Att skydda Naturen

Lennart Bengtsson

Från att tidigare varit ett hot mot människan har naturen nu blivit vår vän och skyddsling. När vi öppnar vår smörbytta till frukosten möts vi av orden Naturen är god. Maten vi handlar skall helst vara eko även om det kostar en slant extra och få vet eller orkar ta reda på hur miljövänlig maten faktiskt är. För en del räcker det förstås med föreställningen att den är miljövänlig vilket den dessvärre inte nödvändigtvis är.

Till och med elen skall vara miljövänlig och saluförs lättsinnigt eller cyniskt på detta sätt även om det är omöjligt att bestämma vilken del av elen som har producerats av den goda naturen och inte av kärnkraft och fossilförbränning. Rekordet är när man saluför bröd som gräddats av såväl förnybar som lokalproducerad el!

Sedan en tid tillbaka är det därför människan som är den farliga och till och med geologerna har infört den nya tidsåldern antropocen som i en framtid kommer att finnas tillsammans med perm, trias och jura.

Numera tror många att det är människan som är skuld till stormar och oväder liksom till att klimatet håller på att förstöras. Regnar det för mycket så beror det på människans utsläpp och sjunker grundvattnet undan som nu i Sydsverige så är det klimatändringen som också är orsaken och därmed människan. En förhärjande orkan i en avlägsen del av världen kopplas omedelbart till vårt bilåkande eller på senare tid även till köttkonsumtionen. En statistisk granskning av extremväder förr i världen visar ingen mätbar ändring och inte ens klimatmodellerna visar entydigt någon sådant. Helst skall vi alla bli vegetarianer eller övergå till konsumtion av insekter och larver i stället för biffstekar eller utrotningshotad fisk från Östersjön. Annars kommer jordens svaga och utsatta att drabbas i ännu högre grad av ett allt ogynnsammare klimat.

Med vårt religiösa och kulturella arv blir resultatet en allt massivare skuldbörda eftersom skuld och skam har blivit inympat i våra protestantiska själar sedan tidig barndom. Att skydda Naturen från den moderna människans destruktiva inverkan har blivit den nya parollen.

De värsta syndarna är västvärlden. Den övriga världen har ännu inte uppnått samma grad av ansvar, mognad och förstånd och därför måste tas om hand och ledas den rätta vägen. Som ”mindre utvecklade länder” inser de ännu inte sitt bästa. Sverige, i samverkan med andra upplysta länder erbjuder därför nya former av missionsverksamhet på samma sätt som man under förra seklet förde ut Jesu lära i delar av Afrika och Asien. Man vägrar att inse att många av dessa länder idag klarar sig själva alldeles utmärkt och har en ekonomi och en global ställning som vida överträffar Sveriges och andra västländers. De är fullt kapabla att sätta sina egna prioriteter även på miljöområdet och behöver inte ledas eller

tillrättavisas av västvärlden i frågan om hur man skall rädda världen och naturen mot människans skadliga inverkan. I dessa länder upplever man fortfarande en grym och farlig natur som det främsta problemet för människorna och där teknik och vetenskap är till för att hjälpa människan till ett bättre liv även om det innebär att man initialt måste producera el från kol.

Att den svenska överheten i sina globala ambitioner tagit sig vatten över huvudet i sin självvalda ledarroll inom miljöpolitik är uppenbart för flertalet medborgare. Dessa har sedan länge insett att Sverige numera är ett litet land såväl i folkmängd som ekonomi och inte längre har samma ledande vetenskapliga ställning som tidigare. Dessutom är de svenska miljöproblemen väl under kontroll och ytterligare arbete kan bäst lösas utan politiska ingrepp. Politikerna borde därför i första hand prioritera de egna medborgarnas uppenbara behov och intressen inom andra områden. Dessa har försummats och resultatet kommer att bli uppenbart i september 2018.

27 reaktioner på ”Att skydda Naturen

 1. Kuckeliku skriver:

  Faran med att ha en sådan som Lennart Bengtsson som skribent är förstås att naturen snart inte betyder.någonting. Ekologin är fortfarande ekonomins bas och det går vare sig att ha en god ekonomi eller en god livskvalitet på grundval av en krossad ekologi. Inte går det heller att sätta stopp för liberala excesser i form av oreglerad massinvandring om man inte använder ekologiska argument. Det här landet kan inte föda hur många som helst vare sig med mat eller energi och vi utsätter oss för mycket stora faror när vi för all framtid gör oss beroende av utlandet även för de allra väsentligaste av ting.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Där borde vi påtala rovdriften av naturen!
   Vattenbrist kanske tom här blir ett faktum?

