Gästskribent Ronie Berggren: Europas vägval – frihet eller överstatlighet

Den 7 maj vann Emmanuel Macron med sin internationalistiska liberalism och sitt EU-vurmande det franska presidentvalet.

Med ca 65 mot 35 procent besegrade han Nationella Frontens ledare Marine Le Pen, som tagit ton mot EU:s växande överstatlighet och omfattande islamisk invandring.

Macrons seger är beklaglig eftersom den ger uttryck för ett kortsiktigt politiskt tänkande. På lång sikt har Europa bara två vägval:

 1. Fortsatt internationalism:

Det innebär fortsatt öppna gränser inom Europa; vilket leder till transnationell brottslig verksamhet, som till exempel inbrottsligor, sexslavhandel och tiggeri.

Därtill öppna gränser mot en islamisk värld som inte delar västerländska värderingar; vilket lett till att Europa drabbats av islamisk terrorism och fått se shariastyrda parallellsamhällen växa fram. Okända fenomen i europeisk historia.

I takt med att dessa problem tilltar kommer EU sannolikt att omdanas till en federal stat där säkerhetspolitik av ren nödvändighet kommer att bli viktigare än frihetspolitik; en federal poliskår, federala insatsstyrkor, federala domstolar och beslut fattade högt över de europeiska medborgarnas huvuden.

 1. Självstyrande demokratiska nationalstater:

Det andra alternativet är att återgå till den ordning som befästes i Europa efter andra världskriget: kristet-sekulära demokratiska nationalstater i fredligt samarbete.

Det var under den ordningen som Europa åtnjöt sjuttio år av fred och en trygghet av sådant slag att folk kunde tågluffa och bila kors och tvärs genom hela Västeuropa utan att behöva vara rädda för våldtäkter, rån, bilbränder eller för att köra in i fel bostadsområde.

Dagens föräldrar tvekar att låta sina barn göra vad de själva gjorde i sin ungdom. Europa har förändrats. Och orsaken till förändringen beror primärt på att den Europeiska Unionen styrt bort Europa från den ordning av demokratiskt nationellt självbestämmande som befästes av USA och Storbritanniens krigsseger.

Att skapa fred i Europa är svårt. Det gick efter andra världskriget. Men det berodde inte på EU. Vi måste återvända till ett Europa där varje nation kan hävda sitt nationella självbestämmande och nationellt stiftade lagar grundade i respektive nations historisk kultur.

Nationer måste själva få bestämma över sin egen gränspolitik och sina egna invandringskvoter. Bara så kan det Europa som många av oss fortfarande minns, värnas och tas tillbaka.

Under åren som kommer har Europas befolkningar dessa två val att förhålla sig till. Dessa frågor är viktigare än klimatpolitik, viktigare än frihandel och viktigare än arbetslöshet. Inte på kort sikt. Men på lång sikt. Väljer vi fel riskerar Europa att förlora både sin särpräglade kultur och sin säkerhet.

Saker vi vore naiva om vi tog för givna.

Ronie Berggren, USA-expert från Örnsköldsvik, leder bloggen och podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com). Han vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarismen gör framryckningar.

39 reaktioner på ”Gästskribent Ronie Berggren: Europas vägval – frihet eller överstatlighet

 1. Magnus Furugård skriver:

  Bra! Jag saknar Inter-Nationalismen. De fria och obundna staterna i Europa som med ett självklart självförtroende står upp för sitt egna jag men också förstår att skapa goda förhållanden till andra och att samarbeta med de som de har en naturligt intressegemenskap med.
  I debatten låter det ibland både från med- och motståndare till EU att valet är antingen superstat eller isolationism. Så galet! Många känner säkert med lätthet för en ordning som innebär samarbete och frihandel men inte en överstatlig byråkrati som vill skapa ett maktfullkomligt orealistiskt monster.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Duvander skriver:

