Människosyner

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Eftersom jag har en mycket liten hjärna måste jag framställa allt mycket enkelt för att jag ska förstå vad jag menar. Det händer då ibland att andra människor, som kanske har nästan lika små hjärnor som jag, också förstår vad jag menar.

Så om jag säger att det bara finns två människosyner snarare än ett oändligt antal eller kanske lika många som det finns filosofer eller kanske sju, eftersom sju är ett heligt tal i vissa religioner, om jag formulerar mig på det sättet så fattar du bakgrunden.

Att det finns två människosyner beror på att det finns två betydelsefulla sociala krafter i Sverige, mellan vilka den politiska huvudmotsättningen går och som har diametralt olika människosyn, nämligen å ena sidan politikerväldet med tillhörande välfärdsindustriellt komplex och å den andra den skötsamma medelklassen som jobbar, tar hand om sig själv och betalar skatt.

Nu kanske du tror att jag tänker säga att den ena människosynen är korrekt och den andra felaktig, men fullt så liten är inte min hjärna. Jag tror inte att människan har någon sann natur. Människonaturen är inget vi fått av Gud eller Big Bang, utan något vi själva, vår kultur och vårt samhälle, skapar. Vi bestämmer oss helt enkelt för vilken natur människan har. Detta beslut är en viljehandling, ungefär som att de universella mänskliga rättigheterna tog form först när FN klubbade ärendet i december 1948. (Av detta följer underligt nog att människonaturen är färskvara eftersom samhället ju kan ändra sig precis som FN kan ändra sin text exempelvis efter intryck av den konkurrerande Kairodeklarationen. Frågan är bara vem som bestämmer, som Humpty Dumpty sa.)

Politikerväldets människosyn är att människor på det hela taget är en sorts offer för omständigheter. Dessa omständigheter har, enligt politikerväldets tänkande, en tendens att bli alltmer motvalls varför fler och fler medborgare drabbas och därför på ett eller annat sätt måste söka beskydd hos det välfärdsindustriella komplexet. Det är en utveckling som åt nästan alla lycka bär. De drabbade blir omhändertagna. Det välfärdsindustriella komplexet får fler klienter och kan expandera med alla de fördelar som organisatorisk tillväxt medför. Politikerväldet får bekräftelse på sin godhet och oundgänglighet för nationens välgång.

Det är bara en intressent som inte drar fördel av denna människosyn och de sociala arrangemang som följer därav, nämligen den skötsamma medelklass som ska betala för tillställningen (för att inte tala om andra sociala störningar som inträffar när folk tappar respekt för auktoriteter och får för sig att de inte behöver ta ansvar, till exempel att de cyklar på trottoarerna och kör på mig, vilket inträffat).

Den skötsamma medelklassen håller sig därför med en annan människosyn (såframt den inte har vad Karl Marx kallade ett ”falskt medvetande” däri att den anammat klassfiendens världsbild och alltså accepterat att folk i allmänhet är som en sorts olycksdrabbade får). Den skötsamma medelklassens människosyn är motsatsen till politikerväldets och innebär att folk på det hela taget kan stå på egna ben och ta ansvar för sig själva och att det civila samhällets, vilket i det här fallet betyder medmänniskornas, uppgift är att med lock och pock staga upp sin nästa så att hon verkligen uppför sig som medelklassen tycker (till exempel genom att ryta åt cyklister att hålla sig på cykelbanorna i stället för trottoarerna).

Nu måste det väl erkännas att det finns fog för båda dessa människosyner. Gud har som sagt inte förprogrammerat människan med den ena eller den andra. Det är vi själva, eller i varje fall kollektivet, som i varje stund programmerar oss. Vår tids problem är att politikerväldets människosyn under alltför lång tid – sedan 1970, typ? – varit så dominerande att den kommit att vrida samhället snett och då talar jag inte bara om cyklister på trottoarer utan om samhällskatastrofer som det svenska utbildningsväsendets förfall och migrationsproblemen.

Det här kan bara rättas upp, tror jag, om medelklassens människosyn får större genomslag. Hur ska det gå till, tror du? Genom att politikerväldet byter uppfattning? Nej, självklart inte. Det kan bara ske genom att medelklassen själv med allt starkare röst förkunnar sin egen människosyn och får denna förkunnelse att dåna i nationen.

