Vems är ansvaret?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För ett tag sedan skrev jag en text om att det är farligt om folk får för sig att deras problem egentligen beror på deras överhet, till exempel politiker, kungar, diktatorer eller andra slags potentater, samt, som en följd av detta, att alla lösningar ska komma genom överhetens gärningar.  En del kommentatorer tyckte att det var ett olämpligt påstående från min sida med tanke på hur mycket skada de styrande potentaterna faktiskt gör exempelvis i ett land som Sverige.

Detta är en betydelsefull fråga som är väl värd att brottas lite med. Det är inte självklart vem som har huvudansvaret för olika tillkortakommanden som drabbat i det här fallet Sverige, om det är politikerna eller om det är vi medborgare själva. Ej heller är det uppenbart om överheten eller medborgarna är bäst skickade att rätta till eventuella fel.

Låt mig exemplifiera med de två oftast diskuterade problemområdena, migrationen och skolan.

När det gäller migrationen har Sverige länge varit ett öppet mål på grund av vår – här betyder ”vår” hela folkets – naivitet i kulturfrågor. Nu levande svenskar har inte upplevt annat än vår egen, totalt homogena kultur. Själv var jag säkert tio år innan jag ens såg en svart person. Vi hade sett andra kulturer i filmer och läst böcker om dem, men att de faktiskt i grunden var djupt olika oss själva, den tanken kunde inte tränga in i vårt medvetande. Vi var alla lika troskyldigt blåögda som Stiftelsen Expo som förklarar att mångkultur är som spaghetti bolognese, en italiensk maträtt som funnit fäste i svenska kök under beteckningen spagetti med köttfärssås och därmed får tjäna som själva inbegreppet för multikultur. Expo verkar mena att det bara är kryddorna och klädedräkterna som skiljer kulturerna åt. (Jag översatte från Expos hemsida för min portugisiskalärarinna i Rio de Janeiro. Hon vred sig av skratt. Hon tycker svenskarna är vansinniga. Och då har jag ändå inte berättat om att svenska domstolar frikänner våldtäktsmän som påstår sig ha sovit medan våldtäkten pågått.)

Detta är grunden för migrationsdilemmat. Men under det senaste året, kanske åren, har ansvarsförhållandena förändrats avsevärt. Medborgarna har dragit öronen åt sig, men politikerna har ångat på i en så okänsligt välkomnande extas att till och med Migrationsverket för snart ett år sedan bad politikerväldet att lugna sig.

Min uppfattning är att det definitivt är politikernas fel att vi nu har ett till synes ohanterligt migrationsdebacle framför oss snarare än bara ett besvärligt strul. Och framför allt är de åtgärder som nu behövs – invandringsstopp, till exempel – något som vi medborgare saknar verktyg att genomföra utan helt och hållet åligger politikerna.

Skolans problem känns mer fifty fifty. Politikerna och de övriga pk-isterna i det välfärdsindustriella komplexet har naturligtvis ett avgörande ansvar för misslyckandet. Men vi medborgare är lika stora bovar (och till medborgarna räknar jag även skolans personal, absolut skyldig). Både föräldrar och lärare har abdikerat från sina huvudroller, som är att vara auktoriteter vid uppfostran av det uppväxande släktet. Jag säger inte att vi alla släppt ungarna vind för våg, men nästan. När föräldrarnas lust till eget självförverkligande tar överhanden över plikten att fostra kommer nederlagen som ett skott på posten. (Jag säger inte att föräldrarnas nya värderingar är obegripliga. Tvärtom. Det är ofta roligare att ägna sig åt bergsklättring och skådespeleri än att traggla tyska verb med sina snoriga ungar. Överklasser som haft råd att låta sina barn omhändertas av andra vårdnadshavare än föräldrarna har alltid gjort det. Det gick bra i det viktorianska England. Men svenska kommunala skolor kan inte leva upp till Etons roll.)

Slutsatsen av dessa resonemang är följande: ja, jag tror snabba och korrekta beslut från politikernas sida är nödvändiga och skulle kunna göra underverk för migrationssituationen, men nej, jag tror inte på några quick fixes för skolan. För att greja skolan måste nationens ledare nämligen, tror jag, locka svenskarna att tänka annorlunda medan detta är inte lika nödvändigt när det gäller migrationspolitiken.

Fast om du argumenterar att politikerna inte kan göra det de bör göra med migrationssituationen eftersom svenska folket gillar den multikulturella godhet som ligger bakom och att det krävs ett allmänt nytänkande bland medborgarna även på den punkten så hör jag vad du säger. Men jag tror inte på det. Jag tror att det nytänkandet slagit igenom med full kraft under det senaste året. Inte ens våra döttrar orkar längre försvara migrationspolitiken.

78 thoughts on “Vems är ansvaret?

 1. bjornwiklund skriver:

  Def: nedan
  Learning curve biter ju på alla men det tar olika många försök….
  De som tillhör grupp 1 är de som rörande såväl skolan som migrationen visste/insås vad som borde/skulle/måste göras både operationellt, taktiskt smat strategiskt
  ,edan de i grupp 2 eller ve och fasa de i grupp 3 verkligen hamnade på efterkälken i förståelsen
  Vad vi nu ser är ett skeende där tiden gått så fler i grupp 2 och kanske några få i grupp 3 ”lärt sin läxa” tyvärr så är det ju lika sena på nästa boll dvs lösningar på de problem som blivit mer allmänt kända och accepterade.
  Tyvärr tar man inte till sig det som de i grupp 1 redan för flera år sedan föreslog
  utan man kommer med egna lösningar som är ett decennium efter ”bäst före” dvs fungerar dåligt eller inte alls . . .
  Som en god vän sade: ”Nollor är bra och gärna många också men dom gör ingen nytta om dom får stå först”
  Nu krävs att människor i grupp 1 fär bestämma vägen framåt . . .
  för vi har inte tid med mer ”learning by doing”
  utan nu måste vi göra rätt varje gång, hela tiden…

  Grupperna
  1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
  2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
  3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent .

  Liked by 5 people

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Mycket bra, det är möjligen genetiska skillnader som styr vilken grupp man hamnar i. Historiskt så sturde de från grupp 1, planerade man inte för att sabeltandade tigrar eller grannstammen kunde anfalla, ja då dog man. Vi har gradvis hamnat i en situation där folk som inte ser verkligheten styr eftersom den inte är närvarande så konkret som för 30,000 år sedan. Men vi är på väg dit, de sabeltandade tigrarna är utrotade men klanerna blir allt fler.
   Snart blir grannen mördad.

   Liked by 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Makt och skuld är sammanflätade och i en verklig demokrati skulle det alltså vara vi alla som var skyldiga. – Rätt nära en verklig demokrati skulle man komma med skattebetalarens individuella makt över sina pengars fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen. – Förutsatt att de folkvalda inte hade ambitionen att driva en egen politik för att trumfa över folkviljan. – Dessutom krävs det en fri press med spritt ägande så att den inte fungerar som en samlad maktfaktor med egen agenda.

  Demokrati kräver engagerade medborgare och det blir vi inte med mindre än att vi tar makten/ansvaret över/för skeendet.

