Svenskt u-landsbistånd

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 26 oktober visade Uppdrag Granskning ett reportage om ett svenskt biståndsprojekt i Zambia. Det handlade om att högsta hönset i ett zambiskt bondeförbund stulit pengar som skulle ha gått till fattiga zambiska bönder. Närmare bestämt ska han ha stulit 5 000 dollar eller möjligen euro varje fredag (en veritabel precisionsrutin, tycks det mig).

Svensk ambassad- och biståndskontorspersonal intervjuades och befanns just så dumsnällt ovetande och aningslös som man kunnat förvänta sig. Så här hade det tydligen pågått i decennier trots att flera olika revisionsrapporter påvisat oegentligheterna.

Såklart man blir upprörd. En pamp som snor 50 000 kronor i veckan av svenska skattebetalares pengar!

Jag har fyra kommentarer kring detta.

För det första kommer det inte att ske någon förändring med anledning av Uppdrag Gransknings intressanta avslöjande. Jag vet vad jag pratar om. Under slutet av 1970-talet var jag själv chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau och fick tillfälle att berätta många likartade historier för hemmamyndigheterna. Det hände inget. Visserligen upphörde Sverige med biståndet till just det afrikanska landet efter några år, men det var ganska orättvist med tanke på att motsvarande missförhållanden sedan dess varit legio, nu snart fyrtio år senare alltså ånyo uppdagat av Sveriges Television.

För det andra är ett svinn på 50 000 kronor i veckan eller 2,5 miljoner kronor om året inte så mycket att bråka om ifall resten används väl. Nu fick man inte veta hur mycket som blev över i detta fall. Det normala är att det inte blir något alls över eftersom varje hierarkisk nivå genom vilken pengarna sipprar ska ha sin andel. Något sådant antyddes också när det gäller Zambiaprojektet eftersom bönderna längst ned, som var verksamhetens målgrupp, påstod att de inte fått någonting. Min erfarenhet är att det i fall som detta aldrig går att lita på vad någon säger.

För det tredje är problemet med biståndet inte korruptionen utan den ekonomiska snedvridningen. När jag jobbade i biståndssvängen önskade jag ofta att hela pengen hamnat på nummerkonton i Zürich för då hade landets faktiskt existerande och fungerande ekonomi inte påverkats. Bistånd fungerar alldeles för ofta som en socialbidragsfälla, alltså att om man får pengar utan att arbeta så arbetar man inte.

Men det fjärde och värsta är att biståndet gör eliten oberoende av folket. Den som rattar en stat måste ha pengar. Det svåra sättet är att bygga infrastruktur, skolor, rättsväsende och allt annat som krävs för att folket ska kunna göra sig nyttigt och tjäna pengar och betala skatt. Det sättet är jättebesvärligt för överheten och tar en massa tid.

Det enkla sättet är att hitta olja. Då rullar pengarna in i statskassan av sig själva eftersom staten antas äga oljan. Den som kontrollerar staten kan luta sig tillbaka, röka vattenpipa, köra Cadillac och roa sig med sina femhundra kusiner, prinsar allihop. Så går det till i Saudiarabien. Den som kontrollerar staten behöver inte folket.

Bistånd är som olja. Biståndet gör, om det är tillräckligt generöst tilltaget, överheten oberoende av folket vilket innebär att den slipper alla jobbiga utvecklingsansträngningar.

32 thoughts on “Svenskt u-landsbistånd

 1. tomas skriver:

  Avslöjandet följer ”bara” det du sagt genom åren. Kan det vara ett sätt att smörja ”eliten” för att öppna dörrarna för svenska företag. Det verkar inte gå att göra affärer i dessa länder utan korruption.

  Liked by 1 person

  • Nils Nilsson skriver:

   Där Sverige lägger de flesta SIDA pengar görs sällan eller nästan aldrig investeringar eller affärer av svenska bolag – dessa länder/marknader är oftast socialistiskt styrda, vilket normalt sett innebär väldigt liten konsumentmarknad och därmed begränsat intresse för svenska bolag.

   Liked by 2 people

 2. Sture skriver:

  Klarsynt, Patrik. Din sammanfattning är nog det enda biståndsarbetare och politiker skulle behöva läsa för att förstå problemet. En mästerlig sammanfattning.
  När jag var ung och radikal och läste Berntsson och Perssons bok ”U-hjälp och imperialism” brukade jag agitera med dessa ord: ”U-hjälp = U-stjälp”. Du har nu visat att denna intuitiva känsla var korrekt.