   Självförsörjningsgarden har aldrig varit lägre,
   vi är mycket sårbara för störningar tack vare ”Miljöpartiet”…

   Som ALDRIG tar ordet överbefolkning i sin mun?
   Är det rasistiskt…

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Misstänker att profeter som Rosling har gjort sitt till för att variabeln ”överbefolkning” inte skall anses ha något förklaringsvärde.

    Hans prognoser pekar mot 12 mdr innan det planar ut och det är inget problem eftersom allt större del av jordens befolkning får det ”bättre”. Vi kommer alltså att förbruka mer vatten, mat, sjukvård, energi etc. per capita men det medför inga som helst problem – frågor på det!

    Antar dessutom att påve och ayatollor gör sitt till för att det skall vara meningslöst att ens lägga in befolkningsökning som en faktor i vad elände det vara månde.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Vad menar du? Oförskämt skrivet. Självklart är Lennart Bengtsson för naturvård och långsiktigt hållbart nyttjande. Det han vänder sig emot är alarmerande och åtgärder utan hållbart vetenskapligt stöd.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemet som pockar på en lösning är inte för mycket omsorg om livsmiljöns fortbestånd och arternas bevarande. – Och naturen är inte ett hot utan förutsättningen för vår existens.

  Satsa ditt engagemang på något konstruktivt.

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Liberalism handlar om att eftersträva en ordning där man styrs av rediga och konsekventa lagar som onödiggör central godtycklig maktutövning.

  Detta är vad alla eftersträvar för egen del: Man vill inte utsättas för godtycklig maktutövning och en liberal ordning kan därför ses som NORMALITET.

  Men de liberala tänkarna har från början varit på fel spår när det handlar om förhållandet till naturen. Man har haft odlarnas uppstyckning av naturen i ägolotter som norm. – Enda chansen att få till ett hållbart motsägelsefritt system, är att ha jägarnas och samlarnas ordning som norm alltså allemansrätten.

  Hade man haft det från början, när några började med jordbruk, skulle dessa nödgats betala ersättning åt alla andra som då fick mindre utrymme över för sin jakt och samling.

  Fisket är en näring där liberalers feltänk grötat till det och förstört. Man skall inte dela ut fiskerättigheter att ägas. – Den rediga ordningen är att se haven som ett världsarv och ta betalt för fisken man drar upp.

  På EU-nivå skall man använda havsforskarnas bedömningar av hur mycket de olika bestånden tål skattas och priserna på att få dra upp fisken skall sedan kontinuerligt avstämmas så att de faktiska fångsterna håller sig inom ramarna.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och hur vet jag det? – Därför att alla vet det som tänker efter.

   Tänk på ett läge där det kom en massa frihetsälskande människor med båtar till en jungfrurlig atoll för att bosätta sig. – Det finns inget annat civiliserat och hållbart alternativ än att betrakta de begränsade resurserna som allas och i konsekvens med det ta betalt av dem som tar dem i anspråk och dela pengarna mellan sig.

   Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Allemansrätten uppfanns i S. då man fick statarlängorna att stå upp. Urbaniseringsprocessen-S. hade en sen industrialisering. Man tyckte att arbetarna skulle få plocka bär men inte kvistar, Friluftsfrämjandet bildades i sann ABF anda-föreningssverige. Som bonde säger man tre generationer, förvörvaren förvaltaren, fördärvaren. Nr tre gäller nu. En grönsakskommunist styr som har knapphändiga praktiska kunskaper. En av dem jobbar för Länsstyrelsen och försöker ta bort alla små kraftverk. Vindkraften-användaren får förmånsbeskatta enl den dyraste tariffen. Djur-djurens rätt styr och får pengar från Allmänna arvsfonden och mycket mediatid. Skövlingen av skog skedde av staten som högg ner den fjällnära skogen-den enda som var gammal förutom en ensam martall och några ekar som inte dög till att bygga skepp med för de var för knotiga.
   I Sörmland skyddar man läderbaggen som är rödlistad, bonden får inte hugga. Samtidigt dör dyngbaggen ut då korna ar miljöfarliga så att Sverige snart återgår till att vara en barrskog.
   S. har skrivit på i FN att bevara faunan och floran. Man bryter mot detta då ängs och hagmarken läggs ner-dessa marker är mer artrika än regnskogen.
   Vi har en härfågel som hackar på fönstret. Den är rödlistad i S. Det är tragikomiskt då den ibland dyker upp i S lite av ett misstag, råkade komma fel. Det är som att rödlista en krokodil i Boden.
   De är 2-4 st som räknar isbjörnarna. Ganska få på stort område…Det är rekordmånga isbjörnar nu. Vem kommer ihåg isbjörnen på isflaket? De kan faktiskt simma haha.
   Så ser det ut när verkligheten möter teoretikernas fantasier.
   Då tilltron hos de ute i spenaten går fetbort blir det svårt. Nu ska de nyanlända från en sandhög ta över jord och skog. Man vill stoppa thailändarna från att plocka bär. Man utbildade styckare-efter kursen insåg man att bara två på hundra kunde jobba praktiskt då det styckades gris. Tänkte inte på det. Detta var bara några smakprov och listan kan göras (alldeles)för lång

   Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  I den mån det är sant att Svenska kyrkan under längre tid före sitt frånfall verkade genom skam- och skuldbeläggning, visar det bara att den sjukdom som här beskrivs hade smittat Sverige redan i början av denna tidsperiod. Vi ser här två inbördes både motstridiga och understödjande fenomen som båda uppstått ur kombinationen av vulgaritet, tron på Gud som sanningsmakare och slutligen Guds död, som lämnar sanningmakandet till godtycket.

  Det första är uppenbart: det är vanlig gammal vidskepelse. Vulgära, primitiva människor utan naturvetenskaplig aning tror på, eller låter sig skrämmas av, inbillade mystiska krafter som verkar i det fördolda om de inte blidkas med mödosamma och/eller smärtsamma ritualer. Med ”miljön” avses här en fientlig verklighet,

  Det andra är vad vi kan kalla optimering, vilket är en gren på det större socialistiska/kätterska trädet. Det är tankesättet att människan har en skyldighet att avla sig själv till sådana mängder att hon helt betäcker jordens hela yta under det att varje individ lever av minska möjliga mängd resurser. Livet på jorden blir ett slags lek som går ut på att taga reda på precis hur många människoindivider som kan packas in och minimalt hållas vid liv utan att överskrida jordens dagliga budget. Man räknar på kvadratmeter, kubikmeter, ton och gram i en gigantisk ekvation som skall lösas eller experimenteras fram så att alla människor till slut blir precis likadana, instoppade i precis likadana kuvöser som drivs av precis samma näringstillförsel. Hundra miljarder på vardera tre kvadratmeter? Utmätt näring. Utmätt livslängd. Motion utan rörelse. Rörelse utan motion. Parning utan sex, Sex utan parning. Inga distinktioner. Inga sammanhang. Ingen identitet.

  Hur många kan vi bli? Med ”miljön” menas här fientlighet mot verkligheten. Det socialistiska fenomenet i sin renaste form.

  Gilla

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Det ber vi Allah en bön om)

  Även om vi hellre koncentrerar oss på detta livet!

  Må vi bli bönhörda!
  Ett nytt 30 procentsparti är allt vad vi ber om)

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Självklart om man är integrerad.
   Nu finns dock vissa etniciteter som är mindre benägna, verkar ingå i kulturen att hiva ut genom fönstret. 121 ton blev det kvar i Högdalen.

   Gillad av 1 person

 6. uppstigersolen skriver:

  Sveriges utsläpp av koldioxid är negativa. Det betyder att Sverige som land suger upp mer koldioxid än vi släpper ut genom att en stor del av Sverige är täckt av växtlighet. Att koldioxid är en växthusgas är obestridligt, mer koldioxid gör att det växer mer. Sverige är alltså inne på en farlig väg när vi måste lita på att andra åstadkommer den koldioxid vi behöver. Därför, ta ut bilen på en tur idag, gärna en stor rackare och stå gärna på tomgång lite extra i en skogsbacke så har du gjort din insats för Sverige.

  Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Jag släpper ibland ut en del kvävgas”

    Det kan säkert upplevas kvävande för omgivningen, men det som ev skulle kunna vara miljöpåverkande är nog kryddan av metan och svavelväte, när du emitterar? 😉

    Då atmosfären består till c:a 78% av kväve så har antagligen inte att ditt lilla bidrag så stor miljöpåverkan.