  Liked by 1 person

 3. ulf (5 juli...) skriver:

  Avundas dig din ( förmodade ) kunskap i portugisiska!
  Verkar nu helt säkert, vad oss beror, att vi flyttar dit.
  Tänkte på Portugal- Brasilien igår .
  Såg en bild med Pele och Jullen Gustafsson från 2012.
  Vad gäller Eton är ju dylik fostran förbjuden i Sverige sedan 1979…

  Liked by 1 person

 4. Bo Svensson skriver:

  Den planekonomiska undervisningen kommer det aldrig att bli ordning på igen.

  För att släppa ut undervisningen i den friska ekonomin, skall skattemedel som ägnas ändamålet betalas ut i takt med att kunnandet hamnar i ungarna. – Förslagsvis till vårdnadshavarna som då kan köpa undervisning till sina barn på en fri marknad.

  Gilla

 5. Kim skriver:

  Det nytänkande som beskrivs i sista stycket ser jag väldigt lite av i min omgivning. Skygglapparna är kvar och slitna floskler lyfts fram som sanningar. När jag nyligen sade till min välutbildade och intelligenta kollega att Sverige inte klarar av att ha ett flyktingmottagande på samma nivå som 2015 fick jag till svar att det väl beror på om vi kan bygga tillräckligt många bostäder.

  Okunskapen och oviljan att konfronteras med problem är så omfattande att det inte går att föra en vettig diskussion.

  Liked by 8 people

  • Jaxel skriver:

   Jag talade med en god vän för en liten tid sedan. Han är välutbildad och intelligent. Något du har sagt vid något tillfälle har givit mig uppfattningen att även han är kollega till dig.

   Nå, vi kom in på kommunernas flyktingmottagning. Jag sade att det kommer att bli tungt för kommunerna när de skall överta försörjningsansvaret för ”sina” nyanlända. Han menade att de skall inte vara något problem, de syrier som kommit och kommer är ju välutbildade. Underförstått, det borde alltså inte vara något problem för dem att få jobb.

   Visst, just nu kanske det ser OK ut för kommunerna.
   Pengar och sysselsättning kommer in via statskassan och Migrationsverket. Fast, jag får här en association till ett talesätt om konsekvensen av ett olämpligt sätt att uträtta sina behov.

   Liked by 3 people

 6. Anna - själarnas tröghet skriver:

  Det är alltid knepigt att förenkla det svåra. Man kan välja att följa olika tankevägar. Och att många följer samma tankeväg ingår ofta som en del av problematiken.

  Livets väg kantas av vägval. Vi väljer vänner, intressen, livspartner, utbildning, arbetsplats. Men de utgör de större valen. Vi väljer även smått i vardagen. Dagens mat, teveprogram, böcker vi läser. Vi googlar oss faktiskt fram genom livet via våra egna val – i en verklighet. Vi hoppar även fram mellan olika tankar, bygger upp förhoppningar. Alla olika vägvalar skapar och bygger oss själva. Våra vägval blir vårt liv.

  Och här kommer det helt avgörande in. Alla val utgör personliga investeringar, små som stora. Den väg livets kula rullar fram längs med, fylls och styrs av personliga preferenser vävda ihop med ödets nycker. Blir till en del av oss själva och den som andra också ser.

  När då något avgörande fundamentalt går fel i egna och kollektivets mer gemensamma vägval, som inom skolpolitik och migration, kräver det att varje enskild individ mentalt går tillbaka och försöker överblicks och synliggöra alla dessa trassliga vägval hon gjort. Och vart det blev fel.

  Det här innebär ett stort mått av självkritik. Och eftersom val bygger på val, som bygger på val, i en lång kedja, handlar det inte bara om enkel självkritik, utan rentav om ett ifrågasättande av oss själva och vårt eget liv. Och det är stort. Trögheten och oviljan till ärlig självkritik blir då extra påtaglig. Att förneka fakta och rentav verkligheten, själv blir då till ett enkelt försvar av tusentals personliga val. Att förändra sig, att kritisera sig själv, kräver ett stort mått av mod och försök till ärlighet.

  Dags att hoppar över till politikerna.

  Deras karriärer kantas också av massor av val. Deras val har lett fram till maktens höga tinnar och torn. De ser sig som framgångsrika. Och runt sig har de likasinnade som också nått dit upp. Att då börja ägna sig åt självkritik blir då extra svårt. Faktiskt svårare än för den som inte investerat sig upp till den politiska eliten.

  Det blir då snarare populasens behov av förändring i sina liv som tvingar politikerna att ändra sig själva. Förändringens kraft kommer inte då inifrån dem själva, utan tvingas på dem utifrån. Att offentligt kritisera sina egna, i efterhand påvisade felaktiga vägval, som hittills lett till egen framgång, blir då övermäktigt. Och det är den politiska trögheten vi nu ser inom migrationspolitiken. Och även på lägre nivåer inom skolans värld.

  Det är det politiker föraktfullt kallar för populism som till sist tvingar dem själva, att mot det egna jaget, välja en ny väg. Men med en karriärväg fylld av högstämda ord och begrepp, blir detta extremt svårt. Den lyckade vägen upp måste ju även den ifrågasättas på ett personligt plan. De måste gå emot mycket av inre mentala karta, en karta som hittills lett dem rätt i karriären.

  Störst tröghet hittas därför hos de mest framgångsrika. För plötsligt ifrågasätts själva vägen till framgång – de investeringar som hittills betalat sig så väl. Framgångens investeringar kan knappast vara fel när de nått så långt, skriker det egna jagets röst. Att ifrågasätta sig själv och sin egen framgång är näst intill en omöjlighet.

  Det är den trögheten, rentav proppbildningen vi ser inom toppolitiken. Men även inom skolpolitiken och när Nokia dör. Och även i de mänskliga mekanismerna när imperier går under. Människan själv blir offer för sin egen framgång – tills verkligheten själv raserar allt och samhällen går under.

  Liked by 3 people

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Anna; mycket väl formulerat, tänk om sådant kunde platsa på kultursidorna elektroniskt och pappersmässigt

   Gilla

  • Marek42 skriver:

   Motståndet mot omprövning av ens egna vägval ökar dramatiskt med ”fallhöjden” dvs. med hur mycket som finns att förlora ifall man utövar självkritik. T. ex. skulle ytterst få bland våra politiker kunna upprätthålla sin levnadsstandard ifall utvärdering av deras kvalifikationer hade ägt rum på den ordinära arbetsmarknaden.

   Liked by 1 person

 7. Johan Löfgren skriver:

  Jag tror att vi behöver tänka om rejält i politiken. Först är det viktigt att banta det offentliga. Skatten skulle kunna sänkas kanske tio procent. Slöseriet är enormt i offentlighetens namn på alla fronter.

  Sedan behöver vi smarta politiker som tjänar folket och landet. Gör de inte det ska de bort direkt. Som det är idag är demokratin inte heller riktigt fungerande i Sverige. Demokratin behöver alltså ses över för att vi i tid ska kunna stoppa galenskaper. De politiker som styr nu är ett varnande exempel på hur fel det kan bli.

  Skolans område är helt klart svårare. Här är komplexiteten påfallande och politiken rår bara över en liten del. Ska vi nå en positiv förändring behövs en kraftansträngning av hela samhället. Vi måste tillsammans bestämma oss för en resning. För att räta upp de lutande Pisa-resultaten etc. krävs det mycket kropps- och hjärnkraft och då är inte Fridolin rätt man.

