling PK.

  Liked by 2 people

 11. Moab skriver:

  Problemet är att vänsterliberaler endast kan använda karikatyren, god eller ond, det blir därför barnsligt. jag läste en analys på bloggen mörkläggning som gick ut på att de till vänster endast kan se tre moraliska dimensioner medan de till höger kunde se sex. Jag tror istället att mängden omedveten hyckleri man lägger i sina moraluppfattningar är det som skiljer vänster och höger. Vänstern verkar helt förblindad av Trump alltmedan jag ser honom som den galjonsfigur högern kunde hitta, eller rättare, det är nästan som om vänstern självt, genom sitt ohämmade sökande efter en utopisk normlös öppen värld, har täljt fram Trump, och SD, och Farage, till och med denna blogg. Vansinnet är så djupt att alla som har en grund i sina egna uppfattningar att stå på till sist värjer sig, låg som hög, bufflig som vältalig. Trump är vänsters precisa spegelbild, han innehåller allt det som de i sitt hyckleri döljer för sig själva.

  Vänstern lyckas inte se förbi Trump till alla de som fått nog, de ser inte det stora skepp den galjonsfigur de själva skapat sitter på och de ser inte kanonerna.

  Liked by 4 people

 12. Anna Lindén skriver:

  Ja, att betrakta realpolitik som ”egoism” är att resonera på en dagisfrökens nivå. Brooks är uppenbarligen oförmögen att förstå att Trump tänker som en paleokonservativ och inte som en neokonservativ. I stort sett hela den politik Trump gick till val på återfinns hos den paleokonservativa författaren och politikern Pat Buchanan. Sedan är det en annan sak att Trump tyvärr inte kunnat genomföra sin ursprungliga Mellanösternpolitik på grund av alla hökar inom och utom det republikanska partiet. Världen skulle utan tvekan klara sig bättre utan hökarnas moralpolitik.

  Liked by 4 people

 13. MartinA skriver:

  Det är märkligt hur även ”moralisk” utrikespolitik resulterar i många miljoner döda och massiv förstörelse. Jag ser hellre att stater har tydliga egenintressen.

  Tack för en bra artikel och för att du broderade ut ett historiskt exempel som jag bara hört ett citat ifrån tidigare.

  Liked by 3 people

 14. Steven Jörsäter skriver:

  Sedelärande men jag förstår inte din inledande kommentar om att du inte har något emot att folk avskyr Trump. Självfallet behöver man inte gilla en politisk motståndare men den totala brist på respekt och den onyanserade dynga som de amerikanska vänstergrupperna vräker ur sig mot Amerikas folkvalde president kan komma att hota hela federationen. För hatet riktar sig förstås inte bara mot presidenten utan i lika hög grad mot dem som har valt honom. Republikanerna utmålades tidigare som extrema, som splittrare och som omöjliga att ha att göra med men nu har bilden klarnat vilka som verkligen är det.

  Liked by 4 people

 15. dagisfröken skriver:

  Det behövs inget påbud att vi ska väl vara på våra egna barn. Det är av evolutionen inskrivet i våra gener och styr beteendet. Däremot våra gamla – inget medfött vårdbehov. Då behövs kommandoregim
  ”Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.”
  Märk det till egoismen talade motivet: du slipper emigrera.

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Jag håller inte med. Klimateriet till exempel är ett bevis på hur viktiga gamla människor har varit under vår evolution. Här är en video som diskuterar gamla människors ekonomiska värde under evolutionen.
   CARTA: Culture-Gene Interactions in Human Origins: Kristen Hawkes – The Grandmother Hypothesis:
   youtube.com/watch?v=d25lcmlQT_Y

   Gilla

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Anledningen att sådana som Brooks slänger sig med namn som Thukydides är att de vet att endast stötar och kufar har läst något från så gamla källor (om vi håller oss till generationerna under femtio års ålder); istället kan de möjligen söka på citatet men själva verket läser de inte, inte ens på universitet där man istället serveras klassikerna i urval och i nedbantat format. Kursledaren väljer vilka stycken studenten anses behöva läsa.

