Identitetspolitiken är död, leve identitetspolitiken!

Anders Leion

De etablerade partierna i Sverige och i övriga Europa söker desperat efter en uppgift, ett mål som kan vara grunden för utarbetandet av ett politiskt program. Hittills har de inte funnit något.

Det yttrar sig på olika sätt. Ett är kortsiktigheten. Man blåser till strid om procentsatser och bidragsbelopp. Ett annat, som kortsiktigheten är ett uttryck för, är rädslan och fegheten. Man vågar inte formulera något genomgripande och långsiktigt, därför att man inte tror på den egna verklighetsbeskrivningen – och man vågar inte beskriva det man ändå sett, därför att man då fruktar de krav som kan komma. (Det finns några undantag. Det är de partier som brukar kallas för populistiska. De kan förenkla sitt program till: ”Vi kan inte fortsätta den etablerade politiken. Vi vill göra tvärtom!”)

Gång på gång illustreras de etablerade partiernas svårigheter och populisternas enkla framgångsväg vid europeiska val. Nu senast i Frankrike. Macron är naturligtvis populist, även om han är en mycket välkammad sådan. Också hans starkaste kort är: Rösta på oss så slipper ni de gamla politikerna och partierna! Väljarna jublar: ”Äntligen något nytt! Äntligen kanske vi slipper de gamla förbrukade krafterna!”

Så är läget också i Sverige – och så har det länge varit. Sedan socialdemokratin uttömt sin gamla affärsidé – att mjölka kapitalismen för att kunna bygga upp en välfärdsstat – så har partiet famlat och försökt formulera något nytt. Och man trodde sig ha funnit. Man hade idén om jämlikheten och såg den genom invandringen förändrade befolkningssammansättningen. Man hittade identitetspolitiken och trodde sig ha funnit en lösning.

Den första vågen av krav på representation för en särskild delgrupp av väljarkåren kom redan på sextiotalet. Då kom också Sydney. Han var oskyldig till den romantisering och upphöjelse av egenskapen ungdom som då började påverka politiken – även om han levde på att, i strid med då rådande värderingar hos politiker och byråkrater, tillfredsställa deras nöjesbehov.

Ungdom sågs som något värdefullt i sig. En föryngring av politiken hade ett egenvärde. Det var inte ett led i något större, i en strävan efter att låta varje liten delgrupp i samhället ha sin representation. Denna strävan kom senare att prägla politiken – därför att man inte hade något bättre.

Så ville inte Sydney ha det. Han kom hit till Sverige från Nigeria, därför att hans förmögne far kommit på att i stället för att ägna sig åt studier dansade Sydney Jive och hade det trevligt i England. Så han skickades till Sverige för att studera och lära sig veta hut.

Nyinflyttad till Gärdet i början på detta årtusende sökte jag ett gym och hittade Friskis & Svettis. Där fanns också Sydney. En svart, gladlynt och bullrande man. Det var omöjligt att inte bli bekant med honom. Snart fick jag veta att han var Sydney: the hard working DJ, och tidigare ägare till Big Brother och andra diskotek. Tidigare mycket känd, förmögen genom sin verksamhet och utblottad efter dåliga råd från sin bank under fastighetskrisen.

En sådan som Sydney finns inte enligt identitetspolitikens förespråkare. Han var svart. Hans största politiska idol var Churchill. Han citerade ofta, med förtjusning, dennes omdömen om muslimerna. Han kom från Nigeria och ansåg att det var en olycka att engelsmännen lämnade landet. Han slog näven i bordet när han talade om sin kärlek till Sverige: ”Det skall vara som när jag kom hit, fisk på onsdag och ärtsoppa på torsdag!“ Också i övrigt ville han ha det gamla Sverige tillbaka. Han avskydde och föraktade identitetspolitiker, framförallt Miljöpartiets företrädare.

En sådan son Sydney kan ju, enligt identitetsförespråkarna, inte finnas. De bortdefinieras, till exempel som varande ”husnegrer” (då använder man gärna n-ordet).

Exemplet Sydney visar i all sin konkreta enkelhet hur ihålig, ja omöjlig, identitetspolitiken är. Varje representation i offentligheten – i massmedia, i kultur eller i politiken – skulle alltså utformas för att varje enskild grupp skulle få föra sig egen talan: Svarta svartas intressen, gula gulas, araber arabers, förlåt sunni sunnis, shia shias, alawiter alawiters …

Sådana åsikter kan väl inte längre finnas? Jo, och vara tungt representerade. I debatten kan det verka som om identitetspoltiken är, om inte död, ändå tillbakatryckt och utan praktisk betydelse. Länge har politikerna – efter Mona Sahlins försvinnande från den socialdemokratiska partitoppen – försökt hålla sig borta från en debatt som de inte trott sig kunna vinna några poänger på – varken som anhängare eller motståndare till identitetspolitik. Ett undantag är den dåvarande gymnasieministern Aida Hadzialic som i april 2016 ansåg: ”Man sviker arbetarklassens barn när man inte gör en klassanalys och i stället håller på med en debatt om kultur och identitet som inte leder någon vart”. I sitt yttrande sammanfattar hon omedvetet socialdemokratins dilemma. Vad skulle en klassanalys säga idag? Det är ju just svårigheten att göra en trovärdig sådan och ha den som grund för praktisk politik, som lett till försöket att istället använda sig av identitetspolitik.

I den politiska vardagen lever däremot identitetspolitiken. Johan Westerholm har på ledarsidorna.se gett en mängd exempel på hur muslimska organisationer i symbios med socialdemokratiska företrädare lyckats skaffa sig bidrag till sina verksamheter. Det sker främst via Tro och solidaritet (som tidigare hette Broderskapsrörelsen) men också via Miljöpartiet, som på olika sätt samarbetar med muslimska företrädare. Tro och solidaritet är representerad i den socialdemokratiska partistyrelsen. Där finns också en hbtq-representant. Han representerar mindre än en procent av medlemsantalet, enligt Westerholm.

Trots alla de bakslag som orsakats av försöken att låta muslimer företräda S och Mp är alltså identitetspolitiken inte alls död. Den håller bara lägre profil.

Och sedan då?

Sverige förses med allt fler etniskt slutna enklaver, exakt på det sätt som Paul Collier förutsett och beskrivit i sin bok Exodus. Dessa enklaver gör det lätt att fortsätta leva som i ursprungslandet. Deras befolkningar vill ta del av de förmåner som välfärdssamhället erbjuder, även om de i övrigt avvisar det nya hemlandets värderingar och lagar. (Den

officiella, i lagen inskrivna inställning är att de skall leva så. Sverige är och skall vara ett multikulturellt samhälle. Det bestämde våra framsynta politiker redan på sjuttiotalet. Någon motsättning mot rådande lagar såg de inte). Den slutna avskildheten gör det lätt för deras ledare att- mot gentjänster av olika slag – leverera enklavinvånarnas röster i klump. (Varför tror ni Reepalu var så eftergiven gentemot muslimers krav och så ovillig att se judarnas situation i Malmö?)

