Ytterligare en humanitär stormakt

Patrik Engellau

Påven har nyligen besökt Portugal. I samband därmed passade det portugisiska flygbolaget TAP på att skriva ett reportage om Hans Helighet i sitt ombordmagasin varifrån jag hämtat inspiration till dessa rader. Om du är en varm anhängare till påve Franciskus så bör du kanske sluta läsa här.

Jag menar att denne begåvade och medryckande person liksom ett slags återuppstånden Olof Palme förtalar dem som står för utveckling och framsteg på vår jord, nämligen västlandet med USA i spetsen (ehuru USA har gjort mycket dumt på senare tid, det förnekar jag inte). Samtidigt fjäskar påven för dem som gärna vill dela den rike mannens liv men inte riktigt vet hur man gör annat än genom att på olika sätt begära plats vid den rike mannens bord.

Hela påvens diskurs verkar gå ut på att tredje världens folk lider orättmätigt och att detta är den rika världens fel varför den rika världen bör skämmas och dela med sig. Det är samma ideologi som den svenska pk-ismen fast iscensatt i världsskala; det finns mer än hundra gånger fler katoliker än svenskar. Varenda grej påven gör tycks ägnad att predika detta synsätt.

Hans första utlandsresa efter påvevalet 2013 gick till migrantön Lampedusa där han talade från en predikstol som byggts av vrakgods från förlista migrantbåtar. Han beklagade ”globaliseringen av likgiltigheten” och bad Gud om gåvan och förmågan att gråta över migranter som drunknat i sina försök att korsa Medelhavet. När han sedan reste till Lesbos fick han, för att visa gott exempel, med sig ett dussintal migranter som, vad jag förstod, skulle bo hemma hos honom i Vatikanen. Så kan alla västerlänningar göra, var det underliggande budskapet.

Under en resa till Centralafrikanska Republiken blev han lite stött när någon tog upp frågan om AIDS och preventivmedel. Han sa att verkligheten handlade om något ”mycket större, nämligen undernäring, missbruk av människor, slavarbete, brist på drickbart vatten… Det stora såret är den sociala orättvisan, miljöorättvisan, felnäringen… När alla dessa problem är lösta och när de tragiska sjukdomar inte längre finns som människor orsakar antingen genom sociala orättvisor eller genom att vilja tjäna mer pengar – se bara på den stora vapenförsäljningen! – när allt detta är avklarat kan vi diskutera AIDS och kondomer”.

Att de drabbade människorna eventuellt kunde lösa sina problem på egen hand verkar inte komma ifråga. I stället reser påven till FN för att uppmana till insatser: ”omedelbara åtgärder” för att ta hand om klimatet och för att komma till rätta med utanförskapet med dess ”sorgliga konsekvenser vad gäller människohandel och organhandel, sexuellt missbruk av barn, slavarbete inklusive prostitution, handel med droger och vapen, terrorism och organiserad internationell kriminalitet”. Sedan reser han till EU för att ge européerna dåligt samvete: ”Vad har hänt med det humanistiska Europa, en gång de mänskliga rättigheternas, demokratins och frihetens främsta företrädare?”

Förr i tiden bad aposteln Petrus efterträdare till Gud när han hade något angeläget på hjärtat, nu ber han till FN. Jag tror att det säger något betydelsefullt, men jag vet inte riktigt vad.

Skulle en person av denna moraliska kaliber, praktiskt taget en humanistisk stormakt av egen kraft, kanske rentav på Margot Wallströms nivå, inte ge sig på Israel? ”Man måste med kraft förkasta våldet och terrorismen och varje slags diskriminering av rasistiska eller religiösa skäl i syfte att påtvinga andra sin egen vilja till skada för andras rättigheter”, förmanade han Israels tidigare president Shimon Peres.

Varför håller katolska kyrkans överhuvud på så här? Jag kan bara gissa. Kyrkan behöver anhängare precis som privata företag behöver kunder. I västländerna slutar folk tro på Gud. Mättade marknader utan utvecklingsmöjligheter för kyrkan. Men tredje världen ligger öppnare. Därför måste kyrkan tala de nya marknadernas språk. ”Kyrkan är kallad”, säger påven, ”att lämna sig själv och ge sig ut i periferin, inte bara den geografiska, utan också den existentiella: periferin där syndens, lidandets och orättvisans mysterier härskar och där okunskap, fattigdom och religionsförakt råder”.

