Vad ska man förmoda?

Patrik Engellau

Tisdagen den fjärde april gasbombade Syriens president Bashar al-Assad delar av Idlib-provinsen, troligen med nervgasen sarin. Mellan 20 och 30 barn plus ett okänt antal vuxna dödades. Två dagar senare förklarade president Trump för det amerikanska folket att bombningarna var ”en skam för mänskligheten” och att han beslutat att gripa in militärt. Han lät skicka 60 Tomahawk-missiler, varav en föll i havet, från krigsfartyg i Medelhavet till Shayrat-basen, ungefär 16 mil söder om Idlib, varifrån al-Assads anfall avgått. Före missilattacken varnade amerikanerna ryssarna så att de kunde hålla sig undan. Samtidigt håller USA Ryssland åtminstone delvis ansvarigt för att Ryssland inte tillsett att dess protegé al-Assad, i enlighet med internationella överenskommelser, gjort sig av med den stridsgas han hade.

Så har händelserna allmänt presenterats i media. Det låter trovärdigt nog.

Men det var en sak jag inte kunde förstå och den gav mig energi att snoka lite mer. Varför skulle Bashar al-Assad ta en sådan risk att uppröra framför allt USA? År 2013 hade ju Obama sagt att om al-Assad använde gas mot sitt folk så skulle han därmed passera en ”röd linje” vilket skulle föranleda en amerikansk attack. Trots det gasade al-Assad sitt folk. Obama anföll inte al-Assad. I stället fick han utfästelser som han trodde på att den syriska regeringen skulle destruera all gas den hade och förstöra alla existerande gasfabriker. Skulle al-Assad nu ha vågat väcka den där björnen igen, särskilt som USA fått en ny president som var mindre fientligt inställd till Syriens allierade Ryssland? En president som dessutom utnämnt al-Assads huvudfiende Islamiska staten till sin egen huvudfiende och som tonat ned de gamla amerikanska kraven på att al-Assad måste jagas från makten. Man skulle tro att al-Assad borde vädra morgonluft bara han inte gjorde något dumt – och så gjorde han det med berått mod.

Det finns en annan historia som jag inte tror på eftersom jag, visligen påverkad av amerikanska försäkringar om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, inte tror på någon historia om Mellanöstern. Men jag kan ändå dela mina forskningsresultat med dig så att du ska bli lika osäker och förvirrad som jag.

Jag såg en tråkig inspelning av ett möte med FNs säkerhetsråd någon dag efter Tomahawkerna. Mötet bestod av att ett antal diplomater från olika ledamotsländer som läste upp vad respektive land hade att säga i den syriska frågan. Ryssen var ganska sur och sa att USA inte begrep ett skvatt och att sarinet hade utplacerats inte av den syriska regeringen, utan av den syriska oppositionen, terroristerna, som är hårt trängda av regeringens framgångar och därför inte drar sig för vilka avskyvärda handlingar som helst bara det förstör för al-Assad. Även den syriska regeringen har häftigt och indignerat förnekat varje inblandning i gasattackerna.

New York Times ställer sig samma fråga som jag, men kommer på relativt oklara grunder – vad annars finns? – fram till att al-Assar nog var skyldig i alla fall. Av artikeln verkar det framgå att Idlib, som kontrolleras av al-Qaidafolk, bebos av fiender till den syriska regeringen, vilket möjligen kan ge fog för misstanken att al-Assad kanske ville gasa dem för att skrämma dem till underkastelse.

Sedan är det en annan sak. FN har en överenskommelse som heter OPCW, vilket uttyds ”CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION”, och tycks bestå av en hel apparat av FN-folk som reser runt världen och kollar att all stridsgas och alla stridsgasfabriker destrueras respektive rivs. I sin verksamhetsberättelse avseende år 2015 skriver OPCW så här:

By the end of the review period, the destruction of the remaining chemical weapons declared by the Syrian Arab Republic had been completed, closing an important chapter in the elimination of that country’s chemical weapons programme. Twenty-four of the 27 declared chemical weapons production facilities (CWPFs) in the Syrian Arab Republic had also been verified as destroyed.

