Inbördeskrig hos makten

Patrik Engellau

Nu menar jag inte att jag plötsligt upptäckt att politiska partier strider mot varandra för att få röster, utan om en annan och rätt ny sorts stridigheter.

Startposition vid allt tänkande om det svenska samhället bör vara klassanalysen, således insikten att huvudmotsättningen hos oss står mellan å ena sidan den rimligt skötsamma medelklassen som tar hand om sig själv och betalar skatt samt, å den andra, politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex.

Det välfärdsindustriella komplexet består av alla de myndigheter och människor som lever på att ta hand om andra, till exempel folk på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och de kommunala socialförvaltningarna. Observera att jag inte säger att dessa är dåliga eller onödiga, bara att deras synsätt och egenintressen fått alldeles för stort inflytande över nationen och vårt tänkande. De behövs, men de ska ned i korgen.

Denna sociala klass av hjälpare behöver alltid mer pengar. De är omsättningsmaximerande. Därför gillar de exempelvis migranter som ger dem skäl att expandera.

Politikerväldet har en mer komplicerad social roll. Å ena sidan ska de hämta de pengar välfärdskomplexet behöver hos skattebetalarna. Det gör de med både mjuka och hårda hjälpmedel. Mjuka hjälpmedel är sådant som propaganda av innebörd att den som inte vill betala för exempelvis migrationen är fascist. Hårda hjälpmedel är den statliga våldsapparaten som i sista hand griper in mot den som inte vill betala.

Å den andra sidan måste politikerväldet göra balanseringar och avväganden. Komplexet kan kräva hur mycket pengar som helst, men medelklassen låter sig inte beskattas hur hårt som helst.

Just nu är situationen troligen den att migrationen kommer att föranleda stora skattehöjningar på relativt kort sikt, vilket här betyder med början efter valet. Mot den bakgrunden vill politikerna inte höra ytterligare skattekrävande resursyrkanden från välfärdskomplexets aktörer.

Det nya idag är att den normala vänskapligheten och förtroendefulla samarbetsandan mellan politikerna och välfärdskomplexet börjar skakas. Tidigare kunde de bilda gemensam front mot skattebetalarna för att i kraft av sin beslutsamhet och enighet få ut största möjliga belopp ur dessa betalande. Det nya är att politikerväldet nu vill att välfärdskomplexet lägger band på sig själv och i stället för att kräva mer resurser vittna om hur bra det klarar sig med de budgetar det redan har.

Minst tre, som det förefaller mig, signifikanta företeelser som tycks bekräfta vad jag påstår har uppstått i modern tid, nämligen Peter Springare samt facebookgrupperna Rädda Vården och Stöd Svenska Polisen. Här handlar det om personal inom välfärdskomplexet som inte längre lojalt arbetar inom det etablerade systemet med normala anslagsäskanden och fackliga förhandlingar, utan i stället presenterar sin sak direkt för folket i stort sett  enligt Donald Trumps twittermodell.

En intressant och på förhand oviss utveckling, som Peter Santesson uppmärksammat, var hur media skulle ställa sig. Media har alltid varit maktens – alltså det förenade politikerväldets och välfärdsindustriella komplexets – vapendragare mot medelklassen. Men hur skulle media ställa sig nu när en del av makten hamnar i harnesk mot en annan del av makten? Peter Santesson visar hur åtminstone Sveriges Television entydigt tagit ställning för politikerväldet mot välfärdskomplexet (i varje fall mot dess fotfolk; myndigheternas ledare är normalt helt lojala mot de politiker som tillsatt dem).

Nu kommer den stora och svåra frågan: hur ska jag, som skattebetalare förhålla mig till exempelvis Rädda Vården, där ett antal anonyma vårdpersonal skriver om ”330 läkare i protest mot vårdkrisen i Gävleborg”, ”Traumavården försämras – samtidigt ökar skjutningar”, ”Akut personalbrist inom cancervården”, ”Vakna, min vårdcentral blöder och denna blödning måste stoppas nu”. Bara som exempel.

Skälet till att jag vacklar är att jag inte vet hur det egentligen ser ut. Jag är villig att tro att vården går på knäna, men jag har själv gjort allvarliga försök att intervjua vårdpersonal till ett teveprogram om situationen, men inte en enda har velat ställa upp. Jag ha naturligtvis bara frågat en ynklig bråkdel av antalet berörda sjukvårdspersonal i landet, men om det inte går att få en enda att uttala sig ligger misstanken nära att klagomålen inte utgör äkta vara.

Å andra sidan är jag helt villig att tro att sjukvården faktiskt går på knäna och att personalen säger upp sig i misströstan och avsmak för vad migrationen gjort för de tidigare välordnade förhållandena inom verksamheten. Men om ingen av dem som jobbar där liksom Peter Springare tar bladet från munnen och säger vad det handlar om så reduceras trovärdigheten hos deras nödrop.

