Gästskribent Göran Svensson: Sverige normaliserar hedersförtryck – inför nolltolerans!

logo­DGSPå samma vis som politikers och myndigheters ofattbara flathet och kränkande feghet har bidragit till att i princip normalisera förekomsten av bland annat tvångsgifte, flickors omskärelse, kyskhetskontroller och barnäktenskap, har hedersförtryck getts utrymme att normaliseras i det svenska samhället.

Jag hade för tjugo år sedan ingen aning om att hedersrelaterat förtryck fanns i Sverige, men efter en introduktionsföreläsning på en svensk högskola 1998 kom en kvinnlig student med invandrarbakgrund fram till mig för att be om råd och hjälp.

Hon förklarade för mig att hon hade allvarliga problem med sin familj och undrade om det var möjligt att hennes kontaktuppgifter, såsom studentuppgifter, bostadsadress och telefonnummer, kunde vara skyddade för utomstående.

Vi gick tillsammans till studentexpeditionen för att ta reda på vad som gällde. Hon fick besked att en polisanmälan behövde göras mot hennes familj för att högskolan kanske skulle kunna skydda hennes kontaktuppgifter från att vara tillgängliga för hennes familj.

Hennes spontana reaktion var att en polisanmälan inte var lämpligt, då det bara skulle förvärra situationen och relationen till familjen. Hon blev därmed lämnad ensam och tvingades förhålla sig till de problem som fanns med sin familj på egen hand utan stöd från samhället.

Känns bilden fortfarande igen?

Studenten förmedlade en känsla av rädsla, oro och uppgivenhet som jag inte riktigt förstod då, utan det var först efteråt jag började inse vidden av hedersförtryck genom Pela (1999) och därefter Fadime (2002).

Jag har sedan undrat vad som hände med denna kvinnliga student och hennes livssituation.

Trots att förekomsten av mer eller mindre allvarliga hedersrelaterade fall har varit bekymmersamt många genom åren, så har politiker och myndigheter inte satt ner foten på allvar för att stoppa förekomsten av dessa otidsenliga avarter i ett modernt och civiliserat samhälle. De har istället valt att se mellan fingrarna och i det tysta låtit utvecklingen fortgå på bekostnad av många flickors och kvinnors fri- och rättigheter samt livsvillkor.

Sverige vill gärna framstå som ett feministiskt föredöme, noga med att fördöma andra länder i detta avseende, men Sverige klarar inte att leva upp till sina egna ideal när det gäller hedersrelaterat förtryck av kvinnor. Efter flera decennier har förtryck i hederns namn fått fotfäste i det svenska samhället.

Pela och Fadime har blivit två uppmärksammade exempel på hedersförtryck som de flesta känner till, men som ändå inte inneburit att politiker och myndigheter infört nolltolerans. Generation efter generation av flickor och kvinnor har i princip blivit lämnade åt sitt öde, utan att politiker och myndigheter tagit krafttag mot hedersrelaterat förtryck.

Bara prat och mera prat!

Politikers och myndigheters prat om allas lika värde gäller inte alla kvinnor i Sverige. Allt prat om jämlikhet och respekt ter sig tämligen meningslöst, när de politiker och myndigheter som som säger sig värna om kvinnors fri- och rättigheter inte vidtar åtgärder mot hedersrelaterat förtryck. Organisationer som arbetar mot kvinnoförtyck och stöd för utsatta kvinnor ges dessutom inte tillräckligt stöd av politiker och myndigheter.

1998 var inte sista gången som jag träffat kvinnor, vilka berättat om sina upplevelser och erfarenheter av hedersförtryck som sker dygnet runt, år ut och år in.  Den gemensamma nämnaren när det gäller deras livsvillkor är att de är utsatta för ett kollektivt tryck och kvävande kontroll av familjen samt släkten (klanen) i vid bemärkelse i hederns namn. En allmän villfarelse är att det bara är män som upprätthåller hedersförtrycket, men även kvinnor som blivit kuvade till lydnad och underordning bidrar aktivt till att förtrycka andra kvinnor i hederns namn.

