Angela Merkel är fortfarande inte klok

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

Har Angela Merkel blivit klok? Islamisk terrorism är det största hotet mot Tyskland, sade förbundskanslern i sitt nyårstal. Hon uppmanade sina landsmän att möta terrorn med medkänsla och sammanhållning.

”När vi fortsätter att leva våra liv och gå till arbetet, så säger vi till terroristerna: Ni är mördare fulla av hat, men ni kommer aldrig att bestämma hur vi ska leva eller hur vi vill leva. Vi är fria, medkännande och öppna”, sade hon.

Vänta nu, först utsätter hon landet för fara genom att släppa in tusentals okända män från framför allt Mellanöstern, sedan säger hon till tyskarna att fortsätta som vanligt. Och så här försvarar hon sitt beslut att låta så många migranter passera gränsen:

”När vi ser på bilder på ett bombat Aleppo i Syrien, så måste vi återigen berätta hur viktigt och rätt det var av oss att hjälpa dem som behövde vårt skydd att ta sig hit och att integrera.”

Hela Syrien ser inte ut som Aleppo, det är lugnt i andra delar av landet. Syrien är också omgivet av flera säkra grannländer. Om Merkel ville hjälpa de som flyr från Aleppo kunde hon skicka mat, mediciner och läkare till de lugna delarna av Syrien och till grannländerna. På det sättet kunde hon ha hjälpt fler flyktingar, eftersom det är dyrare att ta hand om dem i Tyskland. Ingen behöver ta sig hela vägen till Tyskland för att komma i säkerhet. Det Merkel har gjort är att hjälpa färre flyktingar för mer pengar. Dessutom har hon närt smugglarindustrin och utsatt migranter som gjort resan för kostnader och lidande.

Hon har också gjort sitt eget land mindre säkert. Och tyskarnas säkerhet är den tyska statens främsta uppgift, den kommer före andra länders medborgares säkerhet. Merkel utlovade i sitt tal åtgärder för att höja säkerheten. Också det en kostnad som hör ihop med hennes okloka asylpolitik. Den hade kunnat undvikas.

På grund av den fria rörligheten inom EU så drabbar Merkels oklokhet också oss andra. De okända män som hon släppt in, varav en del sannolikt är kriminella och terrorister, kan när de väl har fått uppehållstillstånd, resa till Sverige. Det betyder att Merkel också gjort vårt land mindre säkert.

I sitt tal betonade Merkel att det är särskilt upprörande när terrorattentat begås av människor som utger sig för att vara skyddsbehövande men istället missbrukar tyskarnas hjälpvilja och hånar dem som verkligen behöver vårt skydd. Men ingen flykting behöver alltså komma till Tyskland för att få skydd. Det är ett faktafel och något Merkel borde känna till.

Inbördeskriget i Syrien beror till stor del på att en sunnitisk, islamistisk rörelse, vill ersätta den nuvarande regimen, som leds av ”kätterska” alawiter, med en sunnitisk, islamistisk stat. Regimen är nu på offensiven och håller på att vinna kriget, vilket innebär att rebellerna är på flykt. Vissa av dem tar sig till EU som asylsökare och ansluter sig till den sunnitiska, islamistiska rörelse som redan finns här och växer.

Kriget mot den islamiska terrorismen har, på grund av EU-ländernas okloka asylpolitik, redan utvecklats till ett tvåfrontskrig, ett mot den inre fienden och ett mot terroristerna i islamiska länder, och det kommer tyvärr bara att bli värre under 2017.