Ett svar till Sherlock Holmes

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Bäste Sherlock,

Jag blev lite besviken över Ditt resonemang i min krönika om no go-zoner igår. Dina bedömningar av polisens och politikernas inställning till eventuella idéer om att rättsstaten skulle återvinna dessas förlorade territorier och återföra dem till svensk lagskipning var visserligen övertygande, men Ditt nonchalanta sätt att avfärda Dr Watsons bekymrade – och befogade! – undran över framtidsutsikterna ingav mig olust. Att avfärda frågan med ett skämt om att svenskarna skulle vara som en sorts utdöda fåglar!

Å andra sidan fick du mig att tänka lite själv. Låt mig dela mina ofärdiga spekulationer med Dig. Akta inte för rov att besvara mina rader om Du vill korrigera, utveckla eller instämma i mina tankegångar. Tyvärr har jag inget särskilt upplyftande att komma med.

En möjlighet, som jag inte tror så mycket på, är att låta kriminaliteten och gängväldet i no go-zonerna fortsätta utan åtgärd från de svenska myndigheternas sida. Jag tror inte att det kommer att gå att hålla zonerna isolerade som ett slags fristyrande, islamistiska bantustans. Det vore alldeles för lätt för jihadistiska terrorister att utropa dem till kalifat och välkomna alla IS-krigare som framöver sannolikt kommer att lämna Mellanösterns krigsskådeplatser. De kan också formellt inrätta sharia och betjäna åsiktsfränder på kringliggande svensk mark med ty åtföljande territoriell expansion.

En annan lösning, som kanske skulle fungera, är att formellt avskilja zonerna från Sverige, stänga socialbyrån och avsluta all social service. Jag kan inte bedöma hur stor andel av invånarna som i så fall skulle söka asyl i det kringliggande Sverige. Ju färre som bodde kvar, desto enklare skulle situationen troligen vara att hantera. Kanske skulle det bli både psykologiskt och militärt lättare att återta sådana delvis övergivna zoner eftersom det är mindre sannolikt att några ”oskyldiga” återstår.

När det gäller utsikterna för reguljära polisaktioner av den typ Du diskuterade, Sherlock, är jag överens med dig. Det går inte att få demokratiskt stöd för vad som i själva verket är ett inbördeskrig. Ingen regering skulle få total nationell uppslutning kring en sådan idé. Det räcker med att en liten del, kanske en femtedel, av befolkningen, särskilt om aktivister i myndigheter och media tillhör den femtedelen, med kraft ska motsätta sig ett sådant regeringsinitiativ för att planerna ska gå i stöpet. Beslutsfattarna vågar helt enkelt inte.

De enda likartade situationerna jag haft tillfälle att följa var militärkupperna i Brasilien och Chile där den reguljära ordningsmakten – polisen – av militären inte förväntades klara av kampen mot en välorganiserad brottslighet med socialistiska förtecken och där situationen, särskilt i Chile, ställdes på sin spets av ett pågående ekonomiskt sammanbrott. Brottsligheten hade där förstås ännu inte lyckats ta över nationellt territorium.

Men Sverige har inte ett gäng barska militärer i solglasögon som ogillar att förlora sitt yttersta våldsmonopol över landets yta och inte drar sig för att stänga tidningar och tv-kanaler som insisterar på att publicera känsliga bilder. Så den möjligheten kan vi bortse från.

Sherlock, hjälp mig att tänka rätt. Rätt betyder inte i det här fallet att tänka snälla dronttankar, utan att balanserat bedöma sannolikheter, även för obehagliga händelser, och att föreslå för den vanlige svenske medelklassaren hur han kan tänka.

Min hjärna kan inte komma fram till något annat än en räcka framtidsmöjligheter som alla innehåller två beståndsdelar i olika proportioner.

Den ena beståndsdelen är att Sverige, hur underligt det än kan verka, visar sig kunna leva med förlorade territorier och att deras tillväxt blir obetydlig. En cancer som inte metastaserar och växer så långsamt att det går att leva med.