Sverige borde omedelbart stävja normaliseringen av hedersförtryck med införandet av nolltolerans. Politiker borde se till att stifta verkingsfulla lagar med kännbara straffpåföljder. Myndigheter borde ta sitt fulla anvar att stödja och skydda dessa flickor och kvinnor.

Göran Svensson är professor, Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom affärsetik, hållbarhetsfrågor, marknadsföring, organisatorisk ledning och styrning, vetenskaplig metod samt multivariata analystekniker.

26 reaktioner på ”Gästskribent Göran Svensson: Sverige normaliserar hedersförtryck – inför nolltolerans!

 1. MartinA skriver:

  När vi importerar miljoner utlännningar kommer naturligtvis deras seder bli norm i de områden de behärskar. Att kräva att ”samhället” ska ändra på det är orealistigt och förtryckande. Ville vi inte ha dessa seder i sverige så skulle vi hindrat dessa människor från att flytta hit? Du vet, försvara gränsen, det som staten egentligen var till för? Vad har vi för rätt att pådyvla dem vår kultur och våra normer? För ärligt talat, deras kultur är långt överlägsen vår? Det kan ett barn förstå? Det är vi och de våra som trängs undan och ger bort vårt land till utlänningar. Det är vi som fegt inte vågar stå för någonting alls. Deras kultur är på ett segertåg över världen. Så varför ska någon lyssna på oss? Vem vill anpassa sig till vår sorts självutrotande ynkedom? Vi har gjort oss själva irrelevant och dragit vårt eget samhälle och våra ideer i smutsen för hela världen att se. I längden vill inte ens dessa unga kvinnor bli en del av vårt samhälle, när de blir litet äldre och förstår bättre. För är det någonting som kvinnor skyr som pesten så är det svaghet och förlorare.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Kanske är det ironi men du har ju rätt i att vi inte försvarar oss och vår kultur. Varför vi inte gör det kan man undra. Först när den invandrade kulturen begår sina våldsdåd mot oss personligen kanske vi inser vad klockan är slagen. Då kanske det är försent.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Jag är rasist, jag bryr mig inte ett skvatt om kultur utan bara om släktskap. Med ”vi” menar jag de jag känner mig besläktad med. Min släkt, smålänningar och östgötar, svenskar, skandinaver, nordeuropeer, europeer, indoeuropeer. I den ordningen. Svensk kultur är den kultur vi svenskar råkar ha, inte några fixpunkter. Just nu behöver vi förändra vår kultur och lära oss från de som har kulturer som är bättre anpassade efter ett mångkulturellt samhälle.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Så är det. Om man med ‘vi’ menar det offentliga samhället. Privat är många av oss bättre. Men vi är i minoritet. Likaså är vår historia fram till socialismens/fascismens framväxt bättre, och många drag av dessa äldre skikt kan ännu beskådas och uppmuntra en viss beundran och attraktion.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jo, min användning av vi kanske var väl brett. Jag själv blir alltid irriterad när någon är slarvig med ”vi”. Ärligt talat skrev jag först kommentaren med ”du” men insåg att det hade varit ansvarslöst och ynkligt och onödigt aggressivt från min sida. Jag är lika skyldig som alla andra.

    Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Var det inte sossarna som på 70-talet nästan helt tog bort historieämnet från skolan, eller ändrade det till att passa deras idéer? Och svenskarna svalde allt med hull och hår utan att protestera. Många svenskar är tyvärr helt historielösa och vet ingenting om vår historia, för den utmålades som inte viktig. Ett folks historia är alltid viktig för att förstå var man kommer ifrån och kunna känna stolthet över detta. Även om densamma är fylld med våld och krig, såsom de flesta länders historia är. Vår ibland totala historielöshet gör oss sårbara inför andra, som hela tiden fått lära sig stolthet över sin historia och sin härkomst. Denna historielöshet verkar fortgå i skolorna och gör mycket skada. Alla behöver en plattform att stå på och det är vår svenska historia. Man kan inte förstå sin samtid om man inte kan förstå sin historia.