Vi går alltså mot ett samhälle med allt mer av patron-klientförhållanden i stora områden. Det är första ledet i utvecklandet av ett mafioso-samhälle.

Inte kommer väl våra välmenande politiker och byråkrater att låta detta ske? Men de främjar ju denna utveckling – omedvetet kanske – genom sitt praktiska omfamnande av identitetspolitiken.

Motsättningen mellan identitetspolitik och klassisk socialdemokratisk politik understryks av att det inte längre finns någon bärande idé, någon föreställning om vartåt man vill gå. Också under socialdemokratins storhetstid var olika grupper företrädda av egna representanter (tänk bara på regionala och fackliga företrädare) – men de störde inte politiken, därför att alla bejakade och underkastade sig en bärande idé. Problemet är alltså egentligen att det inte längre finns någon sådan idé. Istället har man försökt fylla tomrummet med identitetspolitik. ”Alltid något” tänker socialdemokraterna: ”Leve identitetspolitiken!”

59 reaktioner på ”Identitetspolitiken är död, leve identitetspolitiken!

 1. Bo Svensson skriver:

  Folktillhörighet skall trumfa den nationalism som drar gränser tvärs genom folk och folkblandningspolitik som vill blanda och röra om.

  Hur vet jag det? – Tänk på läget vid Ottomanska imperiets sönderfall, vid Österrike-Ungerns upplösning och Jugoslaviens.

  Hur borde man gjort? – Hur ser den perfekta ordningen ut?

  Att stycka upp regionen i nationalstater så att varje folk kan bestämma över sig själv, ignorerar det faktum att folken levde blandade om varandra.

  Att få folk att glömma sin etniska tillhörighet förutsätter att man måste hitta ännu starkare motsättningar mellan grupper eller att man lyckas väcka någon revolutionär glöd för en idé.

  Jag ser ingen annan lösning än att man låter bli att dra gränser och istället skapar en rättsordning under vilken individen är fria att sluta sig samman i gemenskaper som verkar för sina intressen.

  Det är hur en sådan rättsordning skall se ut och fås att fungera som är värd vårt engagemang.

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Bo: Återigen kommer du dragandes med det fd. Ottomanska imperiet. Och ditt recept för att ”lösa” den sortens problem är alltså att skapa ett klansamhälle.

   Du vill ha ett samhälle där ex-vis Shiamuslimer skapar sin egen ”klan” med kanske sitt eget territorium? Något gemensamt svenskt territorium, med en svensk kultur, ska vi alltså inte ha tycker du.

   Grattis, detta är just sådana attityder som ligger bakom att Polisen nu är så illa trängd i klan-territoriet Järvafältet, att man inte längre törs ha någon polisstation i området.

   Du gillar alltså att Sverige håller på att falla sönder i klanmotsättningar, sedan makthavarna funnit för gott att medvetet importera miljoner människor från främmande länder?

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Folkblandningspolitiken är en mordbrännarpolitik eftersom man skapar förutsättningar för samma sorts katastrofer vars undvikande alltså kräver den lösning som tyvärr inte fanns på plats vid Ottomanska imperiets sönderfall, Österrike-Ungerns upplösning och Jugoslaviens.

    En lösning som är enda alternativet till etnisk rensning eller en medveten atomisering av mänskligheten där man stävjar varje försök att samla sig i solidariska gemenskaper.

    Mitt förslag: Regionala grundskatter, krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och individuell makt för skattebetalaren över pengarnas fördelning över skattefinansierade ändamål. – Och lite till som jag återkommer till.

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Bosse!
    ASSIMILERING är väl ingen etnisk rensning?
    Rent trams av Dig?
    Något gemensamt måste man ha i ett samhälle,
    annars blir det som i Sverige framöver?

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jan Bengtsson: ”ASSIMILERING är väl ingen etnisk rensning? —- Något gemensamt måste man ha i ett samhälle,”

   Mitt tramsande beror på min inlevelseförmåga. Jag känner med tamiler som tvingas nöja sig med rollen som andra klassens medborgare på en ö som singaleserna menar är deras, – jag känner med sydtyrolare som tvingas leka italienare, – jag känner med alla ungrare som inte bor i Ungern utan i Transsylvanien, Vojvodina och Slovakien. – Och med etniska svenskar i landet Finland.

   Gilla

 2. Magnus Ström skriver:

  Hade nästan glömt Sydney och Big Brother. En ikon för oss som gick på gymnasiet i slutet av 70-talet. Big Brother låg väl då på Grev Turegatan har jag för mig. Lustigt nog gick jag i samma klass på gymnasiet som hans son, Conny. Såg på wikipedia att Sydney numer är bortgången.

  Gillad av 3 people

 3. Lasse W skriver:

  Ja identitetspolitiken fick bli en räddningsplanka när klasspolitiken tjänat ut. En sorts nymarxism som hyllar de svaga och ifrågasätter de starka. Kvinnor, barn, HBTQ och invandrare ska mötas med förståelse medan starka grupper främst vita män ska mötas med misstro. Identitetspolitiken kan verka sympatisk vid ett första påseende men i längden blir alla förlorare när samhällsmoralen börjar ta stryk. När de som arbetar och sliter och skapar samhällsresurserna inte uppskattas utan tvärt om får höra hur dåliga de är. Eller att de ignoreras. Det svenska näringslivet skulle kunna vara en motkraft i sammanhanget men de verkar sakna mod och slagkraftiga företrädare.

  Gillad av 4 people

 4. Stig Fölhammar skriver:

  Utomordentligt intressanta iakttagelser och och en klar analys av dagens politiska dilemma! Idag är det val i Frankrike till den lagstiftande församlingen (Nationalförsamlingen) och den välkammade populisten Macrons nybildade parti förväntas få 400 av de 577 platserna. Macrons program? Jo, teknologi och ny teknik är bra, den Europeiska Unionen behöver livas upp och Eurogruppen förstärkas, den franska ekonomin – främst arbetslivet – behöver bli mer flexibel och det kanske finns några få offentligt anställda för mycket, var det något mer?