44 reaktioner på ”Inbördeskrig hos makten

 1. bjornwiklund skriver:

  BRA!
  Nu börjar samtalet beskrivas så att fler och fler förstår utan att behöva dra slutsatser….
  Som jag torgfört redan för många decennier sedan så är även de som sköter brukare beroende av brukare och vem i en del av landet med ont om icke skattefinansierade jobb skulle klaga på ”läget”.
  Hur bra gick vården, rehab, av alkoholister? Ja inte var man så duktig att man löste problemet iaf . . . men så klart även monopolet behöver ”beskatta” . . . tittade på detta och oaktat människors lidande så är det svenska monopolet lönsamt för staten……

  En sak var ju utbyggnaden av infrastrukturerna först lita kanaler och sedan järnvägarna N.B. vissa av dessa satsningar var ju privata dessutom.

  Intressant blir om något parti plötsligen driver detta på allvar innan 2018 . . .
  för givetvis med siffran 150 000 UT 2016 så skrämmer denna tangent även de mest ”progressiva” (300 000 ytterligare) medan t.ex. C inte verkar det minsta oroade….

  Vilket parti tar tag i att göra ett lappkast på riktigt, innan valet 2018?

  Gilla

 2. Christer L skriver:

  Varför sluter sig folk inte samman på statliga, kommunala och landstings-arbetsplatserna och utgör motkraft mot de politiskt tillsatta cheferna och deras terror mot yttrandefriheten? Ta som exempel den här företrädaren för ambulans-vårdare som intervjuades av Paulina Neuding och sedan åkte på fan av sina överordnade. Likadant med Peter Springare. Varför ställer inte arbetskamraterna upp? Varför är fackföreningarna så på politikernas sida? När ska medlemmarna inse något så självklart som att det inte är i deras intresse att missförhållanden mörkas? Och att de måste välja företrädare som står på deras sida mot politiker/arbetsgivare.

  Gillad av 1 person

 3. larslindblog skriver:

  Som patient på S;t Görans akut vet jag att det var kaos. Det jag tyckte var olustigt var alla dom utlänningar som hade hela släkten med sig……om en person låg på en brits fanns 7-8 andra runtomkring som faktiskt var i vägen , sprang fram och tillbaka till WC , hämtade saker , ropade till personalen osv. Jag kände mig obekväm helt enkelt.
  När jag själv arbetade i vården på 1980 talet var det inte alls så i Sthlm ,bortsett från enstaka Romska familjer som kunde vara mycket tålamodskrävande . T.ex. en döende ligger i sin säng , anhöriga från olika delar av släkten börjar , i rummet, slåss om utformningen av begravningscermonien.

  Gillad av 3 personer

 4. Ove skriver:

  Jag förstår inte alls slutsatsen, du lyckas inte skaka fram visselblåsare och tror därför att allt kanske är frid och fröjd och att visselblåsarna har fel eller överdriver? Har inte medias och VIKS lednings reaktioner istället med all tydlighet illustrerat faran med att vissla? Springare löper gatlopp i media och hans chefer försöker fälla honom för än det ena, än det andra, ingen skriver om att 20 av 22 grova brottslingar är från MENA. Rädda vården är nästan ännu värre, där går statliga televisionen in och hänger ut folk, med mina skattepengar.

  Vården kan jag själv intyga är på knäna, jag strök nästan med efter att ha gått i över 6 månader med allvarliga symptom som utvecklade sig till att nästan döda mig. Orsaken, eller den viktigaste orsaken till att man inte får tid hos läkare förrän man är dödssjuk står också klar efter att till ringat en månad på sjukhus, ca 50% på många ställen, av patienterna är invandrare. Utan dem hade köerna varit noll.

  Gillad av 6 personer

  • Redaktionen skriver:

   Vi lever i en demokrati. Det betyder att folket styr. Att styra är inte bara att lägga en för omvärlden okänd lapp i ett kuvert vart fjärde år. Att styra i en demokrati är att varje dag lägga sig i och diskutera förhållanden i samhället. Om vi fegar ur från detta är jag rädd att vi fegar ur från demokratin.
   Det kommer inte att bli någon förändring förrän folk tar bladet från munnen.
   Patrik

   Gillad av 4 personer

   • Ove skriver:

    Jo jag förstår vad du menar. Alla måste hjälpa till men kostnaden är stor, som de fall du nämner visar. Du har rätt dock, det krävs ”strength in numbers”, kanske en ide är att dela upp visselblåsandet på så många som möjligt? Jag menar om Springare får fler med sig så kan de turas om att lägga ut varje vecka, eller i fallet med vården så kunde upphovsmannen dela sina inlägg över flera upphovsmän, så att inte endast en person eller några få står som visselblåsare. Med endast en handfull så kan etablissemanget lätt tysta visselblåsarna. Så nu håller jag med dig,,

    Gilla

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    Makthavarna + deras hejdukar i regim-media gör just allt för att man INTE ska våga ”ta bladet från munnen”. Och därför har Peter Springares facebook-grupp över 200 000 medlemmar — oerhört många människor vet hur landet ligger och beundrar hans mod.

