Värdegrunden och Kairodeklarationen

Patrik Engellau

Nu har jag kommit på varför PK-sekten visar sådan förståelse för islam, till exempel varför ärkebiskopen gör gemensam sak med muslimska ledare med nära kopplingar till det Muslimska brödraskapet. Jag skrev till kyrkan och fick ett svar från ärkebiskopen där hon förespråkade ett ”överlappande konsensus” mellan religionerna.

Då förstod jag inte vad överlappande konsensus betyder, men nu har jag börjat fatta, tror jag i alla fall. Det räckte med att åter läsa Kairodeklarationen, de muslimska staternas motsvarighet till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

För några år sedan gjorde Marika Formgren en mycket klargörande distinktion mellan två olika och oförenliga demokratiuppfattningar, som hon kallade ”åsiktsfrihetsdemokratin” respektive ”värdegrundsdemokratin”. Hon skriver:

Den ena sidan, som jag själv tillhör, säger att grundförutsättningen för demokrati är fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri debatt. Endast när alla politiska alternativ har fått framföra sina åsikter och argument i en fri, offentlig debatt kan väljaren/medborgaren på ett informerat och underbyggt sätt forma sin egen ståndpunkt inför allmänna val… Vi kan kalla dess anhängare för åsiktsfrihetsdemokrater.

Den andra sidan menar istället att grundförutsättningen för demokrati är ett knippe åsikter. Åsiktspaketet brukar kallas ”demokratiska värderingar”, eller ännu hellre ”demokratisk värdegrund”, men alternativa formuleringar som ”allas lika värde” förekommer också. Endast när alla människor delar den demokratiska värdegrunden kan vi uppnå demokrati, och därför kan debatten och åsiktsbildningen inte vara fri. Den måste villkoras och begränsas så att människor vars åsikter avviker från värdegrunden inte ges möjlighet att påverka omgivningen… De som ser ett gemensamt åsiktspaket (”värdegrunden”) som demokratins grundförutsättning anser… att det är en demokratisk plikt att tysta meningsmotståndare.

Det finns ett ganska spritt mail där bibliotekarien i Ekerö kommun motiverar sitt – sedermera överprövade och av högre instans ändrade – beslut att inte köpa in Tino Sanandajis bok Massutmaning. Här blommar värdegrundsdemokratins tänkande:

Ekerö biblioteks verksamhet utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, bibliotekslagen samt FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt yttersta syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling… Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna. [Eftersom Sanandajis bok inte recenserats av Bibliotekstjänst] får [vi] söka omdömen någon annanstans ifrån. I det här fallet… ledarsidorna och avpixlat. För oss är inte det trovärdiga källor.

Det verkar räcka med att en bok blir omnämnd på olämpliga sajter för att få giftstämpel av kommunens bibliotekarie. Biblioteket har en agenda. Bara vissa särskilt ädla åsikter ska förekomma på dess hyllor. Det är ganska långt från åsiktsfrihetsdemokratin, du vet det där ”jag hatar dina åsikter men vill dö för din rätt att framföra dem”?

Poängen med värdegrundsdemokratin är att det finns ett regelverk som står över och begränsar yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. I Sverige är det värdegrunden, i Kairodeklarationen sharia. Så här står det i Kairodeklarationens artikel 22:

a; Alla ska ha rätt att fritt framföra sina åsikter såframt de inte strider mot sharias principer.

1 [sic!] Alla ska ha rätt att framföra det rätta och förespråka det goda och varna för det felaktiga och onda enligt det islamiska sharias normer.

c; Information är av avgörande betydelser för samhället. Den får inte utnyttjas eller missbrukas så att den kränker det heliga eller Profeternas värdighet, undergräver moral och etiska Värden eller förstör, korrumperar eller skadar samhället eller försvagar dess tro.

d; Det är inte tillåtet att uppmana till nationellt eller trosmässigt hat eller att göra någonting som kan leda till något slags rasistisk diskriminering.

Det var när jag läste detta som jag förstod vad som kan menas med ”överlappande konsensus”, nämligen att den svenska pk-sekten känner igen sina egna värdegrundsdemokratiska värderingar i islams shariademokratiska uppfattningar. Det är möjligt att ärkebiskopen har mer gemensamt med Muslimska brödraskapet än med Marika Formgren.