  Liked by 2 people

 8. Svarta hammaren skriver:

  Migrationen är det endast en minoritet som gillar om den kommer nära. Ingen svensk vill köa bakom en massa somalier på ICA, de flesta svenskar ogillar nästan allt med invandrarna från mellanöstern och afrika, om de inte uppför sig precis som svenskar. Ett bra exempel är när man sökte frivilliga Stockholm till att husera migranter, var det 50 av en miljon Stockholmare som ställde upp? Dvs att svenskarna vill känna sig goda och överlägsna, men bara 0.005% av svenskarna är villiga att faktiskt frivilligt beblanda sig. Man vill ha det som förr, se svarta barn med flugor i ögonen som vi i vår storhet hjälper via uhjälpen mer än något annat land, tänk. Det är nog sant hoppas jag, snart gillar inte ens döttrarna invandringen, det är makthavarnas fel för de har låtsats att det inte är någon skillnad på att ta hit migranter och att se dem på TV och de dumma svenskarna, 87%, trodde på det. Mycket som sägs nu som självklart var allt annat än självklart för bara 1 år sedan. Det är nu också för sent, vi behöver nu ledare vars främsta talang är att kunna använda våld. Detta kommer inte att vända förrän svenska staten skjuter fler än de kriminella.

  Jag har helt tappat tilltron till det svenska rättsväsendet och om det exempelvis skulle hända mina barn något så skulle jag sluta att gnälla på en blogg och ta lagen i egna händer. En vän till min dotter vill ta med henna med sin mamma på badhus, mamman är socialsekreterare, det finns ingen chans att detta sker, istället så måste jag följa med, som vakt. Jag hatar alla etablissemangspolitiker och media djupt för detta, och hyser ett djupt förakt för stora delar av svenska befolkningen.

  Igår var jag en vända på sjukhus, jag fick dela rum med en invandrare, är det bara jag som tänker, faaan, och som väntat, gnäll, klagan, högljudd familj, massa särkrav, jag står helt enkelt inte ut med deras gnälliga, hycklande, poserande och skräniga kultur. Bit ihop för fan.

  Skolan så håller jag också med, det är 50-50, om inte föräldrar fattar att man inte kan lära sig nåt med mobil i klassrummet, ja men vad fattar föräldrar då?

  Liked by 9 people

  • Anders F skriver:

   Här fick du till det väldigt bra. Tänk vad vi (eg jag) uppskattar skötsamma invandrare som uppför sig precis som den infödda, gamla befolkningen. De är dock rätt få. Vanligen lägger man märke till dem och tänker ”det är fyllskallar eller menafolk”. Och det är det, oftast det senare. (Jag bor i Stockholm.)

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   Jag har sett lite olika siffror på hur många personer som var villiga att, mot betalning, dela sin bostad med en ”nyanländ”. I alla händelser är antalet frivilliga löjligt litet i förhållandet till antalet som talar högljutt för en generös flyktingpolitik. Var finns nu alla de som stolt skriver på upprop för en generös flyktingpolitik. Någon borde fråga dem.

   Här på Östermalm i Stockholm meddelade lokalbladet i slutet på förra året att man inte hade placerat en enda nyanländ. Ändå har vi ju minst ett par kvinnor som hållit en mycket hög profil i frågan. Fast det är förstås en helt annan sak om det skulle komma en själv in på skinnet.

   Apropå svenska värden och svensk kultur får man väl, tyvärr, konstatera att hyckleriet tycks vara utbrett.

   Liked by 2 people

 9. larslindblog skriver:

  På 1980 talet arbetade jag för SIFO med hemintervjuer . En gång per år hade vi frågor om invandring och politik.
  Dom allra flesta tyckte redan då att Sverige hade för stor invandring.
  Men dom röstade trots detta på sitt gamla vanliga parti !!!
  Särskilt äldre sossar har svårt att se verkligheten som den är. Man är fast i gamla myter och trosföreställningar ..man ältar ”skotten i Ådalen ” sjunger ”upp till kamp ” med knutna nävar i luften och hyllar gamle Amalthea -mannen som sprängde en båt med utländska arbetare i luften. Någon driftig person kanske kan starta ett (S)-Exit där drabbade kan få hjälp att hoppa av….få hjälp att hitta nya vänner och samtala med andra befriade .

  Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Så är det. Svenskarna tror fortfarande att de kan få tillbaka sitt sosseri utan de sosseriets konsekvenser de dagligen lider under. Och så var det redan när Gunnar Sträng höjde skatter. Jag måste hela tiden komma tillbaka till analysen att svenskarna saknar empati: ”Det drabbar ingen fattig och det drabbar inte mig.” Drygheten är den dynga sosseriet växer och frodas i.

   Annika plötsligt i Schweiz. Fundera ordentligt på det. Failed state of mind. Failed state.

   Liked by 3 people

  • Björn skriver:

   Före sista valet diskuterade jag med en gammal kompis! JAG ansåg att SD var det rätta alternativet och framförde ett antal argument varför! ”Men vi är ju arbetare, klart vi ska rösta på Socialdemokraterna” säjer han då, UTAN vidare argumentering! Därefter bytte vi samtalsämne!

   Liked by 2 people

   • Björn skriver:

    Skrev först ”sista” i stället för ”senaste” valet, men fan vet, om de som regerar nu får bestämma, så var det nog ”sista”!

    Liked by 1 person

  • Björn skriver:

   Före senaste valet diskuterade jag med en gammal kompis! JAG ansåg att SD var det rätta alternativet och framförde ett antal argument varför! ”Men vi är ju arbetare, klart vi ska rösta på Socialdemokraterna” säjer han då, UTAN vidare argumentering! Därefter bytte vi samtalsämne!

   Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   På vilket parti skulle de som ville ha en mer restriktiv invandringspolitik ha röstat? NRP? Alla riksdagspartier stod bakom den mångkulturella utopin.

   Liked by 3 people

 10. oppti skriver:

  Det som förstärker problemen är vår välvilja parad med vår vilja att välja.
  Vi väljer lika framför olika men ser inte olika som ojämlika.

  Gilla

 11. Lasse W skriver:

  Ja det är politikerna som har svikit. Närmare bestämt om en teknokratgeneration av europeiska politiker som befunnit sig högst upp i näringskedjan som Blair, Bildt, Persson, Sutherland, Mandelson, Juncker med flera och som frotterats mot det transatlantiska storkapitalet i Davos, Bilderberg och Bryssel. Lobbyism! Det var i de sammanhangen som uppfattningen började spridas om ”åldrande befolkningar” och annat som skulle göra det nödvändigt att öka invandringen till Europa.

  Men det handlade egentligen om behovet av fler konsumenter och större marknader för det nämnda storkapitalet det vill säga en ökad globalisering. Som sagt, ansvaret faller tungt på de europeiska toppolitikerna men i bakgrunden har ekonomiska intressen tryckt på och fått sin vilja igenom. Så ser jag det. En gång i tiden var personer som Bildt mina idoler men den vansinniga flyktinginvandringen till Europa och Sverige har förstört allting. En person som Bildt anar nu i efterhand sveket och misstagen. Han ser i folks blickar vad de tänker om honom. Det blev ingen skördetid för varken Carl Bildt eller Fredrik Reinfeldt efter åren som aktiva politiker. Invandringspolitiken förstörde allt. Hurraropen har tystnat. Nu kämpar de för att försöka försvara sin heder. .