Det kan – kan! – betyda att al-Assad inte hade någon gas kvar (ehuru dock tre gasfabriker som han förstås kan ha satt fart på utan att ryssarna eller OPCW märkte det). FN-rapporten skulle möjligen kunna stärka ryssarnas och syriska regeringens version av händelseförloppet.

Om det nu ligger något i denna motberättelse, vad hade då Trump för motiv att skicka iväg sina Tomahawker? Ett svar kan vara att trodde på sin historia (som han kanske fått från det militärindustriella komplexet som rimligtvis inte gillar några närmanden till Ryssland). Ett annat svar kan vara att omständigheterna erbjöd honom att inför det amerikanska folket visa en beslutsamhet som ställde honom i fördelaktig dager jämfört med Obama som hade vikt ned sig inför al-Assad trots att denne korsat ”den röda linjen”. Ytterligare ett svar är att Trump kanske tog en rövare för att bättra på sina förtroendesiffror som nu är nere på de lägsta uppmätta för en amerikansk president, 34 procent. Det är jättedåligt men ändå bättre än svenska folkets förtroende för riksdagen (33 procent) och regeringen (28 procent).

30 reaktioner på ”Vad ska man förmoda?

 1. Bo Svensson skriver:

  De som är ivriga att intervenera i andra länder, bör alltid fokusera på vad de vill ha istället och inte på vad de vill bekämpa och målen för deras strävanden skall vara realistiska och värda besväret. – Islamistiska regimer, inbördeskrig och totalt kaos svarar inte mot dessa krav.

  Och inte heller representativ demokrati i länder där de tyngst vägande kriterierna för att gruppera sig är etnisk tillhörighet. – Där krävs det något bättre genomtänkt.

  Gilla

 2. Anna-Karin Hjelm skriver:

  Detta är inte vad det synes vara. Håller helt med. Syriens Al-Assad var troligtvis den person i hela världen, som hade mest att förlora på ett giftangrepp.Speciellt nu, när USA gått med på en lösning av Syrienkrisen, som innebär att han kunde sitta kvar vid makten . Det finns så starka krafter i vår värld, som till varje pris vill orsaka kaos. Patetiskt är dock att våra s.k. folkvalda stödde detta angrepp utan minsta reflektion . Sorgligt !!

  Liked by 10 people

 3. Christer L skriver:

  Trumps missiler träffade betong och byggnader men folket där var varnade, tycks det – mycket få dödade och skadade. Det kan inte ha varit Sarin, av bilderna på räddningsarbetet att döma – enligt påståenden jag inte sett avfärdas kan Sarin-drabbade inte hanteras på det sättet. Vem eller vilka har en uppenbar fördel av att Assad anklagas för det här? Kan denna part ha åstadkommit en false flag-op?

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   ISIS själva?
   Knappast uteslutet…

   Människoliv betyder föga i denna del av världen, typ flugor…

   Att det handlar om barn,
   skulle göra det än effektivare som propaganda!

   Vi får inte vara alltför naiva?

   Liked by 1 person

 4. Sture skriver:

  Patrik,
  jag är orolig för utvecklingen i den amerikanska regeringen. Helt klart har globalisterna lyckats bli av med några anti-globalister (Michael Flynn och Steve Bannon) och tillsätta två globalister och establishmentvänner istället (Jared Kushner och McMaster). Titta på denna skrämmande intervju på FoxsNews med McMaster gjord av Chris Wallace. Generalen är ett eko av McCain, som är medlem i Council on Foreign Relations, en privat påtryckargrupp som drivs av globalisterna.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Uppenbarligen måste förklaringen sökas i dessa trakter. Kretsen kring eller bakom McMaster sträcker sig helt säkert in i underrättelsevärlden och man kan förmoda att de använde spionaget av Trump-kampanjen och läckan av materialet med Flynn taktiskt för att åstadkomma detta resultat. Det betyder att Trump är invecklad i ett tvåfrontskrig mot Pentagon-etablissemanget å ena sidan och Demokratiska partiet/MSM å den andra. Vad kan då vara effektivare än att ta den ena och slå den andra? Genom att göra ett symboliskt angrepp på en symbolisk ondska som på något sätt är förknippad med Ryssland, drar Trump undan mattan för Demokratiska partiet/MSM, vars enda kraftfulla vapen på senaste tiden har varit lögnerna om att Trump skulle ha förbindelser med eller vara fjärrstyrd från Ryssland. Oerhörda påståenden om USA:s president som placerar kampen inom USA på en mycket fundamental nivå. Det skall bli spännande att se hur, när och om Demokraterna reser sig igen efter denna högst oväntade vänsterkrok efter en lång serie av idel raka högrar. Vilken kyss!