  Ronnie Bergrens beskrivningar av Europas två alternativa vägar att gå framöver, är så förenklade att det egentligen inte lönar sig att kommentera. Men ändå. För det första målar Bergren upp en bild av det paradisiska tillståndet i vår världsdel efter kriget och påstår ohistoriskt att det skulle bero på att EU inte hade bildats än ( vilket blir kontentan av hans resonemang ). Europa har under århundraden härjats av krig, just beroende på ”fria nationalstater”, har det faktumet undgått Ronie Bergren? Det är det splittrade Europa som har varit själva orsaken till alla blodiga krig, senast på Balkan under 90-talet. Kål- och stålunionen, som blev embryot till dagens EU, bildades därför av Frankrike och Tyskland för att förhindra ett tredje stort krig. Målsättningen har hållit och sedan grundandet av Kol- och stålunionen har det rått fred inom gemenskapen. Krig som ändå pågått i vår världsdel har ägt rum utanför unionen, mellan Ryssland och Ukraina för att ta det senaste exemplet.

  Det är alldeles tydligt att organisationen med samarbete över nationalgränserna har gynnat Europa. Ungern som i princip har ställt sig utanför EU:s grundvärderingar, vill ändå inte lämna unionen på grund av den ekonomiska fördelen med att vara en medlemsstat. I och för sig oacceptabelt.

  Emmanuel Macron som besegrade fru Le Pen med bred marginal, visar än en gång att det ena av EU:s grundarländer står fast vid sin tro på det gemensamma Europa. En återgång till ”fria nationalstater” som skulle samarbeta mellanstatligt , tycks majoriteten av fransmännen inte tro på helt enkelt. Skräckbilderna av ett federalt Europa med gemensamma gränsstyrkor och gemensamt försvar klingar ganska ihåligt. Tror Berggren att flyktingströmmarna inte hade kommit till Europa om EU inte funnits? Naturligtvis inte, fattiga länder som Grekland hade då helt på egen hand fått sköta om bevakning och omhändertagande av människor, utan ekonomiskt stöd från unionen. Det är en illusion att påstå att de enskilda länderna hade klarat av situationen bättre ”utan oket från Brussel”.

  Europa skulle enligt min mening gynnas ännu mer av ett gemensamt försvar eller åtminstone en samordning av de militära styrkorna. Det skulle dessutom minska beroendet av storebror USA. Ett mer utvidgat samarbete i gemensamma angelägenheter, skulle vara positivt på många sätt. Däremot bör de enskilda länderna själva sköta sina inre angelägenheter. Utan central inblandning.

  Mardrömmen efter Trumps seger i presidentvalet i USA och Brexit är nu över, Europa kan fortsätta på den inslagna vägen. Mot mer samarbete, inte mindre. Talet om det mellanstatliga, ”fria” samarbetet har under tidigare århundraden visat sig allt annat än framgångsrikt. Snarare avskräckande. I det perspektivet känns ”hotet” om ökad överstatlighet inte särskilt skrämmande.

  Vive la France!

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Norden har fungerat rätt bra utan att vara en formell union, saker går att lösa genom avtal och förhandlingar.

   Ett land, som Ungern, som får €4 541 000 000 netto varje år har säkert ingen större brådska att lämna den föreningen. Har man dessutom varit intvingat i Östblocket så vill man säkert försäkra sig mot en återupprepning; och av två onda ting …

   Väntar fortfarande på att någon skall föra i bevis att ytterligare krig mellan Tyskland och Frankrike vore en naturlag utan EU! (Kom nu inte dragandes med att rådande fred skulle vara ett bevis.)

   Gilla

  • mother of all skriver:

   Du missförstår totalt orsak och verkan i detta och har fel på ett så fundametalt plan att det nog är svårt att nå dig. Vilket tillstånd utan nationalstaten föreställer du dig är fredligt? Nationalstaten utvecklades som det största territorie inom vilket folk var lika nog, med lika nog värderingar för att inte kriga med varandra. Tror du på fullt allvar att Tysklamd under perioden från andra världskriget tills nu skulle startat krig utan EU? Det har inget med detta att göra utan istället att man såg hur många miljoner som dödades under andra världskriget och möjligen USA överlägsna militärmakt som EU åker snålskjuts på. Inget tyder på att EU skulle kunna hantera en militärmakt som USAs och därmed faller hela legitimiteten för projektet.