  Liked by 12 people

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Det är sant, att Bildt ägnar sin tid åt att håna Trump är talande, det är så vi brukar göra här på förlorarsidan, hån är förlorarens taktik.

   Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Observera att invandring för att öka omsättningen i affärer som redan befinner sig på territoriet inte är globalisering, utan dess motsats, motglobalisering. Globalisering skulle ha betytt att t.ex. ICA öppnar filialer i andra länder. Det är svårt. Motglobalisering är att man låter politiker hämta invandrare som fyller redan befintliga affärer. Det är lätt. För advokater, byggföretag, tjänsteföretag är detta den enda möjligheten att bli en tillväxtmarknad. Man tvingar fram högre konsumtion och mindre sparande, mindre privata investeringar, genom att fördela de pengar som tjänas in på den öppna och fria världshandeln på personer som har grundläggande och enkelt uppfyllbara behov: analfabeter från tredje världen. Detta är vår tids fascism. Staten tar makt från medborgarna och krossar småföretagsamheten och gör storföretagen alltmer beroende av statens välvilja.

   Det är samma hat av verklighet, sanning och vetenskap och hederlig framgång och borgerlig berikning i enlighet med gällande rättvis lag som i mellankrigstidens Tysland yttrade sig i antisemitism.

   Liked by 1 person

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Du skriver: ”Som sagt, ansvaret faller tungt på de europeiska toppolitikerna men i bakgrunden har ekonomiska intressen tryckt på och fått sin vilja igenom.”

   Jag tror att detta är en villoväg. Det vore utomordentligt usla representanter för ”ekonomiska intressen” som ser ökade offentliga utgifter som något eftersträvansvärt.

   Det finns då och då inlägg på bloggen som ser dolska intressen som konspirerar. Jag tror att vanlig enfald/okunnighet nästan alltid är en bättre förklaring.

   Gilla

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Jag har tänkt som du men tvekar, jag tror att vanligt folk underskattar hur mycket hybris som folk som Bildt eller Soros eller ännu värre Rockefeller bär på. Vi vanliga ser livets mening i ett gott jobb utfört på den nivå vi befinner oss, men för varje steg upp så krävs mer och mer för att man skall vara relevant och nöjd med livet, det gäller hela tiden att ta ett steg till, så på det högsta pinnhålet så blir spelet att förändra världen på något sätt, annars är man plötsligt irrelevant, se på Bill Gates.

    Liked by 1 person

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo detta är ju vad det handlar om, kanske inte helt nya tankar men nya variationer på temat. Tyvärr tror jag det handlar om en ganska lång uppförsbacke.
  Om vi börjar med föräldrarna. Fram till den dag flera inser att de måste ändra på sig är en process i flera steg:

  Uppvaknande: Dit är det långt fortfarande, hur många mammor med barnvagn ser man som inte leder barnvagnen med en hand och kollar mobilen med andra handen.
  Om och när man väl vaknat så koncentrerar man sig främst på att förbättra den egna situationen, ska vi flytta, var finns det bra dagis och skola?
  Att dessutom göra en koppling till samhällssituationen kan komma att ses som ett mycket långt steg

  Så har vi politikerna: Där tror jag tyvärr att det måste till förändringar av vilka som blir politiker, folk med annan bakgrund än politisk broiler behövs, typ polisen i Örebro eller Trump. Det känns inte som att en sådan utveckling är nära förestående. Den nuvarande maffian (kanske lite väl starkt ord i sammanhanget) håller ihop och bidrar nog till utsorteringen av dem som enligt deras synsätt inte passar in. Titta bara på hur en f.d. statsminister och tillika politisk motståndare hyllar en kriminell ledande politiker under pågående rättsprocess. Likhet inför lagen gäller inte för oss självutnämnda besserwissrar, eller handlar det bara om tilltagande senilitet, kan ju komma i 70-årsåldern

  Liked by 2 people

 13. Hortensia skriver:

  Jag kan bara instämma, Patrik, men förhoppningsvis kommer den nya ”hållbara” migrationspolitiken att ”säkerställa” massrepatriering och avskaffandet av multikultilagen, vilket i praktiken bör ge svenska skolor lugn och ro, och reella resurser, att fokusera på effektiv utbildning…

  … istället för att lägga oändligt mycket tid på att indoktrinera de välartade (svenska flicke-)barnen med en politiskt korrekt värdegrund, så att de kunnat förmås att vanvettstolerant kulturrelativisera sina vanartiga (nysvenskt hypermaskulina) klasskamraters kunskapsförakt, aggressivitet och förfärliga språkbruk.

  En svensk skola, med betoning på svensk, där samtlig personal talar riktigt g-o-d svenska och ägnar sig enbart åt att förmedla vetenskapligt belagd information enligt vetenskapligt beprövade metoder till elever, vars föräldrar redan lärt dem att bete sig som folk, är rimligtvis helt i linje med den svenska folkviljan och skulle snabbt kunna få PISA-skammen att falla i glömska.

  Liked by 1 person

 14. Min strand på ett vykort skriver:

  Dagens komik, CNN reportern säger att det var svårt att ens hitta spår av upploppen till bilder i bakgrunden med ett antal brinnande bilar.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Fake News, vilken skamlig uppvisning i uppenbar ohederlighet.

   1. Carl Bildts kommentar om Orange County: Detta county har tre miljoner invånare och innehåller, det vet jag eftersom vår concierge var noga med att peka ut dem, flera no-go-zones. Om man tar tätbefolkade områden med no-go-zones i Sverige, t.ex. Stockholm, Malmö och Göteborg, som tillsammans har tre miljoner invånare, och lägger till Borlänge och Borås och Örebro o.s.v. tills man uppnår tre miljoner, så är det mycket tveksamt om brottsligheten verkligen är högre i Orange County. Bad. Bildt, gå och bada!

   2. Den brottslighet och de allvarliga problem som Sverige har på grund av invandring redan före katastrofen och genomklappningen 2015 tas till intäkt för att denna katastrof och genomklappning INTE orsakar brottslighet och allvarliga problem, eftersom den ännu inte hunnit bidraga till detta på ett mätbart sätt och eftersom alla möjligheter att mäta det medvetet inte untyttjas. Jag heter Tom Tvärtom!

   Liked by 3 people

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Så är det förstås, de uppenbara felsluten är staplade på varandra så man vet inte var man skal börja. Ett exempel är veckans brott där MSM skjuter sig själva i foten genom att bjuda in Springare, GW är som vanligt ohederlig på ett subtilt sätt.

