Människans kanske farligaste drivkraft

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För några år sedan skrev jag en bok om Gud där jag förklarade allt man behöver veta om dennes väsen och avsikter. Gud vill att människans tillvaro på jorden ska vara paradisisk, förklarade jag med hänvisning till att han ursprungligen placerat henne i Edens lustgård och att det måste ha varit någon mening med det. Men människan stretade hela tiden emot, klargjorde jag vidare. I stället för att kavla upp ärmarna, använda hjärnan och lyfta sig ur sitt armod knäppte människan sina händer och bad Gud att göra jobbet åt henne, vilket han inte tänkte göra. Till slut blev Gud så trött på människans ovilja att ta ansvar för sig själv att han fick människan att sluta tro på honom för att de skulle sluta hoppas på underverk och i stället, på 1700-talet kanske, faktiskt kavlade upp ärmarna och började använda hjärnan. Tricket funkade. Några hundra år senare hade människan – läs den västerländska människan – faktiskt lyckats inrätta ett samhälle som i sanning är paradisiskt i jämförelse med den jämmerdal i vilken våra föregångare levde sina korta, smutsiga, eländiga liv.

Människans farligaste och mest självdestruktiva egenskap är tron att det finns något slags religiös eller sekulär överhet som, om den vill, kan lösa människans problem åt henne och att om hon bevekar denna magiska kraft på rätt sätt så kommer allt att greja sig till det bästa. Under den absoluta kungamaktens dagar trodde folk lite i allmänhet att kungen var tillsatt av Gud och, ungefär som helgonen, hade övernaturliga krafter. Ryssarna trodde att folkets plågor berodde på att tsaren omringats av illvilliga aristokrater som dolde sanningen för honom och att om tsaren bara blev varse skulle han gripa in och ställa till rätta.

Håhåjaja, säger du, vilka vilseförda stackare, tur att vi har lämnat den sortens vidskepelse bakom oss.

Men det har vi inte, det behöver man bara följa den amerikanska presidentvalskampanjen för att inse. Det finns två kandidater om ämbetet, den ena heter Trump och den andra Clinton, och båda förklarar att om de vinner valet så ska de lösa det amerikanska folkets problem. Den ena ska göra det genom att bygga en mur mot Mexico och förbjuda amerikanska företag att investera utomlands. Den andra ska göra det genom att öppna USA för mer invandring och bygga ut den skattefinansierade sjukvården. Eller också var det något annat de tänker göra, men tankefiguren är i båda fallen densamma, nämligen att de med hjälp av de rattar, spakar, reglage, knappar och kontrollampor som finns i det Ovala Kontoret ska ordna det amerikanska folkets problem.

Menar jag att detta är lika skrockfullt som medeltida förböner, andebesvärjelser och avlatsbrev? Ja, faktiskt. Det stora som hände på 1700-talet och som snart fick så välsignade konsekvenser var inte att västerlandet fick så mycket klokare styresmän, utan att den stora massans skaparkrafter av någon ännu okänd anledning släpptes loss och att folk i allmänhet började använda hjärnan till annat än att recitera Fader Vår.

Jag menar inte att överhetens åtgärder alltid varit meningslösa. I sina bästa stunder kan den lägga omständigheterna till rätta för de frigjorda folkliga skaparkrafterna som när finansminister Gripenstedt införde frihandel och byggde järnvägar. Men det var inte överheten som gjorde jobbet.

Det är naturligtvis inte bara amerikanerna som gett efter för sin inneboende drift att hoppas och tro att någon annan, presidenten i det här fallet, ska lösa deras problem. De andra västerländska folken är minst lika besatta. Vi tror att överheten har effektiva verktyg som funkar bara de används rätt. Om Riksbanken bara höjer räntan med en kvarts procent nu i stället för om ett halvår som kommer arbetslösheten att sjunka med 2,3 procentenheter om två år. Om man skärper ID-kontrollerna på Kastrup så kommer migrantsituation snart att vara under kontroll. Med några lärarlyftmiljarder så kommer PISA-resultaten att vända.

Jag tror att det skulle vara lika effektivt om ärkebiskopen lät anordna förböner för eurons sundhet och överlevnad i alla Sveriges kyrkor. Förresten håller de väl redan på med böner mot sådana som sverigedemokraterna och Donald Trump.