    Gillad av 1 person

 5. Bob Paris skriver:

  Tror du prickar fel här, eller det kanske är just det du försöker visa? Springare och människorna bakom Rädda vården tillhör oss, de skötsamma, deras chefer tillhör parasiterna, många poliser och anställda i vården för ett bra arbete, det är cheferna i VIK, media och politiker som är skyldiga.

  Gillad av 2 personer

 6. Anna Kristina skriver:

  Länge handlade mest värdegrunden om teori. Likväl piskades den in hos befolkningen. Genom en generös migrationspolitik gjordes den till en praktik. Nu hopar sig problemen. En flod av erfarenheter strömmar genom samhället. Men folket har lärt sig vad som får och inte får sägas. De tiger i offentligheten men svär vid köksbordet. Grupper och olikartade intressen ställs i allt högre utsträckning mot varandra, det som värdegrunden sa inte fick ske. Nu möts teori och praktik. Hårt drivna teorier har fått stora samhälleliga följder, som vi enbart sett begynnelsen av.

  Ytterst är det alltid folkliga strömningar som letar sig in i politiken via fria val. Traditionellt svänger politiska vindar med viss tröghet. Men nu sker saker och ting relativt snabbt. Skatteuttag och praktisk fördelning av resurser blir alltid påtagliga. Medborgarna kommer i framtiden att få betala mer, men få allt mindre tillbaka. Samtidigt utvecklas samhället mot en ökad otrygghet.

  Två politiska block har redan i dag blivit tre, men acceptansen för det dröjer. Om tio år kommer vi inte att känna igen det politiska lanskapet. Ett socialt folkligt tryck har då fått stora politiska återverkningar. Högstämda visioner har sin tid, men det är verkligheten som slutgiltigt räknas.

  Vi lever nu i en turbulent övergångsperiod – i en orons tidevarv. Inom politiken och i media dansas det därför på hett plåttak – ett plåttak som bara blir hetare vartefter tiden går.

  Gillad av 1 person

 7. oppti skriver:

  Att i allmänna ordalag beskriva ett problem men samtidigt förvägra allmänhetens insyn i hur det yttrar sig är inte seriöst .
  Oftast finns det saker som ställer till det som lätt kan ändras på om allmänheten får kunskapen.
  I min omgivning så var det tex regel att personer ute i samhällstjänst skulle fika tillsammans varje dag. Med betydande ställtider som följd.

  Gilla

 8. Gunilla skriver:

  Nu senast gick en polis offentligt ut i media och meddelade att han fått nog och sagt upp sig. Ja, det kallas ju ‘samhällskontraktet’; att medborgaren förväntar sig få tillbaka i relation till det den betalar in; eller ‘return of money’ på ekonomspråk. Politikerna har ovilligt förstått att de kan inte höja skaten obegränsat. Dock kommer de att höja skatten. Vad ska medborgaren göra? Samhällskontraktet uppfylls inte men skattevägran kommer att bestraffas! Det första är naturligtvis att rösta på annan/andra makthavare/parti. Funkar det ändå inte så måste man finna sätt att ‘frigöra’ sig från ‘samhällskontraktsamhället’. Kan man inte få åtnjuta det ska man heller inte ‘bidra’ till det. Det går att göra på annat sätt än att skattevägra. Om vissa offentligfinansierade organ inte nyttjas t,ex, så kommer så småningom motivet till att finansiera dem tyna. Ta t.ex kommunala badhus som idag, i vissa områden, vanliga medborgare helt enkelt måst sluta besöka. Visst, till en börjar blir det ju free game för buset. Men efter ett tag måste stadsdelsnämnderna börja fundera på vad de egenligen finanserar. Så, ställ helt enkelt inte upp på det du inte sympatiserar med. Hjälp inte svindleriet med skattemedel.

  Gilla

  • Gunilla skriver:

   Kan nämna ett annat område också; Varför går så många äldre damer med på att låta sig, på sin ynkliga pensions bekostnad, krulla och färga håret på äldreboendenas skattesubventionerade ‘hårsalonger’? Våga vägra papiljotterna och hårtorkshuven. De gör ändå bara så att de tunna hårstråna trillar av ännu mer i förtid. När äldreboendefrissan står utan jobb kan man spara in på den skstteutgiften. Och, ja, frissan kan säkert hitta annat jobb. Ställ helt enkelt inte upp på eller bidra till välfärdskomplex-jobb

   Gilla

   • livsglimtar skriver:

    Här har du fel, fel, fel. Till frissan bokar man sig och väntar lång tid på henne och det viktiga här är att få känna sig ompysslad, att bli fin i håret vill de flesta av oss kvinnor bli och även män nu för tiden, alla behöver klippas.
    Så du får nog leta ett nytt ställe att ta tillbaka ev skattepengar ifrån, inte från våra äldre som har dragit sitt till stacken.
    Hela vårt land vimlar av invandrat folk som får bidrag, där kan de dra in pengarna, många invandrade kvinnor vill inte jobba, behöver inte det tack vare våra generösa bidrag. Gör som i Danmark, vill de inte jobba, dra in bidragen. Klokt land!
    Så kan våra pensionärer på äldreboende få besök av frissan några gånger om året.