  Liked by 1 person

 3. sten lindgren dy skriver:

  Bistånd är som olja och bidrag är i Sverige nu som olja eftersom de som kommer hit har samma mentalitet, klienter, fågelungar, även om i Sveriges fall fågelungarna är gökar. Jag bodde i Schweiz tidigare och många av de finaste husen runt Geneve ägdes av afrikaner och på sommaren stängdes de finaste hotellen ner för att araberna kom på besök och skulle räkna sina pengar. Olja och bistånd, så nog fanns där pengar på nummerkonton alltid..

  Allt man lärt sig var fel, och bistånd är oftast ren ondska.

  Liked by 5 people

 4. Christer Carlstedt skriver:

  En statskassa fungerar ungefär på samma sätt som ekonomin hemma.
  Alla pengarna kommer in på ett konto och sedan plockar man från det kontot till sina utgifter. Man har en hum om hur mycket som skall gå till hyran, uppvärmning, mat och undansättning till den kommande semestern och så hoppas man att det skall gå runt.
  Skulle det inte räcka riktigt så får man minska ner på någon kostnad, alternativt låna så länge. Vissa, har vi noterat, plockar fram kreditkortet. Det funkar kanske ett tag, men när kreditgivarna börjar dra öronen åt sig, så blir det kris i Kapernaum. Tänk Grekland!

  Genomgående för utvecklingsländerna är att önskemålen är större än tillgångarna.
  Det är här biståndet kommer in.

  Det svenska biståndet vill vi skall kanaliseras till vissa samhällsnyttiga projekt, som skola, och basnäringar och det försöker man följa upp. Tyvärr allt för ofta med klent resultat. I dessa länder finns det många personer i positioner som vill ha en bit av kakan och som också ser till att förse sig. Visst ”svinn” får man kanske räkna med. Man får inte vara hur naiv som helst. Frågan blir väl ur ett pragmatiskt perspektiv närmast vid vilken procentsats man skall strypa biståndet för att det hela då anses gå helt över styr.

  Det finns dock en litet allvarligare aspekt på det hela som man nogsamt undviker att beröra.
  Något som är så tabu att det aldrig ens viskas om. Än mindre tas upp till diskussion.

  Tillbaka till pengaburken där man samlar in alla inkommande medel!
  I de här länderna vi nu talar om går oftast en stor del av de sålunda insamlade medlen till militärmakten. Jag säger inte att det står svenska kronor på slantarna, för det gör det säkert inte.
  MEN – och här kommer kruxet – genom att vi medfinansierar en del av det som egentligen är dessa länders eget ansvar, nämligen utvecklingen av det egna landet, så frigör vi medel som man har i sin pengaburk för att finansiera just militärmakten. För att inte tala om det som syns mera, nämligen ledarskapets minst sagt flotta bilpark, övriga resvanor och något överdådiga livsstil sett till ländernas förutsättningar.

  I många av de länder som mottar bistånd har det förekommit någon form av väpnad konflikt för frigörelsen. Jag vågar mig på att påstå att vapen och ammunitionsleveranserna inte var ett villkorslöst bistånd. Det skall betalas. Kanske på kredit, men dock betalas.

  Det betyder följaktligen att då Sverige går in med bistånd i dessa länder så frigör man även resurser för betalning av det väpnade upproret eller som man brukar säga ”befrielsekampen” (det låter så mycket bättre).

  Enligt svenska spelregler kan vi inte sälja vapen till länder som befinner sig i konflikt eller kan befaras hamna i den situationen.
  Icke desto mindre är vi genom vårt bistånd följaktligen medfinansiärer till väpnade konflikter, när vi frigör dessa staters egna resurser för de nödvändiga räntorna och amorteringarna.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Statskassan kanske ser ut att fungera som en hushållskassa, men det gör den inte alls. Det är nämligen olika personer som betalar in i den och som tar ut ur den. De känner inte varandra. Under begreppet nation försökte vi ett tag ganska framgångsrikt att skapa en illusion av att vi kände varandra och hade varandra under kontroll. Men detta system har medvetet förstörts av dem som sitter på uttagssidan av statsbudgeten och betraktar den som deras privata ymnighetshorn.

   Det finns därmed inte längre någon som helst orsak att anpassa utgifter till intäkter eller betänka de drivkrafter som gör att man betalar in eller inte betalar in. Dessutom ger rättspositivismen dragningsrätt på statskassan till vissa delar av statsapparaten som kan anses vara politiskt gynnade för tillfället. Det är ett slags pöbelvälde eller flugornas herre som föds med andra människors pengar via statskassan.

