Det välfärdsindustriella komplexet sjukskriver sig själv

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland framträder det välfärdsindustriella komplexet med sådan troskyldig och naken uppriktighet att man knappt tror sig läsa rätt innantill, nu senast i Dagens Nyheter den 9 januari 2017 (läs den här om du är prenumerant).

”Sjukskrivningarna kopplade till stress har ökat kraftigt under senare år”, förklarar tidningen, ”men utvecklingen varierar mellan landets kommuner… I Stockholms län låg Värmdö högt på listan.” Verksamhetschefen Kersti Ejeby på en av Värmdös vårdcentraler förklarar:

Jag tror inte att Värmdös befolkning är mer stressad än personer som bor i andra kommuner. Att andelen med stressrelaterade diagnoser ligger ganska högt beror snarare på att vår vårdcentral är psykologtät. Vi har resurser och kompetens att göra noggrann evidensbaserad diagnostik inom psykisk ohälsa.

Förstår du?

Faktum: I Värmdö kommun är andelen stressjukskrivna ovanligt högt.

Hypotes: Det beror på att folk i Värmdö är mer stressade än annorstädes.

Vetenskaplig evidensbaserad bedömning: Nej, det är inget fel på värmdöborna i det avseendet, förklaringen är att Värmdö har en större andel psykologer med utbildning i ”diagnosgruppen anpassningsstörningar” dit stress hör.

Kersti Ejeby är bekymrad över att det kan gå en massa människor lösa därute som inte har en aning om hur sjuka de är:

Det är husläkarna som till största delen möter patienter som har stressrelaterade problem, men dessvärre bemannas inte vårdcentralerna utifrån patienternas behov. Tyvärr har många husläkare mer kompetens på somatiska besvär, men det är ångest och depressioner som är stora folksjukdomar nu.

Habo kommun i Jönköpings län, är en ”ung och blomstrande kommun”, så stressjukskrivningarna borde inte vara så höga som de är säger Lena Hedin, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län. Men i själva verket visar det sig att de särskilt stressdrabbade är just de personer som man skulle tro vore skyddade. Det är inte svaga människor med motigheter som får stressdiagnoserna, utan framgångsrika, dugliga människor. Lena Hedin förklarar att det ofta handlar om ”högpresterande personer”. Myndigheterna vill nu aktivt söka upp dessa personer och ordna samtalsgrupper där man kan prata om ”livspussel, om kraven på att vara lycklig och lyckad och om verktyg för att klara av vardagslivet”.

Christina Olsson-Bohlin, analytiker på Försäkringskassan, har också funderat på det här och kommit fram till att sjukskrivningarna påverkas av vilken arbetsgivare som är stor i kommunen:

Vi vet att sjukskrivningar är vanligast inom kontaktyrken inom vård och omsorg.

Om en kommun bygger många vårdcentraler och bemannar med många psykologer och i övrigt anställer riktigt många välutbildad vård- och omsorgspersonal i sina bästa år så kommer den troligen inom kort att bli lamslagen av anpassningsstörningar med ty åtföljande stressrelaterade sjukskrivningar