Vad var det egentligen som hände?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den berättelse om stämningsläget i nationen som nu håller på att sätta sig är att inställningen till migrationen ändrats 180 grader från den beslutsamt medkännande Aylan-sympatin med kulmen i september förra året – ”Mitt Europa bygger inga murar”, ”Wir schaffen das” – till ID-kontroller och bistra varsel om skattehöjningar ett halvår senare. Ja, förundrar sig olika förståsigpåare, hela nationen har bytt åsikt, hur kunde det ske så snabbt?

Mitt svar är att det inte har skett. Låt mig förklara vad jag anser har skett och vad som inte har skett.

Till att börja med har svenska folkets grunduppfattning att migrationen varit för stor inte ändrat sig särskilt mycket. Två tredjedelar eller däromkring har i olika opinionsundersökningar förklarat att de anser att migrantintaget bör minska. Så var det före Aylan och så är det nu. Det stora som skett när det gäller folk i allmänhet är att man idag öppet törs prata om vad man tycker. Där har ett tabu raserats.

Vad som definitivt inträffat är att migrationsvolymerna minskat. Per september 2015 hade omkring 75 000 asylsökande anlänt mot lite mindre än 25 000 under motsvarande period i år. Vad detta beror på är inte lätt att säga. Det totala inflödet till Europa tycks ha minskat i ungefär motsvarande grad. UNHCR rapporterar lite över 300 000 ankomster över Medelhavet i år mot mer än en miljon förra året. En annan faktor kan vara ID-kontrollerna på Kastrup och en del andra åtstramningar när det gäller till exempel anhöriginvandring som möjligen har gjort Sverige mindre attraktivt som resmål. En tredje faktor kan vara de nyuppförda taggtrådshindren länge Balkanrutten, en fjärde Turkiets otillförlitliga gränskontroller.

Poängen med att erkänna att orsakerna bakom volymminskningarna är relativt okända är att man inte, vilket de ansvariga politikerna verkar göra, bör torka svetten ur pannan och hävda att pärsen är över. Det vet vi inte. Det räcker med att Turkiet öppnar kranarna för att de ohållbara nivåerna från 2014 ska komma tillbaka som ändå bara låg på halva antalet ankommande jämfört med 2015.

Allt handlar egentligen om vad som menas med ”kris” och ”ohållbart”, om vilken ”pärs” som avses. Här anmäler sig två distinkt olika tolkningar vars olikheter det oroar mig att många inte tycks uppmärksamma.

Den första tolkningen är den som gjordes av exempelvis Migrationsverket och polisen vid Öresundsbron när flyktingvågen var som stridast i oktober och november förra året. Mottagningsapparaten hade storknat. Kaoset bestod i att själva påfyllningsröret var för klent dimensionerat så att det stockade sig vid entrén och folk fick bo utomhus i novemberkylan. Kaoset var Migrationsverkets kaos och därför slog Migrationsverket larm. Migrationsverket gillar att få nya klienter, men nu var det för mycket av det goda. Och när Migrationsverket och andra berörda myndigheter talar då lyssnar politikerna. Då blev det plötsligt möjligt att på någon månad förmå politikerna att fatta beslut som man tidigare inte ens kunnat andas om, ID-kontroller till exempel.

Denna akuta pärs är nu över. Nu är det välfärdsindustriella komplexets problem snarast det motsatta. Nu kommer det inte tillräckligt med folk för att hålla produktionskapaciteten igång. Bert Karlsson har hotat att stänga 40 av sina 44 boenden om Migrationsverket inte kan säkerställa kapacitetsutnyttjandet. Jag tror att man bör lyssna på dem som blåser faran över med detta i åtanke. Vem är det som kommer med lugnande besked?

Den andra tolkningen av ”krisen”, ”pärsen” och ”kaoset” avser de besvär som ännu knappt har börjat. Det är när tiotusentals människor med uppehållstillstånd ska slussas ut i samhället, när de ska ha bostäder, sjukvård, tandvård, försörjning, skola och allt annat som välfärdsstaten erbjuder. Det är ett helt annat slags och betydligt besvärligare problem än att Migrationsverket tillfälligt saknar madrasser, tält och frukostbrickor. Det är också en sorts långsiktiga problem som inte låter sig hanteras med heroiska men tillfälliga insatser av typ Refugees Welcome.

OK, det kanske är så att Sveriges politiska ledning genom djärv beslutsamhet lyckades lösa madrass- och frukostkrisen, men vad jag kan se har de ännu inte vidtagit någon känd åtgärd för att hantera integrationskrisen.

Därför är jag skeptisk mot påståenden om att det gjorts mentala etthundraåttiogradsvändningar. En sådan vändning skulle kunna vara den isande insikten att migranterna inte i huvudsak består av syriska läkare och ingenjörer som ska rädda Sveriges ekonomi och välstånd, utan tvärtom av personer vars närvaro kommer att lägga en tung hand på välfärdssystemet och skattebetalarna. Ty om en sådan vändning faktiskt hade inträffat så borde åtminstone en preliminär plan för problemets hantering vid det här laget ha presenterats för väljarna.

57 thoughts on “Vad var det egentligen som hände?

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Kommunerna får ett tillskott av Socialbidragstagare,
  utan minsta chans till jobb.
  Våningssängar lär vara en het bransch…
  Annars blir det skiftssovare, enl Johan Westerholms artikel nyligen…
  Wir schaffen das, ja?

  Liked by 1 person

  • Thor skriver:

   Kommunerna kommer genom fulspel med tillfälliga låtsasjobb att vältra över kostnaderna oå a-kassorna. På just Johan Westerholms ledarsidorna.se kunde man för en tid sedan läsa en patetisk krönika över att Gävle kommun minsann hade beslutat att när de s.k. ensamkommande barnen äntligen blivit vuxna skulle de genast ”ut i produktionen ”. Det verkar nästan som att Westerholm själv trodde att det var riktiga jobb ynglingarna skulle erbjudas.

   Gilla

 2. Magnus Ström skriver:

  Tror inte insikten saknas om att det inte var ett kompetensregn. Däremot saknas fullständigt några som helst ideer om vad man skall göra åt problemet, Oavsett om problemet skall lösas i kommun, landsting eller stat. I den mån någon slags föreställning finns om problemlösning, är de lösningarna otänkbara av ideologiska skäl. Så därför finns inga planer att presentera.

