Kan islam reformeras?

mohamed omar

Mohamed Omar

Innan vi svarar på frågan om islam kan reformeras måste vi svara på frågan om islam verkligen behöver reformeras. Hur väl fungerar islam? Nja, inte så bra, det finns ett uppenbart problem med terrorism som drabbar både muslimer och icke-muslimer. Men det har ju ingenting med islam att göra! Jo, islamisk terrorism är faktiskt islamisk, den är inspirerad av islams grundare, profeten Muhammeds liv och lära. Det finns ett tydligt stöd för terror i både Koranen och Muhammeds undervisning.

För så är det ju, att när Muhammed talade om svärd menade han riktiga svärd. Han visade själv att det var så ordet skulle förstås, och inte som en metafor. Muhammed och hans män halshögg människor. Och idag gör Al-Qaida och Islamiska staten (IS) samma sak. I sin bok Reformera islam (2015) visar den före detta muslimen Ayaan Hirsi Ali att den islamiska terrorn är rotad i islams egna grundtexter.

”Det jag eftersträvar är ingenting mindre än en muslimsk reformation. Utan grundläggande ändringar i några av islams centrala föreställningar kan vi inte lösa det brännande och alltmer globala problemet politiskt våld som utförs i religionens namn, det är min fasta övertygelse.”

Det vill säga så länge det i islams huvudfåra ingår att se Muhammed som en idealmänniska, i alla avseenden, och okritiskt hylla hans ord och gärningar, blir det svårt att samtidigt fördöma terroristerna för att de för heligt krig mot de otrogna, tar slavar och halshugger. De följer ju bara Muhammed. Och det är också så terroristerna själva ser på saken. De stödjer alltid sina handlingar på koranverser och hadither, det vill säga texter om vad Muhammed sagt och gjort. De är noga med att halshugga på rätt sätt i enlighet med Muhammeds instruktioner.

Västerländska intellektuella försöker dock alltid hitta andra förklaringar, hur långsökta de än kan vara, än den mest uppenbara. Som Hirsi Ali skriver: ”Jag anser att vi tvärtom åtminstone bör diskutera möjligheten av att en mördare menar vad han säger när han citerar Koranen.”

Den islamiska terrorn slår till allt oftare och gör, förutom att döda och lemlästa, många muslimer förvirrade och sorgsna. De tycker att terrorn är hemsk, men samtidigt vill de inte lägga skulden på sin religion som de lärt sig älska sedan barndomen. De vill inte tänka på Muhammed som en halshuggare och slavhandlare. De vill hellre tänka på hans goda sidor. Det är förståeligt, men muslimska intellektuella måste våga ta steget från fördömanden till kritisk granskning av religionen och så småningom reformer. I början kommer många att dödas, både av regimerna som vill behålla lugnet i samhället, och av fanatikerna som vill hålla fast vid det ursprungliga islam.

”Islam står vid ett vägskäl”, skriver Hirsi Ali. ”Muslimer, inte tiotusentals utan tiotals miljoner och till sist hundratals miljoner, måste fatta ett genomtänkt beslut att konfrontera, debattera och slutligen förkasta de våldsamma inslagen i sin religion.”

De allra, allra flesta muslimer har inte valt sin religion. De blev alltså muslimer innan de läst Koranen och tog passivt emot tron av sina föräldrar och sitt islamiska samhälle. Ytterst få muslimer har gjort ett medvetet, aktivt val att bli muslimer. Få muslimer har tid, ork och intresse att sätta sig in i vad som faktiskt står i de islamiska källorna. Och även om de gjorde det och fann något som var otrevligt är det inte osannolikt att de bara skulle låtsas som ingenting och gå vidare i förvissningen att ”de lärde har säkert ett svar på det här”. För många är förhållandet till tron inte rationell utan emotionell, det vi brukar kalla ”barnatro”.

Denna barnatro, som mest går ut på att man kallar och känner sig som muslim, att man uppfattas som muslim av andra, och att när man dör begravs på en islamisk griftegård, vill de flesta ha kvar. Att öppet lämna islam och därmed göra sina föräldrar ledsna och bli isolerad från sitt samhälle är ett alldeles för stort steg. Det är därför reform verkar vara den mest rimliga lösningen på islams problem. Det skulle innebära att man kan behålla den muslimska identiteten samtidigt som man får ett klimat där islams läror och Muhammeds karaktär och uppförande kan ifrågasättas och diskuteras. Vi är ännu mycket långt ifrån en sådan utveckling, men jag hoppas.