27 thoughts on “Människosyner

 1. Sldy skriver:

  Jo, nu tror jag faktiskt inte att Patriks hjärna är så liten, människan är den bästa apan så att härma och rapa upp även mycket komplexa sammanhang är vad många intelligent gör. Att dra ut essensen och förhoppningsvis addera något nytt är mera sällsynt. Nå nog beröm.

  Jag lyssnade på Jonathan Haidth igår, ha sa inte så mycket nytt men formulerar det bra och belyser hur långt vansinnet gått i USA med identitetspolitik.osv, så jag går också och tänker på var skiljelinjerna går. Haidth säger en del om hur man kan övertyga andra att byta ståndpunkt något som blir allt viktigare och svårare, vallgraven blir djupare och djupare, jag tror ändå det är viktigt att förstå var skiljelinjerna är, desto mera så eftersom etablissemanget, likt apor, bara upprepar skåpmat.

  Så jo, enligt ovan så är en skiljelinje mellan de som tycket att människor är offer och de som vill klara sig själva och tror att det är bäst att andra också får göra det. De skötsamma mot offren eller parasiterna (det finns ett spektrum). Detta såg vi i USA-valet. En annan skiljelinje är de som vill vara fria, och fria att tänka själv, och de som vill följa, och att andra skall följa en påbjuden sanning. Igen så såg vi detta i valet i USA. En tredje skillnad som hänger ihop med de två första är om man vill bli lämnad ifred, eller om man missionerar och tycker att alla, alla skall tycka som du. Igen ser vi detta i USA, där det börjar bli tydligt att den härskande hegemonin vill tvinga alla att tänka och leva som dom, man kommer inte undan hen någonstans, om de får råda., de är bara klokare än vi är i USA och slog i bromsen tidigare. Till sist så tror jag att en stor skiljelinje går mellan de som lever efter upplysningens ideal, rationalitet och sanning sökandet efter kunskap fritt, och de som vill inskränka detta sökande om det går emot påbjudna sanningar, likt alla likas värde. Återigen ser vi valet i USA, där Mythbusters och Fast n’ Loud står emot identitetshysterin på universiteten där studenterna inte ViLL höra alla sidor för att någon kan bli kränkt, en allt större grupp.

  Det som är lite skrämmande att mycket av ovanstående sammanfaller med ”vita män” och kvinnor naturligtvis, mot resten, eftersom mycket av ovanstående är sprunget ur upplysningen och de västliga civilisationerna. Det är dessa värden som byggt det den andra sidan nu verkar i, och vill förstöra. Ingen annan stans finns den frihet och den trygghet de verkar i, i synnerhet inte i de länder och kulturer de vurmar för mest, i Arabvärlden och Afrika, där hade processen med dessa HBTQ-aktivister och allt vad de heter blivit summarisk. De rörelser som nu växer fram i USA och Europa, från Trump till LePen kommer att rädda dessa utopister från sig själva, för det enda sluttillstånd i det de strävar efter är islam, total ofrihet, den logiska slutpunkten.

  Liked by 4 people

 2. Sldy skriver:

  Här ett exempel på människosyn som avslöjar etablissemangets hyckleri

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/unhcr-borja-med-att-spara-ensamkommandes-familjer/

  Det främsta syftet med de ensamkommande är att vara vänsterns och numera etablissemangets, spjutspets mot västvärlden och det ”vita män” byggt upp. De struntar egentligen i flyktingars väl och ve, det är den egna doktrinen som är viktigast. Att endast 50 hem frivilligt öppnats, även då man får ekonomisk kompensation, för flyktingar i Stockholm talar sitt tydliga språk. Det väst uppbyggt av upplysningen är under attack med murbräcka.

  Liked by 4 people

  • cmmk10 skriver:

   Hyckleri är själva essensen hos våra politiker. Här kan man snacka om ”populism”

   http://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-jag-andrat-mig-om-invandringen

   ”I dag tänker jag annorlunda.”
   ……….
   ”Det finns de som tror att jag har omprövat av taktiska skäl. Andra tror att jag har ändrat mig tillfälligt. Båda har fel. Jag vill inte tillbaka till den gamla politiken. Den var inte hållbar.”

