En isande upptäckt eller bara trams?

Patrik Engellau

SAF-legendaren Sture Eskilsson sa ibland att när det gäller åsikter är svenskarna som ett stim av sniglar. Liksom ett fiskstim rör vi oss alla åt samma håll, men i stället för att som fiskar byta riktning flera gånger i minuten så ändrar vi uppfattning bara några gånger per århundrade.

Jag kom att tänka på det när jag läste en artikel av Gunilla Kindstrand i senaste Axess, nr 4 2017. Artikeln handlar om Roland Huntford, den brittiske journalisten som år 1971 publicerad boken The New Totalitarians där han hävdade att svenskarna var just det, att vi lydde och att alla gick åt samma håll:

Av massmedia att döma förefaller Sverige styras av en totalitär diktatur. Press, radio och TV uppvisar en förvånansvärd likhet, som om de vore styrda av ett Propagandaministerium.

Men den sociala kontrollen kommer inte nödvändigtvis från någon sorts statliga tankepoliser, utan utövas av medborgarna själva som en naturlig del av umgänget:

Samförståndets princip styr allting: den privata konversationen, det intellektuella livet och statens regerande.

Den som säger emot förvandlas till en ”icke-person”, vilket Huntford kallar ”den inre censuren”:

I deras mentala värld är avvikelse från den accepterade normen ett slags förräderi… De har ett inre tvång att tänka som alla andra tänker.

Här får jag myror i huvudet. Huntfords iakttagelser känns mitt i prick.

– Varför får du myror i huvudet när iakttagelserna känns mitt i prick, Sherlock Holmes?

-Just därför, min käre Watson. De borde inte kännas mitt i prick.

– Nu får du förklara, Holmes.

– Watson, har du tänkt på att det faktum att stim byter riktning inte säger något om vilken riktning de väljer?

Huntfords observationer känns mitt i prick för att de beskriver även vår tids PK-ism och åsiktskorridor. För vår tid, i varje fall för mig, är PK-ismen och åsiktskorridoren närmast synonyma. Det är som om de vore oupplösligt förbundna med varandra. Men när Huntford skrev sin bok år 1971 fanns inte PK-ismen, åtminstone inte enligt min tolkning av idéhistorien, ty PK-ismen började utvecklas i samband med 1968 års idérevolution. Så tidigt som år 1971 hade den ännu inte hunnit göra sig till tvingande synsätt och åsiktskorridor.

Om jag har rätt kan vi dra ett antal slutsatser.

Den första slutsatsen är att snigelstimsmentaliteten är mer grundläggande än PK-ismen. Den gällde före PK-ismen och den kommer att gälla efter PK-ismen. Svenskarna är ett snigelstim oberoende av vilka idéer som för tillfället härskar.

Den andra slutsatsen, eller i varje fall hypotesen eller kanske förhoppningen, är att sniglarna nu, ett halvsekel efter 1968, är på väg att kasta PK-ismen över ända och djärvt ta en sväng i en ny mental riktning. Det känns så. Journalister är ofta folk med fina känselspröt. Jag har nyligen träffat flera stycken högrankade mediepersoner, även från statliga medier, som tycker PK-ismen börjar kännas som ett skruvstäd.

Vi måste ha en ny berättelse som kan ersätta den PK-istiska samhällsbilden. Vi måste peka ut en ny riktning för sniglarna. Annars kommer de bara att bli förvirrade eller ge efter för falska lockrop, till exempel föreställningen att allt ont beror på migrationen.

Ja, migrationen är för närvarande vårt största och mest akuta problem, men grundfelet är politikerväldet med dess skadliga PK-tänkande. Migrationen är ett symtom, visserligen ett farligt symtom som måste åtgärdas, men likafullt inte grundorsaken.

Den tredje slutsatsen är att när ett nytt tänkande slagit rot i svenskarna så kommer detta tänkande gradvis att utvecklas till en lika trång åsiktskorridor som vi har idag. Det ligger i vår snigelstimsnatur.