Påven påstås också ha låtit göra sig en karta, där det gamla centrum ligger i periferin och vice versa. Hur den kan se ut överstiger mitt förstånd, men det är jag van vid.

37 reaktioner på ”Ytterligare en humanitär stormakt

 1. Bo Svensson skriver:

  Vad borde han sagt istället?

  Hjälp till medmänniskor skall alltid vara motiverat av att rätta till där man menar att någon oförtjänt råkat i nöd. – Man ändrar ju bara balansen och förmånerna man tanklöst bjuder på blir i regel på andras bekostnad.

  Alla varelser på jorden gör ständigt gott utan uppehåll: Gör det bästa av läget efter förmåga och vad som är läget, beror på perspektivet i tiden och rummet. (Den radikala ondskan är att göra tvärtom)

  Att vidga perspektivet i tid och rum kan låta rimligt men lagom är bäst.

  Sedan bör man tänka positivt. – Man skall inte vara fokuserad på att bekämpa det man ogillar utan på att gynna det man eftersträvar. – Synnerligen viktigt att tänka på, när man gör interventioner med vapenmakt i andra länder.

  Vill man att ens begränsade möjligheter och motivation att göra gott skall få maximal verkan på skeendet, skall man inrikta sig på spelreglerna. – D v s rättsordningen lokalt och globalt:

  Att få till spelregler som gör att det går dem väl som gör rätt och som missgynnar dem som gör fel. – Rätt är då det som resulterar i framlängesutveckling för livsmiljön och människosläktet.

  Liked by 1 person

 2. MOAB skriver:

  Ja fy. Det är ytterligt deprimerande. Påven är naturligtvis infekterad av pk-ism, vänsterns kapande av godhet. Jag hade en obehaglig diskussion igår med en medlem av min familj som slutade med att han kallade mig rasist, det är första gången det händer mig rakt ut. Förutom att personen missförstår min ståndpunkt (han förväxlar att jag förespråkar åtgärder som riktar sig mot alla muslimer med att jag skulle anse att alla muslimer har särskilda negativa egenskaper). Detta är ett tecken på att pk-ismen segrat, man har definierat vad som är ont och gott och gett folk rätten, utan att ha tänkt efter, att döma folk efter denna skala.

  Det är vänsterns genialitet att de monopoliserat vad som är gott, börjar man argumentera för att det finns miljoner flyktingar i läger och att det är bättre att de har vatten och toaletter än att muslimer kommer till Europa så avkrävs man en fullständigt uttänkt plan, när den andra sidan bara slår ut med händerna, småflickor som sprängs ihjäl, våldtäkter, det har iiiinget med min position att göra. Jag tror vidare att pk-ismen i välfärdsstaten har lyckats blomma ut, för vi tar ju emot långt fler flyktingar än katolikerna, även om avståndet är större. Med den enorma välfärdstaten så är staten TVUNGEN att monopolisera godheten, hur kan den annars motivera sin existens? Genom att ta över 50% av vårt arbete så har vi ingen kraft kvar att kämpa mot detta och vi kan inte heller ignorera statens felsteg som om den haft mindre medel att röra sig med.

  Detta är SDs stora fel, att de inte vill kraftigt skära i välfärden. Min släkting observerar helt riktigt att det blir mycket svårt med riktade åtgärder mot muslimer, därför är det av yttersta vikt att ta bort välfärden, annars kommer vi ofelbart att islamiseras. Att förhindra islamisering utan drakoniska åtgärder som endast en minoritet stöder (för att de inte uppfattas som goda) verkar omöjligt. De kommer för välfärdstaten så tas denna bort så kommer de att lämna oss.

  Liked by 5 people

  • MartinA skriver:

   Universialism är omöjlig position. Du kommer alltid bli besegrad om du inte vågar tillmäta medlemmar av din egen grupp ett högra värde än medlemmar av andra grupper.