   Därför måste statskassan och den årliga budgeten på sikt avskaffas och ersättas med att varje statligt program finansierar sig självt transparent och med makten hos dem som betalar. Men till och med ett sådant betydligt robustare system kommer att kräva ett visst mått av nationalism för att fungera. Annars kan man inte definiera fungerande och rimliga försäkringskollektiv som kan ligga till grund för aktuariska beräkningar.

   Liked by 1 person

 5. Ben-Hur skriver:

  Det är alltså därför som Afrika gör så lite framsteg i förhållande till de hundratals miljarder $ som pumpats in i U-hjälp genom de senaste 60-70 åren! Med alla de fantastiska naturresurser som finns på kontinenten så skulle Afrika ha varit världens ledande kontinent efter 30-40 år!

  Liked by 2 people

 6. Frieda skriver:

  Är ni förvånad??? Inte jag. Jag förväntar mig inget annat och tycker att svenskarna är ganska naiva!! Vi, Nederländerna, vet vad som pågår ut i världen. Ni är för snälla!

  M.v.h

  Frieda

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Inser inte att Hollands utrikespolitik varit framgångsrikare än Sveriges. Blev inte Holland snabbt ockuperat av Tyskland utan att egentligen bjuda motstånd? Hur naivt var inte det? Inget gjorde den onde potentaten stoltare än fallskärmsjägarattacken mot Holland. Utrotade inte Holland hela befolkningar i Indonesien? Hur ondsint var inte det? Stöder inte Holland liksom Sverige diktatorer i uländer för att hålla sitt samvete lugnt? Hur likadant är inte det?

   Och är det kanske inte i Holland som nutidens skandalösaste politiska rättsprocess pågår mot en ledande politiker som offentligt framförde sin politiska mening? Böhmermannprocessen i Tyskland lades ju sedermera ner. Det är motsatsen till demokrati. Failed state, precis som i Sverige, är jag rädd. Men idag proklamerade ju Juncker hur som helst att demokratin slutgiltigt skall avskaffas i EU. Failed union.

   Gilla

   • Ulrika skriver:

    Blev inte Danmark snabbt ockuperat av Tyskland utan att egentligen bjuda motstånd? Hur naivt var inte det?
    Naivt?! Motstånd hade väl snarare varit dumdristigt om du tänker efter.

    Gilla

   • Maria skriver:

    ”Blev inte Holland snabbt ockuperat av Tyskland utan att egentligen bjuda motstånd?”
    Jo, Holland gjorde faktiskt inledningsvis sa mycket motstand att Hitler blev missnojd och darfor bombade Rotterdam sonder och samman, dels som straff, dels for att fa Holland att boja sig.

    Gilla

 7. larslindblog skriver:

  Tänk om pengarna använts hemma , t.ex till att underhålla järnvägarna ,att bygga riktiga motorvägar isf dessa eländiga 2+1 vägar…
  Nej , lilla Sveriges styrande förskingrar våra pengar för att köpa sig kompisar i avlägsna världsdelar.
  Ps..Ni minns kanske att Arafats dödsbo visade behållning på 40 miljarder !! SEK ,som tillföll änkan Suha Ds

  Liked by 4 people

 8. Erik skriver:

  Sida skiter mer eller mindre i vad som sker med det utbetalade biståndet för det i särklass viktigaste i biståndssammanhang är POSERANDET.

  Att kunna posera inför sina fränder i FN och Bryssel och inhösta berömmanden från likasinnade är målet och därför saknas mer eller mindre intresse för att undersöka verkningsgraden av biståndet.

  Svenska politiker låter de högtravande ambitionerna vara resultatet och kräver att få bedömas efter dessa ambitioner.

  Idioter.

  Liked by 4 people

 9. Fredrik Östman skriver:

  Allt det du skriver är självklart och välkänt och det hade vem som helst kunnat lista ut med a-let redan när det första förslaget om u-lands-bistånd lades. Kloka böcker skrivs som detaljerat beskriver det självklara, och onda böcker skrivs som propagerar för det vansinniga. I den allmänna debatten varierar attityden till detta mellan ”å ena sidan, å andra sidan” och ”vi kan inte hålla oss till sanningen, för då rubbar vi våra cirklar” — båda attityderna förstärker irrationaliteten. Alltså måste vi söka lösningen på problemet någon annanstans.