Den andra beståndsdelen är att det uppstår en spontan våldsapparat i det civila samhället som består av medborgargarden, grannskapskommittéer, Soldiers of Odin, båtklubbsbevakare, Nordiska motståndsrörelsen. I valet mellan trygghet och liberala värderingar väljer desto fler trygghet ju mer hotad tryggheten känns.

Dessa två beståndsdelar hänger ihop på så vis att den andra är en funktion av den första. Ju mindre av den första, alltså ju mindre Sverige kan leva med no go-zonerna, desto mer av den andra. Den möjliga privatfascismen uppstår inte för att svenskarna skulle ha några mussolinigener, utan för att den etablerade staten, som svenskarna vant sig att lita på, gradvis tappar förmågan att uppfylla sina skyldigheter gentemot medborgare och skattebetalare. Sherlock, hur kan man få svenska politiker att förstå att de banar vägen för privatfascismen genom att inte värna om lag och ordning och statens våldsmonopol?

Vänliga hälsningar

Patrik

26 reaktioner på ”Ett svar till Sherlock Holmes

 1. Min snö på ett vykort skriver:

  Uppe tidigt för att se om tomten kommer förbi. Patrik målar en mörk bild över ett förlorat kungarike, jag tror vi måste söka hjälp hos våra grannar, danskarna, norrmännen och finnarna, vi behöver hjälp av nordisk polis, säkerhetstjänst, media och intellektuella, och inte minst politiker. De har många av problemen men mindre av vansinnet. Sker inte detta så tror jag att Sverige är förlorat och man måste helt lita på sig själv, det går inte en dag utan att jag tänker på självförsvar i någon form, eller att lämna Sverige. Jag är inte ensam, det börjar sprida sig en oro, inte minst hos kvinnorna, det är kanske det som får detta att vända, när kvinnorna instinktivt förstår att de de trott vara ett lämpligt föremål för deras moderskänslor istället vill dem illa?

  Vi lever i kvinnornas tid och se hur det har gått, de har har bjudit in ren ondska. På radio hör man att SÄPO väntar på remisser från migrationsverket för att undersöka vilka som potentiellt är terrorister.., de väntar på att få lov.., en kvinnlig minister i vitt utser en kvinna i rött som samordnare mot extremism. Vi styrs nu av kvinnliga principer i Sverige, männen gömmer sig och höjer inte rösten, detta har inte gått obemärkt förbi, eftersom andra delar av världen har samma obalans, fast omvänt. Nu kommer de hit, kvinnligt ställs mot manligt, då segrar det manliga, och vi kan se sluttillståndet för oss redan nu, i mellanöstern. Islam är dysfunktionellt för att man inte har förstått, som i det gamla Sverige, med starka kvinnor och män, eller i Asien med yin och yang, att man måste ha en balans, annars tränger det ena ut det andra tills det nästan inte finns, som en kvinna i burka i mörkret

  Jag tror därför att detta handlar om kvinnligt och manligt, man behöver båda för balansen, styr man endast efter kvinnliga principer så blir det en obalans, som vi har nu. Trumps seger är en seger för, eller återerövring, av det manliga. I sagans värld så gäller det för oss män nu att hämta bollen som rullat in i den järnbeklädda håriga vildmannens bur, och hämta nyckeln under mammas kudde, vi behöver inte fråga henne om lov:

  Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal auf dem Hof, und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach: ”Gib mir meinen Ball heraus!” – ”Nicht eher,” antwortete der Mann, ”als bis du mir die Türe aufgemacht hast.” – ”Nein,” sagte der Knabe, ”das tue ich nicht, das hat der König verboten,” und lief fort. Am andern Tag kam er wieder und forderte seinen Ball. Der wilde Mann sagte: ”Öffne meine Türe!” Aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag war der König auf Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals und sagte:”Wenn ich auch wollte, ich kann die Türe nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.” Da sprach der wilde Mann: ”Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn holen.”

  Aha, vem är det utanför fönstret i mörkret..