   Sovjet kan sägas motsvara EU eftersom det spände över många olika folk, eller Kina, det enda sättet dessa stater kan upprätthållas är genom totalitarism, massmord och så klart utan demokrati, precis det tillstånd som EU är på väg mot. Det EU nu istället gör det är att uppmuntra massinvandring som är den enskilt största risken för väpnad konflikt inom EU, inte att Belgien börjar bekriga Holland.

   Jag kan inte för mitt liv förstå hur man inte kan se dessa samband. Nationalstaten uppstod för att förhindra krig, förstår man inte det helt fundamentala sambandet mellan behovet av att ha något gemensamt med de man delar territorium med och demokrati utan krig så är det svårt att börja diskutera. Dina åsikter är välkända Bo, det är kristen pk och du ser inte dina egna självmotsättningar, EU är för massinvandring av muslimer, har du missat det?

   Frågar du dig inte var Macron var innan han blev president? Varför hade vi aldrig hört talas om honom? Svaret är för att han är en marionett.

   Gillad av 8 personer

   • rudmark skriver:

    Vi var inte intresserade av fransk politik innan valet, därför känner vi inte igen Macron som var minister i socialistiska Hollandes regering, då Frankrike mer eller mindre gick ner sig.
    Däremot är det tydligt med alla köttgryteråttor som nu sällar sig till Macron, oberoende av vad de egentligen tyckte för en månad sedan, om nu en ministerpost kanske kan förväntas.
    Sak samma om folket utsätts för en politiskt driven globalisering, finns nog pengar och makt att hämta där.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det finns inte längre några inbördes angelägenheter kvar att bestämma om, när EU-domstolar kan överpröva nationella domslut.

   Det som gjort Europa framgångsrikt i relation till t ex Kina under tider som gått, är splittringen i olika nationer i konkurrens. – Man har hela tiden haft de andra att jämföra sig med och tvingats att efter förmåga följa de framgångsrika i spåren.

   Nu lägger sin EU-byråkratin som en kall blöt filt över alla försök att få till någon nyordning där det blivit fel. Man ger upp redan på förhand.

   Gillad av 1 person

  • Claes skriver:

   Tack för din förnäma analys. Och tack Roine för dina synpunkter, som jag inte delar, men som fick mig att tänka till en gång till.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Alternativet till Nationalsterna står allt klarare!

   Man kan nästan höra stöveltrampen,
   om det är en blivande vänster- e högerdiktatur är väl en tolkningsfråga,
   från en polisstat med kraftigt inskränkt yttrandefrihet för sina medborgare,
   då Alla numera är så lättkränkta!
   Triggervarningarna står som spön i backen!

   Flyktingströmmarna och medföljande terrorister,
   eller missnöjda, illa anpassade, andragenerationens ”migranter”,
   som vägrar leva i ett samhälle efter våra västerländska koder,
   reser medborgarkrav på övervakning o polistäthet,
   vilket tacksamt anammas av de styrande!

   NWO here we come,
   a paradise for some!

   Gillad av 5 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  EU som det borde göras: Inte en maktkonstellation i konkurrens med andra utan ett regelverk för ekonomin och umgänget som lockar till efterföljd eller anslutning genom sin logik och konsekvens.

  Problemet med gemensam valuta – som menas bestå i svårigheter att ”rätta munnen efter matsäcken”, – löser man genom nationella fiktiva löne- och pensions-valutor med ett omräkningstal mot euron som anpassas kontinuerligt så att den samlade konsumtionen håller sig inom ramarna för det samlade produktionsvärdet. – Men i den kontantlösa ekonomin behövs inte längre några valutor, – bara stabila mått på värde: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=17341

  I ett väl fungerande EU har man så klart fri rörlighet mellan länderna. – För dem som skaffat ekonomisk garant. – Folk som ertappas utan ekonomisk garant, förpassas till bevakad enklav intill flygplats, varifrån de är fria att ta sig vart de vill och är välkomna. – Flyktingproblemen har man skyfflat över på UNHCR som man förser med de resurser som krävs för flyktingarnas trygghet och försörjning tills det ordnat upp sig hemmavid.