   Samtidigt kan varje begränsad form av fysiskt våld verka enande på nationen. Se bara på de patetiska scenerna i Sverige efter det senaste terrordådet. Till och med Schyffert ställde sig snabbt på motståndarsidan när solen en gång lös där. Snart babblar han vidare som om ingenting hade hänt. Kappvändare är människans normaltillstånd. Problemet med generalerna kvarstår. Situationen kan ännu inte bedömas rättvisande. Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare måste jag konstatera att Trump inte har det lätt.

   Liked by 3 people

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    HAHA — ja hoppas det går bättre för Trump än det gick för Erik XIV på sin tid… 😀

    Allt för mycket står på spel för att Trump ska tillåtas förlora.

    Gilla

 5. Ina Höst skriver:

  Ingen vet att Assad låg bakom gasningen. Inte ens troligt! Varför skulle Assad använda gas mot civila och inte mot IS i Palmyra som inte har några andra invånare, i så fall?
  Nu bröt Trump mot två av sina vallöften som jag hade stark förhoppning om, att sluta kriga i MENA och att förbättra relationen till Ryssland.
  Dessutom bröt han mot Internationell lag som säger att inget land får angripa ett annat land annat än i självförsvar eller om angreppet inte är sanktionerat av FN säkerhetsråd.
  Jag är mycket besviken på Trump!
  Varför gjorde Trump så? Ja varför angrep USA (och England) olagligen Irak med motiveringen att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen vilket han bevisligen inte hade! Vi ser resultatet av det kriget!

  Liked by 1 person

  • PerH skriver:

   Trump gjorde ett ”Faustköp” med djupa staten.
   Faust bargaing
   From the medieval legend of Faust, who made a contract with the devil, exchanging his soul for worldly gains.:

   Liked by 2 people

  • Göran Andersson skriver:

   Hade president Trump något annat val? Obama orerade om att gasanvändning var en röd linje över vilken al-Assad inte fick gå. Men vi vet hur det gick: al-Assad gasbombade och Obama gjorde ingenting. Nu testade al-Assad Trump för att se om han var likadan. Hade Trump inte svarat hade al-Assad kunnat lugnt gå vidare. Nu svarade Trump, men på ett sätt så det blev mycket tydliga materiella skador, men få människoliv. Men signalen är tydlig: Nästa gång blir det inga förvarningar, och inte sikte på landningsbanor och hangarer. al-Assad har säkerligen förstått budskapet. Och Trump har signalerat att nu gäller andra regler än på Obamas tid. Hoppas att flera aktörer i och kring Syrien förstår detta, och lägger band på sig och sina miliser.

   Gilla

 6. oppti skriver:

  Det pågår ett propagandakrig som gör att all information bör mottas med stor misstänksamhet.
  Jag hoppas att Trumps bombning kan passera som en tillfällig episod utan fortsättning, annat än att gas inte kommer att förekomma.
  Dax att sätta sig runt bordet och tala.

  Gilla

 7. Bilar och knivar skriver:

  ”Krigets första offer är sanningen” brukar det heta. Det syftar på att krig alltid utspelar sig på fler än ett plan. Förvillelse och propaganda ingår alltid som naturliga delar i all krigföring. Inblandade parter i mer moderna krig har även blivit allt skickligare på att hantera medier, och via dem olika befolkningar. Fler strängar att spela på har uppstått i och med medias snabba utveckling. Inbäddade journalister, trollfabriker, iscensatta provokationer, lögner, förnekanden, allt detta ingår i informationskrigets vardag.

  Ofta kommer sanningen, eller delar av den, inte fram förrän många år efteråt, medan handlingens tidsfönster, i den mer akuta situationen, ofta kan vara skrämmande litet. Även det vet de om, de som deltar i olika typer av propaganda och provokationer. Och det utnyttjas till fullo medan händelserna utspelar sig.

