Gästskribent Jakob Modéer: ”It’s the values, Stupid!”

World Values Survey ”visar att människors uppfattningar spelar en nyckelroll för ekonomisk utveckling, framväxten och blomstrandet av demokratiska institutioner, ökad jämställdhet och i vilken utsträckning samhällen har en effektiv styrelseform”.

Inglehart-Welzels kulturkarta presenterar kulturella variationer i världen. Våra kollektiva uppfattningar, värderingar och normer formar oss som människor, samhällen och nationer. Medan ‘traditionella värderingar’ är kopplade till religion, traditionella familjevärderingar och tillit till auktoriteter, lägger ’sekulärt-rationella värderingar’ mindre vikt vid dessa. ‘Överlevnadsvärderingar’ finns i samhällen med stor oro för ekonomisk och fysisk säkerhet och med låg tillit och tolerans. På den motsatta sidan av axeln finner vi ’självuttryckande värderingar’ med höga toleransnivåer, jämställdhet, miljöskydd, höga nivåer av socialt kapital och en vilja att deltaga i det politiska livet.

FN: s universella förklaring om mänskliga rättigheter stipulerar att ”alla människor är födda fria, lika i värdighet och rättigheter”. Men kulturkartan visar på väsentliga skillnader i värderingar bland jordens befolkning. Finns det då någon korrelation mellan våra värderingar och normer och de ekonomiska, sociala och politiska systemen vi lever i?

Först ut, ekonomin. Jag använder World Economic Forum årliga Global Competitiveness Index för att se vilka länder som har de starkaste ekonomierna. När vi jämför de 15 bäst presterande länderna med kulturkartan visar det sig att nästan 50 procent av toppresterarna är från ’protestantiska Europa’, 30 procent är från den ’engelsktalande’ gruppen och de återstående länderna tillhör den ’konfucianska’ gruppen. ’Protestantiska Europa’, dit Sverige tillhör, presterar högt på ’självuttryck’ och ’sekulärt-rationella’ värderingar. Den protestantiska arbetsmoralen slår igenom.

Kan det också betyda att sekulärt-rationella och självuttryckande värderingar är avgörande för ett lands konkurrenskraft i en global ekonomi? Förmodligen. Av världens 15 minst konkurrenskraftiga länder ligger 13 i Afrika söder om Sahara, ett land finns i Latinamerika (Venezuela, ingen överraskning) och ett i Mellanöstern/Nordafrika (Jemen). Bland de 15 sämsta ekonomierna ingår Zambia, Zimbabwe och Jemen i gruppen ”afrikansk-islamisk”, med starka ’traditionella värderingar’ och ’överlevnadsvärderingar’.

Och den offentliga sektorn, finns det ett samband mellan värderingar och statens funktionalitet? Jajamensan. Vi ser närmare på Transparency Internationals “Corruption Perception Index 2016”,  som mäter i vilken utsträckning ”medborgare möter korruptionens konsekvenser varje dag.” Detta index mäter i vilken utsträckning medborgarna betraktar offentliga institutioner som trovärdiga och om medborgarna har upplevt mutor och utpressningssituationer. Korruption i ett samhälle visar på ett svagt rättssystem och svaga statliga institutioner. Bland världens 15 minst korrupta länder finns alla åtta länder i ’protestantiska Europa’ plus fem från ’engelsktalande’ och två från ’katolska Europa’, plus Singapore. Är rationella och självuttrycksvärderingar förutsättningar för ett välfungerande statligt och rättsligt system? Högst troligt. Världens 15 mest korrupta länder ligger i grupperna ’Latinamerika’ och ’afrikansk-islamisk’. Hit räknas bland annat Irak, Libyen och Somalia, där statliga institutioner är mycket svaga och interna konflikter pågår.

Okej, men ger en stark ekonomi och välfungerande stat automatiskt en känsla av välbefinnande och lycka bland människor? Vi läser Legatum Prosperity Index och World Happiness Report. Välståndsindexet mäter en mängd ekonomiska, sociala, hälso- och politiska indikatorer, med målet att identifiera nationer som kan ”förvandla sin rikedom till större välstånd”. Det andra indexet mäter lycka. Ingen överraskning här heller. Återigen är alla 8 länder i gruppen ’protestantiska Europa’ bland de 15 mest välmående och lyckliga länderna (utom Tyskland) i världen. Samhällen med dominerande ‘sekulärt-rationella’ och ’självuttryckande’ värderingar är tydligen de mest välmående och glada. Fem av de 15 länder med det sämsta välståndet finns i den ‘afrikanska islamiska’ gruppen och de 15 mest “olyckliga” länderna finns i Afrika söder om Sahara, samt i konfliktzonerna Jemen, Afghanistan och Syrien. Det verkar finnas en koppling mellan ‘traditionella’ och ’överlevnadsvärderingar’ och ett samhälles oförmåga att omvandla rikedom till välstånd och lycka för dess invånare.