   Och alla människor som har fått sina liv förstörda för att de har försökt påpeka detta, skall de få någon slags ”upprättelse”. Typ tvångssteriliserade, fosterbarn, zigenare etc.

   Liked by 1 person

   • Janne skriver:

    Det tog många år för AKB att tänka. Jag tror inte på henne. Hon försöker ragga röster från SD. Fortfarande är det för lite skärpning av migrationspolitiken, för många undantag.
    Batra vill sänka sjukersättningar, införa nya karensdagar, etc. Hon vill begränsa välfärden för de som betalar skatt. Fortfarande kommer invandrare att nyttja svensk föräldrapenning som normalt kompenserar för inkomstbortfall (vilken inkomst förlorar migranter), gömda skall nyttja sjukvård gratis etc etc…

    Liked by 2 people

   • Hedvig skriver:

    Anna Kinberg Batra intervjuas om sin artikel i Aftonbladet – och VÄGRAR att svara på frågan om Sverige vunnit eller förlorat på de senaste två decenniernas migration, trots att reportern upprepar sin fråga tre gånger!
    Anna Kinberg Batra är inte trovärdig i sitt påstående att M ändrat sin invandringspolitik.

    SR P1 Studio Ett ca 56:58
    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/809983?programid=1637

    http://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-jag-andrat-mig-om-invandringen

    Gilla

   • Erik skriver:

    Ett både tarvligt och motbjudande försök till röstragg hos oss lågpannade as.

    Hur skall jag våga tro att AKB inte i morgon dag återigen drabbas av den traditionella politikerlusten att posera med något nytt inkännande projekt – nu när invandringsprojektet har havererat – med de konsekvenser och vådliga kostnader det kan medföra? Att tycka, känna, tro och uppleva är ju hennes och hennes fränders uppfattning om politikens essens.

    Kvinnan är fullständigt opålitlig, hon kommer aldrig att få min röst igen.

    Liked by 1 person

   • Kim skriver:

    Jag måste ändå säga att jag uppskattar Anna Kinberg Batras uttalande. Jag uppfattar det som ett första erkännande av de misstag som begåtts.

    Gilla

 3. Birgitta C skriver:

  Visst kan politikerväkdet byta uppfattning. Om det finns ett parti som står för andra uppfattningar . Just nu har vi ju ett politiskt etablissemang i Sverige där alla i princip står för samma uppfattning. Nu har ju USA fått ett scenbyte och det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas.

  Gilla

 4. Ina Höst skriver:

  Själv är jag biologist som det kallas. Jag tror på en omfattande förprogrammering och tycker mig ha sett det i små barn. Dessutom skulle mänskligheten inte överlevt om vi av naturen inte varit programmerade utan bara varit sociala konstruktioner. Så nej, jag tror definitivt inte på någon tabula rasa. Men miljön har också sin betydelse och vi är också kulturskapare och kulturvarelser. Det har sin grund i en avancerad språkförmåga. Kulturen kan gå emot naturen i värsta fall och lura naturen. Då kan människan bli lite konstig. Men förmår människan tänka och känna själv och frigöra sig lite från en skadlig kulturs inflytande, är vi ganska lika varandra.

  Annars har jag inte så mycket emot medelklassmoral bortsett från att den inte är så politiskt intresserad alltid förutom i lokalpolitik. Medelklassmänniskor brukar vara ganska harmoniska och framgångsrika. Själv har jag växt upp i en strävsam medelklass och jag har fostrat mina barn till medelklassmänniskor så att de kan få ett gott liv.

  Men medelklassen är inte revolutionär – inte jag heller. Jag föredrar pennfäkteri. Men å andra sidan tror jag att språket är ett viktigt vapen i kampen.