33 thoughts on “Människans kanske farligaste drivkraft

 1. Lars skriver:

  Det här var verkligen en mycket förenklad framställning.Den stämmer knappast.Människor kavlade faktisk upp ärmarna före upplysningstiden och skapade även före upplysningstiden storartade kulturer:Den grekiska,den romerska,den kinesiska den vediska.Någonstans har det således glappat för Patrik.Att ”kavla upp ärmarna” behöver inte nödvändigtvis utesluta tron på en högre makt.Se bara på Jesuiterna och jesuitpåven som nu ständigt deceptionell och förande fårskocken bakom ljuset sitter på guldtronen i Rom.Vilka bråda dagar han har i sin PR-kampanj för Coudenhove-Kalergi.Framställningens poäng är väl att människan bör lita på sin egen kraft då det gäller att åstadkomma förändring.Men varifrån kommer då denna kraft?Columbus som sägs ha upptäckt Amerika bad ständigt till Gud.Kopernikus och Galileo Gallilei var synnerligen religiösa.Bruno väl också,För att inte tala om Jefferson och Washington på sitt sätt.Det vi har här när det gäller Patrik är en person som väl för att föra fram ett budskap är beredd att göra hisnande förenklingar.Tror Patrik att man inte upptäcker det?Det finns även hos Patrik en tydlig bindning till upplysningstidens idévärld-en bindning som ej verkar kollidera med en katolsk föreställningsvärld.Detta förefaller motsägelsefullt.Kan man tro på jungfrufödsel och samtidigt vara hängiven upplysningstidens ideal såsom de kommer till uttryck hos bl a Voltaire-en Voltaire som ville ”krossa den skändliga”?Många antar en katolsk ”persona” p g a oklara skäl.Har Patrik reflekterat över Jesus ord att söka Gudsriket ej ”därute” utan istället i sitt eget hjärta?Om inte bör Patrik göra det.”Makten” vill alltid vilsleda.”Makten” vill alltid att vi ska söka ”därute”-när svaren alltid står att finna i våra egna hjärtan.Är det detta Patrik egentligen vill säga?

  Liked by 1 person

 2. Kim skriver:

  Här hänger jag inte riktigt med i svängarna. Det går inte att förneka att makthavarna besitter kraftfulla verktyg med vilka de har makt att påverka samhällets utveckling. Exempelvis har vi ju i Sverige fått se hur politiska beslut inom loppet av några år bidragit till att styra landet mot sammanbrott. Hur överheten spelar sina kort har betydelse. Politiker har makt att stifta lagar och bestämmer hur enorma resurser ska fördelas. Det de väljer att göra eller inte göra får inverkan på andras liv. Det betyder inte att folket är maktlöst eller saknar förmåga, men den politiska maktens inflytande torde vara odiskutabelt.

  Liked by 1 person

 3. Anders Parbrink skriver:

  BRIST PÅ KROPPSLIGHET OCH DET SOM BRUSTIT DÄRI,
  VILKET ALL MÄNSKLIG RELATION HANDLAR UTIFRÅN !
  Den moderna människans brist på kroppslig förankring och de samhällstrukturer som bidrar till att upprätthålla denna brist måste politikerna och andra nyckelpersoner visa att de förstår sig på samt lära sig att se den stress dessa strukturer skapar hos individen. Politikerna måste också fatta de beslut som ger mer resurser till att förändra dessa strukturer, vilket gör att människorna lättare finner läkande kraft för sina obalanser.

  Den moderna medborgaren, föräldrar och barn har sedan generationer kapat förbindelsen med kroppen till den grad att vi inte längre känner av des omedelbara behov. Å ena sidan har vi kroppsfixering i den dominerande mediasfären : å andra sidan lever vi samtidigt i en väldigt kroppsfientlig kultur, förnekade av präster och pedagoger, sedan länge förnekas medborgaren, där tillgången till självreferens och emotionell informationen som det sociala livets kompass och självförståelse.

  I det här tillståndet utan kontakt med våra kroppar, så som vi upplever dem inifrån; förlorar vi också kontakten med genuin glädje och känslan av meningen med livet. Det finns en allmänt förnekandets insikt, om detta ´sakernas tillstånd ´ ur vilken dagens destruktivitet utgår. Ur bristen på kroppslig andlighet och de samhällsstrukturer som bidrar med att uppehålla denna brist. Så vad sitter i vägen ?
  Huvudsaken är kroppen !