Värdegrundsbibliotekarier är samma andas barn som de som jagar Salman Rushdie och Lars Vilks däri att de alla vill underkasta de mänskliga rättigheterna, såsom de exempelvis presenteras i FNs allmänna deklaration i ärendet, ett högre och tvingande ändamål.

Jag förstår nu också att islam är oförenligt med demokratin – ”åsiktsfrihetsdemokratin” – som vi känt den.

39 reaktioner på ”Värdegrunden och Kairodeklarationen

 1. Kuckeliku skriver:

  Tyvärr måste vi för att bekriga den destruktiva galenskapen gå till angrepp också mot vad man kan kalla rättighetsextremism. Rättighetsextremister anser att varje människa har vissa oförytterliga rättigheter som det är skattebetalarnas, samhällets och planetens absoluta skyldighet att betala för under alla omständigheter. Det spelar ingen roll om det just inte finns några ekonomiska och ekologiska resurser kvar. Varje slant, varje liten bit föda och varje liten bördig bit mark måste ovillkorligen användas för att tillfredsställa människors antagna rättigheter. Det är fråga om en extrem vänsterism som är helt och hållet oförenlig med civilisationens och planetens överlevnad och utveckling. Men det bekymrar inte rättighetsextremisterna. Som du hittar i grupper som Läkare utan gränser, Amnesty International och Advokatsamfundet.

  Liked by 12 people

  • gmiksche skriver:

   Listan kan göras mycket längre. Röda korset, Rädda barnen, BRIS,organisationer som tidigare varit oförvitliga, alla har hamnat i samma fälla.

   Liked by 9 people

  • Göran skriver:

   Tror du att det skulle ses med gillande i svenska skolor om eleverna fick lära sig om positiva och negativa rättigheter, och när de väl lärt sig de begreppen tog en diskussion om dem applicerat på den s.k. svenska välfärden?

   Om det gjordes på Södertörns Högskkola skulle det garanterat bli en härdsmälta där.

   Liked by 3 people

 2. gmiksche skriver:

  ”Överlappa” är ett sent tillskott till det svenska språket. Det är taget från engelskan och motsvaras av ”att delvis täcka (varandra)”.

  Det kvittar inte vilket av båda som används. I föreliggande sammanhang ger ”överlappa” en positiv konnotation. Det betonar det gemensamma. Medan ”att delvis täcka varandra” leder en direkt till frågan ”delvis – i vilken utsträckning?” . En fråga som ärkebiskopen och värdegrundsbibliotekarier torde känna sig rätt så obekväma med.

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   När man skriver för en lekman och använder abstrakta termer som är oklara eller svårbegripliga så finns vanligen ett skäl. Antingen att förvirra med oklarheter i ”tjusig” språkdräkt eller för att dölja att någon klar tanke inte ens existerar. (Det är annorlunda om man skriver för en krets där betydelsen av ett abstrakta begrepp är definierad och känd, exempelvis i vetenskapliga sammanhang.)

   Liked by 2 people

 3. Bo Svensson skriver:

  ”stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse, strider mot de mänskliga rättigheterna”

  ”Att kongolesen har mörkare hudfärg än skandinaven, beror på generna.”
  ”Flickor beter sig inte likadant som pojkar.”
  ”Tjuvjägarna måste stoppas.”
  ”De ”mänskliga rättigheterna” är allt för vidlyftigt tilltagna. Man måste begränsa sig till vad som är rimligt att kräva av dem som förväntas bjuda på dessa förmåner.”

  – Förbjudna tankar.

  Liked by 3 people

 4. Johan Löfgren skriver:

  Här är viktigt att inte se ärkebiskopen som själva kyrkan. Hon tycks följa vindkasten om de så går till Mecka och Medina. Hon representerar sig själv med ett starkt vänsterfokus och har en agenda som är rent antikristlig. Agendan är med andra ord inte förenlig med kristendomen. Antje tillhör de skikten som korsfäste frälsaren, förv hans agenda var inte och är inte PK.