  Gillad av 2 personer

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Först och främst God Jul till Patrik och tack för Din aldrig sinande energi, tanke- och formuleringsförmåga. Beträffande frågeställningen tror jag så här, ingenting varar för evigt och de flesta företeelser ökar eller minskar i omfattning. Just no go zonerna kommer att fortsätta att öka fram till att de minskar. Det som får dem att minska är när det går för långt.

  Som det ser ut idag så är det i alla fall inte nuvarande politikergeneration som kommer att ta tag i detta utan det måste till nya politiker framsprungna ur en folklig opinion. Denna finns redan men syns inte så mycket ännu.

  Om jag för göra en koppling till utmärkta DGS TV så bekräftar senaste inslaget med Finn Bengtsson och en annan politikerkollega ovanstående. Inget fel på dessa herrar men om detta är det enda uttrycket för eget tänkande som finns i riksdagen så är det illa ställt. ”Sence of urgency” saknas totalt, ”visst finns det problem men jag har ingen lösning” och inte ett ord om laglösheten.

  Gillad av 5 personer

 3. Höga kusten skriver:

  Det finns en medvetet driven och mycket aktiv samhällsutveckling som Patrik inte berör i dagens text. Och det är all tvingande lagstiftning, och tydliga ambitioner från politiker- och myndighetshåll, att all mångkultur geografiskt nu skall spridas över hela Sveriges yta. Man menar, i sina högt ställda strävanden, att man därigenom berikar Sverige och dess befolkning med goda och annorlunda kulturella möten. Att man rentav visar på alternativa sätt att leva, Och att detta är helt igenom positivt. Att fler, ja alla, därigenom erbjuds ett stort och dignande smörgåsbord av olikheter att välja bland, direkt utanför den egna dörren. Och att alla dessa mer annorlunda möten då får oss att växa, berikar oss på djupet, och göder den allmänna toleransen, och på sikt även förmår utrota eventuella fördomar hos den egna befolkningen.

  Boverket och andra myndigheter ser nu över plan- och byggprocesser som står i vägen för en sådan utveckling. Man vill förenkla byggregler. Snabba upp tillståndsprocesser genom att rensa i lagstiftning. Baracker skall blir möjliga att bo i för att förenkla vägar ut i boende. Och barackerna skall även kunna placeras insprängda i all övrig bebyggelse. Processen för det pågår faktiskt för fullt i detta nu. Bert Karlsson planerar även för baracker på hjul, som snabbt skall kunna förflyttas. Boverket kan även, till vissa delar, redan erbjuda ekonomisk hjälp för ombyggnation av den egna bostaden, för den som vill hyra ut överblivna utrymmen.

  I mer storskaliga planer nämns även att Norrlands avfolkning äntligen kan brytas. Och att även skillnaden mellan stad och land, befolkningsmässigt, kan utjämnas. En sedan tidigt 60-tal pågående strukturomvandling och avfolkning av inlandet skall nu förmås att vändas till sin raka motsats.

  På vad sätt denna utveckling skall kunna frikopplas från beroendet av arbetstillfällen har jag inte riktigt förstått. Jag har länge inbillat mig att det var marknadskrafter som ytterst styrde bosättningsort. Att människor flyttade till områden där arbetskraft efterfrågades. Men den länken verkar numera ha brutits. Ekonomi verkar inte längre stå i vägen för mer storstilade politiska planer.

  Men helt får jag inte ekvationen att gå ihop. Inte i alla fall med den matematik jag lärde mig i en äldre typ av skola. För genomgående talar politiker om att det ökande antalet äldre utgör en växande ekonomisk samhällsbörda. Att en skev demografi tynger Sveriges samhällsekonomi. Att vara utan arbete som pensionär, kostar på för samhället. Det har jag förstått. Och att äldre på äldreboenden därför bör äta mer kostnadseffektivt. Det förstår jag också. Kanske inte vatten och bröd, men lite åt det håller, undantaget Julafton förstås.