   Gillad av 2 personer

 2. Katrin skriver:

  Tack för den här viktiga artikeln!
  Jag har följt och försökt läsa på om hedersvåld alltsedan Fadime mördades.
  Men jag tror att jag ändå inte förstått vidden av den kontroll dessa flickor lever under förrän en mamma från Syrien berättade vad som gäller för hennes 18-åriga dotter.
  Dottern förväntas vara oskuld när hon gifter sig. Men allt som ingår kring att bevara begreppet oskuld chockade mig. Dottern har medicinska problem och behöver utredas av gynekolog, ev opereras. Men detta går inte. En gynekologisk undersökning innebär att hon förlorar oskulden. En operation där man går in via buken anses också förstöra oskulden menade mamman och visade med handen att hela området runt magen får inte utsättas för något, fastän man inte rör underlivet. Det spelar ingen roll att dottern lider och i värsta fall kanske inte kan ha ett normalt samliv eller få barn om hon inte får behandling, modern vägrar styvnackat, oskulden är viktigare än dotterns hälsa och framtida fertilitet. P-piller är bara möjligt efter att dottern gift sig. Cykla är också uteslutet, det anses också förstöra oskulden.
  Och det här är en familj där kvinnorna INTE bär hijab, där mamman yrkesarbetat och drivit företag. Dottern sitter hemma efter skolan och tar emot friare, men har ännu inte hittat någon man hon vill ha. Uppenbarligen ska hon vara hemmafru, hon har inte lärt sig någon svenska under åren i Sverige.

  Gillad av 7 personer

  • Östen skriver:

   Intressant, tragiskt och beklämmande. Frågan är hur du reagerar? Är du en vanlig förstående svensk eller säger du ifrån. Talar du om för henne vad du tycker?

   Gilla

 3. tomas skriver:

  Totalt sett har vi alltså i gruppen 12-18 år ca. 76 000 ungdomar i Sverige som anser sig hårt eller mycket hårt kontrollerade av sina föräldrar. I gruppen 9-20 år är det totalt 125 000 ungdomar. Den senare siffran är nästan lika stor som antalet invånare i Uppsala stad.
  *Handlingsförlamade politiker sitter på läktaren. Barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, balkongflygning, månggifte, hedersmord.

  Gillad av 2 personer

  • I Leek skriver:

   Jag har läst om siffror runt 100 000 ungdomar utsatta och offer för hedersförtryck i Sverige i många rapporter de överensstämmer med det antal du anger, hur många kan då antalet förtryckare tänkas vara, (föräldrar , syskon , övriga släktingar,” vänner”), 4 kanske 10 st/ förtryckt blir skrämmande siffror för det antal personer i Sverige som hotar, förtrycker,begår övergrepp i form av olaga hot ? -och politikerna blundar !

   Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Vilka krafter i ett feministiskt Sverige ser du som skulle kunna upprätthålla en nolltolerans i praktiken när hedersförtrycket är en växande företeelse Sverige? Det handlar om att omvända människor i Sverige som identifierar sig med extrempatriarkala kulturer i stället för med det svenska samhället. Vad kan en svensk folkspillra om 8 miljoner individer göra för att påverka någon miljon människor i Sverige som kulturellt är en del av ett par miljarder likasinnade?

  Den svenska jämställdheten har passerat zenit. Vändpunkten markeras bl.a. av att kvinnors oro för att vistas ute har ökat kraftigt. Inse därför att dagens kraftlösa feministiska samhälle inte är i stånd att göra det som måste göras för att det jämställda svenska samhället inte skall utplånas på några generationers sikt.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g97P1/bra-allt-fler-kanner-otrygghet

  Dagens liberala kvinnor inser inte att det arv som tidigare generationer liberala kvinnor lämnat efter sig i form av ett jämställt Sverige behöver försvaras.

