Uppsala-våldtäkten – har offer blivit förövare?

helena

Helena Edlund

Domen i Uppsala tingsrätt, där unga asylsökande afghaner slipper utvisning trots att de dömts för våldtäkt av en pojke, har mött starka protester.

Bakgrunden är att fem unga asylsökande från Afghanistan under oktober månad grovt våldtog en yngre pojke. Våldtäkten uppges ha pågått under en timmes tid, haft sadistiska inslag och filmats av gärningsmännen. Trots detta slipper fyra av de fem utvisning (den äldste kommer att utvisas eftersom han är över 18 år och saknar asylskäl). Tingsrätten motiverar domen med att de fyra yngre gärningsmännen ”skulle drabbas mycket hårt” av utvisning.

Det finns många aspekter av domen som är provocerande. Britta Svensson påtalar i Expressen de dubbla måttstockar som medför att asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd tillåts ändra sin ålder för att få fördelar i rättssystemet. I Kristianstadsbladet ifrågasätter Carolin Dahlman hur Sverige kan utvisa skötsamma och arbetande personer samtidigt som våldtäktsmän får stanna.

Men det är Mujtaba Attai, ordförande för Ensamkommandes förening, som i en artikel i Expressen nämner något som verkligen borde oroa oss: Domen i Uppsala tingsrätt är inte det första tillfället när afghanska män har dömts för våldtäkter eller sexuella övergrepp på pojkar. Expressen listar sju domar under 2015 och 2016.

För att förhindra framtida övergrepp måste vi ta oss an frågan om varför just afghanska unga män tycks överrepresenterade i denna typ av brottmål.

Mujtaba Attai menar att många av de unga afghanska män som sökt asyl i Sverige själva är offer för sexuella övergrepp. Attai gissar på att en av tio varit utsatt, men den siffran kan vara för låg. Under min egen vistelse i Afghanistan uppgavs 87 procent av pojkarna i norra Afghanistan ha utsatts för sexuella övergrepp och uppskattningsvis hälften av alla afghanska män i pashtunska områden använder sig av pojkar, så kallade ”chai boys” för sexuella ändamål.

Även flickor våldtas, ibland av egna familjemedlemmar, men eftersom flickorna vistas nästan uteslutande i hemmen och dessutom får sina liv förstörda (eller avslutade) vid en våldtäkt så söker männen upp pojkarna istället. På grund av den strikta könssegregationen och kravet på att flickor måste vara oskuld fram till äktenskapet är det otänkbart med föräktenskapliga relationer. Många fattiga män har aldrig råd att köpa en fru och förblir därför ogifta livet igenom. För att tillfredsställa de sexuella behoven återstår att ta sig en ”chai boy”.

Våldtäkterna av de små pojkarna betraktas generellt som en del av afghansk kultur. Den gamla traditionen bacha bazi, som innebär att pre-pubertala pojkar dansar utklädda till flickor, är exempelvis officiellt förbjuden men utövas fortfarande och är socialt accepterad. Bacha bazi är en statusmarkör för de deltagande männen och innebär ofta att de deltagande pojkarna även utnyttjas sexuellt. Frontline producerade år 2010 dokumentärfilmen The Dancing Boys of Afghanistan som går att se här.

Något som kan verka märkligt är att övergreppen mot pojkar fortsätter, trots att den islamiska lagen straffar homosexualitet med döden. Men eftersom relationen mellan man och pojke inte innebär ett kärleksförhållande betraktas den inte som homosexuell. Ur religiös aspekt anses det dessutom moraliskt bättre att ha sex med en pojke än att ta oskulden från en flicka.

Övergreppen börjar ofta i motsvarande svensk förskoleålder. När pojken hamnar i puberteten tappar han sin sexuella attraktion och ersätts av en yngre. Det är en destruktiv cirkel, där de som själva utsatts för övergrepp ofta själva blir förövare.

Under 2015 och 2016 registrerades 24 145 asylsökande från Afghanistan som uppgav sig vara ensamkommande barn. Av dessa var den absoluta majoriteten pojkar.

Även om vi inte har några exakta siffror, så kan vi anta att det idag finns tusentals eller tiotusentals unga män i Sverige med egen erfarenhet av att vara offer för denna typ av övergrepp. Alla blir självklart inte förövare, inte ens majoriteten. Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (en ideell partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för utsatta, deras närstående samt för dem som i arbetet kommer i kontakt med sexuella övergrepp) uppger dock att 25 procent av de pojkar som utsatts själva blir förövare – och det i en kultur som både juridiskt och socialt fördömer våldtäkter i allmänhet och våldtäkter mot barn i synnerhet.