  Liked by 2 people

 3. Lennart Jonasson skriver:

  Vi har de etablissemang vi har, inflätade i en administrativ kultur och medhängande lagstiftning och praxis. Förändring av en lag kräver förändring av många andra lagar och en ny parxis, ja en helt annorlunda administrativ kultur. Detta låter sig inte ske om inte etablissemangen i grunden byts ut, vilket inte kommer ske om inte en total katastrof sker. Vi kommer därför att se en gradvis försämring ner mot dyn.Låt mig ge ett exempel som bara till viss del är kopplat till invandringen. Skolan.

  Av Sveriges 290 kommuner så har mig veterligt ingen skolchef blivit av med sitt jobb pga det stora kunskapsfallet i samtliga kommuner de senaste 25 åren. Ej heller någon rektor. Däremot har många rykt när budget överskridits.
  Snart kommer en ny pisaundersökning som knappast lär bli upplyftande. Ingen skolchef lär ryka vid detta tillfälle i gammal god ordning. Det vanliga intetsägande flosklerna kommer att dryftas i de program som går i radio, TV (skolakuten, lärarlabbet) kommer att köra ännu ett varv. Nya pedagogiska hjältar kommer att lyftas fram och i övriga medier blir det vanligt allmäntjafs om allt och inget. De som ingår i skoletablissemanget vare sig de finns i det kommunaliserade eländet eller de vinstdrivande friskolorna så vill de såklart klamra sig fast vid sina positioner. De alexanderhugg som behövs (och som borde var enkla att genomföra) kommer inte att ens dryftas i debatten eftersom det kräver mången lagändring, nya regler och en ny kultur.

  Sammalunda kan sägas om polisen, rättsväsendet, och de som är kopplat till Bidragssverige. Sakta ner i dyn, mer avgifter, höjda skatter sämre samhällsservice, pensioner osv. Folkresning och nya anti-etablissemanspartier är det som möjligen på sikt skulle kunna bryta pågående spiral nedåt.

  Liked by 5 people

 4. Kim skriver:

  En mental vändning pågår i befolkningen, men inte bland politikerna. Så vitt jag förstår vill regeringspartierna snart öppna portarna igen: ”Vi har bara backat för att ta sats”.

  http://www.svd.se/drastisk-minskning-av-asylsokande-har-inte-oppnat-valjarnas-hjartan/om/svenskt-flyktingmottagande

  Detta ställningstagande, som går emot svenska folkets vilja, gör att allt fler känner sig tvungna att kompromissa med sina åsikter i övriga frågor och välja SD.

  Liked by 2 people

 5. Jaxel skriver:

  Krönikan nämner bostadsproblemet.

  Och i DN skriver man angående det flyktingmottagande som ålagts Stockholm att:

  ”Nu vädjar den politiska majoriteten i Stadshuset till stockholmarna: öppna era hem för nyanlända.”

  Jag förstår inte riktigt: Detta problem måste väl ändå bero på någon sorts missförstånd. Det finns ju massor av människor som tycker att dagens flyktingpolitik är hemsk, d v s att vi tar emot alldeles för få flyktingar. Om alla som tycker så vore beredda att öppna sin hem så är bostadsproblemet ett icke-problem.

  Jag tycker det vore intressant att veta hur många ”nyanlända” som exempelvis Anne Ramberg och Cecilia Hagen har tagit emot eller skall ta emot i sina hem. Jag utgår från att bägge skulle ha möjlighet att ta emot en eller annan utan att de för den skull skulle behöva bli trångbodda – i jämförelse med den bostadsyta som den genomsnittlige svenske innevånare har till sitt förfogande.

  Och Fredrik Reinfeldt. Jag vet inte var han bor, men situationen är densamma i väldigt många kommuner. Kan inte han öppna både sitt hjärta och sin bostad åt en eller flera nyanlända? Fast det är klart i hans berömda tal så uppmanade han svenska folket att ”öppna era hjärtan”. Han sa inte att vi måste öppna ”våra” hjärtan så man kanske inte kan säga att han inte lever som han lär, även om han inte öppnat sitt hjärta och sin bostad.

  http://www.dn.se/sthlm/stockholmarna-uppmanas-hyra-ut-till-nyanlanda/

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Öppna_era_hjärtan

  Liked by 5 people

  • Johan skriver:

   En tanke-lek: Ha en offentlig, personlig och obligatorisk folkomröstning. Fråga: Är du beredd att ha minst 1 nyanländ inneboende i minst 2 år?
   De som svarar JA får ta emot flyktingarna i sina hem. Resultatet i folkomröstningen bestämmer också volymen på antalet migranter Sverige skulle ta emot.
   Vad tror ni antalet JA-röster hade blivit?
   Mindre än 5 tusen är mitt svar.
   Utan vår välfärds industriella komplex ingen massinvandring…

   Liked by 1 person

   • Jaxel skriver:

    Johan!

    Jag skulle vilja föreslå en variant på det du skriver.

    Varje svensk – eller grupp av svenskar solidariskt – skulle ha rätt att besluta om uppehållstillstånd för en flykting om hen/de står för alla kostnader – bostad, vård, mat med mera – som är förenade med flyktingens liv i Sverige. Så länge flyktingen inte själv kan betala alltså.

    Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Personligt ansvar är nog bra det. Men inte delades det ut 3A-proppar till dem som röstade emot kärnkraften. Inte tågade FNL-demonstrationerna till Dödens fält i Kambodja och lät sig slaktas. Det fungerar inte på det sättet. Personligt ansvar är något som hör samman med det faktiskt öppna samhället, där staten inte bedriver något välfärdsindustriellt komplex, utan där var och en själv frivilligt betalar för välfärden. Det finns ingen blandekonomi. Det finns ingen blandmoral. Socialismen fungerar, ett kort tag, under sina premisser, u.p.a. Det öppna samhället fungerar utan inskränkning under sina. De skvadrar som här föreslås är kanske lustiga att läsa om, men de är inte beskrivningar av fungerande samhällssystem.

    Rätt mängd socialism i ett samhälle är precis noll. Utan personligt ansvar finns ingen rättvisa.

    Gilla

 6. tomas skriver:

  Hallelulearop som ”Sverige är en humanitär stormakt”, ”öppna era hjärtan”, ”mitt Europa bygger inte murar” lockade hit tiotusentals välfärdsmigranter. Nu trängs svenskarna så sakta undan från bostadsmarknad, arbetsmarknad, vård, skola och omsorg..