Som jag ser det står världens muslimer inför tre alternativ: 1) att bara köra på, vilket kommer att leda till en allt större kris, 2) lämna islam en masse, vilket inte är realistiskt, och 3) reformera islam, vilket är det enda rimliga alternativet och det som jag förespråkar. Hirsi Ali, själv ateist, förespråkade tidigare alternativ 2 men har numera kommit till samma slutsats som jag, vilket hon argumenterar för i boken Reformera islam (2015).

Men att reform är den bästa vägen framåt betyder inte att den är lättframkomlig. Men till de som säger att en reform är omöjlig, svarar jag: ”Så du menar att det är rimligare att förvänta sig att världens alla muslimer ska lämna islam?”

Det går att reformera islam när allt fler blir medvetna om att Koranen inte i sin helhet, i sin varje bokstav, kan vara en gudomligt uppenbarad skrift. Den innehåller ju fel, saker som inte stämmer med verkligheten och som en allvetande gud borde ha känt till, även om inte Muhammed gjorde det. I Koranen kan man till exempel läsa att solen löper i en bana och följs åt av månen. Än idag finns det framstående imamer som på Koranens grund förespråkar en geocentrisk världsbild där jorden står stilla medan solen rör sig runt oss.

Insikten om Koranens felaktigheter kanske kan få till stånd en mer ödmjuk inställning till skriften såsom delvis mänsklig och delvis gudomlig. Och detta kan sedan leda till ett samtal om vad som är mänskligt och vad som är gudomligt i den. Se där, ett stort steg har tagits på reformens väg!

26 thoughts on “Kan islam reformeras?

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Den dag imamer medger att Koranen inte i sin helhet utgör Guds slutgiltiga ord till mänskligheten utan innehåller felheter och måste läsas kritiskt – den dagen tas inte första steget mot en mer moderat islam, den dagen påbörjas avvecklingen av islam. Vad vi bevittnar idag är en religions dödskamp!

  Liked by 6 people

 2. Ulrika skriver:

  Läste boken när den kom ut. Har länge beundrat Hirsi Ali, en modig, intelligent kvinna.
  Inget lätt liv hon måste leda. En reformation av islam lär vi inte få se i vår livstid. Den måste dock komma inifrån.

  Liked by 2 people

 3. Pekka Rousu skriver:

  Jo, det låter ju trevligt det du skriver och menar. Vem skulle inte uppskatta ett förändrat islam? (Reformation i vår del av världen betyder att man ska gå tillbaka till grunderna i islam och det är absolut inte en bra idé). Att det ska kunna ske ser jag dock som osannolikt och om så skulle ske så talar vi om hundratals år av gradvisa förändringar. Konvertering en masse, som du uttrycker det, är så osannolikt så det behöver man inte ens tänka på.

  Jag är pessimist. Islam har blivit mer renlärigt och muslimer har i stort blivit mer ”muslimska” under senare delen av 1900-talet och inte mer sekulärt och det finns gott om sådana tendenser i olika organisationer eller vad man ska kalla Muslimska brödraskapet etc. Jag ser alltså en tendens snarare åt fel håll än åt rätt håll och med rätt så menar jag ett islam såsom du förespråkar. Sk moderata muslimer har en hårdare tillvaro både i västvärlden, i Nordafrika och i Mellanöstern och är svaga. Det behövs bara några hårda ord från renläriga imamer och de moderata förespråkarna viker sig kvickt och får än mindre stöd av muslimer i allmänhet som inte vågar stöta sig med hårdföra imamer.

  I en händelse av en framtida konfrontation med västvärlden så tror jag att genomsnittsmuslimen snarast kommer att välja en renlärig sida av islam än en sekulär. Tyvärr så lutar jag åt en form av civilisationernas kamp och att Västeuropa en dag inom kort kommer att ge islam motstånd och inte längre vika sig och att sakta acceptera ökad islamisering. Vi ser det i t ex Frankrike där en majoritet av befolkningen nu säger att islam har för stort inflytande och man stänger moskéer och antar nya lagar kring muslimska kläder osv. Se på Östeuropa där man är livrädd för att ännu en gång få uppleva en ideologi som strider mot humanism och demokratiska principer.