Det är i detta ljus vi måste betrakta Uppsala tingsrätts dom.

Jag har förståelse för att tingsrätten anser att Afghanistan är ett sämre alternativ att leva i för dessa unga män än vad Sverige är. Jag har varit i Afghanistan och vet hur det är där. Men jag vet också att de flesta länder i världen inte kan leva upp till svenska krav på rättigheter och friheter. Påföljden utvisning är ju inte heller en blixt från en klar himmel, utan är en direkt konsekvens av en persons egna val. Tingsrättens argument faller därför platt och domen riskerar dessutom att bli både destruktiv och kontraproduktiv.

Att inte utvisa asylsökande sexualbrottslingar strider mot det allmänna rättsmedvetandet, vilket reaktionerna efter domen tydligt visar. Framtida våldtäktsoffer måste rimligtvis anses drabbas hårdare av att bli våldtagna, än dömda asylsökande våldtäktsmän kan drabbas av att få återvända till sina hemländer.

Uppsala tingsrätts dom riskerar därför att skapa mer misstro och rasism, som både drabbar den skötsamma majoriteten av asylsökande och blir ett effektivt medel för att ytterligare polarisera samhället, vilket bland annat Per Gudmundson belyser i SvD.

De unga män som tagit sig till Sverige har som målsättning att skapa en bättre tillvaro för sig och sin familj än vad Afghanistan kan erbjuda. Obligatorisk utvisning skulle sända ett mycket tydligt budskap om att den som begår sexuella övergrepp i Sverige inte längre är välkommen att skapa sig en framtid här, vilket förhoppningsvis skulle verka avskräckande för potentiella gärningsmän. Att inte utvisa blir då kontraproduktivt – tingsrätten avstår från ett verktyg för att förhindra övergrepp och riskerar samtidigt att förstärka vissa individers uppfattning att dessa våldtäkter är lika moraliskt försvarbara i Sverige som i hemlandet.

Ska vi kunna förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkter på flyktingförläggningar och i övriga samhället, så måste Sverige agera. Ett första steg är att förstå vilka erfarenheter de unga afghanerna bär med sig. Nästa steg är obligatorisk utbildning för samtliga asylsökande vad gäller svensk lagstiftning rörande sexualbrott och kvinnors och barns rättigheter. De unga som uppvisar ett riskbeteende måste få tillgång till professionell terapi. Om det värsta ändå inträffar är obligatorisk utvisning den enda försvarbara påföljden.

Hur hårt gärningsmannen än drabbas av att utvisas så drabbas offret alltid mångdubbelt, och inget barn ska behöva utsättas för ett övergrepp som omvärlden hade kunnat förhindra. Varken i Sverige eller i Afghanistan.

För den som vill läsa mer i ämnet:
Pashtun Homosexuality; U.S. Army/Human Terrain Team (HTT) AF-6

Pashtun Sexuality; U.S. Army/Human Terrain Team (HTT) AF-6 och dr. AnnaMaria Cardinalli

56 reaktioner på ”Uppsala-våldtäkten – har offer blivit förövare?

 1. tomas skriver:

  Sverige har påtagit sig rollen som ”hela världens socialkontor”. Sverige tror gott om alla människor därför skall vi ta hand om dom. Är de brottslingar måste vi har överseende. Så milda straff som möjligt. Om vi gör dom till ”barn” så kan dom få mycket mildare straff.
  http://www.expressen.se/nyheter/tre-slappta-efter-gruppvaldtakten/
  Löfven tycker att Sverige är naivt.
  Anders Fogh Rasmussen tycker att Sverige är naivt…

  ”Vi kallar det den svenska modellen. Vi importerar afghaner, huserar dem för kolossala summor och subventionerar sedan deras illegala opiatimport från hemlandet med skattepengar. Kalla det en Marshallplan från mörkrets hjärta.”

  Gillad av 5 personer

 2. Kim skriver:

  Jag är förvånad över att Expressen bara har listat sju fall. Räknat har jag inte gjort, men intrycksmässigt har tidningarna svämmat över av våldtäkter där pojkar förgripit sig på pojkar de senaste två åren. Jag kan inte minnas att jag någonsin stött på detta fenomen i Sverige tidigare. Såvitt jag kan förstå är det helt och hållet kopplat till invandringen från Afghanistan, där en sådan övergreppstradition finns.