    Gillad av 2 personer

 9. 5ven55on skriver:

  ”…om det inte går att få en enda att uttala sig ligger misstanken nära att klagomålen inte utgör äkta vara…” ”…om ingen av dem som jobbar där liksom Peter Springare tar bladet från munnen och säger vad det handlar om så reduceras trovärdigheten hos deras nödrop…”

  Angav de något skäl till varför de inte ville uttala sig? Sa de att allt fungerar jättebra? Annars kan man väl misstänka att de befarar att själva drabbas så som Antonsson drabbats. Om så är fallet vittnar ovilligheten att uttala sig mer om det repressiva samhällsklimatet och att det visst finns problem.

  Gillad av 2 personer

 10. Jan Ahlström skriver:

  Man står som små barn och skriker åt varandra på varsin sida staketet istället för att mötas, sitta ned och diskutera problemen som finns, eller inte finns, inom vården och polisen.

  Gilla

 11. Peter skriver:

  ”Det nya är att politikerväldet nu vill att välfärdskomplexet lägger band på sig själv och i stället för att kräva mer resurser vittna om hur bra det klarar sig med de budgetar det redan har.”

  Jag knycker en engelsk formulering: Journalism is now about covering important stories, with a pillow, until they stop moving.

  Gillad av 1 person

 12. Hortensia skriver:

  Jag tror, Patrik, att flera svårt migrationsutsatta branscher inom kort kommer att presentera sina egna ”Peter Springare”. Har du pratat med personal på Kärnsjukhuset i Skövde, där man vill ha fler övervakningskameror, på Borås lasarett, som bygger om för att öka säkerheten eller på Östra i Göteborg, där man jobbar för att införa nolltolerans mot våld?

  ”- Ingen ska behöva stå ut med att bli hotad eller utsatt för våld på sin arbetsplats, säger Magnus Belfrage på Östra sjukhuset.”

  http://www.expressen.se/gt/hot-och-vald-allt-vanligare-pa-akuten/

  Det bubblar och sjuder bland hårt arbetande sjukvårdspersonal, fastighetsskötare, hantverkare, städpersonal och räddningstjänst m fl, som först häpet och sedan allt ilsknare tvingas tillbringa sina arbetsdagar med att passa upp på föraktfullt vårdslösa, skrämmande våldsamma, ständigt krävande, uppenbart otacksamma och fullkomligt ointegrerbara immigranter, som slukar våra välfärdsresurser i ofattbart snabb takt – vilket nu leder till skattehöjningar för de knäande ”värddjur” dessa hitresta utomeuropéer tillåts parasitera på.

  Gillad av 5 personer

 13. MartinA skriver:

  Medelklassen är till stor del det välfärdsindustriella komplexet. Vidare är medelklassen och ”intelligensian” i sverige chockerande obildad och kan därför ej fylla sin samhällsbärande roll. Vidare har medelklassen med extrem självgodhet och självförhärligande varit upptagna med att polera sin egen gloria och berika sig själva från det välfärdsindustriealla komplexet under de senaste trettio åren och låtit svensk arbetarklass malas ner i medelklassens mångkulturella experiment samtidigt som medelklassen förfasat sig över arbetarklassens reaktion och kallat arbetarklassen för rasister. Det finns ingenting positivt att säga om svensk medelklass överhuvudtaget. Fega, hycklande, självgoda, ansvarslösa, giriga, fåfänga och obildade är nog de mest passande epiteten. Även om nu några från denna klass yrvaket börjat vifta litet med armarna de senaste två åren. Och då enbart för att de själva börjat få svårt att köpa sig fria från konsekvenserna av deras eget godhetsprojekt.

  Gillad av 3 personer

 14. Hortensia skriver:

  Ursäkta, allihop, att jag tar upp mer plats, men när jag letade efter en helt annan, färsk artikel om sjukvårdskaoset, råkade jag hitta en artikel om, för mig okända, dessvärre avlidna, läkaren och ex-moderaten Eva Bergqvist. Hon var sannerligen ett medborgerligt föredöme, men sade i en intervju 2003:

  ”– I dag är många rädda att stöta sig med sina överordnade. Den rädslan upplevde jag inte då.