  Till slut så kommer vi till en punkt då vi får se våld tillbaka mot islam. Hittills är våldet ensidigt, men västerlandet är som en snäll hund som inte biter tillbaka, men pressar man en hund tillräckligt mot ett hörn så biter den tillbaka till slut. Mer och mer förstår européer att islam är inte bara en religion utan en total ideologi där religion är bara en bråkdel av hela konceptet islam. Även denna tendens kommer att öka och det blir mer uppenbart vid en allt högre procentandel muslimer som finns då muslimer kräver mer och mer anpassning av majoritetssamhället till islamskt tankesätt och sedvänja.

  Vid några få procent muslimer finns ingen konfrontation men länder som Frankrike och Sverige har de facto ca 10% muslimer och då är motsättningar ofrånkomliga. (Jag har även läst att vissa tror att så många som 15% är muslimer i Frankrike). Min största oro är vid procenttal kring 20% då muslimer historiskt har ställt mycket höga krav på andra grupper och det som är så olyckligt är muslimers ovilja att acceptera att andra kan ha andra åsikter. När muslimer är i majoritet så finns ingen återvändo, då krävs att alla ska anpassa sig efter islam och vi har sett detta ske i samhälle efter samhälle 1 400 år tillbaka där islam blivit dominerande.

  Islam är kort sagt inte en ideologi som accepterar olikhet eller avvikande åsikter. Det är our way or the highway och i värsta fall ett samhälle med dhimmis och förföljelse och till och med dödande. Vi ser att hela Mellanöstern töms på kristna och hela världen är tyst om detta och få säger emot och allra minst kyrkor i Europa. Inte ens påven verkar ha så mycket synpunkter kring detta. De blir illa behandlade, hunsade och förföljda och många tror att om bara 75-100 år så finns inga eller mycket få kristna kvar i Mellanöstern. Min oro för Sverige och Europa är stor och jag har ingen god lösning att föreslå och det mest sannolika scenariot för mig är konfrontation och våld. Tyvärr.

  Liked by 6 people

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Mycket väl argumenterat! Det mest obehagliga är din slutsats:

   ”Tyvärr så lutar jag åt en form av civilisationernas kamp och att Västeuropa en dag inom kort kommer att ge islam motstånd och inte längre vika sig och att sakta acceptera ökad islamisering.”

   Här är Europas förmåga i princip mycket stor. Man kan se på västerländska och effektiva Israel som ju (med viss ansträngning) kan hålla angränsande länder i schack. ”Vi” är helt enkelt väldigt duktiga på att slåss. När så krävs. Problemet är att det blir mycket av inbördeskrig och där blir det alltid väldigt smutsigt.

   Liked by 1 person

 4. sten lindgren den yngre skriver:

  Det skall inte tas som att jag förespråkar alternativ 2) men detta alternativ har valts för inte så länge sedan, det var detta val de allierade gjorde när de brandbombade Dresden och Tokyo och till och med använde atomvapen. Nazismen och den Kejserliga imperialismen försvann, inte genom långsam reformation utan genom ohämmat användande av våld. Visst, kristendomen har genomgått en reformation, tidigare våldsam, men i vår tid så har sekulariseringen forgått fredligt så alternativ 3) är möjligt, men över vilken tidsrymd? Är det mina barnbarns barnbarns barnbarn som skall se fram emot ett reformerat islam?

  Det är snarare alternativ 1) som verkar troligt eftersom västerlandets fiende, islam, är decentraliserad och därmed inte kan utgöra ett klassiskt militärt mål. Det som då istället blir intressant om man slutar att dagdrömma är vad som ryms i 1). Omar skriver om ”islam” som en angelägenhet för oss i Europa, det är det som är problemet. Omar borde skriva på arabiska, inte svenska, jag har inget behov av att bli reformerad. Det absolut avgörande för väst just nu är att minska islams inflytand i väst, och minska antalet muslimer i väst kraftigt. Detta säger jag främst av egenintresse, men utan ett sekulärt väst, så kommer islam inte att reformeras heller. Islam är en smitta (märk väl att jag menar islam som idé och inte dess utövare) som fått fäste i väst endast på grund av att vår motståndskraft minskat genom vänsterns oerhörda inflytande på vårt sätt att tänka, det har nått vägs ände. Vartenda terrordåd är det nuvarande etablissemangets fel då de alla anammat en vänstersyn på världen, alla har lika värde, en perversion av Jesus budskap.