  Kultur påverkar hur man beter sig inom livets alla områden. Så länge massmedia undanhåller gärningsmäns nationalitet och politiker inte tar fram statistik om kopplingen mellan ursprungsland och brottslighet kan vi inte förstå mekanismerna bakom beteendet. Därmed kan vi inte heller hantera de problem som nu tornar upp sig på alla fronter. Den politiska korrektheten skördar brottsoffer.

  Gillad av 7 personer

 3. Mitt svarta vand på land skriver:

  Jag håller med om obligatorisk utvisning men det krävs mer. Inga kontroller eller undersökningar är bra nog för att finna och sålla bort eller med svensk metod, ”hjälpa”, dessa förövare. Vi kan inte heller utbilda bort våldtäkter och vi skall komma ihåg att endast en del anmäls och en än mindre del döms, ofta verkar rätten köpa brottslingarnas egen utsaga om sin ålder, eller inte ens använda eventuell åldersbestämning. Afghaner som grupp borde helt enkelt istället aldrig få komma hit, alternativt utvisas även om de råkar illa ut och alla som inte haft papper eller på annat vis kan påvisas ha ljugit skall utvisas, så gör många västländer redan idag, länder med mycket mindre problem med migration än Sverige. Tänk dig exempelvis att ta sig till Japan eller Thailand eller USA utan papper, få lov att stanna, ljuga om din ålder och din bakgrund, begå våldtäkt och sedan ändå få stanna på ett HVB-hem som kostar mer än ett lyxhotell. Jag tror ni är eniga, Sverige sticker ut lite här.

  Jag tror en viktig vinkel på den skiljelinje som uppträder i väst, inte minst i Sverige, mellan etablissemang och de som stöder det och den motkraft som vuxit fram är ärlighet. Med detta menar jag att man bland anhängare till Trump och SD exempelvis inser att man inte kan möta ont med gott, hårt med mjukt. Man inser att för att inte oskyldiga skall drabbas då brottslingar, eller för att vara mer precis efter som det är det som växer snabbast, kriminella muslimska migranter, så måste man agera mot migranterna som grupp. I detta kommer en och annan hederlig migrant också att drabbas genom att fortsatt få leva sitt liv i Afghanistan. Det är målkonflikten, etablissemanget vägrar att agera i denna målkonflikt och stödjer därmed fler och fler våldtäkter, och skapar fler och fler våldtäktsoffer. Etablissemanget vägrar göra något aktivt för att göra våld på ”allas lika värde” och detta leder till rena perversioner i Sverige: de deltar inte själva fysiskt i våldtäkter, utan faciliterar dem. De agerar endast passivt och lämnar den aktiva handlingen till brottslingen, eller flyktingsmugglaren eller terroristen. Vi på motståndarsidan ser hellre att man agerar aktivt mot brottslingar och terrorister innan något sker, och med kraft efter, och bär detta ansvar som ytterst kan betyda döden för en migrant, men oftast inte. Tiden för de passivas styre är över, när de våldtagna och på andra sätt drabbade var färre så kunde politikerna med medias benägna hjälp dölja det, det blir nu svårare och svårare. Det är tid för de som aktivt vill göra något åt ondskan ibland oss, helst innan den blir synonym med en migrant.

  Gillad av 6 personer

 4. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är naturligtvis bara att beklaga att det blir så tokigt i det här fallet.

  Jag tänkte ta upp en aspekt på detta nämligen den dubbelmoral som PK-gänget har i dessa frågor. SVD och Aftonbladet har stort uppslagna artiklar om pedofiler och visst är det hemskt det man skriver om. Men inte ser man något där om sexmissbruk av barn i arabiska kretsar, typ det som tas upp här eller gravida barnbrudar. Den typen av pedofili är tydligen OK eftersom uppmärksammande av sådant skulle göra vattnet grumligt.

  Gillad av 6 personer

  • Hortensia skriver:

   Underligt tyst om eländet, Sten d ä, men Sveriges radio P1 sände tidigare i veckan två program om kulturell pedofili, som uppenbarligen tillåtits grumla svenskt vatten och omdöme i decennier.

   ”Hemligheten
   I trettio år har hon tigit om det som hände. Men nu vill hon berätta. Det här är Nishtman Iranodousts egen berättelse om de övergrepp hon utsattes för som barn. Men vad kommer folk att säga?”

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/835752?programid=3381

   ”Tystnaden – det andra övergreppet
   Nishtman Irandousts berättelse om de övergrepp hon utsattes för som barn och tystnaden kring sexuella övergrepp i Mellanöstern väckte stort gensvar. Här hör ni några av lyssnarnas egna berättelser.”