  Gillad av 2 people

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det var tider det, när man gick på Big Brother och blev utvald av Sydney att gå före kön. När han lade på Prince’ första platta och sade att den här killen kommer att gå långt. Sedan kom AIDS och alla diskotek blev till bullriga ölbarer. Sedan byggde de Sturegallerian. Nu lever vi i 1984 på riktigt.

  Gillad av 2 people

 6. Fredrik Östman skriver:

  Socialdemokrater måste betraktas som ett myrsamhälle bakom glas. Fascinerande, komplexa, förutsägbara och helt omedvetna om sitt eget liv och sitt eget samhälle. Först gav de sig på att stoppa arbetarklassen från att jobba hårt och tjäna pengar, att mininmera förmögenhetstillväxten och bromsa, belasta, inskränka. Och det trodde hela tiden att de gjorde sig själva, arbetarna och samhället en tjänst! Nu har de hittat andra utlopp för sin förstörelselusta och tror fortfarande att de är goda och uppbyggliga. För de har ingen kontakt med sina hemliga socialistiska lustar. Riktiga socialister, i avgrundsvänstern, är åtminstone ärliga med att de vill förstöra och riva ner samhället, stoppa jorden, döda allt. Socialdemokrater gör det omedvetet, på instinkt, liksom med vänster hand.

  Gillad av 5 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    SD har tagit delar av det BÄSTA både från S o M)
    Inte det sämsta!

    Värnar välfärden för våra Svenska Medborgare,
    men inte för Allah i hela världen…

    Men är avsevärt mer näringsvänliga,
    belönar individens ansträngningar!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    SD saknar lojalitet till oss svenskar. Alltså är de meningslösa. Sjuklövern la upp till smash med 20 år av extreminvandring. SD tänker smasha ut oss svenskar från historien genom ”assimilationspolitik” av alla dessa som kommit hit. SD är ett svenskfientligt parti.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Var har du fått det ifrån?

    För det första vill SD ett stopp för allt migrantmottagande. För det andra vill SD att stoppa invandring genom familjesammanföring. För det tredje vill SD att inga uppehållstillstånd eller medborgarskap beviljas för den som har ljugit med uppgifter om härkomst, skäl och ålder.

    I nuvarande skede avstår SD från att i detalj framlägga förslag om åtgärder. Detta skulle nämligen omedelbart användas av politiska motståndare för att få en igång en smutskastningsdebatt av icke skådat slag.

    Det är så som jag förstår SDs inställning.

    Det vore oklokt av SD att binda upp sig med detaljer. Det absolut viktigaste är att få igång ett samarbete på den borgerliga sidan med den generella inriktningen och få majoritet i riksdagen. Som jag ser det är det enda sättet att vända utvecklingen. Jag vill inte tänka på vad som händer om vi inte lyckas med det. Men det är klart att jag ändå tänker på det. Jag hoppas att fler gör det.

    De som har rent samvete och verkligen vill assimilera sig och bidra till vår välfärd är välkomna. .

    Sen gäller det att göra livet surt för anhängarna till grupper som sätter religionens bud före lagen. De som kommit hit som vuxna och aldrig bidragit till vår välfärd ska inte leva på den. Det finns mycket att göra bara det finns en politisk vilja. Och politisk makt, icke att förglömma.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Hehe, SD klarar inte ens av att säga att det finns en svensk etnicitet. Enligt SD är det ett beteende. Dessutom har de gjort tjogtals uteslutningar högerut, noll uteslutningar åt vänster. Och dessa uteslutningar har initierats av extremvänsterns diverse spionorganisationer och media. En extremvänster vars språkbruk SD papegojar. För att inte tala om SDs starke mans brevväxlande med Expo. SD är ruttet ända in till rötterna. Allt du kan få från SD är svenskfientlighet och pladder om ”välfärd”. Allts sosseri i en värdl där sosseriet är helt och hållet överspelat. Sosseri var en fruktansvärt dålig ide redan från början. Vilket bevisades av T-4 programmet. Men idag är det många resor mer vansinnigt. SDs enda funktion är att passificera de som är orliga för vad som händer och att leverera riksdagslöner till en skock talanglösa grobianer och en ny uppsättning knapptryckare.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Och denna skock nollor har mage att fortfarande prata om ”nationalism” men saknar helt intresse för historia. De förstår inte att en nation består av människor som delar historia med varandra. Alltså de har inte nått ens första delstationen, de har inte fyllt i formulär ett a vad gäller att förstå den ideologi som de påstår sig föra. Det är så patetisskt att det är svårt att finna ord.

    Gilla

 7. Adrian Popescu skriver:

  Tack, Anders Lejon! Skrämmande läsning! Kan man inte lägga ner S och starta något nytt istället, som ser till Sveriges bästa, tex under ledningen av Johan Westerholm

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   ”Något nytt” är redan i full gång.

   Fråga: Vilket parti är numera enligt opinionsundersökningar det största inom LO-kollektivet?
   (Ledtråd: Det är INTE Fi.)

   Gillad av 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Då avses väl ARBETARNA?
    LO organiserar även välfärdskomplexet…
    Inkl ASYL-industrin…

    Gilla

 8. Peter skriver:

  Det absolut värsta är att Alliansen inte verkar ha någon tanke på att bryta denna bisarra identitetspolitiska trend. Tvärtom så kan jag tänka mig att antalet genus”vetenskapliga” utbildningar (ja, jag var tvungen sätta ett ur grammatiskt hänseende klumpiga citattecken runt ordet ”vetenskapliga”) sköt i höjden under deras åtta långa år styre.

  Jag skulle dessutom kunna nämna ytterligare en handfull företeelser där man hade förväntat sig att Alliansen skulle reagerat annorlunda, men de kulturmarxistiska böjelserna var uppenbarligen för stora.

  Det enda som skiljer de båda blocken åt i dag är synen på skatt och arbete, eller? Man ska komma ihåg att innan Sverige förvandlades från att vara ett tillväxtsamhälle till att bli ett fördelningspolitiskt samhälle i slutet av sextiotalet så låg kommunalskatten runt 15 procent och skatten i förhållande till BNP låg runt 23-25 procent (i dag ligger den nog runt 45 procent).

  Det tragiska är att det bara är Sverigedemokraterna som verkar ha målsättningen att stoppa den identitetspolitiska galenskapen. Det nya partiet Medborgerlig samling (https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/) kan dock vara det högeralternativ som svensk politik så väl behöver, men jag har mycket svårt att tänka mig att partiet kan få mer än en procent av rösterna i nästa riksdagsval.