  Men att det här inte gäller för migranter utan sysselsättning, i Norrlands inland, har jag lite svårare att förstå. Framförallt i ett land där man inte får göra skillnad. Men vem är jag att förstå mig på sådana ting. Politik utspelar sig ju på högsta nivå. Och att själv vara korkad bör väl ändå ingå i de mänskliga rättigheterna.

  Så den enklaviseringsutvecklingen som Patrik tar upp, är redan bruten, eller håller på att förändras. Politikerna har kavlat upp ärmarna. Nu har vi anträtt en utveckling präglad av en mer mixad demografi. Segregeringen är på väg bort. Delvis via insprängda mikroöar av mångkultur i all övrig äldre bebyggelse. Alla får snart möjlighet att i vardagslivets alla skeenden möta mångkulturen utanför sin egen dörr. Resorna till utlandet behöver inte längre bli så frekventa, och kan kanske på lite längre sikt helt upphöra. Kanske är det så Miljöpartiet resonerar. I stället för att själv besöka olika kulturer utomlands, så kommer den i hem till dig.

  Så Patriks framtidsscenario är redan överspelat. Framtiden är redan här. Men vilka folkdräkter som skall tas fram vid mer högtidliga tillfällen kan det kanske bli svårare att sia om. Och det där med en enda riktig värdegrund kan vi nog också bara glömma. Socionomer och lagstiftare står redan nu på olika ställen i en marknad för olika värdegrunder. Och varför då inte gå lite längre. Varför kan vi inte individualisera även alla trafikregler. Mångsidighet även där. Höger- eller vänstertrafik – vad spelar det egentligen för roll… Valet blir ditt. Den trenden har ju förresten redan påbörjats inom vissa bostadsområden i Sverige. Fri parkering åt alla, var, när och hur som helst. Kan det egentligen bli bättre än så?

  Gillad av 3 personer

 4. Magnus Furugård skriver:

  Jag kan förstå er uppgivenhet. Men vi har en insatsstyrka. Det finns alla möjligheter att rusta upp den till erforderlig styrka. Så rent tekniskt är det inte ett oöverstigligt bekymmer. Det kräver som vanligt tid och pengar. Det är som ni nämner det psykologiska försvaret som behöver komma på plats. Där måste det försäkras om att just runt 80 % står starka och fulla med fakta och vilja.. Det är görligt men opinionen måste först bli tydlig Och fakta talar för sig självt. . Då kommer också politikerna efter.
  Kanske är det dags för en MOU med tillhörande informationsspridningj?

  Gillad av 2 personer

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Om ett område har förlorats till en främmande makt i den meningen att svenska staten inte längre har våldsmonopol och kan svara för innevånarnas säkerhet, tag Järvafältet som ett potentiellt exempel, bör detta erkännas, inte bara av polis, utan även av statsmakterna. Området kan då avskiljas från Sverige och Stockholms kommun och det skall naturligtvis inte längre i något annat avseende vara föremål för någon svensk statlig eller kommunal verksamhet då andra lagar än de svenska tillämpas. De som inte anser sig kunna bo kvar på Järvafältet under främmande makt kan förväntas fly till restSverige.

  Järvafältet under främmande makt kommer inte längre vara en del av EU. Det blir då restSveriges ansvar att upprätthålla EUs yttre gräns mot Järvafältet. Trots eroderingen av försvarsmakt och polis torde det ännu vara fullt möjligt att med en yttersta kraftsamling försvara gränsen mellan restSverige och Järvafältet. För att underlätta ett återtagande stängs t.ex. el-, vatten- och livsmedelsförsörjningen av till området.

  Förr övades krigsmakten på Järvafältet i uppgiften att hålla främmande makt utanför Sverige, nu är t.o.m. det gamla övningsområdet på väg att förloras.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Rudmark skriver:

   Och hur är det tänkt med boenden för dem som inte vill vara kvar där? (Internasylsökande sas) Vi har ju redan problem på den fronten.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Utomlands. De har ju ett hem som de har kommit ifrån. Det är bara att börja leta efter formella fel. Okontrollerad massinvandring har den egenskapen att den inte sker i enlighet med lagar och bestämmelser.