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/835798?programid=3381

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Hortensia 12 januari, 2017 kl 09:38

    Tack Hortensia! Utmärkt att du lyfter frågan om kulturell pedofili och också ger oss adekvata SR-länkar.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det blir så tokigt i samtliga rättsfall i Sverige. Det beror på kombinationen av rättspositivism och socialistisk materialism och marxism.

   Brottslingar ”som det är synd om” kommer alltid allt för lindrigt undan. Så har det varit i närmare hundra år. Skulden för brottslighet vilar alltid på den skötsamma medelklassen som representant för ”systemet”. Dels personligen om bonas pater familias själv skulle stå inför rätta, dels kollektivt som skattebetalare, presumtivt brottsoffer och kund hos diverse säkerhetstjänsts- och -utrustningsnasare och försäkringsbolag. Detta är inget nytt. Brottslingar löper fria medan hederligt folk gör sina hem till fängelser kompletta med gallergrindar och lås. Svenson slängs i finkan för småsaker medan grova brottslingar belönas och släpps fria med bidrag och gratis allt.

   Det var på detta sätt långt innan invandringen spårade ur!

   Gillad av 8 personer

 5. Jasa skriver:

  I detta och andra perspektiv, så undrar jag vad Jimmie Åkesson håller på med. Såg ni partiledardebatten igår? Vad är detta? En försiktig, ursäktande, defensivt politiker som inte vill eller vågar gå i clinch med de andra och tvingas baka hela tiden. Det var pinsamt att se. Ingen Nigel Farage, Le Pen eller Trump där inte. Inte en skugga ens! Nej, det är ingen ruter i Jimmie! Han förmår inte beskriva verkligheten så sån folket känner. Han förmår inte ta upp fall som Helena beskriver ovan, och kräva hårdare lagar. Har han blivit PK eller bara lat. Han duger inte!

  Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Det var uppenbart vad som hänt när han skickade sitt nolltoleransmejl 2012. SD har godkänt medias hela värderingssystem, rent principiellt. Men vill ändra tillämpningen litet, kanske, om de får lov.

   Det påminner litet om den ”moderata” muslimen. Den vill ju bara vara hygglig och trevlig. Men backar hela tiden för islamisten. Eftersom den moderata muslimen skrivit under på samma texter och värderingssystem som islamisten, men inte vill tillämpa dem lika strikt.

   Gilla

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Tja visst kan man önska sig mera, men lat tycker jag är oerhört orättvist att säga. Nermald av ett mobbningsmaskineri är ett mera rättvisande epitet i så fall tycker jag

   Gillad av 4 personer

 6. Gunilla skriver:

  Det är skönt att läsa att många i media reagerat och insett mot vilken bakgrund man ska se övergreppet; till skillnad från Cantwell i Aftonbladet som på klassiskt pk-maner orerar om att ‘vi ska inte glömma att det är barn som dömts’.

  Gillad av 2 personer

 7. MartinA skriver:

  ”De unga män som tagit sig till Sverige har som målsättning att skapa en bättre tillvaro för sig och sin familj än vad Afghanistan kan erbjuda. ”

  Artikeln uppmanar till att sända en signal genom att låta de som inte våldtar söka sig ett bättre liv i sverige. Och utvisa de som våldtar.

  Min fråga är. Vad vinner jag på att stora mängder Afgahner söker sig ett bättre liv i sverige?

  Gillad av 5 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Vad vi sett på senare tid i Sverige är att lagstiftningen eller rättare sagt lagstiftningens tillämpning alltmer avlägsnar sig från det allmänna rättsmedvetandet. De två senaste uppseendeväckande fallen i Uppsala och i Visby är extra allvarliga i synnerhet om man råkar jämföra detta med den så kallade våldtäkten i fallet Assange eller det som betecknas som våldtäkter inom äktenskapet. Det finns faktiskt temperaturskillnader även i helvetet, to say the least.

  Det är självklart att allmänheten blir upprörs som i fallet med ”gruppvåldtäkten” på Gotland som nu har lagts ned men hur skall medborgarna ta ställning när de inte bli sakligt informerade? Antingen är händelsen ett falsarium eller rent påhitt eller också rör det sig om ett första ordningens rättshaveri som bidrar till att medborgarna helt förlorar respekten för landets rättsutövning. Följden blir att medborgarna kommer att ta rätten i egna händer vilket är utomordentligt allvarligt. Varför kan inte landets regering och rättsapparaten begripa detta?

