Gästskribent Martin Paludan-Müller: Tidsandan

Rumänien i december 1989. En riddare av danska elefantorden, en av världens mest ansedda utmärkelser, Nicolae Ceausescu, står på trappan till sitt ståtliga palats och hör det dittills ohörda och skådar det osedda.

Inte hans folk men tusentals odjur demonstrerar mot folkdemokratin, hans folkstyre! Arbetarklassens son, vår älskade kamrat Nicolae Ceausescu kallas han: Folkets själ inkarnerad, politisk livgivare, godheten själv. Så nu detta svarta hål: Vilka är dessa tusenden som vägrar att förstå framstegen? Ogräs i din trädgård! Du griper till ord som alltid har fungerat. Ler flämtande, armen lyft: Socialism kamrater, är vår framtid, soluppgången i vårt riksvapen. Vi kämpar för evigt solidariskt tillsammans!

Under normala omständigheter bör det nu följa välkända ”stormande bifall”. Du hör bara ett irriterat sorl, ser bara vredgade ansikten som inte vill spegla ditt. Det är väl ändå inte möjligt! Jo, det sker omöjliga saker nu. Uppför trappan, fort, helikoptern på taket, din sista livlina!

Dagen därpå står du fången, Nicolae, i en mörk överrock i vintermörkret, inför en ståndrätt tillsammans med Elena, din drottning. Elena, hedersdoktor i kemi, munhuggs med socialismens fiender: ”Hur understår ni er att tala så till er president!” Du själv flinar bara fåraktigt, känner igen deras grovhet. Nu är du bara president i två människors huvuden.

Alla Rumäniens bokhandlare har i ett huj avlägsnat Ceausescus samlade verk från fönstren och bokhyllorna. Det blåser på ett utslitet paradigm. Bara borta! Tror någon fortfarande på det som var igår? Medan det var verklighet, (igår) kunde ingen föreställa sig något annat.

I snart 50 år har moralkompassen visat höger eller vänster. Ser vi nu mönstret upplösas i självmotsägelser? Höger har varit ett skällsord att skämmas för. Vänster har ägt godhet och framsteg i många år. I ett dominerande paradigm kan man vara en trygg godhetsägare, älskad av mikrofonhållarna, fotograferad med himmelskådande syn eller skapande politikerhänder: Vår framtid!

Om någon röstar på kontroversiella politiker eller mot framsteg kommer blixtsnabbt en analys: De har röstat mot sig själva och upplysningen, de förstår inte utvecklingen så vi måste bli bättre på att förklara. Men om många viktiga människor stöttar ett parti med skamlös beundran för Stalins massmord eller Pol Pot, har vi varken användning för diagnoser eller högtidliga avståndstaganden på sociala medier. Partiet är vän med godhetsägarna och folket via det mytiska patoset från 1789 (inte 1989) och med arvegods och arvepatos kan man lugnt ställa sig mot den syndiga högerflygeln.

Nu har vi återigen sett duktiga ordningsmän ta till ”undervisande” tabuisering för att hålla fast greppet om tidsandan. Massövergreppen i Köln, terrordådet i Stockholm och andra städer får inte sägas ha någonting med gärningsmännens kultur att göra, och absolut ingenting med deras religion! Utifrån detta axiom kallas alla som ser ett samband som vita mäns territoriekamp mot brunhyade män.

Under det likgiltiga hudlagret ser vi väl det verkligt onda: Männen, för övrigt typiskt vita män, vars kritik av andras religion med tillhörande kultur därför blott är rasism, så typisk för högerflygeln! Trots all statistik som visar på vissa invandrares groteska andel i våldtäktsmål kan man således andas ut.