  Gilla

 4. Gösta Svensson skriver:

  Citat:
  ”Människans farligaste och mest självdestruktiva egenskap är tron att det finns något slags religiös eller sekulär överhet som, om den vill, kan lösa människans problem åt henne och att om hon bevekar denna magiska kraft på rätt sätt så kommer allt att greja sig till det bästa. ”

  Detta resulterar i utsagor som:
  ”Jag lydde bara order.”

  Men också:
  ”Människors lika värde är en okränkbar princip.”

  Det handlar alltså om att hänvisa till ngt ”Högre”, något ”bortom” då man skall rättfärdiga tänkande och handlande. Man kan/vill inte luta sina principer och sina val enbart på det egna tänkandet och beslutsfattandet, utan tar till ”magiska” och svårbegripliga storheter, ofta utan att ens förstå att man gör så och utan att förstå konskvenserna av att inte ta ansvar.

  Människa vill alltid komma undan, på ett eller annat sätt.

  Gilla

  • John Nilsson skriver:

   ”Människan vill alltid komma undan”…

   Bara ett citat, med min emfasering:

   ”The paradox can be put in a different way: Christianity is the only religion that has foreseen its own failure. This prescience is known as the apocalypse. Indeed, it is in the apocalyptic texts that the word of God is most forceful, repudiating mistakes that are entirely the fault of humans, who are less and less inclined to acknowledge the mechanisms of their violence. The longer we persist in our error, the stronger God’s voice will emerge from the devastation. This is why no one wants to read the apocalyptic texts that abound in the synoptic gospels and Pauline epistles. This is also why no one wants to recognize that these texts rise up before us because we have disregarded the Book of Revelation. Once in our history the truth about the identity of all humans was spoken, and no one wanted to hear it; instead we hang ever more frantically onto our false differences.

   Two world wars, the invention of the atomic bomb, and all the rest of the modern horrors have not sufficed to convince humanity, and Christians above all, that the apocalyptic texts might concern the disaster that is underway. Violence has been unleashed across the whole world, and our paradox is this: By getting closer to Alpha, we are going toward Omega; by better understanding the origin, we can see every day a little better that the origin is coming closer. Our fetters were put in place by the founding murder and unshackled by the Passion—with the result of liberating planet-wide violence.”

   https://www.firstthings.com/article/2009/08/on-war-and-apocalypse

   Gilla

 5. gmiksche skriver:

  Förböner är inte särskilt effektiva. Katolska kyrkan tillhandahåller exorcismen som är mycket mer effektiv.

  ”Vade retro satana” borde kunna ersättas med exempelvis ”Dra åt helvete SD”. Jackelén och PK media ligger i lä. Det gäller bara att hitta rätt formel.

  Gilla

 6. oppti skriver:

  Varför går mina tankar till Islam och klimatfrågan?
  Vår framtid finns redan förutbestämd.
  Om vi inte slutar med CO2 utsläpp så hotas vi med Armageddon.

  Därtill så är frågan avgjord av Gud/resp modeller och får inte utvecklas eller undersökas.

  Liked by 1 person

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Om jag inte minns fel så sade Herren också (fast det är förstås bara hörsägen) att människan skulle få slita i sitt anletes svett för sin överlevnad.
  Attans vilket beskt piller han serverade!

  Det där med att arbeta själv var ju ingen höjdare, så då har man tydligen tänkt sig att han skulle ångra sig, i alla fall litet, om man krälade och offrade tillräckligt.
  För säkerhets skull, så kör man litet lovsånger också till hans ära.

  Vad man säger är alltså att Herren som vet allt, ser allt och kan allt, egentligen är mutbar!

  Med den inställningen till Vår Herre, så är det kanske inte så märkligt med rejäla donationer till The Clinton Foundation. Här är ju i alla fall chansen 50/50 ungefär att man skulle kunna få en hygglig utdelning på det offrade kapitalet.
  Nu är det givetvis inget för medelamerikanen. Så mycket pengar har han ju inte så att det skulle flaggas upp i bokföringen.
  Men om jag nu röstar på henne så kanske jag i alla fall får litet av det hon lovar utan att det skall kosta mig något mer än min röst i valet.
  Vem som skall betala i sista änden för utställda löften är väl litet oklart, men det kan ju kvitta så länge det inte är jag själv.