  Så den allra viktigaste samhällsfrågan just nu är att skilja islam från väst. Sker inte detta så är den värsta versionen av alternativ 1) vi kommer att se och den inbegriber ingen reformation av islam utan istället en extrem polarisering i en islamistiskt vänster och en allt mera extrem höger som blir det enda som kan och vågar försvara väst, mitten kommer att bli irrelevant och folk kommer att tvingas att välja sida. Vi ser det redan, gränsen för vår vår yttrandefrihet bestäms av terrorister, och kvinnor är i mindre och mindre grad säkra på offentlig plats, precis som i arabvärlden.

  Liked by 2 people

 5. Ami skriver:

  Riktigt så enkelt är det inte.
  Hela grundargumentet om koranens gudomlighet är att det är Guds ord, det sista ordet och total sanning. Guds ord kan man inte ändra på, det säger sig själv.
  Det finns ett par bakomliggande faktorer som gör att islam inte kan reformeras i närtid.
  Islam är inte bara en religion utan en politiskt system som i stort sett är all statsgrund i arabiska länder. Islam är en totalitär religion som fostrar generationer och ger människor sin identitet hela deras uppenbarelse bygger på islam.
  Islam som religion är dessutom den yngsta dvs tidsåldern ligger drygt 600 år efter västvärlden (kristna) och 3 500 år efter judendomen vilket kan vara skäl nog att tro att det är ok att halshugga oliktänkande och vilja pådyvla religionen till icke muslimer.
  Sedan kommer vi till pudelns kärna. Vem skall ta täten i att reformera islam? Islam är en decentraliserad religion det finns alltså inget överhuvud att ta reform dialogen med.
  De som har hoppat av eller de som är ”moderata” muslimer göre sig icke besvär för inom islam så är de att betrakta som avfällingar.
  Det finns mycket som talar mot en reform och väldigt lite som talar för. Det största problemet vi står inför och som talar mot en reform är världens inställning till islam.
  Uttalande efter uttalande om ”fredens religion”, ”islamism är inte islam”, ” feltolkningar av Koranen” osv.
  Dessa uttalande görs inte enbart av muslimer utan den starkaste rösten kommer från presidenter, premiärministrar och andra toppolitiker. Så varför skall religionen reformeras när omvärlden absolut inte ser några som helst problem med den?
  Om 600 år kanske det ser annorlunda ut vem vet? Kanske hela världen är muslimskt eller inte, kanske världen inte finns som sagt vem vet?

  Liked by 1 person

 6. Johan skriver:

  Ja, du Omar…Det här har jag funderat på i åratal. Det har utvecklat sig till en fantasifull tankeövning innan jag somnar. Arabiska halvön och särskilt då Saudi-Arabien med sin wahhabitiska mission blir till ett oöverkomligt hinder till muslimsk förändring innan jag somnar…Jag ser vapen, krig, blod och kaos…Ska USA, Kina och Ryssland gå in och lägga beslag på de arabiska oljekällorna för att säkra världens energiförsörjning när islam ”reformeras”…Enorma problem…
  Ett exempel på var islam befinner sig intellektuellt: Abdul Rahman Al-Sudais är imam för den Stora Moskén i Mecka, islams heligaste plats. Om islam hade en påve så är det han. 2005 blev han vald till ”Årets muslim i världen”. Året efter, 2006, förklarade han att orsaken till att vinter-regnen 2006 uteblev och efterföljande torka berodde på kvinnornas ”oislamiska” uppträdande…2015 förklarade han ”totalt krig” mot shia-islam…Vad säger Antje Jackelén?

  Liked by 2 people

  • Bekymrad skriver:

   Ja, vad säger Antje Jackelén…?!
   Tyvärr verkar Svenska kyrkan inte längre vara särskilt intresserad av mission, dvs att sprida sin lära till andra människor och andra länder. Det hade ju historiskt annars utgjort ett naturligt fjärde alternativ men är förstås en utopi nu av flera skäl. Sorgligt.

   Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Jag beundrar din optimism, Mohamed, och hoppas, naturligtvis, att du har rätt; att muslimernas blinda ”barnatro” på sin hatiske, krigiske, mordiske, intolerante, ignorante, genuint frånstötande pedofilprofet – och den obegripliga viljan att glorifiera och okritiskt sträva efter att efterlikna denne ondskefulla, okunnige och ofattbart framgångsrike indoktrinör – kan anta rimliga proportioner i framtiden…

  … så att postreformerta, ”protestantiska” muslimer, som vill leva i västerländska civilisationer, fullt ut accepterar och förmår respektera sekulär lagstiftning, demokrati, jämlikhet, kvinnofrid, barnbegränsning, djuromsorg, fredlighet, yttrandefrihet, religionsfrihet, blasfemi, humor, empirisk historieskrivning, vetenskapliga rön och den kulturellt kristna livsåskådningens fokus på personligt ansvar.

  När Islam eventuellt har blivit rumsren nog att fungera som positiv, privat religionsåskådning, istället för som våldsam krigsförklaring mot våra västerländska värderingar – och mot oliktänkande ”trosfränder” – kan muslimer känna sig hjärtligt välkomna i Sverige, men tills dess har de djupt troende ”baaarnen”, enligt min mening, absolut ingenting här att göra.

  Att massinvaderade, sekulära, kulturellt kristna, moderna, demokratiska, jämlika, europeiska länder och dess civiliserade ursprungsbefolkningar skulle kunna, vilja eller ens behöva fundera på, att ta på sig ansvaret för att reformera den barbariska, bakåtsträvande, kristofoba, livsfarliga och vanvettiga våldsideologin Islam är fullkomligt uteslutet. Repatriera mera!

  Liked by 2 people

 8. Nils Nilsson skriver:

  Jag vill så gärna tro att du har rätt och att en reformation av Islam är möjlig, men tyvärr är jag långt ifrån övertygad. Jag tror nämligen att konflikterna inom islam och mellan västerlandet och islamistiska länder kommer leda till ett omfattande fullskaligt krig. Detta kommer leda till än mer oförsonligt hat, vilket försvårar nödvändigt nytänkande.
  Skyttegravarna grävs allt djupare för vare dag som går.

  Liked by 1 person

 9. Gunilla skriver:

  Ser ingen öppning för reformering sv islam. Därför att det finns ingen bred önskan om det bland muslimer. Det är bara vi otrogna som gärna skulle se det. I dagarna har Aftonbladet publicerat 2 artiklar om en familj som håller på att splittras för att tonårsdottern har konverterat och nu klär sig heltäckande och dessutom vill flytta till arabvärlden och som visar samma tecken på hjärntvätt som de stackars tjejer som reste till ‘kalifatet’. Det visar den, fullt jämförbar med droger, oerhörda kraften i denna ideologi. Det finns nog inget intresse bland muslimska ledare att reformera eller ifrågasätta de dogmer som innehåller sådan kraft.

  Liked by 2 people

 10. Apg17 skriver:

  Det är rimligare att alla muslimer lämnar islam än att islam reformeras till någon allmänreligiös snuttefilt och kulturell identitetsmarkör. Svar ja.

  Ty islams urkunder är helt omöjliga att hålla gömda eller revidera obemärkt. Endast i samhällen med utbredd analfabetism kan islam reformeras enligt Omars naiva förhoppningar. Förslagsvis kan s.k liberala muslimer där predika islams och Muhammeds moraliska förträfflighet.

  De kan ju dra snacket om att ”profeten sade” och selektivt citera eller hitta på något fint. De kan t.o.m lura i folk att islam är fredens religion och Muhammed var feminist med HBTQ-frågor på dagordningen. I dagens värld är det dock mycket få samhällen där alla är analfabeter och tramsande om islam kan passera utan ifrågasättanden.

  Kortfattat: Acceptera islam för vad det är. Alternativt missionera ett hittepå-islam i samhällen med 100% analfabetism och hoppas att dessa om några hundra år är de enda människorna kvar på jorden och att de fortsatt är analfabeter.