  Det som skrämmer i dag är inställningen att det är tillåtet att förtiga sanningen. Det totala fördömandet från etablissemangets sida är något nytt som saknades tidigare. … det enda sättet att förändra situationen är att tillräckligt många träder fram och protesterar.”

  https://www.nyatider.nu/eva-bergqvist-ett-medborgerligt-foredome/

  Gillad av 4 personer

 15. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror inte det är helt nödvändigt att någon inom exempelvis vårdsektorn kliver fram på samma sätt som Springare gjorde inom polisen. Han kunde beskriva sina ärenden på ett sätt som ingen ens kunde ifrågasätta.
  Om en undersköterska någon stans skulle beskriva att hon inte hinner med att gå på toaletten när hon behöver eller att lunchrasten inte blir varken vid rätt tid eller har längd enligt avtal, så tycker väl de flesta att det är uselt, men det slutar säkert vid en axelryckning. Man kan som vuxen knappast föreställa sig att kissa i byxorna på jobbet. Eller att åka hem troslös på bussen med smutsiga trosor i samma väska som man har sin lunchlåda.

  Att situationen är usel kan man ganska lätt föreställa sig om man betänker att landets befolkning på några år ökat med 10% men att vårdkapaciteten under samma tid har minskat.
  Samtidigt har mer än en gång framskymtat att de nykomnas sjukvårdsbehov är större än Svenssons. Därav följer att behoven inom vården har ökat med kanske 15% men inte antalet vårdare eller vårdplatser. Matematiken blir tämligen enkel.

  När man sedan läser att BB stängs i Norrland av alla platser, dit det redan var jädrans långt att ta sig innan, för att man måste spara, så blir man en aning fundersam, minst sagt.
  Jo, jag kan också räkna och komma fram till att det kan vara oekonomiskt att ha en avdelning med kanske bara 70% beläggning igång. Nu funkar det inte riktigt så inom vården att man kan hålla stängt varannan vecka. Det går inte att säga till barnaföderskor att knipa ihop till nästa vecka när vi har ett antal tider lediga.

  Så läser man om att det inrättas slussar med väktare vid akutmottagningar på grund av ”stök”. När fru Pettersson av någon anledning behöver komma dit har hon eventuell make med sig eller något av sina barn. Inte hela jävla släkten som gapar och skriker och slår sönder fast och löst för att få önskad behandling på momangen.
  Verksamheten underlättas inte av sådant beteende.

  Ansvaret för vården vilar givetvis som det mesta på våra folkvalda.
  När det krisar på allvar så tittar de i sin verktygslåda och hittar ett par slantar.
  När faderulingen lagade en tusenlapp ett höftbensbrott?

  Då det uppstår en akut läkarbrist och man upptäcker att det behövs fler, så tar det fem år för gymnasisten med acceptabla kunskaper att bli användbar. Såvida förstås han eller hon inte tycker att det är mer lönsamt att satsa på advokat eller mäklaryrket.

  Våra politiker har en sagolik förmåga att ge sig in och peta i det de inte begriper.
  Man tar in en miljon människor i landet utan att det finns den nödvändiga infrastrukturen.
  Det fanns inte bostäder. Det fanns inte polis. Det fanns inte sjukvård. Det fanns inte tandvård.

  Till råga på eländet så kan vi trots att ett antal år har gått sedan insläppet ställdes på vid gavel, konstatera att vi kan byta förra meningens imperfektformer mot presens.

  Ändå fattar de beslutande inte att inflödet måste upphöra tills vi har fått ordning på torpet.
  De tror av någon märklig anledning inte att det vore politiskt genomförbart för att man inte skulle få ett parlamentariskt gehör.

  Det parlamentariska godkännandet är ett teoribygge. Verkligheten ligger utanför riksdagshusets väggar.