  Gillad av 2 personer

 5. Svarta hatten skriver:

  Jag tror inte någon svensk inser vidden av detta. Dels hur barbarisk sedvänjan är, dels hur ofta förekommande det är. Hur mycket våld som inte leder till död och polisingripande sker i förorterna?

  Jag såg igår en artikel om någon sällsynt journalist som grävt fram att antalet mord i Sverige var långt högre än de officiella siffrorna, det är ytterligare en faktor, att alla dessa siffror friseras av hela administrationen, från polisen, till domstolsväsendet och BRÅ och media. Antalet brott begågna av invandrare är för dessa samma sak som betyg för friskolor, bara omvänt. Inom skolväsendet försöker man höja betygen, på papperet, inom rättväsendet så styr man efter att få fram så låga tal som möjligt, för invandrare. Man gör allt för detta utom just att stävja brottsligheten.

  Därmed så uppmuntrar vårt rättsväsen hedersförtryck och barmäktenskap. Ändå är det Trump man är arg på. Kan någon skicka mig min Ted Nugent-skiva tack, jag blev deprimerad.

  Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    För att försöka vara objektiva måste vi komma ihåg att de 340 döda inte alla blivit mördade. I det talet av påträffade lik, ingår olyckor och självmord. I alla tider har det förekommit självmord. Ensamma gubbar som tar älgstudsarn, är typfallet. Psyksjuka som skär sig eller hänger sig finns det också. Dessa påträffas och polisen måste utreda alla. Många dödsfall bedöms helt riktigt efter utredning vara just självmord. En del drunknade har själva ramlat eller hoppat i, t.ex. Rena olyckor också. Allt måste sorteras rätt.
    Elisabeth Höglund hade väl kommit fram till ung. 150 mord av 340 påträffade oklara dödsfall, medan siffran 105 st mord angavs i artikeln skulle varit den officiella siffran, men detta var inte klart än, och inte bekräftat enligt BRÅ.
    Det är likafullt skrämmande om man försöker förklara bort oklara fall eller justera eller frångå objektiviteten. Det skulle inte förvåna om man manipulerar med statistiken, när det ju visat sig att man gjort det med sexövergrepp och allt annat.
    Bara brandstatistiken är ofattbart att man inte jämför rakt av genom alla tider.
    Jag svär på att det inte förekom någon huligan-anlagd bilbrand 1965. (Småpojkar lekte med tändstickor ibland i soprum till allas förskräckelse minns jag.) Om Clark Olofsson eller hans kompis Nordgren brände någon flyktbil på den tiden vet jag inte, men det förekom inte mordbränder som pojkstreck när jag var grabb. Endast helt psykiskt sjuka tände på. Ingen annan. I övrigt var bränder olyckor. Jag vill liksom du se komplett ärlig ofriserad statistik för alla brott.

    Gilla

 6. Jan Ahlström skriver:

  En talesperson från Feministiskt initiativt uttalade sig igår på Sveriges radio och hade förslag angående kommande vapenamnesti, Anders Ygeman sågade dessa.
  Det vore intressant att i stället höra Fi uttala sig och ha förslag på att få stopp på det hedersförtryck som så många flickor kvinnor drabbas av i Sverige och som väl borde vara ett ämne som ligger närmare Fi än något annat.
  Den feministiska regeringen verkar även den att göra vad den kan för att slippa ta tag i frågan, man borde skämmas.

