Varför vi möjligen blir dummare

Patrik Engellau

Portugisiskalärarinnan och jag talade om hur mobiltelefonerna ändrat vår livsstil. Ett exempel bara. Förr i tiden, när man stämde möte med någon, så sa man till exempel ”Vi ses i hörnet av Sturegatan och Karlavägen i morgon klockan halv sju”. Nästan alltid och med minutiös precision förverkligade sig också mötet enligt den uppgjorda planen. Hela planeringsprocessen inklusive förhandling och beslut tog kanske 30 sekunder.

Nu går det inte till så. Nu säger man i stället ”Kan vi inte ses i morgon?” ”Absolut. Vi hörs av i morgon.”

Nästa dag rings man vid på mobilen. ”Var kan vi träffas, tror du?” ”Jag tror i eftermiddag, men jag vet inte säkert. Vi kan ju sikta på hörnet av Sturegatan och Karlavägen klockan halv sju.”

Klockan tre får man ett samtal: ”Du, det blir lite körigt till halv sju, kan vi ses en kvart senare?” ”Visst”.

En timme senare inser man att man måste gå på Systemet och ringer därför upp: ”Du, jag måste gå på Systemet på Nybrogatan. Kan vi inte ses där i stället så slipper jag bära pavorna så långt.”

Sådär kan det hålla på hur mycket som helst och det beror på att vi har mobiler, för utan dem vore båda kontrahenterna mestadels helt onåbara för varandra. Då var det bara att följa planen. Nu kan planen ändras hela tiden, vilket också sker. På det viset kan man få processen att sammanlagt ta tio minuter eller kanske tjugo eller ännu längre.

Det märkvärdiga med detta är att vi alltså ett tekniskt genombrott som vi tacksamt anammat, mobiltelefonen, möjliggjort en sänkning av produktiviteten. Ett uppdrag som tidigare krävde 30 sekunders mental ansträngning plus lite efterföljande disciplin kräver nu mångdubbelt mer tid och knappt någon disciplin.

Nu kanske du säger att just på den här punkten medför mobilen möjligen en produktivitetssänkning men att den i alla andra tillämpningar ökar produktiviteten så att den netto är en effektivitetsmaskin.

Kanske det. Jag är inte så säker. Framför allt inte efter att ha hört portugisiskafrökens analys. Hon hävdar att tidigare tekniska framsteg ersatte fysiskt arbete, till exempel disk- och grävmaskinen, varigenom människor fick lika mycket livskvalitet med mindre kroppsansträngning. Men den teknik som utvecklas numera ersätter i stället mental ansträngning, sådant där som tänkande, planering och lämpliga värderingar.

Nu för tiden, säger språkfröken, tror skolbarn att de i stället för att lära sig saker kan slå upp allt på internet. Det är samma syndrom som med mobiltelefonen. Man behöver inte anlita hjärnan och slipper tänka och på andra sätt belasta sig mentalt.

Den stora frågan är om detta är ett framsteg eller en sorts försvagande tillbakabildning. Är det möjligt att mänskligheten blir bättre av att människan slutar använda hjärnan? För mig är det svårt att tänka tanken. I min värld har det alltid varit den mentala ansträngningen som legat till grund för förkovran och utveckling. Det är det sant mänskliga.

Mental anspänning är en möda. Det är jobbigt och svårt och därför är det naturligt att folk flyr från uppgiften. Men tekniska framsteg som möjliggör för människor att göra avkall på det som gör dem till människor låter för mig som en självmotsägelse. Hela tanken att en utveckling som öppnar för fördumning kan vara gynnsam är för mig en styggelse.

För jag tror det handlar om fördumning, och felet är inte de fantastiska maskinerna, utan den lättjefulla föreställningen att deras uppgift är att låta oss slippa använda huvudet.

Att svenska universitetsstudenter numera har sämre kunskaper än tidigare verkar rätt allmänt accepterat. Men det betyder inte att de skulle ha blivit dummare enligt mitt och språkfrökens resonemang. Men min brasilianske favoritfilosof, universitetsprofessor Clóvis de Barros Filho, påstår att hans elever blivit dummare under de senaste femton, tjugo åren: deras ”förmåga att göra intellektuella abstraktioner” har försvagats och likaså deras ”skicklighet vad gäller kritiska reflektioner”.

Man vet egentligen inte så mycket säkert om de avgörande frågorna i samhällslivet.

57 reaktioner på ”Varför vi möjligen blir dummare

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  En medveten politik att skapa UNDERsåtar förs i hela västvärlden!
  USA o Sverige är övertydliga exempel…

  Om vi stängde ner Internet,
  skulle det bli uppenbart för Allah…

  Lydiga redskap för överheten har skapats,
  med få undantag.

  Den härskande klassen har sina Elituniversitet,
  dit kreti o pleti ej är välkomna, eller ej har råd att studera!