  På tal om galenskap, läs gärna författaren Katerina Janouchs senaste inlägg i ämnet:

  http://katerinamagasin.se/genustrams-och-vara-bortslosade-skattemiljoner/

  Gillad av 4 people

  • Taknock skriver:

   Det är en viktig observation att borgerligt ledarskap också villigt drivit på , finansierat identitetspolitiken och legaliserat för den.

   Samma totalitära drivkrafter bakom båda blocken.

   Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kanske MED kan bli en kraft att räkna med till 2022?
   Innan dess hinner man ej skapa en fungerande lokalorganisation!

   SD välkomnar ett samarbete med förnuftiga människor,
   som bryr sig om dagens o framtidens problem i Sverige!

   Islamismen lär vara ett snabbt växande…
   Stoppa all utländsk finansiering av brohuvuden i Sverige,
   som verkar för införande av Sharia lag på sikt!

   Vi är utsatta för de små stegen tyranni…

   Gilla

 9. gmiksche skriver:

  ”Vi går alltså mot ett samhälle med allt mer av patron-klientförhållanden i stora områden. Det är första ledet i utvecklandet av ett mafioso-samhälle.”

  Patron-klientförhållanden har alltid funnits i politiken. Socialdemokratin har var varit särskilt framgångsrik med att skaffa klienter och ömma för klienterna tillräckligt för att hålla dem kvar i fållan. Med god medverkan av facket, PRO, hyresgästföreningen, broderskapsrörelsen (numera namnändrad) m fl där man tonat ner anknytningen till partiet för att få ett bättre grepp om menigheten. I mångt och mycket med goda avsikter får man tillstå. Men där förstelningen ändå fört in socialdemokratin i en återvändsgränd. Inte enbart S, utan hela landet på grund av den maktdominans som S förstått förskaffa sig.

  Sveket mot den gamla väljarbasen har lett till att S blöder medlemmar och väljare. Ledningen, som sedan länge upphöjt sig till patron, inser detta. Självfallet försöker den att ersätta förlusterna. Hur, det är man inte så noga med. Temporärt kan man lyckas, som senaste uppgången i opinionsmätningar visar. Inte på sikt, vilket systerpartiernas öde i Nederländerna och Frankrike indikerar. Processerna med tapp och tillskott förlöper parallellt, omärkligt för de flesta. Som en kameleont byter färg. S är inte ensamma om detta.

  Min poäng är att Sverige under lång tid utvecklats till ett patron-klientsamhälle. PK-media har dragit sitt strå i stacken. Det har länge fungerat hyggligt. Det är ändå ekonomin som är viktigast för folk. Att Sverige historiskt sett varit trygg i den bemärkelsen att brott hört till undantagen får tillskrivas det svenska kynnet snarare än polismakten.

  Allt detta ändras nu i rasande fart. Visserligen inte jämt fördelat över hela landet, men synligt för fler och fler, trots PK-medias rökridåer. När folk inser att de gamla patronerna sviker letar man efter nya så klart. Patron-klientsamhället à la S håller på att brytas upp. Det finns inte fog för uppfattningen att vi är på väg mot ett mafioso-samhälle. Men det är oklart vart vi är på väg.

  Gillad av 4 people

 10. Gunnar skriver:

  Det kollektivistiska tänkandet och praktiken utgjorde länge grunden för svensk politik. Man såg skiljelinjer i olika intressen. Den gick mellan arbetare, tjänstemän, bönder och de mer förmögna. Och mycket handlade om resursfördelning.

  Så slog individualismen igenom med dunder och brak. Och den föregicks av en större ungdomsrevolt. Via sexuell frihet ville de unga vädra ut en äldre tids alla fördomar. Sant eller inte, fönstren ställdes på vid gavel. Vart gränsen mellan föräldraruppror och mer världslig politik gick var nog inte alltid så lätt att veta.

  60-talet var också omställningens decennium då flyttlassen gick från land till stad. Samtidigt blev högre utbildning till en massindustri. Den sociala omrörningen blev allt mer påtaglig. Gamla klassgränser blev inte längre lika tydliga. Och egen karriär och framgång fick byta plats med en äldre tids solidaritet.

  Gränser löstes upp och tidigare identiteter blev då otydligare. Klassresor kom att tillhöra vardagslivet. Och i generationerna efter blev klasser rentav bortglömda, mer något man kunde läsa om i historieböckerna.

  Att de gamla partierna överlevt så länge är tämligen förunderligt. Man har delvis gjort det genom att omdefiniera sin egen politk. Samma gamla lådor, men med ett mer uppfräschat innehåll. Men behovet av tillhörighet försvann inte. Det behovet tog enbart nya former. Gränssättning har nu till blivit mode och fått en renässans.

  Identitetspolitiken hoppar nu fram från tuva till tuva. Söker gränser och röstfiskar överallt där det är möjligt. Vi lever nu i förvirringens tidevarv, där vissa upptäckt att identitetspolitik kan brukas rent egoistiskt, till att själv ta större plats. Via likasinnade kan man främja den egna karriären och rentav makten. Då blir individuell identitet till ett effektivt brytverktyg för att ta sig in, och upp.

  Mest tydligt är fenomenet inom feminismen. Där blygs man inte, man går direkt på toppen för att söka maktens honung. Flera snippor i bolagsstyrelser skall rädda världen. Borta är att lyfta kvinnor från torftiga arbetsmiljöer, som en äldre tids socialdemokrater sysslade med. Tider komma och gå, och nytt innehåll, med en annan tids ambitioner, fyller på.

  Egentligen bygger man enbart upp mer försåtliga gränser. Man säger sig radikalt vara emot landgränser och olika typer av förtryck, men bejakar allt fler intima gränser dragna mellan människor. Även olikartad pigmentering blir till redskap i debatten. Nyss var vithet något obemärkt. Men när en lintott av manligt kön numera växer till sig, och blir medelålders, får han stå till svars för all ondska i världen.

  Till detta kommer alltfler etniska egenintressen. Likaså ökar de mer religiösa gränsdragningarna via vår stora migration. Allt fler människor ställs idag emot varandra. Fler och fler egenintressen radar upp sig, och förvandlas till identitetspolitik. Och detta sker i en värld som säger sig värna om det generella och mer lika. Där ökad internationalism ofta utgör slagordet.

  Gränser skall vara mer öppna, förespråkar de mest radikala, samtidigt som de själv sluter sig inåt i olika bokstavskombinationer. Världen måste bli mer global och solidarisk, heter det, men riktigt hur det skall hänga ihop med ökad identitetspolitik, görs mera sällan klart. Vi skall tydligen öppna allt fler fysiska gränser, men allt mer innesluta oss i egna inre gränser – inom en egen hävdad identitet.