  Den andre pajasen då? Han skall visst göra Amerika stort igen.
  Vad var det som gjorde Amerika stort förut då?
  Jo, arbete, arbete och återigen arbete.
  Guldet i Kalifornien och Alaska hoppade inte direkt upp i fickorna på dem som for dit.
  Kolet i Appalacherna till industrin bröt sig inte självt.
  Mellanvästerns vetefält var inte upplöjda och sådda när nybyggarna kom.

  Den gemensamma nämnaren är att någon annan skall fixa till det.
  Är det inte Vår Herre så är det presidenten.

  Det är samma resonemang här på hemmaplan.
  Röstar jag på rätt parti så får jag kanske något. Bidragen kanske rent av kan utökas på något trevligt sätt.
  Jag har inte sett något parti som säger att de lovar blod, svett och tårar, för att rätta till de problem de har skapat genom obetänksamhet.

  Någon annan betalar.

  Liked by 1 person

  • Gösta Svensson skriver:

   Citat Carlstedt:

   ”Röstar jag på rätt parti så får jag kanske något.”

   Det kan ju ock så vara så att en del, kanske tom ganska många, tänker att:

   ”Röstar jag på rätt parti så får jag kanske behålla något och det jag ger bort används så effektivt och bra som möjligt’.

   Liked by 1 person

 8. Lennart Granqvist skriver:

  Du glömde att nämna att ett STORT språng i skaparkrafterna kom när
  vi också började använda kvinnornas hjärnor.

  Gilla

  • Conan skriver:

   Vill du ge exempel på vad du menar?

   Jag tror nämligen motsatsen mot vad jag tror du menar.

   Jag tror att när samhället släppte iden om att värna om kärnfamiljen, o fick för sig att kvinnor ska arbeta heltid, hemmafruar ska skämmas, o barnuppfostran ska överlämnas till politikerna, då började sveriges tidigare fasta grund goda att ruttna. Från o med då reducerades vi alla till konsumenter. Bara politikerna kunde bäst ta hand om oss.

   Liked by 1 person

   • Lennart Granqvist skriver:

    Det började med att kvinnorna fick rösträtt och sedan blev oberoende av en man för sin
    försörjning genom EGET arbete.
    Det är genom att deltaga i arbetslivet som ett samhälle utvecklas.

    Gilla

   • Lennart Granqvist skriver:

    Där har du fel!
    Männen har tidigare alltid förhindrat kvinnorna att använda sina hjärnor och då bl.a.
    speciellt med religonen hjälp .
    Smarta kvinnor sågs som konkurrenter till lata och dumma män.
    Var det riktigt illa brändes kvinnorna på bål (för häxeri).

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Giordano Bruno brändes också på bål för att ha ”använt hjärnan”.

    Men nästan alla vår hjärnanvändning är ju vardaglig. Religion har aldrig hindrat någon att använda hjärnan. Tvärtom måste man ju röra sig ännu försiktigare i det sociala landskapet när man har fanatiker, t.ex. folkpartister, i sin omgivning. Alltså koppla in hjärnan. Kvinnor måste hantera starkare och våldsbenägnare män i sin omgivning. Hur? Med hjärnan. Att du inte har uppmärksammat detta betyder ju bara att de har varit framgångsrika.

    Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  En helt korrekt betraktelse. Att Sverige fortfarande fungerar hyggligt är inte tack vare sin överhet utan trots sin överhet. Det övergripande bekymret idag är hur länge detta kommer att kunna fortsätta. Utsikterna för Sverige försämras dessvärre inte minst genom att den ledande politikerklassen inte längre är en elit utan har blivit som den gamla adeln där de ledande genom skicklig korruption lotsar fram sina närmaste. Detta har, som alltid händer i dylika situationer, introducerat ett degenerativt moment som bär fröet till sin egen undergång. Härtill kommer en positiv feedback genom att politikersysslan därigenom blir allt mindre attraktiv för de verkligt kompetenta.

  Liked by 2 people

 10. Bengt skriver:

  Att din hjärna, Patrik Engellou, har god kapacitet, och att du använder den är inte att ta miste på. Däremot tror jag inte att vare sig politiska åsikter eller livsåskådning alltid avgörs av hur hjärnan är beskaffad.
  Människor, oberoende av deras intellektuella kapacitet, har nog – i motsats till ditt påstående – i alla tider använt hjärnan till annat än att ”recitera Fader Vår”.
  Tråkigt att du ska skymfa oss som fortfarande stämmer in i den apostoliska trosbekännelsen!