    Gilla

 6. Linden skriver:

  Efter varje nytt terrordåd med islamistiska terrorister så dyker de upp, som de nya apologeterna. Du kan se dem på TV, du kan höra dem på radio och du kan läsa deras tankar i tidningarna. Varje gång den islamistiska terrorn slår till, oavsett om det är i Berlin, Bryssel, Paris eller någon annanstans så skall dåden förklaras, relativiseras och med lätt omskrivningar ursäktas. Det brukar alltid heta att det äckligaste med dådet och dåden är de högerpopulister som dyker upp för att samla sina poäng. Dådet i sig är hemskt, men aldrig lika hemskt som de som tycks använda terrorn som bränsle för sin propaganda. De som gör så är hemska, hemskare och hemskast, enligt de nya apologeterna…

  http://iotakt.se/blogg/

  Gillad av 6 personer

 7. Gösta Svensson skriver:

  Om den politiska insikten och viljan finns, så går det att lösa. Jag tror att problemet än så länge är alltför isolerat och det är alltför svaga grupper som tar den största smällen, för att nödvändiga åtgärder skall vidtas. Det skall bli spännande att se vad som händer när laglösheten sprider sig till de stora medelklassväljargrupperna, de som betalar det mesta av kalaset, de man inte kan avfärda som varande vitt obildat trash som röstar på SD.

  Eftersom det inte handlar om öppet krig (inte ännu åtminstone) utan om att göra tydligt att det är sveriges lagar som gäller, överallt i alla lägen, och eftersom detta handlar om att upprätthålla förtroende och tillit – man måste lita på att det inte bara är skitsnack och på att samhället ställer upp med konkreta resurser och beskydd om man väljer att ställa sig på samhällets sida, så är allt fortfarande en polisiär och inte en militär fråga.

  Polisen måste gå in och beivra allt från skitsaker till mord och de måste kunna göra detta obehindrat.

  Det är väl här problemets kärna ligger – vi befinner oss ännu inte i öppet krig och kan inte gå fram med militära metoder. Allt måste utredas och säkras så att lagarna följs och inga övergrepp begås. Men polisen verkar inte klara av att upprätthålla en godtagbar säkerhetsnivå kring sin personal, inte heller kring annan viktig personal så som brandmän och ambulanspersonal. Och sist men inte minst, de verkar inte kunna garantera säkerheten hos de som bor och vistas i området, och kan därför knappast räkna med att de är särskilt samarbetsvilliga ens om man lyckas vinna över en del av dem till rätt sida.

  Här måste polisen få hjälp och denna hjälp måste ha en helt annan kapacitet än den vanlige konstapeln har i sin arbetsvardag. Det måste vara någon slags specialtrupper och det naturliga vore att vända sig till SOG, Nationella insatsstyrkan och specialgrenar inom militären för att få hjälp att bygga upp en sådan kapacitet. Det fina i kråksången vore att denna kapacitet skulle passa mycket bra även för att möta det rena terrorhotet (det som händer i förorterna är också en form av terrorism, fast av en annan, lågintensiv och kanske inte lika ideologiskt medveten karaktär). En sådan styrka skulle också kunna fungera som specialresurs för militären om vi angrips utifrån och inte som nu inifrån. En nödvändig förstärkning av försvaret också alltså.

  Finansieringen kunde lösas bla genom radikalt skärpta regler då det gäller invandringspolitiken med vidhängande kostnader i välfärdssystem. Moderaterna är ju redan inne på det spåret, men det behöver drivas mycket längre och mera konsekvent än de föreslår. Dubbla medborgarskap skall dras in om personen uppenbarligen inte kan försörja sig själv eller följa våra lagar och regler ens efter år av vistelse i landet. Utvisning blir en naturlig följd i sådana fall.