  Det är där vi hittar paradoxen. Ökad världslig frihet begärs, samtidigt som allt fler inre gränser byggs upp och bejakas. Mänsklig splittring har enbart antagit en mer försåtlig och sublimare form. Identitetspolitik spränger inga gränser. Den bygger dem.

  Gillad av 4 people

 11. malmobon skriver:

  Blir mycket svårt bryta denna trend i Sverige. Socialdemokraterna har byggt upp organisationer, som känner samhörighet och även har sin inkomst från dessa org.
  Är ABF, HSB, LO, invandrarföreningar…

  Långsiktigt arbete som gäller. SD bygger just nu upp egna avdelningar runt om i Skåne och esten av Sverige. Enda sättet.

  Viktigast är dock att lägga ner public service och inte ge tidningsstöd. Dra in bidrag till muslimska föreningar.

  Gillad av 2 people

 12. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Ja, och identitetspolitiken = klansamhället i ny tappning.
  Poliskåren vågar inte längre ha några kontor på Järvafältet, då detta område håller på att röra sig mot att bli ett etnifierat klansamhälle där representanter för svensk myndighetsutövning inte är tolererade.

  Myndighets-Sveriges reaktion på detta: dra er undan, ge upp. Låt vårt land falla sönder i etniska enklaver. Hellre det än att erkänna att SD hade rätt hela tiden, då de likt på sin tid Tage Erlander motsatte sig idén att i stor skala släppa in migranter från främmande kulturer i vårt land.

  Gillad av 4 people

 13. Petrus skriver:

  Några kommentarer:

  Lagstiftningen från 1975 som ersatte assimilationspolitiken med hemspråksundervisningsköret och liknande kom inte att få någon större praktisk betydelse. Den ”stora” konsekvensen var väl att samhället fick börja pröjsa för hemskpråksundervisningen till de som ville ha det. Invandringens storlek kom väl inte att påverkas av detta beslut. Det nästan totala förbudet mot utomnordisk arbetskraftsinvandring låg kvar. Flyktinginvandringen började inte ta fart förrän 1984-85 när invandrarminister Anita Gradin ersatt de temporära uppehållstillstånden med permanenta.

  Regeringen Reinfeldts ändring av grundlagarna där det kom att stå att ”Sverige är ett mångkulturellt samhälle” har kanske inte den praktiska betydelse man först kommer att tänka på. Den främsta praktiska konsekvensen var väl att göra det legitimt för säpo och den militära underrättelsetjänsten att hålla koll sverigedemokrater och dylika som inte kommit i kontakt med mer radikala åsiktsriktningar. SD självt hade ju sedan några år kommit att förespråka en assimilationslinje och hade sedan 1999 strukit skrivningarna partiprogrammet om sparka ut folk av utomeuropeisk härstamning som kommit hit efter 1970. Med de nya skrivningarna i grundlagarna kom även en uttalad ambition att assimilera folk att stå i strid med svensk grundlag och därmed göra det formellt legitimt att spana på folk som förespråkade en assimilationspolitik. Man slapp tänja på regelverket om man ville spana på folk som inte nosat på mer radikala åsiktsriktningar.

  När det gäller de slutna enklaverna så är väl det mest ett storstadsfenomen. Ju mindre orter, desto mindre av slutna enklaver. Kom också ihåg att en hel del människor i de slutna enklaverna så sakteliga, allteftersom, inlemmas i någon slags västerländsk kultursfär. Ynglingar anammar gangsterrap-kulturen. Unga kvinnor börjar studera på annan ort och vägrar där bära slöja. SD har större stöd bland utlandsfödda kvinnor än bland utlandsfödda män. Få av dessa utlandsfödda kvinnor kommer väl från MENA-länder. Men medan så gott som inga män från MENA-länder röstar på SD så finns ett fåtal kvinnor som gör detta. Detta är sannolikt orsaken till att fler utlandsfödda kvinnor än utlandsfödda män skulle rösta på SD idag samtidigt som drastiskt fler svenskfödda män jämfört med svenskfödda kvinnor röstar på SD. Viljan att slippa MENA-ländernas kvinnosyn innebär sannolikt en viss drivkraft hos en del kvinnliga invandrare att bli en del av en slags västerländsk kultur. För unga män kan en integrationsfaktor vara att man får göra mer saker som är ”kul” i den västerländska kulturen än i islam. Det roligare att vara gangsterrappare än att vara muslim för en del. Käka hamburgare är mer avslappnat än att avstå från käk under Ramadan. Det tar väl ett tag, men min prognos är väl att man t o m i storstäderna så sakteliga gradvis kommer att gå över till någon variant av den västerländska kulturen. Detta löser dock inte de ekonomiska problemen med invandringen. Eller problemet att en ny invandrad befolkningsmajoritet kan bete sig rasistiskt mot den ursprungliga befolkningen. Eller utnyttjas som redskap mot den ursprungliga befolkningen. Notera också att den ursprungliga befolkningen inte vunnit något om invandrarungdomarna blir AFA-iter i stället för fundamentalistiska muslimer. Jag anser att AFA-iterna är farligare för oss.

  Under den övergångstid som invandrarkulturerna finns kvar och inte påtagligt vattnats ur kan också en del praktiska problem som t ex att folk vill ha huvudbonader som inte passar i yrkesutövningen finnas kvar. Ramadan med dess fasta gör också arbetskraften mindre produktiv. Man bör också komma ihåg att så länge man har kvar ett stort inflöde av MENA-invandrare så kommer assimilationstakten att understiga inflödestakten. Så problemet är väl inte att assimilationen går för långsamt utan att inflödet överstiger assimilationstakten.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Problemet är att assimilationstakten är obefintlig för muslimer. Även under åren med relativt lågt inflöde ökade utanförskapsområdena. Till detta kommer muslimska gruppers avsevärt högre fertilitet som ger ett tillskott oavsett invandring. Det räcker inte med att stoppa inflödet.

   Gillad av 5 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Petrus: — Många påståenden här. Kan hålla med om att invandrares arbetslöshet, som legat konstant på runt 50 procent i decennier, underhålls av det ständiga inflödet av så kallade ”nya svenskar”.

   Däremot tvivlar jag på att de muslimska klansamhällena kommer att försvinna någonsin med nuvarande dåraktiga politik — snarare blir de allt mäktigare och ett allt större hot mot oss övriga.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    GMIKSCHE:

    Problemet är att assimilationstakten är obefintlig för muslimer. Även under åren med relativt lågt inflöde ökade utanförskapsområdena. Till detta kommer muslimska gruppers avsevärt högre fertilitet som ger ett tillskott oavsett invandring. Det räcker inte med att stoppa inflödet.