   Liked by 2 people

   • Det röda pillret skriver:

    Situationen är så långt gången med ca 17% utrikesfödda och 25% med utlänningsbakgrund i Sverige att det knappast längre är gångbart med universalism som princip för att Sverige ska förbli svenskt, med tanke på utlänningarnas väsensskilda kulturer, nativitet och deras demografiska utveckling.

    Allt mer tyder på att etnonationalism är det enda sättet att argumentera konsekvent. Det vill säga att Sverige är till i första hand för svenska folket, dvs etniska svenskar.

    Felet många okunniga gör är att de jämställer detta med nationalSOCIALISM. Men man får hålla isär nationalism och nationalsocialism. Ungefär som de flesta av jordens länder utanför Västerlandet. Är t ex Japan och Thailand nazistiska länder eftersom de i första hand ser till sin egna etniska befolknings intressen?

    Pratar du med en japan eller thailändare om att, som i Sverige, utan vidare ge vilt främmande människor medborgarskap och till på köpet gratis försörjning och uppehälle betraktas du som ett UFO.

    Sedan är det inte alls säkert att de som kommit hit frivilligt tänker återvända hem när gratismaten är slut. Särskilt inte om man kommit hit för att få folk, frivilligt eller ej, att lämna de otrognas väg och se ljuset.

    Och bara för att gratismaten är slut, är inte maten slut ute i stugorna. Då lär vi istället se regelrätta beväpnade plundringståg, precis på samma sätt som krigsherrarna brukar göra i hemlandet och som säkert flera av dem som kommit hit har egna erfarenheter av att medverka i.

    Med andra ord, istället för att plundra oss via välfärdssystemen, plundrar man oss direkt med eget våld, utan statliga mellanhänder.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    @Det Röda Pillret
    Jag ser inte hur det är möjligt att vi svenskar skall kunna hävda vår rätt till hela territoriet sverige. Över lag tror jag inte på att formulera slutmål. Personligen nöjer jag mig med att deklarera mina lojaliteter i nuvarande komplexa miljö.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Det går lätt att ordna. Skära i välfärden för alla som inte accepterar ett samhälle där tron är en privatsak. En privatsak i så måtto som att alla troende avstår från varje som helst krav på särbehandling. När de inte gör det och när deras andliga ledare predikar motsatsen, då ska de uppmanas att dra dit pepparn växer. Och de medel användas som krävs för verkställighet.

   Gilla

 3. malmoperspektiv skriver:

  Katolska kyrkan och påvestolen har länge varit ett tacksamt attackmål för PK-ismen. Även om jag inte är troende katolik, så har jag hyst stor respekt för påvestolens inopportuna förhållningssätt. De tidigare påvarna och den katolska kyrkan har tidigare stått som ett moraliskt fyrtorn i den PK-istiska snålblåsten. Detta till skillnad från kappvändarmentaliteten i många protestantiska kyrkor – i synnerhet den svenska. Med påve Franciskus, den 266:e påven, tycks detta moraliska fyrtorn börjat luta betänkligt. Tyvärr nu när den PK-istiska snålblåsten har tilltagit i styrka och i omfång. Denna klimatförändring är förmodligen betydligt allvarligare för mänskligheten, än den som orsakas av koldioxid.

  Liked by 4 people

  • gmiksche skriver:

   Nuvarande påven är en sak. Katolska kyrkan en annan. Och de protestantiska kyrkorna ytterligare en annan. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan påven å ena sidan och den katolska kyrkans hierarki å andra sidan – eller de protestantiska kyrkornas hierarki å andra sidan inbegripen. De är underminerade av samma röta. Trots att det finns stor handlingsfrihet inom den katolska kyrkan så läge inte kyrkans trossatser inbegripet de påvliga encyklikorna ifrågasätts. Men inom den armbågsfriheten har ytterst få präster, biskopar och ärkebiskopar tagit ställning mot nuvarande påvens låt gå inställning. Det bålverk för västerlandets försvar som de kristna kyrkorna en gång utgjort har blivit till en med fromma förhoppningar utstyrd välkomstport.