49 reaktioner på ”En isande upptäckt eller bara trams?

 1. Bo Svensson skriver:

  Är grundfelet politikerväldet, är lösningen att vi tar makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar över de av de folkvalda godkända skattefinansierade producenterna av samhällstjänster.

  Invändningar jag tagit del av, handlar om svårigheten att planera, när man inte vet hur stora intäkter man kommer att få, men så är det ju redan i den friska sektorn. – Där intäkterna beror på hur kunderna bedömer ens produkter.

  Gilla

 2. MOAB skriver:

  Var det så att den lilla klick människor som var genetiskt betingade att tänka fritt emigrerade till USA och Australien, och att vi är arvtagare till sniglarna, med några undantag? Det är ju inte bara i Sverige det är så här men nog är det värre här.

  Jag funderar mycket på Jordan Peterson små steg mot godhet som tas med en blick över axeln för att säkra sig om att man åtminstone går bort från ondskan. Jag läser också fortfarande Gulag arkipelagon. Hur många svenskar med vänstersympatier har läst denna bok? I arbetslägren så kokades människor ner till sina beståndsdelar, och vissa hittade ett inre ljus, men många många blev onda. Det är nog så att de flestas inre kompass är för svag, den är medfödd, möjligen en jungiansk arketyp, men för de flesta så är magnetfältet som skall styra den inre kompassen svagt, och det är därför mänskligheten uppfann religionen, eller snarare den är nog också genetiskt betingad, som en hjälp att göra magnetfältet mot det goda starkare. Många religioner delar kärnberättelserna, Judendomen, Kristendomen och Judendomen gör det.

  Sniglandet började långt tidigare, möjligen är en början när västvärlden inte förmådde att ta in att en möjligen större ondska än nazismen uppstod i kommunismen. Kommunismen och dess derivat, postmodernism, nihilism och nu pkism, är vampyren och dess barn, som västvärlden inte satt pålen i hjärtat på än. Vi blundade för de otroliga grymheter som begicks i kommunismens namn, endast i USA verkar man ha förstått. Endast genom ett gigantiskt hyckleri kunde socialdemokratin uppstå eftersom man trott sig om att kunna ta ut delar ur kommunism och marxism och blunda för resten men vampyrens bett har ändå spridit sitt totalitära gift i oss. Jag kan inte förstå att folk inte spottar på de som kallar sig för vänster.
  Är man vänster så har man glömt att kasta blicken över axeln så att man åtminstone vet att man går bort från ondskan.

  Det går att hitta ljuset i oss men under totalitära tendenser så är det de med lägervaktarmentalitet som stiger till väders, tankepoliserna, det har varit så länge, är det inte lätt att se? Betrakta Bah-K, Sjöstedt, Fridolin, Reinfeldt, Wallström, Anders Lindberg och Peter Wolodarsski, Jan Helin och Thomas Mattson osv, de skickar sina lakejer för att knacka på i hemmet, knack, knack, knack, vampyren vill komma in, öppnar man är det över. Är det inte tydligt, de med kompassen med svagast magnetfält mot det goda styr oss, de vet de själva, de vet också att målet inte spelar någon roll, bara att de får bestämma. De vet inte i sig själva vad den goda riktningen är, de kan inte KÄNNA det, därför kan de inte erkänna att andra kan det, att andra helt enkelt är bättre människor än vad de är, godare. Därför måste alla ha lika värde, även IS-mördare, det finns ingen inre kompass, för Mattson och Lindberg känner den inte. Därför vill de också innerst inne ha ett totalitärt samhällskick, för de kan inte själv hitta de små små stegen mot det goda som den inre kompassen pekar mot, så ingen annan skall kunna hitta dem heller, istället så skall DE bestämma ett stort totalitärt steg mot det som de bestämt är målet, för dagen allas lika värde, men målet spelar egentligen ingen roll, utan endast att de reducerar alla med några järnfilspån av en god inre kompass till samma tillstånd som de befinner sig i, inre nihilism och gryende ondska.