    Ett exempel på felslut, man låter en ”kriminolog” ( är det det synonymt med vänsterextremist) förklara ”helikoptereffekten”. Först låter han påskina att invandrare bara är dubbelt så kriminella som svenskar, jag gissar att en uppdatering av BRå siffror ger vi handed minst en faktor 10 och minst en faktor 100 för grova brott, om man rensar för kineser och finnar etc. Sedan kommer helikoptereffekten, 99 av hundra invandrare är inte LAGFÖRDA. Därför har vi inget problem eller? Låt oss anta att det är sant, tänk sedan på Rinkeby nyligen, man lagförde INGEN! Dvs en enorm massa brott begås så klart utan att brottslingar blir lagförda. Sedan för varje lagförd, hur många brott, utöver det han lagförs för har brottslingen begått? Slutsatsen är att den stora mängden brott hamnar helt utanför statistiken. Hur många blir straffade för bilbränder? Vad är ens straffet? Som snatteri?

    Sedan, Springare säger att 20 av 22 grova brott begås av invandrare, dvs nästan alla. Så denna 1% växer proportionellt mot antalet nyanlända, så den svenska brottsligheten kommer att dubblas varje gång invandrarpopulationen dubblas, dvs att nästa gång det sker kommer vi att hoppa förbi många stater i ett jättekliv.

    Liked by 2 people

  • Björn skriver:

   Själv tror jag inte på att brottsligheten kommer att öka PROPORTIONELLT mot ökningen av antalet nyanlända, utan snarare i kvadrat eller kanske t.o.m kubik i stället! Brott föder nämligen nya brott! Dessutom passerar de flesta UNDER BRÅ:s manipulerade radar! Folk anmäler helt enkelt inte längre, eftersom det känns totalt meningslöst, och bara orsakar besvär för dem själva!

   Gilla

 15. Magnus skriver:

  Visst är det så att vuxenvärlden jagar egen förverkligande av karriärer, intressen, prylar och bekräftelser. Det är helt korrekt och samtidigt tappat greppet som generationer tidigare sett som sitt kall i att uppfostra, lära och vägleda sina Barn.

  När vuxenvärlden tappat sitt ansvar som de mogna vuxna den vuxna bör vara, tappar vi också barnen på vägen.

  Men, detta är djupare än att medelklassen har velat bli som en överliberal överklass men samtidigt saknat de ekonomiska resurserna!

  Problemet är att politiker och opinionsbildare under otroligt lång tid brutit ner vikten för föräldrar att vara förälrdrar, alltså vikten av familjens ansvar och vind för våg släppt taget om sina barns uppfostran och vägledning till dagis, förskola och skola. Allt för att båda föräldrarna ska jobba 100% och göra karriär. Målet för politikerna är mera skattekronor till välfärdskomplexet medans politikers argument är jämställdhet. Mer pengar till deras lekstuga och olika förverkligande projekt till deras geliker och alltså mer pengar/mutor för att få väljare.

  Skolan indoktrinerar barnen och ger barnen mutor i form av makt över sin egen skolgång, snart hela utformningen. Barnen ska vara delaktiga i besluten? Barnen gers möjligheter att leka opinionsbildare i den svenska offentliga debatten!

  Sverige värdesätter inte längre familjen, familjen är något kränkande för de som inte är en del av en kärnfamilj, allt som är majoritet är av ondo mot minioriteter. Att mänskligheten kunde bli så efterbliven är en gåta för mig. Målkonflikterna byggs på hög och denna hög blir bara högre och högre. Snart återstår bara två vägar, antingen att backa bandet eller att göra oss alla till könlösa enäggstvillingar likt hermafroditer utan en tänkande hjärna.

  Tycker ni att denna text är skruvad? Då är min fråga till er hur alla dessa målkonflikter ska kunna bygga en sund civiliserad värld?

  Liked by 7 people

  • Gert B. skriver:

   Texten är rättgängad! Det är exakt som du skriver. Tidigare ikväll hörde jag på P1 om den kvinnliga frigörelsen. Suck! I min mening är det Grupp8 , kårhusockuppation och den vanvettiga vänstervågen som var fröna till vårt samhälles undergång.
   Snart är det skördedags …

   Gilla

 16. MartinA skriver:

  ”Vi var alla lika troskyldigt blåögda som Stiftelsen Expo ”

  Det var fan det dummaste jag har hört på flera månader. PE framstår alltmer som ondskans apologet och som etablissemangets arriärgarde.

  Gilla

  • akesundstrom skriver:

   Förvisso en olycklig formulering, speciellt antydningen att alla svenskar är lika selektivt förblindande som den extrema vänsterorganisationen Expo. Men om ”vi alla” välvilligt tolkas som ”en stor majoritet”, så ligger väl detta ändå ganska nära en beklaglig sanning om effekten av den socialistiska indoktrineringen under det senaste halvseklet. Din egen slutsats, Martina, blir i det ljuset, och med all respekt för din reaktion, något överdriven. Du har förstås rätt i att många godhjärtade i naiv okunnighet försvarar ”ondskans och etablissemangets arriärgarde”. Men för Patriks vidkommande handlar det rimligen om ren tanklöshet. Kanske anledning för att honom själv att kommentera tolkningstvisten?

   Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Ja, ”alla” var en överdrift. Jag har lärt känna MartinA och tycker att han för det mesta har rätt men att han ofta uttrycker sig rättframt men onyanserat. Hade han skrivit sådär om någon annan än mig så skulle jag inte ha godkänt kommentaren.

    Patrik

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Expo har varit centrala i förstörelsen av sverige. De har målmedvetet eliminerat allt motstånd och gjort nationalismen illegitim för svenskar. Det finns också andra problem med PEs beskrivning. Skall man skriva om Expo skall man noga sätta sig i Expo innan man gör det. Okunnigheten eller den spelade okunnigheten i artikeln ovan är oacceptabel. För övrigt finns det en av PEs stadiga kommentatorer som har skrivit mer detaljerat om Expo än nästan någon annan. Jag säger inte att han har rätt i allt men man bör dock ha läst det han skriver om man skall använda Expo i en text.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tycker att etablissemangets arriärgarde var ett träffande och framför allt kirurgiskt precist uttryck. Det intryck Martin därmed förmedlar är inte svårt att få. Det kan ju för all del vara en missuppfattning. Vi pratar ju bara med varandra. Vi sitter inte till doms. Varför så stingslig?

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    @Fredrik
    Nu kan inte jag tänka mig annat än att etablissemanget har ännu större klagomål på PE än jag har. Och vi kan inte alla vara obalanserade och obehärskade. Om man tänker efter så har vi anlänt till denna hemska plats genom de små stegens tyranni. Vad är det som säger att inte PE är vår Fabius?

    Gilla

  • akesundstrom skriver:

   Men nu har ju Patrik medgivit att ”vi alla” var en överdrift, då finns det väl inte så mycket att tillägga i det ämnet?

   Men rent allmänt kan jag hålla med Fredrik om att ”arriärgarde” var ett träffande uttryck för en ibland alltför defensiv hållning från vår värderade bloggvärds sida. Han bidrar med tänkvärda iakttagelser, men slutsatserna är ofta tamare än analysen borde kunde motivera.

   Gilla

 17. educaremm skriver:

  Att vilja försöka få invandrade människor eller även minoritetsgrupperingar i Sverige, att frivilligt avlägsna sig från både sina traditioner, sina kulturella ideal, sina minnen, sina seder och bruk, och därmed sina kulturella identiteter, till förmån för en dekadent, sexfixerad, vulgär, självförstörande, självförnekande, självhatande och självutplånande, mallig, högfärdig och självgod kulturell identitet som den västerländska, eller som den svenska, det är nog inte det lättaste företaget att kunna ro iland med….