  Liked by 7 people

 7. Folke Lidén skriver:

  De politiker som har makten idag kan sägas vara tredje politikergenerationens samhällsförstörare.
  Palme tillhör den första och i den andra ingår t ex Bengt Westerberg.
  Dagens makthavare förstår nog innerst inne att vi är på väg mot ett permanent tillstånd av kaos och stridigheter i samhället. Men människan är ju så vist konstruerad att svåra trauman utlöser chocktillstånd som hjälper henne att gå vidare. Om någon genom slarv eller kanske förskingring förlorar jobbet kan ett sådant chocktillstånd leda till förnekelse att han begått ett misstag och vederbörande kan hanka sig vidare.
  Hur stort trauma uppstår inte för de som kommer till insikt om att de bidragit till att förstöra ett helt land!?
  Vem blir den förste att författa ett officiellt epitafium över den Svenska koncensusandan?
  Vi som följer utvecklingen med båda hjärnhalvorna aktiva har ju redan förstått att den är lika död som The Norwegian Blue.

  Liked by 2 people

 8. ericr45 skriver:

  Ja tänk om det i större utsträckning kunde gå upp för fler att ”kaoset vid intaget” var ett minimalt problem som bara rörde sig om dagar.
  Det stora problemet rör sig över decennier:
  Den tid det tar innan dessa, av vissa kallade ”kompetensregnet”, skall lotsas ut på arbetsmarknaden.
  Vi kan nog lugnt säga att åsikterna mellan inflödesvänliga och -motståndare skiljer sig… rätt mycket. Med viss understatement.
  Det mesta vi får höra från etablissemanget, de styrande, är besvärjelser av typen ”vi måste…..”
  Som en politiker (färg okänd) som i en intervju ansåg att ”vi måste skapa fler arbetsplatser för att minska arbetslösheten”.
  Ett djupsinnigt yttrande som verkligen kräver stor tankemöda…
  Över 300 000 på ingång – och vi har inte enaning om hur vi ska ta hand om dem och deras försörjning.
  Benjamin Franklins ”I denna värld är det bara två saker man kan vara säker på, skatterna och döden”. det kan vi var överens om.
  Med valår 2018 kan det bli spännade att se hur långt våra styrande vågar dra skattehöjningarna..För de kommer !

  Liked by 5 people

 9. Anita Häggström skriver:

  Jag förvånas över de alarmerande reportagen som skrivs i MSM om de som fått avslag på sina asylansökanden och skall lämna Sverige. Journalisterna skriver med darr i pennan att de otursamma skall utvisas till ett land de aldrig bott i etc. Men de har tagit sig hit till Sverige också ett land de aldrig bott i och vars språk och sedvänjor de inte kan. Måste väl vara mera hemtamt att bo där man förstår språket och samhället i övrigt. Eller?

  Liked by 2 people

 10. Hortensia skriver:

  Precis, Patrik, vad var det som hände – och vad i hela friden är det som händer nu?

  http://www.smp.se/ledare/nya-bud-med-migration/

  http://www.smp.se/vaxjo/kvinna-utsatt-for-stenkastning-i-araby/

  Hur ”integrerade” ska vi svenskar behöva bli i det nya, helvetiska Sverige innan en ny, fräsch, realistisk och resolut regering får möjlighet att stänga gränsen för förmenta asylinvandrare – alltså alla icke kvotflyktingar från tredje världen – och påbörja det mödosamma, men nödvändiga, repatrieringsarbetet?

  Liked by 4 people

 11. Rolf Ahlzén skriver:

  Detta är en helt riktig analys. Inget talar för att insikten om de långsiktiga problemen ökat. Det betyder att Sverige går mot svåra tider. Notera att vi har en anhöriginvandring att vänta, som kommer att utsätta de redan sviktande svenska sociala systemen för ytterligare påfrestningar. I takt med att dessa problem blir allt mer synliga kommer de som försvarat en så kallat generös invandringslinje att alltmer hårdnackat försvara sina positioner. Vi kan alltså se fram mot ett ytterligare polariserat debattklimat, istället för den dialog vi så innerligt behöver.

  Liked by 4 people

 12. Lasse W skriver:

  De som kommer hanteras som om Sverige alltjämt var ett 8-miljonersland. Det vill säga inom ramen för befintliga resurser för sjukvård, bostäder och skolor med mera. Egentligen skulle ett nytt storsjukhus typ Huddinge sjukhus behöva byggas i Stockholm och en ny stadsdel på Järvafältet. Men ingen vill bygga för de nyanlända eftersom de inte har råd att betala några hyror. Nej de nyanlända måste ”knös” in i landet. Fast de motsvarar en stad av Västerås storlek eller större. Det är klart det blir påfrestningar.

  På min vårdcentral i Stockholms innerstad erbjuds just ingenting längre. Inga hälsoundersökningar, inga remisser till specialist, inga analyser. För två-tre år sedan var sådant inga problem. Och det kunde hända att husläkaren ringde hem. Sånt händer inte nu och det kommer ingen brevinformation längre. Vårdcentralen har fått mindre pengar att röra sig med, fullt klart. Resurserna går till förorten. Medelklassen i innerstaden får söka privatfinansierad vård om den oroar sig för någon krämpa som kan utveckla sig till något riktigt allvarligt.

  Så kom inte och säg att det omfattande inflödet av papperslösa, flykting- och anhöriginvandrare inte märks. Folktandvården har också höjt sina priser i vart fall där jag går trots noll inflation. En enklare åtgärd på en halvtimme har gått upp från cirka 900 kr till 1300 kr. Jag tror det handlar om att täcka upp för intäktsbortfall för nya patienter som inte betalar något alls. Lyxproblem? Kanske det. Men kom inte och säg att det är som förr. För det är det inte.