  Gillad av 4 personer

 9. Hortensia skriver:

  Det finns möjlighet till medicinsk behandling, som minskar testosteronhalten och det sexuella begäret hos pedofiler. Kemisk kastrering är en högst civiliserad lösning på det eskalerande problemet med vidrigt sexuellt utnyttjande och horribla överfallsvåldtäkter på barn – i Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Trodde vi hade gått ifrån ovanliga bestraffningar. Är inte detta första steget på vägen tillbaka till eugenetiken, som sossarna och de andra millenniaristiska fascisterna i den politiska s.k. mitten med stor saknad lämnade i mitten på sjuttiotalet?

   En stängd gräns och massiva deportationer av utlänningar är högst civiliserade lösningar på det eskalerande problemet med vidritgt sexuellt utnyttjande och horribla överfallsvåldtäkter på bl.a. barn — i Sverige.

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Men Fredrik, det ena utesluter ju inte det andra. Nu gäller det, enligt min bestämda uppfattning, att rädda vad som räddas kan av ett fungerande civilsamhälle.

    Att utan vidare låta oidentifierade, ”hypermaskulina”, utomeuropeiska män med en förväntat barbarisk syn på ”sex och samlevnad”, fortsätta röra sig fritt bland värnlösa medvarelser i Sverige, är rent vansinne.

    Kemiskt dämpade testosteronnivåer hos hitresta asylsökande tills vi vet vilka de är och tills de har lärt sig vår svenska lagstiftning – och att hantera sin sexualitet därefter – torde gagna alla inblandade.

    Klarar man att ”fly för sitt liv” till andra sidan jordklotet, kan man också klara av att ta en liten spruta som underlättar ”integrationen” – eller ta sitt ”pick och pack” och resa någon annanstans!

    Gilla

   • Anders F skriver:

    Exempel på ett kul men stolligt inlägg. (Sympatiskt, dock! Medges.) Fattar inte varför mina egna små korta tillrättalägganden eller förnuftiga kommentarer totalnobbas av PE eller annan på sidan/sajten. Reaktion?

    Gillad av 1 person

 10. plq017 skriver:

  Utvisning är ett straff som innebär att man inte skall få fortsätta vara i Sverige.

  Kan staffet inte utmätas, därför att brottslingen kommer till ett för farligt ställe, så får vi väl skilja av en del av Sverige, och låta brottslingen leva vidare där, men åtskild från Sverige i övrigt. Då fungerar straffutmätningen som avsett.

  Ungefär som USA gjorde med japaner boende i USA efter angreppet på Pearl Harbour.

  Gilla

 11. Johan skriver:

  Jag är så trött. Exponentiellt ökar vansinnet. Muslimsk invandring hållet på att rasera EU. Utan parametern Islam i ekvationen…inget Brexit, ingen Trump.
  Om inte idag, så imorgon kommer Västerlandets gränser stängas mot den muslimska världen.
  Det kommer…var så säkra.

  Gillad av 5 personer

 12. Janne Andersson skriver:

  För att undvika denna våltäktskultur är enda säkra sättet att stänga gränsen helt för så kallade ensamkommande barn.

  Varför ska svenska folket betala för afghanska barns utbildning och framtid?

  I Sverige ska de svenska barnens behov vara prio nummer ett,

  Vill man hjälpa andra länders barn,kan det göras på plats i de barnens hemländer.

  Gillad av 8 personer

 13. askenyggdrasil skriver:

  Det verkar tyvärr finnas personer som inte har några som helst känslor för andras liv och lidande, en total brist på empati. De är en samling självbespeglande patologiska narcissister (psykopater) i total avsaknad av förståelse för andra människor. Varifrån kommer dessa totalt hämningslösa individer? De verkar ju inte ha fått någon som helst riktning i livet utan tror att de kan bete sig hur som helst. Är det något fel på deras IQ eller… Någon borde ta reda på var den här ohämmade aggressiva sexualiteten kommer ifrån. Civilisationsfernissan sitter mycket löst hos vissa personer och vissa har ingen alls. Har alla gränser för vad det är att vara människa suddats ut eller vad är det frågan om?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du behöver få bättre kontakt med de mörkare delarna av ditt eget inre. Ont och gott finns i oss alla. Det är inte svårt att förstå varför brottslingar beter sig som de gör om man sätter sig in en smula i deras situation. Vi människor är alla väldigt lika varandra. Helena beskriver just denna klass av brottslingar ganska bra.

