Blir det Moderaterna hjärta SD efter valet 2018?

mohamed omar

Mohamed Omar

I Sentios senaste mätning får Sverigedemokraterna 25 procent av väljarstödet och blir alltså största parti. De tar en hel del väljare från Moderaterna, vilket gjort dessa oroliga. Tappet till SD kan vara en anledning till att partiledaren Anna Kinberg-Batra nu går ut i Aftonbladet och bekänner att hon haft fel om invandringen och har ändrat sig. En annan anledning kan vara att hon faktiskt kommit till insikt om att den asylpolitik man drivit under Reinfeldt och ändra fram till kaoset hösten 2015 inte fungerar.

I artikeln ”Därför har jag ändrat mig om invandringen”, publicerad den 22 november, tar Kinberg-Batra avstånd från en riksdagsmotion om fri invandring som hon skrev under för femton år sedan. ”I dag tänker jag annorlunda”.

”Varje land måste ha kontroll över vilka människor som lever i landet”, påpekar hon vidare. En självklarhet kan man tycka. Men det har inte varit det i Sverige. Vi har genom åren släppt in tusentals och åter tusentals människor med oklar identitet. Så fort man uttalat det magiska ordet asyl har man fått komma över gränsen. Utan några som helst handlingar som visar vem man är. Den ansvarslösa asylpolitiken har utsatt svenska folket för risker.

”Under flera år valde Sverige en migrationspolitisk väg som avvek från såväl våra nordiska grannar som resten av Europa. Under kort tid har Sverige i förhållande till vår storlek tagit emot fler människor från andra länder än något annat jämförbart land.”

Det finns dessutom ingen anledning för Sverige att bevilja asyl till migranter som redan rest genom hela Europa. Om man passerat flera säkra länder är det osannolikt att det är säkerhet man söker. Vi skulle göra mycket större nytta om vi använda våra resurser till bistånd i konflikternas närområde.

Behöver vi kompetent arbetskraft så kan vi handplocka dem vi vill ha och erbjuda arbetstillstånd istället för att ta in hundratusentals asylinvandrare och hoppas att några av dem har just den kompetens som efterfrågas på svensk arbetsmarknad.

Nu sitter vi och väntar på att migranterna ska ta sig hit, kanske utsätta sig för faran att dö drunkningsdöden på Medelhavet, och sen ska de in på asylboenden och vänta på besked. De som får avslag, efter att ha försörjts under hela processen, ska skickas iväg. Det kan vara uppslitande och ångestfyllt. I många fall går det inte ens att få hem dem.

Integrationen har fungerat dåligt. Islamisk fundamentalism har spridits som en cancer på vissa håll och hundratals unga muslimer har rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till jihadistiska terrorgrupper som Al-Qaida och Islamiska staten.

Ja, den så kallade islamiseringen är ingen myt, den är verklighet. Moskéerna ökar i antal för varje år som går. Och det är inga svenska moskéer, det är moskéer i Sverige. Det vill säga samma budskap predikas i moskéerna i Stockholm och Göteborg som i Bagdad och Mogadishu.

På skolgårdar i Göteborg leker pojkarna jihadistlekar. De skryter om pappor som slåss för IS. En ny undersökning, genomförd av föreningen Varken hora eller kuvad, visar att en av tio elever mellan 12 och 18 år i Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön, sympatiserar med IS och liknande jihadistgrupper.

Detta är alltså en av tio elever. Räknar vi bara de muslimska eleverna så är siffran självklart mycket högre! Elva procent svarade ”ja, jag har sympati” och tretton procent svarade att de kände någon annan med sådana sympatier. ”Älska islamiska staten!” skrev en elev.

”Vissa ungdomar vi mött använder ord som ’kafir’ för icke-troende människor, och de säger att sådana kan ’dra åt helvete’ och att ’IS gör egentligen rätt’ och så vidare. I en tidigare undersökning från Stockholm kunde vi även se att unga angav att de var mer religiösa än sina föräldrar”, berättar Guluzar Tarhan Selvi på Varken hora eller kuvad.

Jag tror inte att Moderaternas nya linje kommer att locka tillbaka väljare från SD. Jag tror att den kommer att stärka SD. Hon erkänner ju att de har haft rätt hela tiden. Hon har haft fel. Svenska folket tycker att invandringsfrågan är den viktigaste frågan och enligt Demoskop-undersökning från i mars i år anser hela 70 procent av befolkningen att invandringen är för stor.

Det tror jag också är huvudanledningen till att integrationen inte fungerar: det kommer för många invandrare. De bildar parallella samhällen istället för att uppgå i det svenska samhället. Vi har bidragit till detta genom att med skattepengar finansiera etniska föreningar och fundamentalistiska, islamiska organisationer. Istället skulle vi satsa på att främja svensk kultur. Det är den som håller oss samman, både ursvenskar och invandrare, och gör oss till en nation.

De som inte vill bli en del av Sverige bör få hjälp att återvända till sina hemländer, eller närliggande och kulturellt närstående länder, där de kan få ett lyckligare liv. Idag är återvandringsstödet alldeles för dåligt och folk som skulle vilja åka hem stannar kvar.

En sak som jag tycker är viktig i Kinberg-Batras artikel är att hon markerar att det faktiskt är vi, det svenska folket, som bestämmer hur vår invandring ska se ut. Ibland har asylaktivisterna låtit som islamister: det har hetat att vi inte har någonting att säga till om, invandringen regleras av konventioner lika orubbliga som sharialagarna i islam. I en intervju i Dagens Nyheter den 29 augusti 2015 kommenterade till exempel asylaktivisten Viktor Banke Sverigedemokraternas planer på en folkomröstning om invandringen så här: ”En folkomröstning kan man ha, det spelar ingen roll.”

Kinberg-Batra tar ett steg bort från Banke och andra asylaktivisters skrämmande dystopi av ett Sverige styrt av kalla teknokrater som bara tillämpar orubbliga konventioner. ”Migrationspolitiken”, skriver hon”, är beroende av omvärlden, av beslut i såväl EU som FN och andra länder. Men i Sverige måste vi fatta egna beslut om hur en långsiktigt hållbar migrationspolitik ska se ut.”

En annan sak är hon medger att det bör ställas krav på den invandrare som vill bli medborgare. Nu vet jag inte vad hon menar med krav, men jag tycker inte att det räcker med att man ska ha bott här en viss tid, man ska också kunna det svenska språket bra och ha förstått grundläggande saker om svensk kultur och svensk historia.

Som sagt, jag tror inte det här utspelet räcker. Visst, det är ett steg i rätt riktning. Men jag är ganska säker på att SD blir största parti 2018. Kinberg-Batras omprövning klingar falskt när man vet att hon faktiskt skulle kunna fälla regeringen redan idag, men avstår. En majoritet av Moderaternas väljare vill samarbeta med SD. Partiledningen håller emot. Men hur länge till?