  Liked by 4 people

 13. Christer L skriver:

  P E om migrationskaoset förra hösten: ”Migrationsverket gillar att få nya klienter, men nu var det för mycket av det goda. Och när Migrationsverket och andra berörda myndigheter talar då lyssnar politikerna. Då blev det plötsligt möjligt att på någon månad förmå politikerna att fatta beslut som man tidigare inte ens kunnat andas om, ID-kontroller till exempel.”
  Det är troligare att politikerna ”förmådde” Migrationsverkets ledning än tvärtom. Tanken att Migrationsverket helt enkelt driver den svenska migrationspolitiken och att den svenska regeringen fungerar som dess ”taltratt” (i Rambergsk bemärkelse) är för enkel.
  Det handlar ju om demokratur. Alltså att genom skenbarheter, propaganda, hot osv. exploatera demokratins former för att ”reformera” samhället, alltså göra det så ”mångkulturellt” som bara möjligt. Politikerna har gömt sig bakom Migrationsverkets ”rapporter”, men när det behövs, som när en viss minister började babbla om volymer, har det blivit tydligt var skåpet ska stå och vem som ställer det där.
  Till Migrationsverkets kris i det rent praktiska förra hösten hörde naturligtvis en mycket större kris i de internationellt politiska sammanhangen. Det ”mångkulturella” projektet för Europa vände för ett år sedan. Misslyckandet stod klart. De flesta som kom var inte barnfamiljer som flytt för sina liv från krig och förföljelse, visade det sig. Det var muslimska män som kom, busslaster och tåg fulla med muslimska män.
  Krisen är inte svensk. Den finns i högsta grad i Sverige, men samma kris finns i hela Europa och även i USA. Den handlar om att islams inflytande ökar och ökar. Det började med oljefynden för hundra år sedan och utvecklingen som följde på denna, det moderna motorfordonssamhällets framväxt. Hela vägen har vissa maktsfärer dominerat politiken och skyddat sitt övertag, tills nu. Det välfärdsindustriella komplexet i Sverige är ett litet komplex i ett mycket större syndrom.
  Den svenska politiken är maktlöshetens politik på alla plan. Maktlöst internationellt politiskt fjäskande, polisiär maktlöshet, militär maktlöshet, intellektuell maktlöshet, juridisk maktlöshet, demokratisk maktlöshet. Nyss fick vi veta att det afrikanska mönsterlandet Tanzania bara fanns i Sverige, och att denna skenbarhet kostade sjuttio miljarder. Det var ett exempel på hur en rånare i den högre skolan kan strippa svensk biståndspolitik. Hur många finns kvar?
  Maktlösheten tar sig uttryck i att propagandan svullnar över alla bräddar, och Migrationsverket får ta hand om de reella konsekvenserna i förstaläget, sedan fördela olyckorna jämnt över landet. Allt är ett sken, dålig teater, och det finns många som skor sig på att sälja biljetterna. Men nu håller teatern rent fysiskt på att rasa ihop. Hur ska de maktlösa kommunerna kunna hysa tiotusentals muslimska män? Hur ska de pengasugna välfärdskomplexets riddare kunna resa sig från runda bordet och hitta utgången utan att spy? Vem blir ny rikspolischef?

  Liked by 4 people

 14. Höga kusten skriver:

  Att vi inte får ställa människor emot varandra får vi ofta höra. Men samtidigt är det just det vi i allt högre utsträckning politiskt ägnar oss åt. Behov av bostäder, försörjning, sjukvård och trygghet, har vi alla. Men resurser är begränsade. Då vill det till att man fördelar och prioriterar. Kvinnor över 74 väljer man idag att ställa helt utanför en allmän screening för att upptäcka begynnande bröstcancer. Äldre vill man också skall arbeta längre, samtidigt som ansvaret för ekonomin på ålderdomens höst allt mer måste tryggas med hjälp av egna medel. De allt fler äldre pekas även ut som ett stort ekonomiskt samhällsproblem. Ungas väg ut i samhället kräver naturligtvis en egen bostad. Och arbeten finns huvudsakligen i storstadsområden där bostadsrätter kostar åtskilliga miljoner. Där bjuder kommuner nu över unga för att bistå emigranters behov av bostad – och det görs med hjälp av skattemedel. Få, om ens några andra länder, väljer också att beskatta pensionärer extra mycket jämfört med övriga befolkningen – men det sker i Sverige. Inget parti berör längre den orättvisan. Social status kunde förr avläsas i ganityret. Där ställs idag den resurssvaga delen av befolkningen direkt mot migranter. De egna ekonomiskt svaga ställs överhuvudtaget allt mer åt sidan. Och där marginalerna är små får det gärna en förstärkt effekt. Även uppnådd jämställdhet utmanas dagligen. På område efter område uppstår nya motsättningar, och tidigare förstärks. Tills helt nyligen bestod politiken av reformer och idéer om en positiv samhällsutveckling, sporrad av utvecklingsoptimism. Nu har vi hamnat i en nedskärningarnas tidsålder präglat av ökade motsättningar och bristande framtidsoptimism. Snart går det inte längre att driva politik som inger ökade förhoppningar om en bättre framtid, fylld av optimism om det goda och mer trygga livet. Oron fylls istället på och ökar när samhällsresurser krymper. Statens kostnader rullas allt mer ut på enskilda kommuner, som tvingas skära i kostnader och prioriteringar. Grunderna för det politiskt landskapet håller på att ritas om. Än har de politiska partierna svårt att navigera i denna nya miljö, ovana som de är att politiskt hantera en färd utför. Och tyvärr står vi där enbart i början av backen. Att i detta läge även strypa en nödvändig debatt gör enbart den politiska utvecklingen än mer destruktiv. Vad sysslar man egentligen med på olika ledarsidor och politiska församlingar – där man faktiskt har betalt för att tänka och också redovisa var man ser att samhället spricker sönder, och hur det skall förhindras?

  Liked by 6 people

 15. Anders skriver:

  Den verkligt stora frågan är inte ekonomin, eller bristen på bostäder etc. utan demografin, och den frågan är av domedagskaraktär för oss som folk. Som signaturen ”Utlandssvensk” påpekat på en annan blogg tog Sverige under 2012-2015 emot 350 000 asylsökande, varav unga män är i stor majoritet. Om nu dessa tillåts utnyttja våra generösa regler för anhöriginvandring (de senare skärpningarna gäller inte det stora flertalet som kom före senhösten 2015), kan vi räkna med brudimport en masse. Migrationsverket kalkylerar med en anhöriginvandring om 400 000 fram till 2020. Om 200 000 ensamkommande män bildar familj, och varje kvinna föder barn i samma utsträckning som de gör i sina hemländer (4-6), så står vi inför en demografisk bomb. Det kommer då att födas 100 000 nya barn per år under det kommande decenniet. Det är i paritet med det antal barn som nu föds totalt i landet per år. De svenskättade barnen kommer att komma i klar minoritet. Tillåts detta scenario att bli verklighet är Sveriges saga som nation över.

  Liked by 8 people

 16. Staffan Persson skriver:

  Ja,att man inte hör något substantiellt om detta säger ju allt om hur impotent och förfört av VIK:s ideologi det politiska systemet är.Här har man en elefant i rummet,och man grälar fortfarande om om tröskeln var för hög eller för låg.Eller snarare om vilka som tyckte att andra tyckte att tröskeln var för låg eller för hög.Det finns en skriande selektivitet i varseblivningen här.Inte undra på att ryska troll snabbt inser vilka möjligheter det finns att påverka en offentlighet som har en så förvrängd uppfattning av verkligheten,som är så hypnotiserad av värdeladdade ord.
  Vår officiella hantering av ”flyktingkrisen” i fjol höstas och oförmågan att se vad den lett till nu och framledes kommer att innebära är alarmerande och pekar såväl på uppseendeväckande naivitet som på politiska låsningar som stoppar alla möjligheter att komma vidare.
  Föreställ er en internationell kris med många flyktingströmmar,kanske av annat slag än nu,informationsluckor och aggressiv propaganda.Har vår befolkning och vår offentlighet mognaden och stabiliteten att hantera detta?”Svenssons” har det nog i högre grad än sin offentlighet,men har de nån chans?Är det inte början till slutet för vår nuvarande offentlighet vi ser?Man får ändå inse att det,grovt skattat och för åskådlighets skull,handlar om ett nytt Malmö vart femte år som den svenska produktionsapparaten-alltså Svenssons-ska bära på sina axlar och försörja.Och då har vi inte räknat med allt annat,som antytts ovan,som kan hända.
  Om vårt samhälle och politiska system klarar detta vore det ett under.