  Ha en bra dag! 🙂

  Liked by 3 people

 5. Stefan Sewall skriver:

  Just det medelklassens, -vår, syn på saken måste få komma ut . VI måste få komma till tals ordentligt. Vi måste höras.
  -Men då måste vi ha egna TV-kanaler och egna tidningar. Vi behöver massor av pengar för att köpa upp och omvandla åtminstone en stor rikstidning, och åtminstone en stor rikstäckande TV-kanal, från PK-indoktrinering till förnuft. -Nya chefer och nya order och ny personal för nya tongångar. Hade jag varit rik som Trump hade jag offrat pengarna för att försöka rädda landet från nuvarande PK-masspsykos.

  Liked by 1 person

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Instämmer i att medelklassen borde propagera mera för sin livsstil. Problemet är bara att medelklassen mer eller mindre valt bort politiken som del av den egna tillvaron. Om nu inte medelklassens opposition skulle funka så återstår endast en annan möjlighet, att samhällsfunktionerna rasar samman. Drar man ut nuvarande trender så är det svårt att se något annat slutgiltigt resultat. Detta skulle i så fall enkelt uttryckt vara en följd av två faktorer:
  • Kraftigt minskad tillit till nuvarande samhällsmodell
  • Finansieringen av den offentliga sektorn havererar

  Liked by 5 people

 7. Drutten skriver:

  Den skötsamma medelklassen kan i större utsträckning gå med i politiska partier och genom interndemokrati påverka inriktning och nomineringar. En snabbkoll på några olika partiers hemsidor ger vid handen att medlemsskap inte är förknippat med krav på att endast vara medlem i ett parti. Det betyder att det inte är något som hindrar samtidigt medlemsskap i flera partier så länge det inte finns grund för uteslutning enligt partiets stadgar. För partier som accepterar multipla medborgarskap borde det inte vara några principiella hinder att ha medlemmar som även är medlemmar i andra partier. Det är hög tid för medelklassen att aktivera sig inför valet 2018!

  Gilla

 8. Hasse skriver:

  -Utmärkt skrivet, Patrik! (som vanligt)

  Jag ber att få citera sista stycket i din text idag:

  ”Det här kan bara rättas upp, tror jag, om medelklassens människosyn får större genomslag. Hur ska det gå till, tror du? Genom att politikerväldet byter uppfattning? Nej, självklart inte. Det kan bara ske genom att medelklassen själv med allt starkare röst förkunnar sin egen människosyn och får denna förkunnelse att dåna i nationen.”

  När dyker det upp ett parti i Sverige som tar tillvara medelklassens frustration över utvecklingen och ”får det att dåna i nationen”? (Finns det kanske redan något sådant på gång?)

  Gilla

 9. JL skriver:

  Behövs total nystart med ny laguppställning i toppen om Sverige ska ha en chans.
  Utrensning. Lika rättigheter och skyldigheter, ja…. , och så slänger vi sen feminism, genusvetenskap, normkritik etc etc på historiens sophög.

  Är inte konspirationsteoretiskt lagd men är svårt att inte vilja dra på sig foliehatten när man t.ex. läser ledarsidorna om Hilda och Ruben http://ledarsidorna.se/2016/11/hilda-och-ruben-strikes-again/

  Inte mycket om detta i MSM med få undantag, undrar varför? Undantag:
  http://www.skd.se/2011/01/13/natverk-som-hotar-rattssakerheten/

  Satt och funderade igår hur illa det ska behöva bli innan mer än hälften av svenska folket vaknar upp ur dvalan? Typ mer påtagligt lågfrekvent inbördeskrig mellan islam och svennar?

  Kidnappningar mot lösensumma och privata livvakter åt välbärgade vardag?

  …eller blir det mest en sakta (men säker) normalisering där barnen växer upp i ett Sverige där man tar för givet att varken skola, medmänniskor, rättsväsende eller folkvalda går att ha speciellt mycket förtroende för?

  Historieböckerna får i alla fall något att fyllas med. Analyser kring hur ett land som inte upplevt krig på över 100 år istället begick långsamt kollektivt självmord genom att uppfinna egna destruktiva flumteorier, och samtidigt importera alla de problem som större delen av världen redan lider av.