  Allt detta kan man drömma om. Jag tror inte det kommer att hända eftersom de som tillskansat sig makt är korkade och fega ynkryggar utan verklighetsförankring. Därför tvivlar jag starkt på att demokratin i Sverige kommer att överleva den belastning de senaste decenniernas invandring medfört. Anarki, inbördeskrigsliknande tillstånd och kanske ”en stark man” kommer förmodligen att bli följden. Jag kommer att ge ”en stark man” som står på sveriges och svenskarnas sida, mitt stöd om den dagen kommer. Ont måste ibland med ont fördrivas.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, varför taga efter vänsterextremisterna och använda denna term som allmänt invektiv? Fascism kan inte uppstå en gång till i Sverige, eftersom landet saknar en bra skola som kan inbilla ungdomen att den har förmågan och rätten att taga över samhället. Beskrivningen av läget i Sverige är ju den rakt motsatta: skolan är dålig, ungdomen docil, motståndet består av tvivlande gamla gubbar, samling saknas. Dessutom har den gamla fascismen, den runt SAP, inte helt dött ut än.

   Privatfascism är en präkting självmotsägelse. Ingen vänsterextremism är privat.

   Gilla

 8. Hovs-Hallar skriver:

  Nej inte heller jag hittar några riktigt jämförbara historiska paralleller till vad som nu håller på att hända — även om de kanske finns. Mina historiska kunskaper är ju rätt ytliga. Det närmaste jag hittar spontant är maffians välde i USA under förbudstiden. Dessa organiserade gäng av grovt kriminella var vad jag förstår organiserade efter etnicitet; de kom från Sicilien och hölls ihop av släktband.

  Men situationen här och nu i Sverige är värre anser jag. Svenska myndigheter verkar totalt sakna den handlingskraft med hårda nypor mot de hårda, som man kunde ta till i USA. Dessutom hämmas kampen mot dessa kriminella av en inhemsk femtekolonn — PK-sekten.

  Dessa förrädare sätter käppar i hjulet för alla kraftfulla åtgärder. Sålänge Sverige inte står enat i kampen mot sådana här upplösningstendenser blir det svårt att uträtta något.

  Spontana medborgargarden har jag inget att säga om i ett läge där staten tappat förmågan att skydda oss — det tråkiga är inte att de finns, utan att de ska behövas. Och inte heller har de sådana materiella och personella resurser som krävs för att kunna knäcka de hänsynslösa och kraftigt beväpnade kriminella gängen.

  Enda chansen att undvika inbördeskrig vore om vi till att börja med kunde få politiskt stöd för att kasta ut nuvarande PK-infekterade politiker från makten, och därpå rensa upp i träsket av PK-folk (individer som Eliasson och hans hejdukar) inom byråkratin.

  Kraftfulla åtgärder mot gangsterväldet kräver en helt förändrad attityd från statsmaktens sida. Annars kommer svenskarnas öde på längre sikt att kunna liknas vid vad som hände den stackars hjälplösa dronten på Mauritius. Och det vore väl synd?

  God Jul! (Passa på att fira jul nu innan det blir förbjudet av hänsyn till ni-vet-vilka.)

  Gillad av 3 personer

  • Gösta Svensson skriver:

   @Hovs Hallar

   Citat:
   ”Spontana medborgargarden har jag inget att säga om i ett läge där staten tappat förmågan att skydda oss — det tråkiga är inte att de finns, utan att de ska behövas. Och inte heller har de sådana materiella och personella resurser som krävs för att kunna knäcka de hänsynslösa och kraftigt beväpnade kriminella gängen.”

   Och från statens sida jobbar man hårt för att feminisera, avväpna och förvekliga svensken än mer, så att denne inte kan försvara sig själv utan är helt beroende vår dysfunktionella polis och militär.

   Det är inte lätt att uppfostra sina barn idag. Å ena sidan alla jämställdhetsinsatser, allt som syftar till att utradera den hopplösa machokulturen vars nackdelar och problem jag mycket väl kan se . Å andra sidan måste framtidens svenska man vara beredda att hävda sin rätt även med fysiska medel. Man måste plocka fram den fysiska, våldsamma och brutala mannen igen, den som inte lägger sig platt och kissar i brallan pga hot. Det är tråkigt att erkänna att våld lönar sig. Det är inte konstruktivt men det fungerar ofta om man vill överleva och vill göra det utan att vara hunsad och förtryckt.