  Hur skall vi utforma vårt samhälle så att irrationalitet av detta slag hålls i schack? Det har redan blivit mycket svårare än det en gång var, eftersom varken u-lands-bistånd eller massinvandringspolitik längre räknas till utrikespolitiken. Konstitutionen är därmed redan uppriven, det finns ingen fast punkt att ta stöd på.

  Failed state.

  Liked by 3 people

  • JL skriver:

   Självklart och välkänt här på DGS, troligen. Gå ut på stan och fråga gemene man om synen på bistånd så byts självklarheterna mot någon form av flummig ogenomtänkt ”klart vi ska hjälpa till och skicka pengar till de som har det sämre”-attityd.

   Dont give a man food, teach him how to fish.
   Det enda som funkar i verkligheten.

   Liked by 2 people

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Vi behöver inte åka till Zambia för att uppleva den slags hemskheter. Försök Patrik att berätta vad den svenske mjölkbonden får efter en kronas prishöjning på en liter mjölk.
  Svenska statens politiker och tjänstemän snor åt sig det mesta och mjölkproducenten, bonden, vad får han?

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Systemet med beskattning av utbyte är det skadligaste fenomenet i modern politik: inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter, punktskatter, tull, gåvoskatt, arvsskatt. Alla måste på sikt avskaffas. Det skall inte bekymra Lundström att Andersson och Pettersson byter saker med varandra. Det fria utbytet är en del av och en följd av äganderätten, som i sin tur är detsamma som civilisation. Inkomstskatt är stöld och barbari.

   Fritt utbyte!

   Liked by 1 person

 11. Hovs_Hallar skriver:

  Mycket initierat skrivet av en som är insatt i verksamheten — bistånds-svängen.

  Hela idén med u-landsbistånd bygger på Västs dåliga samvete över att man varit mer framgångsrik än världen i övrigt. Detta dåliga samvete utnyttjas av de krafter vi kan kalla ”vänstern” för att få myndigheter att kasta skattebetalarnas pengar i ett svart hål.

  Dessa vänsterkrafter hatar Västs framgångar, då de ses som ”orättvisa”. Vänstern vill helst att Sverige ska regrediera neråt till att bli mer likt någon misslyckad stat i typ Mellanöstern.

  Därför hejar man också på massimporten av migranter från sådana länder, då man inser att denna massimport kommer att få EXAKT den effekten!

  Liked by 3 people

 12. oppti skriver:

  Behåll biståndet.
  Men gör så det kan gå till bilaterala utvecklingsprojekt. Då får vi i alla fall del av delar av det själv.

  Gilla

 13. Roland Forsgren skriver:

  Vid allt bistånd bör uppföljningen av projekten utföras av professionella oberoende team, som likt Uppdrag Granskning åker runt på platserna och ser vad som blivit gjort med hjälp av sidas pengar. Att enbart sitta ned med de officiella mottagarna av SIDA – pengarna och ‘småprata’ om projektet, medan man bjuds på ‘ett eller annat’ duger inte.

  Nej, mobila oberoende professionella team borde användas. Kanske kan Patrik och Janne Josefsson hjälpa till att utbilda teamen?

  Gilla

 14. Gunilla skriver:

  Sidas misskötsel med skattepengar är, som sägs, känd och konstaterad redan sedan 70-tal; och inget händer. Varför. Man pekar enbart på den utbredda (helt sant) korruptionen bland ansvariga i biståndsländerna. Men har någon tittat på om det inte finns en eller annan svensk Sida-anknuten som kommer i åtnjutande av ‘favörer’ genom att ‘blunda’. En sådan person har ju incitament till att inget göra. Det borde nog undersökas om det inte finns ett antal Sida-anknutna som lever flott. Korruption är mycket vanligare än många vill förstå även i Sverige. Och vad ska man kalla nu senast infrastrukturministerns statsekreterares resekonto för? F.ö håller jag med tidiagre inlägg att det viktigaste tycks vara Sveriges poserande som humanitär stormakt och globalt världssamvete. En teater vars nota skattebetalarna får det diskutabla nöjet att stå för.

  Liked by 3 people

 15. Tomas Lenke skriver:

  Förra årets ekonomi-pristagare Angus Deaton:

  Mr Deaton acknowledges that aid can be extremely useful, for example when it helps to fund hospitals and cure children who would otherwise die.
  “That’s got to be a good thing,” he says.
  However, much in the spirit of Mr Easterly, he too believes that excessive foreign aid can have unintended consequences, in that it can lead to corruption and create social tensions between the ruling elites and the public.