  Där utbildas ”boskapsskötarna”!!!
  Dressörerna…

  Gillad av 4 people

  • Marie skriver:

   Fast är det inte så att om man tar sig till Elituniversiteten så blir man boskapsskötare? PK är ju den allenarådande religionen där. Så antingen gör man sig omöjlig och får dåliga betyg för att man inte köper alla ”rätta” svar rakt av, eller så köper man hela rasket.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Det KAN ju handla om generna. – Den genomsnittliga hjärnvolymen krymper i takt med att allt fler ungar har en förälder från något folkslag som under tider som gått satsat på annat än intelligens.

  Gillad av 3 people

 3. Agneta Berglöw skriver:

  Utmärkta o viktiga ord skrivna i denna debattartikel.Mobiltelefoners tillkomst är en fantastisk utveckling men har många avigsidor.Frågan är hur vi överhuvudtaget klarade oss förr……
  Det mest tragiska är att man förlorar kontakten med den fysiska omvärlden.
  Bor granne med en stor fin lekplats med alla tänkbara pedagogiska lekredskap bl.a ett stort ”fartyg” i trä som de små barnen älskar.
  Vad gör alltför många föräldrar när de små telningar klättrar högt o lågt.Jo koncentrationen ligger förstås i stirrandet på mobilen.Man står,man går man sitter med denna platta ihpone brännande i handflatan o tappar helt uppmärksamheten på vad det lilla barnet hittar på.
  Nästa grupp som förlorar i uppmärksamhet är hunden.Husse o matte glor oavbrutet i sina mobiler.Varför skaffar man hund?
  Släpp mobilen,lämna den hemma.Njut av hundpromenaden o barnaåren.Världen går inte under om inte du är uppdaterad hela tiden.

  Gillad av 2 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Vi väntade med största spänning på denna rappa reprimand och mycket riktigt levererades den av rector magnificus Östman. Han är så charmant demonisk att man bara måste älska honom!
   Väl medveten om den påföljd man riskerar för denna provokativa spontanitet, böjer undertecknad ödmjukt sin ofrälse nacke och ler.
   Andreas 🙂

   Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   I det fallet handlar det snarare om ett slags ideologiskt virus, som slår ut normala hjärnfunktioner – liksom vissa fundamentalistiska ideologiska tankesystem.

   Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  En figur som heter James Flynn hävdar att vi tvärtemot hela tiden blir smartare, vilket visar sig i att resultaten av IQ-test hela tiden förbättras, så att testen måste anpassas uppåt i svårighetsgrad för att genomsnittet skall stanna på 100:

  Hans förklaring av detta fenomen är att vi i stigande grad ”are taking the hypothetical seriously”, alltså tar det hypotetiska på allvar. Vi fladdrar upp i allt högre abstraktionsnivåer i vårt tänkande, vilket gör oss bättre på IQ-test. Jag antar att det finns en dold förutsättning för detta, nämligen att något slags dolda konventioner samtidigt utvecklar sig för vilka godtyckliga svar på IQ-frågor som är ”riktiga” och vilka som är ”felaktiga”, eftersom resultatet uppenbarligen är höjda resultat. Med hjälp av dissocierade abstraktioner, som inte längre är förbundna med verkligheten och dess restriktioner, och ställda utan den skeptiska attityd som är förknippad med ett liv i direktkontakt med verkligheten, kan skolbarn och IQ-testare lägga lös med sociala konstruktioner. De exempel Flynn ger på IQ-frågor som nuförtiden löses ”bättre” har nämligen flera möjliga, lika korrekta, svar. Det är möjligt att välja ”rätt” i denna skara bara om man redan i förväg vet vad som anses vara ”rätt”.

  De exempel som Patrik anför är just motsatsen, hur personer fast rotade i verkligheten betraktar de efemära moderna glidarna, med deras höga hypotetiska IQ, som dumhuvuden. Jag är inte helt säker på vad det är vi ser här, men min misstanke är att detta hyperkonventionella frifräsande i det abstrakta rummet har allvarliga moraliska implikationer. Det befordrar moral hazard, alltså situationer där det är lätt att fuska, och lätt att komma undan med att fuska, på andras bekostnad. Och det är definitivt en del av vår dekadens i Västvärlden, av vår postmodernism och av våra nya sociala konstruktioner med tvingande verkan överordnad verklighetens begränsningar.

  Gillad av 3 people

 5. camiry skriver:

  Intressant och kul! Träffande beskrivning av den utdragna mötesprocessen. Tror även att det resonemanget kan tillämpas på vår feghet (min i alla fall). Det som tidigare krävde ett möte eller telefonsamtal, där det exempelvis hörs om du verkligen är sjuk, kan nu enkelt avbokas med ett sms.