   Gilla

 4. Gunilla skriver:

  Intressant inlägg om påven och katolska kyrkan. Det ingår väl i påvens roll att vara en godhetens apostel. Jag håller med om att mycket hallelujande som han säger låter för oss realister rätt verklighetsfrämmande (och iblanf rent löjligt; jag tror han börjar bli senil). Tyvärr har ju kyrkan inte utvecklats i samma takt som verkligheten. Den skulle verkligen behöva en ny reformation. Påven har fastnat i en roll, och liturgi, som inte håller långre. Det kan faltiskt vara godhet att ge fattiga och underutvecklade länder incitament till egen insats för utveckling. Det är fsktiskt inte bara den vitr mannens fel att det är ständiga krig i många afrikanska länder. De hat (stam)krigat mot varandra genom hela historien; alltså långt före den vite mannens ankomst.

  Liked by 1 person

 5. Tommy Santesson skriver:

  Bra skrivit Patrik!
  Frågan jag alltid ställt mig är; varför gör inte katolska kyrkan – världens rikaste instutition – mera för dom fattiga, Och som ju oftast återfinns i dom katolska länderna.
  I min värld kallas slikt beteende för hyckleri.
  🤔

  Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Luther skriver om det i sine 95 teser 1517 – ”når paven er rikere enn Krøsus, hvorfor kan han ikke bruke egne midler til å bygge den nye Peterskirken i stedet for å ta pengene fra de fattige?” Det er klar tale!

    Liked by 1 person

 6. oppti skriver:

  Planet Earth är en bra filmatisering av världen som ger oss förståelse om de krafter som givit oss den värld vi har idag.
  Evolutionen har givit oss djur som anpassas till de förutsättningar som råder på platsen.
  Antropocen där vi kan flytta med hjälp av olika transporter har gjort denna anpassning onödig.
  Men folkomflyttning genom migration är ingenting vi bör uppmuntra.
  Däremot bör vi sprida förnödenhet och kunskap.

  Gilla

 7. Tor Arne skriver:

  Varför håller katolska kyrkans överhuvud på så här? Påven tillhörer ”the Anywheres”:

  ”Goodhart constructs his argument around the “anywheres” and the “somewheres”. The former are the metropolitan, well-travelled, better-educated “elite”; the latter are the hardier folk from the provinces who have never lost their sense of place or identity, whose “decent” concerns have been ignored.”
  https://www.theguardian.com/books/2017/mar/27/road-somewhere-populist-revolt-future-politics-review-britain-divided-brexit-david-goodhart

  http://www.bbc.com/news/av/uk-39293519/david-goodhart-anywheres-versus-somewheres

  Gilla

 8. ericr45 skriver:

  Påveämbetet tycks ha sänkt sitt värde genom sitt egna agerande i olika frågor.
  Må vara att västvärlden inte alltid nått upp till dagens standard(?) när det gäller behandlingen och styrandet i t ex Afrika.
  Men har det blivit bättre när man ”blivit fria”?
  Jag skulle vilja se en genomgång av samtliga länder på den kontinenten, hur var det ”innan”, hur blev det och ”hur kommer det att gå”.
  Prognosen om 2 miljarder innevånare i närtid tyder på att Afrika kommer att kvarstå på lägsta nivå inom de flesta områden.
  Exemplet Zimbabwe, kallat Afrikas kornbod där svält idag är utbredd är bara ett exempel.
  Vad VILL påven? Är det viktigare att religionen är ländernas stöttepelare än att man har ett hyggligt fritt styre och mat för dagen?
  Om inte annat minskar det befolkningsexplosionen, en av de riktigt stora frågorna idag..
  När jag var mkt ung var vi 2.5 miljarder idag, vi kommer att vara omkring 8,5 miljarder människor på jorden år 2030, och 9,7 miljarder människor år 2050.
  Vad tycker påven om detta?
  Vem ska försörja all dessa? ( Sverige har idag knappt 40% självförsörjning)
  Blev lite virrigt det här – ungefär som påvens handlande….