  Liked by 2 people

  • goranekl skriver:

   Jo, men har inte detta vänsterfokus representerats av en rad biskopar och ärkebiskopar, som under flera decennier har berett väg för agendan och Antje, som bara är ett verktyg. Blir de många nog, präster och lekmän, uppfattas de som Kyrkan.

   Liked by 1 person

  • Jan Ahlström skriver:

   Med tanke på att landstingen väljer bort en del blodcanceroperationer, tv-nyheterna i går, pga för höga kostnader så ska det nog mycket till innan statens ekonomi (och förstånd) tillåter ovanstående dyrbara och för den humanitära stormakten Sverige mkt känsliga operation.
   Dessutom saknas det kunniga kirurger för att fixa detta.
   Håller dock med om att det brådskar, man kan ju börja med cellgifter så den inte sprider sig till dess nya kirurger förhoppningsvis anländer 2018.

   Liked by 5 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt korrekt. Vad islam och den svenska ”värdegrundsdoktrinen” hotar är inget annat än det fria västerländska samhället eller det samhälle som växte fram som en följd av upplysningstidens tänkesätt. Det fundamentala tankefelet är att man utgår från ett slags evigt och oföränderligt tillstånd. Detta är a priori omöjligt eftersom framtiden är oförutsägbar. Varken det gamla Egypten eller Hitlers tusenårssamhälle kunde fungera i evighet därför att människans värld ständigt förändras. Vissa individer och sekter grips av totaliarismens lockelse med alla de välkända och förödande konsekvenser detta fått under historien. Det är av denna orsak som såväl islam, fundamentalistiskt tänkande i allmänhet som värdegrundstänkandet på alla sätt måste bekämpas eller som ett minimum hållas i strama tyglar. Att ge efter för detta är början till slutet på upplysningstiden och en väg tillbaka till ett slags allmänt barbari och förtryckarsamhällen.

  Liked by 6 people

 6. Pk boogie skriver:

  Så är det, islam är oförenligt med demokrati. Innerst inne så är vi dock alla värdegrundsdemokrater, skulle Muslimska Brödraskapet eller Miljöpartiet salafisterna vara nära att få 50% av rösterna år 2030 så skulle även Marika Formgren vara för värdegrundsdemokrati och vilja förbjuda islam och islamistisk åsiktsbildning. Åsiktsdemokrati är endast möjligt om åsikterna endast går lite isär, som det vara tidigare i Sverige, nästan alla vara socialdemokrater innerst inne, utom en liten ignorerad minoritet, resten kämpade om skatten skulle vara 5% högre eller lägre. Demokrati kan rymma större skillnader än vad som var fallet i Sverige, men det som nu skett med ett i princip obrutet maktinnehav för vänsterliberala partier i 40 år (undantag Reagan) i västvärlden, är att etablissemanget skapat en situation med åsiktsklyftor som är så djupa så att demokratin inte kan överbrygga dem, det knakar i repen på den demokratiska gångbron och den gungar. Ett tecken i tiden är att vänsterliberalerna, som ju är fullt ut värdegrundsdemokrater, allt mera öppet ifrågasätter demokratin, man acceptera inte Trump som demokratiskt vald president, eller Brexit. Värdegrunden är viktigare än demokratin.

  Ett test för om man har gått för långt i att implementera sin version av samhället är om man börjar hata och förakta och tysta de som inte håller med, den gränsen har vi passerat för länge sedan, allt fler hatar och föraktar. Tystade är vi också, vi skriver, utan statligt stöd eller reklam, på bloggar för likasinnade. Demokratin rymmer inte öppen debatt om de åsiktsskillnader som uppstått och den viktigaste av dessa är om immigration och islam. Det är alldeles uppenbart att det saken nu gäller är vår civilisations överlevnad, det handlar om åsikter och kultur, och volymer. Islam är inte förenligt med västliga värderingar varav demokrati är en del, och volymerna från andra kulturer, inklusive den muslimska, kommer att bli enorma, de folkrikaste nationerna kommer snart att bli afrikanska nationer, den ström av människor vi ser nu är en rännil mot vad som komma skall. Turkiets president ser det tydligt och uppmanar sina landsmän boende i Europa att skaffa 5 barn. Europas överlevnad beror inte av att drömma om att vi kan påföra vår kultur på andra utan stål, istället hänger det på att vi kan skydda våra gränser och fylla medelhavet med båtar som vänder migranter tillbaka. Orban gör vad han kan, likt en modern Vlad Dracul. Trump, Orban, Wilders, Farage, Orban och LePen kämpar för vår civilisations överlevnad.