  Instämmer i resonemanget huruvida den tekniska utvecklingen är bra eller dålig för människans utveckling, om man diskuterar utifrån det individuella perspektivet. Men jag undrar om detta är fullt ut tillämpligt på ett kollektivt perspektiv?
  Om jag får spekulera, i total avsaknad av kunskaper i ekonomi, i motsats till många här, tänker jag att om det stämmer (vilket min man hävdar), att marknadsekonomi och ”kapitalism” i princip är naturlagar (kommunism exempelvis kan per definition inte fungera då det strider mot hur människan fungerar) så kanske ett större inflytande av teknik över hur vi beter oss/hur politiken utformas skulle leda till ett kollektivt beteende i linje med vad som fungerar ”objektivt bäst”. Kanske i alla fall i teorin, eller?

  Exempelvis inom naturvetenskapen, för att söka förstå hur proteiner arbetar, finns en inriktning som tittar på detta matematiskt, baserat på naturlagar/krafter/energier. Det som inte är gynnsamt sett ur ett energiperspektiv händer heller inte. Skulle denna typ av förutsägelser kunna tillämpas på oss, som kollektiv, för att på förhand avgöra hur vi bör agera i stort för att uppnå de mest gynnsamma förhållandena för vårt samhälle? Som någon form av objektiv grund för politiska beslut att vila på, känslor borträknade. Kanske detta redan finns och tillämpas? Det skulle alltså inte fungera ex som aktierobotar (eller vad de kallas) som känner av rörelser på marknaden och därmed triggar bubblor att spricka utan snarare det motsatta. Såvida inte bubblors uppkomst och sprickande är gynnsamma för samhället i stort.

  Kanske ter sig tanken lockande eftersom vänstern i större utsträckning baserar sitt politiska resonemang på känslor. Kanske är det bara banala spekulationer av mig som okunnig. Motsäg gärna den som orkar (men vänligen låt huvudet mitt sitta kvar ;))

  Gilla

 6. uppstigersolen skriver:

  Ja vi som uppnått mogen ålder och gått i den gamla kunskapsskolan (som inte var så rolig alltid) märker ju hur lite en del tänker idag. Detta är ett bekymmer för demokratin. Tänker man inte själv blir man en lallande fåne som illistiga personer kan lura hur mycket de vill.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Fåne, ja. Men inte lallande fåne. Utvecklingen har gett oss kommunikation i form av ändlöst pladder där de enskilda orden eller meningarna är tydliga men sammanhanget saknas.

   Gillad av 3 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett som vanligt intressant och tänkvärt inlägg. I efterhand kommer man nog konstatera att det under nuvarande tid har rått en High Tech hysteri. Denna hysteri lyser igenom i alla möjliga sammanhang, regeringen ska ha en digitaliseringsstrategi, Dagens Industri har digitaliseringsbilagor, förlusttyngda High Tech bolag värderas till miljarder, etc.

  Som vanligt för all ny teknik med sig goda och dåliga möjligheter. Om vi tar mobilen så öppnar den för helt fantastiska möjligheter att hålla koll, ha kontakt etc. Men den kan också användas av mammor som kör barnvagn och som kollar Facebook i stället för att ha ögonkontakt med sin baby. Eller till att ägna en fjärdedel av TV-tiden åt fördummande reklam.

  De nya medierna och IT-verktygen kommer mer och mer att framstå som en klassfråga där välutbildade människor intar ett balanserat förhållningssätt till den nya tekniken, t ex som faktor vid val av barnens skolgång. Samtidigt kommer många andra mindre reflekterande människor och deras barn att missbruka och bli utnyttjade av den nya tekniken.

  Att inta en mera reflekterande hållning till den nya tekniken är inte lätt eftersom dess förespråkare finns i politiken och i byråkratin i symbios med starka ekonomiska intressen

  Gilla

  • Moab skriver:

   På ett föräldramöte i ettan så blev det isande tyst när jag efter en lång entusiatisk utläggning om allt de kommer att lära sig av att jobba med ipads sade att allt det som beskrivits lärde man sig när man lärde sig skriva skrivmaskin.

   Gillad av 4 people

   • Moab skriver:

    Jag är helt säker på att penna och papper kommer tillbaka, åtminstone i form av något elektroniskt surrogat som gör allt för att likna den verkliga varan.

    Gillad av 2 people

  • lasse4u skriver:

   Vem ska annars betala för kontorstiden om inte kunden? Så är det i all prissättning, den totala kostnaden ska täckas och helst också generera vinst. Frågan är om de olika kunderna får betala en proportionerlig del av den administrativa overhead-kostnaden när det administrativa vävs in i det dagliga arbetet med den tjänst som säljs.

   Gillad av 1 person

  • Taknock skriver:

   Migrationen är lönsam på sikt och vi behöver den för att vårda gamla!

   Östeuropeiska länder måste med hot tvingas till att solidarisk ta emot migrantbördan!

   Va?

   Gillad av 1 person

 8. Tore skriver:

  Där finns även en mer rak väg till kommunikation. Med mobiler kan man även SMS:a. Då slipper man alla sociala inledningsfraser och mer sega avslut – och vinner tid.
  Snabba korta meddelanden, nästan telegrafiskt, skickas effektiv mellan människor, gärna som smileys.