  Liked by 5 people

 10. Höga kusten skriver:

  Ja, på vilket sätt styrs egentligen samhällsutvecklingen, och medföljande människosyn. Patrik tar gärna upp ”Det Välfärdsindustriella Komplexet”. Andra tar upp teknikutvecklingens genomgripande påverkan. Åter andra den sociala omrörningen. Allt är naturligtvis mycket drabbande.

  Men i vilken grad går det att komma åt vad som styr människors mer avklädda människosyn? Går den överhuvudtaget att blottlägga? Ja, jag tror faktiskt det. För där finns något som sällan uppmärksammas. Och det kan betecknas som den kollektiva blindheten.

  När vi sitter i ett flygplan tvingas vi lita på att massor av roterande mekanik och elektronik fungerar. Att alla delar kan arbeta tillsammans, för att ta oss dit vi vill. I en jumbojet återfinns miljontals av relationer, som alla är helt beroende av varandra. Och i dessa samband lägger vi vårt eget öde i – förutom förtroendet för piloten och trafikledningen. Om alla dessa samband vet flygresenären föga, tillbakalutad som han är i sin egen flygfotölj.

  Så här fungerar även mänsklig vardag. Det är det ovanliga, det nya och annorlunda som signalerar vår uppmärksamhet – inte det gammal vanliga. Helheten förutsätts fungera badande i sin alldagliga osynlighet. Det väl fungerande tas för givet. Och när förändringar genomförs, litar man även på att allt övrigt skall fortsätta fungera som vanligt. Som om förändringar i sig enkelt skulle kunde adderas till något komplext.

  Men så är ofta inte fallet. En fryst gummitätning på en rymdfärja, i Florida 1986 blev Challengers öde, och släckte sju astronauters liv. Hur vi förändrar förutsättningarna för de mer osynliga sambanden har vi sällan någon aning om. Ingen passagerare skulle tillåtas att under flygning i en jumbojet, släppas lös bland kretskort och datorer för att fingra på tingens ordning. Men ändå är det just det mycket politik handlar om. Vi fingrar på massor av, för oss, osynliga samband. Och i det avseendet är politiker lika blinda som allmänheten. Vi tror oss om att ha koll, men det tysta och osynliga ger sig oftast till känna – efteråt.

  Här går en avgörande skillnad i människosyn. Vissa människor är mer riskbenägna. Andra är mer försiktiga. Yngre tar gärna större risker än äldre. Äldre vet att mer uppskatta det de redan har. Erfarna är mer försiktiga än oerfarna. Så finns där också ren dumhet. Men framför allt okunskapen om vad tillvaron ytterst vilar på. Alla miljoner av osynliga samband hela vår tillvaro ytterst vilar på.

  I dessa migrationens tidevarv är det många som är mer än villiga att spela rysk roulett om vår gemensamma framtid. Att i humanitetens namn, vara beredda att ta stora sociala och samhälleliga risker. De vet inget om de miljontals osynliga sambanden, för det gör ingen. Vi är alla blinda inför dem. Men viljan till risktagandet skiljer oss åt.

  Vissa människor är helt enkelt mer försiktiga. De vill gärna hålla fast vid det som fungerar, eftersom de anar världens komplexitet och oförutsägbarhet. De tvekar inför möjligheten att ha fångat in och kalkylerat miljontals okända variabler i en framtidskalkyl.

  I graden och viljan till risktagande uppstår en skiljaktig människosyn. Mellan det radikala och konservativa. Mellan det mer progressiva och mer återhållsamma. Mellan höger och vänster. Vi är alla olika villiga att fingra på okända samband och variabler – och därmed även risktagandet.

  En ingenjör och tekniker kan vara ytterst radikal i sitt uppfinnande, men måste förhålla sig konservativt till moder natur. Samma typ av social konservatism häcklas gärna av de mest radikala. Även fast även de ibland åker 747 jumbojet på tio tusen meters höjd. Och ändå är social ingenjörskonst bra mycket mer komplex än en jumbojet.

  Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Rationaliteten, epistemologin, kräver att vi förhåller oss mycket konservativt i politiken och bara ändrar det vi kan ha någon som helst möjlighet att överblicka konsekvenserna av. Hybris och s.k. progressivism är aktivt avståndtagande från rationalitet. Det avleder vår kraft och vår uppmärksamhet från de faktiska och brännande problemen — dem som vi kan lösa. Det som kallas progressivt är digressiv politik som riskerar att bli regressiv. Skolan är regriderar sedan länge och allt fler samhällsområden ansluter sig till denna trend, denna nödvändiga följd av den eviga digressiva, irrationella, löjeväckande progressivismen.