  Ängslan för att folk från andra länder skall snylta på sociala förmåner, dunstar när skattebetalarnas direkta makt över skattemedlens fördelning gör att man själv bestämmer vilka man skall gynna och arbetsgivaravgifter och motsvarande ägnade att finansiera löntagarnas inkomsttrygghet ersatts med obligatoriskt sparande av samma andel av bruttolönen på individuella trygghetskonton.

  EU-domstolar har ersatts med ett samordningsorgan för Europas lagstiftning befolkat av en intellektuell omutbar elit. – Deras råd följer man, om de verkar genomtänkta och man inte vet bättre själv.

  Gilla

 4. Gunilla skriver:

  Ja, Macron vann och alla är glada för då kan de fortsätta att leva sina liv i tryggheten om att inget kommer att förändras de närmaste 5 åren. Det kommer att bli ord och utspel men ingen verkstad. Precis som i Sverige. Alla är rädda för SD och nöjer sig med (tomma) utspel (för gallerierna) från partierna när någpt inträffar. Ord som snabbt glöms och så slipper alla att behöva genomföra de nödvändiga förändringarna. Människan är av naturen rädd förförändring.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Inget kommer att förändras? För dem som kommer att mördas och lemlästas av terrorister kommer mycket att förändras. För deras anhöriga likaså. För dem som kommer att bli sexuellt antastade eller våldtagna eller misshandlade eller förbrända av syra kommer mycket att förändras. För dem som ser sina fastighetsvärden sjunka på grund av ghettoisering kommer mycket att förändras. För dem som tror att de skall få del av statens utlovade skola, vård och omsorg kommer mycket att förändras. För dem som måste ändra sin livsstil, t.ex. genom att tiga still om islam på grund av nya lagar som förbjuder varje tillstymmelse till kritik av islan kommer mycket att förändras. För dem som sätter sin lit till eurons stabilitet och värde kommer mycket att förändras.

   Gillad av 3 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  I den här frågan ska man inte vända sig till personer i Sverige, ty dessa kommer inte att ha något som helst inflytande över utvecklingen även om man gärna tror det. Utan det blir länder med en mindre stukad befolkning som kommer att avgöra utvecklingen, länder som Frankrike, Italien, vissa öststater, kanske även Tyskland.

  Gilla

 6. MOAB skriver:

  Detta är välkända saker för de som läser här. Jag tycker vi som ser problemställningen istället måste anstränga oss mer för att beskriva framtiden, låt oss säga över nästa 20 år:

  1. Den demografiska utvecklingen

  Demografi är ganska förutsägbart. Därför kan man anta att Sverige med nuvarande takt kommer att ha flera miljoner muslimer inom låt säga 20 år. Detta måste gå att visa ovedersägligt, men Ivar Arpi och alice T och Anna D skriver inte om det. En finsk forskare har räknat på det här, har ingen svensk gjort det, om inte annat för att förutsäga hur många mosker som måste byggas?

  2. Islam kommer inte att meningsfullt reformeras

  Islam har funnits i mer än tusen år och räknar 1.5 miljarder anhängare. Att tala om islams reformation är helt vilseledande och kommer inte att ske innan effekterna av ett oreformerat islam helt har transformerat Europa.

  3. Folkflykt och segregation

  Med allt fler muslimer så kommer allt fler kompetenta europeer att lämna regionen eller tränga ihop sig där det finns minst muslimer och vi kommer att få vänja oss vid terrordåd och sexuella övergrepp som helt naturliga och samtidigt som staten försöker motverka segregation så kommer den att öka, västerlänningar vill inte bo med muslimer och muslimer vill inte bo med västerlänningar.

  4. Våldsam högerextremism blir enda svaret

  Stoppas inte den muslimska invandringen så kommer Europa att bli helt beroende av våldsam högerextremism för att stoppa islamiseringen. Antagligen blir den våldsam ungefär samtidigt som den når makten, eftersom massinvadringen kommer att fortsätta under etablissemangets globala agenda ala Macron och det kommer att krävas en majoritet för att vända utvecklingen, nu 35%, vi når antagligen 50% i de flesta länder om 10år.