  Så sniglarna kravlar sig fram efter det mål som eliten satt upp för dagen och sniglarna är bra för de kan inte tala, och håller därför käften om ledarna plötsligt ändrar riktning. De med inre kompass som fungerar borde nog ha följt med Mayflower.

  Gillad av 6 personer

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Dagens berättelse ger anledning till ett par frågor, som jag inte ser besvarade eller belysta.

  Den första frågan är huruvida den antagna snigel/stim-mentaliteten skulle vara specifikt svensk?
  Tar det synsättet slut vid svenska gränsen mot våra grannländer och i så fall, hur kommer det sig?

  Den andra frågan är om det är bra eller dåligt och i så fall för vem?

  Det antas att fiskarna har stimmet som en sorts försvarsmekanism. Det är nästan lögn för en angripare att sno åt sig en specifik fisk. Inte heller går det att avgöra vem som initierar de här riktningsändringarna som ställer till det för en anfallare. Visserligen ryker några fiskar vid varje angrepp men det är inget som egentligen påverkar stimmet som helhet.
  Ur den synvinkeln är stimmentaliteten god för kollektivet.

  Under en stor del av förra seklet har det svenska stimmet letts av socialdemokratiska idéer och alla fiskarna tycket att det har gått rätt så bra. Man ifrågasätter alltså inte små riktningsförändringar. Litet förändringar nu och då inom synen på utbildningsväsendet. Lite ändringar här och där var ju ingen stor grej var för sig, även om förändringarnas summa tycktes leda till en allt tightare stimbildning.

  Det hela funkade trots allt hyggligt väl så länge hotet bestod av enstaka glupska rovfiskar.

  Det funkar inte om stimmet blir angripet av en parasit. Då är det bara en utglesning som kan svälta ut den.
  Stimmet måste komma till insikt om att det utsatts för ett angrepp av en ny sort.
  Parasiter har nämligen den lilla egenheten att de för det första inte bidrar, utan att de även suger musten ur de angripna fiskarna.

  Att till varje pris hålla samman stimmet i en tanketröja utan fri rörlighet är ungefär det sämsta man kan företa sig om man vill att det skall överleva.

  Gillad av 2 personer

 4. Anna Lindén skriver:

  1971 hade Sverige styrts av samma parti i åtskilliga decennier, något som säkert påverkade den åsiktsmässiga likriktningen. Det är rimligt att tänka sig att samstämmigheten var mindre under det tidiga 1900-talet, då regeringar med olika politisk färg kunde avlösa varandra från det ena året till det andra. Samtidigt har Sverige naturligtvis en historia som ett ovanligt enhetligt land, åtminstone från och med Gustav Vasa.

  Gillad av 1 person

 5. gmiksche skriver:

  Det nationella immunförsvaret har satts ur funktion. Migrationens mikroorganismer har för länge sedan invaderat samhällskroppen och fått fotfäste där. På senare tid har de fått tillskott av ett slag som immunförsvaret inte längre förmår att hålla i schack. Immunförsvaret hat fått sig en törn genom att benmärgen angripits.av PK-cancern. Enda sättet att rädda patienten är en benmärgstransplantation. En terapi med stora risker. Det finns gott om kvacksalvare med ont om läkare. Sjukdomsutvecklingen går inte längre i snigelfart.

  Gillad av 4 personer

 6. Ove skriver:

  Snigelmentaliteten finns hos alla människor. I inre mentala trögheter går det att vila ut och känna trygghet. Vi håller fast oss i egen personlig grundsyn och utblick. Och vi gör det tillsammans med likasinnade. Ur gruppens gemensamma tillhörighet hämtar människan styrka och kraft. Identitet rör sig gärna åt samma håll, och i snigelfart.