    Min kommentar:

    Mja, du kommer förmodligen från någon av storstäderna eller någon av de litet större städerna som Västerås eller Uppsala. Där har muslimer bättre möjligheter att bevara sin kultur eftersom ansamlingen av muslimer är större. Barnen får muslimska kompisar och man umgås mest med landsmän eller andra muslimer. Men ute på mindre orter, där barnen skaffar europeiska kompisar så blir den generation som växer upp mer västerländsk.

    Notera också att vi tidigare haft ett inflöde från de mindre orterna och glesbygden till de större orterna och storstäderna eftersom invandrarna velat bo bland landsmän. Detta är ytterligare en källa till inflöde, utöver de som kommer direkt från utlandet, som bidrar till illusionen att inte ens en promille av invandrarna i storstadsområdena tenderar att assimilera sig. Frågan är hur det kommer att bli i framtiden på mindre orter med kanske 20 000-50 000 invånare i framtiden nu när det börjar på att bli fullpackat i de större städerna. Det finns helt enkelt inte så många billiga hyresrätter kvar där till invandrarna. Stadsbilden har de senaste 10 åren påverkats rätt påtagligt i flera mindre städer p g a att flödet till de större städerna saktat av p g a bristen på bostäder där. Frågan är i vilken grad detta kommer påverka integrationen av de uppväxande barnen med muslimska föräldrar. Än så länge verkar man inte ha nått den kritiska massan för när 2:a generationens muslimer inte assimileras. Men jag antar att det finns en brytpunkt någonstans. Vi kan notera att ingen för typ 130 år sedan trodde att judarna i Sundsvall och Östersund skulle assimileras. Men så skedde faktiskt. Idag finns inte församlingarna kvar. I Sundsvall finns en judisk gravplats kvar där ingen, mig veterligen, begravts på årtionden.

    Sedan tror jag som sagt inte heller inte att assimilationstakten är problemet.

    De ekonomiska konsekvenserna blir ungefär densamma med hög assimilationstakt. Arbetskraften behövs inte. Invandrarna blir arbetslösa själva, tränger undan befintlig arbetskraft eller ges sysselsättning med konstlade metoder typ hittepå-jobb, jobb som skapas genom en deprecierande krona ( = dyrare import och lägre levnadsstandard) eller högre skuldsättning bland hushållen som ger mer konsumtion och fler jobb.

    De sociala konsekvenserna blir heller troligen inte påtagligt bättre med ökad assimilation till det västerländska samhället och mindre islam. Islam finns knappt på Haiti eller Jamaica. Men är det vettiga samhällen? Och hur är det i övriga Latinamerika där islam knappast finns? Är Mexiko så värst mycket trevligare än Libanon som har drygt 50 % muslimer? Och är amerikanska i huvudsak icke-muslimska ghetto-områden i Chicago och Detroit mindre farliga än svenska, muslimska storstads-ghetton? Är amerikanska medlemmar av Nation of Islam mer oregerliga i snitt än de som har icke-muslimsk bakgrund? Svar: Nej, snarare tvärtom. Blir en muslimsk ungdom som slutar vara muslim och i stället går med i AFA mindre farlig för en svensk invandringsmotståndare? Svar: Nej. Låt mig citera mig själv ur ett tidigare inlägg:

    ”Jag noterar också att hittills har ingen jihadist specifikt mördat nationalister, skinheads etc. Däremot har invandrarungdomar eller personer av blandat ursprung haft ihjäl skinheads och personer man upplevt vara litet för uppkäftiga. Tänker här på Daniel Wretström, Ronny Öhman och Patrik Naeslund. Naeslund var ingen nationalist ens. Han hade bara varit litet för uppkäftig mot en person från en antirasistkampanj (det som fanns att välja på då var Stoppa Rasismen eller ungdomsförbundet Bevara Sverige Blandat) på en buss. Naeslund var en skötsam väktare.”

    Däremot blir en AFA-it klart mindre farlig för en genomsnittlig, svensk jude som knallar omkring i kippa. Och det är väl det som räknas, eller hur?

    ——————————

    HOVS-SVARTASTE-HALLAR:

    ”Däremot tvivlar jag på att de muslimska klansamhällena kommer att försvinna någonsin med nuvarande dåraktiga politik — snarare blir de allt mäktigare och ett allt större hot mot oss övriga.”

    Min kommentar:

    Ett annat problem jag ser är att figurer typ Pamela Geller m fl vill hetsa oss mot muslimerna för att förvärra problemen för oss i framtiden. Vi vinner inget på att vara oförskämda mot muslimerna eller på att de omformas till något som dagens media och politiker vill ha. Blir den omformade muslim som präglats av värderingar som han försetts med av journalister typ My Vingren på Sveriges Radio (som tidigare varit ledande i AFA Dokumentation) mindre farlig för en svensk invandringsmotståndare? Svar: Nej, tvärtom. Däremot kan jag väl hålla med om att han sannolikt blir mindre farlig för den genomsnittlige jude som knallar omkring i kippa. Och det är väl det som räknas, eller hur?

    Jag noterar också att med det islamistiska hotet finns kanske trots allt, ur ett etablissemangsperspektiv, ett visst litet incitament för att inte helt förlora kontrollen över invandringen. För jihadister spränger alla i luften, även de som vill plocka in dem. Blir de AFA-iter, eller något liknande, finns inte den tillbakahållande faktorn. Därför är det för svenska invandringsmotståndare inte någon nackdel om invandrarna behåller sin kulturella identitet i stället för att förses med en kulturell identitet som formats av My Vingren, Bonniers, George Soros m fl. Det är ju då det blir verkligt farligt, snarare. För oss i alla fall.

    Den smartaste strategin är att se till att muslimerna inte tycker mer illa om oss än om liberaler och marxister. Jag förstår varför figurer typ Pamela Geller gör allt för att hetsa europeiska invandringsmotståndare mot muslimerna. Hon vill dra på oss ännu mer problem. Detta ligger helt i linje med hennes prat om atombomber mot Europa.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Att bemöta i detalj det du skriver blir lite väl långrandig. Beträffande min person, jag har under mitt långa liv bott på landet, i mindre orter och i storstäder. Så jag saknar ingalunda det perspektivet.

    Jag har arbetat men inte bott i Södertälje och varit verksam i föreningslivet. Det har gett mig en hygglig uppfattning om vad Mellanöstern minus Islam kan innebära. I flera generationers tid och med en oftast god arbetsmarknad har jag inte kunna skönja någon brytpunkt. Problemen har snarast tilltagit. Ändå vill jag tro att det kan finnas en i framtiden . Låt oss hoppas.