  Gillad av 7 personer

 16. Kent Forssgren skriver:

  MACIEJ ZAREMBA VAR EN GRÄVANDE JOURNALIST PÅ DAGENS NYHETER.
  Han kanske fortfarande gräver, men detta syns inte i DN.
  Tiderna skall alltid förändras heter det,
  men då kan det vara värt att påminnas om de gamla tiderna.
  Maciej Zaremba grävde i detta med vårdens förfall. Och varför detta skedde.
  Hmm – den tiden har inte förändrats. Vården förfaller fortfarande, men nu med en än högre fart.
  Han grävde och han fann, varför vårdapparaten är i kaos.
  Men, de är inte utförarna av vården som har orsakat och orsakar kaoset; det är en ständigt växande skara politiker och ekonomer, utan den minsta lilla gnutta medicinsk kunskap, som har kopplat in en autopilot som styr vården. Denna autopilot har namnet New Public Management, NPM.
  NPM utvecklades en gång för mycket lång tid sedan, av Toyota för att effektivisera arbetarnas insats vid produktionen av deras bilar vid det löpande bandet.
  Denna effektivisering var så lyckosam, så att nu behövs inte längre arbetarna.
  Nu gör robotar deras arbete.
  Med NPM som styrmedel av vården, jämställs alltså produktion av nya bilar vid ett löpande band, med arbetet med diagnos och vård av sjuka levande människor.
  Effektivisering av vård enligt NPM mäts inte efter hur många sjuka personer som har blivit friska, den mäts efter antalet minuspoäng, det vill säga kostnader för undersökningar mm, som den vårdande personalen har åsamkat en av ekonomerna påhittad och av politikerna godkänd budget
  Blir nästa steg, som skaran ekonomer och politiker nu tänker sig införa för att ytterligare effektivisera, dvs. minska insatsen i vården, att ersätta läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare med robotar?
  Jag är rädd för att så är tänket.
  Patienter och sjukvårdspersonal har en gemensam fiende.
  Den fienden gömmer sig bakom begreppet NPM.
  Sjukvården utförare, med stöd av alla oss presumtiva vårdtagare, måste ta kamp mot denna fiende.
  Strejk har inte fungerat.
  Men en metod har fungerat.
  Massuppsägning!
  Denna metod har visats sig fungera. Landsting har tvingats att acceptera sjuksköterskors och barnmorskors krav för att dessa inte skall verkställa sina uppsägningar.
  Om all personal på ett sjukhus säger upp sig, har de makt att åstadkomma en enorm effektivisering av vården genom att avskaffa NPM och genom att administrativ personal då kan friställas.
  I stället kan i vård kunnig personal utbildas till den administration som behövs.
  Om dettas samordnades över landet skulle en för patienter och skattebetalare verkligt gynnsam effekt kunna uppnås – landstingen avvecklades.
  En mycket positiv sidoeffekt skulle då uppstå;
  alla vårdbehövande, var än i landet de bor, erbjuds och erhåller en likvärdig vård.
  Jag misstänker att Maciej Zaremba håller med mig.
  Hur mycket är en patient värd?
  DN:s prisbelönta reporter Maciej Zaremba har i fyra delar granskat konsekvenserna av systemskiftet i vården, där prislappen går före patienten. Läs alla hans artiklar här.
  Del 1: Vad var det som dödade Herr B?
  http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b/

  Del 2: Hur mycket bonus ger ett benbrott?
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott/

  Del 3: På vilken prislista står din njursvikt?
  http://www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-star-din-njursvikt/

  Del 4: Hur mycket oro tål en människa?
  http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska/

  PS.
  Maciej Zaremba har gjort en motsvarande dykning i skolans kaos.
  Så vandaliserade kommunen en skola.
  DS
  Eleverna flyr Tolvåkerskolan i Kävlinge, och det gör lärarna också. En klass har haft 52 lärare på två år. Föräldrarna kräver statlig tvångsförvaltning av kommunens skola.
  Vad har hänt?
  http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola/

  Gillad av 1 person

 17. uppstigersolen skriver:

  När jag var yngre och i mitten av livet hade jag fullt upp med att arbeta, betala räkningar och ta hand om familjen. Då var det inte läge att engagera sig i något samhällsprojekt. Nu är jag pensionär (välbeställd) och har tid och lust. Men, jag bor i ett välordnat område, jag är frisk och kommer sällan i närkontakt med alla problem som Sverige har. Jag läser om dem och vet att allt är på riktigt. Jag kan alltså inte bidra med att vittna om något. Svårigheten att få de som upplever problem att träda fram tror jag handlar om just detta, man har inte lust att utsätta sig själv eller familjen för drevet. När jag själv fick problem på jobbet som var svåra beroende på chefer som inte hade sina huvuden ordentligt fastskruvade kunde jag byta jobb och voila – problemen borta. Betydligt enklare än att ta fajten. Fråga er varför vården går på knäna trots att vi har fler utbildade sjuksköterskor och läkare än någonsin. Många sjuksköterskor arbetar med annat eller i Norge. Ge dom vettigt betalt och chefer som är intelligenta så tror jag de kommer tillbaka.

  Gilla

 18. Mårtensson Göran skriver:

  Sitter här med min inkomstdeklaration och förväntas godkänna den, vilket jag kommer att göra.
  Den är svår att smälta och svälja denna beska karamell som smakar illa i munnen på mig ty jag har förlorat förtroendet för samhällskontraktet som vilar tungt på skattetrycket (inte skattekvoten som Sandro Scocco, chefsekonom på tanke(S)median i (S)VT’s senaste Agenda sade att ”man” numera kallar skattetrycket för).

  Borde inte skattetrycket sänkas då välfärden försämras med underminerat samhällskontrakt som följd, och inte tvärtom?