  Men i ett begynnande identitetssamhälle blir riktningarna olika. Normer och värdegrund skiljer sig åt. Olika snigelgrupper rör sig åt olika håll. Och många riktningar har följt med från kulturer långt bortom svensk horisont. Riktningarna blir då i hög grad importerade. Och väl här lever och frodas de i diasporan. Hur länge och på vad sätt kan vara svårt att veta. Romers sammanhållning har långa och djupa traditioner, som når långt bortom svensk vikingatid, och med rötter i ett äldre Indien. Vars kastsystem i sig går åtskilliga tusentals år bakåt i tiden.

  Den svenska snigelriktningen är just svensk. Den är ett resultat av en likartad och homogen samförståndskultur som länge fått utvecklas i relativt geografisk isolering.

  Det moderna globala samhällsexperimentet föder knappast någon enhetlig människa, som man lätt kan förledas tro. Behovet av att leva med likasinnade följer inga landgränser dragna på någon karta. Gränserna dras istället upp i människors inre. De dras upp bland människor vi valt och väljer att leva tillsammans med. Titta på Syrien, Irak och Libanon, vilka gränser följer människor där? Inre eller yttre?

  Sniglar i grupper rör sig långsamt genom sekler, och följer olika riktningar. Tiden för en enda svenskdominerad och gemensam riktning är snart över. För det nya identitetssamhället leder automatiskt till mer splittring och uppdelning. Sociala koder och egen tillit är som alltid ympade på det egna trädets tillhörighet. Och det finns ett svenskt som vuxit upp ur den svenska myllan. Men det svenska, ofta betecknat som storsamhället av samer, spricker redan nu isär. Fragmentiseras.

  Svenskhet blir vart det lider även den enbart en större minoritet i landet Sverige. Olika nativtetsnivåer leder även den till förskjutningar grupper emellan. En enda gemensam värdegrund är inte ens teoretiskt möjligt att vidmakthålla i ett väl utvecklat identitetssamhälle.

  Gamla Jugoslavien sprack sönder i egna identiteter. Inte ens ett modernt Europa kunde undvika det. I Sverige rör sig nu sniglarna i grupper, trögt men åt lite olika håll. Gamla Sverige försvinner, och blir till historia. Och ett nytt Sverige tar vid. Om än i snigelfart.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Gamla Jugoslavien sprack sönder i egna identiteter, men i egna identiteter som fanns långt före Gamla Jugoslavien. Gamla Jugoslavien blev inte ens hundra år gammalt.

   Sverige har inte sprungit sönder i egna identiteter, utan tillförts främmande identiteter. Det man kan tillföra kan man göra sig av med. Bara viljan finns. Spaniens historia är ett exempel både för hur olika identiteter kunnat förenas till en ny och hur en med denna nya identitet icke kompatibel identitet har eliminerats.

   Gillad av 2 personer

 7. oppti skriver:

  Partiledardebatten i går ang lag och ordning var ett exempel på stim inom politiken.
  Antalet poliser har väldigt lite med hur ett samhälle utvecklas inom lag och ordning-ändå var detta enda receptet igår.
  Föräldraansvar är det förlegat?

  Gilla

 8. Lasse W skriver:

  Ja vi svenskar är väl lite snigel- eller molluskliknande. Har just inga bestämda åsikter om någonting annat än vad media och politiker bestämt att vi ska tycka. Här en knivskarp analys av det mediastyrda och feministiskt orienterade Sverige från en välartikulerad men anonym person som kallar sig PH i Arnstbergs och Sandelins blogg. Läsvärt!

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/05/14/att-forsta-sin-samtid-ii-gruppmoralen-gor-oss-solidariska-med-fientlig-politik/

  Gilla

  • MOAB skriver:

   Det var en bra text av PH. Gruppmoralen måste brytas utan att erbjuda en ny riktning, man måste hitta sin egen, med små, små steg. En formidabel uppgift som det tog tusentals år att formulera ett svar på i kristendomen. Vi har manualen där, kanske det bara handlar om att återupptäcka det som redan skrivits? Att förstå det?