  Osv.. Vi är förbi att skriva om de skyldiga är naiva, onda, pk eller vad det nu är, det väsentliga är att framtiden inte beskrivs för svenskarna av våra medier utan istället, genom att dölja samtidens effekter av invandringen så fås vanligt folk att tro att framtiden blir inte som idag, men som igår och absolut inte som morgondagen som beskrivits ovan.

  Margaret Thatcher sa visst att verkligheten är på de konservativas sida, men jag tror med den verklighet vi ser i Europa att verkligheten allt mer är på högerextremismens sida. Europa har satt sig för att riskera hela vår civilisation för att reformera islam, med vilken rätt?

  Gillad av 10 personer

  • Göran skriver:

   1. Statistiska Centralbyrån har räknat på folkutbytet. Muslimer i majoritet runt 2015. Förmodligen ännu tidigare eftersom det räknades ut innan den ökade muslimska invandringen.

   2. Tvärtom går islam från en tidigare reformation mot att bli mer radikalt. Det är bara att se på Iran, Turkiet och Egypten, tre länder som tillåtit kvinnor att gå utan slöja och där man till och med hånat förespråkare som propagerat för slöja. Hur set det ut idag?

   Gilla

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Det stora problemet idag är om det överhuvudtaget finns en väg tillbaka eller om detta är ens önskvärt. Världen genomgår en ständig utveckling som mestadels är irreversibel. Med tanke på den mänskliga sociala trögheten krävs ibland ett par generationer innan det sociala samfundet lyckats anpassa sig till en ny värld. Detta har ignorerats av svenska politiker. För Sveriges del innebär det ett samhälle som ( i bästa fall) blir som dagens USA eller ett samhälle med mer totalitära drag som kanske dagens Kina. Att artificiellt återskapa ett lyckligt svenskt 1950-tal tror jag är helt omöjligt. Befolkningen är redan alldeles för kulturell heterogen och de externa krafterna alldeles för starka liksom ovilligheten att bekämpa dessa. Kanske den bästa lösningen att eftersträva är som en delstat i en federal superstat.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Lennart!

   Menar Du en polisstat, utan yttrandefrihet?
   Dit är vi väl på god väg…

   Om inte andra krafter tillåts påverka!

   Gilla

 8. Sidonie Jansson skriver:

  Enligt Macron ska fransmännen var beredda att jobba mer och leva på mindre. Frankrike blir ett land för alla som vill komma in och starta ett företag, men också alla andra…eftersom gränserna kommer att vara vidöppna. Många har röstat på honom, inte på grund av hans ”briljanta” liberalsocialistiska överentusiastiska idéer, men för att hålla Marine Le Pen ute, baserat för deras sista debatt där hon hånar honom, men samma fransmän kommer snart att börja klaga på de otaliga fel och brister i landet, inte minst ekonomin, och komma ihåg att Macron har varit finansminister men inte då åstadkommit några förändringar och hoppat av, ( har dessutom använt ekonomiministeriets pengar för att finansera hans presidentkampanj, hela 120 000 euros! fast hans frus familj är mycket rik), att han är för liberal för att verkligen kunna hjälpa små företagare, när han samtidigt välkomnar utländska företag av alla slag, och att han har inget att säga om landsbyggden. Han lovar att förbättra skolan, men hur gör man det när samtidigt strömmen av nyanlända ungdomar fortsätter från allt fler länder i Afrika.
  Att han gynnar islamisterna som redan finns i landet, och de tusentals som är på väg in, med sitt uttalande om att Frankrike inte har någon fransk kultur och att han aldrig har ”sett någon fransk konst”, och man behöver inte heller ”skydda det franska språket”, verkar inte bekymra honom.
  Jag har familj både i Frankrike och i Kanada, och vi ser paralleller med Trudeau, och har börjat diskutera om inte Macron snart kommer också att skriva på muslimernas sharialag om att all kritik av Islam blir straffbar. Officiellt finns redan 20 miljoner muslimer i Frankrike. Illegala är inte räknade. Resten är 67 miljoner, och med alla nyinkomna tenderar män att vara i majoritet.
  Hand i hand är den sega Merkel och den hyllade unge Macron på väg att förstöra sina egna nationer i förmån för allvärldens ditkomna nya frihets sökare. Många av de som ska komma vet inte ännu att de ska behöva arbeta hårdare, mer och för mindre lön, om resurserna ska räcka åt alla.