Sammanfattningsvis kan det med säkerhet slås fast att värderingar och normer är viktiga. Det är våra kollektiva uppfattningar, värderingar och normer som i slutändan avgör vilken typ av ekonomiska, sociala och politiska system vi kan bygga upp och upprätthålla. När ett samhälles värderingar förändras, kommer de sociala, ekonomiska och politiska systemen att förändras med dem. Om inte de nyanlända i de ’protestantiska Europa’ och ’engelsktalande’ länderna lär sig och antar ‘sekulärt-rationella’ och ’självuttryckande’ värderingar då kommer de sociala, ekonomiska och politiska systemen i dessa länder att undergrävas och det sociala kontraktet mellan staten och medborgarna riskera att bryta samman.

Det finns ett val att göra. Försvarar vi inte de ‘sekulärt-rationella’ och ’självuttryckande’ värderingarna som våra sociala, ekonomiska och politiska system vilar på, får vi göra oss redo för ett hårt uppvaknande, när de ‘traditionella’ och ‘överlevnadsvärderingarna’ långsamt men säkert förändrar våra sociala, ekonomiska och politiska system till något som påminner om de länder som de nyanlända en gång lämnat för ett bättre liv. Hur ironiskt det skulle vara!

Jakob Modéer lämnade Sverige 1986 för studier i USA och har arbetat i östra Europa sedan murens fall med näringslivsutveckling. 

20 reaktioner på ”Gästskribent Jakob Modéer: ”It’s the values, Stupid!”

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Lyckad integration förutsätter viss kulturell likhet, i lagom doser…
  Som när vi hade främst Europeisk arbetskraftsinvandring!

  Sverige tillämpar för närvarande närmast den omvända principen…

  Försök hitta de sämst utbildade, med mest avvikande värderingar,
  med sämst språkligt bagage o medeltida religiösa värderingar o kvinnosyn,
  så blir de säkert svenskar, när de passerar gränsen e åker tunnelbana)

  Oavsett hur stora resurser vi vräker ut på ”integration”,
  så lär även fortsatta experiment ge samma utfall…

  MAN vill inte dela våra värderingar, främst bara ta emot våra pengar!
  Med ökad koncentration, så ökar kraven dessutom…

  Risken är överhängande att det går käpprätt åt H-E!
  Vi är på god väg med ”Svetsarpajasen” vid rodret…

  (Jag skulle aldrig använda liknande omdömen,
  om inte han själv visat en högst opassande verbal oförmåga)

  Ett värdigt uppträdande är väl ett minimikrav av en Statsminister,
  som slänger ur sig floskeln Alas Lika Värde i parti o minut, ja alla utom)

  (S)om man uppträder själv, blir man bemött!

  Liked by 2 people

 2. Johan Löfgren skriver:

  Det här resonemanget måste problematiseras och begrundas. Först kan nämnas kristendomens bidragande betydelse för samhällets utveckling, inte minst i Sverige.

  I ett sekulariseringsland som Sverige kan det lika gärna handla om avveckling. Att lämna uppfattningar och värderingar som just bidragit till uppsvinget och en positiv samhällsutveckling kostar på.

  Den samhällsavveckling vi ser i Sverige idag kan kopplas till ett mentalt utbyte. Statlig och medial propaganda och indoktrinering har lett till en situation där ”bröd och skådespel” håller folket i schack. I stället för att tänka ägnar sig en majoritet åt sin självuttryckande iPhone. Under tiden arbetar etablissemanget på sina projekt förhållandevis ostört.

  Det är alltså lika gärna de sekulärt-rationella och självuttryckande värderingarna som kan ses som boven i dramat. Miljöpartiet är ett praktexempel att peka på. Partiets företrädare förespråkar en sekulär gränslös linje som leder till system ”som påminner om de länder som de nyanlända en gång lämnat för ett bättre liv”. Hur ironiskt är det inte!