  Liked by 3 people

 17. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror nog vi kan konstatera att våra beslutsfattare och även de exekutiva organisationerna därunder inte har den blekaste aning om vilken situation de försatt landet i genom att inte fatta beslutet att trycka på stoppknappen i tid.

  Vår skola, bostadsförsörjning, läkarvård och tandvård t.ex. kan klara av en normal befolkningsökning på delar av procent utan att knäa. Det är en helt annan femma med en tioprocentig ökning under en relativt kort period.

  Tag skolan som exempel. Om man bortser från att nykomna elever redan från början har ett handikapp i det att de naturligen inte talar språket, så går det nu förutom lokaler även åt mycket flera lärare än det normala.
  Lokalerna är det lilla problemet, bara man ser till att placera tillkommande byggnader där befintligt kraft-, vatten och avloppssystem kan hantera ökande mängder.

  Skolan har redan tidigare haft svårt att rekrytera lärare för att täcka befintliga behov.
  Hur trollar man nu med knäna för att få tio procent fler att vilja utbilda sig?
  Normalt i en bristsituation så stiger priset på insatsråvaran, i detta fallet lärare.
  Är det någon som har hört kommunalpolitiker andas om att man vill höja lärarlönerna dramatiskt och generellt för att få flera intressenter?
  Och – även om man nu skulle göra det, så står skolan där med sin lärarbrist eftersom de människor som skulle kunna tänka sig att bli lärare med en bättre löneutveckling inte ens har börjat på universitetet ännu.
  Nu råkar det ju vara så att det tar så där 4-5 år att producera en lärare från att man har en student med tillräckliga avgångsbetyg från gymnasiet.

  Ny bygger ju det räkneexemplet på att universiteten har kapacitet att utbilda ytterligare tio procent fler lärare än vad de tidigare behoven pekade på. Jag tror det är riskfritt att påstå att de inte har det.
  Vem som helst är fri att gissa hur lång tid en sådan kapacitetsuppbyggnad kan ta.

  Om nu skolpolitikernas önskedrömmar ändå skulle slå in, så kommer de att upptäcka att de nya lärarna är ena griniga jäklar. De menar att de vill ha någon stans att bo.
  Kommunerna har dammsugit varenda vrå för att få fram bostäder till de nykomna. De har till och med köpt insatslägenheter för detta ändamål och på sätt pressat upp priserna på denna boendeform.
  Om de tror att en nyutexaminerad lärare med fem års studieskulder i bagaget kan ge sig in på en överprissatt insatslägenhetsmarknad, så tror jag de räknar gruvligt fel.
  Till att börja med så skall ju den redan skuldsatte läraren pytsa upp kontantinsatsen på 20% av bankens bostadsvärdering, som ingalunda behöver vara densamma som ett tänkt inköpspris.

  När det nu blivit pinsamt klart att politikernas våta drömmar om ett fantastiskt tillskott till landets läkarkår och ingenjörsdito från migrantströmmen inte var annat än just drömmar och fantasifoster, så blir det litet problematiskt att täcka behoven från det hållet.

  Jag väntar med spänning på att i klartext få veta hur dessa skapade problem är tänkta att lösas.
  Något svammel om ansvar för migranternas eländiga situation löser inte den situation vi försatts i, varför detta undanbedes.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Även om det finns några läkare/tandläkare bland flyktingarna,
   lär detta inte på något sätt täcka det ökande behovet som skapats!

   Detta kommenterar aldrig våra politiker…

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du undervärderar problemen med tillräckliga kraft-, vatten- och avloppsnät. Varje nytt Malmö vi importerar kräver ett nytt Barsebäck, ett par nya vattentäkter och flera medelstora reningsverk. Miljöprövning på det, samt planering och finansiering!

   Mer realistiskt är att tänka sig brown-outs, vatten med parasiter och avlopsspill i naturen.

   Liked by 1 person

 18. MartinA skriver:

  25 000 ASYLSÖKANDE. Alla de andra då?
  sverige är dött. Det dog för länge sedan. Men vi svenskar finns kvar. Så varför ens fundera på ”vad sverige ska göra”. Kadaver har ingen handlingsförmåga, bara förruttnelseförmåga.

  Gilla

 19. Johan skriver:

  Jag är dessvärre så konspiratoriskt lagd att jag tror agendan ligger fast och vad vi upplever är en tillfällig paus, antingen för att lugna opinionen och flytta fram toleranströskeln eller för att analysera konsekvenserna av den första strömmen. Detta i kombination med att man med allehanda märkliga projekt skuldsätter landet mer och mer i oligarkernas lånesystem övertygar mig allt mer att regering och riksdags inflytande idag är marginellt på landets styre.

  Liked by 2 people

 20. Nils Dacke skriver:

  Bra skrivet Patrik, det finns åtminstone ytterligare en tolkning om vad verkligen hände November 2015, min egen är att det var regeringen eller enskilda medlemmar av densamma som informerade Migrationsverket och polisen att de skall vädjar till regeringen att situationen är ohållbar. Detta för att SD växte i varje opinionsundersökning och hade säkert nått 25-30% efter ytterligare några månader. Jag instämmer i din analys att nuvarande ”integrationskris” är betydligt mer omfattande och mycket mer allvarlig än akutsituationen 2015. Vi kommer inom kort se allvarliga konsekvenser mht bostadsbristen, sjukvården, skolan osv där grupper ställs mot varandra. Därtill den kommande kostnadsexplosionen hos kommuner och landsting som Johan Westerholm så väl beskriver på ledarsidorna.se. När sedan ytterligare mer än 300 000 anhöriginvandrare tillkommer till år 2020 så blir situationen utan all kontroll. Det verkar dock som hela PK-etablissemanget återigen kör huvudet i sanden och hoppas på underverk. Då kommer SD eller något annat parti som inser problemen att växa mycket kraftigt.