  Gillad av 1 person

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är ett viktigt bidrag och det är ytterst förvånansvärt att landet aktiva feminism inte har tagit itu med detta uppenbara missförhållande. Orsaken är säkert det politiska hyckleriet där speciellt vänsterpartierna ser genom fingrarna sannolikt för att de är rädda att förlora politiskt stöd från främst muslimska grupper. Det är dock ingen generell anklagelse mot islam då liknande religiöst förtryck förekommer inom kristendomen men är idag ovanligt i Sverige. För några generationer sedan var det ingen brist på förtryck inom den svenska kristenheten. Inte heller skall man glömma att det främst är de äldre och medelålders kvinnorna som upprätthåller ”ordningen”.
  Kanska man inte enbart skall se dagens svenska problem som en kulturkrock utan som en generationskrock ungefär som dagens muslimska migranterna skulle vara kristna svenskar från 1800-talet. Kulturella beteenden behöver minst en generation eller kanske två för att försvinna. Se bara på alla svenska 68-or som fortfarande lever kvar i en värld med värderingar från Maos Kina! Tills dess lär vi få leva med problemen. Det är precis av denna anledning som man bör hålla migrationen på et tolererbar nivå. Det år dessvärre inte fallet idag.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Men, Lennart, menar du verkligen, att könsstympning, barnäktenskap, pedofili och balkongflygningar har varit legio i Sverige, som en del av vår kristna kultur – ända in på 1800-talet?

   Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Det kvinnoförtryck som fanns i Sverige (och finns till viss del än idag) går inte att jämföra med det förtryck och våld som vissa för med sig från sina hemländer till Sverige. Barnäktenskap, könsstympning, hedersmord och annat. Detta primitiva sätt att se på kvinnor måste få ett slut. Svenska politiker måste visa courage och våga attackera dessa gamla sedvänjor som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Tyvärr är många politiker väldigt fega och vänder kappan efter vinden. Det är inte tid för det nu utan alla politiker måste tala klarspråk ang. dessa primitiva sedvänjor och sätta stopp för dessa. Liten historik: Vikingakvinnorna var friare, då vikingakvinnan ansvarade för allt när mannen gav sig ut på vikingatåg, som kunde vara i flera år. Det var kvinnan som hade nycklarna till gården och bestämde. Tyvärr kom kristendomen emellan, där kvinnan sågs som mindre vetande. Även det kristna Europa har haft vissa av dessa barbariska sedvänjor och det var inte så länge sedan. Så sent som på 70-talet förekom hedersmord på Sicilien, vilket nu inte existerar.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Helt rätt, Göran Svensson, men både kulturrelativistiskt ängsliga, svenska politiker och deras kulturellt impregnerade utlandsfödda kollegor tycks göra sitt yttersta, för att förhala alla krav på immigranternas omedelbar anpassning till det svenska samhällets lagar och regler – och de håller på att lyckas.

  Vi svenskar har de senaste årtiondena ”berikats” med horribla kunskaper om rent ondskefullt kulturellt motiverat förtryck. Importerat hat, hot, misshandel, stympningar, sexuella övergrepp och mord på familjemedlemmar förekommer numera flitigt i Sverige – och varje avslöjat, fasansfullt fall avtrubbar oss. Vi blir luttrade och blasé… eller brunstämplade.

  http://www.smp.se/ledare/liberal-samlevnadskris/

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/hedersv%C3%A5ld-%C3%A4r-inte-som-annat-v%C3%A5ld-mot-kvinnor-1.4133203

  Gilla

 9. Ulla L skriver:

  Svensk politik har sedan 70-talet främjat, och fortfarande, främjat hemspråk och kulturyttringar från jordens alla länder, och det såväl ekonomiskt som socialt. Sådana kulturyttringar som nämns i artikeln ingår i importen och det har politikerna aldrig kunnat göra något åt. De ingår i kulturen och det får vi leva med.

  Gilla

 10. Statslös svensk skriver:

  Vad gör diskrimineringsombudsmannen? Kramar zigenare på heltid?
  Som skattebetalare är jag dessutom tvungen att betala för DO:s skenhelighet och godhetsmannekängande på offentlighetens arena.