  Även de terroristattentat som nu sprider sig över Europa bär dödens provokation, och man erkänner det även rakt ut. Man vill skrämma genom att döda helt oskyldiga, men som i attentatsmännens ögon alla är otrogna, och därmed lovliga offer.

  Behovet av motåtgärder från civilsamhället, vid attentat, kommer genast upp på den politiska dagordningen när de sker. Det ser vi inte minst i dessa dagar. Genom attentaten vill attentatsmännen stressa de demokratiska samhällena till att successivt överge försvaret av det humana, få samhället att överge sin öppenhet, och ytterst demokratin själv. Attentat blir till ett medel att få egen religion att ta över. Man vill som ett led i detta provocera fram en värld av enkelhet och tydlighet. En direkt fiendskap så kampen för en viss religions överhöghet blir extra tydlig och klar. Polarisering genom våldsutövning blir till ett medel att måla världen i ont och gott, men ett inverterat och perverterat ont och gott.

  Och de demokratiska samhällena måste ju svara och reagera på dödens provokationer. Få möjlighet att försvara sig. Men med vad och med vilka medel?

  Samtidigt har väst själva, med sin öppenhet och stora migration från MENA-länder, bäddar för den situation vi nu befinner oss i. Goda hjärtan och humana avsikter har lett oss rakt in i lejonets käftar. Och nu har vi svårt att backa. Även för det finns det ansvar att utkräva och fördela. Men det utkrävandet drunknar nu i olika goda välmenande manifestationer. Ansvar i stunden och över decennier ser något olika ut.

  Ett är i varje fall säkert. Vi blir alla manipulerade, men riktigt hur, och på vad sätt vet vi inte. Att som liten obetydlig människa på distans betrakta pågående krig, speglade via media, gör en själv till ett lätt offer. Och det gäller även här i Sverige i en folksamling eller när vi handlar på IKEA. Bilar och knivar kan inte förbjudas. Inte heller naivitet och dumhet. Människan uppträder i praktiken som en ofullgången varelse.

  Något som etsats sig in på min egen näthinna från nyhetsflödet, är bilden av den döda hunden liggande på Drottninggatan. En slags oskyldighetens symbol – liggande i eget blod och inälvor och med kopplet fortfarande kvar, men ingen som håller i andra änden…

  Liked by 2 people

 8. Kicki skriver:

  Det är säkert fler grupper i Syrien som har tillgång till nervgas. Det kan också vara iscensatt av Erdogan. Se till så att Ryssland och USA råkar i luven på varandra så kan Turkiet och islamister orsaka ännu mer oro och kaos i Europa. Det så kallade kuppförsöket i Turkiet låg helt säkert Erdogan bakom för att stärka sin makt och eliminera meningsmotståndare. Det fanns turkar som sa att detta kuppförsök var inte likt andra som utspelats i Turkiet. Ha ett öga på den mannen och hans förbindelser med Muslimska brödraskapet. Kom också ihåg hans hot mot Europa och att islamister ska ta över.

  Liked by 3 people

 9. Jaxel skriver:

  Undertecknad har inte tagit del av någon som helst information som pekar åt vare sig det ena eller andra hållet. Det är dock svårt att låta bli att göra samma reflexion som i krönikan. Är det rimligt att tro att Assad skulle ta den risk som en sådan attack från hans sida skulle innebära? Det är ju knappast fråga om att hans fiender har tillfogats en avgörande militär skada.

  Märkligt lite diskussion om detta. Och. Åtminstone för undertecknad kom USAs attack mycket överraskande.

  Angående USAs president: En alltför impulsiv person med alltför mycket makt i sin hand? En farlig kombination i så fall. Alldeles oberoende av vad man rent sakligt har för åsikter om Trumps hittillsvarande politiska agerande så tycks det (mig) onekligen som att han är pigg på att agera (impulsivt) utan att först försäkra sig om att han har nödvändigt stöd i konstitutionen eller i parlamentet.

  Liked by 1 person

 10. MartinA skriver:

  Jag tror att Trump stod inför valet att göra ingenting och få fortsätta löpa gatlopp i media som fortsätter att mala på med Trump=Rysk agent och andra befängda media påståenden. Men media är koordinerade och fortsätter sitt malande dag ut och dag in till vanliga opolitiska människor börjar tro på dem. Trump har fått stå ut med medias ohemula fientlighet i två år nu.