  Gilla

 11. Sture skriver:

  Omar,
  tyvärr tror jag inte att det går att reformera Islam eftersom den bygger på Mohammeds lära.
  Och detta går inte att jämföra med den kristna reformationen. Denna byggde inte på att man reformerade Jesu lära och vad han sagt utan på reformation av de katolska förvanskningarna av Kristi lära, framförallt idén om att påven var Guds ”ställföreträdare” på jorden, att Gud lyssnar mera på förbön om den utförs av betalda präster under en ”mässa”, teorin om ”skärselden”, ”domen på den Yttersta Dagen” och en massa annat trams.
  Men man har ju inte reformerat något ur de ursprungliga evangeliska texterna.
  Kristendomens förvanskning av Jesu lära började några hundra år efter Jesu liv på jorden (speciellt efter kyrkomötet i Nicea på 400-talet) och utvecklade påvedömet till ett girigt, stolt maktkonglomerat på jorden. Se bara hur påven kallar sig ”Hans helighet”. Han har magnifika, dyrbara dräkter och mantlar med guldkrona. Vad hade Jesus ? En törnekrona. Vilken skillnad. Ordet helig kommer från hel och endast Gud är därför helig och behöver inga helgon. Att ta bort detta bjäfs har ingenting med reformation av kristendomen att göra. Det är snarare att återställa kristendomen i ursprungligt skick.
  Så vad jag tror kommer att hända i den dramatiska tid som vi lever i nu (”The End of Times”) är att både Islam, judendom och förvanskningarna av kristendomen (katolicismens och Antje Jackeléns perverterade form) kommer att försvinna och ersättas av någonting helt nytt. Och det som får detta att ske är allt detta hemska som vi nu har framför oss.

  Gilla

 12. Lars Åhlin skriver:

  Det värmer mitt hjärta, Muhamed, att läsa din krönika här. Jag har precis samma uppfattning som du: de allra flesta muslimer uppfattar sin religion som godhetens och kärlekens lära. Koranen är skriven på klassisk arabiska och får egentligen ej översättas. Vi kristna, kanske särskilt svenska lutheraner, är vana vid att uppmanas lära sig bibeln och katekesen; de var skrivna på svenska och vi hade till och med husförhör på kunskaperna. Men icke teologiskt skolade muslimer kan inte själva läsa koranen (rätta mig och jag har fel, Muhamed) eftersom de talar en av de många varianter av arabiska som inte alltid är begripliga sinsemellan eller ger förmåga att läsa klassisk arabiska. Wahabism och salafism enligt muslimska brödraskapet som båda nu sprids så medvetet och välfinansierat, inför element i islam som för de flesta muslimer är helt nya.

  För oss västerlänningar är den viktigaste frågan om och hur vi kan bidra till den muslimska reformation du och andra skriver om. Jag menar att det finns möjligheter att agera inom respektive europeisk stat. Strategin bör vara att i lagstiftning, dömande och myndighetsutövning vara noga med att identifiera salafistiska inslag (främst kanske våldsbejakande/jihadistiska, men även typ den inom MB), och slå hårt med på dessa, mha lagstiftning, polis och myndigheter. Genom att ”skydda” muslimer från salafister kan vi underlätta muslimernas liv. Förhoppningsvis kan också kontakter mellan muslimer och andra bli tätare och bättre, så att till slut en gemenskap och tilltro människor emellan kan byggas upp även med ett muslimskt inslag i befolkningen.

  Jag inser att nästan alla här kommer att anse att jag är alldeles för naiv och optimistisk. Kanske det, men som några skrivit; vad är alternativet?

  Gilla

  • sten lindgren den yngre skriver:

   Jag tror att du inte ser utfallet, jag tror att din väg i praktiken borde betraktas som pessimistisk för att islam kommer endast delvis att reformeras, att denna poämg skall vara så svår, det finns olika grad av fundamentalism idag inom islam och det kommer det att finnas så långt man kan se, att argumentera för något annat är önsketänkande, inte optimism. Därför så kommer det säkert att bli som du tror, en reformation av mindre grupper inom islam, en ytterligare radikalisering av en större grupp, det ligger i tangentens riktning, och möjligen som nu en stor tyst massa som inte vet vilken fot de skall stå på. Detta är ett recept för splittring av de västliga samhällena, där högerextremister kommer att växa sig starka vid sidan av islamister. Det är inte ett optmistiskt scenario du tecknar.

   Gilla

 13. ulfjoson skriver:

  Det är helt fastställt att samhällen som ifrågasätter sin Gud och ber om förklaring utvecklas stort! Att islam i sin tur är den mest splittrade av alla religoner tyder på att den saknar plattform!
  Att inte, som troende, få uppleva kärlek och förlåtande är att ständig leva i osäkerhet!
  Jag har flera vänner som är födda muslimer men ingen är utövande längre! Deras utbildning och liv i Sverige har sekualiserat dem, men någon vardagstro finns inte! Islam kan aldrig upplevas,”lagom”!