   Gilla

 9. Thomas Ek skriver:

  Jo, det må kanske vara så att ”Vi måste ha en ny berättelse som kan ersätta den PK-istiska samhällsbilden.” Men vi måste inte ”peka ut en ny riktning för sniglarna” Låt sniglarna själva göra som de vill. Ge dem möjlighet att utveckla sig själv. Bjud in dem till att ta egna beslut. Ge dem möjlighet till självbestämmande. Låt sniglarna lära sig att ta ansvar för sig själva och andra. Men gör detta genom att lämna en i vart fall rimligt saklig och objektiv bild av verkligheten. Av det skälet måste vår ohederliga media elit [vårt Public Service] som enligt min mening föser oss sniglar rakt in i fördärvet bytas ut mot något som levererar en i vart fall rimligt saklig och objektiv nyhetsrapportering. Annars kommer vi aldrig, aldrig någonsin mer få ordning på den invandringsproblematik som oåterkalleligen förstör våra samhällen. ”Skruvstädet” måste bort. Jag föreslår därför att Sverige ska bli det första landet i Europa som lägger ner sitt Public Service och ersätter det med ett nytt som uppfyller sitt syfte. Släpp sniglarna loss det är vår.

  Gillad av 2 personer

 10. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Det kan vara så, ja. Att svenskarna redan 1971 absolut skulle simma (eller krypa) åt samma håll, åtminstone officiellt. Och det kan man föralldel tycka illa om.

  Men riktigt illa blir det när krypandet dessutom sker i en farlig och destruktiv riktning! Om det en dag utvecklas en konsensus att arsenik är ett kosttillskott som alla bör äta, då det skyddar mot farlig kosmisk strålning, eller nåt i den stilen. Och den som vägrar äta arsenik utmålas som en fara för samhället. Osolidarisk! Kan smitta andra!

  Då kan man, som det heter, dra öronen åt sig. Men visst — arseniken är inte grundorsaken, ”bara” ett symptom på ett djupare problem…

  Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Man kan ju se på det hela ur olika långa tidsperspektiv. Ser man det i ett femtio-årigt perspektiv så kan man troligen förklara vad som hänt med faktorer som efterkrigstiden, industrialiseringen, avkristningen, vänstervågen, fackföreningarna, etc.

  Kortar man perspektivet så kan man troligen finna att den massmediala situationen förstärkt PK-ismen, dels genom monopoltendenserna inom massmedia, dels genom den starka tron på PR-konsulterna.

  Kortar man perspektivet ännu mera så luckras nu monopoltendenserna inom massmedia upp och PR-konsulternas betydelse har fått sig en rejäl knäck efter Brexit, Trump etc.

  Politikerna tvingas motvilligt anpassa sig vilket bl a gårdagens partiledardebatt visade, där ett av de mest frekvent använda uttrycken var ”ordning och reda”.

  Jag tror att sniglarna håller på att ändra riktning, dvs opinionen svänger. Detta betyder att opinionen troligen inte längre utgör det största hindret mot förändring utan det är andra maktstrukturer som gör motstånd. Detta är något som tydligt framkommer i t ex Brexit-förhandlingarna, i USA o s v. Dessa maktstrukturer är starka, det handlar om ett spel som ligger utanför dagspolitiken och som de flesta väljare varken har information om eller förstår.

  Gillad av 1 person

 12. Björn skriver:

  Tänk er att England, under andra världskriget, hade styrts av vår nuvarande svenska sju-klöver i stället för W. Churchill……! ÄNDÅ, har de valts av 87% här och nu…….!

  Gillad av 1 person

 13. Jan Ahlström skriver:

  I den svenska trädgården har det de senaste åren kommit in en annan snigelvariant än den svenska, det är sniglar som inte lever som de svenska sniglarna och som behandlar den svenska trädgården på ett annat sätt.
  Dessa sniglar är mycket svåra att bli av med men med idogt arbete av den som sköter trädgården brukar det gå bra.
  De kallas mördarsniglar.