  Kunskap sökt och hittad på internet är som löven på marken. De ligger alla i stor oreda och utan samband med varandra. I äkta kunskap sitter alla löven fast på trädet. Lättjan missar alla grenar och ser inte heller stammen. Det är den basala kunskapen som knyter ihop världen.

  Gillad av 2 people

 9. Eva skriver:

  Som gammal gymnasielärare ser jag skolans skuld i fördumningen. Dels med vilken naivitet man låter datorn få plats i skolan, dels den naivitet man har inför att lära sig vissa saker utantill.
  Vid Perssonreformen i början av 90-talet var ”korvstoppning” något man anklagade den gamla stammens lärare för. Det var rasistordet som ingen ville förknippas med.
  Själv gick jag i skolan på 50-talet och fick lära mig psalmverser i läxa. Det var roligt och jag lärde mig ofta några extra verser utöver läxan. Många sitter där än idag. Även de norska, danska och svenska nationalsångerna kan jag fortfarande utantill. Det är roligt att kunna. Rättstavning, multiplikationstabellen, växters och djurs namn de sitter som RNA-minne.
  Inte nog med att det man lär sig utantill i skolan sitter för livet, det skapas nya kopplingar i hjärnan, som senare kan vara bra vid problemlösning och analys. Det man ville vid skolreformen var att kasta ut den gamla pluggskolan och ägna sig åt problemlösning istället. Helst som gruppaktiviteter för att öka elevernas sociala förmågor. Det hela är mycket naivt.
  Inte kan du lära dig fysik eller kemi om du inte kan de facktermer som hör till ämnet. Först när du lärt dig en hel del just utantill kan du ta till dig ämnet och ägna dig åt problemlösning. Helst ska det förstås ske parallellt.
  Vad jag upptäckte de sista åren jag arbetade var att även begåvade elever hade svårt att lära sig saker man faktiskt behöver kunna utantill. Jag försökte lära dem formel och laddning på några viktiga joner. Man får så mycket bättre flyt på sin kemi om man kan sådant. Elevernas inställning var att det är meningslös kunskap om man behöver lära sig något utantill. Mitt argument blev att ska du lära dig ett språk måste du lära dig glosor, ska du lära dig kemi måste du lära dig kemins glosor. Det var knappt att de köpte detta.
  • Vad jag tror är att missad minnesträning i unga år leder till fördumning. Minnesträningen utvecklar också barnens uthållighet. Att inte ge sig förrän man kan.
  • En annan sak jag ser är att elever idag inte får den överinlärning som behövs. Så snart man i matten förstått ett moment kan man gå vidare. När jag gick i skolan fick man traggla länge med samma moment. Har man en 50% överinlärning och glömmer, då har man större chans att det viktiga finns kvar efter 10 år. Plus att överinlärningen ofta ger djupare förståelse av vad det handlar om.
  Även fördumningen är politikers verk. Det var nog de som blev dumma först.

  Gillad av 7 people

  • Bengt skriver:

   Min erfarenhet – gick också i skolan på 50-talet – stämmer med den du beskriver.
   De ungdomar som haft/har dig som lärare är att gratulera!
   Det är märkligt att inte lärarförbunden stöttat ”den gamla stammens lärare”!

   Gillad av 2 people

  • cmmk10 skriver:

   @Eva

   Det har framförts att utantillinlärningen av de judiska skrifterna skulle kunna förklara den höga intelligensen hos många judar.

   Algebra, grammatik etc. är naturligtvis nödvändiga redskap för att kunna följa med i undervisningen.

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Tror på detta, de verkar också vara bra på att utmana varandra intellektuellt. Nog samma sak med kinesiska och japanska, det kräver en del hjärnkraft att memorera flera tusen tecken.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Kan så vara att judarna blev smarta av det. Men, muslimer som lär sig hela Koranen utantill, har någon märkt att de blev smartare av det?

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Tveksamt i båda fallen. Den positiva effekten av minnesakrobatiken tar slut om man ägnar hela sin tid bara åt den. En portion kan vara bra, men med lagom storlek.

    Läste här om dagen i
    http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/12/02/illiterate-hasidic-jew-sues-quebec-because-his-religious-education-taught-him-nothing-of-use-in-the-real-world/ följande:

    ”A 37-year-old former Hasidic Jew is suing the Quebec government for $1.25 million (U.S. $1.1 million) for allowing the ultra-Orthodox schools he attended in the province to teach him nothing of use in the non-Haredi world.

    “I feel like a child of six years old, alone in the world, who doesn’t have parents, who doesn’t have somebody to take care of him. … I feel even worse than that child because that child only has to take care of himself, but I have to take care of my four children,” Yohanan Lowen told thestar.com.”

    Nyttan med intensiva bibelstudier för verkliga livet verkar således vara begränsad.

    Jag vågar påstå samma sak om koranstudier. Fast de ger en god ideologisk grund för personer som vill satsa på en karriär som terrorist.

    Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Eva: — Fördumningen i skolan är till mycket stor del vänsterns förstörelseverk. Vänstern har en vandals instinkt att förstöra och riva ner allt i samhället som faktiskt fungerar — under förevändning att något ”bättre” ska komma i dess ställe. Historien visar dock att vad som kommer i stället är, kort sagt, SÄMRE. Så även med det svenska skolsystemet.

   De ”reformer” som genomförts de senaste decennierna har visats försämra skolresultaten, då effektiviteten i inlärningen blir sämre med det nya systemet.

   På högsta ort vägrar man inse att eleverna inte klarar av att lära sig något utan tydlig handledning från läraren. Man inbillar sig att läraren ska stå vid sidan och låta barnen ”själva söka kunskap”.

   Läs mer om detta i den utmärkta boken ”De svenska skolreformerna 1962-1985…” av Inger Enkvist.
   Det framgår bland annat att ett kotteri vänster-socialdemokrater låg bakom denna omdaning till det sämre, ett kotteri som egentligen snarare var kommunister då de även vurmade för det dåvarande kommunistiska DDR, men valde att låtsas vara sossar.

   Kommunismens förmåga att korrumpera och förstöra allt den kommer i beröring med verkar vara oändlig.

   Gillad av 6 people

   • A skriver:

    Hovs hallar, när jag fullt ut förstod detta blev jag ganska tagen kan jag säga. Helt plötsligt insåg jag vidden av vad socialismen är. Det är helt enkelt fruktansvärt. Enormt. Det är precis som du skriver. Problemet är att det är ett ytterligt fåtal i sverige som förstår detta, och vad de har gjort. Det går igen i istort sett allt. Men försök förklara för gemene man.. De kommer inte att förstå vad du pratar om, alls. Inte ens benämningarna socialism, marxism, kommunism eller nån annan benämning har någon laddning. Orden är döda. Dessutom det ganska luriga saker det här, det tog mig mer än tjugo år att fatta. Och då är jag ändå påtagligt intresserad.

    Och nej det var inte Jordan Peterson, jag kom på det själv. Pling sa det.

    Mvh A

    Gilla

 10. Strix skriver:

  Ändamålet med din träff i på hörnet av Sturegatan Karlavägen verkar lite diffust.
  När jag var liten var vi välkomna till stadens bästa ”franska våfflor” kl 08.00 på ”Konditori OGO”.

  Gillad av 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Nå, min bäste Strix, rim och reson!
   Inte skall vi drista oss till att fråga efter vad den innerligt avhållne mästerskribenten Engellau ärnar antyda med ovan angivna mötesplats, ty detta månde onekligen vara en angelägenhet av privat natur.
   Skall vi dock på rent trots våga oss på en spekulation kan det ju lika gärna ha rört sig om en renodlad affärsöverenskommelse som ett av denne legendariske elegant initierat romantiskt rendezvous, inramat av café au lait och croissanter. Det vore oss fjärran att doppa den impertinenta nosen i denna intrikata sak.
   Andreas 🙂

   Gillad av 1 person

 11. queensberrypipdaylesford skriver:

  Faktum ar aven att barn inte anvander alfabetet langre for att sla upp saker, det gar ju per automatik. Bara de riktigt sma kan, eftersom de lar sig det. Sedan gloms det eftersom det inte anvands sa mycket. Fraga en tonaring i Australien, och det ar helt mojligt att de stakar sig igen och igen. Hoppas svenskarna ar battre men jag tvivlar.

  Gillad av 1 person

  • lasse4u skriver:

   Det är även få som kan hantera en häst, pilbåge, yxa, sabel eller värja idag, det behövs inte.
   Är/var en jägare & samlare mindre intelligent? En som rör sig i naturen och ofta har hyperskarp observationsförmåga för minsta förändring av det ”normala” och som sen kan göra abstrakta modeller av dessa observationen. Denne skulle troligen göra uselt på ett av dagens intelligenstest, den inlärda problembilden är en helt annan.
   Ökad kunskap om hur naturen fungerar hjälper till, men det mesta utvecklas med trail & error.

   Gilla

 12. Bengt skriver:

  Numera läggs bedrövligt mycket tid på improduktivt knappande på mobiler och appar. Visst – det kan spara mycket tid också, men slöseriet är påfallande. Twittrande, facebookande och allt vad det heter upptar en stor del av vardagen för många. De (observera tredje person, personligt pronomen!) fördummar tillvaron för oss.

  Gillad av 1 person

 13. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Generellt har hela den tekniska utvecklingen en negativ effekt på vår arts biologiska överlevnadsduglighet.

  Under stenåldern uppnådde bara de starkaste och mest livsdugliga vuxen ålder, och endast de kunde därmed föra artens gener vidare.

  Nu håller det på att bli tvärtom — ex-vis tenderar de intelligentaste människorna att satsa på en lång utbildning, senarelägger därför att skaffa barn och får troligen inte fler än ett par stycken.