  Liked by 1 person

 21. malmobon skriver:

  Korrekt beskrivning. INGENTING HAR FÖRÄNDRATS.
  Kommer aldrig förändras förrän bidragen sänks kraftigt.
  Sverige faller sänder inifrån. Bara börjat.
  Endast totalt stopp och snabb handläggning kan förändra läget. Sänkta bidrag.
  Allt är en stor lögn, och ansvarig för detta är media med SVT i spetsen. Skall bort.

  Liked by 3 people

  • ludde38 skriver:

   Knappast empatiskt om han uttryckte sig så. Han borde väl åtminstone sagt ” VI måste öppna VÅRA hjärtan. Knappast tankfullt heller om man betänker att han som statsminister säkert kände till att övriga Europas länder inte var beredda att villkorslöst öppna sina gränser för folkvandringen.

   Gilla

  • Hortensia skriver:

   Reinfeldts uppmaning till oss undersåtar, att öppna våra hjärtan och plånböcker för den högljutt hitlockade massmigrantströmmen har, mig veterligen, inte kunnat förklaras med empati och tankfullhet…

   … utan snarare med illa dolt hat mot SD och en illvillig baktanke om att supersnabbt lyckas rasera den trygga, mödosamt och solidariskt uppbyggda, svenska välfärden, för att straffa det svenska civilsamhällets föraktade ”olydiga” Sverigevänner.

   Reinfeldt hade ingen som helst rätt, att förråda sina väljare, eller att utstuderat osolidariskt utsätta övriga EU för de oerhörda påfrestningar de sju, svenska översittarpartiernas kraftfulla – och vanvettiga – pullfaktorer fortfarande för med sig för de inhemska befolkningarna i Europa.

   Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Ja, Fredrik, jag lutar, helt amatörpsykologiskt, åt att narcissisten Reinfeldt är renons på adekvat kognitiv förmåga…

    ”Precis som i hans förra bok ‘Halvvägs’ håller sig Reinfeldt ifrån att kommentera dagspolitik och att recensera sin efterträdare.
    Men hans kamp för ett öppet samhälle fortsätter. Den före detta M-ledaren menar att Sverige står väl rustat för att möta utmaningarna som en åldrande befolkning och en rörligare arbetsmarknad leder till.
    ‘Bra med växande befolkning’
    En av anledningarna, menar han, är att Sverige inte haft en så restriktiv invandringspolitik de senaste årtiondena som många andra länder i Europa.
    – Jag argumenterar för att det är bra om en befolkning växer, också kopplat till migration, ur rent ekonomisk synpunkt.”

    ”De som vill ha en mer restriktiv invandringspolitik säger att ekonomin, pensionerna och jobben hotas. Men hur jag än vrider och vänder på det när jag går igenom de forskningsunderlag som finns råder närmast konsensus. Att människor kommer hit stärker ekonomin och säkrar pensionssystemet på sikt.”(!)

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23839845.ab

    http://www.expressen.se/nyheter/varfor-berattar-ni-inte-sanningen/

    Gilla

 22. Gunilla skriver:

  Naturligtvis har ju stängningen av balkanrutten och passkontrollerna minskat flödet. Men främst tror jag att många som absolut ville till Sverige upptäckte att det var inte det paradis som utlovats i ‘resebrochyrerna’; Jobb och bostad och t.o.m blonda svenskor som ivrigt väntade på dem. Sverige var inte drömlandet som flödade av milk and honey. Vi har faktiskt ett ganska stort utflöde idag av många som tar tillbaka sina ansökningar och reser hem igen. De kanske hade det bättre där de kom ifrån. Samtidigt ska vi veta att de massor av främst män som kommer från svarta afrika ännu inte nått hit upp till Norden. De bor och sover på gator och torg i storstädena på kontinenten; ännu så länge.

  Liked by 3 people

 23. Johan skriver:

  Smartphones skapade folkvandringarna. Migranter har tappat ID-handlingar men lyckats klamra sig fast vid sin internet-telefon. I den finns 10 tusentals sidor som berättar hur man bäst tar sig till Sverige och vilken historia du skall berätta för migrant-handläggaren (varför har aldrig ngt reportage gjorts om detta?).
  1985, Bob Geldorfs år, We are the world, svälten på Afrikas Horn…Då Indien och Kina fortfarande var utfattiga fanns Inga Smartphones.
  Idag är fattigdomen i världen enormt mycket mindre än för 30 år sedan. Skillnaden heter information. På skärmar i den muslimska världen skapas drömmar om ett liv i väst…De lär inte försvinna…
  Europa kommer snart tvingas till drastiska åtgärder liknande Australiens…Annars går kontinenten upp i rök… Bokstavligen….

  Liked by 7 people

  • Thor skriver:

   På Al-jazeeras hemsida redovisar ett ungt syriskt par helt öppet hur de köpte falska belgiska pass i Turkiet, flög från Istanbul, mellanlandade i Tyskland, vidare till Arlanda där de innan asylsökandet förstörde sina falska pass. ”We made it” utropar de lyckligt.

   Gilla

 24. plq017 skriver:

  Etablissemanget påstår att Sverige ligger på EUs miniminivå. Det är inte sant. Vad som är sant är att kriterierna för att få komma in i landet i stort anpassats till EUs miniminivå.

  Men den stora dragkraften som Sverige har är att av alla länder i EU så är vi det som enklast att manipulera. Några praktiska exempel:

  När busstrafiken mellan Öresundsbro och Uppsala inte är tät nog för de ensamkommande som skolkar från skolan och svenskundervisningen, då ställer vi andra upp med taxikort, så att de kan åka fritt med taxi.

  När det kommer en ny iPhone så köper socialförvaltningarna dessa för att tillse att ynglingarna känner sig eftersatta. Varken Norge eller Finland erbjuder motsvarande. Det känner flyktingarna till, därför söker de sig till Sverige.

  När tänderna skall repareras, så betalar flyktingen 50 kronor per besök, och inget mer. Inga kostnadstak i övrigt.

  I korthet, Sverige erbjuder den slappaste ansökningsprocessen, de bästa ekonomiska villkoren och mycket kompisar redan på plats. Samhällen nästan som hemma, fast med försörjningen fixad.

  Det är först när vi inser att detta är verkligheten, som vi kan ta itu med att korrigera situationen.

  Fördelen med hemspråksundervisning, är ju att då har flyktingbarnen förkovrat sig i sitt eget språk, och det är ju bra när de återvänder.