  Det är ändå inte invandrare i första hand som haft inflytande nog, har möjligheter till, eller resurser till, eller är fokuserade på, eller villiga till, att vilja förstöra Sverige?

  En nedmontering av alla former av nationell stolthet, nationskänslor eller kulturbevarande och identitetsbevarande, för de olika europeiska befolkningarna och folken, sedan efter andra världskriget, står nog ändå inte främst muslimer för, utan det har de europeiska folken själva försvurit sig åt att stå för. Alltsammans i s.k. godhetens namn, som då tolkades vara att komma så långt bort från alla former av hyllande av den egna nationen med alla dess uttryck, språk, kultur och etniska profiler, som möjligt…

  Detta står främst liberala, ny-moderata, ny-liberala, samt naturligtvis alla andra kommunistiska och socialistiska européer, alldeles själva för, genom sina alldeles egna (politikers) val och beslut om tex mångkulturella samhällen och invandring….

  Berusade och indoktrinerade med allsköns moderna ideologier, (som i en social och kulturell verklighet ganska så lite stämmer överens med hur människor, hur människan som varelse, verkligen fungerar i en praktisk praktik), har de trampat fram och på allt som kunnat beskrivas vara kulturellt självbevarande och gladeligen velat importera, till hjälp i sitt heliga och högtravande värv, så annorlunda och så kontrasterande kulturella traditioner, språk och folk som möjligt, i fullkomlig övertygelse om den egna godheten…

  Politiska moderna ideal, som vill kallas för att vara – korrekta politiska ideal – , är därför kanske ändå i en realitet – inkorrekta politiska ideal – ?

  (Detta eftersom dessa politiska ideal inte vill ta hänsyn till hur människan som varelse fungerar just i en social och psykologisk verklighet…)

  (Politisk meningsfullhet, eller känslor av samhälleligt ansvar, omtanke och god vilja, kan försvinna för alltfler, och risken för samhällskollaps öka. Kanske inbördeskrig i olika allvarsgrader då hotar, alternativt en öppen polisdiktatur.)

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Invandrare från Polen och Ungern efter andra världskriget och på femtio och sextiotalet har haft mycket stort inflytande på förstörelsen.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, Educaremm, Sverige kommer att bli det mogna – och sedan övermogna – äpple, som tydligt visar hur instabil och självdestruktiv den västerländska civilisationen under den blanka ytan egentligen är i sin rena materialism, hedonism, nihilism, totalitarism och förljugenhet. Utvecklingen pekar mot islamsk eller globalistisk diktatur eller bådadera. Alternativet skulle vara en fusion av gammalt och nytt tänkande: realism förenad med idealism i olika former, naturlig konservatism vid sidan av inspirerande futurism, naturvetenskapligt tänkande sida vid sida med djupare förståelse av det andliga / religiösa. Den vägen går att staka ut, men dess första och långa etapp går i myrmarker under fientlig beskjutning och risk för bakhåll.

   Liked by 2 people

 18. akesundstrom skriver:

  Jag tror att både Patrick och kommentatorerna missar den allra viktigaste orsaken: statens styrning av universiteten och forskningsanslagen. Det är en mutad och därmed också ohederlig eller rent av prostituerad intelligentia som håller liv i det politiskt korrekta manipulerandet och ljugandet. Lösningen är förstås att återställa universitetens oberoende och avveckla de gigantiska statliga forskningsstiftelserna samt återlämna de f d löntagarfondernas pengar till medborgarna i form av kraftigt sänkta skatter. Då blir det garanterat ett annat ljud i skällan, vilket i sin tur bidrar till ett återupprättande av en sant demokratisk ordning.

  Liked by 5 people

  • Björn skriver:

   Jag hoppas SD, efter valet 2018, ser till att det görs rent hus på de tre översta våningarna inom samtliga myndighets-hierarkier och sen tillsätter nya chefer efter kompetens i stället för politisk hemvist, samt inrättar nån slags övervakande styrelse bestående av politiker, fördelade efter valresultatet! Det måste bli ett slut på att självsvåldiga myndighetschefer tillåts härja fritt och till o med skada landet genom feltänkta och/eller extremistiska beslut!

   Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    @Björn. Det är faktiskt det enda realistiska alternativet. Tyvärr eller tack och lov att det överhuvudtaget finns något alternativ som är någotsånär realistiskt.

    Över tiden har det visat sig att alla drömmar om att det skulle finnas tillräckligt många överlevare hos M, C och S gamla garden för att göra uppror internt varit drömmar och inte mer. Någon elit – i positiv bemärkelse – som ser det som sitt ansvar att tänka i ett längre tidsperspektiv än medelsvensson och agera därefter till samhällets fromma finns inte längre. Den elit vi har definieras genom sin ekonomiska, mediala eller politiska status. Heder och samvete är passé. Hos eliten.

    Liked by 1 person

   • Gert B. skriver:

    Räcker inte! Minst hälften av alla myndigheter måste läggas ner. Till att börja med.
    Sedan hårdgallras det i resten av beståndet!

    Gilla

   • akesundstrom skriver:

    Det må vara sant att myndighetschefer ibland agerar självsvåldigt, men oftast handlar det bara om övertolkningar av direktiven från Rosenbad. I vilket fall, så vilar ansvaret för vad myndigheter har för sig helt och fullt i knäet på den sittande regeringen, som ju har både rätt och skyldighet att ingripa om en GD missköter sig genom att fatta beslut i strid mot lagar och instruktioner. Att skylla på underhuggarna är vanligt sätt för statsråd att ducka i besvärliga ärenden, det oskicket finns det ingen anledning att tolerera eller uppmuntra.

    Och att fördela chefsposter i enlighet med valresultatet lär inte heller förändra någonting, eftersom 7-klövern är så bedövande enig i nästan allt. Det är själva demokratin som är dödligt skadad. Det krävs mer radiala reformer för att bryta denna negativa trend, t ex införande av beslutande folkomröstningar, som i Schweiz.

    Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  Det går inte att backa bandet, vare sig för skolan eller för migrationen med alla dess följdverkningar i decennier framöver. Svenskarna måste få så hårda smällar att minst 90 procent får kontakt med verkligheten – igen – eller för första gången! Sedan måste de tålmodigt börja bygga upp ett annorlunda och robustare samhälle. Som efter ett krig, eller snarare inbördeskrig, vilket gör det mycket smärtsammare och svårare.

  I höst vet vi mer om utvecklingens hastighet. Och nästa höst blir extra dramatisk, men det är osannolikt att vi kan få ett fungerande politiskt ledarskap, fast Sverige redan nu skulle behöva en expeditionsministär med extraordinära befogenheter i stället för dessa lallande fånar som nu leker politiker och myndighetschefer.

  Men det räcker inte att bara önska sig kompetenta och mogna ledare. Sverige kan inte resa sig om inte hela den självkastrerade, stollfeminiserade befolkningsmajoriteten genomgår en fostran till vuxenskap. Den är infantiliserad efter att i decennier ha levt i en kollektivt självbespeglande, mobbstyrd, låtsasgod fejkverklighet. En stor del av befolkningen står mogenhetsmässigt på en sorts hjälpklassnivå, fast den har ockuperat klassrum, lärarrum, rektorsexpeditioner, skolverket, riksdagen och regeringen, för att inte tala om rättsväsendet och resten av samhällsapparaten. Vilka skulle kunna leda och fostra alla dessa självgoda hjälpklassare? Bara den hårdhänta verkligheten under det närmaste decenniet.