   Det spelar ingen roll om man anser sig ha någon slags gudomlig eller universell ”rätt” att inte bli förtryckt, utnyttjad, dåligt behandlad etc, kan man inte säkra denna ”rätt” med våld och kraft när det behövs, så är den bara ord och filosoferande.

   Gilla

 9. uppstigersolen skriver:

  Ja på julafton ska man vara snäll har jag fått lära mig. Men eftersom svenskarna verkar ha varit över hövan snälla hittills så är det uppfriskande att läsa både Patriks text och de kommentarer jag hittills kan se.
  Det här med att medborgarinitiativ för att försvara sig med våld låter otäckt men att vakta sin omgivning och ringa polisen kan vi väl göra. I vår kommun har nu polisen lovat att de ska skydda oss medborgare extra mycket. Vet inte riktigt vad det betyder men framtiden får väl utvisa vad.

  Gillad av 2 personer

 10. patriotzz skriver:

  Den självklara lösningen är väl att samhället utnyttjar sitt våldsmonopol för att garantera lag och ordning i hela landet? Som jag ser det är det den enda lösningen för en ordnad invandring.
  Enda sättet för att ge lugn och ordning för oss svenska medborgare och de som vill assimilera sig.
  Övriga är inte välkomna och skall avvisas.
  Metoden är väl att med lagliga resurser återställa samhällets inflytande och makt.
  Vill man inte det eller kan man inte det inbjuder man till anarki.
  Varje meddelande att landet uppges är falskt!
  Samhällskontraktet skall försvaras!
  Det var ett bra förslag att sluta betala ut alla statliga bidrag inom shariazoner.
  Fungerar inget återstår att göra som i Finland! Med kraft och stöd från andra nordiska länder kasta ut de röda.

  Gillad av 1 person

 11. modernghost skriver:

  Det tog mig drygt 3 minuter för att skrolla ner för att komma till tals, vilket vittnar om sidans popularitet och alla svenska män(niskor) som sitter med nävar i fickor.

  Män som inte kan försvara sina kvinnor och barn har passerat rättigheten att tituleras ”män”. De som gett upp sin framtid är inte värda livet.

  Råkade träffa en sådan i förrgår.

  Gilla

 12. plq017 skriver:

  Ha!

  Att polisen skall skydda oss svenskar, glöm det!

  Vi hade i en kommun strax norr om Stockholm pågående inbrott och skadegörelse.

  Väntetid på nödnumret, 47 minuter.

  Jaktgevären är enda lösningen.

  Gilla

 13. patriotzz skriver:

  Uppgiven blir man, när man ser stillsamma kommentarer refuserade.
  Den självklara lösningen är väl att samhället utnyttjar sitt våldsmonopol för att garantera lag och ordning i hela landet? Som jag ser det är det den enda lösningen för en ordnad invandring.
  Enda sättet för att ge lugn och ordning för oss svenska medborgare och de som vill assimilera sig.
  Övriga är inte välkomna och skall avvisas.
  Metoden är väl att med lagliga resurser återställa samhällets inflytande och makt.
  Vill man inte det eller kan man inte det inbjuder man till anarki.
  Varje meddelande att landet uppges är falskt!
  Samhällskontraktet skall försvaras!
  Det var ett bra förslag att sluta betala ut alla statliga bidrag inom shariazoner.
  Fungerar inget återstår att göra som i Finland! Med kraft och stöd från andra nordiska länder kasta ut de röda.