  Gillad av 3 personer

 14. annagustin2@gmail.com skriver:

  Vi har haft det så bra….om man har det väldigt bra…så lutar man sig tillbaka och känner sig trygg. Vi är lite trygghetsnarkomaner…vi vill ha det tryggt. Politikerna ropar allihopa….. Åtta glas och aaaaaalllt är lugnt!
  Fortfarande tror vi…massorna – på det. Så…ja, vi behöver en ny August Palm….eller liknande.
  Så VEM…ska tända massorna för en ny väckelse….VEM ska erbjuda medborgarna denna nya berättelse som vi skulle kunna enas kring?
  VEM, eller VILKA ska sätta massorna i brand igen….så att vi kvicknar till under våra snigelskal och ser…att JA…vi måste alla byta riktning. Kursen på bryggan måste läggas om…om än bara några grader – och den måste läggas om NU!

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Läsvärd artikel som påvisar att svenska sniglar är korkade, och tror att mördarsniglarna är av samma skrot o korn. På vår lilla gräsplätt gillar alla sniglar alla andra sniglar, eftersom de är sniglar, vare sig några ägnar sig åt att äta upp alla andra, för så gör man på leråkern de andra kommer ifrån.

   Gillad av 3 personer

 15. Bengt Yourstone skriver:

  Ett annat land av sniglar är Schweiz när det gäller politisk utveckling. Det gick väldigt fort för politikerna i Sverige att ta död på den legendariska högkonjunkturen i början på 60-talet. Från ingen moms och arbetsgivaravgift till de högsta i världen. 10 år tog det för Palme & Co att fördärva företagsklimatet.
  Varför gick det inte likadant i Scweiz? Från att svenska kronan och Scweizerfrancen låg ganska lika i värde är nu den senare värd ca 10 gånger mer. Kan du klura lite på det Patrik?

  Gillad av 3 personer

 16. Göran Ulfenberg skriver:

  Idag har vi till skillnad från 70-talet tillgång till Internet,där det av den socialnazistiska övermännisko- och herrefolkskasten inom politik och media föraktade folket kan göra sin röst hörd.Debattredaktörerna fortsätter som bekant att vägra publicera inlägg .som inte behagar dem samt vägrar genmäle.Dom kallar sig den 3. statsmakten,alltså den dömande,vilket innebär,att rättsväsendet bara är ett bihang till den 2. statsmakten.Våra jurister har fantastiskt nog godtagit denna nedgradering av sig själva och agerar underhuggare till regeringen.Nu har den 4.statsmakten inrättats på nätet , och vi kan göra oss av med tidningar m m.Själv har jag i tur och ordning gjort mig av med först DN,sedan SvD.
  Begreppet ” likriktning” (Gleichschaltung), som det hette i det Tredje Riket, har fått en minst sagt obehaglig fortsättning i vårt land inom etablerade media ,men nu är det slut med det.Synd bara ,att vårt land hunnit översvämmas av musulmaner och musulmaniker.Sannolikt är det redan försent att få skutan Sverige på rätt köl.Tur,att jag inte har några barnbarn att oroas för,men jag fruktar likväl för vårt lands,vårt folks,vårt rikes,vår nations framtid.Men rovdriften på vårt land började redan på 50-talet,när Erlander och hans hejdukar släppte fram förintelsen av vårt lands byggnadsarv samtidigt som dom satte igång med folkfördrivnings – och avfolkningspolitiken ,kallad flyttlasspolitik,sedan stod skolan,förorterna m m på tur.
  Vi måste anlägga ett längre perspektiv,när vi analyserar dagens situation.För min del betraktar jag det 1. världskriget som den stora Urkatastrofen,i vars följd Erlander och hans generation gjorde sina politiska och ideologiska lärospån.Det var verkligen det ” demokratiska ” genombrottet med dessa otroliga demagoger som Lenin ( med Stalin) ,Mussolini och Hitler ,som tog över makten och grundlurade sina folk.Också vi svenskar har blivit grundlurade,först av Erlander och sedan av hans efterträdare i alla partier utom ett.
  När tyskarna analyserar upphovet till det Tredje Riket kan det hända ,att dom landar hos Luther,men så långt tillbaka behöver vi svenskar inte gå.Vi kan ju börja med Hägerström och hans värdenihilism ,och den betydelse denna haft för ” utvecklingen” (snarare avvecklingen) av vårt land under efterkrigstidenTack för ordet.