  Gilla

 19. I skriver:

  SVERIGE FÅR MUSLIMSK MAJORITET PÅ 2040-TALET
  Jag träffade en förlossningsöverläkare från Skåne för knappt 10 år sedan.Denne berättade att redan då hade de flesta barn som föddes inom länet invandrade föräldrar!! Hur är det nu i Sverige? KAOS på våra BB avdelninga;beror på att invandrade mödrar föder många barn . Migrationsverket rapporterade nyligen att 11000 barn fötts de senaste 2 åren till mödrar som fått PUT (dvs nästan alla muslimer).Religiös tillhörighet och etnicitet får inte registreras endast landet man kommer ifrån om man är utlandsfödd.Senaste statistik från Socialstyrelsen(Socioekonomiska faktorers påverkan etc) gäller år 2015. I rapporten framkommer en enormt ökad frekvens av svåra bristningar i underlivet samt kejsarsnitt för invandrade kvinnor särskilt de från området söder om Sahara(dvs Somalia landets namn får inte nämnas!!!!).Men detta ämne får inte diskuteras!!! Inte ens i Läkartidningen,jag har försökt flera gånger men mina inlägg blockeras systematiskt. Brev till Läkarförbundets ordförande besvaras inte av henne!!!!!.En enorm mörkläggning om denna ödesfråga i våra massmedier.Men beräkningar tyder på att Sverige på 2040 talet kommer att få en muslimsk majoritet.
  Det blir synd om våra barnbarn!! Och ämnet Sveriges framtida befolkningsutvecklig bör tas upp.

  Gillad av 3 personer

 20. Kent Forssgren skriver:

  JAG VILL FÖRMEDLA TILL LÄSARNA EN UPPLEVELSE.
  Upplevelsen av det som en stor man berättar om hur den fina svenska sjukvården byggdes upp av hårt kämpande personal, i en atmosfär där patientens bästa alltid var centrum.
  Men, han kom att motarbetas av en administration, så styrd av prestige att hans verk nu i praktiken är raserat.
  Den till en början positiva läseupplevelsen förvandlas mot slutet till ilska, vemod och tårar.
  JERZY EINHORN – DET ÄR MÄNNISKOR DET HANDLAR OM.
  En verklighetsbeskrivning, som skrämmer.
  Den handlar om en fantastisk människas liv. 474 sidor av personliga reflekterande tankar, medmänsklighet, glädje, entusiasm, kamp och sorg.
  En bok som sammanfattar mina egna synpunkter, kunskaper och erfarenheter av den svenska politiserade vården; genom politikens och byråkratins avsteg och förfall, bort från dess uppgift att i demokratisk anda arbeta för alla medborgares bästa, ung som gammal.
  Boken handlar om enskilda människor: patienter och deras anhöriga, de många trogna och strävsamma inom vårdarbetet, deras glädje när det går bra för patienten, deras oro och sorg när det inte gör det.
  Boken är en rapport inifrån den svenska sjukvården under ett dramatiskt halvsekel av stolt uppbyggnad och därefter en legaliserad nedrustning.
  .
  DET ÄR MÄNNISKOR DET HANDLAR OM.
  Av Jerzy Einhorn, Publicerad 1998.
  .
  Han var med och byggde upp verksamheten på Radiumhemmet på Karolinska, till en klinik med världsrykte. Och han tvingades som klinikchef att vara med och nedrusta det som han och hans personal skapat, för patienterna och deras anhöriga!
  Du måste läsa den. Är du inte patient blir du det med viss sannolikhet!
  Alla som arbetar inom vården borde läsa den.
  Och inte minst alla politiker och administratörer. De skulle tvingas att läsa den och förhöras på innehållet innan de fick vara med och ta ett enda beslut som rör vården.

  Några citat ur denna fantastiska bok.
  .
  Debatten om vården är omvärvd av myter, den ena ihåligare än den andra. Vi lever i två världar – den ena består av dem som ännu är friska och tror på alla dessa myter, den andra består av svårt och långvarigt sjuka, deras närmast anhöriga, personalen som sköter dem och ambulansmännen som träffar dem. Det är de som vet hur det är i den kalla verkligheten.

  Jag tycker att alla dessa förmåner, som vi idag betraktar som självklara, är utomordentligt väl motiverade, att de är en stor tillgång till hela samhället och för de enskilda människorna. Jag tycker att alla pengar vi satsar på välfärden är väl använda medel – men bara om vi kan erbjuda våra gamla, dem som byggde upp denna välfärd åt oss, en god vård och våra barn, de som skall betala vår äldrevård, en bra skola.
  Men om vi inte gör det, då använder ni inte våra gemensamma tillgångar på ett rimligt och rättvist sätt. Då tror jag att vårt samhälle fördelar sina gemensamma tillgångar på ett historielöst och oetiskt, mellan generationer orättvist och dessutom kortsynt s sätt. Då bör vi åtminstone tänka om – helt förutsättningslöst – och röra om – ganska ordentligt – i välfärdsgrytan.