  De något enklare själarna, som är lågutbildade och ofta lever på bidrag, ägnar sig däremot med liv och lust åt att göra barn i myckenhet — vilket de dessutom tjänar på då de får mer bidrag ju fler barn de skaffar.

  Man behöver inte vara någon Einstein för att inse vad detta i det långa loppet kommer att leda till. Befolkningen i den högteknologiska delen av världen får statistiskt sett en allt sämre livsduglighet.

  Vi får alltså en degenerering av befolkningen, och processen går förstås ännu snabbare om man dessutom får in stora folkgrupper som ägnar sig åt medveten inavel i form av genetiskt mycket skadliga kusinäktenskap. Jag behöver inte här nämna vilka segment av befolkningen det handlar om; bara att det gäller en av makthavarna MYCKET omhuldad grupp av individer, och att makthavarna enfaldigt jublar över att Sveriges befolkning, tack vare denna grupp, nu nått över tio miljoner människor.

  Varför en ökad befolkning skulle vara något slags självändamål är förstås mycket dunkelt. Är det bra med fler bidragstagare? Makthavarna verkar tycka så.

  Gillad av 4 people

  • uppstigersolen skriver:

   Socialdemokrater och Bondeförbundare var väl medvetna om risken för en mer korkad befolkning förut. På trettiotalet införde man därför tvångssterilisering av ett antal individer (ganska många blev det till slut) för att förhindra att deras usla gener skulle föras vidare. På sjuttiotalet insåg man dock att man behövde valboskap varför man avskaffade denna procedur. Dessutom började man importera lågbegåvade som lätt kunde manipuleras att rösta på dem. När sedan Sverigedemokraterna kom fram insåg man att nu kunde befolkningen kanske rösta på ”fel” parti varför man började kalla dessa rasist och andra invektiv. Frågan är vilka som har bruna rötter?

   Gillad av 2 people

 14. Moab skriver:

  Jag jobbar i en stor organisation och är benägen at hålla med. Hade man bara modet att tänka efter och besluta sig så hade man kunnar skära antalet möten och emails med 90%. Istället blir varje email och möte en chans för mediokra människor att hävda sig. Jag deltog nyligen i ett ”projekt”, på första mötet identifierade jag tillsammans med en kinesisk kollega lösningen, men se det var för snabbt och låg utanför ”scope”. Istället har vi nu lagt flera månader på att försöka pressa in några närmast insignifikanta förbättringar och eftersom de inte är heltckande så när har vi lyckats så där med att sälja in resultatet. Så efter sommaren så kommer ett nytt projekt, tills projktledning och högre chefer insett att jag haft rätt hela tiden, men det måste produceras många word dokument och många powerpoints och ett stort antal möten för att komma fram till lösningen som för mig var som en nyckel i ett lås. Story of my working life.

  Så jag tror att det Patrik pekar på kanske djupast sett har som syfte att göra alla mediokra och hålla oss alla i arbete, för ingen kan väl se bättre lösningar än andra, speciellt inte med en gång?! När vi alla reduceras till knapptryckare så kan de mediokra dominera, och de med större förmågor hållas på plats. Det är väl därför ”startups” kan få så stort genomslag, dessa företag låter, ett tag iallafall, de med bäst ideér dominera, och springer därför förbi tyngre större organisationer som är uppbyggda för att medelmåttor stiger till toppen, de har som främsta talang just det, att stiga till väders. Sen köps startup-företaget av Microsoft. Jag har själv något i rockärmen, får väl se om det blir mer än prat.

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Självklart jobbar du i en stor organisation. Conscientiousness. Det som är ovanligt är kombinationen conscientiousness med openness. De flesta kolleger i en stor organisation är inte öppensinnade.

   Gilla

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Nej, jag tror inte att dagens ungdomar och människor är dummare än tidigare generationer. Snarare tvärtom. Och jag tror inte heller att ny teknik behöver göra människor mindre produktiva. Men visst har de mindre fokus på rabbelkunskaper vilket ibland kan vara rimligt, ibland oklokt för att man måste trots allt ha tillgång till en stor kunskapsbas i huvudet för att kunna reflektera.

  En liten stunds eftertanke över hur 60-talets socialdemokrater kunde lura många människor att fackets vishet skulle vara vägen till framgång stöder denna insikt. Eller hur ledande personer kunde hylla Maos vansinniga kulturrevolution vilket får dagens dårskap att blekna. Och går vi lite längre tillbaka ska vi förstås inte glömma vad som hände i Tyskland på 30-talet då världens mest framgångsrika nation skulle komma att förstöra sin framtid för mer än ett halvsekel framåt.

  Men intelligens och tekniska hjälpmedel utgör tyvärr alls ingen vaccination mot dårskap vilket vi dagligen blir påminda om. Usla ledare kan nu som förr ställa till med en obotlig skada. Vi är ju trots allt ett flockdjur som helst följer med strömmen. Förmågan till reflektion och kritiskt tänkande har nog tyvärr alltid varit dålig och få förunnat. Informationssamhället ger kraftigt utökade möjligheter för sådant men tyvärr också till ett passivt medåkande bland ytliga känsloyttringar. Som vanligt är tekniken ett verktyg som ger hävstänger men den ger i sig inte någon vägledning till vilka som är de kloka lyften.