  Gillad av 2 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  På morpheusblogg.se finns en lysande artikelserie baserad på Huntfords bok, klicka på kategorin ”Brave New Sweden” i vänsterspalten! Den ger omtumlande perspektiv framför allt på socialdemokratisk politik under 1900-talets andra hälft – en nödvändig grund för att förstå dagens utveckling och åsiktslikriktning.

  För att kunna forma tvåögt balanserade och hoppingivande berättelser måste även det diaboliserade högra ögat öppnas. Svenska folket måste få ta del även av kätterska tankar – inkvisitionens makt måste brytas. I det alternativa högerspektret finns massor av välgrundad kritik och skarpa analyser av vänsterliberalismen och att diskutera allt detta innebär inte att man automatiskt gillar högerextrema lösningar. Så länge bara vänsterögat tillåts vara öppet kan de enögda inte se hur totalitär och destruktiv vänsterismen är under sin godhetssignalerande yta.

  Värre än snigelegenskaperna är likriktningen. I Sverige är ingen förmer än någon annan. Därför finns inga ledare någonstans, ingen är både kapabel och villig att ta på sig ledarskap. Partiledarna tillhör snarare C- och D-lagen än ett genomsnittligt B-lag. (Nämn någon enda klok och erfaren politisk ledare i dag!). Det är bara mobbvälde som gäller i hela Sverige, på alla nivåer, inom alla sektorer, från dagis till riksdagen. Och mobbledarna är inte mer kompetenta, bara mer manipulativa, har tillskansat sig makt. Ingen svensk är idag (bildligt talat) längre än 170 cm, för de längre hukar sig.

  Bildligt talat måste varje ledare upplevas som 2 meter lång. Och för att överleva behöver varje folk dessutom omge sig med många höga immateriella pelare, synliga och osynliga, likt höga trädstammar, för att påminnas om vikten av att höja blicken, och klättra, och växa. Men högsta påbjuden korridorhöjd i Sverige är 170 cm.

  Välfärdsimmigranterna är visserligen kortväxta, men de har vuxit upp med klaner, som ger dem 2 meter extra i pondus och längd. Dessutom har de islam som en hög och mäktig kupol över sig, 5 meter extra där. Och de upplever sig som medlemmar av en stor hjord, 1,5 miljarder. Bildligt talat är migranterna alltså 1,70 + 2 + 5 m höga. De kan med fog betrakta alla de klanlösa, själlösa, hjälplöst tumsugande och korridorhukande 170-centimeterssvenskarna som myror, i all synnerhet som dessa små rosa myror mest bara ägnar sig åt att mobba varandra…

  Gillad av 2 personer

 18. ztoompa skriver:

  Frågan är väl när vi blev dessa sniglar. Var det under andra världskriget? När alla skulle, med viss rätta, dra åt samma håll för att situationen krävde det.
  Eller var det tidigare ändå? Var det innan 1921 när (S) fann sina fötter?
  För om man backar tillbaka till Gustav Vasa så var iaf bönderna i Dalarna inte sniglar när det gällde skatten som dansken kom dragandes med. Dom vägrade och gjorde uppror, tillsammans med Vasa.
  Var på vägen blev vi indoktrinerade?… Jag skulle gissa på, utan att egentligen har nåt på fötterna, att det skedde efter andra världskriget. Att de styrande aldrig släppte taget om folket och red på den våg av rädsla och underkastelse som skapats under krigsåren.
  Minns mina skolår som att man fick en version serverad och aldrig ifrågasatte den, man var ju helt i händerna på sina lärare och andra vuxna.