  Gillad av 1 person

 11. Hansson skriver:

  Professoor Göran Svensson, du skriver ”jag har sedan undrat vad som hände med denna kvinnliga student och hennes livssituation”.
  SLUTA UNDRA: Sök upp henne – nu!
  Annars sällar du dig till de som du beskriver med ”bara prat och mera prat” och du kan fortsätta och passivt undra. Det duger förstås inte.

  Gillad av 1 person

 12. Håkan skriver:

  Vad hjälper det att kavla upp ärmarna när vi saknar förmågan och redskapen att hantera djupt kulturella motsättningar? Hur ser det i praktiken ut när vi önskar stuva om i enskilda människors huvuden, bärande flera tusenåriga patriarkala traditioner?

  Hur lägger man upp en kristen människa på det mentala operationsbordet och gör om henne till buddhist eller ateist?

  Dessutom har Sveriges riksdag beslutat att Sverige skall vara multietniskt. Assimilation är möjligen lekmannens önskan, men inte våra politikers, sett till de tagna besluten.

  Kulturkrockar är något vi medvetet och avsiktligt importerat.
  De tragiska offren blir de som nu slits mellan olika värdesystem – ända in i döden.

  Att i efterhand gå in och operera i enskilda kulturers strukturer kommer aldrig att bli en paradgren för makthavare, myndigheter och politiker i Sverige. Dessutom erkänns inte svenskheten som sådan av de ideologiskt mest ansatta.

  Det är nu naiviteten pris betalas.

  Gillad av 3 personer

 13. Margareta skriver:

  I början av 2000-talet kom jag att höra ett program i SR P1, troligen handlade det om skolan på något sätt. Det jag kommer ihåg är följande: en manlig rektor i en svensk skola berättar att bland hans elever finns en flicka på 14 år, som nyss blivit bortgift. Den kvinnliga reportern frågade rektorn hur han hade hanterat den situationen. Han svarade att han HADE ÖNSKAT FLICKAN LYCKA TILL, ATT HAN HOPPADES ATT HENNES MAN SKULLE VARA SNÄLL MOT HENNE OCH TILLÅTA HENNE ATT FORTSÄTTA SIN SKOLGÅNG!!!!! Jag kommer inte ihåg hur samtalet fortsatte. Men jag hoppade högt över rektorns resonemang. Han skulle ju som vuxen vara ett värn för flickan, skydda henne, skydda henne mot alltför tidig graviditet, se till att hon fick sin skolgång och inte för all framtid låstes in outbildad i hemmet. Var inte sexuellt umgänge med minderåriga förbjudet? Rektorn borde anmäla mannen för våldtäkt eller i alla fall sexuellt utnyttjade av barn.
  Jag mindes de kvinnliga lärare och rektorer jag mött som flickskoleelev. De kunde vara stränga och ha sina regler, men som tidiga förkämpar för kvinnors rättigheter hade de med 100% säkerhet ställt upp för flickan, tagit tag i saken och skyddat henne.
  Jag tyckte den manliga rektorn var en fegis. Vad jag senare förstått var att han var en representant för det ”nya, tillåtande Sverige”.
  Jag tänker ofta på den flickan och hur svenska samhället svek henne i hennes ungdom och denna erfarenhet gör att jag är total motståndare till schal för barn under 18 år i Sverige, inga schalar i det offentliga rummet eller i offentlig verksamhet, inga barnäktenskap och inga undantag från denna regel. Den kvinnliga unga kroppen skall inte bära en graviditet i allt för unga år.
  Till slut en fråga av mer allmänt intresse: i offentligheten blandas och används begreppet barn på ett närmast skrattretande sätt. Unga män med som ser vuxna ut benämns barn medan flickor i 14-årsåldern kanske benämns barn men betraktas som vuxna. De unga männen skyddas och servas som om de vore handikappade men flickorna förväntas klara allt, även att sköta sina små barn, födda av alltför unga mödrar.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.