  Om Åkesson eller Trump tror på Gud är för mig okänt. Dock förefaller det mest sannolikt att av dessa två Åkesson gör det. Båda använder förmodligen sin hjärna till max.

  Liked by 1 person

 11. Staffan Persson skriver:

  Låter lite som att Du skulle föredra ”nattväktarstaten” här.Skulle Du föredra ex Gary Johnson om Du var amerikan??Ja,inte mig emot,det här är något som kommit i skymundan mellan de två huvudalternativen idag,som verkar vara en stark,dirigistisk, socialliberal ,invandringsvänlig och i huvudsak globaliseringsvänlig stat å ena sidan(typ Clintonalternativet,EU) och en stark,dirigistisk, socialkonservativ,invandringskritisk och i huvudsak globaliseringskritisk stat å den andra(typ Trumpalternativet,bortsett från att mannen själv är rubbad,TheresaMay-alternativet,som det börjar se ut,och Visegradstaternas framtoning).
  Detta brukar av någon anledning folk inte gilla att läsa och det blir nog inga gillanden här.När man skriver kritiskt om den vansinniga invandringspolitiken får man många poäng men när man skriver kritiskt om politik och politiker över huvud taget blir det inga applåder på detta forum.

  Gilla

 12. Bengt skriver:

  Beklagar slarvfelet i min senaste skickade kommentar!

  Att stava rätt är A och O
  o för a i Engellau
  var inte bra
  Ursäkta mig!
  Tack ska du ha!

  Bengt

  Gilla

 13. Yvonne Rosenthal skriver:

  Sverige fungerar hyggligt trots överhet.. Jag tänker kanske krokigt nu men funderar på ” Bort med vinster i välfärden” . Är företagare och för företagande och vet att vinst är bra för välstånd och välfärd. Tänker så på de verksamheter där vinstkrav inte finns och som har varit föremål till diskussion bl.a på DGS
  Har just tagit del av Dramatens ” Hållbarhetsredovisning” 2015. Fastnar på sidan 12 på ”menstält i Kungsträdgården”. Saknar redovisning av tygåtgång, trä, målarfärg liter, järn m.fl uppgifter som stod att läsa i 2014 års ” Hålbarhetsredovisning. Dramaten går med förlust och ska avskeda 20 ” hen”.
  Nya Karolinska är Europas i särklass dyraste sjukhus men levererar färre sjukhusplatser, läkare, mindre vård – extra mindre allt . Askelpios , dyraste lyxigaste och mest avancerade kliniken i Hamburg dit sjuka arabiska prinsar kan transporteras i sina privata jetplan är långt mindre kostsamt all överflödig lyx till trots. Nya KS visar hur man spar pengar genom att slå ihop svåra ” grejor” i en enda klinik kallad ” Kvinnor och barn”. Nästa steg en avdelning för” Sjuka” ?

  Svenska skolan ska ha som mål ” ökad genomströmning”. De som inte vill, inte platsar på gymnasiet ska ” in ändå”. Lärare kanske skulle kunna ersättas med kofösare och renskötare.
  Ge mig ett råd: Vad ska jag göra ? Kanske be Samfundet S:t Erik om hjälp- de förfogar över en drös med pensionärer beredda till strid genom att protestera och tåga bärandes blå ryggsäckar med röd fjällräv.

  Liked by 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  Din beskrivning är bestickande men falsk. Den betingas förstås av den explosiva utvecklingen som uppstod genom industrialismen och som katapulterade Västvärlden, sedan den kopierat England, och i den mån den lyckats med att kopiera England, högt över alla andra kulturer och länder inklusive Kina, som sedan Romarrikets fall, eller strax därefter, leget steget före. Men det är bara en extrem ränta-på-ränta-effekt (exponentialfunktion) i en lång, lång utveckling som tog sin start med de första jordbruken för 10’000 år sedan. I denna utvecklingskurva finns snabbare och långsammare delar, uppgångar och fall. Men det finns ingen ände på historien. Vi har inte kommit fram. Om vi inte passar oss, faller vi tillbaka. En ny medeltid är inte orealistisk. Religionen som vi känner den är en möjliggörande kraft som uppstått som en del av utvecklingen. Den är i det allmänna fallet inte ett hinder som genom historien hållt tillbaka utvecklingen.