  Liked by 2 people

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Glasklart och de frågor som ställs är berättigade, vad händer om inte nyanlända anpassar sig? Möjligen kan artikeln kompletteras med ytterligare en fråga: Vad händer om inte de som idag dominerar debatt och samhällsutveckling tar till sig detta budskap? Jag skulle vilja hävda att inte ens en person som Liberalernas ledare i Sverige är beredd att ta strid för dessa sanningar.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Björklunds framträdande i Agenda var mer än patetiskt!

   Men Birgitta Ohlsson falangen lurar väl i kulisserna,
   beredda att hugga honom i strupen?

   Behövs Liberalerna idag?

   Alla är ju mer e mindre liberaler,
   men inte nödvändigtvis Tokliberaler…

   Gilla

   • Olof B skriver:

    Liberala tokstollar finns i alla partier. det är det som är det stora problemet. Det är det liberala tokstolleriet som är den stora drivkraften hos dem. Sen skiljer det lite i vilket strössel de lagt på, lite miljö, lite kristenhet, lite marknadsekonomi, lite socialism. Alla partier måste ta strid med detta och bestämma sig om de är ett parti för liberala tokstollar eller ett parti för vettiga människor. De kan inte vara både och. Folk måste veta vad de för när de röstar!

    Liked by 4 people

 4. mOAB skriver:

  Följ ett resonemang, rätt eller fel:

  Detta ovan är självklart, jag tycker det är intressant att vidare reflektera över vad vi menar med ”försvara” och att tänka över VEM vi skall försvara oss mot? Jag personligen anser att det som sker nu är en samhällsförändring värd att gå i krig för att förhindra. Dels så rör vi oss mot islamisering som är en av de för tanken mest förtryckande ideologier som världen någonsin sett, det är dessutom en ideologi som hyllar våld och föraktar kvinnor. Kort, det kan inte bli värre. Nästan lika illa så håller från andra hållet den socialistiska postmodernismen på att infektera folks sinnen som också är ett förstadie, puppan, till ett totalitärt system där dissidenter fängslas, en masse. Sluttillståndet för dessa två ideologier är inget jag kan låta mina efterkommande leva i, så jag tycker att åtgärder på nivå med krig är motiverade för att förhindra detta.

  Men det finns inte en fiende som förklarat oss krig, eller rättare våra ledare låtsas att det inte finns det, det är inte en i klassisk mening fullskalig invasion vi ser, det är istället en fullskalig infektion. Så vad är det krig vi måste föra? Mot vem? Våra fiender är både etablissemanget och muslimerna, de har infekterat oss, vad är svaret? Har man nu till sist argumenterat sig fram till Breiviks position? Inte en komfortabel insikt. Om svaret är nej, vad är då den goda motreaktionen på det skeende vi ser? Hur skall vi försvara oss, och mot vem? Den andra sidan spränger småflickor, och det är vårt fel? Är att acceptera att småflickor sprängs ihjäl värre än, .. värre än vad?

  Liked by 10 people

  • mOAB skriver:

   Epilog:

   Det är möjligen intressant att veta vilken grund jag står på, jag har aldrig mobbat någon, aldrig varit rasist, är prosemit, jag har rest och levt med stort utbyte i flera kulturer, jag har på ett personligt plan alltid försökt att undvika att medvetet skada folk, och att undvika att trampa på folk för att komma fram, jag säger ursäkta om jag kör på någon med kundvagnen. Men, jag har också alltid undvikit att följa strömmen och just nu plågar det mig att varje morgon vakna upp och känna att detta blir ännu en dag där jag, och det samhälle jag lever i, accepterar att småflickor sprängs ihjäl. Därav ovanstående. Vad är det goda svaret på att småflickor sprängs ihjäl?

   Liked by 7 people

   • Anna skriver:

    Moab,jag förstår dig. Så går också mina tankar i förtvivlan. Jag vill inte tänka så,men våra politiker och media har lett vårt land mot att bli alltmer dysfunktionellt,hur ska vi kunna känna oss trygga för våra barn. Jag vaknar också med förtvivlan och somnar maktlös varje natt.