  Men det är viktigt att samla och bevara all kunskap som kan hämtas ur skeendet och inte låta dagens inkompetenta etablissemang etsa in sin förljugna tolkning i det kollektiva medvetandet och historieskrivningen. Det omutliga sanningssökandet är viktigast, oavsett vilken verklighetsbild man från början har. Det måste hos var och en leda till insikt om de egna misstagen, vilket sedan måste följas av uppriktig ånger och offentlig avbön. Annars sker ingen verklig mognad och utveckling, vansinnet lever bara vidare i nya former. Ytterst få av verklighetsförnekarna och mobbarvärstingarna har bett om ursäkt, vilket visar hur omogna de är som människor. Bara gröna kart – en del med rutten kärna. Men förr eller senare kommer även de att dunsa i backen eller ryckas ner, hur omogna de än förblir.

  Liked by 2 people

 20. Lars skriver:

  Patriks åsikter om vad som bör gälla då det rör sig om etniska svenskars åsiktsbildning om den svenska överheten är symptomatiska för all centraleuropeisk till Sverige tämligen nyligen invandrad överhet.Även sådan centraleuropeisk nyinvandrad överhet som t ex ”Bonnier” (Loeb/Gutkind) samt Wolodarsky har säkert liknande åsikter om åsiktsbildningen hos de etniska svenskarna.Det är en fascinerande likhet.Folkskolelärarpekpinnen och näsknäppen minsann.Indraget lördagsgodis?

  Liked by 2 people

 21. Gösta Oscarsson skriver:

  Jag tror tyvärr att ”folket” ännu inte är moget för de ganska råa insatser som behövs för att stoppa immigrantflödet. EU försöker fixa detta genom att muta diverse länder söder om Medelhavet men kommer troligen att misslyckas och då måste vi själva uppträda resolut. Och kan vi det? Efter några obehagliga ”incidenter” som utförligt täcks av våra media så kommer krav på humant uppträdande.

  Den svenska snällheten är vårt problem. Och det finns partier som ställer upp som exponenter för denna befolkningens snällhet. För att inte tala om våra media.

  Liked by 2 people

  • akesundstrom skriver:

   Några ”råa insatser” behövs inte all. Du kritiserar snällismen, med rätta, men sväljer en av deras gängse ursäkter. För att stoppa det särskilt ymniga immigrantflödet till just Sverige, räcker det att ändra våra bidragssystem. Så länge våra regler är mer generösa om omvärldens, vet flyktingsmugglarna vilken slutdestination de bör föreslå sin kunder. Marknaden styr, krångligare är det inte. Det enda problemet är politikens Reinfeldtare och Löfvenare inte låtsas förstå detta elementära faktum – därför att de föredrar maktens sötma levererad av ett sönderfallande miljöparti. Vars språkrör i sin tur bedrar sina egna naiva gräsrötter och välmenande men vilsna supporters som förre DI-krönikören Mr Trend, d v s Bertil Torekull.

   Gilla

  • akesundstrom skriver:

   Rättad version (ett ”att” hade fallit bort)

   Några ”råa insatser” behövs inte all. Du kritiserar snällismen, med rätta, men sväljer en av deras gängse ursäkter. För att stoppa det särskilt ymniga immigrantflödet till just Sverige, räcker det att ändra våra bidragssystem. Så länge våra regler är mer generösa om omvärldens, vet flyktingsmugglarna vilken slutdestination de bör föreslå sin kunder. Marknaden styr, krångligare är det inte. Det enda problemet är att politikens Reinfeldtare och Löfvenare inte låtsas förstå detta elementära faktum – därför att de föredrar maktens sötma levererad av ett sönderfallande miljöparti. Vars språkrör i sin tur bedrar sina egna naiva gräsrötter och välmenande men vilsna supporters som förre DI-krönikören Mr Trend, d v s Bertil Torekull.

   Gilla

 22. Stig Fölhammar skriver:

  Jag vill hålla mig till skolan och i denna fråga vill jag nog anse att politikerna – främst de inom SAP har det största ansvaret för situationen. Före friskolereformen på 90-talet var nämligen Sveriges skolsystem nästan lika monolitiskt som i DDR. Systemet hade också vilket jag förstått först nu hämtat sin förebild från just DDR (Östtyskland)!

  När det svenska skolsystemet gjordes om på 60-talet var huvudarkitekten socialdemokraten Stellan Arvidsson. Denne man var även ordförande i Föreningen Sverige – Östtyskland (DDR) och försvarade mycket långt fram i tiden DDR. Det finns en avhandling om Stellan Arvidsson liv och verk, som SvDs Per Gudmundsson skrev om i slutet av oktober 2016.

  Arvidsson hämtade alltså föreställningarna om hur den svenska skolan borde utformas från DDR. Den svenska skolan skulle bana Sveriges väg mot socialismen. Följaktligen fick vi ”Enhetsskolan” (på försök i några kommuner) och därefter den allmänna grundskolan 1962. Därmed försvann det tidigare parallella skolsystemet och den s k ”streamingen” (uppdelning av eleverna efter förutsättningar som förutsattes avspegla sig i betygen). Möjligheten försvann för de elever med, som det kallades, ”läshuvud”, som tidigare på sina betyg från 4:e eller 6:e klass tidigare kunnat välja att gå vidare till en realskola från den allmänna obligatoriska folkskolan.

  I försöksvarianten ”Enhetsskolan” kunde dessa elever ännu välja en teoretisk linje (g = gymnasieförberedande). Denna möjlighet försvann emellertid i ”Grundskolan”. Där var alla tankar på ”streaming” borttagna. Samtliga elever skulle gå tillsammans under 9 år. Visserligen fanns det möjligheter för de elever som önskade att välja ”lättare” matematik och första respektive andra främmande språk. Dessa lättare varianter kallades för ”särskild kurs” och togs sedermera bort eftersom de ansågs och säkert även upplevdes som stigmatiserande.

  Friskolereformen bröt upp det monolitiska DDR-inspirerade skolsystemet. Detta var ytterst välkommet, men reformen ägde rum alldeles för snabbt och mycket slarvigt. Reformen gjordes mer med avsikt att låta kommunerna ta över ansvaret för skolan än för att lösa de problem som skolreformerna på 60-talet hade skapat. Rätt genomförd hade reformen antagligen blivit en väg tillbaka till parallella skolsystem, med streaming och med innehåll som i större utsträckning tjänat eleverna.

  Det finns åtskilliga personer, inte minst inom den ”gamla vänstern”, bl a Jan Myrdal och Olle Svenning som har ondgjort sig över att skolreformerna på 60-talet. De stora förlorarna anser båda Myrdal och Svenning vara arbetarklassens barn, eftersom det är dessa som får minst med sig hemmifrån, när de börjar skolan och under skoltiden.