Det betonas att vissa nationaliteters enorma överrepresentation i grov kriminalitet ska förstås som offer för social orättvisa. En viss, moraliskt sett, förväntad tacksamhet bland sådana flyktingar eller deras barn kan man däremot inte tänka sig. Kriminaliteten ska i stället förklaras genom den tidigare betonade sociala orättvisan. Men oavsett sociala räknekonster står några grupper statistiskt för många fler våldsbrott än de etniska danskarna. Men, som sagt, redan putsade och bortförklarade siffror kan förklaras med – gissa själv – gärningsmannens sociala bakgrund, varken religion eller kultur. Och exempelvis de invandrade vietnamesernas goda integration och hederliga livsföring räknas inte.

Nyligen har det kommit ett förslag om att begränsa paradigmfiendernas taltid i medierna. De är ju hatfulla populister! I en tidning skrev man att vi inte bör lyssna på populistiska politiker som vill begränsa invandringen av erfarenhetsmässigt belastade grupper. Nej, lyssna istället på experter från länder med goda exempel på integration! Öh, Sverige eller Frankrike?

Att inga större muslimska grupper har blivit harmoniskt integrerade i någon icke-muslimsk population på 1 400 år kan inte rubba tron på fred och mys med ofredliga renhetsideologier. Glöm detaljen med att döttrarna aldrig får bilda familj med orena icke-muslimer – motorn i det demografiska segertåget, vars barn automatiskt på livstid kan föra denna form av apartheid vidare.

I paradigmet utnämns kritik av ideologin islam till en högerorienterad fobi, medan det anses vara vänsterorienterat förnuft att kritisera kristendomen, som ändå gick tvärtemot fariséernas härskande konservativa paradigm, det gamla testamentes lagreligion. Jesus sa ”Den som är utan skuld, kaste första stenen” vilket innebär att individen själv måste ta sitt moraliska ansvar och besinna sig. Det pekar fram mot en humanism som inte finns i Koranen med dess talrika uppfordringar om dråp av vantrogna – och av var och en som kritiserar Koranen.

Men humanismen har förstenat i dogmatisk konvention och abstraktion. Tidens ideologi har tjocka mattor där man kan sopa undan besvärande fakta. Begår vissa invandrare våldtäkter, också i stora grupper, förklaras det med att det handlar om män. Är vissa etniska grupper ofta våldsamma förklaras det med sociala problem. Våldsmän är därmed utsatta – ansvarsfria offer för ett obarmhärtigt samhälle. Och om deras förkunnare påbjuder dråp av homosexuella, otrogna kvinnor, religiösa avfällingar, kritiker och vantroende generellt, talas det i stället abstrakt om övergående problem med religion. Att kritisera en ideologisk tro, vars anhängare i genomsnitt är mörkare i huden än de flesta danskar, är nämligen rasism, även om dess offer ofta har samma hudfärg. Att kritisera en ideologi som förhindrar miljoner att bli individer och att själva välja värderingar och äktenskap, kallas kränkningar av individen fastän deras individualitet redan i förväg är kränkt och förlamad av ideologin.

Alla dessa absurditeter är nu så tydliga som de bara kan vara inför ett paradigms sammanbrott. Låt oss inte hoppas på folket, men kanske på sunt förnuft och moral.

Akademikerna kommer framåt genom att säga och skriva det som anses riktigt, eller genom att lurpassa och se vad som händer, som de gjorde inför Stalin genom att visa sig skakande konforma, politiskt dumma eller fegt listiga, rumsrena genom att vänta, tills det är för sent. Men i stället äger de skällsordet populism.

Känslohumanister är den första art på jorden som försöker överleva utan att känna igen mönster. De är inte ens i stånd till att känna igen antihumanism.

Martin Paludan-Müller, cand.mag i danska, filosofi och lingvistik och tidigare dansk lektor i Prag och Sankt Petersburg, nu i Osaka. Utgav 2009 haikusamlingen ”Stilleleg”

Översättning från danska: Arne Rubensson

15 reaktioner på ”Gästskribent Martin Paludan-Müller: Tidsandan

 1. larslindblog skriver:

  100 % sant – fast att påpeka sakernas tillstånd kan numera rendera ett åtal för HMF !

  Vi gör oss lustiga över hjärntvätten och personkulten i Nord Korea men likriktningen i Sverige är nog så obehaglig.