    Liked by 3 people

   • Varva skriver:

    MOAB – jag förnimmer din frustration och jag känner igen mig. Jag tillhör pensionärsgenerationen vilket kanske du också gör och säkert många av oss som läser/skriver här. Vi har mera tid att reflektera mot de yngre som flänger runt och försöker få livspusslet att gå ihop men å andra sidan är det DE som ska ta över så småningom. Vad vill de ha för tillvaro i Sverige? Muslimskt patriarkat med rötter i medeltiden? Klankultur, kvinnoförtryck, barnäktenskap, hedersvåld och våld,mord/ terror mot oss svenska ”otrogna”? Ställ frågor till dem! Jag vet – många är inte kontaktbara när det gäller detta för de är, för tillfället, så indoktrinerade av ”gammelmedia” och skolan som de nyss avslutade. Din fråga: ”vad är det goda svaret på att småflickor sprängs ihjäl”? Mitt svar är: MOTPROPAGANDA! De flesta som skriver här har bra förmåga att skriva och förmedla budskap till omgivningen – inrikta dig på ditt närområde det är så vi gräsrötter kan agera. Det Goda Samhällets texter kan inspirera oss att förmedla vidare. Använd Face Book att dela texter. Korta kärnfulla inlägg till lokaltidningar. Människor börjar få upp ögonen vilket märks i MIN lokaltidning. Tänk dock att hålla en hyfsad ton även om du som jag ibland känner mig fullständigt rasande. För tillfället ser jag bara ett enda parti som kan rädda Sverige 2018 – De måste få 51% annars är det sannolikt kört!

    Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    Varva! Det är utmärkt att många i pensionärsgenerationerna reagerar o skriver bra inlägg i tidningar etc. Men som60-talist upplever jag hur det stora tjocka våta filten från ”jätteproppen Orvar”fortfarande förpestar samhällsdiskussionen. Det var den generationen som vi yngre kallar 68-or, som stod o skrek om revolution men som sedan alla fick jobb efter utbildningen med studielån o huslån urholkade av inflation och som nu sitter på god atp pension, något som vi yngre generationer inte kan drömma om. Hur många gånger har jag inte mött sådana personer som ligger kvar i sin ungdoms vänsterideologi trots sina goda löner o andra räkmackor de fått, dessa är helt omöjliga att diskutera några som helst problem med invandring med. Förra året hamnade jag i en typisk diskussion med en 68. Vederbörande var förstås gammal bibliotekarie ( skriver förstås med viss vånda då min egen mor var bibliotekarie men från en betydligt mer bildad o vettig generation ). Vi kom att diskutera Astrid Lindgrens Pippi-böcker och ordet negerkung. Hon domderade att det skulle självklart bort från både nytryck av böcker o från filmerna. Jag hävdade att vad en författare skrivit ska inte censureras i efterhand, skulle hon gå igenom samtlig äldre världslitteratur i jakt på icke politiskt korrekta uttalanden och censurera dem? Det blev en högljudd och helt hysterisk reaktion från tanten i fråga. Svenskarna var ju rasister mynnade det hela ut i och det påvisades av att minst tjugo procent var rasister. Jag undrade var hon fått siffran ifrån och fick då svaret att eftersom tjugo procent stödde SD var det minst tjugo procent rasister. När jag påpekade att det inte på något sätt gick att med självklarhet dra slutsatsen att sympatisörer med SD automatiskt var rasister, att jag tom mött människor som vågat uttala att de skulle rösta SD och att dessa inte hade ett uns rasism i sig utan mer bekymran över samhällsutvecklingen, då försvann vettet helt från människan och en fruktbar diskussion var totalt utesluten.
    Det är denna kvarvarande 68-generation som är så instängd och farlig! ( jag minns hur några 68 bibliotekarier på 70-talet skällde ut min mamma, deras kollega, eftersom jag lånade ”fel”böcker på barnbiblioteket. Jag läste Röda Nejlikan , De tre musketörerna och Bigglesböcker-de var ju helt fel politiskt såå reaktionära, jag skulle ju lösa politisk korrekt litteratur, såsom ”Trälarna” av Sven Wernström (tror jag förf. hette). Jag lånade snällt en av dessa böcker o värre smörja kan jag knappt påminna mig ha läst ens fyrtio år senare!
    Så när 68-tanterna försvunnit in i dimman så kanske jag även har hopp om pensionärsgenerationerna!
    PS. När jag talar om 68-generationen så menar jag förstås de av fyrtio-och femtiotalisterna som fångades med av det vansinniga vänsterideologierna, inte de mer sansade människorna födda inom dessa årtionden. DS

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Lite ”svinn” får vi väl räkna med…
   Allah goda krafter som kommer hit,
   kompenserar det fullt ut!