   Liked by 1 person

 11. Peter skriver:

  Tanken att sprida klassmedvetenhet inom medelklassen är mycket lovvärd. Men hur? Själv är jag ganska pessimistisk. Det räcker att betrakta vännerna på Facebook. Utifrån sett, och i allt väsentligt må medeklassen vara homogen men vi som befolkar den uppfattar oss, i detta individualistiska och narcisistiska tidevarv, som särdeles unika varelser och vi anstränger oss för att markera detta. Tatueringar och allt. Vi strävar efter att distansera oss från vår samhällsklass. För hur coolt är det att vara medelsvensson, småborgerlig eller svenne? Att sträva efter villa, volvo och vovve? Att bekymra sig över ”i-landsproblem”? Dessa utifrån kommande tillmälen har vi gjort till våra egna som vi, likt flagellanter, gärna plågar oss själva med. Så det ”falska medvetande” som Patrik talar om tror jag desvärre är djupt inkorporerat i medelklassen. Den enkla sanningen är kanske att så länge vi har det tillräckligt bra så kan vi kosta på oss detta beteende. Visst var det så att inom den välmående men uttråkade ryska aristokratin fanns de som innan 1917 tyckte att revolution lät uppfriskande?

  Liked by 4 people

 12. Hovs_Hallar skriver:

  Håller inte riktigt med om skiljelinjerna, i min lilla hjärna finns det inte plats för mer än en grundläggande förklaring till nationens nuvarande sönderfall — nämligen ”PK-sektens” förgiftande av samhällsklimatet.

  Det är denna sekt som bl.a. strävar efter att ge asylinvandrare FÖRTUR till all samhälls-service. Patriks analys ignorerar det faktum att hans välfärdskomplex i allt högre grad håller på att ställas om för att i första hand gynna asylinvandrarna.

  Enligt PK-sekten är det nämligen mycket MERA synd om den gruppen än om svenskarna.

  Man har tex. speciella bidrag enbart avsedda för ”nya svenskar”, och en form av ålderspension för samma grupp, som är mer förmånlig än en svensk fattigpension.

  Så har vi en praxis, där invandrare har en gräddfil hos socialtjänsten:

  – Vi ställer helt andra krav på svenskar. Vi kan t.ex. hänvisa dem till att fråga sina föräldrar eller släktingar om pengar. Vi kräver att de säljer av bilar och andra saker vi tolkar som lyxartiklar. Vilket vi aldrig skulle göra med vissa invandrare. Vi kollar med på hyreskostnaden. Är den för hög, har vi rätt att neka, Vilket vi ofta gör, berättar hon.

  Helena tror att hon gjort många individer och familjer hemlösa via sitt arbete.

  Hon visar oss en ansökan från en familj med härkomst i Somalia. Hon berättar att familjen bott i Sverige i knappt fyra år. Gång på gång kommer denna familj in med ansökningar till oss, som vi per automatik godkänner.

  I detta fall rörde det sig om en stor summa pengar för en ny barnvagn. Den barnvagn familjen ville ha kostade närmare 10 000 kronor. Detta är den sjunde gången som den somaliska familjen ansöker om en ny barnvagn och de får sin ansökan beviljad varje gång.

  Hade en svensk ansökt hade det blivit nej eller kanske sagt att de skulle kolla på en begagnad barnvagn, säger Helena.

  – För svenskar kräver vi kvitton, utdrag från banken. Vi kollar flera månader bakåt i tiden på transaktioner. Det ska vi göra på alla. Men i fallet med många invandrargrupper ser vi mellan fingrarna.

  Helena berättar för Avpixlat att det numera sticker i ögonen när hon ser en del invandrare köra till socialen i dyra bilar när hon samma dag kan ha nekat en svensk ekonomiskt bistånd då denne har en 20 år gammal bil.