   Det enda vi kan förvånas över är hur vi har misslyckats att organisera vårt samhälle på ett sådant sätt att det inte blir taget på sängen av så uppenbara och förväntade störningar. Varför har svenskarna röstat på sossar i snart hundra år? Detta är svårt att förstå.

   Gilla

   • askenyggdrasil skriver:

    Jag har bra kontakt med både mina ljusa sidor och även med de mörka. Mitt inlägg är mycket frågande och undrande inför de individer som kan begå dessa avskyvärda handlingar. Det är inte ett tvärsäkert inlägg som skall tolkas bokstavligt. Jag kan och vet inte allt, men har erfarenhet av problematiken med personer som begår dessa brott, då jag arbetat på rättspsyk och haft kontakt med personer som begått hemska brott.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Jag utgår ifrån att du skriver om PK folket i Sverige. Beskrivningen stämmer väldigt väl med hur jag uppfattar hur dessa beter sig mot den som inte delar uppfattningen om ”alla människors lika värde” som tydligen bara gäller de som håller med PK folket.

   Gilla

 14. Johannes skriver:

  Vilken fruktansvärt världsfrånvänd artikel. Tror du verkligen att någon obligatorisk undervisning kommer att lösa det här? Vi har nu 10,000-tals afghanska män i Sverige som låtsas vara barn. Demografin är sabbad, och mansöverskottet är en krutdurk. Om du hade haft bättre känsla för stämningen i landet skulle du inse att alla dess asylbedragare måste ut omgående, oavsett om de begått brott eller ej. Den svenske mannen ser dem redan som paria. Dessa lurendrejare väcker inga sympatier alls, bara irritation och vrede. De måste ut ur landet, för allas skull. Det finns ingen som helst framtid för dem här.

  Gillad av 3 personer

 15. En spännande framtid skriver:

  Det som hände på Gotland bedömdes inte av åklagaren vara nån väldtäkt, bl a eftersom de involverade lämnat motstridiga uppgifter om händelseförloppet. Tror fan det! Åtal väcktes därför inte mot de 5-6 ”ensamkommande barnen” (eller om det kanske bara var vanliga asylsökande) som plockats in till förhör. Ord stod tydligen mot ord, och den rullstolsbundna kvinnans vittnesmål vägde lättare än barnens. Det begriper väl vem som helst att hon frivilligt hade sex med 5-6 okända män på en toalett mitt i natten, och att det också var därför som hon genast när hon tagit sig därifrån (efter att barnen gett tillbaka rullstolen) larmade polisen.

  Nå straffet hade ju ändå bara blivit några månaders dataspelande och terapitrams på nåt svindyrt HVB-hem, och sen hade barnens anknytning till Sverige varit ännu starkare.

  Det går knappt en vecka utan att (vissa( media rapporterar om liknande fall. Sverige sjunker snabbt.

  Gillad av 5 personer

 16. Mimmi S skriver:

  Hej! Jag instämmer i att det är mycket klokt att utveckla juridisk praxis att utvisa migranter vid kriminellt agerande, kanske särskilt sexualbrott, inte minst för att underlätta integrering och acceptans bland andra boende i vårt land.

  Gilla

 17. USK skriver:

  ”Allt samröre med Muslimska Brödraskapet och dess org, förgreningar och hejdukar skall upphöra.”

  Det kan man ju drömma om! Dessa figurer har varit väldigt effektiva på att få in företrädare i allt från MP till M. Då och då åker nån ut, men hur många finns kvar? Troligen en hel del.

  Den senaste dramatiska utvecklingen på området är väl F!, som nu öppet samarbetar med MB. De ordnade tom. en plattform för dem i Europaparlamentet, vilket väckte en hel del uppmärksamhet utanför Sverige:

  ”European Muslim Brotherhood Holds Event On Women’s Issues At European Parliament; Organizer Inexplicably Represents Swedish Feminist Party”

  https://www.globalmbwatch.com/2016/03/17/european-muslim-brotherhood-organizes-event-on-womens-issues-at-european-parliament-organizer-inexplicably-represents-swedish-feminist-party/

  Att F! nu stärks i opinionen och ser ut att vara på väg att bryta 4%, tolkar jag som att man har lyckats att få över en del muslimska väljare från MP. Troligen är det en medveten strategi och den verkar vara framgångsrik. Jag räknar med F! i riksdagen 2018 och vidare att ett flertal av dess ledamöter kommer att sitta i kammaren med hijab eller burqa!