  Gilla

 19. 77711n skriver:

  Tycker snarare att svenskarna mer liknar ett lämmeltåg än sniglar, framåt mot döden utan avvikelse – sniglar följer sitt luktsinne, en viss självbevarelsedrift ändå, även om den elaka människan leder dem ner i ölfatet för drunkningsdöden.

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Instämmer, 77711N!

   Svenskarna gör sorti i ett välordnat lämmeltåg – effektivt fördrivna av invasiva lymmelhorder…

   Gilla

 20. Jag är ingen djävla snigel skriver:

  Redan som liten kände jag av indoktrineringen i skolan och trots att jag inte kunde sätta fingret på vad det var, revolterade jag emot den. På den vägen har det varit och jag har aldrig känt mig hemma i ”de hjärndödas rike”. Men då denna röta sprider sig som pesten i och med globaliseringen funderar jag på att emigrera till Mars.

  Gilla

 21. Det röda pillret skriver:

  KATTATANTER I REGERINGSSTÄLLNING
  Det finns sinnesförvirrade ”kattatanter” som inte kan sluta tycka synd om strykarkatter och som tvunget måste förbarma sig över varenda en av dem.

  Tanten har tappat överlevnadsinstinkt, proportioner och förnuft och klarar inte av att säga nej, oavsett hur många tjog katter som finner det opportunt att komma till torpet och föröka sig.

  Tanten ser ingen annan råd, efterhand som hon äts ut ur huset, än att själv börja knapra kattapellets, innan torpet tillslut blivit en så nedpissad sanitär olägenhet att det måste rivas.

  Vad händer när en sådan kattatant kommer i regeringsställning för ett helt land? Jo, hon offrar hellre hela landet, hela vår ihoparbetade välfärd och våra barns framtid, än att sluta ömma för dem som hon i en fix idé har fått för sig att tycka synd om.

  Ett funktionsdugligt land kan inte har kattatanter i regeringsställning och till att sköta dess polis och försvar.

  Gillad av 3 personer

 22. MartinA skriver:

  Nej, ni ska inte peka ut någon ny riktning för sniglarna alls. Ni har straffat ut er. Ni är de falska lockropen. Ni ska bara försvinna.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   De som varit en del av det mediopolitiska etablissemanget under förstörelsen av sverige och avvecklingen av nationalstaten har antingen varit medvetna om vad de har gjort. Och då bör de straffas. Eller så har de varit omedvetna. Och då bör de spärras in på dårhus.
   De är varken kapabla eller betrodda att predika ”nya riktningar för sniglarna”. Och visst uppskattar jag Det Goda Samhället. Men PE kommer väldigt väldigt sent till kalaset. Och vägrar dessutom att ge erkännande till de som har kämpat längre, hårdare och bättre än vad PE själv har gjort. Och som dessutom aldrig varit en del av förstörelsen. Jag rekommenderar PE att läsa Daniel Fribergs bok ”Högern kommer tillbaka”, till exempel.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    PE har upptäckt infektionen i samhällskroppen och föreslagit terapeutiska åtgärder långt innan infektionen blev uppenbar för många genom migrantvågen. Hade de som i dag ser sig som fanbärare för att hejda Sveriges sönderfall lyssnat tidigare på PE hade detta aldrig hänt. Det är helt fel att kritisera PE. I stället för att splittra borde alla krafter som inser det allvarliga läget samverka i att vända utvecklingen.

    Gillad av 1 person

 23. Jonas Nilsson skriver:

  Någon refererade gymnasister som ska ha tänkt att Sverige är (var?) världens bästa diktatur. Först på senare tid inser jag hur oerhört monolitiskt det offentliga rummet är inrett.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.