  Så istället hoppade han på tåget på direkten. Kapitualtiaon för neocons och media? Eller inrikespolitiskt rävspel? Kortsiktigt var det framgångsrik politisk ju jitsu. Media och neocons hade redan byggt upp energi för den vanliga berättelsen och började därför berömma Trump. Långsiktigt är det troligen katastrofalt. Nu kan vem som helst fubba en gas attack och använda USA som flygvapen, om amerikansk gammelmediaMSM ger fubbet energi.

  Liked by 2 people

 11. Ove skriver:

  Ja, efter Irak så blev jag klokare, genom att inse hur mycket lögner och slump som styr världens utveckling. Jag trodde hela tiden att USA skulle anfalla Iran, för de har ju bevisligen ett kärnvapenprogram, fortfarande. Men jag trodde också att det var bra att få bort Saddam..

  Det verkar inte otroligt att gasen användes av IS, när Saddam bombade kurder med gas så dog 1000-tals om jag minns rätt, varför dog så få? Varför döda en handfull? Nej, Trump har nog blivit lurad, möjligen av sitt eget militärindustriella komplex, det verkar som han har många fiender hos CIA och FBI, hur kan man styra ett land i den situationen? Hatten av för att han försöker iallafall.

  Jag tror om Trump att han är motsatsen till alla inom etablissemanget från Obama till Merkel och Clinton, han är på ytan bufflig och ohederlig, men vill innerst inne väl, alltmedan etablissemanget av idag på ytan vill alla väl, men innerst inne är ondskan och cynismen själv.

  Man kan konstatera att den enda ståndpunkten jag är säker på vad gäller arabvärlden är att muslimerna skal ut ur Europa och gränsen skyddas. Kaoset i arabvärlden verkar bara bli värre med västs och Rysslands inblandning.

  Liked by 5 people

 12. Sixten Johansson skriver:

  Ännu omöjligt att veta sanningen om gasattacken och om maktspelet bakom Trumps agerande. Bedömningarna går vitt i sär. Beroende på framställningen kan nog sarin göras lättflyktigt. Vid de här höga utetemperaturerna kan det kanske avdunsta inom en halvtimme, så att en attackerande part snabbt kan avancera in i området. Det verkar väl lite mer sannolikt att IS eller andra grupper ligger bakom än Assad eller att ett gammalt förråd har träffats vid ett flyganfall. Men viktigast är att försöka bedöma Trumps handlande och avsikter.

  Min gissning är att Patriks två sista förklaringar ligger närmast sanningen. Trump beslöt att sätta sig i respekt hos alla viktiga parter: kongressen, försvarsmakten, Assad, Putin, Kinas ledare och andra statsledare. Han ville framför allt visa Putin och Kinas ledare att han inte var en velpetter som Obama, utan en handlingskraftig och tydlig ledare. Därmed markerade han utgångsläget inför framtida förhandlingar och konfliktsituationer (Nordkorea kan bli nästa). Han talar vänligt vid vackert väder, men extra tydligt vid ruskväder och petar samtidigt huggtänderna med en stor påk. (Precis så som alla icke-feminiserade statsledare vet att man måste göra i den hårda verklighet som de svenska barnrumporna inte är mogna för).

  I den grymma sabeltandade världen utanför de hjärttecknande stjärtbombarna i den svenska lekhagen är Putin, Trump och Kinas ledare varken onda eller goda. De har till uppgift att försvara sitt lands intressen (och som bonus sina egna). Inte så sällan är spelet smutsigt, för både insatserna och vinsterna är höga. Personkemin, personbedömningen och förutsägbarheten spelar större roll än man kan tro. Det är framför allt de svenska journalist- och politikerfjollorna som tycker att Trump är obegriplig och opålitlig. Hur hans psyke är på djupet vet vi inte, men hittills har han trots det massiva, odemokratiska, ohederliga motståndet och saboterandet lyckats arbeta effektivare och mer målinriktat än någon tidigare president under senare tid.