  Liked by 3 people

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Den artikeln var bra!

  Närmast otänkbar att publicera i en svensk tidning!

  Känslohumanister (över)befolkar våra Universitet!

  Urgamla kulturella mönster,
  är väl det första en Akademiker bör kunna se o analysera?

  Men numera gäller bara ettor o nollor?

  Nollorna är givetvis männen, helt betydelselösa…

  Liked by 1 person

 3. uppstigersolen skriver:

  Tänk om Löfven och Reinfeldt en dag möter en stor skara uppretade människor. Tänk om dessa gör som rumänerna gjorde mot Ceausescu. Då kanske vi blir fria. Är det detta ”de goda” vill? De leder oss ditåt.

  Liked by 3 people

 4. R.S skriver:

  Mycket bra initiativ av DGS att översätta en relevant artikel från ett nordiskt grannland.
  Det vill jag se mer av. Och även från övriga länder. Man undrar hur debatter går i olika relevanta ämnen i övriga EU-länder, inte minst i Östeuropa.

  Ett visst inflöde utifrån bör leda till att debatter berikas innehållsmässigt. Dels genom nya infallsvinklar på gamla ämnen, men även genom att föra in andra tankegångar, åsikter och fakta i debatten. Men kanske framförallt för att bryta en upplevd svensk isolering, omgärdad av ett politiskt massivt och politiskt korrekt taggtrådsstängsel.

  Liked by 2 people

 5. BjörnS skriver:

  En mycket bra text. Jag har länge undrat hur länge det ska gå att förneka det uppenbara, t.ex. att alla terrordåd i islams namn faktiskt har något med religion att göra. Det postmoderna relativistiska genusrasifierade paradigmet hör hemma i historiens freak show.

  Liked by 4 people

 6. mOAB skriver:

  ”Att kritisera en ideologi som förhindrar miljoner att bli individer och att själva välja värderingar och äktenskap, kallas kränkningar av individen fastän deras individualitet redan i förväg är kränkt och förlamad av ideologin.”

  Så självklart, så otroligt att vi lever i en tid när detta nutidens mest uppenbara förtryck försvaras. Låt oss hoppas att vi kan bryta detta vansinne som i en haiku:

  Dagsländan sätter sig
  På min fingertopp
  Luktar gammal fisk

  Liked by 3 people

 7. Gunilla skriver:

  Ja, dårskapen har blivit ‘lag’ i Sverige. Har det någonsin varit så illa i Sverige under överskådlig historisk tid bakåt. Jag säger samma som en demokratisk senator nyligen sade (ang Trump dock); ‘history is watching us’.

  Liked by 1 person

 8. Jaxel skriver:

  Artikeln noterar att i Danmark så är invandrade vietnameser inte på något sätt brottsbenägna. Och visst kan man lite naivt ställa sig en eller annan fråga kring detta. Om nu brottsligheten bland utrikes födda på intet vis har med kultur eller andra karaktäristiska att göra hur kommer det sig då att det är så stora skillnader i brottsbenägenhet mellan olika invandrargrupper. Jag har dock aldrig hört våra vanligast kriminologer diskutera detta.

  Enligt BRÅ:s rapport (2005:17, tabell 9, ) så är den relativa risken för brottslighet bland utrikes födda från Ostasien mindre än ett eller mer exakt 0,8 (jämfört med samtliga folkbokförda). Denna relativa risk är densamma som för svenskfödda av svenska föräldrar jämfört med samtliga. Bland invandrare från Sydostasien är den relativa risken (jämfört med samtliga) 1,7.

  Bilden är dock en annan för utlandsfödda med ursprung i Nordafrika (relativ risk 3,7 jämfört med samtliga) respektive Mellanöstern (relativ risk 3,0 jämfört med samtliga). Om man istället för som i den aktuella tabellen jämför med svenskfödda av svenskfödda föräldrar så är den relativa risken i den första gruppen långt över fyra och i den andra gruppen nära fyra. Det vill säga i dessa grupper är brottslighet i runda slängar fyra gånger så vanligt jämfört med ”svenskar”. Bland de i stycket ovan redovisade grupperna från Asien i stycket ovan är det väldigt mycket lägre jämfört med bland dem med ursprung i Mellanöstern eller Nordafrika.