  Gilla

 14. Boff skriver:

  Sveriges lönsammaste investering
  Brottslighetens kostnader börjar närma sig 250 miljarder kronor. Det är 3500 kr per skattebetalare och år. Kanske är summan större då många slutat anmäla mindre brott.
  Men man frågar sig var gränsen går, när ett ekonomiskt brott i storleksordningen 30 000 kronor avvisades med vändande post?
  Att dubblera poliskåren kostar bara en tiondel av brottskostnaderna. Det skulle räcka att denna fördubbling minskar brottsligheten med 10% för att vara lönsam.
  Man uppskattar att fördubblingen, samt ett bonussystem baserat på brottsuppklarning och brottets svårighetsgrad skulle minska brottsligheten med 30%, det vill säga 75 miljarder kronor. Detta vore i sanning en av landets bästa investeringar.
  Brottsoffer

  Gillad av 1 person

 15. Tor Arne skriver:

  Har den svenska polisen nogot att lära av sina kollegor i islamska länder, var feminiseringen er lite utvecklat?

  – Irans moralpolis: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36101150

  – Saudiarabiens religiösa polis: https://www.rt.com/news/331911-mascot-arrest-saudi-sharia/

  Är feminiseringen Sveriges största hinder för att återställa lag och ordning? Vad hindrar Sverige från att lära effektiv polisiär praktik från sin nära samarbetspartner Saudiarabien, eller andra muslimske länder, var feminiserad polis är icke-existerande?

  Gilla

 16. John Nilsson skriver:

  Ett inlägg i debatten om feminisering från Paul Elam, initiativtagare till A Voice for Men (AVfM). En historisk tillbakablick om hur ridderlighetsidealen under tidig medeltid, industrialiseringen och feminismen haft avgörande betydelse för förändrade könsroller (och utbredningen av emotionell incest melllan mor och son):

  Why Men Can’t Say No to Women:

  Lyssna också gärna på Jordan B Petersons ”slakt” av socialkonstruktionismen, med hänvisning till utvecklingen i de skandinaviska länderna (det som ibland kallas jämställdhetsparadoxen):

  Jordan Peterson on Gender Differences, Patriarchy & Social Constructionism:

  (Snygg grafik dessutom.)

  Gilla

 17. Stefan Sewall skriver:

  Från Nordirland minns jag från otaliga TV-reportage polisens utrustning: Pansarbilar, vattenkanoner, tårgas, gummikulor etc. Man måste inte skjuta skarpt i första omgången. Nät kan infånga delinkventerna som kan köras bort oskadliggjorda för att inte återvända i första taget. Undantagstillstånd är nödvändigt. Det har man långvarigt nu i Frankrike, – förlängdes nyss. Isoleringsceller på okänd ort för varje delinkvent. Ingen kommunikation med likasinnade eller omvärlden för dessa Sveriges fiender i det krig de har startat mot oss. Inga fritagningar.
  Eliminering av de kriminella aktiviteterna genom resolut massiv insats av tusentals poliser i snabb samverkan, utan att för den skull anställa massaker. De fredliga utlänningar som bor i förorterna skulle nog välkomna en möjlighet att få leva i fred, med tillgång till ambulanstransporter och brandkår och ordningspolis. Dessa är nu gisslan och mår säkert dåligt. Dessa fredliga boende har ett värde och bör skyddas, till skillnad från de yrkeskriminella eller radikaliserade IS-hejdukarna.
  Det finns smarta tekniska lösningar i kravallsituationer. Nät som skjuts ut och omsveper fienden. Kladdig gummimassa som kletar sig fast på delinkventerna och fixerar dem orörliga och ur stånd att skjuta eller hugga, så de kan tas in och forslas bort. Man kan skjuta nedsövande medel som man gör med noshörningar och rovdjur på savannen för veterinärinsatser.
  Internet och all kommunikation bör släckas i dessa områden för att förhindra motaktioner. Samlingslokaler stängas. Utegångsförbud. Bepansrad polis överallt. High definition kameror överallt med massor av bevakningspersonal med livebevakning av kamerabilderna för omedelbar aktion mot all destruktiv aktivitet.
  All maskering fängelsestraffbelagd. Inga fingrar emellan.

  Francois Hollande sade i talet efter Bataclan: France est en guerre. Det är vi också. Fransmännen är dock inte fredsskadade som vi. De har liksom norrmännen naziockupationen i färskt minne och förstår att försvara sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.