  Demokratin har en avgrund att överbrygga:

  Liked by 8 people

 7. Gunilla skriver:

  Jag hänvisar till uttrycket ‘No demokracy but my democracy’. Det är inte en tillfällighet att många diktaturer kallar sig ‘the democratic republic of .(landets namn)..’. De har ju fått SIN demokrati. L Ohly satt för bara ett par veckor sedan i en morgonsoffa och menade att sådana som framförde ‘fel’ åsikter eller ‘fake facts’ skulle (oklart hur) förhindras att få (fritt) tala sin åsikt.

  Liked by 2 people

 8. Anna Kristina skriver:

  Ur ett marmorblock kan potentiellt ett oändligt antal skulpturer huggas. Men väl huggen blir den bara en. Tankefriheten själv uppträder som en mejsel. Färdigtänkta tankar utgör däremot en färdighuggen monolit – fångad i sig själv.

  De som tycker – eller tror sig om – att ha funnit sanningen – står alltid framför en stel staty. Förklaringsmodellen, ideologin eller religionen är redan given.

  Man upphör då att vara en sökare. Mejseln är lagd åt sidan. Och man bugar inför sin egen tankemässiga stenstod.

  Det är då vissa även går vidare – och ger sig ut på mission. Drar ut på ett intellektuellt härnadståg med den egen sanningen dragen – som ett svärd redo för hugg. Man börjar uppträda kannibalistiskt, för att nedgöra andras falska sanningar, och ersätta den med sin egen. Man rider självsäkert på sanningens höga häst, med rätten uppvisad i ett draget svärd.

  Lite till mans sitter vi alla på olika hästryggar. Vissa hästar står still, rentav ligger ned, andra lunkar, travar eller galopperar. Åter andra går med sänkt huvud mot slakthuset, och blir till salami.

  Målet för ett aggressivt monolitiskt tänkande är alltid världsherravälde. Att utrota andras tankar. Att ersätta dagens tankemässiga mångfald med en enda.

  Det är i just detta den mänskliga enfalden ligger förborgad. För toleransen till andra närs bäst i tanken på att man kan ha fel. Att ingen kan muta in sanningen med stort S. Att det mänskligt tänkta alltid består av en djungel. Och måste så förbli.

  Hårt tuktad natur förvandlas alltid till en monokultur utan mänsklig variation. Dess extrema ytterlighet består i att enbart möta sig själv, som i en spegel. En toleransens verkliga antites.

  Det är där den egentliga skiljelinjen går mellan ”åsiktsfrihetsdemokratin” och ”värdegrundsdemokratin”. Mellan det öppna sökandet – och det redan givna. Mellan den stelna tankens trånga bur – och den fria fågelns höga flykt.

  Liked by 5 people

 9. Jaxel skriver:

  När jag först läser om den i krönikan refererade indelningen i förhållningssättet till demokrati tänker jag att det är väl ändå ingen som på allvar omfattar ”värdegrundsdemokratin” som en sorts förhållningssätt till demokrati. . Fast sen refereras bibliotekariens brev och då framgår ju tydligt att den inställningen till demokrati faktiskt existerar. Fast någon demokratisk attityd är det knappast.

  Sen kommer jag att tänka på Morgan Johansson. Som svar på uppmaningen att uppdatera BRÅ-rapporten från 2005 svarar att någon sådan uppdatering vill han inte se enär: ”att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”. Och detta är landets justitieminister.

  Fast det är ändå lite svårt att begripa att en sådan demokratisyn faktiskt existerar.

  Vad gäller ärkebiskopen är jag ändå tveksam till om det är hållningen till demokrati hon avser med överlappande konsensus. I alla hast ser jag ingen precisering av vad som menas och det hade onekligen varit på sin plats med ett förtydligande. Om jag får gissa så skulle jag tro att en eventuell precisering skulle handla om diffusa utsagor om respekt för människan och människokärlek och liknande.

  https://data.riksdagen.se/fil/0BD5D5F2-9688-4C30-BA00-9EB0D885F85C

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Citatet från Morgan Johansson blev lite avhugget:

   Det blir begripligare så här: ”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.”