  Den moderna människan är vilse. Kampen för brödfödan är över i stora delar av världen. Förmågan att se vad som är viktigt eller inte har så gått delvis förlorad. Istället måste något annat vara vägledande. Utan kloka ledare och goda förebilder kan vi lätt hamna i ett fördärv. Vi som har denna insikt måste göra vad vi kan för att främja en sund utveckling. För möjligheterna till ett gott liv har aldrig varit större!

  Gillad av 2 people

  • Taknock skriver:

   ”Eller hur ledande personer kunde hylla Maos vansinniga kulturrevolution vilket får dagens dårskap att blekna. ”

   Den växande postmodernismen hos dagens ledande är minst lika illa som maoismen , redan idag mer omfattande.

   Gilla

 16. MartinA skriver:

  Ojojoj så olika perspektiv vi har. Vi människor existerar i konkurrens. När vi får nya tillhyggen så kommer vi att använda all vår kapacitet för att nyttja dessa tillhyggen för att lyckas i konkurrensen. Detta är av evolutionen givet.

  Dessutom, intelligens är ärftlig. Det enda sättet att förändra intelligens är genom avelsprogram. Redan där lyser PEs extremvänsterperspektiv igenom. Denna konstiga blandning av individualistiskt upplevelsefokus och kollektivism. Urk.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Jovisst är intelligens till stor del ärftlig. Men om den inte får ständig träning, helst i unga år, så ligger den i dvala och utvecklas kanske inte fullt ut.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Avelsprogram? – Det räcker väl med att kvinnan görs mera uppmärksam på sitt ansvar som bortsorterare av det som inte håller måttet.

   Mitt allvarliga råd till min unga dotter om jag haft någon: Dina år som extremt attraktiv är få, se till att bevara din fräschör så att du kan få en framstående man som pappa till dina barn. – Ju längre du väntar, desto sämre män du kvar att välja bland och till sist får du nöja dig med något importerat.

   Gilla

 17. lasse4u skriver:

  Datorer och en uppsjö av information borde trots allt vara ett steg framåt jämfört med passivt Tv-tittande på passiviserande underhållning eller information som inte går att ifrågasätta.

  Varor/tjänster såldes till stor del med fakta om dessa. Numer säljs det mesta med rena känsloargument inkl politiken. Förr var partierna ekonomiskt beroende av sina medlemmar, alla hade sk bildningsförbund där man försökte bilda folk så de kunde ta till sig logiska argument om partiernas politik. I dag är medlemmar avvecklat och partiledningarna är sig själv nog med generösa partistöd. Folket behövs bara en gång vart 4:e år, dessa lockas med simplistiska reklamslogans och inövade tag-lines och sound-bites i vad som går för politisk debatt i dag. Dessemellan är det bäst om de hålls i politisk dvala tills de behövs nästa gång.

  Gillad av 1 person

 18. lasse4u skriver:

  De ”yngre” i familjen/släkten går nästan inte att få tag på via tele-samtal, de förväntar sig att man SMS:ar. De bevakar inte telefonen för att omedelbart svara, de tar fram den vid tillfälle och ser om det hänt något de behöver reagera på.
  De släpper inte allt de håller på med för att rusa till telefonen så samtalet inte missas. Det står ju ändå i telefonen vad som hänt, vem som ringt, SMS osv.
  När en annan var ung fick man lära sig att närmast stå i givakt när man svarade i telefonen, fullständigt namn och nästan helst också personnummer skulle uppges som identifikation. Innan man ens visst vem som ringde. Vem vet det kanske var överheten som sökte en. Att svara med något slappt sydländskt ”pronto” /”hallå” var det inte tal om.
  Idag är det många som struntar i samtal från okänt nummer. Det är ändå troligen någon dryg tele-marketing.

  Gilla

 19. lasse4u skriver:

  För ett antal decennier sedan var det möjligt för alla intresserade att ha övergripande och ganska detaljerad kunskap om hur det mest fungerade, telefoner, bilar el, tom kärnkraft mm. I dag är det inte möjligt, dels är det för mycket och dels betydligt mer komplicerat. Men på ett ungefär som Henry Ford sa efter att Chicago Tribune anklagade honom för att vara ett anarkistisk okunnigt dumhuvud (för att han tyckte att US inte skulle starta krig med Mexiko). Är det viktiga att han tyngde sitt medvetande med ”kalenderbitande” eller att han visst hur man tog reda på kunskap när den behövdes.

  ”I have a row of electric push-buttons on my desk, and by pushing the right button, I can summon to my aid men who can answer ANY question I desire to ask concerning the business to which I am devoting most of my efforts. Now, will you kindly tell me, WHY I should clutter up my mind with general knowledge, for the purpose of being able to answer questions, when I have men around me who can supply any knowledge I require?”

