Så gör vi i Europa

Mohamed Omar

Får man klä sig som man vill överallt? Nej, om du är polis så ska du ha polisuniform. Då representerar man polisen och inget annat.

En kvinna i en islamisk slöja signalerar att hon är muslim. Det är ett påbud i islam att kvinnor ska täcka sitt hår. När man ser slöjan kanske man tänker: vilka andra av islams påbud tycker denna kvinna att det är viktigt att följa?

För det finns ju också regler i islam som säger att en kvinna inte får röra vid en man. Den regeln är minst lika tydlig. Det finns också regler om att döttrar bara får ärva hälften av söner, att en vuxen man får gifta sig med ett barn, att en hustru inte får gå ut utan sin makes tillstånd och att han får aga henne om hon är uppstudsig.

Ja, det finns massor av påbud och regler. Ska jag utgå från att den beslöjade poliskvinnan bara följer påbudet om slöjan, men inga andra? Verkar det sannolikt? Förnuftet säger att om man är så ivrig att lyda islams påbud att man beslöjar sig, trots allt besvär det medför i våra europeiska samhällen, kanske man även är beredd att hålla på de andra delarna av religionen. Men jag föredrar att slippa fundera. En polis är en polis och representerar den svenska staten och ingenting annat. Därför är det tacksamt att EU-domstolen nu har bestämt att arbetsgivaren får bestämma vad de anställda får ha på sig.

En självklarhet, kan man tycka. Och det var en självklarhet tills vi började få en stor grupp muslimer i Europa på grund av invandringen. Då började kraven om särbehandling. Slöjan är en del av religionen, menar man. Eftersom vi har religionsfrihet måste vi ha slöjfrihet – överallt. Så resonerar Bilan Osman på Expo. Hon menar att muslimska kvinnor ska ha rätt att ha slöja överallt, oavsett vad deras arbetsgivare tycker. Annars skadas de muslimska kvinnornas “religionsfrihet”. Detta visar att Bilan har en annan syn på religion än den vanlige européen.

Europa har varit, och är delvis fortfarande, en kristen kontinent. Den europeiska kulturen är svår att tänka sig utan kristendomen. Gör ett tankeexperiment: ta bort allt som har med kristendomen att göra från det europeiska kulturarvet och se hur mycket som blir kvar. Inte mycket!

En del av vårt kristna arv är vårt sätt att se på religion som en hjärtesak. De flesta européer anser inte att religionen sitter i kläderna, utan i hjärtat. Inom traditionell islam är det annorlunda: en kvinna som inte har slöja kommer aldrig att bli accepterad som en god muslim av moskéfolket. Hon kan bli accepterad som en slarvig muslim, en svag muslim, men inte mer.

EU-domen påverkar inte religionsfriheten på något sätt. Inte ens om man tror stenhårt på att slöjan är en omistlig del av religionen. En muslimsk kvinna som vill följa profeten Muhammeds påbud och strävar efter att vara en god muslim får göra det. Men hon kan inte ha slöja om hon ska jobba som polis. När man är polis representerar man Sveriges rikes lag, inte Muhammeds lagar. Det får inte råda någon tvekan om det.

Och inte bara inom polisen. En arbetsgivare måste kunna bestämma vad som är acceptabel klädkod på hans eller hennes företag. Vad de anställda tror är dock deras ensak. Så fungerar det i vårt Europa. Bra att det nu också är fastställt av EU-domstolen.