  Frågor som Sverige måste ta ställning till är om vi skall fortsätta att stödja rörelser som predikar folkmord, om jämställdhet bara skall gälla vissa människor, hur vi bäst går igenom de beslut om uppehållstillstånd som fattats, och hur vi får till stånd en fungerande repatriering.

  Liked by 5 people

 25. Johan skriver:

  Titanic…Jag går omkring och tänker på Titanic.
  England, Sverige…Norra Europa är Titanic. Kvinnor och barn först…Utan dom dör vi ut. Vi män får gå under med fartyget. Männen gör sin plikt…Den att dö. Darwinism…artens fortlevnad etc… Rationellt.
  Några män bröt mot seden att dö…dom tilltvingade sig plats i en livbåt. Skammen lever än i dag för deras efterlevande.
  Unga män lämnar arabvärlden och Afrika…Ibland lämnar dom t o m krig. Kvinnor och barn blir kvar. Kvar i min tanke blir Titanic…fast inverterad…
  Undrar vad som hänt 1912 om Titanic avgått från Egypten…
  P.S Vita fjädrar, ”White Feathers”, gavs till unga män i Storbritannien som inte mönstrade inför hotande krig. Fjädrarna symboliserar skam…Unga män i drivor flyr Irak och Syrien D.S

  Liked by 1 person

 26. Sixten Johansson skriver:

  Min analys av utvecklingen och den framtida situationen i Sverige är så nedslående att jag inte längre vill uttrycka den. I stället ska jag beskriva den enda utväg jag kan se, enda sättet att parera massmigrationens och globaliseringens erosiva effekter och förstörelse. Den väldiga levande kraften kan utnyttjas, om allt flum-, offer- och bidragstänkande bannlyses och både frustrationen och den goda viljan omsätts i otaliga konkreta uppbyggnadsprojekt – men inte i första hand i Sverige, utan redan nu i migranternas ursprungsländer!

  Även detta stora omtänkande förutsätter (tyvärr!) ett vuxet politiskt ledarskap, personer som har visionär blick, förmåga att övertyga både landets medborgare och internationella aktörer samt ryggrad, beslutsamhet och tillräckligt hårda nypor.

  Etablissemangets hybris är sedan länge riktad bort från Sverige, mot omvärlden. Alltså går det att koda om det svenska storhetsvansinnet till lanserandet av en sorts Marshallplan för Mena-länderna. Inte med stora penningflöden, utan i form av riktad utbildning och praktik, som i huvudsak ges utanför Sverige. Även i krigshärjade länder finns fredliga regioner och med hjälp av militär kan skyddade zoner upprättas.

  Sverige skulle satsa hårt just på utbildning och praktik. De konkreta målen, det handfasta, målinriktade arbetet och samarbetet, skulle samtidigt engagera både unga och äldre, både in- och utrikes födda, och rycka upp hela det svenska skolväsendet ur gyttjan och förnedringen! Med praktiska projekt och användbara verktyg för ögonen kan folk åter börja lära sig hur kunskap byggs upp och frigöra sig ur infantiliseringens och feminiseringens bläckfiskarmar.

  Det här innebär även en välbehövlig förnyelse av arbetsmarknaden och att ett stort antal svenskar blir direkt involverade i kunskapsmässiga och praktiska uppbyggnadsprojekt i migranternas ursprungsländer. Ömsesidigt blir då språkkunskaper och kännedom om de sociala och materiella förhållandena i många länder värdefulla och de nya kontakterna och impulserna kan starta förändringsprocesser just där sådana mest behövs. Alla negativa erfarenheter från tidigare biståndsprojekt måste tas till vara. Realistisk utvärdering och stenhård kontroll över hur pengarna används är absolut nödvändigt. Den som börjar fundera i de här banorna inser lätt möjligheterna.

  Liked by 3 people

 27. Apg17 skriver:

  Kungen började få symptom av hypotermi. Kroppen blir nämligen kall av att gå utan kläder under längre perioder. Vad kungen nu gör är att övertyga folket att han aldrig var naken. Att han aldrig frös.

  De som länge och ofta påpekat nakenheten hånas. Trodde ni jag var naken och därav blev nedkyld? Ha! Vi hava alltid stått upp för alla människors vädertåliga klädnad. Ni hava sett i syner. Edra förljugna och ondsinta blindstyren.

  Gilla

 28. Raimo Hannomaa skriver:

  Folk skriver att dom går på knäna utav arbetstrycket , har de tappat förståndet de måste vall känna hur mycket de orkar arbeta och minska på arbetstakten om de känner att de håller på att gå i väggen. Eller har folket aven tappat förståndet? Det är du som Producerar ”arbetar” som bestämmer hur mycket du orkar producera ”arbeta”. Det är inte arbetsledaren som bestämmer hur mycket du skall leverera! Hinner du inte med allt i dag så har du en ny dag imorgon. Men det är klart att kollektiv avtalen har gjort Svenskarna till SLAVAR och gör oss rädda att mista jobbet!. I stället att kräva mera lön så kan du minska arbets takten, det är mera lönsamt att ha hälsan kvar.

  Liked by 1 person

 29. Hans skriver:

  Som gammalmoderat tycket jag att regeringarna Reinfeldt I och II på det hela taget gjorde ett gott arbete. Framför allt R I.
  Tyvärr ingick man en överenskommelse med MP (mot bättre vetande?) om invandringspolitiken. Det visar sig nu att denna överenskommelse fått förödande konsekvenser för samhället. Med facit i hand undrar jag verkligen om denna överenskommelse hade träffats av Reinfeldt om han vetat effekten.

  Men faktum kvarstår och han har mig veterligen inte ”ångrat” sig. (Det är kanske väl något som politiker inte gör). För hans eftermäle är det dock en så stor belastning att historieskrivarna nog inte kommer att vara nådiga.

  Vart ska då det arma svenska folket vända sig?

  V, S, C vill fortsätta i samma hjulspår
  MP finns de kvar efter 2018?
  L kan nog hänga på någon annan kraft som vill göra genomgripande förändringar
  M AKB har höjt tonläget gentemot regeringen. Men fortfarande ingen verkstad
  SD Kan få >25% i nästa val. Men ingen samarbetspartner, jo men kanske…

  Vi svenskar som nu kräver! en total omläggning av bl a svensk invandringspolitik, måste nog vända oss till något nytt och oprövat. Ett nytt parti. I stället för att kasta bort röster på de gammelmossiga partierna i Riksdagen röster jag på Medborgerlig Samling (MED).
  De har lovat att inga låsningar gentemot andra partier ska finnas, utan Sveriges väl och ve kommer i första rummet!

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Fredrik var fullt medveten om vad han gjorde!