   KAN innehålla ett stänk av ironi…

   Gilla

 5. uppstigersolen skriver:

  Detta har ju klarsynta människor förstått sedan länge. Då har vi blivit åthutade med ”alla människors lika värde” och andra värre epitet. Kan inte de nyanlända omgående anpassa sig, kamma sig och skaffa ett jobb som man sa förr så tycker jag vi skickar hem dem.

  Liked by 1 person

 6. oppti skriver:

  Intressant ”karta” som får mig att fundera på vilken enorm omställning en migrant från Afrika tvingas göra , utöver transporten i verkligheten.
  Frågan är om vi inte borde se till så den resan görs på ”kartan” först!

  Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Ja, alla som gör ”surveys” har samma interna språkbruk, så olika ”surveys” korrelerar någorlunda med varandra. Vilket informationsinnehåll finns i detta konstaterande? Det är ju bara den sedvanliga rundgången inom det sociala akademiska pratet. Ingen robust och rigorös koppling till verklighet och sanning.

  Liked by 2 people

 8. TT skriver:

  Höger-vänsteraxeln speglar i hög grad politiken i Europa, om än stadd i förändring. Om vi jämför oss med länder även utanför Europa tydliggörs den sociala axel. I den ena änden av den axeln finns individualismen. I axelns andra ände klansamhällets starka sociala släktskapsband.

  I väst påbörjar varje individ en individuell resa och karriär genom livet. Den enskilda individens potential deltar då i en kollektiv konkurrens av global natur. Varje uns av mänsklig förmåga och kapacitet tänjs och utmanas under ett helt arbetsliv. Och plattformen som det personligen byggs runt, förutom yrke, blir den mindre familjen. Den axeln finns i diagrammet.

  I klansamhällen vilar samhället och människorna ut i det trygga men hårda släktskapets band, med djupa historiska rötter. Den enskilde är där underordnad ett starkt hierarkiskt kollektivs regler och olika tabun, och kollektivet sätts alltid högre än individen. Det främjar knappast större enskilda initiativ. Personlig potential kramas inte ur den enskilda individen.

  I det individualistiska samhällena blir kollektivets prestation maximal och dynamisk. Konkurrensen frigör och utvecklar mänskliga resurser.

  I klansamhället prioriteras gruppens mer statiska förhållanden. I den typen av samhällen värnas inte individens produktionskapacitet. Som kollektiv uppträder de därför lågproduktivt. Samhället prioriterar ju klanen. Och samhället blir då automatiskt mer inneslutet och mer av rigid natur.

  Klan-individualism-axeln krockar nu i västerlandet. Och vi tappar då i global konkurrens, ju mer relationen mellan de två olika typerna av samhällen förändras. Två olika former att organisera och prioritera i samhället, börjar leva sida vid sida. Och får konsekvenser. Allt handlar ytterst om olika syn på mänsklig optimering och utnyttjade av mänskliga resurser och kapacitet.

  Liked by 2 people

 9. Gösta Oscarsson skriver:

  It´s the values stupid!!

  Ja så är det. Denna artikel är fundamental. Uppgifterna har funnits under några årtionden men av någon märklig anledning så ha den härskande klassen hållit sig okunnig. Eller!? Är det så illa att ”man” har haft kunskapen men valt att hålla sig ren genom att inte medvetet utnyttja den?

  Denna härskande klass står alltså inför valet mellan att att ha varit stupid eller oärlig.

  Liked by 1 person

 10. MartinA skriver:

  Jag tyckte sambanden i texten var litet svepande. Rikedom skulle kunna leda till platsen i värderingskartan. Eller mer troligt så har olika befolkningar olika tendenser beroende på de miljöfaktorer som påverkat förfäderna. Då blir både välstånd med nuvarande teknologinivå och värderingsplats effekter av arv. Eller någon annan förklaring. Jag tyckte sambanden drogs ut för sorglöst i artikeln. Även om värderingskartan kan vara värd att tänka på.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja. Om A korrelerar med B brukar man ange fyra grundläggande möjligheter: A orsakar B, B orsakar A, C orsakar både A och B och slutligen A och B är oberoende. När det gäller fundamentala sociala fenomen måste man också betrakta möjligheten att A och B har utvecklats tillsammans i en komplex historisk process. På grund av samhällstyckeriets usla standard har vi ingen aning om varför rikedom och den högra sidan i värdediagrammet korrelerar.

   Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.