  Hon berättar att det är klart och tydligt att man gör skillnad på olika grupper inom socialtjänsten. Värst tycker Helena att det är hur socialtjänsten ser mellan fingrarna på barnmisshandel. Hon berättar om flera fall med hedersrelaterade fall där socialtjänsten låtit barn få leva kvar hos sina familjer, trots att det finns bevis på misshandel och värre saker.

  – Vi ska visa kulturell hänsyn har våra chefer och ansvariga sagt, berättar hon.

  http://avpixlat.info/2016/02/26/socialsekreterare-berattar-vi-sarbehandlar-svenskar-negativt/

  Asylinvandrare kan alltså skaffa sig inkomster långt utöver socialbidragsnormen genom att hota och bråka sig till pengar. Och cheferna ser genom fingrarna med denna praxis, då de likt strykrädda hundar hukar sig för anklagelser om ”rasism”.

  Fö. så har vi den gigantiska bluffen med ”ensamkommande flyktingbaaarn”, som mycket ofta uppenbart är vuxna män, och som fn. kostar oss ca. 35 MILJARDER kronor per år! Detta vanvett försvaras frenetiskt av PK-sekten, och kritik avfärdas som ”rasism”.

  PK-sekten behöver bara dra rasistkortet, så tystnar alla invändningar.

  Liked by 2 people

 13. Rolf Ahlqvist skriver:

  Att få till en ”förkunnelse att dåna i nationen” tror jag blir möjligt, när två något olika människotyper nu när
  som helst, driver på med sina viljor och önskningar, om att två polariserade världsbilder och världar ska växa fram befriat omvälvande, i förhållande till nuvarande världsordning. Den ena riktningen önskar troende på olika religioner bejaka, såtillvida att skeendet, tiden och historien i mänsklighetens pilgrimsfärd nu närmar sig en form av ett efterlängtat mål, av ett paradis. Alltmedan den andra människotypen i viss bortvändhet mot högre makter kanske,vill fortsätta i tidens och historiens utvecklingsgång. Och där utvecklingen går mot en högre form av rättvisa, där de som varit de mest fattiga och utsatta, får hjälp till bättre materiella och existentiella villkor. Nuvarande makthavare kommer att behöva ordentligt beakta dessa två disparata utvecklingslinjer, tror jag. I den judiska tron ingår, att även våra mänskliga kroppar ska uppstå efter döden, och kanske är det sant. Men kanske var och en av oss sedan har möjlighet att välja, om vi vill vara med på nytt som livsbärare i en kanske inte helt fullkomlig
  värld.

  Gilla

 14. MartinA skriver:

  Medelklassens naturliga instinkt är att krypa bättre för det välfärdsindustriella komplexet än grannen. Och ge grannen ett tjuvnyp om den säger något icke PK. I syfte att kunna skaffa sig litet högre status än grannen. Majoriteten av medelklassen är anställd av det välfärdsindustriella komplexet. Så hela PEs analys blir felaktig. Om han inte godtyckligt definierar medelklass allteftersom. Eftersom medelklassen inte har några andra lojaliteter än sin egen plånbok så kan de aldrig förändra någonting, bara sälja sig.
  Jämför till exempel hur den snöpta invandringspolitiksdiskussion som ändå förts av medelklassen uteslutande har varit plånboksfrågor?

  Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  Starkare röst måste vara svaret, både när det gäller inlägget 21/11 och 22/11. De som uppfattar sig företräda PK och ”godhet” har alltför länge tyckts sig kunna blåsa på utan hämningar (”bruna råttor” och liknande). Och visst har man ibland blåst på hämningslöst från andra sidan också, särskilt när man varit anonym på sociala medier. Det är inte den sortens starkare röst som gör skillnad.

  Jag har största förståelse för att många kan vara rädda för konsekvenserna om man sjunger ut. Men när man kan, exempelvis när man inte längre är yrkesverksam eller av andra skäl kan kosta på sig att vara obekväm, tycker jag att man bör visa öppet visir (= framträda med namn) och med kraft tillbakavisa påståenden som är sakligt tokiga eller grundar sig på stolliga teorier. Och inte genom personangrepp utan med sakliga argument.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.