    Vad gäller den stora och växande gruppen muslimer här i landet hyser jag däremot inget hopp om någon slags brytpunkt. Och då menar jag brytpunkt för dem. Snarare tror jag på en kommande brytpunkt för oss andra om ingenting görs.

    På hela jordklotet finns det inte ett samhälle, märk väl, inte ett enda samhälle med muslimsk majoritet där religionens budskap inte står över eller definierar vad som är lag.

    Låt mig ta två färska exempel. Tunisien har lovordats i väst som enda land där våren i arabvärlden slagit rot. Det lär har stiftats lagar liknande våra. Islam lär har förvisats till moskéerna. Men: alldeles nyligen dömdes en tunisier till fängelse för han setts röka dagtid under ramadan. Ridå.

    I Indonesien, som allmänt anses företräda en mjuk version av islam (med undantag för Aceh-provinsen på Sumatra) har nyligen de kristne borgmästaren (jag är inte säker på hans titel) för huvudstaden dömts till två års fängelse för hädelse. Hans fel var att han citerat en av koranens suror under valkampen. Ingalunda i någon negativ bemärkelse. Men se, det fick han inte göra för koranens ord i munnen hos en otrogen är slätt och rätt hädelse.

    Att hysa hopp om seger är o.k. vid en hockeymatch. Men inte vid en match som gäller nationens existens.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Petrus!
    Du måste vara totalt omedveten om vad ISLAMISM går ut på!
    Det är en härskarideologi…

    Man siktar på HERRavälde!

    MAN agerar på lång sikt!

    Muslimer integreras INTE.

    MAN vill inte ha med oss förtappade dekadenta västerlänningar att göra!

    Muslimer som hamnar på mindre orter,
    strävar att flytta till större!

    Där finns Moskéerna o andra Muslimer!

    Försök inse det!

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till JAN BENGTSSON (hoppas svaret hamnar rätt i trädet):

    Pust, jag är fullt medveten om att Islam eftersträvar världsherravälde. Samma ambitioner uttrycks, på olika sätt, både i judendomen (GT) och kristendomen (NT). Jesaja 60:10-12 i GT är ett bra exempel.

    Jag tror också att du var fullt medveten om hur jag uppfattade islam eftersom jag skrev att jihadister spränger alla i luften. Därför tror jag att du försökte blanda bort korten. Du och en del andra i tråden försöker låtsas som om även jag tycker att problemet är om muslimerna assimileras eller inte. I alla fall ignorerar ni att jag inte anser att detta är problemet. För er är det viktigt att låtsas som om alla tycker att assimilering av muslimer är den stora huvudfrågan.

    Jag anser dock som sagt att frågan om muslimers assimilation eller inte är en fråga av relativt sekundär natur.

    Jag noterar också att Israel inte tar radikal islam på allvar. De ser det snarare som ett plus om palestinierna skadar sig själva genom att lyssna på tokiga fundamentalister. Därför lät de Hamas ta makten från PLO i Gaza. Dylika uppgifter har även figurerat i mainstream-media. Fundamentalistisk islam är inte en intelligent rörelse som kan skapa sig själv verklig makt. Däremot kan väst ibland se muslimska fundamentalister som ett redskap för att bekämpa fiender, som t ex Assad i Syrien och Khadaffi i Libyen. I Sverige tror jag inte att det handlar om att bekämpa svenska folket med hjälp muslimsk fundamentalism (möjligen kan detta hända om counter-jihadisterna lyckas i sin ambition att hetsa svenska invandringsmotståndare mot muslimerna). Det är nog rätt egalt för de som styr huruvida de som kommer hit är fundamentalister eller om de är assimileringsvilliga figurer. Huvudsaken är att de kommer hit. En viss liten preferens verkar väl finnas för de som vill assimilera sig. Man föredrar Nalin Pekgul framför typiska fundamentalister. Flickor som vill lämna de fundamentalistiska miljöerna vill man hjälpa så att detta åstadkoms. Men det viktiga är alltså att muslimerna överhuvudtaget kommer hit. De är ett bra råmaterial för att bekämpa svenska folket oavsett om de fortsätter vara muslimer eller om de anammar någon slags västerländsk kultur som skolor, etablerade media o s v förser dem med. Men det verkar alltså som om de har en liten preferens för assimilationsalternativet. För om de assimileras så bestämmer de inte sin egen agenda. Då förser etablerad media och figurer typ George Soros dessa människor med deras agenda. Skapar man fler individer typ den halvpalestinier som högg ihjäl Daniel Wretström så tycker antagligen de som styr att detta är bra. AFA har hållit upp skyltar vid Salem-marschen där man stöttat mordet på Wretström. AFA-aktivister har anställts av etablerad media (My Vingren t ex). Etablerad media har i flera år samarbetat med AFA-organ typ AFA Dokumentation och Piscatus. Ingen fundamentalistisk muslim har som sagt hittills dödat någon svensk nationalist eller invandringsmotståndare. Det har däremot som sagt assimilerade invandrare/personer av blandat ursprung gjort.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Var i den kristna läran (Nya testamentet och apostelbreven) uttrycks en önskan om världsherravälde?

    Matteusevangeliets ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”

    går knappast att jämföra med koranens bud:

    ”Striden mot dem, som ej tro på Gud (Allah) och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, nämligen dem som fått skriften, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig.” (Sura 9:29)

    och

    ”Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig.” (Sura 33:27).

    Det är det som är den grundläggande skillnaden mot Islam. Att sedan olika kristna potentater påstått sig agera i kristendomens namn kan man inte lasta Jesus och apostlarna för .

    Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Uppdatering:

   ”Enligt SCB:s nya partisympatiundersökning sympatiserar nu 12,6 procent av de med två utlandsfödda föräldrar med SD.”

   Gilla

  • Petrus skriver:

   GMIKSCHE:

   ”Var i den kristna läran (Nya testamentet och apostelbreven) uttrycks en önskan om världsherravälde?

   Matteusevangeliets ‘Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn'”

   Svar:

   Nya Testamentets variant av världsherravälde är väl en mer fredlig variant än de man finner i GT och islam.

   Gilla

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag fångar upp ordet ”maffioso” i detta förträffliga inlägg. Jag håller med om att det svenska samhället rör sig i den riktningen. Och det är på tiden att dessa tendenser granskas närmare ty i politikens absoluta närhet förekommer korruption längs hela skalan från tveksam till allvarlig.