  För övrigt anser jag sk ”Nobel-pris” i ekonomi är en styggelse och ska tas bort.

  Gilla

 16. Gösta Oscarsson skriver:

  Janne!

  Jag skriver detta med utgångspunkt i egna erfarenheter för si så där trettiofem år sedan i Zambia (som projektanställd vid SIDA). Dessutom arbete inom departement och OECD med ekonomisk utveckling.

  För att du skall veta var jag hör hemma: Jag föreslog att SIDA skulle lägga ned allt biståndsarbete i Zambia så länge Kaunda aktivt bedrev sin socialistiskt färgade utvecklingspolitik (jfr Venezuela!). Inte populärt på biståndskontoret.

  Det var ett bra och upprörande program du sände.

  Men!!!

  Det finns en annan verklighet som inte har så mycket att göra med fraud och administrativt inkompetenta biståndskontorschefer utan snarare beror på en grund analys och bristande förståelse av hur utvecklingspolitik bör fokuseras. Och detta drabbar svenskt bistånd hela vägen från media, regering, riksdag och SIDA ner till implementeringen på marken.

  Det program du tittade på rörde the poorest among the poor. Man försöker nå de fattiga direkt. Men det är nästan undantagslöst som så att det är de stora, övergripande investeringarna i infrastruktur och och en väl fungerande administration som är de stora möjlighetsskaparna. I Afrika investerar kineserna i vägar för att få ut sina råvaror, men dessa vägar kan – naturligtvis – användas av alla och möjliggör transporter till marknaden av produkter från the poorest among the poor och in av insatsvaror och – faktiskt – av konsumtionsvaror. (Detta är ett av många exempel!)

  Här finns alltså grundläggande policyproblem, för vilka UGs format inte fungerar. För att ni över huvud taget skall få klart för er var ni skall börja (alltså vilka träd ni skall skälla under) krävs en serie av dagslånga seminarier med de experter som faktiskt kan något inom området. Och de röster ni då kommer att möta bildar en o-ljuv kakafoni. Utifrån dessa röster skall ni sedan välja angreppslinje. Inte lätt. Men om ni lyckas så gäller det alltså inte ”misappropriation” av tiotals miljoner utan av tiotals miljarder. Och det är centralt placerade godhjärtade och välvilliga människors okunnighet/dumhet/inkompetens som skall ställas ut och de har starka försvarare på alla håll i det svenska systemet.

  Lycka till, som Ahlmark sa.

  Gösta O

  Liked by 2 people

 17. Gösta Johnsson skriver:

  Har tyckt det länge; Lägg ned SIDA denna penningslukande maskin till liten och ingen nytta. Pengarna behövs nu i vårt eget land i första hand. Försvaret behöver rustas upp liksom infrastrukturen och hanteringen av våra äldre dvs vård och omsorg inklusive den utsatta gruppen funktionshindrade.
  Bistånd skal i så fall lösas genom frivilligadonationer till t.ex Röda Korset eller Lutherhjälpen, läkare utan gränser o.sv eller annan organisation. Inte med tvångsdragna skattepengar.

  Liked by 1 person

 18. Geelmuyden skriver:

  Ligger mycket i vad Gösta O säger, Hur får man verkningsgrad i svagt utvecklade länder med betydande korruption. Jo genom ett genomförande som inte är tjänstemannastyrt med skattemiljoner i ryggen. Skillnaden med att ha om än liten men ändå kontakt med de pengar som går in i ett projekt jämfört med att bara använda andras pengar känner man väl igen från näringslivet och inte minst diverse statsfinansierade projekt. Hur får man privat utförare av ett U-lands projekt att genomföra detta på ett optimalt sätt och hur mäter man om det har verkningsgrad.

  Har inget bra svar på det eftersom jag har för lite erfarenhet av biståndsprojekt och möjlighet att mäta/utvärdera utfall. I näringslivet är ju det mesta mätbart i resultaträkningen, antalet kunder m.m. Men det borde gå att mäta hur slutanvändarna som pengarna är avsedda för upplever satsningen. Hur gör Bil och Melinda Gates Foundation utöver att ha riktiga proffs som styr projekten ? Nån som kan upplysa oss ??

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Statligt bistånd är ett brott mot demokratin. Staten är till för medborgarna. Om medborgarna i sin tur vill dela med sig av sina pengar till behjärtansvärda ändamål är det medborgarnas ensak.
  Jag tycker att alla som har varit med och delat ut medborgarnas pengar (som ju samlats in med tvång) till icke medborgare bör göras ersättningsskyldiga.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.