  Gillad av 1 person

 18. askenyggdrasil skriver:

  ATT VARA MÄNNISKA: Mensch (Jiddisch).
  – Integritet.
  – Skilja mellan rätt och fel.
  – Medmänniska värd att högakta och efterlikna.
  – Någon som genom sitt sätt visar hur vi kan bli bättre människor.
  – En vars närvaro gör att man känner sig äkta och levande.
  – Tar fram det bästa hos oss.
  – En Mensch syns på hur densamme behandlar dem som är svagare.
  – En Mensch är en människa med stark karaktär.
  Vi borde kanske ta till oss ordet MÄNNISKA och verkligen ge ordet en betydelse och en sann mening.

  Gillad av 3 personer

 19. HovsHallar skriver:

  Jovisst — helst borde vi kanske, enligt PK-sektens synsätt, ta hit ALLA pojkar i hela Afghanistan för att ”rädda” dem från denna motbjudande kultur!

  Eller vore det förnuftigare, med tanke på att de ”ensamkommande” som redan ÄR här — vanligen från Afghanistan — redan kostar samhället tiotals miljarder kronor per år — att HELT stoppa denna märkliga trafik av såkallade ”ensamkommande”?

  Det kan rimligen inte vara Sveriges ansvar att människor har ett hårt liv i länder långt borta, som styrs av lagar och seder främmande för oss, anser jag.

  Men enligt PK-sekten har ju alla människor i HELA VÄRLDEN samma rätt till våra tillgångar (skattefinansierade trygghetssystem osv.), som vi svenskar har själva. Och därför rullar det på.

  Sverige = dårarnas paradis.

  Gillad av 3 personer

 20. Hortensia skriver:

  Skönt att någon vill byta silkesvantarna mot hårdhandskar. Heja, Johan Strömbäck!

  ”Fem tonåringar dömdes för våldtäkt men inte till utvisning på grund av säkerhetsläget i Afghanistan.

  Åklagaren, som yrkade på utvisning, överklagar nu Uppsala tingsrätts dom till Svea hovrätt., rapporterar P4 Uppland. Åklagare Johan Strömbäck anser inte att det allmänna säkerhetsläget i hemländerna är relevant.

  De fem våldtog en minderårig pojke i ett skogsparti i Uppsala tidigare i höstas och dömdes i slutet av förra året till sluten ungdomsvård.

  Både de fem förövarna och deras offer har kommit till Sverige som flyktingar.”

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/utebliven-utvisning-%C3%B6verklagas-1.4113770

  Gilla

 21. ludde38 skriver:

  Naturligtvis skall vi ha invandring/flyktingmottagande till Sverige. Reglerad invandring. Alltså nödvändig arbetskraftsinvandring + UNHCR-flyktingar som har sina papper i ordning och alltså går att identifiera. Ungefär som i Kanada som till och med poängsätter de som önskar invandra till landet utifrån kvalifikationer. Med ett sådant system bortfaller afghaner av den typ som skildras i artikeln ovan. Vad som omedelbart måste ske är ju en mera strikt tillämpning av vår lagstiftning utan ”straffrabatter” och inställda utvisningar för kulturbaserade sexuella perversioner som ”bacha bazi”.

  Gillad av 2 personer

 22. Göran skriver:

  Det ska råda nolltollerans för brott så länge man befinner sig i asylprocessen. Begås ett brott är det automatisk utvisning som gäller oavsett vad som kommer att drabba den asylsökande. Den som begår ett brott tar beslutet själv.

  När den asylsökande väl fått asyl ska det råda en prövningsperiod såsom det är för ett körkort. Begås brott under den tiden ska det vara automatisk utvisning.

  Naturligtvis ska det första en asylsökande få veta vilka lagar som gäller i Sverige och även vad som gäller för dem om de begår brott. Sedan är det upp till den asylsökande att ta sina egna beslut och ansvara för dem.

  Gillad av 1 person

  • Anders F skriver:

   Bra! Och ett snäpp till: den asylsökande borde/torde uppvisa ett synnerligen högt utvecklat socialt ansvar. Gör bra – må bra – skapa bra. Allt enligt principen – den som är gäst (och därmed främmande) måste vara lite bättre. Vore jag själv invandrare i t ex Turkiet, skulle jag vilja visa mig lite bättre o rättrådigare än medel-turken.

   Gilla

 23. Tobbe skriver:

  Det som känns oroande är att Sverige tycks ha tappat sin moraliska och samhälleliga kompass. En kompass behöver kalibreras mot något som är känt och som man vet fungerar. En referens. Vi verkar ha tappat referensen som visar vad som är ett fungerande samhälle och vad som är inte det och som inte har förutsättningar att nånsin kunna bli det.
  Hur många tillförlitliga referenser finns det som visar att det vi försöker göra har varit framgångsrikt? Kommer vi ihåg hur vi gjorde när vi byggde ett fungerande samhälle? Var finns pusselbitarna som vi nu behöver plocka upp?