  Om du i debatt med Brooks skulle dragit upp att han varken läste eller förstått sitt eget exempel, skulle du framstå som en neslig snobb, och du skulle dessutom använt din talartid till att upprepa hans argumentation. Det som gör Trump och allt fler så förhatliga för ‘vänstern’ är att de inte spelar med i detta spel, utan går till motangrepp med egna påståenden utan att älta vad diverse ‘dilletanter’ påstått.

  För övrigt är realpolitik den enda politik som egentligen spelar roll, och därför är den också den enda som finns.

  Visst agerade atenarna hedervärt: den besegrade har att lyda erövraren och vad hedern då krävde var att den som erövrade erbjöd möjlighet för den besegrade att köpa sig livet, om inte friheten, medelst tribut. Om den besegrade gjorde väpnat motstånd efter att ett sådant erbjudande gjorts hade den också förkastat det skydd av hedern den erhållit – tankesättet går igen i modern tid i Genève-konventionen: den som strider utan uniform, eller på andra sätt missbrukar konventionen (raketramper bland sjukhus och daghem exempelvis) omfattas inte av dess regler eller skydd.

  För den som själv inte varit i situationen att använda maximalt våld för att trygga sitt eget liv kan det vara svårt att acceptera att den enda egentliga regeln är ‘segra eller dö’. Filosofi, religion och ideologi som ignorerar fundamentala sanningar leder därför snett.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 3 people

 17. Per skriver:

  Engelau. Trump är totalt korrupt och har agerat penningtvätteri för den ryska maffian de senaste 25 åren. Trump har gått i konkurs så många gånger att inga amerikanska banker get honom kredit, hans enda val är att leta kredit från de som letar efter vägar att göra legitima investeringar med smutsiga pengar.

  Du kan läsa om detta på liknande siter som det goda samhället bla en holländsk och palmerreport.com.

  Trump är mannen som kommet att ge en sur eftersmak för alla som kämpar emot den politiska adeln flera år framåt efter att han sparkats ut.

  Har man inte läst på är det lika bra att hålla tyst Patrik.

  Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Det finns en mycket intressant journalist som heter Russ Baker som driver en sajt WhoWhat Why. De har utrett frågan om Trumps kontakter med den ryska maffian efter murens fall. Det finns en intervju med RB i den senaste upplagan sm är intressant men också flera artiklar. Att kontakterna med Magnitskij &Co finns är klarlagt. Vilka affärer de har gjort är det inte. Deras viktigaste hantlangare är FBI informatör och orörbar. Mycket av materialet FBI påstår sig ha har de hämtat från informatören.

    Gilla

  • Lone star skriver:

   Håll dig till ämnet Per, frågan gäller inte hur Trump finansierat sin verksamhet.

   Vidare, om du har bevis för vad du påstår får du gärna bli mer specifik. Märkligt f ö att dylika bevis inte blottlagts då det demokratiska partiet sedan November desperat letat efter ryska kopplingar.

   Och slutligen, höj nivån ett snäpp eller två. Läsare på denna sajt uppskattar saklighet och tydlighet. Personliga invektiv mot redaktören förminskar bara dig.

   Liked by 4 people

  • Moab skriver:

   Varför är det så att nästan alla som är oeniga på denna blogg gör ett så bra jobb med att bekräfta ens värsta fördomar? bl.a en holländsk, obetalbart.

   Liked by 2 people

 18. gmiksche skriver:

  Clintonstiftelsen har fått 10 miljoner dollar från marockanska kungen. Hillary har fått miljoner dollar från olika banker och andra organisationer för sina föredrag som tack för ekonomisk info av stor betydelse. Generöst i överkant. Och i rätt tid inför valrörelsen.

  Jag tror inte Trump kan mäta sig med henne vad gäller bidrag från storfinansen eller dylika kretsar. Han har finansierat sin valkamp med egna medel och bidrag från en mängd små bidragsgivare.

  Eftersom han gått i konkurs som du säger borde han inte haft några pengar kvar. Eller vill du låta påskina att hans valkamp finansierats av Putin? Var finns beläggen för Trumps påstådda penningtvätt? Ge mer exakt info som går att granska. Annars är det bäst att hålla tyst istället öfr att be andra att göra det.

  Liked by 3 people

 19. Allan Forsling skriver:

  Det är dags att Europa står på egna ben, och bär sina egna bördor. Där har Trump rätt. Europa är egoistiskt!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.