  Liked by 1 person

 9. Heraldikern skriver:

  ”sorgliga konsekvenser vad gäller människohandel och organhandel, sexuellt missbruk av barn, slavarbete inklusive prostitution, handel med droger och vapen, terrorism och organiserad internationell kriminalitet”. Det verkligt tragiska och otäcka med det ovan uppräknade är att Påven och Vatikanen själva är inblandade i det mesta av det så till den milda grad att det inte ens går att snacka bort med religiösa ord längre! Hur han då har mage att ösa ur sig sådant till andra länder och institutioner det är ett konststycke i den absolut högsta förbrytarskolan!

  Gilla

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Påven vill säkert väl men frågan är om ett helt liv i en tämligen introvert värld är den rätta bakgrunden för att ha den kompetens som krävs för att lösa världens problem. Jag tittade lite översiktligt på vilka budskap som utgår från påvestolen idag och fann bl a följande:

  • Ett ganska omfattande budskap om miljöfrågor, som kan uppfattas som seriöst, men risken är att budskapet inte når och än mindre beaktas av de verkligt ansvariga.
  • Budskap om hur kristna behandlas i olika delar av världen, där kan man notera att inget sägs om de verkliga hoten

  Så intrycket är att det finns en äkta idealism, möjligen kombinerad med en politisk naivism, möjligen också kombinerad med en vilja inom katolska kyrkan att uppfattas som mera modern

  Gilla

 11. JAN BENGTSSON skriver:

  Nya stjälar behövs ständigt…

  Så vi får fart på hjulen!

  Agenda 2030 Påven är utvald, att frälsa hela världen,
  men överbefolkning tycks ej vara ett problem,
  när han välsignar mat o dryck!

  Ta med lite tält i bönen också!

  Too much!
  Fast lite ensamkommande pojkar tar man välvilligt emot)

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Jag tror inte att påven vill väl. Han är en del av Agenda 21 och 30; d.v.s. New World Order. Han fullföljer sin uppgft att sprida propagandan som behöver inympas djupt i den ännu troende själarna.

   Gilla

 12. Claes H skriver:

  En lång intervju med Papa Francesco i DN – oktober 2016 – kan man läsa (ospärrat) på nätet. En jesuitpater från Uppsala, Ulf Jonsson, chefred för tidskriften Signum, talar med honom :
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/paven-jag-vill-komma-narmare-mina-broder-och-systrar-i-sverige/

  – Jag är inte entusiastisk över Papa F, men man hör inte lika mycket ifrån honom idag. Kardinaler från (bl.a.) Afrika har fått honom att vara mer försiktig. T.ex. här – kardinal Sarah, 71, från Guinea, skriver: ”The Future of the Church is at stake”, en bit ner :
  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351385?eng=y

  Gilla

 13. Gert B. skriver:

  Är det någon som har hört hur det slutade med påvens människosmuggling? Det var tämligen omskrivet, när han lät personerna åka med från Lesbos.

  Gilla

 14. Thor skriver:

  Även påven är klimataktivist, föga förvånande. Och på de världsomspännande resorna sker färden för prelaten och entouraget naturligtvis med bananbåt till båtnad för klimatet.

  Liked by 1 person

 15. Mormor skriver:

  Franciskus är den ende påven (om man inte räknar med en rörig period under medeltiden då det hände att påvar slogs om vem som var den rätte) som tillträtt medan den förre levde. Företrädaren Benedictus avgick, kanske trött men inte slut som människa. Vad/vilka fick honom till det? Lätt att bli konspirationsteoretiker här…

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Ingen konspiration här. Gammal och trött på intrigerna inom kardinalskollegiet som han (och ingen annan heller) mäktade med att sätta stopp för. Trots hedervärda försök.

   Gilla

 16. Jaxel skriver:

  ”När han sedan reste till Lesbos fick han, för att visa gott exempel, med sig ett dussintal migranter som, vad jag förstod, skulle bo hemma hos honom i Vatikanen. ”

  Intressant! Varför ett dussintal? Jag trodde Vatikanen var en mycket rik stat. Varför inte hundra eller tusen migranter?

  Vill minnas att jag sett bilder på ett stort torg där man säkert skulle kunna smälla upp ett stort antal baracker.

  Finns det någon gräns för (påvens) medkänsla?

  Skulle för övrigt var intressant att få följa dessa migranters vidare öden i Vatikanen.