    Gilla

 7. Christer Carlstedt skriver:

  När man talar från miljöhåll om mänskliga fotavtryck så är det nästan underbart att notera att det största avtrycket ”glöms bort” alldeles.
  Jag påstår inte på något vis att det skulle vara dåligt att bilarnas bränsleförbrukning har i det närmaste halverats per körd mil under de senaste trettio åren. Ingalunda.

  Däremot påstår jag att det är människans högst personliga klafsande på jorden som är det stora problemet.

  I slutet på sjuttiotalet/början på åttiotalet bodde det ungefär 20 miljoner människor i Sydafrika vara dryga fyra var vita. Numera är de ungefär 55 miljoner varav knappt fem miljoner vita.
  Arealen mark som är brukbar har inte ökat. Om något så har den minskat eftersom människan har en otrolig förmåga att breda ut sig på odlingsmark.

  De som likt Palme och LO trodda att det skulle bli frid och fröjd bara ANC kom till makten bör kanske tänka ett varv till.
  Facit finns nu.

  Eftersom en given areal bara kan föda ett visst antal människor utan att förödas så lyckas man alltså i Afrika skaffa sig barn till garanterad svält och misär.
  Nej jag talar inte om höga politiker och samhällets grädda.
  Jag talar om skummjölken under.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och Syriens problem beror på omåttlig folkökning. På femtio år från 1960 femfaldigade man sitt antal. – Det skall vi inte göra till vårt problem. De får hitta en anständigare lösning än att ta mera måttfulla folkslags territorium i anspråk.

   Gilla

 8. Matts Ekman skriver:

  Jag har en viss förtjusning i eller beundran för Danmark som i väldigt många sammanhang helt enkelt betonar att ”vi är ett lille land”. Därmed noterande sin plats och sitt inflytande i världen. Svenska politiker har uppenbarligen en helt annan syn med önskan att vara stormakt på ena eller andra sättet, utan att ha så särskilt mycket på fötterna!

  Gillad av 2 people

 9. gubbeligo5 skriver:

  Att kor fiser och rapar metangas är tydligen mer klimatpåverkande än att människan gör det. Överbefolkningen är det största hotet mot allt levande på denna jord. Och överbefolkningen är det ingen som nämner idag, bara att det är människans påverkan som förstör klimatet.

  Hela denna klimathysteri har utvecklats till en skadlig religion med syftet att plundra oss på pengar. Skatter i alla former och färger är redan ett faktum och mer lär det bli. De klimatmöten som anordnas med jämna mellanrum är tillställningar där det utlovas stora klimatbidrag till den övriga världen som inte är så ”medvetna” och rika som vi. Det är bara att öppna plånböckerna, men svenskarna gör väl som vanligt detta med ett leende på läpparna över sin generositet och solidaritet med alla svaga och ämliga som inte förstår sitt eget bästa…

  Gilla

 10. Björn skriver:

  Att vi ska rena utsläpp och inte skita ner i naturen är ju självklarheter, men tron att höjda ”miljöskatter” i SVERIGE, kan påverka KLIMATET på jorden åt ”rätt håll”, ligger uf på samma naiva nivå som de gamla naturfolkens tro att böner och offer till ”gudar”, kunde ge regn!

  Gillad av 1 person

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Vad Lennart menar är att idén att den moderna människan är ond är beklaglig.. Förr ansågs naturen ond och skulle besegras och tämjas. Nu är den god och ska vördas. Sanningen är förstås att den är varken eller. Naturen finns där för att brukas av människan på ett gott sätt. I övrigt väljer jag att citerar dikten ”desiderata” av Max Ehrmann: :”You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here.”

  Vi behöver inte skämmas för att vi finns till. Och tar plats.

  Gilla

 12. Christer skriver:

  Jag erinrar mig TV-programmet Snillen Spekulerar från början av 1990-talet, där samtliga nobelpristagare skulle yttra sig om det årets största fara för vår planet. Samtliga, förutom en, angav överbefolkningen som vårt absolut största problem. (Just den inspelningen är naturligtvis borttagen !) Men detta får man idag inte tala om.

  Gilla

 13. Willy Lindqvist skriver:

  På 50-talet fanns en miljöprofet som hette Georg Borgström. Då var jordens befolkning ca 2–2,5 miljarder människor. Han förutspådde att om 50 år har jordens befolkning ökat med 900 miljoner och det klarar inte jorden av. Vår framtid skulle bestå i svält, misär och elände och många vart djupt oroade. Han hade fel. I dag är jordens befolkning ca 7 miljarder och färre svälter. Vad vet vi om Framtiden?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.