  Gilla

 24. Rolf Ahlzén skriver:

  Du är kunnig och nyanserad, Helena. Tack. Jag önskar att denna debatt kunde hållas i det lugna sakliga tonläge som du representerar. Det är en allvarlig och oroande utveckling och det moraliska signalsystemet, som i detta fall, fungerar inte riktigt. Ska vi vända den utvecklingen måste det ske genom att sakligt argumentera. Det finns nu hoppfulla tecken på tillnyktring och ett öppnare diskussionsklimat.

  Gilla

 25. Hanna skriver:

  Det positiva är att MSM börjat skriva om dessa rättsfall mer öppet, säkert har sidor som den här öppnat upp och fler och fler vågar sig fram.
  Det negativa är att trots att det börjat pratas bland politiker mm händer inget konkret vad gäller brottslingars utvisningar eller flyktingmottagandets kostnader, det som händer går i myrsteg. Förslag – kopiera Kanadas eller något annat ”lyckat” lands kriminal- och migrationspolitik rakt av nu direkt, och se sen staplarna vända!

  Gilla

 26. Tilda skriver:

  ”De unga män som tagit sig till Sverige har som målsättning att skapa en bättre tillvaro för sig och sin familj än vad Afghanistan kan erbjuda. ”
  Vad jag vet är inte fattigdom något giltigt asylskäl. Afganistan är inte i krig, ej heller Iran som många afghaner kommer från. Vad gör de här? Samtliga bör omgående skickas tillbaka.

  Gillad av 1 person

 27. Lars skriver:

  ”Inte skära bara rispa” tycks vara det godkända förhållningssättet till alla analyser som försöker klarlägga vad som nu händer inte bara i Sverige utan även Europa.EU:s ideologiska grundardokument bär Coudenhouve-Kalergis namn.Eurokommissionen förverkligar denna politik.Sverige är ett EU-land-De svenska domstolarna-domarna och åklagarna är del av EU-apparaten.Gronköpings Veckoblads devis var och är:”Grönköpings Veckoblad går alltid i bräschen för överheten (EU-överheten?)”.Varför censurerar vissa sk folkfrihetliga veckoblad alla inlägg som överhuvudtaget har ”fräckheten” att nämna Coudenhouve-Kalerfis namn.Är dom i det fördolda del av det sk ”nätverket”?Är deras förment ”frihetliga” fasad endast ett camouflage?När Sverige var marxistiskt kunde man fritt hänvisa till marxistiska skrifter etc-nu-emellertid-när Sverige är Coudenhouveiskt får Coudenhoves namn ej nämnas.Och hans skrifter sätts på index och stjäls från bibliotek.Och den tyska säkerhetspolisen gör razzior mot universitetsfolk som sägs äga ett exemplar av ”Praktischer Idealismus”.Coudenhouve-Kalergi är ett tabu-ord.”Invasionssoldat”.”Ockupationsarmé”.Är det också.Men dom där sjaskiga köpta propagandisterna som sköter ”censuren” i det frihetliga EU-landet Sverige är dom då inte ”femtekolonnare”?

  Gilla

 28. Lars skriver:

  Som journalist gäller det att hålla tungan rätt i mun och inte slira för mycket med den.Bäst egentligen att mest -som det heter på skånska-hålla flabben och skriva det som man tror dom däroppe vill läsa och höra.Mycket står på spel dagligen och stundligen för ett pennskaft:Lönen och karriären,köpelägenheten och frun eller karlen.Gäller att slira rätt så man inte blamerar sig och får sparken rätt ut i rännstenen.Där är det kallt,blåsigt,trist och mörkt.Och inga bjudsmörgåsar får man där heller.

  Gilla

 29. Sverre Svensson skriver:

  Vi ska överhuvudtaget INTE ha in några afghaner i Sverige! Det är ju ren och skär idioti, de har för övrigt sitt egna land att ta hand.
  Det råder för övrigt ingen som helst nöd i Afghanistan då befolkningstalen formligen exploderat!
  Det är inte vårt ansvar i väst att ta hand om Afghanistans eller för övrigt mellanöstern och afrikas massiva överbefolkningsproblem heller!

  När ska den här idiotin ha sin ände? Vi är ett litet land med en liten befolkning i ett obskyrt kallt hörn av världen!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.