  Gillad av 4 personer

 9. annagustin2@gmail.com skriver:

  Det bästa som skulle kunna hända är att alla folk insåg sin egen möjlighet till självstyre och tog tillbaka makten ifrån alla maktbenägna och egenvinningslystna klättrare – i alla länder. Schweits är det enda land som kommit i närheten av ett slags självstyre – men inte ens där är det tillräckligt utbyggt. De hierarkiska strukturerna som de politiska systemen bygger på ger oss endast de absolut sämsta materialet till företrädare, därför behövs nu direktdemokrati. Det blir en lång vandring – men nödvändig om vi ska slippa stridstuppar som förvandlar våra skattepengar till krigspengar, vare sig det är på slagfältet eller på ”marknaden”. En sådan ändring vore något att be för.

  Gillad av 1 person

 10. Bo Divander skriver:

  Jag ser att min kommentar inte publicerats, trots att den inte innehöll några otidigheter eller oförskämdheter. Jag försöker alltid att hålla ett snyggt språk och balanserat innehåll.

  Därför vill jag inte längre få några artiklar från detgodasamhallet. Censur p g a avvikande åsikter känns inte ok. Självklart avgör ni vad som ska publiceras och inte, men just därför tackar jag för mig nu.

  Vänligen
  Bosse Divander

  Gilla

  • Claes skriver:

   Vad menar du??? Dina åsikter är så värdefulla. Det tar många timmar ofta att få sina inlägg publicerade. Om du menar ditt inlägg från 6.25 i morse så var det mycket bra som jag skrivit tidigare (10 min sen…). Ditt är valet att sluta, men det vore fel, anser jag.
   Claes

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Divalater)

   Tålamod är en dygd,
   vi måste väl respektera att man ej alltid hinner moderera på stört?

   Kan räcka med ett enda ord,
   så är det väl ‘övermoderatorn’ som har sista ordet!

   Sä länge det står ”inväntar granskning”,
   kan den bli publicerad!

   Gilla

  • malinkim skriver:

   Bo, de senaste veckorna har jag vid flera tillfällen varit med om att mina kommentarer försvunnit, vilket inte hänt tidigare. Vid ett tillfälle kontaktade jag redaktionen och frågade varför och de visste inte vad som hänt. Det verkar finnas tekniska problem kopplade till sidan, så jag hoppas att du vill fortsätta kommentera.

   Gilla

   • MOAB skriver:

    Hej Lennart, är det där du gömmer dig? Jag tycker istället att det som behövs är debatt, jag skriver här för att jag tycker Patrik tar upp intressanta problem mer förutsättningslöst än på de flesta (alla vad jag funnit så långt) andra ställen, men inte håller jag med alltid. Varför skall vi bara söka ryggdunk, då kan man ju lika gärna bli pk och skicka likes på facebook.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @MOAB
    Tja, gömmer mig vet jag inte om jag håller med om. Snarare att jag hittat en plattform där jag tror mig göra mer nytta, utifrån det som jag själv tycker är nyttigt. Jag är en varm beundrare av Patriks inlägg, mitt bekymmer ar snarare att jag upplever att hans kloka tankar ofta hamnar på ett hälleberg där inget livskraftigt gror.

    Gilla

  • MOAB skriver:

   Jag gissar att mina kommentarer har försvunnit i runda slängar 50 gånger. Se det som karaktärsbyggande att bli försmådd.