   Liked by 1 person

 10. Henric Ankarcrona skriver:

  En utmärkt distinktion.
  Senast igår kväll förde jag samtal med vätutbildade personer. Deras ståndpunkt: inte ska vi erbjuda honom personskydd. Han är en dålig konstnär. Varför ska han få provocera?
  Min ståndpunkt: oavsett hans konstnärliga kvaliteter, ska vårt samhälle garantera hans säkerhet. Islamister ska inte bestämma vad som får sägas i Sverige.

  Liked by 6 people

  • uppstigersolen skriver:

   Vilka förfärliga människor du umgås med. Menar dessa på fullt allvar att bara för att man gjort konstverk som vissa muslimer inte gillar så är det fritt fram att döda honom? Då kan man ju säga till dem att jag gillar inte din åsikt, är det OK att jag slår ihjäl dig?

   Liked by 2 people

 11. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Bra att du tar upp Marika Formgrens skarpsynta analys av ”värdegrundsdemokratin” — som verkligen är samma andas barn som den muslimska Kairodeklarationen.

  Vi har från myndighetshåll hört åtskilliga uttalanden de senaste åren som är tydliga uttryck för ”värdegrundsdemokratin” — egentligen ett rent antidemokratiskt synsätt där den som ex-vis är kritisk mot asylinvandringen ska tystas ner och inte tillåtas framföra sin åsikt.

  En sådan dissident kan hängas ut i hatkampanjer i media, samt även råka ut för allvarliga ekonomiska repressalier i syfte att äntligen få den obekväma människan att hålla truten.

  Sådana metoder brukar vi annars inbilla oss bara förekommer i diktaturländer som de gamla kommunistiska öststaterna inklusive DDR.

  Att Kairodeklarationen förespråkar samma sorts diktatur är förstås ingen nyhet, då islam står fullständigt främmande för det vi i Väst kallar demokrati och yttrandefrihet. Är det detta som ärkebiskopen kallar ”överlappningar”

  Liked by 1 person

 12. Christer Carlstedt skriver:

  ” [Eftersom Sanandajis bok inte recenserats av Bibliotekstjänst] får [vi] söka omdömen någon annanstans ifrån. I det här fallet… ledarsidorna och avpixlat. För oss är inte det trovärdiga källor. ”

  Citatet ovan tycker jag är litet intressant i och med att det uttrycker en åsikt,nämligen att vissa källor inte är trovärdiga.
  Det kan, anser jag i vart fall, vara så att en källa i vissa saker har en egen agenda som jag inte alls är överens med, men det innebär vad jag kan förstå inte att allt den här källan släpper ifrån sig måste vara lögn. Varje utsaga måste rimligen bedömas utifrån sina egna meriter.

  Jag noterar också att : För ”oss” är inte…
  Vilka är ”oss”? Är det bibliotekschefen själv? Har det varit ett personalgemensamt beslut? Hur gick i så fall beslutet till? Hade någon läst boken?
  Om det är så att bibliotekschefen sagt att ”jag (underförstått i egenskap av er chef) anser inte att boken skall köpas in”. Då inträffat det lite knepiga att opposition mot chefen kan få trista konsekvenser i samband med frågor om avancemang och i löneförhandlingar.

  Jag påstår givetvis inte att jag vet, men hela skrivelsen andas sjuklighet. Ungefär som ”Jag har inte läst boken men eftersom den omnämns i positiva ordalag i källor som jag ogillar, så faller den ur vårt/mitt sortiment enligt min värdegrund.”.

  Helt plötsligt blir nu en persons åsikt om en sak vederbörande inte vet något om det som avgör om ett av demokratins fundamenta, nämligen fritt åsiktsutbyte, skall tillämpas eller ej!

  Tala om ett intellektuellt haveri i mästarklass!

  Jag tror säkert att man kan sova ganska gott på en bolster fylld med politiskt korrekt fluff.
  Man skall dock minnas noga att vad som är politiskt korrekt i dag kan var något helt annat i morgon. Uppvaknandet kan bli smärtsamt.