  En recension av boken:
  Denna cancerprofessor Einhorns andra bok är inte en väckarklocka som kan stängas av med en lätt knapptryckning, den är en luftvärnssiren som borde ljuda kontinuerligt över hela landet. Den handlar om den svenska sjukvårdens uppgång och fall och bygger på hans egna erfarenheter, både glädjande och smärtsamma. Det är sällan som män vid 73 ställer sig på barrikaderna. Alla vi äldre som närmar oss hjälplöshetens ålder skall vara tacksamma för att Jerzy Einhorn säger ifrån om den grymhet mot gamla och sjuka som pågår i mycket av den svenska sjukvården genom budgetnedskärningarnas obarmhärtiga process. Nu hänger det på oss, säger Einhorn, hur vi kan påverka dem som styr och ställer i landsting och regering.

  Gillad av 1 person

 21. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det är en mycket komplex frågeställning som PE tar upp.
  Om vi börjar med kraven på skattehöjningar så det en stark inneboende drivkraft i byråkratin att lägga mer och mer under sig. Så man söker och utnyttjar ständigt nya argument för att tillskansa sig mera resurser. På senare tid har miljörelaterade frågor använts i detta syfte. Byråkratin ställer sig aldrig frågan om de resurser man redan förfogar över kan användas bättre. Flyg, bilar, kött, hushållsapparater är bara några exempel på vad som byråkratin anser vara skadligt och bör beskattas hårdare.

  Anställda inom offentlig sektor: Alla arbetsplatser, även privata, har blivit toppstyrda och den som är illojal råkar mycket illa ut. Alla obekväma saker hamnar i media som gärna driver saker till sin spets. Ingen pardon visas med visselblåsare, inte heller av media.

  Medelklassen: det ligger mycket i vad en annan kommentator säger, den svenska medelklassen är bortskämd och man ska inte räkna med någon solidaritet mellan dem som tillhör medelklassen. Man ser väldigt egoistiskt på obekväma frågor. Man kan vara för invandring i princip men planerar eget boende och skolor så man slipper störas. Till detta kan läggas en påtagligt växande oförmåga i det svenska samhället att hantera och lösa motsättningar. Positionerna låses fort och aggressivitet uppstår

  Gillad av 1 person

 22. Björn skriver:

  Själv har jag fått rådet att säja upp mej, efter att INTERNT ha påtalat brister hos min arbetsgivare Posten! Hade jag dessutom ”läckt” UTÅT, hade det inte stannat vid ett ”råd”, fick jag höra! Nåt negativt om verksamheten fick aldrig komma ut, enligt rådande policyn! Skulle tro att ALLA statliga bolag, myndigheter och landsting har samma kvävande brist på yttrandefrihet! Jag förstår verkligen att folk tiger och lider i stället för att riskera sin försörjning, som ”debatt-klimatet” i Sverige är för närvarande!

  Gillad av 2 personer

 23. Janne skriver:

  I de gamla kommunistländerna var det inte heller många som vågade ta bladet från munnen.

  Det berodde inte på att allt var frid och fröjd.

  Utan alla visste vad straffet för att berätta sanningen skulle bli.

  Det satt i ryggraden.

  Gillad av 2 personer

 24. Självklart! skriver:

  ”Skälet till att jag vacklar är att jag inte vet hur det egentligen ser ut. Jag är villig att tro att vården går på knäna, men jag har själv gjort allvarliga försök att intervjua vårdpersonal till ett teveprogram om situationen, men inte en enda har velat ställa upp. Jag ha naturligtvis bara frågat en ynklig bråkdel av antalet berörda sjukvårdspersonal i landet, men om det inte går att få en enda att uttala sig ligger misstanken nära att klagomålen inte utgör äkta vara.”

  Om det fungerade bra hade dom väl inte behöva känna rädsla för att hylla systemet öppet , det är bara om man har kritik som man behöver vara rädd.

  Gilla

 25. Peter Dahl skriver:

  Du är ute och cyklar på punkterad cykel.

  Jag kan berätta hur nära anhörig blev missbehandlad för en enkel blindtarmsop på Sahlgrenska!?!?

  Hur jag själv måste bråka för få adekvat vård.

  Mvh Peter Dahl pensionär Läkare Göteborg

  Cjpeter.dahl@gmail.com

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Jag tyckte den var förmäten och stötande och därmed oförenlig med den ton som ska gälla på den här sajten så länge jag är redaktör. För övrigt har du inte rätt att fordra någonting.

   Att jag svarar offentligt i stället för att bara ta bort din kommentar är för att jag offentligt vill understryka vilka regler som gäller.

   Patrik

   Gilla

  • Redaktionen skriver:

   PS Det är bara en sorts otidigheter som godkänns, nämligen sådana som är riktade mot mig. Jag vill aldrig att det ska kunna uppstå en misstanke om att jag bara godkänner kommentarer från folk som gillar vad jag skriver.

   Patrik

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.