  Liked by 1 person

 17. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för att du förgyller ännu en härlig försommardag med en underbart skarpsynt iakttagelse. Du är min idol! Du och Richard Dawkins… 🙂

  Liked by 1 person

 18. Sixten Johansson skriver:

  Min vindsröjning hämmas av att jag nu måste rensa bland kartongerna med skräp- och reapocketböcker, som jag neurotiskt har kånkat med i alla flyttlass. De flesta är från 50-, 60- och 70-talet. Det är fascinerande att ströläsa och se hur man tänkte, hur problemen beskrevs och vilka lösningar man trodde på. Nu, ett halvsekel senare, har vi ju facit, vi vet hur det gick! Påven är som ett eko ur Göran Palms ”En orättvis betraktelse” (1966). En stor skillnad är att det nu känns så ovant att möta en intellektuellt hederlig socialist och den tidens allsidiga, raka och fräna pressdebatt.

  Göran Palm låter otaliga röster från tredje världen höras. Kolonialismens kvarlåtenskap och den besuttna västvärldens rasism, omoral och hyckleri framträder plågsamt skarpt. Men vad är lösningen – hur ska de skriande orättvisorna rättas till? Jo, Göran Palm och de flesta andra lät sin solidaritetsglöd värma tron på den ideala socialismen. De ville stötta frihetskämparna, förlösa en tredjevärlden-socialism, som skulle stå närmare Kinas framstegsmodell än Sovjets. Och grundproblemen var så stora att hårda tag behövdes i början, innan tredje världen kunde ta sina stapplande steg mot en hägrande idealradikal vänstersosse-vpk-socialism.

  Göran Palm ironiserar över det trygga avståndet mellan västvärlden och tredje världen, vilket möjliggör självgodheten och hyckleriet. Men nu, ett halvsekel senare, utplånas avståndet, medvetandet vidgas, gränserna öppnas – och tredje världen väller in! Vad är då påvens och småpåvarnas lösning? Jo, globalsocialism! Nu ska ett globalt proletariat skapas, med äkta jämlikhet och färgblindhet. Centralstyrningens påvliga mästare och gesäller ska från sin radikalitets och godhets höga höjder frambesvärja en skön ny värld och människa. Milt ska de beskåda och rikligen belöna alla troende, men de otrogna ska belackas och bestraffas.

  Vart försvann den intellektuella hederligheten och sanningssökandet? De dog och fick ruttna utan begravning. De dör alltid med socialismen och de andra former av ondska som så ofta lyckas förföra och förleda även de bästa och mest varmhjärtade.

  I stället måste vi hitta andra lösningar, som förenar rimlig humanism med nykter realism. Vi behöver beskriva och praktisera det faktiska vetandet om människan som individ och gruppvarelse, utforma en rimligt fungerande etik, samhällsmoral och social gemenskap, direktare demokrati och ansvar, ett avskalat välfärdssystem. Och vi behöver förstå varför livet blir meningsfullare och bärkraftigare när människor tar till sig högre ideal och icke-materialistiska stödpelare. Vår civilisations vagn med sin last på ont och gott rullar nu allt snabbare utför mot kollektivt självmord och anarki. Vi måste hjälpas åt med att slå till bromsarna och sedan börja baxa vagnen tillbaka uppför, tills vi hittar en säkrare avfartsväg.

  Liked by 3 people

 19. Björn skriver:

  Blir så otroligt störd över all den uppmärksamhet såna figurer som påven får! Han är ju bara en vanlig dödlig bland oss andra!!! För mig väger typ min grannes ord lika tungt!

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Jag trodde länge att det fanns en stor skillnad mellan kristendomen och socialismen. Nämligen att kristendomen ans[g att lidandet är en konstant i världen. Anledningen till att engagera sig för att lätta andras börder var att smida på sin egen själ, inte att det fanns en reell möjlighet att minska lidandet i världen.
  Medan socialismen engagerade sig i att faktiskt försöka minska lidandet i världen. En sorts enfaldig pastisch på kristendomen. Men jag tror jag hade fel. Det finns ingen skillnad mellan kristendomen och socialismen. Nästan alla kristna är socialistiska dårar och socialismen beskrivs bäst som bara ytterligare en kristen sekt.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.