  Värdegrund är ett sådant politiskt korrekt uttryck. Det betyder egentligen inte ett skit.
  Om man ställer frågan – vad är din värdegrund då, så kommer sådant trams som ”allas lika värde”.
  Jaha! Och jag då, som inte tycker som du? Omfattas jag också av allas lika värde? Får då jag också framföra min åsikt fritt och utan påhopp och utan repressalierisk?

  Eller var det möjligen så att allas lika värde tog slut just där?

  Svenska Kyrkan som den representeras av ärkebiskopen och hennes närmaste vapendragare är ”ett allas lika värde” hie. Det är väl det som gör att Islam och dess företrädare skall strykas medhårs till varje pris.
  Damen i fråga (ärkebiskopen) har faktiskt sagt att ”det finns många vägar till Gud”.
  Efter det uttalandet frågade jag på hemsidan hur det egentligen förhåller sig med saken.
  Jag frågade om Svenska Kyrkan har avskrivit Johannes 14:6 (”jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig”).
  Behöver det sägas att svaret har uteblivit?

  Efter litet grunnande kommer jag så fram till att både Värdegrunden och Kairodeklarationen är kvalificerat skitprat enbart tillkommet för att kunna hålla tummen i ögat på folk, men för att kunna göra det på ett förment ”snyggt” sätt.

  Liked by 8 people

  • uppstigersolen skriver:

   Det finns många vägar till Gud säger ärkebiskopen. Jag som alltid har trott att man kommer till Gud när man dör (om man har varit snäll) undrar hur hon menar. Handlar det om den snabba vägen som IS levererar för mig som kristen så skulle jag nog avhålla mig för att vara i närheten av äb eftersom hon verkar ha influerats av IS.

   Liked by 2 people

   • Bengt skriver:

    Ett litet påpekande bara: Den ene av de två rövarna som korsfästes tillsammans med Jesus blev inte lovad att komma till Gud för att han varit snäll! (Vi blir påminda om det vid Påsk).
    Man behöver ju inte nödvändigtvis tolka till det sämsta allt vad ÄB gör eller säger

    Gilla

 13. Hortensia skriver:

  Tack, hedervärde Patrik, för att du lyfter fram formidabla Marika Formgrens befriande geniala formuleringar om rådande motstridiga tolkningar av demokratibegreppets innebörd.

  Måtte allt fler svenskar inom kort lyckas nå fram till din insiktsfulla slutsats och, med avsikt att vidta nödvändiga mått och steg för att främja en anständig yttrandefrihet, våga utbrista:

  ”Jag förstår nu också att islam är oförenligt med demokratin – ‘åsiktsfrihetsdemokratin’ – som vi känt den.”

  Liked by 7 people

 14. Magnus2018 skriver:

  Eftersom ”värdegrunden” styr hela vårt politiska- och mediala etablissemang, myndigheter, statliga verk, stiftelser, organisation som bekostas av bidrag och en del av näringslivet, så måste tjänstemannansvaret åter införas inom vårt gemensamma med kännbara straff som påföljd och självklart ta bort ordet värdegrund inom politiken och våra myndigheter.

  En otroligt bra presentation av de gemensamma dragen mellan värdegrund och sharia med tydliga citat från Kairodeklarationen.

  Jag undrar vilken av nedan demokratier svenska folket väljer, ”åsiktsfrihetsdemokrati” eller ”värdegrundsdemokrati”, ?(sekulär eller religös?)

  Liked by 2 people

 15. Mats Ahlberg skriver:

  Att vi, den ”fria” västvärlden, känner oss tvungna att anpassa oss till islam, är ett stort misstag, som vi kommer att få leva med i många decennier.

  Svenska Kyrkan är numer frikopplad från staten, islam i muslimska länder är snarast en stats-lag. Alla försök att närma sig islam, leder oss tillbaka, i många fall långt tillbaka, från den samhällsordning som utvecklats till idag.