   Det gällde att STRAFFA Svenskarna för att de röstade in SD,
   vilket gjorde att Alliansmajoriteten gick upp i rök!

   Hade han annars utsett Hanna Stjärne till SVT chef?

   Vilket får en förödande inverkan på landets framtid!

   Risk att MED innebär bortkastade röster, som gör att Löfvén sitter kvar…

   En ny partiledare hos M vore nog enklare)
   AKB är förödande!

   Liked by 2 people

 30. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är 677 evighets långa dagar kvar till svenska folket kan göra sig av med de landsomstörtande socialisterna Löfven/BATRA. Hoppas medborgarna genomskådar den löftesbundna manipuleringen som pågår hela tiden med utplundrade pengar ”dom” kallar för skatter!

  Gilla

 31. Linden skriver:

  Putin kommenterade just en barnvåldtäkt i ett europeiskt land där man friade mannen från mellanöstern pga att den muslimske mannen inte förstod att det var fel att våldta ett barn. Putin sa att ett land som inte värnar om sina unga förgås. Sverige i ett nötskal. Unga flickor massvåldtas här av muslimska gäng och går helt utan straff. Flickorna får polisarmband. Ghettona växer och omöjliggör bostäder åt unga pga att bostadspriserna trissar upp till omöjliga nivåer. Asylsökande får gratis företräde till alla lediga bostäder. I år tog Sverige emot 35000 muslimska ensamkommande motsvarande 1250 hela nya skolklasser. Dessa horder av muslimska, vuxna män ska nu tvingas på svenska barn och de svenska barnen kommer möta deras analfabetism, vänta in deras studietakt, möta deras kvinnosyn och förrakt mot icke muslimer. Listan kan göras oändligt lång rörande sveket mot de svenska barnen. Länken är här https://youtu.be/5uMQZnQR1TU

  Liked by 3 people

 32. BjörnS skriver:

  Tack, Patrik. Det är just dessa strukturella obalanser jag alltid har tjatat om. Till din lista vill jag lägga den extremt skeva könsfördelningen inom vissa årgångar. Det är fan i mig inget som fixas till i en handvändning, och inte genom antal sängplatser hos migrationsverket. Löfven!? Gudrun?! Margot?! Nå, vad avser världens första och främsta regering göra åt det?

  Gilla

 33. bjornwiklund skriver:

  Helt rätt!

  Vi har fortfarande stopp någonstans längs rälsen om man talar järnväg….talar vi VA har vi stopp i röret….

  ”Nu är det välfärdsindustriella komplexets problem snarast det motsatta. Nu kommer det inte tillräckligt med folk för att hålla produktionskapaciteten igång. Bert Karlsson har hotat att stänga 40 av sina 44 boenden om Migrationsverket inte kan säkerställa kapacitetsutnyttjandet. Jag tror att man bör lyssna på dem som blåser faran över med detta i åtanke. Vem är det som kommer med lugnande besked?”

  Hemskt är bara förnamnet på detta….
  en verksamhet som mobiliserats under ett fåtal år till en arme med säkerligen mer än 100 000 verksamma får ju ett momentum som gör att verksamheten får ett eget liv….

  Företag som får minskad försäljning går neddragningar….
  en halvering av försäljning kan ju innebära samma lika för de anställda….
  men de som vill fortsätta i asylverksamheten driver en egen agenda naturligtvis….

  Vem vill bli av med jobbet?

  Gilla

 34. Harry skriver:

  Det kostar att vara världens samvete. Pengar är ju alltid en knapp resurs, även om inte alla politiker har förstått det. Det gäller alltså i det rådande läget att plundra den arbetande delen av befolkningen på så mycket pengar som möjligt. Att höja skatterna alltför mycket kan resultera i att folket röstar fel i nästa val. Bäst att ge sig på bilisterna. Det är ett tåligt släkte som möjligtvis knyter näven i byxfickan, öppnar en öl och sätter på teven. Heureka! Jag har det, säger Daniel Hellden, miljöpartistiskt borgarråd i Stockholm. Min nya parkeringsplan är något i hästväg. 700 miljoner per år skall bilisterna i Stockholm få bidra med till våra favoritprojekt, vare sig dom vill eller inte. Och glöm inte trängselskatten! Den tillkommer, säger Daniel förtjust. Och vet du, säger Daniel till det jublande finansborgarrådet, jag har kommit på att vi kan avgiftsbelägga handikapplatserna. Det skall väl lära de handikappade att åka kollektivt.Eller så kan dom hyra garageplats av oss i Stockholms Stads Parkerings AB. Jag är ju ordförande där och har höjt hyrorna kraftigt. Nytt jubel. Karin Wanngård tackar Daniel och meddelar de närvarande borgarråden att nu har vi pengar att köpa bostadsrätter till de mest behövande, vilket gläder alla eftersom vädjan till stockholmarna att hyra ut sina lägenheter och sommarhus konstigt nog inte fick någon respons.
  Öppna edra hjärtan, hälsar Harry.

  Gilla

 35. Johan utan Land skriver:

  De totalt verkningslösa kostmetiska åtgärder som beslutats var bara valfläsk för att lugna fårskocken och stoppa SDs ökning i opinionen.

  Det som ironiskt nog räddade våra postmoderna härskare var att Orban täppte till gränsen.

  Någon vidare probleminsikt tycks ännu inte finnas uppe i elfenbenstornen. Däremot borde lägre delar av förvaltningen som har att hantera situationen på marken vara medvetna om att allt inte står rätt till. Kommunalråden till exempel.

  Liked by 1 person

 36. Lars skriver:

  Helt riktigt som påpekas i en kommentar.Agendan ligger fast.Det vi ser är endast en temporär anpassning till opinionsläget.Möjligtvis även en temporär överbelastningskris.Transfereringssystemen måste fungera.Panik får ej utbryta.Patienten Sverige får ej avlida om det ständiga dränaget av skattemedel och det ständiga ersättningsbefolkningsinflödet skall kunna fortsätta enligt plan.Den bisarra politiska och ekonomiska sk ”eliten” har uppenbarligen ej samma målsättning som den befolkning den parasitiskt lever av.Som stinna vägglöss på halvsovande utmattad bonddräng.Allt detta vet vi.Vi känner även till EU:s modus operandi:Vid tecken på motstånd-vänta och gör sedan en kringgående rörelse.Håll med alla medel folket kvar i det halvsovande tillstånd.Möt med drakonisk stränghet och hemlig polis medvetet motstånd.Agendan är helig och kommer ej att överges inte ens om EU upplöses.Då väntar.Då försöker man igen när ett lämpligt tillfälle yppar sig.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.