  Trump handlar inte enligt någon ideologi, utan tar itu med en situation i taget, lyssnar på olika bedömare och fattar ett pragmatiskt beslut, som även kan gå emot de tidigare. Så gör framgångsrika företagsledare och statsledare som inte ängsligt behöver lyssna in mediareaktioner. Trumps tuffa hållning mot media ger honom nu stor och avundad handlingsfrihet även på det globala planet.

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Lysande skarpt inlägg. Upplyftande att läsa någon som i förbifarten gör slarvsylta av det dåliga skämt till etablissemang vi fått på halsen i det här lilla landet pga. vår naivitet och godtrogenhet.

   Har själv en hoper släktingar som trots intelligens och bildning över genomsnittet är helt hjärntvättade av nyvänsterns lögner. Elände.

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    När det gäller IQ säger ”över genomsnittet” inte mycket. Det krävs cirka 115 för att alls klara en riktig universitetsutbildning. Det första som händer när en varelse blir bra på att göra abstraktioner och generaliseringar och matas med lärdom som han inte själv kan bidraga till är att han använder dessa förmågor för att förklara bort sina egna fel och svagheter, d.v.s. att rationalisera. På detta sätt uppstår ILI:er, intellektuella som likväl är idioter. De kan inte existara med lågt IQ men är förödande för samhället och medmänniskorna.

    https://thewayofreason.wordpress.com/2017/01/17/intellektuell-likval-idiot/

    Liked by 1 person

 13. Thomas Ek skriver:

  Bäste Engellau,

  1. Du uttrycker tvivel om om det var Bashar al-Assad som avfyrade de kemiska vapnen. General Jack Keane låter meddela att det inte råder någon som helst tvekan om att det var al-Assad som lät avfyra de kemiska vapnen i Syrien. Ovanpå alltihopa så har t.o.m. Trump-hatar-bladet New York Times sagt att det troligen var al-Assad som avfyrade sarinet, så vad håller du på med egentligen?

  USAs militär uppger att de har flera vittnesuppgifter som styrker påståendet att det var al-Assad som avfyrade sarinet. USA har observerat flera syriska militär flygplan som deltagit i operationen med åtföljande explosioner. Åtskilliga radar observationer som visar vad som skett finns också, och de har även flera underrättelse uppgifter som både beskriver och bekräftar vad de redan sett och vad som inträffat.
  http://video.foxnews.com/v/5388471979001/?playlist_id=930909819001#sp=show-clips

  2. Dina ständiga dolkstick i Bushs rygg börjar bli riktigt tröttsamma. Bushs Irak invasion år 2003 var en välsignelse vilken sannolikt sparade hundratusentals människoliv. Hör av dig till mig så skall jag klargöra för dig vad som i själva verket ägt rum, redogörelsen härom får inte plats här.

  3. Du ifrågasätter också vad Trumps egentliga motiv var till att skicka iväg sina Tomahawkmissiler? Kära du! USA har äntligen fått en president som gjort det Obama borde ha gjort för länge sedan. Trumps attack mot Syrien var både laglig, moraliskt korrekt och nödvändig. USA hade därtill en genomtänkt väl fungerande strategi för att genomföra den mycket framgångsrika attacken. Trumps uppgift är att lösa problemen, inte bara prata om dem. Tack gode Gud för att det äntligen är slut på Obamas retoriksnack.

  4. Du vågar dig också på att ifrågasätta om det inte var så att Trump genomförde attacken därför han ville bättra på sina opinionssiffror, ja du är inte lite fräck du! Som civil medborgare och affärsman är det en sak att ha uppfattning om vad som borde ha skett. Men då den civila personen och presidentkandidaten ikläder sig presidentposten inträder också en tillnyktring och ett Ansvar som Trump obestridligen tagit på allvar och det ska vi vara tacksamma över. Det är vad vi ”ska förmoda”.