  Att inte fler medborgare inser det orimliga i att vi kliver tillbaka i vårt levnadssätt, istället för att tvinga alla som vill bo här att anta våra livsvillkor och kultur, är helt ”sjukt”. För vem tjänar på att vi backar vår samhällsutveckling flera 100 år? Jag hittar inte något argument för det…

  Liked by 6 people

 16. JAN BENGTSSON skriver:

  Inte en dag för tidigt att inse,
  att Islam o Demokrati,
  enligt vår västerländska uppfattning,
  är i princip oförenliga storheter!

  Kvinnans ställning/jämlikhet, HBTQ frågor går helt på tvärs gentemot vår uppfattning!

  Man erkänner helt enkelt ej, de mänskliga rättigheterna FN har antagit!

  Att sen enskilda Muslimer kan ta avstånd från detta, Sharialag, är en sak,
  fast är de då att betrakta som Muslimer)?

  Tveksamt!

  Liked by 4 people

 17. Benjamin Ängquist skriver:

  Varför inte tala klarspråk?
  Som bibliotekarie, humanist och intellektuell – och framförallt antifascist –
  så betraktar jag Islam på samma sätt som jag betraktar Nazism och Kommunism
  dvs. som en fascistisk rörelse som vill krossa vår Demokrati och Yttrandefrihet.

  Liked by 9 people

 18. Willy Lindqvist skriver:

  Vänstern jagar ”rasister” och förespråkar samtidigt import av människor med islamsk rasistisk ideologi. Det är, har jag insett, vänsterns värdegrund.

  Liked by 2 people

 19. CG skriver:

  Återigen en mycket tänkvärd artikel av Patrik. För mig är kontentan av artikeln att vi har en tydlig orsak till den västliga världens nuvarande handfallenhet och mentala kräftgång. Den ligger i begreppet värdegrundsdemokrati – en demokrati som inte tillåter fritt utbyte av idéer och tankar. Det är förvånande att företeelsen här betecknas värdegrundsdemokrati. Ett lämpligare ord synes vara värdegrundsdiktatur i klar motsatsställning till åsiktsfrihetsdemokrati.

  Liked by 1 person

 20. askenyggdrasil skriver:

  Att någon överhuvudtaget ger sig själv rätten att på ett bibliotek censurera och gallra ut böcker som inte passar deras åsikter är rent ut sagt skrämmande. Det är verkligen på tiden att det skrivs och talas om detta nyväckta intresse för att censurera böcker på våra folkbibliotek. Skall bibliotekarierna fungera som någon typ av åsiktspoliser eller vad är det frågan om? Ett bibliotek skall väl spegla det samhälle vi lever i eller skall de vara kliniskt rena från icke politiskt korrekta åsikter? Hur stor del av alla böcker skall rensas ut, då de inte åsiktsmässigt passar vissa bibliotekarier? Det kan ju bli en hel del böcker som åker på bålet. Det är inte genom censur man skall bemöta andra åsikter utan genom information, diskussioner och debatter. Om man tror att man skapar ett bättre samhälle genom förbud, borttagande och- eller att tysta ned åsikter man inte tycker om, då är man verkligen ute på hal is. Alla svenska medborgare har rätten att själva genom t.e.x läsning bilda sig en uppfattning om saker och ting och det skall ingen liten okunnig, bigott moraltant (gubbe) till bibliotekarie styra över. Biblioteken skall absolut inte var något slags hjärntvättare, utan bara finnas till för att människor på egen hand skall kunna bilda sig en uppfattning om sakernas tillstånd. Ett bibliotek skall inte vara ett politiskt instrument för att få människor att tänka som politikermakten gör. Ett väl fungerande bibliotek skall innehålla det mesta och inte en massa inskränkningar i sitt innehåll, det är förödande för demokratin.

  Liked by 2 people

 21. Sixten Johansson skriver:

  ”Värdegrundsdemokrati” / ”PK-demokrati” = ”demokrati” som uppstår sedan härskarskiktet har framtvingat internaliserat ”rätt” tänkande, talande och handlande. Det politiskt korrekta = den rätt sedda och sagda Sanningen, helt fullkomnad i framtiden. Vid sidan av de politiskt givna riktlinjerna behövs inget fritt sanningssökande, eftersom inget avvikande kan vara sanning.