  Gilla

 14. Lennart Göranson skriver:

  De tre alternativen är sedda utifrån muslimers situation. Hur skulle alternativen se ut ur vårt perspektiv? Alternativ 1 borde då motsvara att slå tillbaka med våld, så som några kommentatorer är inne på. Men muslimerna lär inte komma på bättre tankar genom att de utsätts för våld, så vad det i så fall handlar om är att döda 1,6 miljarder människor runt om i världen. Jag hoppas och tror att vi kan vara överens om att det inte är så vi vill ha det.

  Alternativ 2 kan vi i omvärlden inte göra mycket åt. Det är naturligtvis så att muslimer i sekulära länder (som Frankrike) i viss utsträckning också blir sekulära, något som bara undantagsvis händer i länder som har islam som samhällets grundpelare.

  När det gäller alternativ 3 måste det också komma inifrån, så som Mohamed skriver. Visst är svårt, visst kommer det att ta tid, men vad är alternativet? Vi bör betänka att en gång uppfattades även Bibeln som Guds oförfalskade ord intill sista kommatecknet, och det finns fortfarande kristna som tror det. Det väcker hopp att en kunnig och insiktsfull person som Mohamed, medveten om svårigheterna, ändå tror att reformerad islam inte bara är möjlig utan också den enda möjliga vägen.

  Gilla

 15. phnordin skriver:

  Mohamed, borde du inte också ta med den sociala dimensionen i din analys av muslimers radikalisering? Som du skriver har de flesta muslimer vuxit upp med en ”ärvd” religion liksom folk i allmänhet.
  Radikaliseringen av muslimer har uppstått progressivt och blivit allt våldsammare i Europa och världen alltsedan mitten av 90-talet när invandrade muslimers barn och barnbarn skulle anpassa sig till västliga värderingar. Problemet är , menar jag, att många muslimer inte kan och vill anpassa sig till sina nya hemländer. Islam tas till en ursäkt för denna vägran.

  Gilla

 16. bomarkusson skriver:

  Just precis!
  Mohamed, du berättar precis vad min hustru har sagt till mig. Hon är som du, en före detta muslim. Skillnaden är att hon hade vuxit in i religionen. Men slutsatserna är desamma. Islam kan inte reformeras då Koranen och Hadtherna är Allahs ord ordagrant. Ändrar man något faller hela världsbilden samman. Det vill säga att profeten var en lögnare. Så infernaliskt är islam uppbyggt.

  Jag har brottats med frågan hur man kan ha en så primitiv tro som den enligt profeten. Svaret jag får om och om igen är detsamma: Man hjärntvättas från späd ålder. Man får lära sig att profeten var den mest fulländade människa, som levat på jorden. Både före och efter. Muhammed är godheten personifierad. Man undervisas hela tiden om detta i skolan. Människorna lever också med en skräck för helvetet, som underhålls av prästerskapet. Det gäller hela tiden att inte göra fel. Att göra rätt är mindre viktigt. Detta synsätt totalförlamar hela det muslimska samhället. Åsiktspoliser finns överallt. (Trots att min fru är universitetsutbildad, märker jag att hon, i mitt tycke, är mycket intresserad av vad andra gör eller inte gör. ”Jamen bry dig inte om bilisten före blinkar eller inte blinkar”)
  Vidare finns shaitan (satan) och djinner (onda andar, shaitans medhjälpare) överallt och därför får man exempelvis inte gäspa utan att hålla handen för munnen. I annat fall pinkar shaitan på tungan vilket troligtvis ger en frän smak. OCH PÅ DETTA TROR MAN BOKSTAVLIGT!!! Inom islam råder en vidskepelse, som möjligen fanns i västerlandet under medeltiden, häxprocesserna undantagna. Människornas vardag uppfylls av halal, haram och helvete. Det, tillsammans med onda andar utgör de vanligaste samtalsämnena.