  I dag har vi, om vi vill och förstår att använda, Fords ”puch-buttons” i fickan. Problemet är att långt ifrån alla är någon potentiell Henry Ford.

  Gilla

 20. Anna Lindén skriver:

  Skrivkonsten var ett tekniskt framsteg som ersatte den mentala ansträngningen att minnas berättelserna utantill. Eftersom minnet är en del av intelligensen kan man säga att uppfinnandet av skrivkonsten innebar en fördumning av mänskligheten, något som också Platon påtalade. Det goda som skrivkonsten förde med sig för den mänskliga kulturen var dock större än dess negativa biverkningar.

  Gillad av 2 people

 21. Staffan Persson skriver:

  Intressant artikel med frågor som jag också reflekterat över. Naturligtvis är det praktiskt med mobiltelefoner när mötesplanerna ändras. Behovet av (god) planering finns dock kvar, bàde privat och i arbetslivet. Risken är dock att vi på samma sätt som att maskiner nu ersatt mycket kroppsarbete och vi måste göra annat, t.ex. gå på gym, så kanske vi måste göra annat för att inte tappa stinge i andra avseendent. Kanske någotatt tänka på inför semestern.

  Gilla

 22. Stefan Sewall skriver:

  PE har helt rätt i att telefoner och datorer och GPS navigatorer verkar förslappande på oss, och leder till mindre målmedvetenhet och skärpa och tanke- och planeringsförmåga.
  Förr fick man tvinga sig till att tänka och planera vilket var bra hjärngymnastik. Man fick studera en karta och memorera bilden före resan eller promenaden.
  Alternativt gav ena informerande parten en vägbeskrivning som krävde visst tankearbete att tänka ut och vidarebefordra i begriplig ordning, och mottagande parten tvingades lyssna på den, och dels försöka tänka sig in i vägvalen, blunda och se bilden framför sig, och dels även försöka minnas beskrivningen. Nu behöver man inte anstränga sig att lära sig att läsa karta eller tänka ut en vägbeskrivning eller ta emot, abstrahera eller minnas någon annans vägvalsinstruktion eller göra en rimlig tidsplan och sedan hålla den.

  Under min skolgång på 60-talet fick vi träna på att ge vägbeskrivningar till främlingar. Det var kul och stimulerande. Jag hörde då också att det var ett skolämne i England. Mycket riktigt har jag träffat många engelsmän som gärna gjort stora ansträngningar att visa och berätta vägen. Verkar vara nationalsport i UK. Själv ser jag det som en sport att kunna förstå och memorera sådan info. Det ger intellektuell träning att försöka klara sig utan GPS-navigator.
  Träning för hjärnan tror jag (eller vet jag, rättare sagt) har stor betydelse. Tyska språkets komplicerade natur med långa meningar och bisatser med alla verben sist, ger odiskutabelt en naturlig gratis träning till varje tysk att abstrahera och hålla ett lite längre sammanhang eller sentens i huvudet i samma sekvens. Tyskar har också genom historien visat prov på intelligens och kompetens inom kultur och teknik. Deras hjärnor får abstraktionsträning av språket.
  Minnesträning, memorering har också en direkt intellekthöjande effekt. Om man aldrig måste anstränga sig att lära sig faktamängder missar man träning av hjärnspänst och kapaciteten sjunker.
  Påminner om frågan min pappa ställde som liten grabb när han sparkade fotboll på en regnvåt plan, och den blöta läderbollen som sugit upp vatten, blev otäckt tung att nicka. Han frågade de stora grabbarna om det inte var farligt att nicka en så tung boll som kom skjuten i full fart. Då fick han svaret att man måste spänna hjärnan.
  Spänna hjärnan måste vi hela tiden annars blir vi hjärnsvaga -(lidande av hjärnbrist) och om det går långt ännu värre.
  Uttalanden och agerande från dagens politiska talesmän och hejduks-politruker och VIK-folk visar också hur långt ned man ,kan sjunka vid utesbliven hjärngymnastik, då det som vi nu ständigt bevittnar till slut leder till allmänt kollektivt hjärnsläpp.

  Gilla

 23. Moab skriver:

  Man undrar hur man stämmer möten i Brasilien nuförtiden? Innan mobilen så stämde man träff lite approximativt, man sade en tid och en plats, men vissa dyker upp efter 45minuter, om alls, och vissa åkte direkt till slutmålet. Hur gör man idag, jag har svårt att se att Brasilianer kan stämma möten överhuvud taget idag? Man kanske bara slumpmässigt går runt och ibland så blir de spontana mötena fruktsamma?

  Gilla

 24. Parvus skriver:

  iPad och internet är en välsignelse. Förr måste man lyssna till folks imbecilla pladder på tåg, bussar och färjor men numera sitter de flesta tysta och knappar på sina pekplattor.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.