  PK alstrar mindre blod och mera ord än islam, men totalitarismen är sig lik.
  Värdegrundsideologin har alltså blivit ett fullmoget religionssubstitut, vilket förklarar hatet mot kättare och avfällingar och försvarsmekanismerna mot den existentiella ångest som lätt utlöses, om de troendes verklighetsbild, status och inflytande hotas.

  Trots att PK-vänsterliberalerna är rena materialister verkar de ändå behöva skapa något religionsliknande. Men varför hoppar de svenska kyrko- och frikyrkoledarna på tåget, för de har väl redan en religion? Nej, de har tappat bort sin andliga kompass (om de haft en sådan). Uppenbarligen är deras andliga förståelse och erfarenhet så urvattnad att de inte kan skilja mellan kristendomens andliga kärna och mål och ett rent materialistiskt religionssubstitut (maskerat av godhetsfloskler och -fromleri).

  Vi minns ju från historien hur den världsliga och den kyrkliga makten ömsom har stridit mot varann, ömsom lierat sig. I dagens PK-Sverige och i islam är det världsliga och det kvasireligiösa så tätt hopslingrade att ingen verklig yttrandefrihet ryms mellan de två makterna. Båda är lågpannade, anti-intellektuella, fundamentalistiska. I det samhällsfängelse de har byggt är taket sänkt och inga takfönster släpper in ljus.

  Återigen måste nu tanke- och yttrandefriheten återerövras. Sanningssökandets anda måste bli så stark att den orkar bända isär de kopulerande politisk-religiösa makterna. I detta fria mellanrum måste kritiken, humorn, kunskapen och fantasin klättra allt högre och till sist bryta hål i taket för att släppa in ljus och syre till ännu inte förblindade och kvävda medfångar.

  Liked by 1 person

 22. David Y skriver:

  Förstår inte PK-sekten, och de mer extrema immigrationsförespråkarna vad deras agendor ytterst hotar att leda fram till?

  I förlängningen kan mycket väl Europa, i försvaret av sin egen livsstil, tvingas välja att leva i ett nytt Stor Osmanskt rike, under Erdogan, eller ropa på hjälp från Putin.

  Läser man Kairodeklarationen och samtidigt är en kristen nation sedan 1000 år tillbaka, pekar den största värdegrundsöverlappningen öster ut.

  Kanske något att redan nu börja fundera över för de idag politiskt korrekta. Nog dags att redan nu sätta ned foten…

  Gilla

 23. phnordin skriver:

  Denna krönika ger oss en utomordentlig modell för att begripa vad som händer i PK-folkets hjärnvindlingar. Fri Debatt ställs mot Värdegrundsmakarnas och vissa makthavares i förväg uttänkta idéfoster- det är oemotståndligt bekvämt att inte behöva tänka själv och bara följa strömmen. Länge leve den Fria Tänkaren.

  Liked by 1 person

 24. Jonas Nilsson skriver:

  Ett inte helt oväsentligt begrepp i sammanhanget är begreppet ”religionsteologi”. En av grundtankarna är att de tre Abrahimitiska religionerna: judendom, kristendom och islam har så mycket gemensamt att det får vara både utgångspunkt och sammanfattning. Då blir det inte ens en fråga vad som skulle vara en skillnad, de ”överlappar”.
  En sådan sammanfattning är en del av den religionsvetenskapliga utbildning som prästernas utbildning bygger på. Tyskarna har kommit längre med detta. En orsak är nog att den religiösa kulturen kan vara ännu svagare där än här även om man där förefaller mer orienterad vad som är det grundläggande kristen tro än här. Ärkebiskopen med större delen av det nuvarande kyrkliga etablissemanget har i offentligheten utgått från denna överlappning, inte minst för att undvika all tänkbar form av diskriminering av de andra, tills islamismen tog över scenen. ÄB håller långsamt på att omorientera. Det går inte längre att blunda för att stora delar av det kristna i öster inte längre ”överlappar” som man tänkt sig. De är bortdrivna och i ofattbar stor utsträckning dödade, rakt av.

  Gilla

 25. Johan skriver:

  Det börjar klarna. De här tendenserna att linda in sin snäva politik i ett tjusigt budskap om demokrati har vi sett förr. Deutsche Demokratische Republik var ett exempel. Det blir också alltmer uppenbart att värdegrundsarbetet är en gradvis anpassning till Sharia.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.