  Sverige har genom fria val fått de ledare de förtjänar. Så länge vårt befintliga Public Service tillåts vara kvar kommer någon väsentlig förändring aldrig äga rum i vårt samhälle. Jag föreslår därför; – Lägg ned vårt nuvarande Public Service och ersätt det med ett Public Service som fungerar.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Hur var det med Blairs välkomna lögn om Iraks biologiska som Bush II använde som skäl för att invadera Irak? Eller med Amnesty Internationals påstående att Ghaddafi tänkte sätta igång ett folkmord på sina islamistiska vedersakare i östra Libyen. Som välkomnades av Hillary Clinton och USAs militärindustriella komplex. Som räckte för att demokratins fanbärare med USA i ledningen och med Sverige på ett hörn skulle bana vägen för det kaos som följde. Med resultatet att landet i Afrika med högst levnadsstandard idag är tillbaka på afrikansk genomsnittsnivå och fortsatta strider. När en general låter meddela att det inte råder någon som helst tvekan, det är då man bör bli misstänksam.

   Liked by 1 person

  • 5ven55on skriver:

   ”General Jack Keane låter meddela att det inte råder någon som helst tvekan om att det var al-Assad som lät avfyra de kemiska vapnen i Syrien.”

   En general låter meddela någonting. Ja, men då så. Generaler kan ju inte ha agendor, ljuga eller ha fel. *ironi*
   Har du något faktiskt argument att komma med istället?

   Gilla

 14. Ulf Hellbacken skriver:

  Det var en lång intressant utläggning till att komma fram till svenskarnas dåliga och låga förtroende för Regering och Riksdag

  Gilla

 15. BjörnS skriver:

  Låt oss se på vilka som har kapaciteten att tillverka och använda giftgas. Enligt Patrik fanns det tre icke verifierbart förstörda giftgasfabriker 2015. Var låg de? I regeringens område? Detta var 2015 så under 2016 kan en del kapacitet återtagits icke verifierat förstörda eller verifierade förstörda fabriker, kanske genom att använda delar från olika förstörda fabriker. Lägg därtill att Sarin är en avancerad stridsgas.
  Hur ska stridsgasen levereras? Endast regeringen har tillgång till flyg och helikoptrar. Det ska finnas klipp på youtube som visar hur helikoptrar släpper tunnbomber med klorgas (som tydligen inte omfattas av avtalet). Gas kan även spridas med artilleri och ju grövre desto bättre. Den enda sida som torde ha tillgång till ordentligt artilleri är regeringen. 12cm GRK har nog alla sidor men för att sprida gas i tillräcklig mängd är den nog undermålig.
  Att släppa gas och låta den blåsa mot fienden, ett recept som man övergav ganska tidigt i första världskriget, är inte effektivt utan bara farligt för alla.
  Det ska tydligen ha förekommit omkring 65 gasattacker i Syrien hittills. Summa summarum har jag svårt att tro att rebellerna skulle lagra en massa avancerad nervgas då de antagligen inte har en ordentligt produktionskapacitet eller förmåga att leverera gasen på ett effektivt sätt.

  Gilla

 16. Eric skriver:

  Praktisk politik i Mellanöstern utgörs knappast av någon söndagsskola. När Gaddafi i Libyen störtades 2011, och JAS-planen återvände hem till trygga Sverige, föll Libyen snabbt samman, och kaos utbröt. En mosaik av rivaliserande grupper och fraktioner härskar nu, och i rivalitet med varandra, alla med vapen i hand. I laglösheten frodas nu det helt okontrollerbara. När Gaddafi försvann var det som om ett getingbo slagits sönder och samman.

  Med al-Assad borta lär nog samma sak hända i Syrien. Och Putin vill nog ogärna släppa sin hamn i Medelhavet i första taget. Med al-Assad störtad är anden släppt ur flaskan. Om Erdogan då då väljer att släppa igenom alla uppkomna flyktingströmmar till Europa, lär flyktingkrisen 2015 snabbt blekna i jämförelse. Är Sverige förberett då..?

  Gilla

 17. Mark skriver:

  Libertarianen och mångårige f d medlemmen av det amerikanska representanthuset Ron Paul (republikan) säger att påståendena om sarin-gasattacken är lika fejkade som anklagelserna mot Saddam Hussein om ”weapons of mass destruction”. Ron Pauls son, Rand Paul, som är senator (konservativ republikan) har uttryckt skepsis mot USA:s missilattack och sagt att Trump borde ha gått till kongressen för att be om godkännande. Tulsi Gabbard (liberal Demokrat) och medlem av representanthuset säger öppet att hon tror att anklagelserna mot Assad-regimen är fejkade.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.