  Liked by 2 people

  • Hortensia skriver:

   Jag vill minnas, att den lättare varianten av matematik eller språk, kallades ”allmän kurs” och den svårare kallades ”särskild kurs”, och att den uppdelade undervisningen förekom ända in på 80-talet.

   Gilla

 23. STS skriver:

  Hr. PE:s dagsfärska inlägg vilar på att ”de andra” – det offentliga Sveriges höga vederbörande – har makt att ”styra riket” bort från det ”vi” ser och ogillar, särskilt på migrationens område.

  Har höga vederbörande verkligen den makten, att forma samhället efter sin (”vår”) vilja också i fall av motstånd; att – om Ni så vill – inom Svea Rikes gränser erövra Rinkeby åter?

  Vad vi ser i dagens Sverige är tvärtom, menar jag, den offentliga maktens förfall i ”vanmakt”, i den maktlöshet som måste låta allt ske då ”vi alla” – även höga vederbörande – saknar val: Vi kan bara se på det som sker, några av oss med växande förvåning; andra med tilltagande irritation; all i allt djupare missmod, kanske då vi anar vad redan Homeros gestaltade:

  Till flertalet av oss har Ödet givit vanmaktens lott; till andra en heroisk lott, att falla i vanmakt men inte i glömska; Och vill Du trotsa Ödets vanmakt, ja då måste Du handla likt Odysseus; den listigt fräcke, lömskt opålitlige som egensinnig skrev om maktens spelregler – krigets lagar – på Ilions slätt. Så återgav han makten dess mest brutala ansikte, om morgonen synligt också för naiva trojaner. Och då var det för sent.

  Vem är Aftonlandets Odysseus – eller Sveriges? Och vem är Du – trojan, hellen – minns att de alla förlorade. Eller är Du kanske Vergilius Aeneas på flykt från Trojas likbål?

  Är jag alltför poetisk? Reagerar Du på Ödets makt – vår vanmakt – och finner metaforen förlegad?

  Då reagerar Du som statsminister Löfven (s) när han, för ungefär ett år sedan, slog fast att Sveriges framtid inte bestäms av Ödet utan av ”oss”, genom ”våra” val. Den stackaren förstår inte vad antikens hellener begrep; att envar bär sitt öde från vaggan till graven och visar det i sina val, särskilt i ”extrema situationer”: hur Du då handlar säger mer än tusen ord om vem Du är ty hade Du valt annorlunda, ja då vore Du inte Du!

  Achilles, Agamemnon, Odysseus – de kunde inte handla annorlunda. Det kan inte heller Du eller jag.

  Kan Stefan Löfven (s) handla annorlunda? En avsutten Metall-ordförande som blivit handelsresande – en lagom svensk version av Basil Zaharoff – på maskerad Teheran (tack, Helena Edlund, DGS:16/2); ja, då kan han plötsligt inte handla annorlunda, om vi skall tro vanmaktens kolportörer, fulla av ursäkter för det som aldrig kan ursäktas.

  Kan hr. Löfven (s) handla annorlunda i Rosenbad?

  Frågan är väl närmast: Kan hr. Löfven (s) över huvud taget handla – om det inte är fråga om affärer och handelskontrakt? (Och varför är vuvuzelorna så märkligt tysta?)

  Mvh/sts

  PS. Är ”skolan” i termer av makt och vanmakt annorlunda än t ex migrationen? Nej, det är den inte, och det borde hr. PE – upphovsman till VIK-metaforen – faktiskt förstå. DS

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Sveriges höga vederbörande hade självfallet haft makt att förhindra tillkomsten av Rinkeby m fl no-go zoner. Genom ett konsekvent agerande från första ögonblicket. Genom att upprätthålla lag och ordning. Men de har saknat insikt eller i vart fall viljan att styra skutan åt rätt håll. Skutan har kommit ur kurs. Menigheten som sitter i båten befinner sig under däck. De kan inte se vart färden går. De börjar fatta misstankar om att den inte går dit de tror. De har litat på den information som kommer ner från bryggan där styrman och befälen sitter och från utkiken där media har tagit plats. De får ro som galärsklavar mot ett mål som inte är deras.

   Även vanmakt hos dem som innehar makten är en sorts makt. Makten att förhindra en förändring till det bättre.

   Achilles, Agamemnon och Odysseus hade visst kunde handla annorlunda.

   Det faktum att de handlat som de gjort bevisar på intet sätt att andra möjligheter att agera stod till buds. De hade kunnat stanna hemma istället för att ge sig av till Troja för den sköna Helenas skull. Fast de var kanhända ute i mindre heroiska ärenden än i Homeros Ilias.Om dessa fanns att läsa i Le Monde av den 28 januari 2017 under rubriken ”Sur les talons d’Achille” av Stephane Foucart.

   Liked by 1 person

 24. Min strand på ett vykort skriver:

  Dagens sista, öppna DN för att se ett exempel på oordnad reträtt, jag kommer att tänka på romarna i Asterix som analogi, i många år så har de kunnat gömma sanningen bakom en obruten mur av pk-sköldar, men nu kom Obelix i form av Trump och sprang rätt igenom så romarna flyger till höger och vänster, media har inte hunnit tänka igenom sin taktik, och inser inte att varenda rad som skrivs understryker att Trump har rätt.

  Liked by 2 people

 25. Hortensia skriver:

  Hoppas ingen har missat ihärdigt larmande Merit Wagers allra senaste välformulerade blogginlägg, som avslöjar rent absurda företeelser inom den oförsvarligt ansvarslösa migrationsindustrin.

  http://meritwager.nu/allmant/migrationsverket-en-val-genomford-asylutredning-ar-grunden-for-ett-rattssakert-asylbeslut/

  http://meritwager.nu/allmant/det-ar-inte-acceptabelt-att-grupper-och-enskilda-obstruerar-mot-demokratiskt-stiftade-lagar/

  Gilla

 26. Anonym skriver:

  I Sverige handlar det nu mycket om normkritik; våra normer ska kritiseras. Samtidigt kommer invandrare hit som inte alls kritiserar sina normer. Sverige värdesätter mångkultur och tolerans vilket bl a innebär att vi välkomnar invandrare som är intoleranta.
  Eli Göndör skriver:
  ”De mest toleranta och öppna samhällena är ofta minst intresserade av sitt historiska, religiösa eller kulturella arv. Delvis beror det sannolikt på uppfattningen att sådana intressen skapar konflikter eller skillnader mellan människor som är svåra att överbygga.
  Men de som är minst toleranta gentemot sin omgivning är naturligtvis också de som starkast värnar om sitt kulturella arv, sin historia eller sitt religiösa arv. Det innebär att människor som kommer hit med starka identiteter, från en majoritetsstatus och dominansposition är drivna att förändra normerna i Sverige till sin fördel. I det mötet har intoleransen större förutsättningar att lyckas eftersom toleransen bereder utrymmet…”
  (Från artikeln ”Dags att begrava det multikulturella projektet”, Dagens Samhälle 17/2-17)

  Liked by 1 person

 27. klyvnadenstid skriver:

  Engelau glömmer en viktig politisk strid. Det gäller Olle i Sjöbo och hans folkomröstning i kommunen om att ta emot flyktingar. Den politiska eliten drev hetsjakt. Det folk som gavs möjlighet att rösta röstade mot, trots hetsjakten.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.