   Gilla

 11. Johan skriver:

  Rösterna på Macron är:
  – Ett underkännande av en hittillsvarande politiken
  – Röster mot Le Pen snarare än för Macron
  – Representativt för 60% av ett extremt begränsat väljarunderlag, resten har valstrejkat.
  Man borde ta en funderare på vad detta säger oss.
  EU måste reformeras till version 2.0 där man backar tillbaka och synar grundtanken i sömmarna och plockar ur de fortfarande gångbara intentionerna, kompletterar och moderniserar tills vi har en modell, anpassad för dagens och den närmaste tidens omvärld. Överstatligheten ska inte vara ett självändamål för att bara göda sig själv utan EU måste röttfördiga sin existens.
  Och jag vill inte påstå att Unionen skyddar oss från konflikter, vi har ständiga oroligheter inom samhällena och kan inom några år stå på randen rill inbördeskrig om situationen förvärras.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Fri handel o rörlighet kan vara bra inom EU,
   men långt ifrån lika fri som nu!

   Flyktingar måste i princip undantas från detta!

   Hur kan vår naive ”Svetsare” ens tro,
   att det skall kunna fungera med mottagningskvoter?

   Om MAN sen fritt kan välja vilket smörgåsbord man vill äta av…
   I så fall måste flyktingarna i princip få reseförbud o fotboja?

   Oops, det tänkte jag/vi nog inte på…

   4-5 länder lär bli berikade i övermått,
   Sverige o Tyskland i synnerhet!

   Gilla

 12. Lennart Göranson skriver:

  Enligt Ronie Berggren är Macrons valseger beklaglig. Han säger inte i klartext vilken valseger som i stället hade varit välkommen. Men eftersom det bara finns två kandidater i andra valomgången så måste slutsatsen – e contrario – vara att inlägget är en plaidoyer för Marine Le Pen och Nationella Fronten.

  Det tjänar inte mycket till att gå i polemik på den punkten. Men jag vill ändå peka på en omständighet som, enligt min mening, gör den senaste politiska utvecklingen i Frankrike intressant.

  Valutgången innebar nämligen att de två partier som hittills helt dominerat fransk politik, Socialisterna och Republikanerna, har marginaliserats och går en osäker framtid till mötes.
  Det franska folket har därmed vågat vända det gamla politiska maskineriet ryggen och i stället satt sitt hopp till en ny politik. Och kanske mest av allt, till en ny politisk kultur. Det franska politiska landskapet är så totalt olikt det svenska att det är meningslöst att försöka se några paralleller när det gäller det ideologiska innehållet. Däremot skulle det faktum att en etablerad politisk struktur kan krackelera vara en signal om att något liknande kan inträffa även i vårt land.

  Gilla

 13. Lars odlen skriver:

  Berggren har nog inte klart för sig hur EU fungerar.

  EU har inga åsikter och fattar inga beslut. Alla beslut sker i rådet, där alla EU länders regeringsrepresentanter beslutar gemensamt. Vår stadsminister kan stödja ett beslut i EU rådet och sedan fegt skylla på att EU bestämt, för att slippa ta kritik för sitt agerande. Sådana beteende gör att många tror att EU bestämmer över våra huvuden.

  EU släpper inte in flyktingar eller brottslingar. Regeln är att varje land sköter sina egna gränser. Dessvärre klarade inte Grekland och Italien den stora tillströmningen och slussade passivt vidare flyktingarna, helt i strid mot EUs bestämmelser. EU försökte först hjälpa Italien o Grekland, men när det inte fungerade, uppkom frågan hur man skulle dela på bördan. Som ni förmodligen vet så har några länder tagit emot många flyktingar (Sverige, Tyskland) och några väldigt få (Polen, Ungern). Det har inget med EU att göra utan är beslut av dessa länders regeringar (Reinfeldt, Merkel)

  Nästan all kritik mot EU slutar med att vi istället skall ha ett förbund av fria självständiga nationalstater. Vi har redan ett sådant förbund och det heter Europeiska Unionen. Naturligtvis skall vi fortsätta att diskutera om EU skall driva fler gemensamma frågor (t.ex. försvar) eller istället dra sig tillbaka från vissa områden (t.ex. jordbruksstödet).

  Lars O

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.