  Få muslimer har varken läst Koranen eller Haditherna. Människorna är underkuvade och utbildning anses ofta som skadligt. Min fru, alltså kvinna, fick inget som helst stöd från familjen, som ansåg det onödigt med studier och för en kvinna än mera onödigt. Kvinnan är ju som bekant skapad enkom till mannens förnöjelse (Så står det i skapelseberättelsen!). Kvinnans uppgift framgår i beskrivningen av det paradis, som väntar martyrerna med 72 OSKULDER. (sic)! Dessa oskulder vaknar dessutom upp som oskulder påföljande dag. Denna avskyvärda syn på kvinnor negligeras totalt av vår feministiska regering i humanitetens stormakt.

  Jag har tidigare nämnt min förutvarande vän, den irakiske löjtnanten. Han anser sig ha rätt att slå sin flickvän och gör även så. Kvinnan hade ett blått öga under sina solglasögon. Blånaden fanns kvar en vecka. Fräscha till dig Gudrun och agera!

  Trots motståndet, klarade min fru på egen hand att ta både en Bachelor och en Master genom kvällsstudier samtidigt som hon arbetade på det statliga telekombolaget

  Det var just på grund av beskrivningen av paradiset, som Nahed Hattar sköts i Amman för en tid sedan. Min fru berättade för mig, att det var en beskrivning helt enligt skrifterna. Problemet var troligen att Allah avbildades och dessutom som martyrens tjänare. Även det senare finner stöd i skrifterna då Allah serverar vinet till martyren i sängen. Martyren är omgiven av några av oskulderna. Pojkslavar sköter om städningen, helt enligt profetens ord.

  NEJ! Islam kan aldrig reformeras. Tvärtom har islam genom salafismen utvecklats minst 1000 är bakåt. NB! Vad Daesh gör har fullt stöd i Koranen och Haditherna. Det har funnits försök till reformering på 1200-talet (?). Tankar fanns att om Allah hade givit människan ett förnuft, borde hon få lov att använda det. Men det blev HARAM!

  Enligt Kairomanifestet 1928 är Det muslimska brödraskapets mål att omvända hela världen, med hjälp av jihad (religionskrig). Det är det, som gör det så allvarligt att Brödraskapet infiltrerat våra politiska partier, framförallt S och MP. Strategin är de små stegens. Det är faktiskt så att vi betalar för att få våra halsar avskurna om vi skulle motsätta oss en omvändelse. Ja, det är tyvärr sant. Glöm aldrig att det är tillåtet att ljuga för en kaffer om det gagnar islam!

  Gilla

 17. Per skriver:

  Islam existerar inte i en sluten värld. Det är inte en religion som utövas i en avgränsad, isolerad värld.

  Men vi kan tänka oss att det var så under en lång tid fram tills dess att väst övertog och erövrade och bröt ner Mellanösterns isolering från omvärlden 1700-1900.

  Det var den först yttre chocken mot islam.

  Effekten utplånade nästan islam men oljan kom i vägen. Oljan håller nu islam vid liv så länge den har ett marknadspris som tillåter expansiv mission.

  Nästa chock för islam kommer inte externt utan internt. Den interna chocken kommer från salafister och andra reaktionära strömningar som driver islam bakåt mot sitt ursprung. Dessa är motiverade utifrån en reaktion från dåtida ledare inom islam som reagerade mot den första chocken.

  Den interna chocken kommer eftersom dessa agenter inte förstår eller uppskattar att islam inte existerar utan externa referens punkter.

  Ju mer våldsam och bakåtsträvande deras form av islam är eller blir ju mer kommer medelklass muslimer drivas mot avståndstagande från islam.

  Ett stort steg i den riktningen kommer förmodligen när Daesh faller. Reaktionen mot Daesh kommer att uttrycka sig i otal historier och reportage och ögonvittnesrapporter från alla aktörer. Offer, bödlar, konvertiter och medelklass muslimer som alla kommer att berätta hur de uppfattade det som hände när Daesh erövrade Syrien och Irak.

  Historien kommer inte att vara nådig vare sig islam eller Daesh eller brödraskapet eller salafisterna.

  Punkt 2 för att avveckla islam kommer att påbörjas i den stund Daesh blir utplånade.

  Den tredje chocken kommer när oljan upphör att fundera som life support för islam.

  Då avslutas Muhammeds dröm om att övertyga de kristna att treenigheten inom kristendomen var felaktig. Det är i grund och botten det ena islam handlar om. En sjuk kristen sekt som reagerade mot ortodox och katolsk tolkning av Jesus.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.