  Vem vet det kanske finns någon förklaring. Fast är sådana förklaringar av något större intresse för svensken i allmänhet? Spelar de någon roll för den som utsätts eller på annat sätt berörs av brottsligheten? Förklaringarna kunde givetvis vara viktiga och intressanta om de ledde till möjligheter att motverka och eliminera den brottslighet som har sin rot i, de eventuella, förklaringarna. Fast vem tror på allvar på den möjligheten?

  Möjligen Morgan Johansson – han har gett BRÅ i uppdrag att: ”identifiera fungerande metoder för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden” (1).

  Någon uppdaterad kartläggning av invandrares brottslighet vill han dock som bekant inte se (1). Det finns givetvis goda skäl till detta, då bilden som ges i rapporten från 2005 (med statistik avseende åren 1996-2001) avsevärt försämrats enär fördelning av de utrikesfödda på ursprungsområde förändrats kraftigt, med stora ökningar bland dem som kommer från områden där överrisken är särskilt hög, se även ovan.

  1. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ny-rapport-fran-bra-om-invandrares-brottslighet_H311778

  Liked by 1 person

  • Anders skriver:

   De siffror BRÅ ger är korrigerade för s.k. socioekonomiska faktorer, vilket förstås är ett cirkelresonemang: Man är där man är för man är som man är. I själva verket är överrepresentationen långt mycket större, och eftersom de ”socioekonomiska faktorerna” inte lär ändras kommer denna mycket höga överrepresentation att kvarstå.

   Liked by 1 person

 9. lindathepoet skriver:

  Genom att enbart, enögt, plädera för det positiva så odlar man för att mycket negativa strömningar kommer i framtiden.
  Det är en farlig utveckling detta landet går till mötes.
  Och vi har inga skyddsnät mot detta skeende.
  Inte som det ser ut nu.
  Landet styrs av i mitt tycke imbecilla.
  Om de är höger eller vänster är mig helt egalt.
  De är imbecilla.

  Liked by 3 people

 10. Ina Höst skriver:

  Hej, kul sammanträffande! Farfars syster var gift med Fritz Paludan-Müller! De hade en villa i Charlottenlund, Köpenhamn. Som barn besökte jag dem ofta tillsammans med farmor. Ett gemytligt par! Onkel Fritz var mycket aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna som patriot liksom hela hans släkt samt min egen i Danmark. Han var rektor vid en skola i södra Jylland (kommer inte ihåg namnet just nu) och mycket beläst på historia och en god berättare!

  Men hör ni, gubbar och gummor!
  Självklart håller jag med om kritiken och analysen, men vi kan inte nöja oss med enbart kritik. Vi måste vara mer offensiva och komma med något konstruktivt!
  Folk tycks ha problem med nationalism, men ingen riktig demokrati utan nationalstaten!
  Konkret, man skulle kunna tillverka en liten rosett av blågula sverigeband som man fäster med en liten säkerhetsnål väl synlig på bröstet. På ena änden skulle det kunna finnas en text, skriven med guldfärg som lyder: För Sverige, folket och världsfreden! På den andre änden: Ingen demokrati utan nationalstaten!
  Denna rosett skulle kunna erbjudas till självkostnadspris (10 – 20 kronor?)
  Om jag gick upp till Tensta med sådana, skulle det inte förvåna mig om många köpte en!
  Det vore också kul att erbjuda deltagare i F!s manshatande och svenskhatande demonstrationer! http://www.friatider.se/feministernas-senaste-protest-gn-gga-och-galoppera-som-h-star-runt-stockholm
  Eller motdemonstranter till Folkets demonstration eller SDs torgmöten! 🙂
  Vad säger ni?

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.