  • Bland tveksamheter har vi politikers övergångar till business, som Göran Persson och Anders Borg, Reinfeldt har försökt men är nog körd.
  • På medelnivå har vi t ex förre justitieministern Bodströms samröre med kriminella pensionsbolag. Mona Sahlin hör också hemma här. På den här nivån finner man även de borgerliga politiker som pga dumhet eller avsiktligt blivit blåsta av olika intressen vid bygget av Nya Karolinska
  • Inom kategorin allvarlig finns t ex den (s) närstående omfattanden korruptionen i Göteborg med omnejd.

  Intresset för den här aspekten är inte stort inom politiken. Ex vis kollade jag upp vem mannen som (tillfälligt?) räddade kvar AKB är, eftersom namnet var okänt för mig. Vid sökning fann jag en hel del komprometterande uppgifter varför jag skrev till länsförbundets kansli och frågade om dessa uppgifter stämmer. Inget svar naturligtvis.

  Gillad av 2 people

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Jag kan naturligtvis inte gå i god för att uppgifterna stämmer och det jag vill peka på är nonchalansen från partiets sida i det här fallet, att inte besvara en seriös och motiverad fråga från en (potentiell) väljare.

    Gillad av 1 person

 15. Gunilla skriver:

  I paradiset Sverige har man, i avgrundsdjup okunnighet, bestämt att ha mångkultur. Resultatet är etniska enklaver som, med lagligt stöd (uppenbarligen, inte visar något intresse för ‘värdlandets’ kultur, seder och traditioner utan utvecklar parallella diasporan. Dessa visar heller ingen respekt för landet lagar, eftersom många av dessa ‘kulturer’ för med sig egna’högre gällande’ lagar. Resultatet blir att även parallella lagrum utvecklas. Men, fortfarande har paradiset Sverige bara en lagbok!!! Eller?????!!!!

  Gillad av 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Rätt tänkt i den mån det handlade om att tillåta folk i landet med något avvikande kultur relativt den dominerande att fortsätta med det.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Det är ju det vi gör i praktiken!
    Finns ju tom informella Shariapoliser i utanförskapsområdena!

    Gilla

 16. Taknock skriver:

  ”Inte kommer väl våra välmenande politiker och byråkrater att låta detta ske? Men de främjar ju denna utveckling – omedvetet kanske – genom sitt praktiska omfamnande av identitetspolitiken.”

  Vad får dig att tro att identitetspolitiken inte införs mycket medvetet av ledande politiker?

  Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  En utmärkt analys! Jag hade inte tänkt på att klan- och religionsledare efter hand kan bjuda ut sina enklavinvånares röster i klump till den som betalar ett bra politiskt och ekonomiskt pris. Enklaviseringen innebär också att de inre och yttre konflikterna aldrig upphör, eftersom ledarna dels måste slå ner konkurrenter och straffa avfällingar inom gruppen, dels tjänar på att måla upp hotet från andra grupper och från storsamhället och överdriva andras privilegier och all orätt som den egna gruppen har lidit.

  Inte bara (s), utan alla partier har svikit sina ideal, väljare, verklighetsbilder, värderingar och mål. Tänk på de metamorfoser som (mp), (Fi), (vpk), (c), (fp), (kds) och (m) har genomgått. De har alla tagit till sig dagens hybridliberalsocialism. Socialismens långsiktiga grundprincip är egalitarism i förening med en förtäckt grundprincip: totalitärt elitvälde via en mäktig statsapparat, som kan tvinga alla att tänka och göra ”rätt”. Eftersom egalitarismen strider mot naturens lagar, alltså mot den sanna verkligheten, så måste bilden av verkligheten med tiden bli allt mera falsk och absurd.

  Identitetspolitiken är en logisk följd av egalitarismen. Alla inom en viss grupp ses som lika. Sedan gäller det att trycka ner eller lyfta upp varje grupp till en gemensam nivellerad nivå, vilket innebär slutet på all kvalitativ utveckling, ett utopiskt slut på själva evolutionen.

  Frihet, jämlikhet och broderskap kan i dag översättas med Påtvingad normlöshet, Påtvingad likhet och Påtvingad splittring. Den ideala formen av broderskap skulle ju innebära att man står bredvid varann, upplever en gemenskap och försöker arbeta för samma mål. Alla inser att varken självvalt eller nedärvt broderskap kan framtvingas. Men mångkultur påtvingas nu folken av deras makteliter. På engelska heter det ”diversity”. Redan själva ordet har grundbetydelsen splittring, avvikelse, att gå skilda vägar.

  Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det är ju (S)å det går till…
   Var är personkryssandet i särklass högst?
   Där man ofta varken kan läsa e skriva)
   Förifyllda med (S)amma penna, en rätt kvalificerad gissning…

   Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Förespråkare för identitetspolitik kallar sig oftast (alltid?) också anti-rasister. Således det faktum att människor har en benägenhet att betrakta och behandla andra utifrån vilken grupp de tillhör bör man vara emot (anti-j.

  Hur skall man då som anhängare av identitetspolitiken motverka sådan stereotyp behandling? Jo, genom att vi varje situation först och främst betrakta en människa som representant för sin grupp – inte som en självständig och unik individ.

  Eh?

  Gillad av 1 person

 19. MartinA skriver:

  Jag tyckte analysen var knivskarp fram tills artikeln började prata om Sydney, då kändes det som godhetssignalerande vilket jag är fullständigt allergisk emot. Så jag läste inte längre än så.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Kan tänka mig det. Den var nämligen knivskarp efter detta också. Identitetspolitik kan aldrig fungera eller ha ett värde.

   (Jag identifierar mig f.ö. som Gentleman. Lauren Southern är man. Q.E.D.)

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag tycker tvärtom. Identitetspolitik är allt. Utan identitet, ingen grupp. Utan grupp, ingen förmåga att hävda sina intressen eller att försvara sig. Följaktligen ingen politik.

    Gilla

 20. Rikard skriver:

  Hej.

  Vad är skribenten, och kommentatorerna beredda att göra konkret för att återskapa och upprätthålla ett Sverige bestående av svenskar?

  Tror ni verkligen att de hundratusentals muslimer som invandrat tack vare hur de flesta röstat sedan nittiotalet kommer att flytta frivilligt?

  Tror ni de kommer att sekulariseras och assimileras spontant?

  Studera Jugoslavien och Libanon.

  Det finns bara ett sätt att hantera islam, precis som det bara fanns ett sätt att agera mot nationalsocialismen. Är bloggens läsare beredda att överväga sådana metoder, aktivt förespråka dem och även aktivt och öppet arbeta för deras genomförande?

  Kort sagt, är man beredd att med vapen i hand försvara sitt fosterland?

  Demografi bryr sig inte om ideologi.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.