  http://www.ianmorris.org/docs/social-development.pdf

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett citat som illustrerar den motsättning jag ville uppmärksamma:

   ”Economists regularly assume that nothing important changed until the industrial revolution. Gregory Clark’s claim that “the average person in the world of 1800 [CE] was no better off than the average person of 100,000 BC” (Clark 2007: 1) and his accompanying graph (Graph 16), representing premodern living standards as a random walk around a Malthusian ceiling, are unusual only in being so explicit, but they are mistaken. There were enormous increases in energy capture between the end of the Ice Age and 1800 CE. As Malthus himself recognized, however, these must be divided into food and non-food calories. Increases in food calories per unit of land were quickly consumed when people converted the energy windfall into more babies, but increases in non-food energy capture were not canceled out, and the archaeological record attests a striking accumulation across the last sixteen millennia. The upward trend in Graphs 4 and 5 was interrupted by various collapses, most strikingly after 1200 BCE, 200 CE, and 1300 CE, but each these wiped out only part of the preceding increase and proved temporary.”

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Din kommentar kommer ur ett globalmänskligt perspektiv. Är inte ett sådant perspektiv omänskligt? Och därmed falskt? Den som har globalmänsklig lojalitet är garanterad att bli utkonkurrerad av de som inte har det.

   Gilla

 15. MartinA skriver:

  Vi ser världen genom egots filter. Detta filter kommer upphöra att existera. Varje samhällsmodell som lämnar människan ensam med denna verklighet är oefterhärmligt grym. Och dömd att gå under.

  Gilla

 16. HL skriver:

  Ta dig tid att läsa nedanstående länk som jag hämtat från Axess och är skriven av Hans Bergström. Politiker av den kaliber han beskriver har vi inte idag (ännu!). Men när någon sådan träder fram och talar klarspråk så gemene man/kvinna känner igen sig, ja, då tror vi har en ny ledare för Sverige.

  Jag tänker inte avslöja vem artikeln handlar om, utan läs den själv och begrunda. (F ö det parti han företrädde röstade jag inte på, men han var en hyvens man)

  (sökord: taburetter, håll gränsen, dagtinga, företagare)

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=3059#.WBrz0vnhC70

  Liked by 1 person

 17. Lennart Göranson skriver:

  Visst är dagens predikan något hårdragen och överdriven. Men jag är ändå benägen att hålla med om kärnan, som handlar om vad politikerna kan göra och vad vi själva kan göra.

  I grunden har politikerna bara två rattar att vrida på, nämligen regelratten och penningratten. Den sista är mest populär och kallas för satsningar. Att ändra lagar är däremot lite mer omständligt. Möjligheten att vrida på de båda rattarna hämmas av att åtgärden måste vara uppskattad av den breda allmänheten, eftersom det är den saken som ger utdelning i nästa val. Dessvärre är vår värld full av problem som kräver andra åtgärder än ändrade regler eller mer budgetmedel. Då måste någon annan än politikerna göra något åt saken, och ”någon annan” är oftast vi själva. Så tolkar jag Patriks inlägg.

  ”Envar sin egen lyckas smed” var tidningen Lyckoslantens motto, hämtat från bl.a. Appius Claudius Caecus. Sentensen rimmar illa med såväl folkhemstanken som det välfärdsindustriella komplexet, som utlovar trygghet ”från vaggan till graven”. Och den bör rimligen också skorra illa i öronen på de flesta politiker, oavsett färg, vars raison d’être ligger i förmågan att leverera någon form av lycka till medborgarna.

  Vi borde damma av grundtanken att de allra flesta människor faktiskt har förmåga att tillgodose sina egna behov. Det hindrar inte att vi tar hand om de få som faktiskt inte kan det. Och inte heller att vi samverkar när det är förenligt med våra intressen.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Den allmänna välfärden är ett mycket skadligt institut. Tyvärr upphörde borgerligheten att bekämpa den innan den till slut kom till makten 1976. De nostalgiska hyllningarna av Fälldin för hans icke-socialism kommer i denna svåra tid i en strid ström, men när det gällde välfärdens och arbetsmarknadens struktur var han och de andra mitten-representanterna blinda och bidrog därmed till att skapa dagens problem.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.